Tibb bacısı ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Pediatriya Üzrə Test TapşırıqlarıYüklə 1,58 Mb.
səhifə4/16
tarix26.11.2016
ölçüsü1,58 Mb.
#230
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

223) İnsulin necə təyin olunur ?

A) 5-10 qr xaric olan şəkərə görə

B) 2-4 qr xaric olan şəkərə görə

C) 10-15 qr xaric olan şəkərə görə

D) 6-8 qr xaric olan şəkərə görə

E) 4-5 qr xaric olan şəkərə görə


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
224) Revmatizm ürəyin hansı qişasını zədələyir ?

A) Miokard

B) Endokard

C) Sadalananların hamısını

D) Perikard

E) Zədələmir


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
225) Tənəffüsün səthi olması nə ilə səciyyələnir ?

A) Bronxların qısa olması

B) Bronxospazm

C) Yarımçıq doğulma

D) Ağciyər səthinin kiçik olması

E) Elastiki toxumanın az olması


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
226) Revmatizm zamanı sial sınağının nəticəsi necə olur ?

A) Təyin edilmir

B) Azalır

C) Yüksəlir

D) Dəyişir

E) Dəyişmir


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
227) Talassemiyada hansı növ hemoqlobin üstünlük təşkil edir ?

A) Yetişmiş

B) B hemoqlobin

C) Primitiv

D) C hemoqlobin

E) Fetal
Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986


228) Alimentar anemiyaya uşaq yaşının hansı dövründə rast gəlinir?

A) 1-3 yaşlı uşaqlarda

B) 3 yaşdan böyük uşaqlarda

C) Məktəb yaşında

D) Südəmər dövrdə

E) Yeni doğulmuşlarda


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
229) Südəmər uşaqlarda pnevmaniya nə üçün ağciyərin aşağı paylarında təsadüf olunur?

A) Ağ ciyərlər kiçik olduğuna görə

B) Südlə qidalandığına görə

C) Ağciyərin anatomik quruluşuna görə

D) Tənəffüs səthi olduğu üçün

E) Kantaqioz olduğu üçün


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
230) Neyrotoksikoz nədir?

A) Susuzluq

B) Damar çatmamazlığı

C) Sinir sisteminin toksiki zədələmnəsi

D) Hipertoniya

E) Hipotoniya


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
231) Talassemiya anemiyanın hansı formasına aiddir ?

A) Posthemorraqik

B) İkincili

C) Dəmir defisitli

D) Zülal defisitli

E) Hemolitik


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
232) Askaridoz zamanı qanda nə baş verir ?

A) Monositoz

B) Anemiya

C) Neytrofilioz

D) Leykositoz

E) Leykopeniya


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
233) Enterebiozu nə törədir ?

A) Bizquyruqlar

B) Lyamblya

C) Askaridoz

D) Trixosefolioz

E) Öküz soliteri


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
234) İnsan orqanizmində trixosefaliozun ömrü nə qədərdir ?

A) 6 il


B) 2 il

C) 4 il


D) 3 il

E) 5 il
Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986


235) Revmatizmdə oynaqların zədələnməsinin səciyyəvi əlamətləri hansılardır ?

A) Diz qapaqlarının şişməsi

B) Oynaqların davamlı deformasiyası

C) Böyük oynaqların eriteması

D) Oynaqların zədələnməsinin uçucu xarakterdə olması

E) Kiçik oynaqların zədələnməsi


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
236) Uşaqlarda leykozun hansı növü daha çox rast gəlinir ?

A) Xroniki mielobast

B) Kəskin mieloblast

C) Xroniki limfoblast

D) Limfoblast

E) Xroniki mieloidli


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
237) Eksudativ – kataral diatez nədir ?

A) Xəstəlikdir

B) Dəri allergiyasıdır

C) Sindromdur

D) Sağlam vəziyyətdir

E) Bədən quruluşunun anamaliyasıdır


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
238) Hemartroz hansı xəstəlik üçün səciyyəvidir ?

A) Revmatizm

B) Hemofiliya

C) Hemorroqik vaskulit

D) Şenleyn- Henox xəstəliyi

E) Trombositopenik purpura


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
239) 5 yaşlı uşağın çəkisi nə qədər olmalıdır ?

A) 20 kq

B) 18 kq

C) 15 kq


D) 25 kq

E) 23 kq


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
240) 10 yaşlı uşaqda A / T normada nə qədər olur ?

A) 100 mm/cs

B) 80 mm/cs

C) 90 mm/cs

D) 95 mm/cs

E) 85 mm/cs


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
241) Ödün tərkibi nədən ibarətdi ?

A) Lesitin

B) Öd turşuları , xolesterin , duz , su , piqment , sidik cövhəri

C) Öd turşusu

D) Zülal

E) Xolesterin


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
242) Lyamblyozun müalicəsində hansı preparatlar işlədilir ?

A) Vitaminlər

B) Eritromisin

C) Tavegil

D) Ampisillin

E) Furazalidon


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
243) Tənginəfəslik zamanı uşağa nə vurulur ?

A) Vitaminlər

B) Kofein

C) Qlükoza

D) Etimizol

E) Eufillin


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
244) Daun xəstəliyinin klinikası üçün nə səciyyəvidir ?

A) Qısa boyun , ayaqlarda , baldırda limfotik ödem

B) Sarılıq , splenomeqaliya

C) Göz yarığının çəpliyi , ovucda köndələn çatlar , ağızın açıq olması , dilin böyük olması

D) Əqli inkişafın pozğunluğu , ekzema

E) Hidrosefaliya


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
245) Zəhərlənmədə ilk yardım nədən ibarətdir ?

A) Ürək qlikozidləri

B) Çay –su fasiləsi

C) Antibiotiklər

D) Vitaminlər

E) Mədə-bağırsağın yuyulması


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
246) Kəskin lorinqotraxeit hansı əlamətlərlə səciyyəvidir ?

A) Kəskin başlaması , nəfəsvermə , tənginəfəslik

B) Kəskin başlaması , küylü tənəffüs

C) Tədricən başlaması , səsin xırıltılı olması , səsin batması

D) Tədricən başlaması , fitverən xırıltılar

E) Kəskin başlanğıc , kobud öskürək


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
247) Posthemorraqik anemiya nə ilə səciyyələnir ?

A) Hemolizlə

B) Qan qrupun konflikti ilə

C) Qanaxma

D) Rh konfliktlə

E) Hemopoez pozğunluğu ilə


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
248) Qıcolmada ilk yardım nədən ibarətdir ?

A) Bağırsaq yuyulur

B) Mədə yuyulur

C) Çay-su pəhrizi təyin olunur

D) Antibiotik vurulur

E) MgSO4 vurulur


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
249) Bronxit üçün səciyyəvidir ?

A) Səsin batması

B) Qusma , ishal

C) Sianoz

D) Hərarət, təngnəfəslik, öskürək

E) Nəfəsvermənin çətinləşməsi


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
250) Bronxitin müalicəsinin əsası nədir ?

A) Kalsi xlor

B) Antibiotiklər , bəlğəmgətiricilər , hərarət salıcılar

C) Vitaminterapiya

D) Hemodez

E) Qanköçürmə


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
251) Yalançı inaq üçün səciyyəvidir ?

A) Hərarət, qanaxma

B) Qusma , ishal

C) Hürücü öskürək , boğulma , tənəffüsün çətinləşməsi

D) Hərarət , sarılıq

E) Sianoz, dəri səpkiləri


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
252) Süd yarasının törədicisi nədir ?

A) Kokklar

B) Göbələklər

C) Viruslar

D) Stafilokokklar

E) Streptokokklar


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
253) Süd yarasının klınık simptonları hansıdır?

A) Ağızın selikli qişasının quruluğu

B) Moruğu dil

C) Hiperemiya, ağızın selikli qişasında xora olması

D) Əmmənin çətinləşməsi , ağızın selikli qişasında ağ ərpin olması

E) Coğrafi dil


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
254) Stomatiti əmələ gətirən törədici?

A) Viruslar

B) Stafilokokk , streptokokk , virus

C) Stafilokokk

D) Streptokokk

E) Bakteriya , streptokokk


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
255) Yaralı-nekrotin stomatitin klinik əlamətləri hansılardır ?

A) Ağızda pis qoxu , gingivit, çirkli boz ərpli xoraların olması

B) Əmmənin çətinləşməsi

C) Diş ətinin qanaması , ağızda ağrı

D) Ağızın selikli qişasında səpkilərin olması

E) Ağızın selikli qişasında irinciklərin olması


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
256) Stomatitin yolxucu forması hansıdır?

A) Aftozlu

B) Kataral

C) Kəskin

D) Xroniki

E) Xoralı


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
257) Kəskin qastritin əsas klinik əlaməti nədir ?

A) Epiqastral nahiyyədə ağrı, mədə bulanması, qusma , zəiflik , hərarətin qalxması

B) Hərarətin artması ,mədə bulanması

C) Mədə bulanması , səpgi, yüksək hərarət

D) Başgicəllənmə , qusma, öskürək

E) Təngnəfəslik


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
258) Sadə dispepsiyada etioloji faktorlar hansılardır ?

A) Çox yemək , suyu az qəbul etmək

B) Hipoqalaktiya

C) Hipotrofiya

D) Vitaminsiz qida qəbulu

E) Anemiya


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
259) Qastroenterit hansı üzvün xəstəliyidir ?

A) Yoğun bağırsağın

B) Mədə və 12 barmaq bağırsaq

C) Mədə və yoğun bağırsağın

D) Mədə və nazik bağırsağın

E) Nazik bağırsağın


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
260) Hipotrafiyanin yaranmasına kömək edən faktorlar ?

A) Kalsi-fosfor mübadiləsinin pozulması

B) Susuzluq

C) Hipogalaktiya, pis qulluq

D) A vitaminin çatmamazlığı

E) D vitaminin çatmamazlığı


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
261) Hipotrofiyanın 2-ci dərəcəsində çəkinin neçə faizi itir ?

A) 10-15 %

B) 5-10 %

C) 3-5 %


D) 2-3 %

E) 15-20 %


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
262) Hipotrofiya nədir ?

A) Xroniki qida pozğunluğu

B) Qan azlığı

C) Mədə-bağırsaq pozğunluğu

D) Süni qidalanma

E) Vitamin çatmamazlığı


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
263) Eksioz nədir ?

A) İshal


B) Susuzluq

C) Qan çatmamazlığı

D) Qusma

E) A/T düşməsi


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
264) Duodenal zondun uzunluğu necə təyin olunur ?

A) Dişdən göbəyə qədər

B) Qaş arasından göbəyə qədər

C) Dildən göbəyə qədər

D) Döş sümüyündən göbəyə qədər

E) Burundan göbəyə qədər


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
265) Duodenal zondlama zamanı alınan 1-ci porsiya mədə-bağırsaq traktının hansı şöbəsinin vəziyyətinin göstəricisidir ?

A) Öd kisəsinin

B) Nazik bağırsağın

C) Kor bağırsağın

D) 12 barmaq bağırsağın

E) Qaraciyər , öd yollarının


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
266) Təmizləyici imalə zamanı uşağın vəziyyəti necə olmalıdır ?

A) Sağ böyrü və ya arxası üstə

B) Sol böyrü və ya arxası üstə uzadılır

C) Qarnı üstə

D) Oturaq vəziyyətdə

E) Sağ böyrü üstə


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
267) Helmintozların diaqnozu nəyə əsasən qoyulur ?

A) Nəcisin bakterialoji müayinəsinə

B) Nəcisin ümumi müayinəsinə

C) Qanın müayinəsinə

D) Sidiyin müayinəsinə

E) Qanın biokimyəvi müayinəsinə


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
268) Xolesistitin diaqnozunda işlədilən Merfi simptomu hansıdır ?

A) Öd kisəsi nahiyyəsinə basdıqda ağrı olur

B) Nəfəsalma zamanı sağ qabırğa altında bərk ağrı olur

C) Sağ qabırğa qövsünü ovuc kənarı ilə döydükdə ağrı olur

D) Nəfəsvermə zamanı güclü ağrı əmələ gəlir

E) Sol əlin baş barmağı ilə öd kisəsini basdıqda xəstə dərindən nəfəs ala bilmir


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
269) Toksiki dispepsiyada çay-su fasiləsi hansı müddətə təyin edilir ?

A) 24 saat

B) 48 saat

C) 1-2 saat

D) 20 saat

E) 8-10 saat


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
270) Öd yollarının diskineziyasında (hipertonik tip) hansı dərmanlar işlədilir ?

A) Vitaminlər

B) Stimuledicilər

C) Ürək qlükozidləri

D) Antihistamin preparatlar

E) Spazmolitiklər və ödqovucular


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
271) Öd yollarının diskineziyasında (hipotonik tip) nədən istifadə olunur ?

A) Antihistaminlər

B) Vitaminlər

C) Spazmolitiklər

D) Ödqovucular

E) Antibiotiklər


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
272) Duodenal möhtəviyyat nədir ?

A) Mədəaltı vəz və qaraciyər şirəsi

B) 12 barmaq bağırsaq və mədənin sirəsi

C) Mədəaltı vəzin və qaraciyərin şirəsi

D) Mədənin , bağırsağın şirəsi

E) Qaraciyər möhtəviyyatı


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
273) Hiperqlikemik komada ilk yardım nədən ibarətdir ?

A) Spazmolitiklər

B) Qlükoza

C) Antihistaminlər

D) Vitaminlər

E) İnsulin


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
274) Hipoqlikemik komada ilk yardım nədən ibarətdir ?

A) İnsulin

B) Spazmolitiklər

C) Qlükoza

D) Vitaminlər

E) Antihistaminlər


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
275) Yüngül formalı ensefalopatiyada ən çox nə biruzə verir ?

A) Hidrosefaliya

B) Qıcolma

C) Sinir-reflektor oyanıqliğin yüksəlməsi

D) Mikrosefaliya

E) Komatoz hal


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
276) Ensefalopatiyada, qıcolmada hansı preparat işlədilir ?

A) Fenobarbital

B) Diakarb

C) Difenin

D) Sulfanilamid

E) Heparin


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
277) Asfiksiya zamanı qanda nə baş verir ?

A) Neytrofiliyoz

B) Leykositoz

C) Trombositopeniya

D) Metobalik asidoz

E) Leykopeniya


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
278) Hipoksiyanın dölə qısa müddətli təsirindən nə qeyd olunur ?

A) Taxikardiya

B) Apnoe

C) Bradikardiya

D) Taxipnoe

E) Bradipnoe


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
279) Ürək getmədə ilk yardım ?

A) Antibiotiklər

B) Antihistaminlər

C) Qlükoza , sulfanilamid preparatlar

D) Vitaminlər

E) Ammonyak iylətmək , kofein ,mezaton , kordiamin


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
280) Əzələ sisteminin müayinəsində nəyi təyin edirlər ?

A) Xarici görünüşü

B) Elastikliyi

C) Əzələnin gücü və tonusu

D) Turqorluğu

E) Quruluşu


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
281) Xromosom trisomiyası sindromuna nə aiddir ?

A) Fenilketonuriya

B) Daun xəstəliyi

C) Nefropatiya

D) Şereşevskiy –Terner

E) Şəkərli diabet


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
282) Piodermiyanın müalicəsində ilk tədbir nədən ibarətdir ?

A) Vitaminlər

B) Qan köçürülür

C) Yerli məlhəm qoyulur

D) İsti vanna edilir

E) İrin xaric edilir , antibiotik vurulur


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
283) Hipertonik dehidratasiya nədir?

A) Duzun itirilməsi

B) Suyun itirilməsi

C) Karbohidrat mübadiləsinin pozulması

D) Orqanizmdən suyun , duzun itirilməsi

E) Zülal mübadiləsinin pozulması


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
284) Hemolitik anemiyada splenektomiya göstəriş nədir ?

A) Dalağın böyüməsi

B) Qaraciyərin böyüməsi

C) Uşağın inkişafdan geri qalması

D) Qan və eritrosit kütləsi köçürülməsinə baxmayaraq xəstəliyin tez-tez kəskinləşməsi

E) Qanaxmaların olması


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
285) Larinqospazm hansı hallarda başlanır ?

A) Uşaq qışqırıqla ağladıqda

B) Qusduqda

C) Yüksək hərarətin təsirindən

D) Hərarətin aşağı düşməsindən

E) Yemək zamanı


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
286) Talassemiya xəstəliyində hansı növ hemoqlobin üstünlük təşkil edir?

A) Hər ikisindən

B) Yetişmiş

C) Nəhəng hemoqlobin

D) Yetişməmiş

E) Fetal hemoqlobin


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
287) Qurd ağızlılıq zamanı cərrahi müdaxilə nə vaxt aparılır ?

A) 1-2 yaşda

B) 7-8 yaşda

C) 3-4 yaşda

D) 5-6 yaşda

E) 6 ayda


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
288) Gigiyenik vanna nə vaxt təyin olunur ?

A) İlk patronajdan sonra

B) Doğulan kimi

C) Doğulandan 8 saat sonra

D) Göbək yarası sağalandan sonra

E) Bir yaşa qədər


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
289) Ilk patronaj nə vaxt aparılır ?

A) Bir ay sonra

B) 10 gün sonra

C) Bir həftə sonra

D) Doğulan kimi

E) Doğum evindən evə yazılandan sonra 3 gün ərzində


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
290) Sidikdə leykositlərin miqdarının artması nəyi göstərir ?

A) Qlomerulonefriti

B) Otiti

C) Allergik vəziyyəti

D) Sistiti

E) Pielonefriti


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Бешенов . »Детские Болезни» Медицина 1986
291) Bir yaşdan sonra normal çəki necə təyin edilir?

A) 5 + 2n

B) 10 - 2n

C) 10 + 3n

D) 10 + 5n

E) 10 + 2n


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
292) Uşaq həyatının 1-ci yarım ilində çəkinin orta artımı nə qədər olmalıdır ?

A) 1000 qr

B) 600 qr

C) 900 qr

D) 700 qr

E) 300 qr


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
293) Omfalit zamanı yerli hansı preparatlar işlədilir ?

A) Bitki yağı

B) Talk tozu

C) Spirt, yod

D) Uşaq kremi

E) 3% perekis , 70 % spirt , 5 % kali permanqanat


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
294) Xardal qoyarkən nəyə fikir verilməlidir ?

A) Sinir sisteminin vəziyyətinə

B) Vəziyyətin ağırlığına görə

C) Vəziyyıtinə və yaşına görə

D) Dərinin vəziyyətinə və həssaslığına

E) Sümük sisteminin vəziyyətinə


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
295) Qlükokortikoidlər aşağıdakı xəstəliklərin hansında daha çox işlədilir ?

A) Kəskin sistitdə

B) Məhdudlaşmış sidik sindromu zamanı

C) Kəskin pielenefrit xəstəliyində

D) Kəskin qlomerulonefritin hemofinik formasında

E) Ödemli formasında


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986
296) Təmizləyici imaləyə göstəriş nədir ?

A) Hipotermiya

B) Qarında ağrı

C) Qusma

D) Öskürək

E) Dispeptik əlamətlər


Ədəbiyyat: Л.А.Исаева,Л.К.Баженова «Детские Болезни» Медицина 1986

Terapiya fənnindən testlər

297) Mədə xorası daha çox hansı yaş qrupunda təsadüf edilir?

A) 20-30


B) 25-40

C) 18-25


D) 20-35

E) 40-50
Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər «Şirvannəşr». Bakı, 2004298) Duodenit nədir?

A) 12 barmaq bağırsağın iltihabı

B) Yoğun bağırsağın iltihabı

C) Nazik bağırsağın iltihabı

D) Öd yollarının iltihabı

E) Qida borusunun iltihabı


Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər «Şirvannəşr». Bakı, 2004

299) Mədə xorasında hansı müasir diaqnostik metod istifadə edilir?

A) USM ultrasəs müayinə

B) Duodenal zondlama

C) Ezofaqoskopiya

D) Rentgenoloji müayinə

E) Qastrofibroskopiya


Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər «Şirvannəşr». Bakı, 2004


300) Mədə qanaxmasında həkiməqədər yardıma nə daxildir?

A) Aclıq, qansaxlyıcı preparatların tətbiqi

B) Mədənin yuyulması, buz qovuğunun tətbiqi

C) Qansaxlayıcı preparatlar, buz qovuğunun tətbiqi

D) Spazmolitik preparatlar, buz qovuğunun tətbiqi

E) Aclıq, buz qovuğunun tətbiqi


Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər «Şirvannəşr». Bakı, 2004

301) Düz bağırsağın iltihabı necə adlanır?

A) Kolit


B) Enterokolit

C) Proktit

D) Duodenit

E) Enterit


Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər «Şirvannəşr». Bakı, 2004

302) Mexaniki sarılıq hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Qaraciyər sirrozu

B) Xroniki hepatit

C) Virus hepatiti

D) Xroniki xolesistit

E) Öd daşı xəstəliyi


Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər «Şirvannəşr». Bakı, 2004

303) Mədə xorasının kəskinləşmə dövründə xəstə hər gün qusma, “lax yumurta iyli gəyirmə” və arıqlama olarsa bu hansı mədə xorasının ağırlaşmasını göstərir?

A) Xoranın bədxassəli transformasiyası

B) Qanaxma

C) Mədənin pilorik hissəsinin stenozu

D) Perforasiya

E) Penetrasiya


Ədəbiyyat: R.M.Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər «Şirvannəşr». Bakı, 2004


Yüklə 1,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin