Tibb bacısı ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Pediatriya Üzrə Test TapşırıqlarıYüklə 1,58 Mb.
səhifə8/16
tarix26.11.2016
ölçüsü1,58 Mb.
#230
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

527) Melena nədir?

A) Qanlı dölyanı su

B) Qanlı mədə şirəsi

C) Qanlı bəlğəm

D) Qanlı sidik

E) Qanlı nəcis


Ədəbiyyat: Н.И. Федюкович Внутренние болезни, учебное “Фенике”, Минск 2000

528) Hipertenziya nədir?

A) Arterial təzyiqin azalması

B) Damar tonusunun artması

C) Damar tonusunun azalması

D) Mərkəzi venoz təzyiqin artması

E) Arterial təzyiqin artması


Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина» Москва 1989
529) Hirudoterapiya nədir?

A) İşıqla müalicə

B) Qanburaxma

C) Su ilə müalicə

D) İqlimlə müalicə

E) Zəli ilə müalicə


Ədəbiyyat: С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Общий уход за больными. «Медицина» Москва 1989
530) Hipotoniya nədir?

A) Mərkəzi venoz təzyiqin artması

B) Arterial təzyiqin artması

C) Damar mənfəzinin daralması

D) Mərkəzi venoz təzyiqin azalmaıs

E) Arterial təzyiqin azalması


Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина» Москва 1989
531) Qanın biokimyəvi müayinəsi üçün neçə ml qan götürürlər?

A) 1 ml


B) 3 ml

C) 5 ml


D) 4 ml

E) 2 ml
Ədəbiyyat: В.С. Камышников. Справочник по клинико – биохимической лабораторной диагностике «беларусь» Минсск 2000


532) Biokimyəvi müayinə üçün qan nə vaxt götürülür?

A) Qida qəbulundan 30 dəqiqə sonra

B) Qida qəbulundan 45 dəqiqə sonra

C) Qida qəbulundan asılı olmayaraq

D) Qida qəbulundan 15 dəqiqə sonra

E) Ac qarına, səhər


Ədəbiyyat: В.С. Камышников. Справочник по клинико – биохимической лабораторной диагностике «беларусь» Минсск 2000
533) Saturasiya nədir?

A) Eritrositlərdə O2-nin miqdarı

B) Qanın turşu-qələvi vəziyyəti

C) Qanda şəkərin miqdarı

D) Qanda O2-nin miqdarı

E) Qanda C02-nin miqdarı


Ədəbiyyat: О.А.Долина. Анестезиология и реаниматология. ГЭОТАР – медиа, Москва 2007
534) Aşağıdakılrdan hansı instrumental müayinəyə aid deyil?

A) Tomoqrafiya

B) Palpasiya

C) EXQ


D) EKQ

E) Ultrasəs müayinəsi


Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина» Москва 1989
535) Aşağıdakılardan hansı subyektiv müayinə üsulu sayılır?

A) Palpasiya

B) Sorğu

C) Baxış


D) Perkussiya

E) Auskultasiya


Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина» Москва 1989
536) Kəskin damar çatmamazlığına nə aiddir?

A) Sopor


B) Stupor

C) Kollaps

D) Koma

E) Hipoksiya


Ədəbiyyat: С.А. Мухина, И.И. Тарновская. Общий уход за больными. «Медицина» Москва 1989
537) Süni tənəffüsə göstəriş nədir?

A) Ağır hipoksiya

B) Zəhərlənmə

C) Tənəffüs yollarında yad cisim

D) Bayılma

E) Qanaxma


Ədəbiyyat: Е.И. Часов. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь. «Медицина» Москва 1988
538) Sidik kisəsinin kateterizasiyasına əks göstəriş nədir?

A) Anuriya

B) Sistoskopiya

C) Oliquriya

D) Kəskin uretrit

E) Cərrahi əməliyata hazırlıq


Ədəbiyyat: Е.И. Часов. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь. «Медицина» Москва 1988
539) Qanburaxmaya göstəriş nədir?

A) Hipertonik kriz

B) Sarılıq

C) Anemiyalar

D) Qanaxma

E) Travmatik şok


Ədəbiyyat: Е.И. Часов. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь. «Медицина» Москва 1988
540) O2 terapiyasına əks göstəriş nədir?

A) Dəm qazı ilə zəhərlənmə

B) Kəskin tənəffüs çatmamazlığı

C) Endotraxeal anesteziya

D) Sərbəst tənəffüs

E) Döş qəfəsinin zədələnmələri


Ədəbiyyat: Е.И. Часов. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь. «Медицина» Москва 1988
541) Mədənin yuyulmasına göstəriş nədir?

A) Qida borusunun stenozu

B) Mədə qanaxması

C) Həddən artıq ağır vəziyyət və hipotoniya

D) Udlağın stenozu

E) Bağırsağın parezi


Ədəbiyyat: Е.И. Часов. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь. «Медицина» Москва 1988
542) Vərəm törədicisini ilk dəfə hansı alim kəşf etmişdir ?

A) Kalmett

B) Pirke

C) Laennek

D) Vaksman

E) Koxx
Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996


543) Vərəm mikobakteriyaları orqanizmə əsas hansı yolla daxil olur?

A) Alimentar yol

B) Bətndaxili

C) Hava – damcı yolu

D) Hava – toz vasitəsilə

E) Kontakt yolu ilə


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
544) Bu dezinfeksiyaedici maddələrdən hansı vərəm mikobakteriyalarına məhvedici təsir etmir?

A) 5%-li formalın

B) 5%-li xloramin

C) 5%-li karbol turşusu

D) Xlorlu əhəng

E) Hidrogen peroksid


Ədəbiyyat: F.İ.İsmayılov. Vərəm “Maarif” Bakı 1987
545) Tuberkulin nədir?

A) BCJ


B) Diri mikrobakteriyalar

C) Cansız mikobakteriyalar

D) Koxx basilləri

E) Həyat-fəaliyyəti zəiflədilmiş vərəm çöpləri


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
546) Tuberkulinlə-diaqnostika ilin hansı aylarında keçirilir?

A) Mart – aprel

B) Sentyabr – dekabr

C) Yanvar – fevral

D) Sentyabr – noyabr

E) Oktyabr – dekabr


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
547) Mantu sınağında inyeksiya texnikasının düzgün aparılması necə müəyyən edilir?

A) Ağımtıl rəngli 10 – 12 mm dm-li qabarcıq

B) Qanama

C) Ağımtıl rəngli 7 – 8 mm dm-li qabarcıq

D) 7 – 8 mm qızartı

E) Dəri içi qabarmayan iynə izi


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
548) Mantu sınağının nəticəsi hansı müddətdən sonra qiymətləndirilir?

A) 48 saatdan sonra

B) 12 saatdan sonra

C) 6 saatdan sonra

D) 72 saatdan sonra

E) 24 saatdan sonra


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
549) Mantu sınağında mənfi nəticə üçün xarakterikdir?

A) 2-4 mm dm-li infiltrat

B) 21 mm dm-li infiltrat

C) İnfiltratın və hiperemiyanın olmaması

D) 17 mm dm-li infiltrat

E) 5 mm dm-li infiltrat


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
550) Mantu sınağında müsbət nəticə üçün xarakterikdir?

A) 2 – 4 mm dm-li infiltrat

B) İnfiltratın olmaması

C) 5 mm dm-dən yuxarı infiltrat

D) 17 mm dm-li infiltrat

E) 0 – 1,9 mm dm-li infiltrat


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
551) Mantu sınağı aparılması üçün əks göstərişə daxil deyil?

A) Allergik reaksiyalar

B) Həzm sistemi xəstəlikləri

C) Epilepsiya

D) Dəri xəstəlikləri

E) Revmatizm


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
552) Vərəmin profilaktikasına daxil deyil?

A) Dispanserizasiya

B) Sanitar profilaktika

C) Spesifik profilaktika

D) Sosial profilaktika

E) Kimyəvi profilaktika


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
553) Spesifik profilaktika necə aparılır?

A) Qaynatma üsulu ilə

B) BCJ vaksini ilə

C) Tuberkulin ilə

D) 5 %-li xloramin ilə

E) İzoniazid ilə


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996

554) BCJ vaksininin saxlanılma qaydasına hansı aiddir?

A) +4° C- + 8° C soyuducuda

B) + 4° C- + 6° C soyuducuda

C) +10° C- + 12° C soyuducuda

D) + 6° C- + 12° C soyuducuda

E) + 8° C- + 10° C soyuducuda


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
555) BCJ vaksininin yararlıq müddətinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) 2 – 4 ay

B) 4 – 6 ay

C) 3 – 6 ay

D) 4 – 8 ay

E) 1 – 2 ay


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
556) BCJ vaksini hansı dozada yeridilir?

A) 0,05 mq – 0,1 ml

B) 0,05 mq – 1,0 ml

C) 0,5 mq – 0,1 ml

D) 0,5 mq – 1,0 ml

E) 0,5 mq – 0,2 ml


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
557) Fizioloji məhlulda həll edilmiş vaksin keyfiyyətini hansı müddətə kimi saxlayır?

A) 3-4 saat ərzində

B) 2-3 saat ərzində

C) 2-5 saat ərzində

D) 1-2 saat ərzində

E) 3-6 saat ərzində


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
558) BGJ vaksini vurduqdan sonra körpədə immunitet nə vaxt yaranır?

A) 1 ay sonra

B) 2 ay sonra

C) 15 gündən sonra

D) 1.5 ay sonra

E) 2,5 ay sonra


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
559) Kimyəvi profilaktika hansı dərmanla aparılır?

A) Streptomisin

B) İzoniazid

C) Rifampisin

D) Kanamisin

E) Vitaminlər


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
560) Kimyəvi profilaktika hansı qrup şəxslərə təyin edilir?

A) Yenidoğulmuşlara

B) Bütün əhali arasında

C) Xarici ölkələrə səfərə çıxan şəxslərə

D) Vərəmli xəstələrlə daimi təmasda olan şəxslərə

E) Basil ifraz edən şəxslərə


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
561) Birincili vərəm hansı yaş qrupunda daha çox təsadüf edilir?

A) Uşaqlarda

B) Orta yaşlı şəxslərdə

C) Yenidoğulmuşlarda

D) Ahıl şəxslərdə

E) Bütün yaş qruplarında


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
562) Erkən vərəm intoksikasiyası zamanı xəstələr hansı müddət ərzində müalicə olmalıdır?

A) 1 ildən az olmayaraq

B) 6 ay ərzində

C) 9 ay ərzində

D) 3 ay ərzində

E) 10 ay ərzində


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
563) Birincili vərəmə aşağıdakı formalardan hansı aiddir?

A) Kavernoz vərəm

B) Tuberkuloma

C) Ocaqlı vərəm

D) Köks daxili limfa düyünlərinin vərəmi

E) Vərəm mezadeniti


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
564) Ağciyər vərəminin törədicisi hansı ola bilər?

A) Pnevmokokklar

B) Mikoplazma

C) Viruslar

D) Koxx basilləri

E) Fridlender çöpləri


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
565) Vərəm mikrobakteriyası vərəmli xəstədən hansı yolla ifraz edilmir?

A) Bəlğəmlə

B) Ana südü ilə

C) Tərlə


D) Qanla

E) Tüpürcəklə


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
566) Spontan pnevmotoraksa nə səbəb olur?

A) Pelevral punksiya

B) Plevra boşluğuna qan yığılması

C) Qanhayxırma

D) Döş qəfəsinin travmatik zədələnməsi

E) Plevra boşluğuna kaverna və kazeoz ocağın deşilməsi


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
567) Vərəmin hansı forması vərəmli plevritin əmələ gəlməsinə səbəb olur?
A) Səpələnmiş ağciyər vərəmi

B) İlkin vərəm kompleksi

C) Qırtlağın vərəmi

D) Traxeyanın vərəmi

E) Vərəm meningiti
Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
568) Sirrotik vərəmə aşağıdakılardan əsas hansı xarakterikdir?

A) Qaraciyər çatışmazlığı

B) Vərəm intoksikasiyası

C) Ağciyər – ürək çatışmazlığı, qaraciyərin böyüməsi

D) Musariqə limfa düyünlərinin böyüməsi

E) Vərəm peritoniti


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
569) Sirrotik ağciyər vərəminin fəsadına aid deyil?

A) Qanhayxırma, qanaxma

B) Ağciyər - ürək çatmamazlığı

C) Ağciyər ürəyi

D) Parenximatoz orqanların amiloidozu

E) Qaraciyər çatmamazlığı


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
570) Fibroz kavernoz vərəmin inkişafına aşağıdakılardan hansı səbəb ola bilməz?

A) Səhv diaqnoz

B) Vərəmin səmərəsiz müalicəsi

C) Mikrobakteriyaların davamlılığı

D) Ağciyər qanaxması

E) Xəstəliyin gec aşkar edilməsi


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
571) Ocaqlı vərəmin aşkar edilməsi üçün əsas hansı diaqnostik üsuldan istifadə edilir?

A) Bəlğəmin müayinəsi

B) Anamnez toplanması

C) Auskultasiya, perkussiya

D) Flüroqrafiya

E) Tuberkulinodiaqnostika


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
572) Ocaqlı vərəmə hansı əlamətlər xarakterikdir?

A) Kavernaların əmələ gəlməsi

B) Ocaqlı kölgələr, prosesin məhdudluğu

C) Prosesin yayılması

D) Birləşdirici toxumanın inkişafı

E) Tez-tez destruksiya


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
573) Qanhayxırma nədir?

A) Qan lifləri olan köpüklü bəlğəm

B) Öskürək zamanı al qan ifrazı

C) Paslı bəlğəm ifrazı

D) Bəlğəmdə nöqtələr və saplar şəklində qanın olması

E) “Qəhvə xıltı ” şəklində qusma


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
574) Vərəmin hansı formasında xəstənin bəlğəmində mikobakteriyalar tapılır?

A) Vərəm meningiti

B) Fibroz – kavernoz vərəm

C) Dəri vərəmi

D) Vərəm mezodeneti

E) İlkin vərəm kompleksi


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
575) Ağciyərdə qon ocağının əmələ gəlməsi vərəmin hansı forması üçün xarakterikdir?

A) Sirrotik vərəm

B) İnfiltrativ vərəm

C) Ocaqlı vərəm

D) Miliar vərəm

E) Fəsadlaşmamış ilkin vərəm kompleksi


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
576) Kazeoz pnevmaniya vərəmin hansı formasında əmələ gəlir?

A) Uşaq və yeniyetmələrdə vərəm intoksikasiyası

B) Vərəm meningiti

C) Fibroz ocaqlı vərəm

D) İnfiltrativ vərəm

E) İlkin vərəm kompelksi


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
577) Infiltrativ ağciyər vərəmi ağciyərin hansı xəstəlikləri altında maskalanır?

A) Plevrit

B) Bronxial astma

C) Kəskin respirator xəstəliklər, pnevmaniya

D) Ağciyər emfizeması

E) Atelektaz


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
578) Miliar vərəm, vərəmin hansı formasına aid edilir?

A) Vərəmin hematogen – səpələnmiş forması

B) Vərəmin yumşaq və fibroz ocaqlı forması

C) Vərəmin dəri forması

D) Köksdaxili limfa düyünlərinin vərəmi

E) Vərəmin sümük və oynaq forması


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
579) Ağciyərdən kənar vərəm xəstəliklərinə hansı daxil deyil?

A) MSS-nin vərəmi

B) Dəri vərəmi

C) Qarın boşluğu üzvlərinin vərəmi

D) Sümük və oynaq vərəmi

E) Ocaqlı vərəm


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
580) Vərəm mikrobakteriyalarının laborator üsullarla müəyyən edilməsinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Flyüoroqrafiya

B) Bakterioskopiya, bakterioloji metod

C) Qanın analizi

D) Sidiyin müayinəsi

E) Plevral punksiya


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
581) Ilk dəfə aşkar edilmiş fibroz – kavernoz vərəmli xəstənin ailə üzvləri hansı müayinədən keçməlidir?

A) Spiroürafiya

B) Ultrasəs müayinəsi

C) Bronxoskopiya

D) Torakoskopiya

E) Flüroqrafiya


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
582) Ağciyər vərəminin kompleks müalicə metodlarına hansı aid edilmir?

A) Kollapsoterapiya

B) Dezinfeksiya

C) Müasir kimyəvi müalicə

D) Cərrahi müalicə

E) Sanator gigiyenik rejim, pəhriz


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
583) Vərəm əleyhinə aktiv preparatlara aiddir?

A) Retabolil, nerobol, prednizolon

B) Kokarboksilaza, ATF, aloe, plazmol

C) İzoniozid, etambutol, PAST, rifampisin, streptomisin

D) Askorbin turşusu, riboflavin, sianokobolamin

E) İnsulin


Ədəbiyyat: M.И.Перельман. В.А. Корякин. Фтизиатрия. «Медицина» Москва 1996
584) Aşağıdakı allergik reaksiyaların hansında asfiksiya xəstənin ölümünə səbəb olur?

A) Zərdab xəstəliyi

B) Kvinke ödemi

C) Allerqotoksidermiya

D) Məxmərək

E) Pollinoz


Ədəbiyyat: Е.И. Чазов. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь. «Медицина». Москва, 1990
585) Aşağıdakı preparatlardan hansı antihistamin preparatlar qrupuna aid deyil?

A) Prednizolon

B) Tavegil

C) Pipolfen

D) Suprastin

E) Ketotifen


Ədəbiyyat: Е.И. Чазов. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь. «Медицина». Москва, 1990
586) Bu xəstəliklərdən hansı yalnız bitki mənşəli allergenlə yaranır?

A) Toksidermiya

B) Dərman allergiyası

C) Məxmərək

D) Kvinke ödemi

E) Pollinoz


Ədəbiyyat: Е.И. Чазов. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь. «Медицина». Москва, 1990
587) Ən ağır allergik reaksiya hansı sayılır?

A) Toksidermiya

B) Anafilaktik şok

C) Asmatik vəziyyət

D) Kvinke ödemi

E) Hemolitik reaksiya


Ədəbiyyat: Е.И. Чазов. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь. «Медицина». Москва, 1990
588) Traxeostomiyaya göstəriş nə zaman vacibdir?

A) Kvinke ödemi

B) Hemolitik reaksiya

C) Dərman allergiyası

D) Pollinoz

E) Məxmərək


Ədəbiyyat: Е.И. Чазов. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь. «Медицина». Москва, 1990
589) Sürətli tipli allergik reaksiyalar neçə müddətə baş verir?

A) 10-12 dəqiqə

B) 3-5 dəqiqə

C) 5-10 dəqiqə

D) 15-20 dəqiqə

E) 20- 40 dəqidə


Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина» Москва 1992
590) Ləng tipli allergik reaksiyalar neçə müddətə inkişaf edir?

A) 5 sutka

B) 30 dəqiqə

C) 1-2 sutka

D) 2 sutka

E) 4 sutka


Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина» Москва 1992
591) Zərdab xəstəliyi zamanı əmələ gələn səpkilərin xarakteri necə olur?

A) Papilyoz

B) Petexiya

C) Hemorragik

D) Erimatoz

E) Hamısı düzdür


Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина» Москва 1992
592) Kvinke ödemi hansı allergik xəstəliyin ağır forması kimi qiymətləndirilir?

A) Hamısı düzdür

B) Pollipoz

C) Dərman xəstəliyi

D) Məxmərək

E) Zərdab xəstəliyi


Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина» Москва 1992
593) Zərdab xəstəliyi hansı preparatın yeridilməsindən sonra əmələ gəlir?

A) Hamısı düzdür

B) AKTH (adrenokortikotrop)

C) Qaraciyər preparatları

D) İnsulin

E) Tetanus əleyhinə zərdab


Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина» Москва 1992
594) Anafilaktik şok zamanı inyeksiya yerinin ətrafına hansı preparat yeridilir?

A) Suprastin

B) Kalsium xlorid məhlulu

C) 0,1%-li adrenalin məhlulu

D) Lobelin

E) Prednizolon


Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина» Москва 1992
595) Allerqoloji testlər bədənin hansı nahiyyəsində qoyulur?

A) Bazunun xarici, yuxarı səthində

B) Kürək nahiyəsində

C) Hamısı düzdür

D) Saidin ovuc səthində

E) Qarının ön divarında


Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина» Москва 1992
596) Allerqoloji testin qoyulma müddəti nə qədərdir?

A) 15-20 dəqiqə

B) 3-5 dəqiqə

C) 1 saat

D) 30 dəqiqə

E) 10 dəqiqə


Ədəbiyyat: В.И. Маколкин; С.И. Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина»

Cərrahiyyə fənnindən testlər

597) Sterilizasiya nədir ?

A) Bütün mikrobların məhvi

B) Mikrobakteriaların məhvi

C) Patogen mikrobların məhvi

D) Yarada mikrobların məhvi

E) Bütün bakteriyaların, virusların ruşeymləri (sporları) ilə məhv edilməsi


Ədəbiyyat: М.С.Брукман «Руководство для операционных медсестер», БСМ. – Л.: Медицина, 1977
598) Hematoma nədir ?

A) Qarın boşluğuna qanın toplanması

B) Toxumalar arasına qanın toplanması

C) Perikard boşluğuna qanın toplanması

D) Plevra boşluğuna, qanın toplanması

E) Oynaqlara qanın toplanması


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983
599) Kəskin qanaxmadan sonra hansı laborator göstəricilər dəyişir ?

A) Arterial qanın pH

B) HB və hematokrit

C) Qanda oksigenin miqdarı

D) Arterial təzyiq

E) Mərkəzi venoz təzyiq


Ədəbiyyat: В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко. «Хирургия» – М.: Медицина, 1990
600) Barmaqlarda əməliyyat zamanı tətbiq olunan yerli anesteziya hansıdır?

A) İnfiltrasiya üsulu

B) Oberst-Lukaşeviç üsulu

C) Futlyar anesteziya

D) Onurğa beyni anesteziyası

E) Vişnevski üsulu


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983
601) Narkozdan sonra xəstənin çarpayıda düzgün vəziyyəti hansıdır?

A) Başı yana əyilmiş, yastıq üzərində

B) Uzanıqlı, yastıqsız

C) Üzü aşağı yastıq üzərində

D) Başı yana əyilmiş vəziyyətdə

E) Üzü aşağı yastıqsız


Ədəbiyyat: М.С.Брукман «Руководство для операционных медсестер», БСМ. – Л.: Медицина, 1977
602) Körpücük sümüyünün sınıqlarında hansı sarğı qoyulur ?

A) Tısbağavari

B) Ləçək sarğısı

C) Sünbülvari sarğı

D) Dezo sarğısı

E) Xaç şəkilli sarğı


Ədəbiyyat: Н.С.Тимофеев, Н.Н. Тимофеев. Перевязочная, БСМ. – Л.: Медицина, 1987
603) Döş qəfəsinin yaralanmalarında hermetiklik yaradan sarğı hansıdır?

A) Dezo sarğısı

B) Ləçək sarğısı

C) Gips sarğısı

D) Okklyuzion sarğı

E) Bint sarğısı


Ədəbiyyat: Н.С.Тимофеев, Н.Н. Тимофеев. Перевязочная, БСМ. – Л.: Медицина, 1987
604) Bərk sarğılara hansı sarğı aiddir?

A) Leykoplastırlı sarğı

B) Gips sarğısı

C) Kolloid sarğı

D) Bint sarğıları

E) Yapışqanlı


Ədəbiyyat: Н.С.Тимофеев, Н.Н. Тимофеев. Перевязочная, БСМ. – Л.: Медицина, 1987
Yüklə 1,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin