Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Alt dodağın və saqqal nahiyəsinin əzələləri hansı sinirlə innervasiya edilir ?Yüklə 2,19 Mb.
səhifə6/19
tarix25.11.2016
ölçüsü2,19 Mb.
#70
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

288) Alt dodağın və saqqal nahiyəsinin əzələləri hansı sinirlə innervasiya edilir ?
A) Alt dodaq şaxəsi

B) Mental sinir

C) Aşağı alveol siniri

D) Üz siniri

E) Marginal mandibulyar
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
289) Qulaqətrafı tüpürcək vəzin parasimpatik sekretomotor lifləri hansı sinirlə təmin edilir?
A) Dərin daşlıq siniri

B) Dil – udlaq siniri

C) Böyük daşlıq siniri

D) Kiçik daşlıq siniri

E) Qanadabənzər-damaq şaxəsi
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
290) “Yad cisim “ ağız boşluğundan haraya düşə bilər ?
A) Salpingofarengeal qat

B) Fossa Rosenmüller

C) Fossa piriforme

D) Sol bronx

E) Sağ bronx
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
291) Kəsici alətlər üçün hansı sterilizasiya metodu məsləhət görülür ?
A) Dezinfeksiya

B) Quru isitmə 150 ˚C x 1 saat

C) Quru isitmə 150 ˚C x 2 saat

D) Qaynatma 20 dəqiqə

E) Avtoklav
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
292) Hepatit B viruslu xəstə üçün istifadə edilən alətlər necə sterilləşdirilir ?
A) 2%-li qlutaraldehid məhlulunda 1 saatdan az olmayaraq dezinfeksiya edilir

B) Avtoklava qoyulur

C) Qaynadılaraq sterilləşdirilir

D) 2%-li qlutaraldehid məhlulunda yarım saat sterilləşdirilir

E) Qamma şüa verilir
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
293) Dilaltı tüpürcək vəzi harada yerləşir ?
A) Genioqlossus ilə çənənin arasında

B) Mylohyoid ilə digastricus arasında

C) Geniohyoid ilə genioqlossus arasında

D) Hyoqlossus ilə genioqlossus arasında

E) Hyoqlossus ilə styloqlossus arasında
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
294) XII cüt sinirlə innervasiya olunmayan dil əzələsi hansıdır ?
A) Styloqlossus

B) Mylohyodeus

C) Genioqlossus

D) Hyoqlossus

E) Palatoqlossus
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
295) Hipoqlossal sinir öz gedişi boyunca hansı arteriyanı müşayiət edir ?
A) Qalxan udlaq arteriyası

B) Üz arteriya

C) Xarici yuxu arteriya

D) Linqual arteriya

E) Daxili yuxu arteriya
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
296) Xarici yuxu arteriyası qulaqətrafı tüpürcək vəzinə haradan daxil olur ?
A) Axacaq yolu ilə

B) Posteromedial aspekt

C) Anterolateral aspekt

D) Posterior aspekt

E) Zirvədən
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
297) Dilin ön 1/3-ni hansı arteriya vaskuliyarizasiya edir ?
A) İnferior alveolar a

B) Dərin dil a

C) Dorsal linqual a

D) Sublinqual a

E) Qalxan udlaq a
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
298) Üz siniri kəllə əsasından hansı dəlik vasitəsilə xaric olur ?
A) Rotundum

B) Ovale


C) Spinosum

D) Stylomastoid

E) Lacerum
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
299) Çənəaltı tüpürcək vəzin axacağı öz gedişi boyu hansı əzələyə yaxın yerləşir ?
A) Genioqlossus

B) Stylohyoid

C) Hyoglossus

D) Mylohyoid

E) Anterior digastricus
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
300) Tərkibində hər üç embrional qatın olduğu müxtəlif toxumalardan təşkil olunmuş şiş hansıdır ?
A) Karsinoma

B) Hamartoma

C) Sarkoma

D) Adenoma

E) Teratoma
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
301) Streptomisinin uzun müddətli təyinatı hansı siniri zədələyə bilər ?
A) Üçlü sinir

B) Eşitmə siniri

C) Üz siniri

D) Dil – udlaq siniri

E) Görmə sinir
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
302) Hansı əzələ hərəki innervasiyanı üz sinirindən alır?
A) Temporal

B) Lateral pterygoid

C) Buccinator

D) Masseter

E) Tensor veli palatini
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
303) Gicgah – çənə oynağı hissi innervasiyanı əsas hansı sinirdən alır ?
A) N. Hipoglossal

B) N. İnferior alveolar

C) N. Auricularis major

D) N. Auriculo temporal

E) Üz sinirinin gicgah şaxəsi
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book,
304) Aşağıdakılardan hansı plazmanın tərkibində var, serumun tərkibində isə yoxdur?
A) Albumin

B) Lesitin

C) Protrombin

D) Fibrinogen

E) Qlobulin
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book,
305) Dil vestibulu nahiyəsində ağız dibini hansı əzələ təşkil edir ?
A) Stylohyoid

B) Buccinator

C) Sphenomandibular

D) Mylohyoid

E) Linqual
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
306) Ağız boşluğunda ən çox rast gəlinən bədxassəli şiş hansıdır ?
A) Metastatik karsinoma

B) Osteogenik sarkoma

C) Bazal hüceyrə karsinoması

D) Epidermoid karsinoma

E) Adenokarsinoma
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
307) Protruziya zamanı dil sağa tərəf yönəlir. Bu hansı sinirin iflici nəticəsindədir ?
A) Sol fasial

B) Sol hipoqlossal

C) Linqual

D) Sağ fasial

E) Sağ hipoqlossal
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. - 1068
308) Tetanusun ən vacib ilkin simptomu nədir ?
A) Sardonik gülüş

B) Qıcolma

C) Trizm

D) Qızdırma

E) Diplopia
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. - 1069
309) Traxeostomiya hansı traxeya həlqələri nahiyəsində aparılmalıdır ?
A) III və IV həlqələr nahiyəsi

B) II və III həlqələr nahiyəsi

C) I həlqə nahiyəsi

D) Üzüyəbənzər qığırdaq nahiyəsi

E) IV və V həlqələr nahiyəsi
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. - 1024
310) Dermoid kista aşağıdakılardan hansının formasıdır ?
A) Sistik teratoma

B) Xoriostoma

C) Neyrofibroma

D) Sistik hamartoma

E) Hamartoma
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. - 999
311) N2O və O2 birlikdə istifadəsi zamanı ən çox rast gəlinən əlavə təsirlər hansıdır ?
A) Taxikardiya

B) Hallusinasiya və yuxu

C) Qıcolma

D) Bradikardiya

E) Öyümə
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -236
312) Ambulator ümumi anesteziya zamanı əməliyyat sonrası ən çox rast gəlinən ağırlaşma hansıdır ?
A) Öyümə

B) Atelektaz

C) Ağciyər absesi

D) Pnevmoniya

E) Hipertoniya
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -237
313) Aşağıdakılaradan hansı həqiqi kista deyildir ?
A) Kerato kista

B) Nazolabial

C) Orta damaq

D) Hemorragik kista

E) Qlobulomaksillar
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -16
314) Çənənin oynaq çıxıntısı nahiyəsindəki sınıqlar bütün çənə sınıqlarının neçə faizini təşkil edir ?
A) 10 – 20 %

B) 5 – 15 %

C) 48 – 66 %

D) 26 – 35 %

E) 60 – 80 %
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
315) Traxeostomiya zamanı qanaxma hansı damarın zədələnməsi nəticəsində baş verir ?
A) Vidaci vena

B) Aşağı tireoid arteriya

C) Yuxarı tireoid vena

D) Yuxarı tireoid arteriya

E) Aşağı tireoid vena
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
316) Gicgah – çənə oynağı ancaq hansı istiqamətdə çıxa bilər ?
A) Anterior

B) Lateral

C) Distal

D) Medial

E) Posterior
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book,
317) Yaraya mikroorqanizmlərin düşməsinin qarşısının alınması üzrə tədbirlər kompleksi necə adlanır?
A) Ablastika

B) Antiseptika

C) Aseptika

D) Antiblastika

E) Ataraksiya
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
318) Avtoklavlaşdırma zamanı materiallarda və alətlərdə hansı proses baş verir?
A) Mikroorqanizmlərin inkişafınının dayandırılması

B) Bütün növ mikroorqanizmlərin məhvi

C) Yanlız virusların məhvi

D) Mikroorqanizmlərin patogen və saprofit qruplara ayrılması

E) Yalnız patogen funqal mikrofloranın məhvi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
319) Rezin istisna olmaqla bütün digər materiallar üçün avtoklavda əsas sterilizasiya rejimi hansıdır?
A) Hərarət - 100ºС; təziq - 1 atm. ; zaman - 30 dəq.

B) Hərarət - >130ºС; təziq - 1 atm. ; zaman - 30 dəq.

C) Hərarət - 110ºС; təziq - 2 atm. ; zaman - 30 dəq.

D) Hərarət - 132ºС; təziq - 2 atm. ; zaman - 20 dəq.

E) Hərarət - >140ºС; təziq - 1 atm. ; zaman - 45 dəq.
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
320) Rezin daxil olmaqla bütün digər materiallar üçün avtoklavda əsas sterilizasiya rejimi hansıdır?
A) Hərarət - >130ºС; təziq - 1 atm. ; zaman - 30 dəq.

B) Hərarət - <100ºС; təziq – 1, 1 atm. ; zaman - 45 dəq.

C) Hərarət - 132ºС; təziq - 2 atm. ; zaman - 20 dəq.

D) Hərarət - 120 ºС; təziq - 1, 1 atm. zaman - 45 dəq.

E) Hərarət - 110ºС; təziq - 2 atm. ; zaman - 30 dəq.
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
321) Dərman preparatları üçün avtoklavda sterilizasiya üçün xüsusi qoruyucu rejimi müəyyən edin .
A) 120ºС dərəcə, 1, 1 atm. təzyiq altında, 45 dəqiqə

B) 130ºС - dən yüksək dərəcə, 1. 1 atm. təzyiq altında, 30 dəqiqə ərzində

C) 110 ºС dərəcə, 0, 5 atm. təzyiq altında 180 dəqiqə

D) 110ºС dərəcə, 2 atm. təzyiq altında, 30 dəqiqə

E) 132ºС dərəcə, 2 atm. təzyiq altında, 20 dəqiqə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
322) İncə optik alətlərin sterilizasiyası hansı üsulla aparılır?
A) Spirt buxarı ilə

B) Quru isti ilə

C) Avtoklavlaşma ilə

D) Antiseptik məhlullarda saxlamaqla

E) Qaynatmaqla
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
323) Sterilizasiya edilmiş biks açılmadan hansı müddət ərzində sterilliyini qoruyur?
A) 1 həftə ərzində

B) 1 ay ərzində

C) 3 sutka ərzində

D) 24 saat ərzində

E) 36 saat ərzində
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
324) Hansı müddət ərzində sterilizasiya edilmiş açıq biksdən istifadə etmək olar?
A) Yalnız biks açılan kimi

B) 36 saat ərzində

C) 3 sutka ərzində

D) 24 saat ərzində

E) 1 həftə ərzində
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
325) Hansı müddət ərzində sterilizasiya edilmiş yapışdırılmış açılmayan kraft (kağız) paketlərdən istifadə etmək olar?
A) 24 saat ərzində

B) 3 sutka ərzində

C) 36 saat ərzində

D) 20 sutka ərzində

E) 1 həftə ərzində
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
326) Hansı müddət ərzində sterilizasiya edilmiş açılan kraft (kağız) paketlərdən istifadə etmək olar?
A) 3 sutka ərzində

B) 36 saat ərzində

C) 1 həftə ərzində

D) Paket açılan kimi dərhal

E) 24 saat ərzində
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
327) Yaralarda olan mikroorqanizmlərin məhv edilməsi kompleks tədbirləri necə adlanır?
A) Atrofiya

B) Antiseptika

C) Antiblastika

D) Ablastika

E) Aseptika
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
328) Hansı antiseptik halloid qrupuna aiddir?
A) Formalin

B) Protarqol

C) Hidrogen perioksid

D) Sink sulfat

E) Spirtli yod məhlulu
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
329) Hansı antiseptik halloid qrupuna aiddir?
A) Formalin

B) Protarqol

C) Hidrogen perioksid

D) Xloramin

E) Sink sulfat
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
330) Hansı antiseptik halloid qrupuna aiddir?
A) Hidrogen - perioksid

B) Protarqol

C) Formalin

D) Sink sulfat

E) Lyuqol məhlulu
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
331) Hansı antiseptik halloid qrupuna aiddir?
A) Protarqol

B) Hidrogen - peroksid

C) Formalin

D) Yodoform

E) Sink sulfat
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
332) Hansı antiseptik halloid qrupuna aiddir?
A) Hidrogen - perioksid

B) Sink sulfat

C) Povidon - yodin (betadin)

D) Formalin

E) Protarqol
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
333) Hansı antiseptikin tərkibində ağır metal duzlar mövcuddur?
A) Protarqol

B) Hidrogen - perioksid

C) Povidon - yodin (betadin)

D) Formalin

E) Xlorheksidin
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
334) Hansı antiseptikin tərkibində ağır metal duzlar mövcuddur?
A) Hidrogen - perioksid

B) Formalin

C) Xlorheksidin

D) Povidon - yodin (betadin)

E) Civə prepartları
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
335) Hansı antiseptikin tərkibində ağır metal duzlar mövcuddur?
A) Furasilin

B) Formalin

C) Hidrogen - perioksid

D) Povidon - yodin (betadin)

E) Sink sulfat
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
336) Hansı antiseptik oksidləşdiricilər qrupuna aiddir?
A) Xloramin

B) Yod


C) Kalium permanqanat

D) Furasilin

E) Formalin
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
337) Hansı antiseptik oksidləşdiricilər qrupuna aiddir?
A) Formalin

B) Furasilin

C) Xloramin

D) Yod


E) Hidrogen - peroksid
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
338) Hansı antiseptik rəngləyicilər qrupuna aiddir?
A) Furasilin

B) Yod


C) Metilen abısı

D) Formalin

E) Xloramin
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
339) Hansı antiseptik rəngləyicilər qrupuna aiddir?
A) Yod

B) Formalin

C) Furasilin

D) Xloramin

E) Brilliant yaşılı
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
340) Hansı antiseptik turşular qrupuna aiddir?
A) Furasilin

B) Xlorheksidin

C) Yod

D) Bor turşusuE) Xloramin
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Laboratoriya işi gem bölmə Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar

Yüklə 2,19 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə