Studia podyplomowe logopedia klinicznaYüklə 0,53 Mb.
səhifə1/7
tarix09.02.2017
ölçüsü0,53 Mb.
#8113
  1   2   3   4   5   6   7
Załącznik nr 1

do Uchwały Senatu Nr 728

z dnia 27 kwietnia 2009r.

Studium Kształcenia Podyplomowego

Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej

we Wrocławiu


STUDIA PODYPLOMOWE

LOGOPEDIA KLINICZNA


Rok akademicki 2009/2010

1.Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym:

 • medycznym: pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, położnych, ratowników medycznych

 • pedagogicznym: pedagogów, rehabilitantów, psychologów…,

którzy są zainteresowani pracą w placówkach opieki zdrowotnej, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz dorosłych

z trudnościami w komunikacji językowej.


2.Studia przygotowują do pracy zarówno z dziećmi jak i dorosłymi z ośrodkowo uwarunkowanymi zaburzeniami mowy i języka ( afazją, dysfazją, anartią, dyzartrią, autyzmem, niepłynnością mówienia) oraz zaburzeniami głosu i mowy w chorobach psychicznych, mutyzm, autyzm.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Logopedii Klinicznej z tytułem zawodowym logopedy ( wg. wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania poszczególnych zawodów medycznych . Załącznik nr 2 do Zarządzenia pkt.6 ppkt 2 )ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii”logopeda należy do zawodów medycznych kod-006 w myśl ustawy o niektórych zawodach medycznych. opublikowanych przez Ministerstwo Pracy w 2001 r. z późniejszymi zmianami.
3.Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie specjalistów do pracy z osobami z dysfunkcjami Ośrodkowego Układu Nerwowego, zespołami genetycznymi oraz osób dorosłych i dzieci z trudnościami w komunikacji werbalnej.
4. Słuchacze studiów otrzymają wiedzę z zakresu trzech bloków specjalizacyjnych:

Minimum programowe: 600 godz.

I Podstawy logopedii 240godz.

a) medyczne podstawy logopedii

b) Lingwistyczne podstawy logopedii

c) psychopedagogiczne podstawy logopedii

II Treści specjalnościowe 360 godz.Planowane 640 godz. ( lub 670godz.)., w tym 100 godz. Ćwiczeń
5.Wymagania, wykształcenie kandydata

studia wyższe magisterskie


6.Warunki ukończenia studiów:

 • udział we wszystkich zajęciach,

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązujących w cyklu nauczania

 • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej


7.Tematyka i organizacja zajęć:
Zajęcia trwają cztery semestry i obejmują od 640 do 670 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów, seminariów i ćwiczeń , w tym 100 godz. zajęć praktycznych.

Zajęcia audytoryjne będą odbywały się w soboty i niedziele ( średnio raz w miesiącu), zaś zajęcia praktyczne w placówkach służby zdrowia w wyznaczonych terminach.


8. Kierownikiem studiów jest dr n. med. Joanna Rosińczuk-Tonderys, która wyznaczyła dr n. hum. Annę Regner certyfikowanego międzynarodowego terapeutę metody Castillo-Morale`sa jako specjalistę odpowiedzialnego merytorycznie za program studiów.
9. Plan studiów Logopedia kliniczna


Lp.

Przedmiot

Ilość godz.

Nazwisko i imię

I BLOK

PODSTAWY LOGOPEDII

240 godz.

40%

A

Medyczne podstawy logopedii1

Neurologia z neurologią dziecięcą

20

Prof. Janusz. Mierzwa

2

Foniatria

20

Lek. med. Dorota Piekaj- Stefańska

3

Ortodoncja

10

Dr n.med. Katarzyna Golusik

4.

Audiologia

10

W opracowaniu

5

Psychiatria z psychoterapią

20

Dr Adrian Sieradzki

6.

Pediatria

10

Prof. Józef Prandota

7

Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka

30

Dr Suder Elżbieta

8

Genetyka

20

Dr Ryszard Ślezak

9

Ryzyko okresu okołoporodowego

20

Prof. Józef .Prandota

B

Lingwistyczne podstawy logopedii1

Wybrane zagadnienia z wiedzy o języku

10

Mgr Bogusława Kwiecińska

2

Fonetyka i fonologia

30

Dr Agnieszka Dytman Stasieńko

3

Funkcjonalny opis języka polskiego – gramatyka , semantyka, pragmatyka

30

Mgr Bogusława Kwiecińska -Poliszuk

4

Kultura języka polskiego

10

Mgr Bogusława Kwiecińska

C

Psychopedagogiczne podstawy logopedii
1

Podstawy psychologii

10

Mgr Aleksandra Patyk

2

Psychologia rozwojowa

10

Mgr Aleksandra Patyk

3

Psychologia kliniczna

5

Mgr Aleksandra Patyk

4

Neuropsychologia

10

Mgr Grażyna Greń specjalista II st. Z neuropsychologii

5

Pedagogiczne podstawy logopedii

10

Dr n. hum. Teresa Kaczan

6

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

10

Dr n. hum. Dariusz Białas.

7

Pedagogika specjalna

10

Dr n. hum. Dariusz Białas

II BLOK

Treści specjalnościowe

360 godz.

60%

1

Wprowadzenie do logopedii

15

Dr n. hum Danuta Pluta-Wojciechowska

2

Rozwój mowy i języka

20

Dr n. hum Teresa Kaczan

3

Typologie zaburzeń mowy

10

Dr n. hum. Danuta Pluta-Wojciechowska

4

Zaburzenia mowy i jej rozwoju u dzieci i młodzieży , w tym:a)

Dysglosja

15 w+ praktyka 15g

Dr n. hum. Danuta Pluta -Wojciechowska

b)

Dysartria

15w+ 15 praktyka

Dr n. hum. Teresa Kaczan

c)

Alalia i dyslalia

15w+ 15 praktyka

Dr n. hum. Teresa Kaczan

d)

Afazja

15w+15praktyka

Mgr Teresa Dzikowska

e)

Balbutologopedia

15w+10 praktyka

Dr n. hum. Mieczysław Chęciek

f)

Oligofrenopedagogika

15w+15 praktyka

Dr n. hum. Marzena Machoś Nikodem

g)

Surdologopedia

15w +15 praktyka

Dr n. hum. Sławomira Orłowska

5

Profilaktyka logopedyczna

20

Dr n. hum Anna Regner

6

Trudności w czytaniu i pisaniu

20

Mgr Małgorzata Spendel

7

Komunikacja wspomagająca i alternatywna

20

Dr n. hum. Bogusława Kaczmarek

8

Dykcja i emisja głosu

20 ćwicz.

Mgr Małgorzata Król

9

Seminarium dyplomowe

5

Dr n. med. Joanna Rosińczuk -Tonderys

10

Seminarium dyplomowe

10x24


Plan studiów Logopedia kliniczna z uwzględnieniem stawek


Lp.

Przedmiot

Ilość godz.

Nazwisko i imię

stawka

wartość

I BLOK

PODSTAWY LOGOPEDII

240 godz.

40%A

Medyczne podstawy logopedii

1

Neurologia z neurologią dziecięcą

20

Prof. J. Mierzwa

145

2900

2

Foniatria

20

Lek. med. Dorota Piekaj- Stefańska

80

1600

3

Ortodoncja

10

Dr n.med. M Galusik

100

1000

4.

Audiologia

10 ?

Mgr Lempart/

100

1000

5

Psychiatria z psychoterapią

20

Dr Sieradzki

125

2500

6.

Pediatria

10

Prof. Prandota

145

1450
Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka

30

Dr Suder Elżbieta

125

3750
Genetyka

20

Dr Ryszard Ślezak

125

2500
Ryzyko okresu okołoporodowego

20

Prof. J.Prandota

145

2900B

Lingwistyczne podstawy logopedii

1

Wybrane zagadnienia z wiedzy o języku

10

Mgr B. Kwiecińska

80

800

2

Fonetyka i fonologia

30

Dr Stasieńko

100

3000

3

Funkcjonalny opis języka polskiego – gramatyka , semantyka, pragmatyka

30

Miszuk

100

3000

4

Kultura języka polskiego

10

Mgr Kwiecińska

80

800C

Psychopedagogiczne podstawy logopedii


1

Podstawy psychologii

10

Mgr Patyk

80

800

2

Psychologia rozwojowa

10

Mgr Patyk

80

800

3.

Psychologia kliniczna

5

Mgr Patyk

80

400

4

Neuropsychologia

10
100

1000

5.

Pedagogiczne podstawy logopedii

10

Mgr Wojnarowicz Ewa

80

800

6.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

10

Dr Dariusz Białas.

125

1250

7

Pedagogika specjalna

10

Dr Białas

125

1250II BLOK

Treści specjalnościowe

360 godz.

60%1

Wprowadzenie do logopedii

15

Dr D.Pluta-Wojciechowska

100

1500

2

Rozwój mowy i języka

20

Dr T, Kaczan

100

2000

3

Typologie zaburzeń mowy

10

Dr D. Pluta-Wojciechowska

100

1000

4

Zaburzenia mowy i jej rozwoju u dzieci i młodzieży , w tym:

a)

Dysglosja

15 w+ praktyka 15g

Dr D. Pluta -Wojciechowska

15x100

15x50


1500

750x


4=3000

b)

Dysartria

15w+ 15 praktyka

Dr T. Kaczan

15x100

15x50


1500

750 x4=3000c)

Alalia i dyslalia

15w+ 15 praktyka

Dr T. Kaczan

15x100

15x50


1500

750


X4=3000

d)

Afazja

15w+15praktyka

Prof. Herzyk lub J.Panasiuk

120

1800

3000


e)

Balbutologopedia

15w+10 prakt

Dr Chęciek

100

10x50


1500

10x50x4


2000

f)

Oligofrenopedagogika

15w+15 praktyka

Dr Machoś Nikodem

100

15x50


1500

3000


g)

Surdologopedia

15w +15 praktyka

Dr Sławomira Orłowska

100

15x50


1500

3000


5.

Profilaktyka logopedyczna

20

Dr A.Regner

100

2000

6.

Trudności w czytaniu i pisaniu

20

Mgr Małgorzata Spendel

80

1600

7.

Komunikacja wspomagająca i alternatywna

20

Dr Bogusława Kaczmarek

100

2000

8

Dykcja i emisja głosu

20 ćwicz.

Małgorzata Król

80

1600

9.

Seminarium dyplomowe

5

Dr J. Rosińczuk -Tonderys

125

625

10

Seminarium dyplomowe

10x24
60

14400Ogółem godzin na I słuchacza 640 godz. ( lub 670godz.)., w tym 100 godz. ćwiczeń

Przy naborze 24 słuchaczy :opłata za całe studia 7615 PLNOpłata za I semestr 1903PLN


Preliminarz studiów „Logopedia kliniczna” rok akademicki 2009/2010

Wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne

Godz. wg planu

Liczba grup

Razem godz.

Stawka

Kwota PLN

Wykłady prof. z ZUS

60

1

60

145

8700

Wykłady prof.

15
15

120

1800

Wykłady dr z ZUS

95
95

95

11875

Wykłady dr

265
265

100

26500

Wykłady lek, mgr

115
115

80

9200

Zajęcia praktyczne

100

4

400

50

20000

Seminarium-dyplomowe- praca

10

24 osoby

240

100

24000

Rezerwa godzin dr

20100

2000

Razem na 1 słuchacza

670


104075
Koszty związane z rekrutacją i egzaminami
Komisja kwalifikacyjna

3 osoby


1920

Komisja egzaminacyjna

24x3x0.6
43

100

4300

Wynagrodzenie dla recenzenta prac

24x100


2400

Obsługa administracyjna egzaminu

1000

razem

9620

Wynagrodzenie związane z administracją
Wynagrodzenie dla adm. Obsługa biura

23m x400


9200

Wynagrodzenie dla kierownika studiów

23m x400


9200

Wynagrodzenie dla specjalisty

21mx200


4200

razem

22600Koszty materiałów i usług
Koszty korespondencji oraz opłata za indeks

1000

Materiały biurowe

5000

Zakup pomocy naukowych

5000

Rezerwa m.in. ( zwrot kosztów podróży i noclegów dla wykładowców)

5000

ogółem

16000

Koszty ogółem

152295

koszty pośrednie 20% wpłat słuchaczy

30459

całość

182754

Opłata rekrutacyjna

24x80


1920

Przy naborze 24 słuchaczy :opłata za całe studia 7615 PLN

Opłata za I semestr 1903PLN
10. Program studiów stanowią autorskie bloki dydaktyczne, które przygotowują osoby odpowiedzialne za poszczególne przedmioty.

Prof. Janusz Mierzwa Neurologia z neurologią dziecięcą z 20 godz.
Cele:

Zapoznanie słuchaczy ze specyfiką schorzeń neurologicznych w szczególności schorzeń neurologicznych u dzieci w kontekście zaburzeń mowy. Przedstawienie neurologicznego instrumentarium diagnostycznegoTreści kształcenia:

Wykład

A. Anatomia i fizjologia 1. Centralny Układ Nerwowy

- rozwój

- budowa


- funkcje

 1. Ośrodki mowy

- kształtowanie się

- lokalizacje

- funkcje


 1. Narządy zmysłów (wzrok, słuch, węch. czucie)

- rodzaje

- lokalizacja ośrodków

- funkcje

- zaburzenia funkcji 1. Nerwy ośrodkowe

- jądra początkowe (lokalizacja i funkcje)

- drogi przebiegu

- korowe ośrodki

B.


 1. Rozwój dziecka w pierwszym roku życia w kontekście integracji sensomotorycznej.

 2. Możliwości diagnostyczne w zaburzeniach mowy u dziecka

 3. Wybrane zaburzenia neurologiczne u dzieci

  1. Mózgowe porażenia dziecięce

  2. Padaczki wieku dziecięcego

  3. Wady wrodzone układu nerwowego

  4. Zaburzenia nerwowo-mięśniowe

  5. Postępujące schorzenia układu nerwowego u dzieci

  6. Wybrane nabyte zaburzenia neurologiczne u dzieci.

C. Jednostki chorobowe zaburzające prawidłową funkcję wyższych czynności nerwowych 1. Guzy wewnątrzczaszkowe

- nadnamiotowe – następstwa wynikające z lokalizacji

- podnamiotowe– następstwa wynikające z lokalizacji

-leczenie


 1. Urazy czaszkowo-mózgowe

-wstrząśnienie

-stłuczenie

-rodzaje krwiaków wewnątrzczaszkowych i następstwa ich powstania

-leczenie 1. Krwotoki wewnątrzczaszkowe

-źródła krwawienia

-wczesne i późne następstwa krwotoków wewnątrzczaszkowych

-leczenie


 1. Choroby zwyrodnieniowe (Choroba Parkinsona, Choroba Alzheimera, Miastenia, SM)

-przyczyny i mechanizm

-przebieg i konsekwencje

-leczenie


 1. Padaczka

-objawy

-następstwa

-leczenie

Metody i formy realizacji:

Wykład, metody analityczno-syntetyczne, metody aktywizujące.Nabyte wiadomości: podstawowe wiadomości z zakresu neurologii dziecięcej

Forma oceniania:

Egzamin


Literatura dla słuchaczy:

1)Michałowicz R., Jóźwiak S. (2000): Neurologia dziecięca

2).Banaszek G. (2004) Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty

3. Prusiński A.: Neurologia praktyczna. PZWL Warszawa 2005Lek. med. Dorota Piekaj - Stefańska 20 godz.

PROGRAM ZAJĘĆ Z FONIATRII
 1. Anatomiczne i fizjologiczne podstawy oddychania w trakcie emisji głosu i mowy. Rola sprzężenia zwrotnego między narządem słuchu i mowy.

 2. Metody subiektywne (percepcyjne) i obiektywne (instrumentalne) badania głosu i mowy – ścieżka diagnostyczna

  1. Znaczenie badań stroboskopowych i akustycznych głosu i mowy.

  2. Klasyfikacja międzynarodowa zaburzeń głosu i mowy (GRBAS w modyfikacji Wiskirskiej-Woźnicy; VHI – jako klucz do zagadnienia przyczyn zaburzeń głosu w aspekcie osobowości).

  3. Karta badania ośrodkowego o obwodowego narządu mowy.

 3. Podstawowa terminologia: głos normalny i zaburzony – patologiczny (eufonia, dysfonia czynnościowa i organiczna, afonia).

 4. Zaburzenie głosu jako objaw pierwotny i wtórny zmian organicznych i czynnościowych z uwzględnieniem uwarunkowań etiologicznych endo- i egzogennych.

 5. Zasady postępowania leczniczego i rehabilitacji zaburzeń głosu.

 6. Profilaktyka zaburzeń głosu.

 7. Podstawowe zagadnienia patologiczne w zaburzeniach mowy (opóźniony rozwój mowy, nosowanie, jąkanie, mowa bezładna, dysfazja, afazja, dyzartria, mutyzm, logo fobia)

  1. Różnicowanie praktyczne jednostek chorobowych

  2. Podstawowe zasady rehabilitacji i ich różnice w stosunku do płci, wieku, stopnia uszkodzenia, poziomu słuchu fizjologicznego, fonematycznego i muzycznego

  3. Rehabilitacja zaburzeń połykania.

 8. Podstawowe zadania i rola logopedy w aspekcie rehabilitacji i szerzenia zasad higieny głosu i mowy.

 9. Aspekt psychologiczny udziału świadomości rozróżniającej w akceptacji siebie i swojego głosu na drodze rozwoju kreatywności i twórczości (MÓWIĘ I ŚPIEWAM ŚWIADOMIE).

 10. Rola dźwięku (muzykoterapii) w stanach fizjologicznych (świadoma emisja głosu) i patologicznych.


Psychiatria z psychoterapią

Dr n. med. Adrian Sieradzki
Tematy wykładów 20 godz.
Etiologia, patogeneza, klasyfikacja, diagnostyka i terapia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.
Całościowe zaburzenia rozwoju: Autyzm dziecięcy. Autyzm atypowy. Zespół Aspergera i dziecięce zaburzenia dezintegracyjne.
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym. Zaburzenia hiperkinetyczne (w tym ADHD), zaburzenia zachowania i emocji, tiki.
Zespoły lękowe w wieku rozwojowym, obraz kliniczny schizofrenii dziecięcej, depresja młodzieńcza, zaburzenia odżywiania (anorexia nervosa i bulimia), zaburzenia w rozwoju osobowości oraz zasady kompleksowego leczenia w psychiatrii dzieci i młodzieży.
Upośledzenie umysłowe.
Zaburzenia językowe w zaburzeniach psychicznych dorosłych: schizofrenia, otępienia, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, związane ze stresem oraz występujące pod postacią somatyczną.


Kataloq: images
images -> 1. Параліч мімічної мускулатури,атрофія обличчя
images -> Мп г. Белгорода «Стоматологическая поликлиника №2» Информированное добровольное согласие на стоматологическое эндодонтическое лечение
images -> Задачами модуля являются
images -> Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу
images -> Мп г. Белгорода «Стоматологическая поликлиника №2» Информированное добровольное согласие на проведение ортодонтического лечения
images -> Мп г. Белгорода «Стоматологическая поликлиника №2» Информированное добровольное согласие на пародонтологическое лечение
images -> Yazılım Eleştirisi

Yüklə 0,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə