Tələbələr robotlar üzərində təcrübə keçirlər Azərbaycan Tibb Universiteti rezidentlərininYüklə 290,67 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/4
tarix28.11.2016
ölçüsü290,67 Kb.
#318
1   2   3   4

Ц Н В А Н Ы М Ы З:

Мярданов гардашлары - 100

2-ъи мяртябя,

тел.: 595-24-97

tabibqazeti@gmail.com

Ëèñåíçèéà Н - 022633

Èíäåêñ -0269

Ñàéû 4000

Ñèôàðèø: 149

B

raziliyanın  Kandido  Qodoi  şəhəri  doğ-rudan  da  qeyri-adi  yerdir.  Yerli  əhalisinin 

əksəriyyəti  əkizlərdən  ibarət  olan  şəhərə 

“Əkizlər  torpağı”  adı  verilib.  Bu  şəhərdə  hər 

on nəfərdən biri əkiz doğulur və əkizlərin sayı 

burada  orta  dünya  statistikasından  1000  dəfə 

çoxdur.  Şəhərin  6600  əhalisindən  700  nəfəri 

əkizlərdən ibarətdir.

Çox maraqlıdır ki, əkizlərin çoxluq təşkil etdi-

yi bu şəhərdə rast gəlinən fenomen hadisənin 

yaranmasında  nasistlər  günahlandırılır.  İddia 

olunur ki, Adolf Hitlerin “Ölüm Mələyi” kimi ta-

nınan  qəddar  məmurlarından  biri  olan  həkim 

Cozef Menqele nasist Almaniyası devrildikdən 

sonra  Braziliyaya  qaçıb.  O,  Auşvitz  həbs 

düşərgəsinin həkimi olub və 400000 yəhudinin 

öldürülməsində  günahlandırılır.  Elə  zənn 

olunur  ki,  o,  Braziliyaya  gəldikdən  sonra  öz 

təcrübələrini burada davam etdirib.

 Ari irqini yaratmaq üçün o, ölüm düşərgəsində 

çalışarkən insanlar üzərində olmazın təcrübələr 

aparıb və onlardan biri də Ari irqinin süni artırıl-

ması üçün əkizlərin yaradılması olub.

 Onun bu təcrübəsi Braziliya şəhərinə gələnə 

qədər həyata keçirilmədi və tarixçilər iddia edir 

ki, onun zəhməti öz bəhrəsini məhz Braziliyada 

verdi.


Yerli  əhali  deyir  ki,  Menqele  1960-cı  illərdə 

dəfələrlə  Braziliyaya  gəlib  və  qadınlara  tibbi 

yardım göstərib. Onlar deyir ki, Menqele qadın-

lara əkiz doğuran həblər və hormonlar verib.

  Qeyd  edək  ki,  Kandido  Qodoi  şəhəri  alman 

dilli əhali tərəfindən məskunlaşıb.ƏKİZLƏRİN ƏN ÇOX 

DÜNYAYA GƏLDİYİ YER

Filippindəki heyvanxanada 

ziyarətçilərə ilan masajı 

təklif olunur

Bu  dərs  vəsaiti  I  daxili  xəstəliklər  və 

reanimatologiya kafedrasının assistenti, tibb 

üzrə fəlsəfə doktoru Əhmədov Cəfər Həsən 

oğlu tərəfindən tərtib edilmişdir.

 

Rəyçisi  C.Abdullayev 

adına 

Elmi-Tədqiqat Kardiologiya  İnstitutu-

nun  direktoru,  profes-

sor  Adil  Baxşəliyev, 

redaktoru 

daxili 


xəstəliklər  və  reani-

motologiya  kafedrası-

nın  müdiri,  professor 

İsfəndiyar 

İsmayılov 

olan  dərs  vəsaiti  ürək-

damar  sisteminin  aktu-

al  sahələrindən  birinə-

aorta 

xəstəliklərinin problemlərinə 

həsr 


olunmuşdur.

Müasir 


diaqnosti-

ka  üsullarının  və  müalicə  metodlarının  mövcudlu-

ğu  ilə  aortanın  kəskin  və  xroniki  xəstəlikləri,  onun 

travma  nəticəsində  zədələnmələri  daha  tez  aş-

karlanır.  Aorta  anevrizmasının  proqressivləşmə 

sürətini,  həmçinin  onun  cırılmasını  yanaşı  gedən 

xəstəliklər  (arterial  hipertoniya  və  birləşdirici  toxu-

manın  xəstəlikləri)  sürətləndirə  bilir.  Anevrizmanın 

anatomik  yerləşməsindən  asılı  olmayaraq  onları 

vaxtında müalicə etmək lazımdır. Kəskin aortal sind-

rom  (yeni  termin  olub,  kəskin  laylanan  anevrizma, 

intramural  hematoma  və  aortanın  penetrasiyaedici 

xorasını özündə əks etdirir) aorta divarına mikroqan-

sızmalarla  başlaya  bilər.  Bu  isə  sonradan  aortanın 

genişlənməsinə,  intramural  qansızmalara,  laylan-

masına və aortanın cırılmasına səbəb olur. Güman 

edilir  ki,  uzun  müddət  mövcud  olan  arterial  hiper-

toniya    və  birləşdirici  toxuma  xəstəlikləri  yuxarıda 

sadalanan  dəyişikliklərin  yaranmasına  səbəb  ola 

bilər.  Eyni  zamanda  həm  qalxan  aortanın,  həm  də 

aorta  qövsünün  proksimal  hissəsinin  kəskin,  həm 

də  xroniki  xəstəliklərinin  müalicəsi  zamanı  hələ  də 

ümumi qəbul edilmiş cərrahi üsullara üstünlük veri-

lir. Enən aortanın və qarın aortasının xəstəliklərinin 

müalicəsində  isə  son  illər  yeni  damardaxili  üsul-

lar  təklif  edilmişdir.  Bundan  əlavə,  aorta  qövsünün 

xəstəliklərinin müalicəsində nəticələrin yüksək olma-

sı məqsədi ilə kompleks təklif edilmişdir, yəni stent-

qraftın implantasiyası ilə əsas damarın cərrahi ara-

lanması  nəzərdə  tutulmuşdur.  Həyat  üçün  təhlükə 

yaradan aortanın ağır zədələnmələri, xüsusilə, enən 

aortanın  zədələnməsi  damardaxili  strent-graftın 

yeridilməsinə göstəriş hesab edilir. 

Müəllif  hal-hazırda  aortanın  kliniki  patologiyasın-

da  yeni  bir  sahənin:  keyfiyyətli,  müştərək  olmaq-

la,  diaqnostik  və  müalicəvi  yanaşmaların  birgə 

tədqiqatlarının  aparılmasına  ehtiyac  duyulduğunu 

nəzərə alaraq bunun üçün xüsusi intensiv terapiya-

nın təşkil edilməsini məqsədəuyğun sayır və intensif 

terapiyanın nəticə etibarı ilə döş qəfəsindəki ağrıla-

rın  differensial  diaqnostikanın  dürüstləşdirilməsinə 

imkan yaratdığına ayrıca diqqət yönəldir. 

Aortanın  müxtəlif  xəstəliklərinin  etiopatogenezi, 

təsnifatı,  klinikası,  müalicə  üsulları  haqqında  ətraflı 

məlumat verilən dərs vəsaiti kardioloqlar, terapevtlər, 

ailə  həkimi  və  tibb  universitetinin  tələbələri  üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Nağdəli zAMANOV,

I daxili xəstəliklər və reanimatlolgiya kafedrasının 

dosenti

“AORTANIN XƏSTƏLİKLƏRİ”

Yeni nəşrlər

İlk günündən 1 yaşına 

qədər körpələrin 

qidalandırılması


Yüklə 290,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə