Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?


) Statistikanın əsas vəzifəsi nədən ibarətdir?Yüklə 1,32 Mb.
səhifə13/14
tarix26.11.2016
ölçüsü1,32 Mb.
#179
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

914) Statistikanın əsas vəzifəsi nədən ibarətdir?

A) Demoqrafik göstəriciləri öyrənmək

B) Ölüm göstəricilərini öyrənmək

C) Uşaqların fiziki inkişafını öyrənmək

D) Xəstələnmə və əlilliyi öyrənmək

E) Hadisələrin ümumi qanunauyğunluqlarını öyrənmək


Ədəbiyyat: И.Г. Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоохранения.1987
915) Sanitar statistika neçə yerə bölünür?

A) 4


B) 3

C) 2


D) 5

E) 6
Ədəbiyyat: И.Г. Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоохранения.1987


916) Aprelin 7-də hansı bayram qeyd olunur?

A) Beynəlxalq sağlamlıq günü

B) Tibb işçilərinin peşə bayramı

C) Beynəlxalq uşaq günü

D) QİÇS-lə mübarzə günü

E) Beynəlxalq Səhiyyə təşkilatının yarandığı gün


Ədəbiyyat: И.Г. Лавров, К.В.Майстрах.Согциальная гигиена и организация здравоохранения.1987
917) Tibb bacısı bir yaşa qədər uşaqlara neçə patronaj gedişi etməlidir?

A) həftədə 1 dəfə

B) Ayda 1 dəfə

C) Ayda 3 dəfə

D) Ayda 2 dəfə

E) Həftədə 2 dəfə


Ədəbiyyat: И.Г. Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоохранения.1987
918) Normativə görə hər bir içməli su kəməri ildə neçə dəfə müayinə olunmalıdır?

A) 11 – 13 dəfə

B) 14 – 16 dəfə

C) 13- 15 dəfə

D) 10 – 12 dəfə

E) 12 – 14 dəfə


Ədəbiyyat: И.Г. Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоохранения.1987

919) Aşağıdakı ğöstəricilərdən hansı feldşer-mama məntəqəsinin illik hesabatında qeyd olunmur?

A) Hamilə qadınların dispanser müşahidə ilə əhatə olunması

B) Hipertoniya ilə xəstələnmə hallarının xüsusi çəkisi

C) Evə gedişlərin xüsusi şəkisi

D) Evə patronaj gedişlərin orta miqdarı

E) Heç xəstələnməyən uşaqların sayı


Ədəbiyyat: И.Г. Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоохранения.1987

920) Şəhər xəstəxanaları üçün çarpayı fondu nə qədər olmalıdır?

A) 400 – 450 çarpayı

B) 300 – 400 çarpayı

C) 250 – 300 çarpayı

D) 150 – 200 çarpayı

E) 200 – 250 çarpayı


Ədəbiyyat: И.Г. Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоохранения.1987
921) Variasion sıranın neçə forması var?

A) 3


B) 4

C) 2


D) 1

E) 5
Ədəbiyyat: И.Г. Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоохранения.1987922) Normativə görə feldşer-mama məntəqəsini təşkil etmək üçün yaşayış məntəqəsi sahə xəstəxanasından 3-5 km aralıda yerləşərsə əhalinin miqdarı nə qədər olmalıdır?

A) 500 – 1000 nəfər

B) 700 – 1200 nəfər

C) 800 – 900 nəfər

D) 1000 – 1200 nəfər

E) 300 – 800 nəfər


Ədəbiyyat: И.Г. Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоохранения.1987
923) Ümumi xəstələnməni öyrənmək üçün aşağıdakı hansı üsuldan istifadə olunur ?

A) Başdan-başa üsulundan

B) Ani üsuldan

C) Seçmə üsulundan

D) Anket üsulundan

E) Sorğu üsulundan


Ədəbiyyat: И.Г. Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоохранения.1987
924) İnfeksion ocağın aşkar edilməsi hansı növ işə aid edilir ?

A) Əks epidemik işlərə

B) Xəbərdaredici sanitar nəzarətinə

C) Cari sanitar nəzarətinə

D) Sağlamlaşdırıcı işlərə

E) Profilaktik işlərə


Ədəbiyyat: И.Г.Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоохранения.1987
925) Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzinin kompleks planı harada təsdiq olunur ?

A) Respublika GEM-də

B) Səhiyyə Nazirliyində

C) Şəhər səhiyyə şöbəsində

D) Rayon səhiyyə şöbəsində

E) Rayon İcra hakimiyyətində


Ədəbiyyat: И.Г. Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоохранения.1987
926) Orta kəmiyyətlər nəyi xarakterizə edir ?

A) Demoqrafik prosesləri

B) Sağlamlıq səviyyəsini

C) Hadisə və əlamətlərin orta səviyyəsini

D) Əlillik səviyyəsini

E) Fiziki inkişaf səviyyəsini


Ədəbiyyat: И.Г.Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоохранения.1987
927) Mütləq rəqəmin alınma yolu hansı variantda səhv göstərilib ?

A) Ölçmək

B) Saymaq

C) Asmaq


D) Yuvarlamaq

E) Çəkmək


Ədəbiyyat: И.Г.Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоохранения.1987
928) Hansı hallarda mütləq rəqəm tətbiq oluna bilməz ?

A) Uşağın fiziki inkişafını qiymətləndirəndə

B) Xəstəxananın çarpayı fondunu hesablayarkən

C) Xəstənin ümumi vəziyyətini təhlil edəndə

D) Xəstələnmənin strukturunu təhlil edəndə

E) Müxtəlif illərdə xərçəng xəstəliyinin yayılma səviyyəsini öyrənəndə


Ədəbiyyat: И.Г.Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоохранения.1987
929) Ekstensivlik göstəricisinin qrafik təsvirində hansı növ diaqramdan istifadə olunur ?

A) Sütunlu diaqram

B) Düzxətli diaqram

C) Sütundaxili diaqram

D) Sektorlu diaqram

E) Radial diaqram


Ədəbiyyat: И.Г.Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоохранения.1987
930) Beynəlxalq səhiyyə təşkilatı nə vaxt yaradılıb?

A) 1923-cü ildə

B) 1935-ci ildə

C) 1946-cı iıdə

D) 1907-ci ildə

E) 1957-ci ıldə


Ədəbiyyat: И.Г.Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоохранения.1987

931) Feldşer-mama məntəqəsində əhaliyə hansı yardım göstərilir?

A) Dispanser yardımı

B) İxtisaslaşmış həkim yardımı

C) Həkimə qədərki tibbi yardım

D) Təcili tibbi yardım

E) Həkim yardımı


Ədəbiyyat: И.Г.Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоохранения.1987
932) Tibbi xidmətin keyfiyyətini və nəticəni qiymətləndirmək üçün hansı müayinə üsulundan istifadə olunur?

A) Statistik üsul

B) Tibbi coğrafi üsul

C) Büdcə üsulu

D) Xronometraj üsulu

E) Tarixi üsul


Ədəbiyyat: И.Г.Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоохранения.1987
933) Tibbi sanitar hissələr neçə tipdə olur?

A) 4


B) 2

C) 5


D) 3

E) 1
Ədəbiyyat: И.Г.Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоохранения.1987934) Sağlamlıq göstəriciləri hansı amillərdən asılı deyil?

A) İstehsalatda mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırmanın səviyyəsindən

B) Sosial iqtisadi amillərdən

C) Tibbi xidmətin səviyyəsindən

D) İnsanın bioloji psixoloji xüsusiyyətlərindən

E) Təbii amillərin təsirindən


Ədəbiyyat: И.Г.Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоохранения.1987
935) Ekstensivlik göstəricisinin qrafik təsvirində hansı növ diaqramdan istifadə olunmur?

A) Radial

B) Kartoqram

C) Sütunlu

D) Düzxətli

E) Sektorlu


Ədəbiyyat: И.Г.Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоохранения.1987
936) Bu məlumat : «300 kişi hipertoniya xəstəliyinin I mərhələsində» hansı növ statistik cədvəldən götürülüb?

A) Kombinə edilmiş cədvəldən

B) Heç birindən

C) Demoqrafik göstəricilər cədvəlindən

D) Qruplaşmış cədvəldən

E) Sadə cədvəldən


Ədəbiyyat: И.Г.Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоохранения.1987

937) Aşağıdakılardan hansı göstərici fiziki inkişaf göstəricisi deyil?

A) Çəki


B) Nəbz

C) Boy


D) Dərialtı piy qatı

E) Əzələ gücü


Ədəbiyyat: И.Г.Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоохранения.1987
938) Aşağıdakılardan hansı demoqrafik göstəricilərə aiddir?

A) Əhalinin xəstələnmə göstəricisi

B) Ölüm göstəricisi

C) Əlillər

D) Travmatizm

E) Döş qəfəsinin dairəsi


Ədəbiyyat: И.Г.Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоохранения.1987
939) Hansı hallarda evdə stasionar təşkil edilir?

A) Bədxassəli şiş xəstəliyində

B) Vərəm xəstəliyində

C) Xəstəni hospitalizə etmək məsləhət olmadıqda

D) Dəri zöhrəvi xəstəliklərində

E) İnfeksion xəstəliklərdə


Ədəbiyyat: И.Г.Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоохранения.1987
940) Aşağıdakılardan hansı cari sanitar nəzarətinə aid deyil?

A) Atmosfer havasını, torpağı, su mənbəyini çirkləndirə bilən obyektlərin qeydiyyatının aparılması

B) Tibbi müayinələrin təşkili və keçirilməsinə nəzarət

C) Sərhədlərin sanitar nəzarəti

D) Uşaqların sanitar vəziyyətinin və sağlamlıq səviyyəsinin sistematik öyrənilməsi

E) Qida məhsullarının istehsalı, saxlanması, daşınması və realizasiyasına nəzarət


Ədəbiyyat: И.Г.Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоохранения.1987

Sanitar maarif işi

941) Hansı bənd sanitariya maarifinin əsaslarından hesab olunur?

A) Hipodinamiya

B) Gün rejimi

C) Səmərəli qidalanma

D) Müalicə

E) Profilaktika


Ədəbiyyat: И.С. Соколов. Я.Н.Трахтман. Санитарное просвещение.1976

В.С.Ершов, А.Т.Беляева. Санитарное просвещение .1982
942) Sanitariya maarifinin ən mühüm prinsipi hansıdır?

A) Bütün variantların hamısı

B) Dövləti

C) Kütləvilik

D) Elmilik

E) Profilaktik


Ədəbiyyat: И.С. Соколов. Я.Н.Трахтман.Санитарное просвещение.1976

В.С.Ершов, А.Т.Беляева. Санитарное просвещение .1982

943) İlkin profilaktika nədir?

A) Spesifik profilaktika

B) Əmək qabiliyyətinin itirilməsi ilə mübarizə

C) Dərman preparatlarından istifadə olunması

D) İdman və istirahət

E) Düzgün və keyfiyyətli qidalanma


Ədəbiyyat: И.С.Соколов. Я.Н.Трахтман.Санитарное просвещение.1976

В.С.Ершов, А.Т.Беляева. Санитарное просвещение .1982
944) Sanitar maarifi evi nə vaxt yaradılıb?

A) 1920


B) 1923

C) 1917


D) 1925

E) 1930
Ədəbiyyat: И.С. Соколов. Я.Н.Трахтман.Санитарное просвещение.1976В.С.Ершов, А.Т.Беляева. Санитарное просвещение .1982
945) Fərdi təsir metodu hansı yolla həyata keçirilir?

A) Mətbuat yolu ilə

B) Sərgi

C) Söhbət

D) Televizya

E) Plakat


Ədəbiyyat: И.С. Соколов. Я.Н.Трахтман.Санитарное просвещение.1976

В.С.Ершов, А.Т.Беляева. Санитарное просвещение .1982
946) Fərdi təsir metodunda üçüncü mərhələ hansı dövrə təsadüf edir?

A) Reabilitasiya dövrünə

B) Sağalma dövrünə

C) Xəstəlikdən qabaqkı dövrə

D) Xəstəliyin xroniki inkişaf dövrünə

E) Xəstəlik dövrünə


Ədəbiyyat: И.С. Соколов. Я.Н.Трахтман.Санитарное просвещение.1976

В.С.Ершов, А.Т.Беляева. Санитарное просвещение .1982
947) Hansı bənd kütləvi təbliğat vəsaitidir?

A) Kitabçalar

B) Təqvimlər

C) Fotoşəkillər

D) Bülletenlər

E) Televiziyalar


Ədəbiyyat: И.С. Соколов. Я.Н.Трахтман.Санитарное просвещение.1976

В.С.Ершов, А.Т.Беляева. Санитарное просвещение .1982
948) Dispanserizasiyanın əhəmiyyəti nədir?

A) Əhalidə gigiyenik bilikləri inkişaf etdirmək

B) Xəstəlikləri vaxtında aşkara çıxarmaq

C) Ağır xəstələrin müalicəsi

D) Yüksək sanitar mədəniyyəti yaratmaq

E) Səmərəli qidalanmanı təşkil etmək


Ədəbiyyat: И.С. Соколов. Я.Н.Трахтман.Санитарное просвещение.1976

В.С.Ершов, А.Т.Беляева. Санитарное просвещение .1982
949) Düzgün səmərəli qidalanmanın xüsusiyyəti hansıdır?

A) Qidanin günün vaxtından asılı olmadan tez-tez qəbul edilməsi

B) Qidanın həddən çox qəbulu

C) Qidanın kəmiyyətcə, keyfiyyətcə düzgün qəbulu

D) Qidanın normadan çox az qəbulu

E) Gün ərzində bircə dəfə qidalanma


Ədəbiyyat: И.С. Соколов. Я.Н.Трахтман.Санитарное просвещение.1976

В.С.Ершов, А.Т.Беляева. Санитарное просвещение .1982
950) Poliklinikada sanitariya maarifi işi necə təşkil edilir?

A) Xəstələrin müayinə olunması

B) Müalicənin gedişinə nəzarət

C) Plakat, buklet, xəstələrlə söhbət

D) Tibbi əməliyyatların yerinə yetirilməsi

E) Poliklinikanin statistik göstəricilərinin hesablanması


Ədəbiyyat: И.С. Соколов. Я.Н.Трахтман.Санитарное просвещение.1976

В.С.Ершов, А.Т.Беляева. Санитарное просвещение .1982
951) Apteklərdə sanitariya maarifi işi necə təşkil edilir?

A) Tərkibində zəhər və narkotik maddələr olan dərmanların qeydiyyatının təşkili

B) Dərman maddələrinin saxlanma şəraiti ilə tanışlıq

C) Xəstələrin dərmanları vaxtı-vaxtında qəbul etməsi

D) Söhbət, kitabça, yaddaş vərəqələrinin təşkili

E) Dərmanların yararlılıq müddətinə nəzarət


Ədəbiyyat: И.С. Соколов. Я.Н.Трахтман.Санитарное просвещение.1976

В.С.Ершов, А.Т.Беляева. Санитарное просвещение .1982
952) Doğum evində sanitariya maarifi işi necə təşkil edilir?

A) Yenidoğulmuş uşaqlara qulluq

B) Qan xəstəliklərini vaxtında aşkar etmək

C) Qadınlara stomatoloji-həkim müayinəsinin təşkili

D) Rezus mənsubiyyətinin təyin edilməsi

E) Sorğu, İnformasiya materiallarının təşkili, plakatlar, söhbətlər


Ədəbiyyat: И.С. Соколов. Я.Н.Трахтман.Санитарное просвещение.1976

В.С.Ершов, А.Т.Беляева. Санитарное просвещение .1982
953) Uşaq xəstəxanasında sanitariya maarifi işi necə təşkil edilir?

A) Xəstələrə düzgün diaqnozun qoyulması

B) Uşaqlar və valideyinlər arasında söhbətlər, sanitariya maarifini təbliğ edən qəzet, sorğu informasiya vəsaitləri

C) Xəstələrin istirahətinin təşkili

D) Diaqnozu aydınlaşmamış uşaqların xüsusi diaqnostika şöbəsinə qoyulması

E) Xəstəxanadaxili infeksiyaların qarşısının alınması


Ədəbiyyat: И.С. Соколов. Я.Н.Трахтман.Санитарное просвещение.1976

В.С.Ершов, А.Т.Беляева. Санитарное просвещение .1982
954) Qadın məsləhətxanalarında sanitariya maarifi işi necə təşkil edilir?

A) Çanağın ensizliyinin aşkar edilməsi

B) Hamiləliyi ağırlaşmalarla cərəyan edən qadınların aşkar edilməsi və vaxtında xəstəxanaya göndərilməsi

C) Labarator tədqiqatın təşkili

D) Dispanser müşahidə prosesində qruplarla profilaktik qəbullar

E) Arzuolunmaz hamiləliyin qarşısının alınması


Ədəbiyyat: И.С. Соколов. Я.Н.Трахтман.Санитарное просвещение.1976

В.С.Ершов, А.Т.Беляева. Санитарное просвещение .1982
955) Uşaq poliklinikalarında aparılan sanitariya maarifi işi nədən ibarətdir?

A) Xəstəlik keçirən uşaqların müayinəsi

B) Həkim təyinatlarının yerinə yetirilməsi

C) Uşaqlara peyvənd edilməsi

D) Yenidoğulan uşaqlar arasında ümumi müayinənin təşkili

E) Analara gigiyenik biliklərin öyrədilməsi, uşaqlara qulluq qaydaları


Ədəbiyyat: И.С. Соколов. Я.Н.Трахтман.Санитарное просвещение.1976

В.С.Ершов, А.Т.Беляева. Санитарное просвещение .1982
956) İkincili profilaktika nədir ?

A) Erkən diaqnostika və vaxtında müalicə

B) Əmək qabiliyyətinin itirilməsi ilə mübarizə

C) Dərman preparatlarından istifadə olunması

D) Vaksinlərdən istifadə olunması

E) Sağlamlığın qorunması və möhkəmləndirilməsi


Ədəbiyyat: И.С. Соколов. Я.Н.Трахтман.Санитарное просвещение.1976

В.С.Ершов, А.Т.Беляева. Санитарное просвещение .1982

957) Üçüncülü profilaktika nədir ?

A) Əmək qabiliyyətinin itirilməsi ilə mübarizə və reabilitasiya tədbirləri

B) Erkən diaqnostika və vaxtında müalicə

C) Sağlamlığın möhkəmləndirilməsi

D) Sağlamlığın qorunması və möhkəmləndirilməsi

E) Spesifik profilaktika


Ədəbiyyat: И.С. Соколов. Я.Н.Трахтман.Санитарное просвещение.1976

В.С.Ершов, А.Т.Беляева. Санитарное просвещение .1982
958) Əks-epidemik tədbirlər aparılmasa hansı xəstəliklər baş verə bilər?

A) Kardioloji xəstəliklər

B) Endokrin xəstəliklər

C) Sinir xəstəlikləri

D) Travmalar

E) Parazitar xəstəliklər, bağırsaq infeksiyaları, infeksion xəstəliklər


Ədəbiyyat: И.С. Соколов. Я.Н.Трахтман.Санитарное просвещение.1976

В.С.Ершов, А.Т.Беляева. Санитарное просвещение .1982
959) Sanitar maarifi işinin əks epidemik tədbirlərlə həyata keçirilməsində hansı amil iştirak etmir?

A) Epidemioloji müayinə

B) Sanitar-gigiyenik tədbirlər

C) Fizioterapevtik müayinə

D) Epidemioloji ocaqlarda dezinfeksiya

E) Xəstələrin hospitalizasiyası


Ədəbiyyat: И.С. Соколов. Я.Н.Трахтман.Санитарное просвещение.1976

В.С.Ершов, А.Т.Беляева. Санитарное просвещение .1982
960) Əks-epidemik tədbirlərin prinsipləri hansılardır?

A) Epidemioloji ocaqlarda dezinfeksiya

B) Peyvənd işləri

C) Bütün variantların hamısı

D) Xəstələrin hospitalizasiyası

E) Epidemioloji müayinə


Ədəbiyyat: И.С. Соколов. Я.Н.Трахтман.Санитарное просвещение.1976

В.С.Ершов, А.Т.Беляева. Санитарное просвещение .1982

Hərbi tibbi hazırlıq

961) Fərdi əczaxanaya aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

A) Atropin

B) Promidol

C) Etapirazin

D) Sistamin

E) Sulfadimetoksin


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. «Медицина катастроф» Москва
962) Maşın qəzası zamanı daxili orqanlardan ən çox zədələnəni hansıdır?

A) 12 barmaq bağırsaq

B) Dalaq

C) Böyrək

D) Mədə

E) Qaraciyər


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı. 2008
963) İlk tibbi yardım harada göstərilir?

A) Çeşidləmə meydançasında

B) Xəstəxanada

C) Hərbi hissədə

D) Zədələnmə ocağında

E) Tibb məntəqəsində


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. «Медицина катастроф» Москва
964) Bunlardan hansı təbii fəlakət sayılmır?

A) Daşqınlar

B) Vulkan püskürməsi

C) Terrorizm

D) Yanğınlar

E) Zəlzələ


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı .2008
965) Bunlardan hansı sosial fəlakət deyil?

A) Yanğın

B) Epidemiyalar

C) Müharibələr

D) Terrorizm

E) Aclıq


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. «Медицина катастроф» Москва
966) Uzunmüddətli sıxılma sindromu hansı şokla nəticələnir?

A) Ağrı şoku

B) Hemorragik şok

C) Travmatik şok

D) Toksiki şok

E) Anafilaktik şok


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı .2008
967) “Diqqət hamının nəzərinə” həyacan siqnalı necə verilir?

A) Yerli radio vasitəsilə siqnal verilir

B) Siqnal telefon vasitəsilə verilir

C) 2-3 dəqiqə ərzində həyəcan siqnalı verilir

D) Televizor vasitəsilə siqnal verilir

E) Polis maşını ilə siqnal verilir


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı. 2008
968) Fəlakətlər təbabətinin əsasını nə təşkil edir?

A) İlk tibbi yardım briqadası

B) Təcili tibbi yardım briqadası

C) İxtisaslaşmış yardım

D) Sanitar drujinaları

E) Şəhər və rayon xəstəxanaları


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. «Медицина катастроф» Москва
969) Fövqəladə fəlakətlər zamanı fəlakət tibb xidmətinin əsas vəzifələrindən biri hansıdır?

A) Qəza zonasında xilasetmə və təxirə salınmaz işlərin aparılması, zərərçəkənlərin axtarılması və ərazidən çıxarılması

B) Qəza zonasında xilasetmə işlərinin təşkili

C) Zərərçəkənə ilk həkim yardım göstərilməsi və köçürülmə mərhələsində həyati vacib orqanların fəaliyyətinin bərpa edilməsi

D) Qüvvə və vasitələrin təşkili

E) Tibbi çeşidləmə


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı .2008
970) Birdəfəlik 50 RAD dozada γ-şüalanmada sonrakı fəsadlar hansıdır?

A) Dəridə yanıqlar

B) Xroniki şüa xəstəliyi

C) Somatik xəstəliklər

D) Onkoloji və genetik risk

E) Kəskin şüa xəstəliyi


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. «Медицина катастроф» Москва
971) Orqanizmin ionlaşdırıcı şüalanmaya qarşı davamlılığını artıran dərman hansıdır?

A) Kaliy-yod

B) Sistamin

C) Etapirazin

D) Taren

E) Dimedrol


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı .2008
972) Şüalanmanın hansı dozası I dərəcəli ağırlıqlı kəskin şüa xəstəliyi yaradır?

A) 300-400 RAD

B) 50-70 RAD

C) 100-200 RAD

D) 200-300 RAD

E) 500 RAD


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. «Медицина катастроф» Москва
973) Kəskin şüa xəstəliyinin hansı dərəcəsində bir saat ərzində qusma baş verir?

A) Orta ağır dərəcəli

B) Yüngül dərəcəli

C) Qarışıq

D) Ağır dərəcəli

E) Orta dərəcəli


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı. 2008
974) Uzunmüddətli sıxılma sindromu təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün xəsarət almış ətrafı azad etdikdən sonra jqut qoyulurmu?

A) Qanaxma varsa

B) Lazım deyil

C) Mütləq lazımdır

D) İşemiya dərəcəsindən asılı olaraq qoyulur

E) Ağrı olarsa


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. «Медицина катастроф» Москва
975) Fəlakət təbabəti tibb xidmətində köçürülmənin neçə mərhələsi qəbul edilmişdir?

A) İki mərhələli

B) Altı mərhələli

C) Dörd mərhələli

D) Üç mərhələli

E) Bir mərhələli


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı . 2008
976) Fəlakət ocağında qospitala qədər hansı yardım göstərilir?

A) Xüsusiləşmiş tibbi yardım

B) İlk tibbi yardım

C) Əhali tərəfindən yardım

D) Cərrahi yardım

E) İxtisaslaşmış tibbi yardım


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. «Медицина катастроф» Москва
977) Kütləvi yoluxucu xəstəliklər ocağında infeksiya mənbəyini ləğv etmək üçün epidemiya əleyhinə hansı tədbirlər görülür?

A) Dezinfeksiya aparmaq

B) Maarifləndirmə aparmaq

C) Abservasiya

D) Xəstələrin və daşıyıcıların izolyasiyası və müalicəsi

E) İmmunoprofilaktikanın aparılması


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı. 2008
978) Fərdi tibbi ləvazimatlara nə aiddir?

A) Xərək

B) Respirator

C) Fərdi apteçka

D) Əleyhqaz

E) Şinalar


Ədəbiyyat: В.М.Рябочкина, Г.И.Назаренко. «Медицина катастроф» Москва
979) Yuxarı tənəffüs yollarını dəm qazından qorumaq üçün nədən istifadə edilir?

A) Əlaltı materialdan hazırlanmış maska

B) İzoləedici əleyhqaz

C) Respirator

D) Şlem maska

E) Filtirli əleyhqaz


Ədəbiyyat: Aqil Musayev “Mülki müdafiə tibbi xidmətinin təşkili”. Bakı. 2008

Yüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə