Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


Sümk toxumasında nekroz-sekvestr ocaqlarıYüklə 2,19 Mb.
səhifə13/19
tarix25.11.2016
ölçüsü2,19 Mb.
#70
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19

3. Sümk toxumasında nekroz-sekvestr ocaqları
A) I-2, II-1, III-3

B) I-3, II-1, III-2

C) I-1, II-2, III-3

D) I-1, II-3, III-2

E) I-2, II-3, III-1
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 233-234
670) Uyğunluğu müəyyən edin:

I- Destruktiv xroniki odontogen osteomielit

II-Destruktiv-produktiv xroniki odontogen osteomielit

III- Produktiv xroniki odontogen osteomielit

1. Xroniki osteomielitin sekvestrəmələgətirici forması

2. Xroniki osteomielitin yuvalı forması

3. Xroniki osteomielitin hiperplastik forması
A) I-1 II-2, III-3

B) I-3, II-1, III-2

C) I-2, II-1, III-3

D) I-2, II-3, III-1

E) I-1, II-3, III-2
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 232
671) Osteomielitin əng sümüyündə yüngül gedişatını nə ilə izah etmək olar?
A) Sümük toxumasında süngəri və sərt maddələrin eyni miqdarda olması

B) Kifayət qədər qan təhcizatı olmaması nəticəsində osteon damarlarında durğunluğun olması

C) Sümükdə osteoklastik rezorbsiyanın sürətli və osteoblastik sintezin yavaş olması

D) Sümük toxumasında mineral elementlərin həddindən çox ifraz olunması

E) Kompakt lövhədə çoxsaylı dəliklərinin olması və süngəri maddənin az olması
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 226
672) Osteomielitin çənədə ağır gedişı nə ilə izah etmək olar:
A) Sümük toxumasında süngəri və sərt maddələrin eyni miqdarda olması

B) Kifayət qədər qan təhcizatı olmaması nəticəsində osteon damarlarında durğunluğun olması

C) Sümük toxumasında mineral elementlərin həddindən çox ifraz olunması

D) Kompakt lövhədə azsaylı dəliklərinin və süngəri maddənin çox olması

E) Sümükdə osteoklastik rezorbsiyanın sürətli və osteoblastik sintezin yavaş olması
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 226
673) Əngin osteomieliti çənənin osteomielitindən fərqlənir:
A) Alveol çıxıntısı nahiyəsində lokalizasiyasi ilə

B) Hər ikisi oxşar gedişi və lokalizasiyasi ilə

C) Yüngül gedişi,kiçik sekvestrlərin olması ilə

D) Müxtəlif və tez-tez olan fəsadları ilə

E) Ağır gedişi, böyük sekvestrlərin olması ilə
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 226
674) Çənənin osteomieliti əngin osteomielitindən fərqlənir:
A) Alveol çıxıntısı nahiyəsində lokalizasiyasi ilə

B) Ağır gedişi, böyük sekvestrlərin olması ilə

C) Ağır gedişi, böyük sekvestrlərin olması

D) Müxtəlif və tez-tez olan fəsadları ilə

E) Hər ikisi oxşar gedişi və lokalizasiyasi ilə
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 226
675) Klinikaya çənənin kəskin odontogen osteomieliti diaqnozu ilə xəstə daxil olmuşdur.Çənənin kəskin osteomielitində hansı ən təhlükəli fəsadlar ola bilər:
A) Şeqren xəstəliyi,Mikulic sindromu

B) Sepsis, mediastinit

C) Patoloji sınıq, yalançı oynaq

D) Odontogen haymorit,beyin absesi

E) Çənələrin vərəmi,fibroz displaziya
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 242
676) Klinikaya əngin kəskin odontogen osteomieliti diaqnozu ilə xəstə daxil olmuşdur.Əngin kəskin osteomielitində hansı fəsadlar ola bilər:
A) Çənələrin vərəmi,fibroz displaziya

B) Şeqren xəstəliyi,Mikulic sindromu

C) Limfa vəzilərinə metastazlar

D) Odontogen haymorit,meningit

E) Patoloji sınıq, yalancı oynaq
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 242
677) Çənənin xroniki osteomielitinin yerli fəsadları hansılardır?

1. Mikrostoma

2. Yalanci oynaq

3. Perikoronarit

4. Patoloji sınıq

5. Uz sinirinin iflici
A) 3.4

B) 2,4


C) 1,5

D) 2,3


E) 1.2
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 242
678) Odontogen osteomielitdə hansı əzələlərdə iltihabı kontraktura inkişaf edir və ağzın açılması məhdudlaşır:
A) Bayır qanadvari əzələ, çənəaltı əzələ

B) Xüsusu çeynəmə əzələsi, içəri qanadabənzər əzələ

C) İkiqarinciqli əzələnin arxa qarıncığı, yanaq əzələsi

D) Çənə-dilaltı əzələ, mental-dilaltı əzələ

E) Boyuk almacıq əzələsi, mental-dil əzələsi
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 228
679) Osteomielit zamanı hansı sinirlərin zədələnməsi nəticəsində alt dodağın paresteziyası,Vensan simptomu qeyd olunur?
A) Dərin gicgah siniri, çənə-dilalti siniri

B) Aşağı alveol siniri, mental sinir

C) İçəri qanadabənzər sinir, çeynəmə siniri

D) Qanad-damaq siniri, böyük damaq siniri

E) Göz yuvasıaltı siniri, almacıq siniri
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 228
680) Çənənin kəskin osteomielitində xəstələr bəzən alt dodaqda və ağız bucağında keylik hissinin olmasından şikayət edirlər. Bu nəyin nəticəsində baş verir?
A) Diş periodontunda bağ aparatının pozulması nəticəsində

B) Aşağı alveol sinirinin irinli eksudatla sıxılması nəticəsində

C) Aşaği dodaq və ağız bucağında irinli fluktasiya ocağının olması nəticəsində

D) Folkman və Havers kanalları ilə infeksiyanın yayılması nəticəsində

E) Qəbul edilən antibiotik,sulfanilamid preparatlarının əks təsiri nəticəsində
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 228
681) Odontogen osteomielitin kəskin hiperergik fazasında qanda hansı dəyişiklər baş verir?
A) Leykositoz, eritrositlərin çökmə sürətinin artması, hemoqlobinin azalması, eritrositlərin miqdarın azalması

B) Leykopeniya , eritrositlərin çökmə sürətinin azalması

C) Leykopeniya,, eritrositlərin çökmə sürətinin azalmasi, eozinofililiya, neytrofillərin sağa irəliləməsi, limfositoz

D) Leykositlərin, monositlərin miqdarin artmasi, neytrofillərin sola irəliləməsi, qanda mielositlərin əmələ gəlməsi,eritrositlərin çökmə sürətinin azalması

E) Leykopeniya, eozinopeniya, limfositoz, bazofiliya,hemoqlabinin artmasi, qanın tərkibində zülalın olmasi
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 228
682) Xəstə təcili yardımla yüksək temperatur ( 40°C ), üşütmə, ümumi zəiflik, çənənin sağ bucaq nahiyəsində ağrı şikayətləri ilə stasionara daxil olmuşdur.Tənəffüs və nəbz tezləşib. Dəri isti və nəmdir. Ağızda kəskin iy var. Çənənin sağ tərəfində dişlər hərəkətlidir, perkusiya zamanı ağrılıdılr. Dişlər nahiyəsində diş əti və keçid pərdəsi şişkindir,hiperemikdir. Xəstəliyin müddəti 5 gündür. Diaqnozu müəyyən edin.
A) Xroniki odontogen periostit

B) Kəskin odontogen osteomielit

C) Çənənin dərialti qranuleması

D) Hiperostoz odontogen osteomielit

E) Poliossal fibroz displaziya
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 226
683) Xəstə həkimin qəbuluna çənənin sol cisim nahiyəsində irinli ifrazatı olan fistula müraciət edir. Müayinədə çəkilmiş 36-cı dişin alveol yuvasında inkişaf etmiş qranulasiyon toxuma görünür, yaxın yerləşən dişlər hərəkətlidir. Palpasiya zamanı çənənin sol cisim nahiyəsində periostal qalınlaşma hiss olunur. Rentqenoloji müayinədə 35, 36, 37-ci dişlərin sümük toxumasında sərhədləri aydın olmayan rezorbsiya qeyd olunur. Xəstənin ümumi vəziyyəti kafidir. Diaqnozu müəyyən edin.
A) Хroniki odontogen osteomielitin kəskinləşməsi

B) Xroniki odontogen periostit

C) Kəskin odontogen haymorit

D) Çənənin dərialti qranulyoması

E) Hiperostoz odontogen osteomielit
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 229-230
684) Xəstə əng nahiyəsində olan ağrısız şişginlikdən şikayət edir. Anamnezindən məlum olur ki,xəstə antibiotik, sulfanilamid preparatları qəbul edib, səbəbkar dişi çəkdirib. Buna baxmayaraq 3 ay müddətində şişkinlik kecməyib. Palpasiya zamanı əngin alveol çıxıntısında sümüküstlüyünün qalınlaşması hiss edilir. Rentgen müayinə zamanı sümük toxumasının endoostal ,periostal qalınlaşması və skleroz görünür. Diaqnozu dəqiqləşdirin.

A) Hipoerqik kəskin odontogen osteomielit

B) Qranulomatoz xroniki odontogen periodontit

C) Seroz kəskin odontogen periostit

D) Poliossal fibroz displaziya

E) Hiperplastik xroniki odontogen osteomielit


Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 230-232
685) Kəskin odontogen osteomielitin müalicəsinin ardıcıllığını təyin edin:

1. Osteoperforasiya

2. Səbəbkar dişin çəkilməsi

3. Drenaj

4. Subperiostal abseslərin açılması
A) 4, 3, 2, 1

B) 1, 4, 3, 2

C) 2, 4, 1, 3

D) 3, 1, 4, 2

E) 3, 4, 2, 1
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 234-239
686) Xroniki odontogen osteomielitin müalicəsinin ardıcıllığını təyin edin.

1. Sekvestrektomiya

2. Səbəbkar dişin çəkilməsi

3. Hərəkətli dişlərin şinalanması

4. İrinli yaraların cərrahi işlənilməsi
A) 1, 4, 3, 2

B) 4, 3, 2, 1

C) 3, 1, 4, 2

D) 2, 3, 4, 1

E) 2, 4, 1, 3
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 239-241
687) Kəskin osteomielitin cərrahi müalicəsinə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Fizioterapiya

B) Çənələrin rezeksiyasi

C) Novokain blokadası

D) Osteoperforasiya

E) Hiperbarik oksiqenasiya
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 234-239
688) Xroniki osteomielitin konservativ müalicə üsullarını tamamlayın.

1. Antibiotikoterapiya

2. Dezintoksikasion terapiya

3. Desensibilizasiyaedici terapiya

4. ..................................
A) Nekroektomiya

B) Kimyaterapiya

C) Sekvestrektomiya

D) Fizioterapiya

E) Sklerozlaşdırıcı terapiya
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. “Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии” 2000 tom I,səh 239-241
689) Kəskin odontogen osteomielitin müalicəsində istifadə olunan osteotrop antibiotiklər hansılardır?
A) Oksasillin və ampisillin

B) Gentamisin və streptomisin

C) Ampisillin və penisillin

D) Kanamisin və eritromisin

E) Linkomisin və floksan
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 234-239
690) Xroniki odontogen osteomielitin müalicəsində istifadə olunan immunomodulyatorlara hansı aiddir?
A) Metranidazol, trixopol

B) Sibazon, diazepam

C) Disinon, aminokapron turşusu

D) Taveqil, fenkorol

E) Levamizol, timolol
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 239-241
691) Osteomielitin müalicəsi üçün ən səmərəli müalicə üsulu hansıdır?
A) Ataralgeziya, autohemoterapiya, şüa terapiyası

B) Ağrısızlaşdırma, hemostatiklər, trankvilizatorlar

C) Ümumi narkoz, cərrahi müdaxilə, ximioterapiya

D) UVÇ-terapiya, hiperbarik oksigenasiya, elektrofarez

E) Ağrısızlaşdırma, cərrahi müalicə, antibiotik terapiyası
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 234-239
692) Kəskin osteomielitin müalicəsində istifadə olunan dərmanların uyğunluğunu göstərin.

I. Osteotrop preparatlar

II .Sulfanilamid preparatları

III. Nitrofuran preparatları

1. Sulfadimezin və norsulfazol

2. Furazolidon və furadonin

3. Terramicin və klindamicin
A) I-3, II-1, III-2

B) I-1, II-3, III-2

C) I-1, II-2, III-3

D) I-2, II-1, III-3

E) I-2, II-3, III-1
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 234-239
693) Xroniki osteomielitin müalicəsində istifadə olunan dərmanların uyğunluğunu göstərin.

I. Antihistamin preparatları

II. Antiseptiklər

III. Biostomulaedici preparatlar

1. Furasilin, xlorheksidin

2. Metilurasil, pentoksil

3. Dimedrol, suprastin
A) I-3, II-1, III-2

B) I-2, II-3, III-1

C) I-1, II-2, III-3

D) I-2, II-1, III-3

E) I-1, II-3, III-2
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 239-241
694) Ağızdaxili üsulla sekvestrektomiyanin mərhələləri hansı ardıcıllıqla aparılmalıdır?

1. Sekvestrin çıxarılması

2. Sümüküstlü selikli qişanın ayrılması

3. Fistul yolunun ayırd edilməsi

4. Selikli qişada kəsiyin aparılması
A) 2, 4, 1, 3

B) 4, 2, 3, 1

C) 1, 4, 3, 2

D) 2, 3, 4, 1

E) 3, 1, 4, 2
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 239-241
695) Ağızdaxili üsulla sekvestrektomiyanin mərhələləri hansılardır?

1.Yaraların qat-qat tikilməsi

2. Sümük boşluğunun küretajı

3. Autogen sümüklə tamponada

4. Sekvestrin çıxarılması
A) 2, 4, 1, 3

B) 1 ,4, 3, 2

C) 2, 3, 4, 1

D) 4, 2, 3, 1

E) 3, 1, 4, 2
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 239-241
696) Ağızxarici üsulla sekvestrektomiyanin mərhələləri hansılardır?

1. Sekvestrin çıxarılması

2. Yumşaq toxumaların qat-qat ayrilması

3. Fistulun küretaj edilməsi

4. Dəridə kəsiyin aparılması
A) 4, 2, 3, 1

B) 3, 1, 4, 2

C) 2, 3, 4, 1

D) 2, 4, 1, 3

E) 1,4, 3, 2
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 239-241
697) Aşağıdakıların hansında sekvestrektomiya ağızdaxili üsulla aparılır?
A) Çənənin şaxəsində

B) Əngin almacıq nahiyəsində

C) Əngin gözaltı nahiyəsində

D) Çənənin cisim və bucağında

E) Çənənin alveol çıxıntısında
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 239-241
698) Əksər hallarda aşağıdakılardan hansı odontogen limfadenitlərin törədicisidir?
A) Şüa göbələkləri

B) Qızılı stafilokok

C) Vərəm çöpləri

D) Difteriya çöpləri

E) Solğun treponema
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова «Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
699) Odontogen limfadenitlərin kliniki gedişə görə təsnifatı hansıdır?
A) Kəskin, yarım kəskin, xroniki limfadenitlər

B) Kəskin ocaqlı, kəskin fibroz və xroniki limfadenitlər

C) Kəskin seroz, kəskin irinli və xroniki limfadenitlər

D) Kəskin seroz, kəskin fibroz və xroniki limfadenitlər

E) Kəskin ocaqlı, xroniki yayılmış limfadenitlər
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
700) Limfa sisteminin odontogen iltihabi xəstəliklərində yalnız konservativ müalicə hansı nozoloji forma zamanı aparılır?
A) Seroz limfadenit

B) Adenofleqmona

C) Kəskin irinli limfangit

D) Xroniki hiperplastik limfadenit

E) Bütün limfadenitlər
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» c. 291-300
701) Klinik göstəricilərdən asılı olaraq odontogen limfadenitlər hansı qruplara bölünür?
A) Birincili və ikincili

B) Spesifik və qeyri - spesifik

C) İnfeksion və qeyri - infeksion

D) Odontogen, tonzillogen, rinogen

E) Kəskin, xroniki, xroniki kəskinləşmiş
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» c. 291-300
702) Odontogen limfadenitin təsnifatı haqqında aşağıdakılardan hansı səhvdir?
A) Kəskin irinli

B) Xroniki hiperplastik

C) Xroniki kəskinləşmiş

D) Yarım kəskin

E) Kəskin seroz
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» c. 291-300
703) Çənəaltı limfa düyünüdə iltihabi proses tam aradan qaldırılmayıb, bunun səbəbi böyük ehtimalla aşağıdakılarddan hansı ola bilər?
A) Fizioterapiya aparılmayıb

B) Səbəbkar diş müalicə olunmayıb

C) İmmunosupressiv terapiya aparılmayıb

D) Antihistamin preparatlarla müalicə edilməyib

E) Antibiotikoterapiya aparılmayıb
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» c. 291-300
704) Aşağıdakı hansı limfa düyünləri kəllə əsasının limfa düyünlərinə aiddir?
A) Ənsə

B) Burun - dodaq

C) Yanaq

D) Molyar

E) Çənə
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т. Г.Робустова «Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c. 291-300
705) Kəllə əsası limfa düyünlərinə hansı limfa düyünləri aiddir?
A) Dərin qulaqətrafı

B) Çənə


C) Yanaq

D) Burun - dodaq

E) Molyar
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т. Г.Робустова «Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
706) Xüsusi çənəaltı limfa düyünləri haradan limfa almır?
A) Qulaq seyvanından

B) xüsusi çənəaltı nahiyənin sümüküstlüyündən

C) Dilin uc hissəsindən

D) Ağız dibi toxumalarından

E) Alt dodaqdan
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т. Г.Робустова «Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» c.291-300
707) Burun - dodaq limfa düyünləri limfanı haradan alır?
A) Gözyuvasıaltı nahiyənin səthindən

B) Qaşüstü nahiyədən

C) Yanaq nahiyəsindən

D) Üst dodaqdan

E) Burunun yumşaq toxumalarından
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т. Г.Робустова «Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» c.291-300
708) Yanağın limfa düyünləri harada yerləşir?
A) Çənənin aşağı kənarında

B) Burun - dodaq büküşü nahiyəsində

C) Yanaq nahiyəsinin aşağı hissəsində

D) Xüsusi çeynəmə əzələsinin ön kənarında

E) Yanaq və gözyuvasıaltı nahiyənin sərhədində
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т. Г.Робустова «Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» c.291-300
709) Xroniki odontogen limfadenitlər hansı xəstəliklərlə differensasiya olunur?
A) Xroniki osteomielitlərlə, kəskin sialodenitlərlə və xroniki qranulyasiyalaşan periodontitlərlə

B) Aktinomikoz ilə, kəskin və xroniki osteomielitlərlə

C) Üzün və boyunun anadangəlmə kistaları və fistulası ilə, şiş xəstəlikləri ilə

D) Karbunkul və qarayara ilə

E) Kəskin osteomielitlərlə, xroniki pulpitlərlə, şiş xəstəlikləri ilə
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
710) Kəskin irinli odontogen limfadenitlərin cərrahi müalicə mərhələləri hansıdır?
A) İrinliyin açılması, fizioterapevtik prosedurların təyini

B) İrinliyin açılması, drenaj qoyulması

C) İrinli ocağa elektroforezlə medikamentoz təsir

D) İrinliyin açılması, antibakterial terapiya

E) İrinliyin açılması, nekrotik toxumaların kənar edilməsi, drenajın qoyulması
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
711) Odontogen kəskin və xroniki limfadenitlərin ilkin müalicə taktikası hansıdır?
A) İrinliyin açılması

B) Odontogen infeksiya mənbəyinin aradan qaldırılması

C) Antibakterial terapiya

D) Fizioterapiya

E) İmmun sisteminin modulyasiyası
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова «Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
712) Kəskin irinli limfadenit zamanı müalicə necə aparılır?
A) Elektrofarez

B) Yalnız antibakterial terapiya

C) İmmunnoterapiya

D) İrinliyin açılması və medikamentoz terapiya

E) Şüa müalicəsi
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
713) Kəskin irinli odontogen limfadeniti hansı xəstəliklərlə differensasiya etmək olar?
A) Ateroma, furunkul

B) Aktinomikotik və vərəm limfadeniti

C) Ateroma, karbunkul

D) Lipoma, dermoid kista

E) Miqrasiyaedici qranulyoma, karbunkul
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
714) Kəskin limfadenitdə iltihabın inkişafının ardıcıllığı necə olmalıdır?
A) İrinli, seroz, adenofleqmona, periadenit

B) Seroz, irinli, periadenit, adenofleqmona

C) Adenofleqmona, periadenit, irinli

D) Periadenit, seroz, irinli

E) Seroz, irinli,adenofleqmona, periadenit
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
715) Kəskin seroz limfadenit nə ilə səciyyələnir?
A) Hiperemiya, ödem, hüceyrə infiltrasiyası

B) Tünd qəhvəyi rəngli dəri örtüyü ilə ödem

C) Limfatik follikulanın böyüməsi ilə

D) Leykositlərin yığımı ilə

E) Makrofaqların böyüməsi ilə
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
716) Xroniki hiperplastik limfadenit xarakterizə olunur?
A) Limfoid elementlərin hiperplaziyası ilə

B) Limfoid toxumanın əvəz olunmaı ilə

C) Birləşdirici toxumanın yaranması ilə

D) Hemorragik ekssudatın yığılması ilə

E) Fibroz toxumanın böyüməsi ilə
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
717) Adenofleqmonoz proses nəyi göstərir?
A) Badamcıqların və yumşaq damağın iltihabi xəstəliyini

B) Limfa düyünlərinin iltihabi xəstəliyini

C) Limfa düyünlərinin və onu əhatə edən yumşaq toxumaların yayılmış irinli iltihabi xəstəliyini

D) Limfa damarlarının iltihabi xəstəliyini

E) Limfa damarlarının, limfa düyünlərinin iltihabi xəstəliyini
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Laboratoriya işi gem bölmə Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar

Yüklə 2,19 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə