Tibb bacısı ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Pediatriya Üzrə Test Tapşırıqları


) Onurğa beyin anesteziyasından sonra xəstənin daşınması hansı vəziyyətdə olmalıdır?Yüklə 1,58 Mb.
səhifə10/16
tarix26.11.2016
ölçüsü1,58 Mb.
#230
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

683) Onurğa beyin anesteziyasından sonra xəstənin daşınması hansı vəziyyətdə olmalıdır?

A) Qarnı üstə uzanmışvəziyyətdə

B) Böyrüüstə uzanmış vəziyyətdə

C) Yeritməklə

D) Yarımoturaq vəziyyətdə

E) Arxası üstə uzanmış vəziyyətdə


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
684) İki atmosfer təzyiqində ağların avtoklavda strelizasiya müddəti nə qədərdir?

A) 60 dəqiqə

B) 45 dəqiqə

C) 20 dəqiqə

D) 15 dəqiqə

E) 30 dəqiqə


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.
685) Ağların sterilliyinə ən dəqiq nəzarət üsulu hansıdır?

A) Bioloji müayinə üsulu

B) Texniki nəzarət

C) Bakterioloji nəzarət

D) Kimyəvi üsulla nəzarət

E) Fiziki üsulla nəzarət


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.
686) Orqanın tam çıxarılması necə adlandırılır?

A) Venektomiya

B) Ektomiya

C) Anastomoz

D) Amputasiya

E) Trepanasiya


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
687) Vətərlərin kəsilməsi necə adlanır?

A) Mioteonoplastika

B) Artrotomiya

C) Osteotomiya

D) Sternotomiya

E) Tenotomiya


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
688) Sidik kisəsinin çıxarılması necə adlandırılır?

A) Sistektomiya

B) Sistotomiya

C) Nefrotomiya

D) Sistostomiya

E) Pielotomiya


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
689) Mədənin açılması necə adlandırılır?

A) Laparotomiya

B) Qastrotomiya

C) Qastroektomiya

D) Qastroenteroanastomoz

E) Qastrostomiya


Ədəbiyyat: B.A.Ağayev “Cərrahi xəstəliklər” 2007
690) Ağciyərin bir payının kəsilib götürülməsi necə adlandırılır?

A) Lobektomiya

B) Ağciyərin rezeksiyası

C) Sternotomiya

D) Pulmonoektomiya

E) Torokotomiya


Ədəbiyyat: B.A.Ağayev “Cərrahi xəstəliklər” 2007
691) Bioloji antiseptika üsuluna hansı aiddir?

A) Formalın buxarından istifadə

B) Yodun 5%-li spirtli məhlulundan istifadə

C) Qan preparatlarından istifadə etmək

D) Yaranın I-li işlənməsi

E) Natriy-xlorun 10%-lı məhlulundan istifadə


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.
692) Mexaniki antiseptika üsuluna hansı aiddir?

A) Yaranın I-li işlənməsi

B) 1%-li brilliyant yaşılı

C) Zərdab və vaksinalar

D) Bütöv qanın köçürülməsi

E) Avtoklavlaşdırma


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.
693) Sterilizasiyanın fiziki üsuluna aiddir?

A) 70%-li etil spirtində saxlamaq

B) Formalip buxarı ilə təsir etmək

C) 6%-li hidrogen-peroksid məhlulunda saxlamaq

D) Avtoklavlaşdırma

E) Antibiotiklərdən istifadə etmək


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.
694) Kimyəvi antiseptika üsuluna hansı aiddir?

A) Sulfanilamid preparatlarının qəbulu

B) Vaksin və zərdabların vurulması

C) Yaranın I-li cərrahi işlənməsi

D) Elektrokoaqulyasiya

E) 10%-li natrium-xlor məhlulundan istifadə


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.
695) Operasion sahənin işlənməsində hansı antiseptik məhluldan istifadə olunur?

A) Yodonat

B) 10%-li natrium-xlorid

C) Brilliant yaşılı

D) Pervomor

E) Kalium-permanqanat məhlulu


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.
696) Əllərin işlənməsində hansı antiseptik maddədən istifadə edilir?

A) Lyuqol məhlulu

B) Pervamor

C) Formalin

D) Benzoy turşusu

E) Brilliyant yaşılı


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
697) Tikiş materialını yağsızlaşdırmaq üçün hansı məhlulda saxlayırlar?

A) Pervomur

B) 5%-li yodun spirtli məhlulu

C) 3%-li hidrogen peroksid

D) Efir

E) Karbol turşusu


Ədəbiyyat: М.С.Брукман «Руководство для операционных медсестер», БСМ. – Л.: Медицина, 1977.
698) Quruducu şkafda sterilizasiyaya nəzarət üçün nədən istifadə olunur?

A) Tiomoçevina

B) Kükürd

C) Sidik cövhəri

D) Aspirin

E) Benzoy turşusu


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
699) Hava infeksiyasının profilaktikası hansı yolla həyata keçirilir?

A) Baxilin geyilməsi

B) Alətlərin sterilizasiyası

C) Maskanın geyilməsi

D) Nəm təmizlənmə

E) Alətlərin dezinfeksiyası


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
700) Hava-damcı infeksiyasının profilaktikası hansı yolla həyata keçirilir?

A) Alətlərin dezinfeksiyası

B) Maskanın geyilməsi

C) Nəm təmizlənmə

D) Ultrabənövşəyi şüalanma

E) Avtoklavlaşdırma


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
701) Antiseptikanın fiziki üsulundan istifadə etdikdə hansı ağırlaşmalara rast gəlinir?

A) Ekzema

B) Disbakterioz

C) Fotodermatoz

D) Kandidoz

E) İntoksikasiya


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
702) Halloidlər qrupuna hansı aiddir?

A) Brilliyant yaşılı

B) Furasilin

C) Metilen abısı

D) Hidrogen-peroksid

E) Yodonat


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
703) Arterial qanaxmanın xarakterik əlaməti hansıdır?

A) Qanın toxumalar arasına sızması

B) Nəbzvari al rəngdə qanın axması

C) Qanın yara səthini örtməsi

D) Qanın damcı ilə axması

E) Qanın yavaş axması


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
704) Daxili qanaxmada hansı əlamət olur?

A) Arterial təzyiqin artması

B) Dəri örtüyünün avazıması

C) Bradikardiya

D) Diurezin çoxalması

E) Dərinin hiperemiyası


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
705) Hematoma nədir?

A) Plevra boşluğuna qanın yığılması

B) Toxumalar arasında qanın yığılması

C) Toxumalara qanın hopması

D) Oynaq boşluğuna qanın yığılması

E) Perikard boşluğuna qanın yığılması


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
706) Arterial qanaxmanın müvəqqəti dayandırılmasında hansı üsuldan istifadə olunur?

A) Damara liqaturanın qoyulması

B) Damar protezinin qoyulması

C) Damara tikişin qoyulması

D) Buz qovuqcuğunun qoyulması

E) Damarların skelet sümüklərinə sıxılması


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
707) Lipoma hansı toxumadan inkişaf edir?

A) Əzələ

B) Epitelial

C) Piy


D) Damar

E) Birləşdirici


Ədəbiyyat: В.М.Буянов «Первая медицинская помощь», М.: Медицина, 1981
708) Kəskin sidik ləngiməsi zamanı ilk tibbi yardım hansıdır?

A) Sidikqovucu vermək

B) Çoxlu maye içirtmək

C) Ağrıkəsici preparat vurmaq

D) Kateterin köməyi ilə sidiyi boşaltmaq

E) Qarın nahiyyəsinə isti kompress qoymaq


Ədəbiyyat: В.М.Буянов «Первая медицинская помощь», М.: Медицина, 1981
709) Onkologiyada ən etibarlı diaqnostik üsul hansıdır?

A) USM-Ultra səs müayinəsi

B) Perkusiya

C) Endoskopik

D) Histoloji

E) Rentgenoloji


Ədəbiyyat: В.М.Буянов «Первая медицинская помощь», М.: Медицина, 1981.
710) Metastaz nədir?

A) Şişin geriyə inkişafı

B) Şişin yayılması

C) Şişin parçalanması

D) Şişin böyüməməsi

E) Şişin böyüməsi


Ədəbiyyat: В.М.Буянов «Первая медицинская помощь», М.: Медицина, 1981.
711) Bədxassəli şişlərin radikal müalicəsi nə vaxt mümkündür?

A) I-II stadiyada

B) III stadiyada

C) III-IV stadiyada

D) II-III stadiyada

E) IV stadiyada


Ədəbiyyat: В.М.Буянов «Первая медицинская помощь», М.: Медицина, 1981.
712) Kəskin appendisitin əsas simptomu hansıdır?

A) Taxikardiya

B) Hərarətin yüksəlməsi

C) Kəskin qarın ağrıları

D) A/T-ın enməsi

E) Defekasiyanın və qazın ləngiməsi


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
713) Kəskin appendisit zamanı ağrı aşağıdakı hansı nahiyələrdən başlaya bilər?

A) Epiqastral nahiyədən

B) Göbək nahiyəsindən

C) Sağ qalça nahiyəsindən

D) Qarının bütün nahiyələrindən

E) Sol qalça nahiyəsindən


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
714) Şötkin-Blümberq simptomu necə təyin edilir?

A) Qarının perkusiyası

B) Qarının səthi palpasiyası

C) Qarının dərin palpasiyası

D) Qarının auskultasiyası

E) Əlin qəfləti götürülməsi ilə qarının dərin palpasiyası


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
715) Kalkulyoz xolesistitdə ağrı necə başlayır?

A) Sağ qabırğaaltında daimi ağrılarla

B) Sağ qabırqaaltında qəfləti ağrılarla

C) Sağ qalça çuxurunda qəfləti ağrılarla

D) Göbək nahiyəsində küt ağrılarla

E) Sol qalça nahiyəsində küt ağrılarla


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
716) Mədə xorası üçün xəstənin xarakterik vəziyyəti hansıdır?

A) Hərəkətsiz, yarımoturaq

B) Hərəki narahatlıq

C) Opistotonus

D) Trendlenburq

E) Dizləri qarına yığılmış (sıxılmış) vəziyyətdə


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
717) Mədə xorası zamanı palpasiyada qarın necə olur?

A) Yumşaq, aşağı nahiyələrdə cüzi ağrılı

B) Az gərgin və sağ qalça çuxurunda ağrılı

C) Epiqastral nahiyədə qərginlik və kəskin ağrılı

D) Yayılmış ağrılı

E) Sol qalça çuxurunda lokal ağrılı


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
718) Əməliyyatönü dövr hansı andan başlayır?

A) Xəstəlik başlanan andan

B) Əməliyyat başlanan andan

C) Cərrahi şöbəyə daxil olan andan

D) Diaqnoz qoyulan andan

E) Xəstəxanaya daxil olan andan


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
719) Əməliyyatönü dövr maksimal olaraq nə vaxt qısaldılır?

A) Kəskin irinli artrit

B) Ağciyər absesi

C) Bazunun fleqmonası

D) Kəskin tromboflebit

E) Şok vəziyyəti


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983
720) Planlı əməliyyatdan əvvəl təmizləyici imalə nə vaxt qoyulur?

A) Axşam əməliyyatdan əvvəl

B) İmalə olunmur

C) Əməliyyatdan 2 saat əvvəl

D) Əməliyyatdan 1 sutka əvvəl

E) Səhər əməliyat olunan gün


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
721) Təxirəsalınmaz əməliyyatdan əvvəl təmizləyici imalə nə vaxt qoyulur?

A) Səhər, əməliyyat olunan gün

B) Əməliyyatdan əvvəl

C) İmalə olunmur

D) Əməliyyatdan 2 saat əvvəl

E) Əməliyyatdan 6 saat əvvəl


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
722) Planlı əməliyyatdan əvvəl sanitar işlənmənin hansı növündən istifadə olunur?

A) Sanitar təmizlənmə aparılmır

B) Dərinin silinməsi və ağların dəyişdirilməsi

C) İmalə və əməliyyat sahəsinin işlənməsi

D) Hissəvi sanitar təmizlənmə

E) Tam sanitar işlənmə


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
723) Fövqəladə əməliyyatdan əvvəl sanitar işlənmənin hansı növündən istifadə olunur?

A) Dərinin silinməsi və ağların dəyişdirilməsi

B) Tam sanitar işlənmə

C) Hissəvi sanitar işlənmə

D) Bağırsaqların və sidik kisəsinin boşaldılması

E) Sanitar işlənmə aparılmır


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
724) Əməliyyatönü hazırlıq dövrünün vaxtını artıran xəstəlik hansıdır?

A) Aşağı ətraf venalarının varikoz genəlməsi

B) Ürək çatışmamazlığının dekompensasiya dövrü

C) Paraproktit

D) Kəskin appendisit

E) Kəskin tromboflebit


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
725) Əməliyyatönü dövrün maksimal qısaldılmasını tələb edən hal hansıdır?

A) Kəskin xolesistit

B) Proqressivləşən kəskin anemiya

C) Aşağı ətraf venalarının varikoz genəlməsi

D) Xroniki appendisit

E) Xronki trofiki xoralar


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
726) Planlı əməliyyatdan əvvəl dərinin tüklərdən təmizlənməsi nə vaxt aparılır?

A) Əməliyyat stolunda

B) Axşam vaxtı

C) Səhər, əməliyyat olunan gün

D) Əməliyyat otağında

E) Əməliyyatdan 1 sutka əvvəl


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
727) Əməliyyatönü dövrün əsas məqsədi nədir?

A) Xəstənin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması

B) Xəstənin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

C) İnfeksiya ocaqlarının sanasiyası

D) Ürək-damar sisteminin müayinəsi

E) Xəstənin əməliyyata hazırlanması


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
728) Ümumi anesteziyadan əvvəl premedikasiyanın aparılmasını kim təyin edir?

A) Anestezist tibb bacısı

B) Həkim-anestezioloq

C) Müalicə edən həkim

D) Cərrah

E) Qəbul şöbəsinin həkimi


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.
729) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə, ağciyər bronx ağırlaşmalarının profilaktikası üçün xəstəyə nə təyin edilir?

A) Traxeyanın intubasiyası

B) Döş qəfəsinə UYT cərəyan

C) Zülalla zəngin pəhriz

D) Xardal yaxması

E) Tənəfüs qimnastikası


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.
730) Zədələnmiş orqanın tam çıxarılması ilə aparılan əməliyyat necə adlandırılır?

A) Polliativ

B) Müalicəvi

C) Təxirəsalınmaz

D) Radikal

E) Diaqnostik


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.
731) Ambulator şəraitdə aparılan əməliyyat necə adlandırılır?

A) Diaqnostik əməliyyat

B) Böyük əməliyyat

C) Palliativ əməliyyat

D) Radikal əməliyyat

E) Kiçik əməliyyat


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.
732) Bütün ətrafın və ya müəyyən hissənin kəsilməsi necə adlanır?

A) Rezeksiya

B) Çıxığın yerinə salınması

C) Ekzartikulasiya

D) Amputasiya

E) Anastamoz


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.
733) Qansız əməliyata hansı aiddir?

A) Anastamoz

B) Çıxığın yerinə salınması

C) Rezeksiya

D) Amputasiya

E) Repozisiya


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.
734) Əməliyyatönü dövr nə vaxt qurtarır?

A) Diaqnoz dəqiqləşdirilən andan

B) Əməliyyat başlanan andan

C) Əməliyyata 30 dəqiqə qalmış

D) Xəstəlik başlanan andan

E) Xəstəxanaya daxil olan andan


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
735) Saat 09:00 üçün planlaşdırılmış xəstənin axırıncı qida qəbulu nə vaxt olmalıdır?

A) Əməliyyatdan əvvəlki gün

B) Əməliyyat günü, səhər yeməyi

C) Əməliyyatdan əvvəlki gün saat 22:00

D) Əməliyyatdan əvvəlki gün, nahar yeməyi

E) Əvvəlki gün ümumiyyətlə qida qəbul etmir


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
736) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə baş verən erkən ağırlaşma hansıdır?

A) Plevropnevmaniya

B) Ürəyin dayanması

C) Yaranın iltihablşması

D) Liqatur fistulasının əmələ gəlməsi

E) Tikişlərin sökülməsi


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
737) Toxumaların tikilməsi əməliyyatın hansı dövrü sayılır?

A) Müdaxilə

B) Əməliyyatın gedişi

C) Protezləşmə

D) Əməliyyatın sonu

E) Əməliyyatdan sonrakı dövr


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.
738) Hansı xəstəlikdə planlı əməliyyat aparılır?

A) Mədənin perforativ xorası

B) Uşaqlıqdan kənar boru hamiləliyi

C) Kəskin appendisit

D) Boğulmamış yırtıq

E) Daxili orqanların zədələnməsi


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.
739) Diaqnostik əməliyyat hansıdır?

A) Laparoskopiya

B) Xolisestektomiya

C) Qastrostomiya

D) Appendektomiya

E) Repozisiya


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.
740) Qarın boşluğu orqanlarında aparılan əməliyyat zamanı xəstəyə hansı vəziyyət verilir?

A) Böyrü üstə vəziyyət

B) Başın arxaya atılmış vəziyyəti

C) Arxası üstə horizontal vəziyyət

D) Trendlenburq vəziyyəti

E) Qarnı üstə vəziyyət


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.
741) Toxumaları aralıyan alət hansıdır?

A) Skalpel

B) Farabef qarmağı

C) Kəsici iynə

D) Koxer sıxıcısı

E) İtiuclu qayçı


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.
742) Radikal əməliyyat hansı məqsədlə aparılır?

A) Xəstənin vəziyyətinin yüngülləşdirilməsi

B) Patoloji prossesin tamamilə ləğv edilməsi

C) Çoxmomentli əməliyyatın başa çatdırılması

D) Patoloji ocağın drenajlanması

E) Diaqnozun dəqiqləşdirilməsi


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
743) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə sidik ləngiməsinə qarşı aparılan tədbir hansıdır?

A) Dərialtına 0,1%-li - 1,0 atropin yeritmək

B) Qarının aşağı hissəsinə soyuq qoymaq

C) Sidik kisəsinin kateterlə boşaldılması

D) Vena daxilinə 5%-li qlükoza yeritmək

E) Sidikqovucular vermək


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
744) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə 10%-li Natrium-xlor məhlulu hansı məqsədlə işlədilir?

A) Bağırsaq parezində

B) Regenerasiyanı sürətləndirilməsində

C) Sidik ləngiməsində

D) Su-duz balansını tənzimləmək üçün

E) Pnevmoniyanın profilaktikasında


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
745) Əməliyyatdan 1 sutka sonra yara tərəfindən hansı ağırlaşma baş verir?

A) İrinləmə

B) Yataq yarası

C) Pnevmoniya

D) Eventrasiya

E) Qanaxma


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983
746) Boğulmuş yırtıqlarda müalicə necə aparılır?

A) Dərmanlarla

B) Spazmolitiklərlə

C) Əməliyyatla

D) Qusma əleyhinə preparatlarla

E) Mədənin yuyulması


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.
747) Ev şəraitində bağırsaq keçməməzliyinə şübhə varsa tibb bacısı nə etməlidir?

A) Qohumlarına məsləhət vermək

B) Xəstəni hospitalizə etmək

C) İmalə etmək

D) Xəstəni poliklinikaya göndərmək

E) Kateter qoymaq


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.
748) Düz bağırsaq travması zamanı xarakter simptom hansıdır?

A) Qəbizlik

B) Hemorraidal düyünlərinin əmələ gəlməsi

C) Anus ətrafında hiperemiya

D) Anus ətrafında irinin toplanması

E) Düz bağırsaq sfinktorunun funksiyasının pozulması


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.
749) Parenximatoz orqanların partlaması üçün xarkterik əlamətlər hansıdır?

A) “Qəhvə xıltı” rəngində qusmaq

B) Bradikardiya, A/T enməsi

C) A/T-in yüksəlməsi

D) Diafraqma altına qaz yığılması

E) Taxikardiya, A/T enməsi


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.
750) Mədə-bağırsaq qanaxması zamanı həkimə qədər hansı yardım göstərilir?

A) Ürək preparatları

B) Analgetiklər, damargenəldicilər

C) Kalsi-xlor, ağrıkəsici preparatlar

D) Soyuq, smazmalitiklər

E) Sakitlik, soyuq, vikasol, qospitalizə etmək


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.
751) Evdə xəstədə kəskin appendisitə şübhə varsa tibb bacısı nə etməlidir?

A) Xəstəni qospitalizə etməlidir

B) Pəhriz təyin etməli

C) Qohumlara məsləhət verməli

D) Özü xəstəni müalicə etməli

E) Xəstəni poliklinikaya göndərilir


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.
752) Paraproktit zamanı hansı yerli əlamət olur?

A) Anus ətarafında defekasiya zamanı güclənən ağrı

B) Qanaxma

C) Qəbizlik

D) Xoranın yaranması

E) İshal
Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.


753) Hemorraidal qanaxma zamanı ilk yardım hansıdır?

A) Mədəni yumaq

B) Pəhriz

C) Təcili hospitalizə etmək

D) Bikasol tabletkası qəbul etmək

E) Vanna etmək


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
754) Əllərin pervomurla işlənməsi zamanı 5 lt hazır işçi məhlulundan neçə nəfər istifadə edə bilər?

A) 15


B) 20

C) 2


D) 40

E) 5
Ədəbiyyat: В.И.Маслова «Малая хирургия» Москва «Медицина» 1988


755) Əlləri işləmək üçün hazır pervomur məhlulu neçə saat istifadəyə yararlıdır?

A) 24 saat

B) 6-8 saat

C) 3 saat

D) 4 saat

E) 2 saat


Ədəbiyyat: В.И.Маслова «Малая хирургия» Москва «Медицина» 1988
756) Donmaların hansı dərəcələri ambulator şəraitdə müalicə oluna bilər?

A) I və II dərəcəli

B) Hamısı

C) II-III dərəcəli

D) III-IV dərəcəli

E) Heç biri


Ədəbiyyat: В.И.Маслова «Малая хирургия» Москва «Медицина» 1988
757) Ürəyin qapalı massajı zamanı xəstənin uzadıldığı yer necə olmalıdır?

A) Yaylı çarpyıda

B) Yumşaq

C) Nahamar

D) Sərt

E) Maili


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982.
758) Reanimasion tədbirlərin effektivlik əlaməti hansıdır?

A) Periferik nəbzin olmaması

B) Yuxu arteriyasında nəbz vurğusunun olması

C) Yuxu arteriyasında nəbz vurğusunun olması və bəbəklərin daralması

D) Döş qəfəsində ekskursiyanın olmaması

E) Bəbəklərin genəlməsi


Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1983.
Yüklə 1,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin