Tibb bacısı ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Pediatriya Üzrə Test Tapşırıqları


) Orqanik şüşələrə xas olan əlamətlər hansılardır?Yüklə 1,58 Mb.
səhifə12/16
tarix26.11.2016
ölçüsü1,58 Mb.
#230
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

836) Orqanik şüşələrə xas olan əlamətlər hansılardır?

A) Yüngül və sınmayan

B) Ağır və sınan

C) Sınmayan

D) Ağır

E) Yüngül və sınan


Ədəbiyyat: P.İ.Musayev Qəlbinur, S.T.Əliyeva, H.M.Qəhrəmanov “Göz xəstəlikləri”. Bakı-2005
837) Hipermetropik refraksiyası 3,0 D olan yaşlı adama təyin olunan optik şüşə neçə dioptriya olmalıdır?

A) + 2,0 D

B) + 4,0 D

C) + 1,0 D

D) + 3,0 D

E) – 2,0 D


Ədəbiyyat: Г.И.Должир «Глазные болезни в вопросах и ответах». Ростов-на Дону «Феникс». 2000
838) Qaranlığa adaptasiyanın pozulması necə adlanır?

A) Protonamiya

B) Anamaliya

C) Hemorolopiya

D) Miopiya

E) Hipermetropiya


Ədəbiyyat: P.İ.Musayev Qəlbinur, S.T.Əliyeva, H.M.Qəhrəmanov “Göz xəstəlikləri”. Bakı-2005
839) Astiqmatizm zamanı hansı linzalardan istifadə olunur?

A) Adi şüşədən

B) Sperik və prizmatik

C) Sperik

D) Prizmatik

E) Torik


Ədəbiyyat: P.İ.Musayev Qəlbinur, S.T.Əliyeva, H.M.Qəhrəmanov “Göz xəstəlikləri”. Bakı-2005
840) Miotiklərə hansı dərmanlar aiddir?

A) Midriasil, Skopolamin hidrobrom

B) Koinaks, Kataxrom

C) Mezaton, Adrenalin hidroxlorid

D) Taufan, Sitral

E) Pilokarpin, Timolol


Ədəbiyyat: В.И.Морозов, А.А.Яковлев «Фармакотерапия глазных болезней справочник». «Медицина» Москва 2001
841) Midriatiklərə hansı dərmanlar aiddir?

A) Trental, Adrenalin

B) Pilokarpin, Adrenalin

C) Kvinaks, Kataxrom

D) Midaks, Prozerin

E) Mezaton, Midriasil


Ədəbiyyat: P.İ.Musayev Qəlbinur, S.T.Əliyeva, H.M.Qəhrəmanov “Göz xəstəlikləri”. Bakı-2005
842) Uşaqlarda müşahidə olunan konyuktivit xəstəliyinin xroniki forması necə adlanır?

A) Qonoblennoreya

B) Konyuktivit

C) Keratit

D) Skrofulyoz

E) Bahar katarı


Ədəbiyyat: Е.Е.Самов «Глазные болезни и травмы». Санк-Петербургское медицинское издательство. 2002
843) Gözün konyuktivasında degenerativ dəyişiklik necə adlanır?

A) Konyuktivit

B) Xalazion

C) Pteriqium

D) Sklerit

E) Keratit


Ədəbiyyat: P.İ.Musayev Qəlbinur, S.T.Əliyeva, H.M.Qəhrəmanov “Göz xəstəlikləri”. Bakı-2005
844) Göz yaşı kisəsinin iltihabı necə adlanır??

A) Dakrioadenit

B) Fleqmona

C) Abses

D) Kanalikulit

E) Dakriosistit


Ədəbiyyat: В.И.Морозов, А.А.Яковлев «Фармакотерапия глазных болезней справочник». «Медицина» Москва 2001
845) Göz almasının qeyri-iradi titrəməsi necə adlanır?

A) Hərlənən nistaqm

B) Nistaqm

C) Şaquli nistaqm

D) Hərlənən və şaquli nistaqm

E) Üfuqi nistaqm


Ədəbiyyat: P.İ.Musayev Qəlbinur, S.T.Əliyeva, H.M.Qəhrəmanov “Göz xəstəlikləri”. Bakı-2005
846) Göz daxili təzyiqin artması hansı xəstəlikdə müşahidə olunur?

A) Katarakta

B) Qlaukoma

C) Tetinit

D) Uveit

E) Sklerit


Ədəbiyyat: Г.И.Должир «Глазные болезни в вопросах и ответах». Ростов-на Дону «Феникс». 2000
847) Göz daxili təzyiqin ölçülməsi nə adlanır?

A) Tonometriya

B) Kampimetriya

C) Oftalmoskopiya

D) Perimetriya

E) Qanioskopiya


Ədəbiyyat: Е.Е.Самов «Глазные болезни и травмы». Санк-Петербургское медицинское издательство. 2002
848) Konyuktival kisəyə müxtəlif dərmanların damızdırılması zamanı onlar arasında fasilə minimum nə qədər olmalıdır?

A) 20 dəqiqə

B) 7-10 dəqiqə

C) 30 dəqiqə

D) 40 dəqiqə

E) 3 dəqiqə


Ədəbiyyat: P.İ.Musayev Qəlbinur, S.T.Əliyeva, H.M.Qəhrəmanov “Göz xəstəlikləri”. Bakı-2005
849) Gözün turşu ilə yanıqları zamanı aşağıdakı maddələrin hansı ilə gözü yumaq lazımdır?

A) 5%-li Tanin

B) 2%-li Bor turşusu

C) 0,25%-li Dikain

D) 20%-li Natrium-sulpasil

E) 2%-li Natrium-hidrokarbonat


Ədəbiyyat: В.И.Морозов, А.А.Яковлев «Фармакотерапия глазных болезней справочник». «Медицина» Москва 2001
850) Gözün qələvi yanıqları zamanı gözü yumaq üçün hansı dərman maddəsindən istifadə edilir?

A) 4%-li Taufan

B) 2%-li Natrium-hidrokarbonat

C) 5%-li Tanin

D) 2%-li Bor turşusu

E) 0,1%-li Deksametazon


Ədəbiyyat: Г.И.Должир «Глазные болезни в вопросах и ответах». Ростов-на Дону «Феникс». 2000
851) Görmə sinirinin iltihabı necə adlanır?

A) Qlaukoma

B) Nevrit

C) Görmə sinirinin atrofiyası

D) Durğun məməcik

E) Görmə sinirinin atrofiyası


Ədəbiyyat: P.İ.Musayev Qəlbinur, S.T.Əliyeva, H.M.Qəhrəmanov “Göz xəstəlikləri”. Bakı-2005
852) Normada gözdaxili təzyiq nə qədər olmalıdır?

A) 7-10 mm c.1

B) 28 mm c.1

C) 40 mm c.1

D) 18-26 mm c.1

E) 28-35 mm c.1


Ədəbiyyat: Е.Е.Самов «Глазные болезни и травмы». Санк-Петербургское медицинское издательство. 2002
853) Aşağıdakı dərmanlardan hansıları virusəleyhinə istifadə olunur?

A) Zoviraks, Tebrofen

B) Qarazon, Maksitrol

C) Kuzikrom, Lekrolin

D) Ezerin, Prozerin

E) Natrium-sulpasil, Etazol


Ədəbiyyat: В.И.Морозов, А.А.Яковлев «Фармакотерапия глазных болезней справочник». «Медицина» Москва 2001
854) Ultrabənövşəyi şüalanma nəticəsində meydana çıxan patologiya necə adlanır?

A) Endoftalmit

B) Elektrooftalmiya

C) Qaz korluğu

D) Ekzoftalm

E) Hemaralopiya


Ədəbiyyat: P.İ.Musayev Qəlbinur, S.T.Əliyeva, H.M.Qəhrəmanov “Göz xəstəlikləri”. Bakı-2005
855) Sönmüş və sönməmiş əhənglə gözlər zədələndikdə hansı dərmanın tətbiqi yaxşı effekt verir?

A) 5%-li Qliserin

B) 30%-li Natrium-sulfasil

C) 3%-li Tanin

D) 2%-li Natrium hidrokarbonat

E) 2%-li Bor turşusu


Ədəbiyyat: Г.И.Должир «Глазные болезни в вопросах и ответах». Ростов-на Дону «Феникс». 2000
856) Blefaritlərin ən ağır və inadlı forması hansıdır?

A) Anqulyar

B) Sadə

C) Xoralı

D) Sadə və kəpəklənən

E) Kəpəklənən


Ədəbiyyat: В.И.Морозов, А.А.Яковлев «Фармакотерапия глазных болезней справочник». «Медицина» Москва 2001
857) Nə üçün konyuktivitlər zamanı gözə sarğı qoyulmamalıdır?

A) İfrazatın konyuktival boşluqdan evakuasiyasının qarşısı alınır və buynuz qişada iltihab törədir

B) İfrazatın konyuktival boşluqdan evakuasiyasının qarşısını alır və büllurda iltihab törədir

C) Torlu qişanı zədələyir

D) Buynuz qişa ilə büllur zədələnir

E) Skleranı zədələyir


Ədəbiyyat: P.İ.Musayev Qəlbinur, S.T.Əliyeva, H.M.Qəhrəmanov “Göz xəstəlikləri”. Bakı-2005
858) Kəskin epidemik konyuktivit üçün xarakterik kliniki əlamət hansıdır?

A) İrinli ifrazat

B) Seroz ifrazat

C) Yaşlı adamlarda müşahidə edilməsi

D) Yaşaxma

E) Son dərəcə yolxucu olması


Ədəbiyyat: Е.Е.Самов «Глазные болезни и травмы». Санк-Петербургское медицинское издательство. 2002
859) Keratitlərin hansı formasında buynuz qişanın həssaslığı azalır?

A) Keratomikoz

B) Vərəm mənşəli

C) Neyroparalitik keratit

D) Herpes

E) Sifilis mənşəli


Ədəbiyyat: Г.И.Должир «Глазные болезни в вопросах и ответах». Ростов-на Дону «Феникс». 2000
860) Bu əlamətlərdən hansı virus konyuktivitləri üçün xarakterikdir?

A) İrinli ifrazat

B) İrinli və selikli ifrazat

C) Çoxlu miqdarda seroz ifrazat

D) Selikli ifrazat

E) Selikli, yapışqan ifrazat


Ədəbiyyat: P.İ.Musayev Qəlbinur, S.T.Əliyeva, H.M.Qəhrəmanov “Göz xəstəlikləri”. Bakı-2005
861) Skleranın ön hissəsinin səthi qatlarının xəstəlikləri necə adlanır?

A) İrit


B) Konyuktivit

C) Episklerit

D) Sklerit

E) Keratit


Ədəbiyyat: В.И.Морозов, А.А.Яковлев «Фармакотерапия глазных болезней справочник». «Медицина» Москва 2001
862) Burunun müayinəsi necə adlanır?

A) Farinqoskopiya

B) Otoskopiya

C) Rinoskopiya

D) Bronxoskopiya

E) Larinqoskopiya


Ədəbiyyat: Y.Qasımov. “Qulaq, burun və boğaz xəstəlikləri”. Bakı, 1969
863) Burunun qanaxan zonası harada yerləşir?

A) Burun boşluğunun lateral divarında

B) Burun çəpərinin aşağı ön hissəsində

C) Orta balıqqulağı nahiyyəsində

D) Burun girəcəyində

E) Aşağı balıqqulağı nahiyəsində


Ədəbiyyat: И.Б.Солдатов “Лекции по оториноларингологии”
864) Burunun furunkulu zamanı əsas simptom hansıdır?

A) Burunun tutulması

B) Selikli-irinli ifrazatın axması

C) Hərarətin yüksəlməsi

D) Baş ağrısı

E) Xarici burunun hiperemiyası və ödemi


Ədəbiyyat: Y.Qasımov. “Qulaq, burun və boğaz xəstəlikləri”. Bakı, 1969
865) Burun qanaxması zamanı ilk tibbi yardım hansıdır?

A) Xəstənin başını arxaya əymək

B) Xəstəni uzandırmaq

C) Xəstənin başını önə əymək

D) Hərarəti ölçmək

E) Burunun ön tamponadasını etmək


Ədəbiyyat: И.Б.Солдатов “Лекции по оториноларингологии”
866) Xroniki kataral rinitin əlamətləri hansıdır?

A) Burun boşluğunda quru qartmağların olması

B) Baş ağrıları

C) Burun qanaxması

D) Burunun tutulması

E) Anosmiya


Ədəbiyyat: Y.Qasımov. “Qulaq, burun və boğaz xəstəlikləri”. Bakı, 1969
867) Xroniki atrofik rinitin əlamətləri hansıdır?

A) Baş ağrıları

B) Yüksək hərarət

C) Burun boşluğunda quru qartmqların olması

D) Burun tənəffüsün çətinləşməsi

E) Burundan irinli ifrazatın axması


Ədəbiyyat: И.Б.Солдатов “Лекции по оториноларингологии”
868) Burunun neçə əlavə cibləri var?

A) 4


B) 6

C) 7


D) 3

E) 5
Ədəbiyyat: Y.Qasımov. “Qulaq, burun və boğaz xəstəlikləri”. Bakı, 1969


869) Haymor cibinin iltihabı necə adlanır?

A) Haymorit

B) Sfenoidit

C) Etmoidit

D) Bronxil

E) Frontit


Ədəbiyyat: И.Б.Солдатов “Лекции по оториноларингологии”
870) Burunun əlavə cibinin iltihabı necə adlanır?

A) Haymorit

B) Etmoidit

C) Sfenoidit

D) Frontit

E) Bronxit


Ədəbiyyat: Y.Qasımov. “Qulaq, burun və boğaz xəstəlikləri”. Bakı, 1969
871) Haymorit zamanı obyektiv simptom hansıdır?

A) Xarici burunun hiperemiyası

B) Baş ağrısı

C) Burunun tutulması

D) Yüksək hərarət

E) Orta burun keçəcəyində irinin olması


Ədəbiyyat: И.Б.Солдатов “Лекции по оториноларингологии”
872) Udlağın müayinəsi necə adlanır?

A) Farinqoskopiya

B) Rinoskopiya

C) Otoskopiya

D) Larinqoskopiya

E) Bronxoskopiya


Ədəbiyyat: Y.Qasımov. “Qulaq, burun və boğaz xəstəlikləri”. Bakı, 1969
873) Anginaların törədiciləri hansıdır?

A) Strepkokklar

B) Viruslar

C) Stafilakokklar

D) Difteriya çöpləri

E) Bakteriyalar


Ədəbiyyat: И.Б.Солдатов “Лекции по оториноларингологии”
874) Xroniki tonzillitin əsas simptomu hansıdır?

A) Ildə 4-5 dəfə angina ilə xəstələnmə

B) Oynaqlarda ağrı

C) Yüksək hərarət

D) Ürək nahiyyəsində ağrı

E) Baş ağrıları


Ədəbiyyat: Y.Qasımov. “Qulaq, burun və boğaz xəstəlikləri”. Bakı, 1969
875) Follikulyar angina zamanı əsas simptom hansıdır?

A) Damaq badamcıqlarının üzərində ağ rənglərin olması

B) Ürək nahiyyəsində ağrı

C) Baş ağrıları

D) Damaq badamcıqlarının üzərində ağ sarımtıl nöqtələr

E) Limfa düyünlərin böyüməsi


Ədəbiyyat: И.Б.Солдатов “Лекции по оториноларингологии”
876) Qırtlağın müayinəsi necə adlanır?

A) Rinoskopiya

B) Bronxoskopiya

C) Otoskopiya

D) Farinqoskopiya

E) Larinqoskopiya


Ədəbiyyat: Y.Qasımov. “Qulaq, burun və boğaz xəstəlikləri”. Bakı, 1969
877) Qırtlaqda necə qığırdaq var?

A) 9


B) 6

C) 7


D) 10

E) 12
Ədəbiyyat: И.Б.Солдатов “Лекции по оториноларингологии”


878) Qırtlaq xəstəlikləri zamanı əsas simptom hansıdır?

A) Səsin dəyişməsi

B) Boğazda ağrı

C) Quru öskürək

D) Baş ağrısı

E) Hərarətin yüksəlməsi


Ədəbiyyat: Y.Qasımov. “Qulaq, burun və boğaz xəstəlikləri”. Bakı, 1969
879) Qulağın müayinəsi necə adlanır?

A) Rinoskopiya

B) Otoskopiya

C) Bronxoskopiya

D) Farinqoskopiya

E) Larinqoskopiya


Ədəbiyyat: И.Б.Солдатов “Лекции по оториноларингологии”
880) Xarici qulağa hansı aiddir?

A) İlbiz

B) Təbil boşluğu

C) Məməyəbənzər çıxıntı

D) Qulaq seyvani

E) Eşitmə boşluğu


Ədəbiyyat: Y.Qasımov. “Qulaq, burun və boğaz xəstəlikləri”. Bakı, 1969
881) Kəskin irinli orta otit zamanı əsas simptom hansıdır?

A) Eşitmənin zəifləməsi

B) Ətrafdakı limfa düyünlərinin böyüməsi

C) Baş ağrısı

D) Başın qicəllənməsi

E) Qulaqdan irinli ifrazatın axması


Ədəbiyyat: И.Б.Солдатов “Лекции по оториноларингологии”

Mamaliq və ginekologiya fənnindən testlər

882) Əsas ginekoloji müayinə üsullarına hansı aiddir?

A) Bakterioskopik müayinə

B) Güzgülərlə müayinə

C) Aspirasion biopsiya

D) Sitoloji müayinə

E) Gülləvari maşalarla müayinə


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002, В.А.Загребина, А.М. Торгинов, «Гинекология», 1991
883) Uşaqlığın zondlanması üçün əks göstəriş nədir?

A) Kəskin iltihabi proses

B) Uşaqlıq boşluğundan qanaxma

C) Uşaqlıq yolunun II təmizlik dərəcəsi

D) Uşaqlığın selikli qişasının hiperplaziyası

E) Endometrioz


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002, В.А.Загребина, А.М. Торгинов, «Гинекология», 1991
884) Yumurtalıq hansı hormonu ifraz edir?

A) Algesteron

B) Progesteron

C) Prolaktin

D) Testesteron

E) Kortizol


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002, В.А.Загребина, А.М. Торгинов, «Гинекология», 1991
885) Uşaqlıq boynunun patoloji vəziyyətinin diaqnostikası üçün hansı əlavə müayinə üsulları istifadə olunur?

A) Laporoskopiya

B) Uşaqlığın zondlanması

C) Kolposkopiya

D) Diaqnostik qaşınma

E) Histerosalpinqoqrafiya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002, В.А.Загребина, А.М. Торгинов, «Гинекология», 1991
886) Aşağıdakı xəstəliklərin hansında uşaqlıq yolu şırınqa edilir?

A) Retension kistalar

B) Salpinqit

C) Kolpit

D) Uşaqlıq mioması

E) Peritonit


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002, В.А.Загребина, А.М. Торгинов, «Гинекология», 1991
887) Yumurtalığın funksiyasını yoxlamaq üçün hansı metoddan istifadə olunur?

A) Kolposkopiya

B) Qanda qadın cinsiyyət hormonlarının təyini

C) Ultrasəs müayinə

D) Laporoskopiya

E) Uşaqlığın zondlanması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002, В.А.Загребина, А.М. Торгинов, «Гинекология», 1991
888) Amenoreya nədir?

A) Aybaşının zəifləməsi

B) Aybaşının 2 ay və daha çox olmaması

C) Aybaşının 3 ay və daha çox olmaması

D) Aybaşının 6 ay və daha çox olmaması

E) Aybaşı günlərinin azalması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002, В.А.Загребина, А.М. Торгинов, «Гинекология», 1991
889) Anovulyator uşaqlıq qanaxmalarına hansılar aiddir?

A) Metroragiya

B) Yuvenil qanaxmalar, perimenopauza qanaxmaları

C) Uzunsürən, tez – tez baş verən, gur aybaşılar

D) Ağrılı, uzunsürən qanaxmalar

E) Aybaşı sikli ilə bağlı olan qanaxmalar


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002, В.А.Загребина, А.М. Торгинов, «Гинекология», 1991
890) Aybaşı qabağı sindrom üçün nə xarakterdir?

A) Proteinuriya

B) Süd vəzilərinin şişməsi, ağrılı olması

C) Arterial təzyiqin düşməsi

D) Baş gicəllənmə

E) Arterial təzyiqin qalxması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002, В.А.Загребина, А.М. Торгинов, «Гинекология», 1991
891) Uşaqlığın selikli qişasının diaqnostik qaşınmasına göstəriş hansıdır?

A) Endometrit

B) Asiklik uşaqlıq qanaxması

C) Subseroz mioma

D) Hamiləlik

E) Submukoz mioma


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002, В.А.Загребина, А.М. Торгинов, «Гинекология», 1991
892) Ginekoloji xəstələrin əlavə müayinə üsullarına hansı aiddir?

A) Bimanual müayinə

B) Güzgülərlə müayinə

C) Sitoloji müayinə

D) Xarici cinsiyyət orqanlarını nəzərdən keçirmək

E) Anamnezin toplanması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002, В.А.Загребина, А.М. Торгинов, «Гинекология», 1991
893) Daha çox süzənəyə qadın cinsiyyət üzvünün hansı şöbələri məruz qalır?

A) Vulva və uşaqlıq yolu

B) Uşaqlıq yolu və artımlar

C) Uretra və servikal kanal

D) Artımlar və uşaqlıq

E) Uşaqlıq və uşaqlıq boynu


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002, В.А.Загребина, А.М. Торгинов, «Гинекология», 1991
894) Aşağıdakı səbəblərdən hansı adətən qadın sonsuzluğuna səbəb olur?

A) Yuvenil qanaxmalar

B) Alqodismenoreya

C) Endoservisit, kolpit

D) Süzənəkli salpinqooforit

E) Vulvovaqinit


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002, В.А.Загребина, А.М. Торгинов, «Гинекология», 1991
895) Yuvenil qanaxmalar, adətən hansı səbəblərdən baş verə bilər?

A) Stress

B) Uşaqlıq mioması

C) Vulvit

D) Kolpit

E) Şereşevski – Tener sindromu


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002, В.А.Загребина, А.М. Торгинов, «Гинекология», 1991
896) Postkastrasion sindrom hansı əməliyyatdan sonra əmələ gəlir?

A) Uşaqlığın amputasiyası

B) Yumurtalıqların rezeksiyası

C) Yumurtalıqların çıxarılması

D) Uşaqlıq boynunun çıxarılması

E) Uşaqlığın çıxarılması


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
897) Uşaqlıq boynu psevdoerroziyasının effektli müalicə metoduna hansı aiddir?

A) Qısa dalğalı UB - şualandırılma

B) Biopsiya

C) Uşaqlıq yolu vannaları

D) Diatermokoaqulyasiya

E) Uşaqlıq yolunun şırınqalanması


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
898) Uşaqlıq yolu arxa tağının punksiyası nəyə şübhə olduqda göstərişdir?

A) Endometrit

B) Xorionepitelioma

C) Boru hamiləliyin pozulması

D) Endometrioz

E) Adneksit


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
899) Xarici qanaxmaya səbəb olan ginekoloji xəstəlik hansıdır?

A) Boru abortu

B) Şiş ayaqcığının burulması

C) Endometriumun və uşaqlıq boynunun xərçəngi

D) Salpinqooforit

E) Yumurtalığın apopleksiyası


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
900) Birincili sonsuzluq nəyə deyilir?

A) Əgər qadın 1 il müddətində heç bir formada hamilə qalmayıbsa

B) Əgər uşaqlıqdan kənar hamiləlikdən sonra qadın hamilə qalmırsa

C) I hamiləlik düşüklə nəticələnibsə

D) Əgər qadın abort etdikdən sonra 1 il müddətində hamilə qalmazsa

E) Əgər qadın bir neçə dəfə uşaq salarsa


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
901) Bu üsullardan hansı beçəxorun müalicəsində istifadə edilir?

A) Parazit əleyhinə terapiya

B) Kimyaterapiya

C) Balneoterapiya

D) Antianemik terapiya

E) Antibakterial terapiya


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
902) Uşaqlıq boynunun müayinəsi üçün hansı üsul istifadə olunur?

A) Laporoskopiya

B) Hidrotubasiya

C) Kolposkopiya

D) Histerosalpinqoqrafiya

E) Histeroskopiya


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
903) Uşaqlıq cisminin xərçənginə şübhə olduqda hansı müayinə aparılır?

A) Histoloji

B) Kolposkopiya

C) Histerosalpinqoqrafiya

D) Hidrotubasiya

E) Bakterioskopiya


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
904) Uşaqlığın selikli qişasının qaşınması üçün göstəriş hansıdır?

A) Subseroz mioma

B) Parametrit

C) Atsiklik uşaqlıq qanaxması

D) Endometrioz

E) Submukoz mioma


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
905) Hipomenoreya nədir?

A) Nadir baş verən aybaşılar

B) Aybaşı vaxtı xaric olan qanın miqdarının azalması

C) Aybaşı günlərinin azalması

D) Aybaşı günlərinin çoxalması

E) Aybaşı vaxtı xaric olan qanın miqdarının çoxalması


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
906) Cinsiyyət üzvləıinin aşağı şöbəsinin süzənəyinə aiddir?

A) Suzənəkli salpinqooforit

B) Suzənəkli pelveoperitonit

C) Suzənəkli endometrit

D) Suzənəkli endoservisit

E) Suzənəkli salpinqit


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
907) Aşağıdakı simptomlardan hansı endometrioz üçün xarakterik deyil?

A) Ağrılar

B) Amenoreya

C) Uşaqlıq boynunda gözcüklər

D) Qanaxma

E) Uşaqlığın siklik qanaxması


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
908) Uşaqlıq mioması üçün xarakterik olmayan şikayət hansıdır?

A) Ağrılar

B) Arxa tağdan alınan punktatda irinin olması

C) Qonşu orqanların funksiyasının pozulması

D) Qanaxmalar

E) Menorraqiya


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
909) Eyakulyatda neçə faiz aktiv spermatazoid morfoloji cəhətdən normal olmalıdır?

A) 60%


B) 25%

C) 45%


D) 30 %

E) 100%
Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985


910) Uşaqlıq boynu xərçənginin erkən mərhələsində hansı simptom xarakterikdir?

A) Qarında ağrı

B) Kontakt qanaxmalar

C) Hematuriya

D) Qonşu orqanların funksiyasının pozulması

E) Uşaqlıq qanaxması


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
911) Uşaqlıq boynu xərçəngini hansı xəstəliklə differensiasiya etmək lazımdır?

A) Şteyin – Levental sindromu

B) Apopleksiya

C) Şereşevski – Terner sindromu

D) Polip

E) Sixan sindromu


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
912) Birinci əlləmə üsulu ilə nə təyin edilir?

A) Dölün mövqeyi

B) Uşaqlıq dibinin hündürdə durma səviyyəsi

C) Dölün vəziyyəti

D) Dölün gələcək hissənin kiçik çanaq girəcəyinə olan münasibəti

E) Dölün gələcək hissəsi


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
913) Hamiləliyin hansı ayında dölün uzunluğu 16 sm, çəkisi 120q olur?

A) 5 - ci ayda

B) 2 – ci ayda

C) 6 – cı ayda

D) 4 - cü ayda

E) 3 – cü ayda


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

Yüklə 1,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə