Son illər erməni təcavüzünə məruz qalmış bütün Azərbaycan xalqı


Тяркиби: Quru balıq – 500 qr. Soğan – 200 qr. Yumurta – 5 ədəd Keşniş – 2 dəstə Yağ – 250 qr. Duz HazırlanmasıYüklə 1,05 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/12
tarix29.05.2017
ölçüsü1,05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Тяркиби:
Quru balıq – 500 qr.
Soğan – 200 qr.
Yumurta – 5 ədəd
Keşniş – 2 dəstə
Yağ – 250 qr.
Duz
Hazırlanması:
Quru balıqla hazırlanan küküdür. Qurudulmuş balıq (kütüm, xəşəm, çapaq və 
s.) buğda bişirilib, dərisi soyulur və tıxdan təmizlənir. Baş və ya göy soğan 
narın doğranıb qızardılır, ona balığın tikələri əlavə edilir. Üstünə göyərti ilə 
birlikdə çalınmış yumurta tökülür və hazır olanadək bişirilir. Balıq küküsü 
süfrəyə verilərkən paxlava şəklində doğranıb üstünə yağ tökülür.
Cwbrayıl
 

Balıq turş-kabab – 4 nwfwrlik
Тяркиби:
Balıq – 800 qr.
Cəfəri – 1 dəstə
Sarımsaq – 15 qr.
Xama – 100 qr.
Yağ – 200 qr.
Limon – 1 ədəd
Duz, istiot zövqə görə

Qarabaü mÿtbÿxi
112 ●
Hazırlanması:
Təmizlənmiş  ağ balıq 35-40 q-lıq tikələrə doğranıb, üzərinə limon suyu, 
duz, istiot, tomat və xama vurularaq marinada qoyulur. Cəfəri çox narın 
doğranır, sarımsaq  əzilir. Qızdırılmış yağlı tavada balıq qızardılır. Ayrıca 
tavada doğranmış  cəfəri yağda qızardılaraq, balığın üzərinə tökülür. Sonra 
isə sarımsaq, limon suyu, bişmiş balıq suyu və ya su əlavə olunaraq, 5-10 dəq. 
bişirilir. Hazır olduqda yemək nisbətən turşməzə olmalıdır.
Cwbrayıl
 

Balıqdan tava kabab – 12 nwfwrlik
Тяркиби:
Balıq – 3 kq.
Baş soğan – 3 ədəd
Şabalıd – 800 qr.
Çörək – 300 qr.
Süd – 300 qram
Yağ – 150 qr.
Suxarı – 120 qr.
Yerkökü – 300 qr.
Narşərab – 300 qr.
Hazırlanması:
Balıq təmizlənir, dərisi soyulur, əti sümükdən ayrıldıqdan sonra soğan və 
bişmiş  şabalıdla birlikdə  ətçəkən maşından keçirilir. Daha sonra süzgəcdən 
keçirilmiş yerkökü əlavə edilir. Çörək süddə isladılır, duz və istiot vurularaq 
qiymə ilə qarışdırılır. Sonra qiymə iri tava kabab şəklinə salınır və unlanaraq 
hər iki tərəfi yağda qızardılır.
Süfrəyə verilərkən üstünə narşərab tökülür. Yanında təzə pomidor, xiyar və s. 
verilə bilər.

2.4 Balûq xþrÿklÿri
● 113
Cwbrayıl
 

Öz buğunda bişmiş kütüm-24 nwfwrlik
Тяркиби:
Kütüm – 4 kq.
Baş soğan – 8 ədəd
Limon – 4 ədəd
Yağ – 200 qr.
Kartof – 1,5 kq.
Nar dənəsi – 240 qram
Yerkökü – 1 kq.
Göyərti, duz, istiot – zövqə görə
Hazırlanması:
Təmizlənmiş kütüm yağda qızardılır. Ayrıca kartof bişirilir. Balıq və kartof 
tavaya yığılır, üzərinə sürtgəcdən keçirilmiş yerkökü, halqavari doğranmış 
soğan, duz, istiot və doğranmış göyərti tökülür. Qalan yağın hamısı  və 10 
stəkan qaynar su da əlavə edilib qapağı bağlı halda öz buğunda bişirilir. 
Süfrəyə veriləndə üzərinə təzə göyərti və nar dənələri səpilir.
Cwbrayıl
 

Qızardılmış nwrw balığı 
Тяркиби:
Nərə balığı – 10 kq.
Suxarı – 400 qr.
Yağ – 2 lt.
Soğan – 400 qr.
Göy soğan – 400 qr.
Limon – 4 ədəd
Nar – 4 ədəd
Yerkökü – 80 qr.
Duz istiot zövqə görə 

Qarabaü mÿtbÿxi
114 ●
Hazırlanması:
Yağ əridilir və ona süzgəcdən keçirilmiş yerkökü əlavə edilib 4 dəqiqə bişirilir. 
Sonra yağ süzülür və yerkökü xıltı atılır. Nərə balığı təmizlənib yuyulur, paylıq 
tikələrə bölünür duz, istiot vurularaq unlanır və üstünə  ərinmiş yağ tökülərək 
kürədə bişirilir. Süfrəyə verilərkən üstünə nar dənələri və doğranmış göy soğan 
səpilir, ətrafına isə halqavarı doğranmış baş soğan və limon dilimləri düzülür.
Laçın
 

Balıq buğlaması (çay balığının)
Тяркиби:
Çай балыьы – 1 kq.
Qарышыг кялям туршусунун суйу – 1 lt.
Кялям – 1 kq
Kюк – 0.5 kq
Tам гызармамыш пoмидор- 0.5 kq
Qырмызы вя йашыл бибяр – 0.5 kq
Çуьундур вя онун зоьлары – 3 яdяd 
Zиря вя ъиря тохумлары
Sарымсаг – 5 diş 
İри баш соьан – 2 яdяd 
Çай çичяйи битkисинин йарпаглары 
Dуз вя истиот
Щазырланмасы:
Тязя олан чай балыь тямизлянир вя бцтюв щалда цзяриня кялям туршусунун суйу 
ялавя олунараг вам ходда биширилир.
Cwbrayıl
 

Balıq buğlaması
Tərkibi:
Balıq – 1,6 kq.
Kartof – 1 kq.
Alça – 200 qr.
Keşniş – 300 qr.

2.4 Balûq xþrÿklÿri
● 115
Yağ – 300 qr.
Narşərab – 100 qr.
Duz və istiot zövqə görə
Hazırlanması:
Balıq təmizlənir, 100-120 qramlıq tikələrə bölünür və yağda qızılı rəng alana 
qədər qızardılır. Kartof təmizlənir, uzununa 4-5 hissəyə bölünür və güclü odda 
yağ ilə qızardılır. Qazanın dibinə kartof layı düzülür, kartofun üzərinə 1 lay 
balıq, balığın üzərinə isə keşniş və alça düzülür, sonra bu bir də təkrar olunur. 
Beləliklə, hər laydan qazanda 2 lay, cəmisi isə 6 lay alınır. (2 lay kartof, 2 lay 
keşniş və alça)
Düzülmüş layların üzərinə 1 stəkan qaynar su tökülür və 20-25 dəqiqə bağlı 
qabda bişirilir. Süfrəyə narşərab ilə verilir.
Nəticə
Laçın və Cəbrayıl rayonlarında çay balığının buğlamasının tərkibinə satı-
lan ərzaqlar tamamilə fərqlidir. Eləcədə hazırlanma qaydası da fərqlidir.
Cwbrayıl
 

Balıq çığırtması – 4 nwfwrlik
Тяркиби:_Yağlı_qoyun_əti_–_5_kq.__Hazırlanması'>Тяркиби:_Quzu_əti_–_1_bütov_Çийя_(сцдцн_гаймаьы)_–_1_kq._Kартоф_(бцтюв_щалда)-_500_qr._Sоьан_(бцтюв_щалда)_–_200_qr._Dуз,_истиот.__Щазырланмасы'>Тяркиби:
Balıq – 500 qr.
Soğan – 200 qr.
Yumurta – 5 ədəd
Yağ – 200 qr.
Un – 50 qr.
Duz
Hazırlanması:
Balıqdan hazırlanan yeməkdir. Balıq təmizlənir, yuyulur və xırda (30 – 35 q – 
lıq) tikələrə doğranır. Tikələr duzlanır, unla unlanır və tavada qızardılır. Sonra 
bunun üzərinə yağda qızardılmış soğan və çalınmış yumurta əlavə edilir, hazır 
olanadək bişirilir.

Qarabaü mÿtbÿxi
116 ●
2.5 ßt xþrÿklÿri
Zwngilan
 

Basdırma(buğlama)
Тяркиби:
6-7 kq çəpiş əti 
2 kq pomidor
1 kq baş soğan 
3 ədəd acı bibər
1 stəkan alça turşusu
1 stəkan su
1 kq şirin bibər qırmızı, yaşıl
Hazırlanması:
6-7 kq çəpişin ətini doğrayıb qazana 1 lay ət, bir lay pomidor, bir lay bibər, 
bir lay soğan düzülür. Bu qayda ilə  ərzaqların düzülüşü təkrara olunur. 
Düzüldükdən sonra qazana 3 ədəd acı bibər, 1 stəkan turş alça, 1 stəkan su 
qazana əlavə olunur.
Qazanın ağzı möhkəm bağlanır ki, hava keçməsin. Qazan vam xodda qazın 
üstünə qoyulub 45-50 dəqiqəyə yemək hazır olur.
    
Cwbrayıl
 

Küftw 
Tərkibi:_Qoyun_əti_–_300_qr._Soğan_–_100_qr._Yağ_–_25_qr._Limon_duzu_–_10_qr._Duz__Hazırlanması'>Tərkibi: 
Ət – 500 qr. 
Baş soğan – 2 ədəd
Yağ – 150 qr
Düy (yumru) – 400 qr.
Göyərti – 100 qr.
Duz, istiot – zövqə görə

2.5 ßt xþrÿklÿri
● 117
Hazırlanması:
Ət maşından keçirilərək qiymə halında hazırlanır, içərisinə 2 stəkan düyü, duz, 
istiot vurulur. Ət qarışdırılır və xırda şəkildə kündələnir. Sonra soğan tavada 
qovrulur, tomat əlavə olunur, su tökülür. Su qaynadıqda küftə tavaya tökülür. 
Soyulmuş 4 ədəd kartof atılır, bişmiş təmizlənmiş noxud əlavə olunur və süfrəyə 
verilir.
Laçın rayonu
 

Çiywli quzu qovurması
Тяркиби:
Quzu əti – 1 bütov
Çийя (сцдцн гаймаьы) – 1 kq.
Kартоф (бцтюв щалда)- 500 qr.
Sоьан (бцтюв щалда) – 200 qr.
Dуз, истиот.
Щазырланмасы:
Бир бцтюв гузу яти доьраnыб, цзяриня 1 кг чийя тюкцлцр, цзяриня картоф, соьан, 
зювгя эюря дуз вя истиот сяпилир. Хюряк биширилян газанын аьзы гапаг явязиня 
hazırlanmış садя xяmirlя юртцlür. Бу хюряйи кюзцн цзяриндя вя йа вам одда 
биширirlяr. Çiyяli quzu qovurmasının бишмяси газанын аьзыны баьлаyan хямирин 
бухарда дешилмяси иля биlinir. 
Xocavwnd rayonu
 

Qara qovurma 
Тяркиби:
Yağlı qoyun əti – 5 kq.
Hazırlanması:    
Qoyun  əti yaxşı doğrandıqdan sonra öz yağında qovrulur. Qovrulmuş  ət 
soyuduqdan sonra saxsı qablara yığılır. Saxsı qabdakı əti 1 ilədək saxlamaq 
mümkündür və istənilən an onu çıxarıb müxtəlif xörəklər hazırlamaq olar.

Qarabaü mÿtbÿxi
118 ●
Cwbrayıl
 

Alçalı qovurma -6 nwfwrlik
Тяркиби:
Qoyun əti – 500 qr.
Soğan – 200 qr.
Alça qurusu – 50 qr.
Zəfəran 
Duz, İstiot
Limon – 1 ədəd
Hazırlanması:
Qovurma növüdür. Qoyun ətindən 25 – 30 qramlıq tikələr doğranır, duz, istiot 
vurulur, soğanla qızardılır. Sonra azacıq işgənə  (ət suyu), zəfəran  şirəsi və 
alça qurusu əlavə edilib öz buğunda bişirilir. Süfrəyə verilərkən üstünə limon 
dilimləri də qoymaq olar. 
Xocavwnd
 

Swbzi qovurma 
Tərkibi:_Quzu_əti_–_10_kq._Duz,_istiot__Hazırlanması'>Tərkibi:_Mal_ayaqları'>Tərkibi:
Quzu əti – 1 kq.
Kəvər – 3 dəstə
Cəfəri – 3 dəstə
Şüyüd – 1 dəstə
Keşniş – 1 dəstə
Kərəviz – 1 dəstə
Yağ – 50 qr.
Duz
Hazırlanması:   
Əvvəlcədən qaynadılmış  ətə duz, istiot, kəvər, kərəviz, keşniş,  şüyüd  əlavə 
edildikdən sonra yağda qovrulur. Bu qovurmanı plovun üzərinə də əlavə etmək 
olar.                                                  

2.5 ßt xþrÿklÿri
● 119
Ağcabwdi rayonu
 

Swbzi qovurma
Tərkibi:
Qoyun əti – 300 qr.
Soğan – 100 qr.
Yağ – 25 qr.
Limon duzu – 10 qr.
Duz
Hazırlanması:
Qoyun əti sümüksüz tikələrə kəsilib duzlanır və qovrulur. Sonra yağda qızardılmış 
soğan, limon duzu vurulub öz buğunda bişirilir. Hazır olmasına 5 dəqiqə qalmış 
ətə narın doğranmış göyərti (ispanaq, kəvər, şüyüd, keşniş) qatılır.
Nəticə
Səbzi qovurma hər iki rayonda fərqli hazırlanır. Xocavənd rayonunda 
səbzi qovurma hazırlanarkən ət qaynadılır və sonra yağda qovrulur. Ağcəbədi 
rayonundan fərqli olaraq Xocavənd rayonunda səbzi qovurma quzu ətindən 
hazırlanır və digər göyərtilərdən başqa kərəviz əlavə olunur. Xocavənddə səbzi 
qovurma plovun üzərinə də əlavə edilir. Səbzi qovurma Ağcəbədi rayonunda 
qoyun ətindən hazırlanır və ət qaynadılmamış duzlanıb qovurulur. Sonra qı-
zardılmış soğan, limon duzu vurulub öz buğunda bişirilir. Ağcəbədi rayonunda 
səbzi-qovurmaya göyərtilər yeməyin bişməsinə 5 dəqiqə qalmış əlavə olunur, 
amma Xocəvənd rayonunda göyərtilər ət qovrularkən əlavə olunur. Ağcəbədi 
rayonunda Xocavənd rayonundan fərqli olaraq səbzi-qovurmaya limon duzu 
da əlavə olunur.
Cwbrayıl
 

Düşbwrw 
Tərkibi:
Qoyun əti – 300 qr.
Keşniş –  1 dəstə
İstiot – 20 qram
Quru nanə – 20 qr. 

Qarabaü mÿtbÿxi
120 ●
Üzüm sirkəsi – 15 qr.
Buğda unu – 200 qr.
Yumurta – 2 ədəd
Soğan – 100 qr.
Ət suyu – 350 qr.
Quru nanə – 20 qr.
Duz – 25-30 qr.
Hazırlanması:
Düşbərə üçün sümüklərdən bulyon bişirilir, çəkilmiş qoyun ətinə bir ədəd baş 
soğan, keşniş və ədviyyat qatılır.
Una su və duz tökülür, bərk xəmir yoğrulur, 1 mm-ə qədər qalınlığında yayılır, 
3x3 sm ölçüdə kvadrat şəkilində kəsilir, hər kvadratın ortasına 4-5 q çəkilmiş 
ət qoyulur, düşbərə bükülür. Bükülmüş düşbərə yüngülcə ələkdə silkələnib artıq 
undan təmizlənir və süzülmüş qaynar bulyona tökülür. Düşbərənin bişirmək 
üçün qazın üstə qoyulur, 5 dəqiqədən sonra götürülür, süfrəyə qoyulur.
Xocavwnd
 

Soyutma
Tərkibi
Quzu – 3 kq.
Keşniş – 1 dəstə
Duz, istiot
Hazırlanması:         
Quzu  əti oynaqlardan doğranılır,  əvvəlcədən qaynadılmış suya tökülür və 
yenidən bişənə qədər qaynadılır. Ət sudan kənar edildikdən sonra soyumağa 
qoyulur duz, istiot, keşniş vurulur və süfrəyə verilir.                                                  
Xocavwnd
 

Xaş
Tərkibi:
Mal ayaqları – 3 kq.
Soğan – 300 qr.

2.5 ßt xþrÿklÿri
● 121
Qatıq – 400 qr.
Sarımsaq – 20 qr.
Hazırlanması:
Kəsilmiş cavan və erkək malın ayaqları odda ütülür və təmiz suda yuyularaq 
doğranılır, böyük qazana yığılır və üzərinə çıxana qədər su tökülərək 2-3 saat 
qaynadılır. Sümükdən ayrıldıqdan sonra içərisinə bir neçə baş soğan atılaraq 
yenidən bişirilir. Süfrəyə sarımsaqlı qatıqla verilir.   
Laçın rayonu
 

Şeşrwngi
Тяркиби
Qoyun və ya dana əti – 2 kq.
Soğan – 1 kq.
Kişmiş – 1 kq.
Zoğal axtası (туму чыхарылмыш вя гурудулмуш зоьал) – 250 qr.
Şirin alça turşusu – 100 qr.
Qırmızı ərik qurusu – 200 qr.
Xurma – 250 qr.
Şəkər tozu – 100 qr.
Alma qaxı – 100 qr.
Yağ kərə – 350 qr.
Yumurta – 100 ədəd.
Щазырланмасы:
Бу тарихи гядим олан хюрякляримиздян биридир. Бу хюряйи адятян бюйцк мя-
расимлярдя bişirirlяr. Бу хюряк щям тяк щалда, щям дя аш гарасы кими истифадя 
олунур. Йухарыда адлары гейд олунан кишмиш, зоьал, алча, ярик, алма гахы йу-
йулур, ням щалда олан бу тяaмларын вя онларын цзяриня шякяр тозу ялавя едилиб 
кянара гойулур. Ят гайнадылыб биширилир, сцзцлцр суйу айры габа тюкцлцр. Соьан 
фал-фал доьранылыр гызылы рянэ алаnадяк кяря йаьында говрулур. Qovrulduqdan 
sonra, яt яlavя edilib qarışdırılır. Яvvяlcяdяn hazırlanmış şяkяr tozunda olan 
tяamlar, о ъцмлядян хурма da яlavя edilir вя bütün bunlarıüzяrinя süzülmüş 
яt suyu tökülür. Xörяk yağa düşяnяdяk bişirilir. Bu xörяk adяtяn dя yazda vя 
diametri geniş  olan qabda bişirilir. Xörяk yağа  дцшдцкдян  сонра  йумурта 

Qarabaü mÿtbÿxi
122 ●
фал-фал (бцтюв щалда, йяни аьы иля сарысы гарышмамаг шярти иля) хюряйин цзяриня 
адамларын сайына эюря ялавя едилир.      
  
Bwrdw
 

Şilw
Tərkibi:
(Çolpa və ya qoyun əti) 
Ət – 500 qr.
Düyü – 1 kq.
Soğan – 5-6 ədəd
Yağ – 4-5 x/ qaşığı
Noxud – 200 qr.
Zoğal axtası – 100 qr.
Duz, istiot, sarıkök
Hazırlanması: 
Ət və ya çolpa soğanla birlikdə qovrulur. Üzərinə bir stəkan düyüyə 0,5 stəkan 
su  əlavə edilməklə, su və düyü tökülür. Ayrıca isladılıb qaynadılmaş noxud 
əlavə edilib, sonra duz, istiot, sarıkök vurulub hazır olanadək bişirilir. Hazır 
olanda zoğal axtası, mövsümə görə isə pomidor, yaxud tomat yağda qovrulub 
əlavə edilir.
Xocavwnd
 

Dwri içi
Tərkibi:
Quzu əti – 10 kq.
Duz, istiot
Hazırlanması:        
Quzu  əti ancaq oynaqlardan olmaqla doğranılır, istiot və duz vurularaq öz 
dərisinə doldurulur. Dərinin bütün açıq tərəfləri bağlanılır və kərmə ocağının 
közünə basdırılır. 1 və ya 1.5 saata qədər közdə bişirilir.

2.5 ßt xþrÿklÿri
● 123
Şuşa
 

Canına çwkmw
Tərkibi:
Qoyun əti – 500 qr.
Noxud – 200 qr.
Yumru düyü- 300 qr.
Zoğal axtası – 20 qr.
Duz
Hazırlanması:
Qoyun əti noxudla birlikdə qaynadılır. Bişdikdən sonra içərisinə yumru düyü 
tökülür. Suyu çəkilib yağa düşənə qədər bişirilir. Bişənə yaxın içərisinə zoğal 
(yayda), zoğal axtası (qışda) tökülür. 
Şuşa
 

Canına çwkmw
Tərkibi:
Qoyun əti – 500 qr.
Noxud – 200 qr.
Yumru düyü – 300 qr.
Zoğal axtası – 20 qr.
Duz
Hazırlanması:
Qoyun əti noxudla birlikdə qaynadılır. Bişdikdən sonra içərisinə yumru düyü 
tökülür. Suyu çəkilib yağa düşənə qədər bişirilir. Bişənə yaxın içərisinə zoğal 
(yayda), zoğal axtası (qışda) tökülür. 
Xocavwnd
 

Dwri içi
Tərkibi:
Quzu əti – 10 kq.
Duz, istiot

Qarabaü mÿtbÿxi
124 ●
Hazırlanması:        
Quzu  əti ancaq oynaqlardan olmaqla doğranılır, istiot və duz vurularaq öz 
dərisinə doldurulur. Dərinin bütün açıq tərəfləri bağlanılır və kərmə ocağının 
közünə basdırılır. 1 və ya 1.5 saata qədər közdə bişirilir.
Xocavwnd
 

Bağır beyin
Тяркиби:
Qara ciyər – 200 qr.
Beyin – 100 qr.
Quyruq – 100 qr.
Keşniş – 50 qr.
Duz, istiot
Hazırlanması:    
Quzunun qara ciyəri, quyruğu, və başı ayrı-ayrılıqda qaynadılır. Qaynadılmış 
başın beyni çıxarılır, quyruq və qara ciyərlə bir yerdə  əzilərək qarışdırılır, 
üzərinə duz, istiot və kişniş vurularaq soyuq halda süfrəyə verilir. 
Laçın rayonu
 

Bağırbeyin
Тяркиби:
Quzu beyni – 2 beyin 
Qaraciyər – 500 qr.
Qoyun quyruqu – 100 qr.
Щазырланмасы:
Гузу  башы  айры,  гуйруг  вя  гара  ъийяри  ися  бирликдя  гайнадılaraг  бишириlir. 
Гайнамыш гуйруq вя гара ъийяр язilяряк бир-бириня гатылıр. Сонра ися бу гарышыq 
гузунун бишмиш бейни иля гарышдыrılıр. Баьырбейин щазыр олдугдан сонра айрыъа 
хюряк кими йейилир вя йа ашын гарасы кими истифадя едилир. Чох гядим йемякляр-
дян олан Баьырбейин дадлы вя хейирлидир. 

2.5 ßt xþrÿklÿri
● 125
Nəticə
Bağırbeyin hər iki rayonda fərqlidir. Xocavənd rayonunda bağırbeyini 
hazırlarkən quzunun qara ciyəri, quyruğu, başı ayrı-ayrılıqda qaynadılır. Amma 
Laçın rayonunda isə tək quzu başı ayrı, quyruq və qara ciyəri birlikdə qaynadı-
lır. Laçın rayonunda birinci quyruqla, qara ciyər əzilir və sonra quzunun bişmiş 
beyni ilə qarışdırılır. Xocavənd rayonunda isə qaynadılmış başın beyni, quyruq 
və qara ciyərlə bir yerdə əzilir. Bağırbeyin Xocavənd rayonunda süfrəyə keşniş 
vurularaq və soyuq halda verilir. Laçın rayonunda isə bağırbeyin aşın qarası 
kimi də istifadə edilir.
Şuşa
 

Bozartma 
Tərkibi:
Ət – 500 qr.(mal əti ilə)
Soğan – 300 qr
Tomat – 20 qr
Kartof – 300 qr 
Duz 
Hazırlanması:
Ət qaynadılaraq üzərinə yağ, soğan əlavə edilir. Sonra tomatla sogan yağda 
qızardılaraq  ətin üzərinə tökülür. Kartof qaynadılaraq  ətə  əlavə olunur və 
süfrəyə verilir.
Bozartma (quzu wti ilw)
Tərkibi:
Quzu əti – 500 qr
Su – 500 qr
Soğan – 100 qr
Yağ – 100 qr
Qatıq – 200 qr
Sarımsaq – 20 qr
Duz, istiot

Qarabaü mÿtbÿxi
126 ●
Hazırlanması:
Quzu əti doğranılır, duz, istiot əlavə olunur, üzərinə su, soğan əlavə olunaraq 
vam odun üstündə bişirilir. Yağa düşəndə hazır şəkildə süfrəyə verilir. Sarımsaqlı 
qatıqla yeyilir.
Xocalı 
 

Toyuq bozartması 
Tərkibi:
Toyuq – 1 kq.
Kartof – 600 qr.
Yağ – 200 qr.
Soğan – 200 qr.
Keşniş – 40 qr.
Şüyüd – 40 qr.
Kəklikotu – 5 qr. (qurusu)
Toyuq ətinin suyu – 800 qr.
Duz, istiot.
Hazırlanması:
Təmizlənmiş toyuq 35-40 qramlıq tikələrə doğranılır və yağda bir az qızardılır. 
Ayrıca olaraq soğan yarımhalqalara doğranılıb yağda qızardılır. Kartof 
təmizlənərək uzununa 2 və ya 4 hissəyə bölünür. Qızardılmış toyuğun üzərinə 
kartof, qızardılmış soğan və 4 stəkan toyuq ətinin suyu əlavə edilib, ağzı bağlı 
qazanda bişirilir. Hazır olmasına 5 dəqiqə qalmış üzərinə doğranmış göyərti 
və kəklikotu tozu səpilir.
Xocalı rayonu
 

Meşwli kwndi
Toy üçün.
Bozartma (qoyun wti)
Tərkibi:
 Ət (qoyun) – 1 kq.
 Kərə yağı – 200 qr.

2.5 ßt xþrÿklÿri
● 127
 Soğan – 100 qr.
 Keşniş – 1 dəstə
 Duz, istiot
Hazırlanması: 
Ət yuyulduqdan sonra qazana tökülür, içərisinə 1 stəkan su əlavə olunur. 
Qaynara düşdükdən sonra yağ  əlavə olunur. 0,5 saat qaynadıqdan sonra 
soğan, duz və istiot atılıb az temperaturda 0,5 – 2 saata sərbəst bişir. Sonra 
qablara çəkilərək üstünə xırda doğranmış göy əlavə edilib, süfrəyə verilir.
Bozartma (Mal wti)
Tərkibi:
Mal əti – 2,5 kq.
Kartof – 1 kq.
Soğan – 300 qr.
Kərə yağı – 30 qr.
Tomat – 20 qr.
Duz, istiot. 
Hazırlanması:
Ət 5-6 sm ölçüdə hissələrə doğranılır. Doğranmış ət suda qaynadılır. Soğan 
yağda qovrulur üzərinə tomat əlavə olunur. Ətin suyu qovrulmuş soğanın 
içərisinə  əlavə olunur. Kartoflar soyularaq ölçüsündən asılı olaraq 2 və ya 
4 hissəyə bölünüb qovrulmuş soğan qarışığının içinə əlavə olunur. Kartoflar 
yarıbişmiş vəziyyətə düşdükdən sonra həmin qarışığın içərisinə qaynadılmış ət 
də əlavə olunur. Bişənədək qaynadılır və bişənə 5 dəqiqə qalmış duz və istiot 
əlavə olunur. Xörək süfrəyə verilən zaman doğranılmış  cəfəri zövqə uyğun 
olaraq yeməyin üzərinə səpilir.
Xocavwnd 
 

Bozartma (qonaqlıq üçün) 
Tərkibi:
Quzu əti – 8 kq.
Yağ – 400 qr.

Qarabaü mÿtbÿxi
128 ●
Su – 400 qr.
Qatıq – 200 qr.
Sarımsaq – 10 qr.
Duz, istiot
Hazırlanması: 
Quzu kəsilir, təmizlənir və doğranaraq qazana yığılır üzərinə su və yağ əlavə 
edilərək tam bişənə kimi qaynadılır. Süfrəyə sarımsaq qatıqla  verilir.                                
Ağcwbwdi
 

Bozartma (Qoyun wtindwn)
Tərkibi:
Qoyun əti – 300 qr.
Yağ – 30 qr.
Soğan – 200 qr.
Alça – 100 qr.
Keşniş – 50 qr.
Şüyüd – 50 qr.
Nanə – 50 qr.
Duz, istiot
Hazırlanması:
Qoyun əti tikə-tikə doğranıb qızardılır, dayaz qazana yığılır, doğranmış soğan, 
pomidor, alça, ya da alça qurusu, göyərti qatılır və az miqdarda işgənədə hazır 
olunca öz buğunda bişirilir. Süfrəyə verilən zaman bozartmanın üstünə limon 
və təzə xiyarın qoyulması da məsləhətdir.
Cwbrayıl
 

Bozartma (toyuq wtindwn)

Yüklə 1,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə