Uputa o lijeku dobutamin Admeda 250 otopina za infuzijuYüklə 135,66 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix21.04.2017
ölçüsü135,66 Kb.

 

                                     UPUTA O LIJEKU  

           

Dobutamin Admeda 250 otopina za infuziju 

                                                  dobutamin 

 

Molimo pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego počnete s uporabom ovog lijeka. 

-

 Uputu sačuvajte. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati. 

-

 Ukoliko imate dodatnih pitanja obratite se svom liječniku ili ljekarniku. 

-

 Ovaj lijek je propisan vama osobno. Nemojte ga davati drugima, čak i ako imaju 

iste simptome kao i vi, jer bi im mogao naškoditi. 

 

U ovoj uputi: 

1.

 Što je Dobutamin Admeda 250

 

i za što se koristi 

2.

 

Prije nego počnete uzimati Dobutamin Admeda 250 3.

 

Kako uzimati Dobutamin Admeda 250 4.

 

Moguće nuspojave 5.

 

Kako čuvati Dobutamin Admeda 250 6.

 

Dodatne informacije  

 

 1.

 

Što je Dobutamin Admeda 250

 

i za što se koristi 

Dobutamin Admeda 250  je indiciran u odraslih osoba kojima je nužna inotropna 

potpora pri liječenju zatajenja srca sa smanjenim minutnim volumenom, povezanim 

sa infarktom miokarda, otvorenim kirurškim zahvatom na srcu, kardiomiopatijom, 

septičkim i kardiogenim šokom. 

Dobutamin je sintetski simpatomimetski amin. Njegova struktura je slična strukturi 

dopamina i izoproterenola. Dobutamin djeluje direktno te je njegova primarna 

aktivnost rezultat simulacije srčanih ß

¹

- kao i 


¹

-receptora. Indirektno djeluje kronotropno, putem periferne vazodilatacije.  

Učinci dobutamina: 

•  povećava kontraktilnost miokarda povećanjem udarnog i minutnog volumena,  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

                                                                                                                  

                                                                                                                        

H  A  L  M  E  D              18 - 08 - 2012        

                                                                                                                      O D O B R E N O  

• ispoljava agonističko djelovanje na periferne ß

²

-receptore te, u manjem obimu i na  ²

-receptore, te na taj način može ispoljiti pozitivni kronotropni učinak na periferne krvne žile, no ovaj učinak je manje izražen nego kod nekih drugih kateholamina

• ispoljava hemodinamičke učinke koji su ovisni o dozi: povećani minutni volumen, 

uglavnom kako rezultat povećanja udarnog volumena, ubrzani srčani ritam, posebice 

prilikom primjene visokih doza, smanjenje u  tlaku punjenja lijevog ventrikula, u 

sistemskom krvožilnom otporu i, pri višim dozama, u pulmonarnom krvožilnom 

otporu, 


• smanjenje vremena oporavka sinus čvora i vrijeme AV provodljivosti, 

• kratkotrajno smanjuje agregaciju trombocita, 

• povećava potrebe miokarda za kisikom, ali smanjuje minutni volumen te posljedično 

povećava protok krvi kroz srce, čime uglavnom kompenzira ove učinke i dovodi do 

povoljnije ravnoteže kisika nego prilikom primjene drugih pozitivnih inotropnih tvari, 

• ne utječe na dopaminske receptore i (za razliku od primjerice dopamina) ne utječe 

na otpuštanje endogenog noradrenalina, 

• nema direktni dopaminergični učinak na renalnu perfuziju, 

• može dovesti do skonosti aritmijama. 

Kod zatajenja srca i istovremene akutne ili kronične ishemije miokarda, dobutamin 

treba primjeniti u dozama koje ne uzrokuju zapaženo povišenje srčanog ritma i/ili 

krvnog tlaka, jer u protivnom (posebice kod relativno dobre ventrikularne funkcije) 

nije moguće isključiti povećanje ishemije.  

Farmakološka tolerancija se može dogoditi nakon 72 sata kontinuirane infuzije, 

najvjerojatnije redukcijom aktivacijskog kapaciteta sistema adenil ciklaze.  

Djelovanje nastupa nakon 1 – 2 minute nakon početka infuzije dok se stabilne 

plazmatske koncentracije postižu nakon 10 – 12 minuta kontinuirane infuzije. 

Stabilne plazmatske koncentracije se povećavaju linearno kao funkcija doze i brzine 

infuzije. Vrijeme poluživota je 2 - 3 minutes. Volumen distribucije je 0.2 l/kg tjelesne 

težine. 


Klirens u plazmi je neovisan o minutnom volumenu i iznosi 2.4 l/min/m2. Dobutamin 

se metabolizira uglavnom u tkivima i u jetri. Metabolizacije se odvija uglavnim do 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

 

                                                                                                                   

                                                                                                                        

H  A  L  M  E  D 

             18 - 08 - 2012        

                                                                                                                      O D O B R E N O  

konjugiranih glukuronida i farmakološki neaktivnog 3-O-metildobutamina. Izlučivanje se odvija putem bubrega ili žući. Preko dvije trećine doze se eliminira 

putem urina u obliku glukuronida i 3-O-metildobutamina. 

 

2.

 

Prije nego počnete uzimati Dobutamin Admeda 250 

Nemojte uzimati Dobutamin Admeda 250 kod: 

- poznate preosjetljivosti na dobutamin ili bilo koju od pomoćnih supstancija 

- teških stanja hipovolemije, mehaničke opstrukcije koja ometa ventrikularno punjenje 

i/ili pražnjenje (kao što su perikardijalna tamponada, konstriktivni perikarditis, 

hipertrofična obstruktivna kardiomiopatija/idiopatska subaortalna stenoza i teška 

valvularna aortna stenoza). 

- istovremene primjene inhibitora monoamino oksidaze (MAOI) 

 

Mjere opreza pri uporabi Dopamin Admeda 250 

Hipovolemiju treba korigirati prije početka terapije

 

dobutaminom. Ritam i brzinu srčanog rada, krvni tlak, protok urina i brzina infuzije, mora se brižno 

nadzirati tijekom primjene dobutamina. Ukoliko je moguće, minutni volumen, centralni 

venski tlak i plućni kapilarni tlak treba nadzirati kontinuirano.  

U slučaju neželjenog povećanja srčane frekvencije ili sistoličkog krvnog tlaka ili ako je 

potaknuta aritmija, dozu treba smanjiti ili lijek privremeno izostaviti. 

 Općenito, primjenu dobutamina kod bolesnika sa ishemijom miokarda treba određivati 

individualno. Pogoršanje kliničkih tegoba može se pojaviti u bolesnika sa teškom 

koronarnom bolesti, naročito ako je primjena lijeka udružena sa značajnim porastom 

srčane frekvencije i/ili krvnog tlaka. 

Bolesnici sa fibrilacijom ili treperenjem atrija, trebaju biti digitalizirani prije terapije 

dobutaminom. Bolesnici sa hipertenzijom imaju povećan rizik od pretjeranog povećanja 

krvnog tlaka. 

Kako može doći do neznatnog smanjenja kalija u serumu, treba imati na umu njegovu 

kontrolu. 

Tijekom dobutamin stres elektrokardiografije prijavljena je angina pectoris, tahikardija, 

bradikardija, aritmija, hipertenzija i hipotenzija. U rijetkim slučajevima može doći do 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

 

                                                                                                                   

                                                                                                                        

H  A  L  M  E  D 

             18 - 08 - 2012        

                                                                                                                      O D O B R E N O  

pojave ozbiljnih srčanih nuspojava uključujući transmuralnu ishemiju, infarkt miokarda i zatajenje srca. 

 

Trudnoća  

Prije primjene bilo kojeg lijeka posavjetujte se sa svojim liječnikom i ljekarnikom. 

Testiranja na životinjama nisu ukazala na teratogene učinke dobutamina. Nema 

adekvatnih ispitivanja na trudnicama i dojiljama. U jednom slučaju kratkotrajne 

primjene tijekom 18-tog tjedna trudnoće rođeno je zdravo dijete. 

Dobutamin treba primjeniti kod trudnica samo onda kada je očekivana korist veća od 

mogućeg rizika za fetus.  

 

Dojenje 

Prije primjene bilo kojeg lijeka posavjetujte se sa svojim liječnikom i ljekarnikom. 

Dojenje treba prekinuti ukoliko je terapija nužna. 

 

Upravljanje vozilima i strojevima 

Ovaj lijek ne utječe na upravljanje vozilima i strojevima. 

 

Interakcije s drugim lijekovima 

Molimo vas obavijestite svog liječnika ili ljekarnika o svim lijekovima koje uzimate ili 

ste nedavno uzimali, uključujući i lijekove koji se mogu pribaviti bez recepta.  

Istovremenom primjenom blokatora beta-receptora, inotropni učinci dobutamina na srce 

su obrnuti ili smanjeni. Posljedično, dolazi do prevladavanja α-učinaka koji mogu 

dovesti do periferne vazokonstrikcije, što rezultira povišenjem krvnog tlaka. Jačina ove 

interakcije ovisi o tipu i trajanju blokade β-receptora. 

U slučaju istovremene blokade α-receptora, dominirajući β-mimetski učinci mogu 

dovesti do dodatne tahikardije i periferne vazodilatacije. 

Istovremena primjena dobutamina i vazodilatatora koji pretežno djeluju na vene 

(primjerice nitrati, natrijev nitroprusid) može dovesti do povećanog srčanog minutnog 

volumena i manjeg perifernog vaskularnog otpora i tlaka punjenja ventrikula nego u 

slučaju kad se pojedini lijek koristi samostalno. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

 

                                                                                                                   

                                                                                                                        

H  A  L  M  E  D 

             18 - 08 - 2012        

                                                                                                                      O D O B R E N O  

Istovremena primjena ACE inhibitora (primjerice kaptoprila) i visokih doza dobutamina može dovesti do povećanog srčanog minutnog volumena popraćenog povećanom 

miokardijalnom potrošnjom kisika. Pri primjeni ove kombinacije zabilježena je pojava 

boli u prsima i aritmija. 

Kombinacija dobutamina s dopaminom može dovesti do značajnijeg povišenja krvnog 

tlaka (ovisi o dozi dopamina); tlak punjenja ventrikula pada ili ostaje nepromijenjen. 

Budući primjena dobutamina može povećati potrebu za inzulinom kod bolesnika s 

dijabetesom, potrebno im je provjeriti razinu glukoze prije početka liječenja s 

dobutaminom, nakon promjene brzine infuzije i nakon prekida infuzije. Ukoliko je 

neophodno, može se podesiti doza inzulina. 

Istovremena primjena MAO inhibitora je kontraindicirana budući mogu dovesti do po 

život opasnih nuspojava poput hipertenzivne krize, kardiovaskularnog zatajenja, aritmije 

i interkranijalnog krvarenja.  

 

3.

 

Kako uzimati Dobutamin Admeda 250 

Doziranje Dobutamina Admeda 250 mora se prilagoditi individualno prema odgovoru 

bolesnika na terapiju i pojavi nuspojava. Trajanje infuzije ovisiti će o stanju svakog 

pojedinog bolesnika. Primjenom kontinuirane infuzije dobutamina kroz 72 sata ili dulje 

može doći do razvoja tolerancije, te može biti potrebno povisiti dozu. Prije prekida 

liječenja dobutaminom preporučuje se dozu postupno smanjivati.  

 

Doziranje za odrasle: Većina bolesnika reagirati će na dozu od 2.5 do 10 μg /kg/min. Kod pojedinih bolesnika 

primjenjene su i doze do 40 μg/kg/min. 

 

 

Doziranje kod djece: Primjenjivane su doze između 1 i 15 μg /kg/min.Postoje određeni dokazi da je najniža 

djelotvorna doza kod djece viša nego kod odraslih. Preporuča se oprez kod viših doza s 

obzirom da također postoje određeni dokazi da je najviša podnošljiva doza kod djece 

niža nego kod odraslih. Najviše nuspojava, naročito tahikardije, registrirano je kod doza 

od > 7.5 μg /kg/min. S toga dozu kod djece treba pažljivo titrirati, uzimajući u obzir užu 

terapijsku širinu. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

                                                                                                                  

                                                                                                                        

H  A  L  M  E  D              18 - 08 - 2012        

                                                                                                                      O D O B R E N O  

Tabele sa brzinom infuzije za različite doze i različite početne koncentracije:  

Doze za infuzionu pumpu:                                                                                                               

1 ampula od 250 mg dobutamina u 50 ml otopine

 

Raspon doziranja  

Brzina u ml/sat*

 

(ml/min) *

 

  

Težina bolesnika 

 

 

50 kg  

 

70 kg  

90 kg 


Nisko                       ml/sat 

2.5 µg /kg/min         (ml/min)  

 

Umjereno                 ml/sat     5 µg /kg/min            (ml/min) 

 

Visoko                     ml/sat     10 µg /kg/min          (ml/min)    

1.5 


(0.025) 

 

3.0 (0.05) 

 

6.0 (0.10) 

2.1 


(0.035) 

 

4.2 (0.07) 

 

8.4 (0.14) 

2.7 


(0.045) 

 

5.4 (0.09) 

 

10.8 (0.18) 

* Ukoliko se doza udvostruči (primjerice 2 x 250 mg dobutamina u 50 ml volumena 

otopine), tada brzinu infuzije treba prepoloviti! 

 

 Doze za aparat za kontinuiranu infuziju: 

1 ampula od 250 mg dobutamina u 500 ml otopine* 

 

Raspon doziranja  

Brzina u ml/sat* 

(kapi/min)* 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

                                                                                                                  

                                                                                                                        

H  A  L  M  E  D              18 - 08 - 2012        

                                                                                                                      O D O B R E N O  

  

Težina bolesnika 

 

 

50 kg  

 

70 kg  

90 kg 


Nisko                       ml/sat 

2.5 µg /kg/min         (kapi/min) 

 

Umjereno                 ml/sat     5 µg /kg/min            (kapi/min) 

 

Visoko                     ml/sat     10 µg /kg/min          (kapi/min) 

15 


(5) 

 

30 (10) 

 

60 (20) 

21 


(7) 

 

42 (14) 

 

84 (28) 

21 


(9) 

 

54 (18) 

 

108 (36) 

* Ako se koncentracija udvostruči (npr. 2 x 250 mg dobutamina u 500 ml otopine ili 250 

mg dobutamina u 250 ml otopine), tada brzinu infuzije treba prepoloviti. 

 

Priprema otopine za infuziju: Dobutamin Admeda 250 u veličini pakovanja od 50 ml je pripremljen za uporabu 

nerazrijeđen za konstantnu infuzionu pumpu. Alternativno može se dodatno razrijediti 

prije uporabe. Prikladne otopine za razrjeđivanje su: 5%-tna otopina glukoze, fiziološka 

otopina ili otopina Ringer laktata. Samo za intravensku primjenu. Zbog kratkog vremena 

poluživota, dobutamin se mora primjenjivati u obliku kontinuirane intravenozne infuzije. 

Nakon razrjeđivanja,   

  dobutamin se primjenjuje pomoću intravenske igle ili katetera, koristeći   

  setove koji imaju komore za i.v. drip ili drugo prikladno mjerno pomagalo. Da bi se   

  osiguralo adekvatno doziranje, visoke doze dobutamina treba primjenjivati   

  samo pomoću infuzione pumpe.  

Trajanje liječenja infuzijom ovisi o kliničkim prohtjevima koje procjenjuje liječnik. 

Predoziranje 

Simptomi predoziranja 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

                                                                                                                  

                                                                                                                        

H  A  L  M  E  D              18 - 08 - 2012        

                                                                                                                      O D O B R E N O  

O predoziranju dobutamina rijetko je izvješćeno. Simptomi su općenito posljedica naglašene stimulacije beta receptora, a mogu uključivati mučninu, povraćanje, gubitak 

apetita, tremor, anksioznost, palpitaciju, glavobolju, anginu pektoris i nespecifične 

bolove u prsima. Pozitivno inotropno i kronotropno srčano djelovanje može dovesti do 

hipertenzije, ishemije miokarda, tahiaritmija (supraventrikularnih i ventrikularnih) i 

ventrikularnih fibrilacija. Hipotenzija može biti posljedica periferne vazodilatacije. 

 

Terapija predoziranja:  Kratkotrajan prekid infuzije dobutamina, budući je djelovanje dobutamina kratkotrajno 

(vrijeme poluživota 2 – 3 minute). Nadzirati bolesnika, te ako je potrebno odmah 

provesti i mjere reanimacije. Održavati vitalne znakove, plinove u krvi i elektrolite u 

serumu u prihvatljivim granicama. Ozbiljne ventrikularne aritmije mogu se tretirati sa 

lidokainom ili blokatorima beta-receptora (primjerice propranolol). Hipertenzija obično 

reagira na smanjenje doze ili prekid terapije. 

Ukoliko se ovej lijek nehotično proguta, može doći do nepredvidive apsorpcije iz usta ili 

gastrointestinalnog trakta. Primjena aktivnog ugljena može potencijalno smanjiti 

apsorpciju i često je više učinkovita od primjene emetika ili ispiranja želuca.  

Nije ustanovljeno da prilikom predoziranja dobutaminom pomaže forsirana diureza, 

peritonealna dijaliza, hemodijaliza ili hemoperfuzija preko aktivnog ugljena. 

 

4. Moguće nuspojave 

Kao i svi drugi lijekovi Dobutamin Admeda 250 može izazvati nuspojave. 

Mnoge nuspojave su ovisne o dozi, ali su kod doze od 7.5 μg /kg/min rijetke. 

Dobutamin može uzrokovati značajan porast srčane frekvencije ili  tlaka, naročito 

sistoličkog. U terapijskim dozama, srčana frekvencija se povećava za 5 – 15 udaraca/min 

kod većine bolesnika i za 30 udaraca/minuti ili više kod 10% bolesnika. 

Slično, dolazi do porasta sistoličkog tlaka za 10-20 mmHg kod većine bolesnika i za 50 

mmHg ili više kod 7.5% bolesnika. Kod bolesnika s postojećom arterijskom 

hipertenzijom dolazi do većih povišenja krvnog tlaka. Ponekad je prijavljen stmoglav 

pad krvnog tlaka; smanjenje doze ili prekid infuzije obično djeluje reverzibilno i samo 

povremeno je potrebno specifično liječenje. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

 

                                                                                                                   

                                                                                                                        

H  A  L  M  E  D 

             18 - 08 - 2012        

                                                                                                                      O D O B R E N O  

Dobutamin može potaknuti ili pogoršati ventrikularne aritmije; primjerice povećanje ventrikularnih ekstrasistola ovisnih o dozi je zabilježeno u  5% bolesnika koji primaju 

infuziju dobutamina. Ventrikularna tahikardija ili fibrilacija su rjetko zabilježene. 

Rijetko je zabilježena bradikardija.  

Budući dobutamin smanjuje vrijeme AV provodljivosti, kod bolesnika s fibrilacijom 

atrija ili treperenjem atrija postoji opasnost razvoja povišene ventrikularne frekvencije. 

Bolesnicima s artrijskom fibrilacijom s brzim širenjem na ventrikule treba stoga dati 

digitalis prije infuzije dobutamina.  

Blaga vazokonstrikcija je rijetko zabilježena, posebice u bolesnika koji su nedavno 

liječeni blokatorima beta-receptora. 

Simptomi angine pectoris su zabilježeni u 1 – 3 % bolesnika, posebice kod starijih 

bolesnika i bolesnika sa ozbiljnom koronarnom bolešću srca, posebica kada nije prisutno 

naglašeno zatajenje srca. U rijetkim slučajevima može doći do pojava ozbiljnih 

kardiovaskularnih nuspojava uključujući ishemiju miokarda, infarkt miokarda i zatajenje 

srca. 


 Kod 1- 3% bolesnika prijavljene su slijedeće nuspojave: glavobolja, mučnina, anginozni 

bolovi, palpitacije, skraćeni dah, učestalo i urgentno mokrenje, povraćanje. Ponekad se 

mogu pojaviti znakovi i simptomi ishemije miokarda.  

Dobutamin  može prolazno inhibirati agregaciju trombocita in vivo i in vitro, što klinički 

može biti relevantno samo kod kontinuirane primjene danima. Petehijalno krvarenje 

registrirano je u izoliranim slučajevima. 

Rijeđe se javljaju reakcije koje upućuju na reakcije preosjetljivosti kao što su npr. 

osip,vrućica, eozinofilija i bronhospazam.  

Ponekad je izvješćeno i o flebitisu na mjestu infuzije. Lokalna upala je zabilježena nakon 

nehotične paravenske primjene, u izoliranim slučajevima prijavljena je nekroza kože. 

Kao i drugi kateholamini, dobutamin može izazvati blagu redukciju koncentracije kalija 

u serumu, ali rijetko hipokalemiju. 

Kod djece povišenje srčane frekvencije i/ili krvnog tlaka može biti izraženije dok pad 

plućnog kapilarnog tlaka može biti slabije izražen nego kod odraslih. Povišenje plućnog 

kapilarnog tlaka je također zabilježeno, posebice kod djece mlađe od godinu dana.  

Ako primjetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.  

 

5. 

Kako čuvati Dobutamin Admeda 250 

Dobutamin Admeda 250 morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

 

                                                                                                                   

                                                                                                                        

H  A  L  M  E  D 

             18 - 08 - 2012        

                                                                                                                      O D O B R E N O 10 

 

Ovaj lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja. Obzirom da Dobutamin Admeda

 

250 nije namijenjen višekratnom doziranju iz istog spremnika, ne sadrži konzervanse. 

Lijek se za primjenu uvijek treba pripremiti u optimalnim higijenskim (aseptičnim) 

uvjetima. 

Kemijska i fizička stabilnost u otopinama (5%-tna glukoza, 0,9%-tna otopina NaCl

otopina Ringer laktata) je stabilna kroz 14 dana na temperaturi od 2-8º C, te kroz 24 sata 

na temperaturi do 25°C. S mikrobiološkog aspekta, lijek se treba odmah upotrijebiti. U 

ostalim slučajevima, korisnik lijeka je odgovoran za vrijeme i uvijete čuvanja lijeka 

nakon otapanja a prije uporabe. Obično ukoliko lijek nije pripravljen u kontroliranim i 

validiranim aseptičkim uvjetima, vrijeme ne bi trebalo prelaziti 24 sata pri temperaturi 

od 2 do 8 °C. 

Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka valjanosti! 

 

6. 

Dodatne informacije 

Što Dobutamin Admeda 250 sadrži 

1 ampula sa 50 ml otopine za infuziju sadrži 280 mg djelatne tvari dobutaminklorida 

(što odgovara 250 mg dobutamina). 

  Pomoćne tvari: citratna kiselina hidrat; L-cisteinklorid hidrat; natrijev klorid; 

natrijev hidroksid; voda za injekcije. 

 

Kako Dobutamin Admeda 250 izgleda i sadržaj pakovanja 

50 ml otopine za infuziju u staklenoj ampuli, 1 ampula u kutiji. 

 

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljenje lijeka u promet 

Medicuspharma d.o.o.  

Rokov perivoj 6/a 

10 000 Zagreb, Hrvatska 

 

Ime i adresa proizvođača lijeka 

Haupt Pharma Wuelfing GmbH 

Bethelner Landstrasse 18.                                                                                                     

31028 Gronau, Njemačka 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

                                                                                                                  

                                                                                                                        

H  A  L  M  E  D              18 - 08 - 2012        

                                                                                                                      O D O B R E N O 11 

 

Način i mjesto izdavanja lijeka 

Na recept, u ljekarni

 Datum revizije upute 

Kolovoz 2012.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

 

                                                                                                                   

                                                                                                                        

H  A  L  M  E  D 

             18 - 08 - 2012        

                                                                                                                      O D O B R E N O Kataloq: upl -> lijekovi -> PIL
upl -> Fərid Zeynalov stomatoloq, bds, dds şəxsi məlumat
upl -> Fakültə İxtisas qrup Kurs fənn tarix baslanma vaxti otaq
upl -> Oitsning ma’nosi – Orttirilgan Immunitet Tanqisligi Sindromi. Bu dahshatli va bedavo kasallik hozirgi zamonning “vabosi” deb yuritiladi
upl -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
upl -> UŞaq anatomiyasi, FİZİologiaysi və GİGİyenasi analizatorlar- duyğU ÜzvləRİ
upl -> Uşağın fərdi psixoloji hazırlığı 20 azn ağız boşluğunun kompleks peşəkar gigiyenası 80 azn
upl -> Мisvak вя онун XXI ясрдя истифадяси
upl -> Klinik protokol Az ərbaycan Respublikas
PIL -> Teksta upute u pakiranju lijeka zaldiar 37,5 mg/ 325 mg sastav

Yüklə 135,66 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə