Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Abbey- Estlander dilimi hansı defektin bərpasında istifadə edilir ?Yüklə 2,19 Mb.
səhifə3/19
tarix25.11.2016
ölçüsü2,19 Mb.
#70
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

138) Abbey- Estlander dilimi hansı defektin bərpasında istifadə edilir ?
A) Burun

B) Dil


C) Damaq

D) Dodaq


E) Yanaq
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
139) Xəstədə sağtərəfli gicgah-çənə oynağı nahiyəsində ağrı və həssaslıq müşahidə edilir, açıq dişləm vardır, çənə sağa tərəf meyllənmişdir. Diaqnozu müəyyən edin?
A) Çənənin sağ kondilus nahiyəsinin sınığı

B) Çənənin sağ bucaq nahiyəsinin sınığı

C) İkitərəfli bucaq nahiyəsinin sınığı

D) Çənənin sol bucaq nahiyəsinin sınığı

E) Çənənin sol kondilus nahiyəsinin sınığı
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
140) Əgər xəstədə ikitərəfli kondilus nahiyəsinin yerini dəyişmiş sınığı varsa hansı kliniki əlamət rast gəlinir ?
A) Sağtərəfli açıq dişləm

B) III sinif retroqnatiya

C) Arxa dişlərin kontaktının qeyri-mümkünlüyü

D) Ön açıq dişləm, çənənin protruziyasının qeyri-mümkünlüyü

E) Soltərəfli açıq dişləm
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
141) Aşağıdakılardan hansında açıq dişləm rast gəlinir ?
A) Sol bucaq nahiyəsinin sınığı

B) Burun sümüyünün sınığı

C) Almacıq nahiyəsinin sınığı

D) Sağ bucaq nahiyəsinin sınığı

E) İkitərəfli kondilus nahiyəsinin sınığı əngin horizontal sınığında
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
142) Çənənin bucaq nahiyəsində olan sınığın ideal müalicəsi hansıdır ?
A) Çənənin aşağı kənarına mini lövhənin bərkidilməsi

B) Mil ilə osteosintez

C) Sümükdaxili osteosintez

D) Bimaksilyar şinaların qoyulması

E) Sapandvari sarğının qoyulması
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
143) Çənə sınıqlarında istifadə edilən mini lövhələri fiksə edən vintlərin uzunluğu neçə mm olmalıdır ?
A) 4 mm

B) 3mm


C) 2mm

D) 6mm


E) 5mm
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
144) Le – For III sınığının sinonimi aşağıdakılardan hansıdır ?
A) Etmoidal sınıq

B) Querrin sınıq

C) Kraniofasial ayrılma

D) Əng almacıq sınığı

E) Piramidal sınıq
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
145) Floating (üzən) maxilla termini hansı sınıq üçün xarakterikdir ?
A) Əng- almacıq sınığı

B) Le – For II sınığı

C) Le – For III sınığı

D) Kraniomandibulyar ayrılma

E) Le – For I və ya Querrin sınağı
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
146) Moon face (aypara sifət) hansı sınıq üçün xarakterikdir ?
A) Le For I sınığı

B) Əng-almacıq sınığı

C) Orbital sınığı

D) Le For II sınığı

E) Le For III sınığı
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
147) Aşağıdakılardan hansı Le – For I sınığı üçün xarakterikdir ?
A) Ekzoftalm

B) Qulaqdan qanaxma

C) Burundan qanaxma

D) Beyin onurğa mayesi rinorreyası

E) Əng cibinə qanaxma
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
148) Aşağıdakılardan hansı Le – For II sınığı üçün xarakterik deyil ?
A) Dişləmin pozulması

B) Paresteziya

C) Enoftalm

D) Beyin onurğa mayesi rinorreyası

E) Dişləm pozulması və paresteziya
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
149) Orbitanın hansı divarı ən zəif sayılır ?
A) Damı

B) Dibi


C) Dibi və medial divarı

D) Medial divar

E) Lateral divar
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
150) Gillies üsulu ilə almacıq sınığının reduksiyası harada aparılır ?
A) Supraorbital nahiyədə

B) Köpək çuxurunda

C) İnfraorbital çuxurda

D) Gicgah çuxurunda

E) İnfratemporal çuxurda
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
151) Çənəaltı tüpürcək vəzin cərrahi yolla çıxarılması zamanı hansı sinirlər zədələnə bilər?
A) Linqual və fasial

B) Hipoqlossal və qlossofaringial

C) Fasial və qlossofaringial

D) Linqual və qlossofaringial

E) Linqual və hipoqlossal
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
152) Qulaqətrafı tüpürcək vəzin pleomorfik adenomasının müalicəsi hansıdır ?
A) Superfisial parotidektomiya

B) Dərin parotidektomiya

C) Konservativ müalicə

D) Total parotidektomiya

E) Radikal parotidektomiya
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
153) Qulaqətrafı tüpürcək vəzin cərrahi yolla çıxarılması zamanı aşağıdakılardan hansı zədələnə bilər ?
A) Üz arteriyası

B) Çeynəmə fassiyası

C) Çənəaltı tüpürcək vəzi

D) Ənsə siniri, hipoqlossal , chorda tympani

E) Fasial və aurikulotemporal sinir
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
154) Aşağıdakılardan hansında insizional biopsiyanın aparılması göstərişdir ?
A) Yumşaq damağın 3 sm leykoplakiyası

B) Sərt damağın 1,2 sm törəməsi

C) Diş ətinin 0, 5 sm Fibroması

D) Dilin 4 sm hemangioması

E) Çənənin 1, 5 sm eksostozu
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
155) “ İnvolucrum” nədir ?
A) Sekvestr

B) Ölü sümük

C) Sklerozlaşmış sümük

D) Yeni sağlam sümük

E) Əvvəlki sağlam sümük
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
156) Sərt damağın absesi hansı dişin infeksiyasının nəticəsində baş verir ?
A) Premolyar

B) Köpək dişi

C) Molyar

D) Yan kəsici

E) Mərkəzi kəsici
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
157) Əngin ön dişlərindən infeksiyanın hansı yolla yayılması nəticəsində mağaralı cibin trombozu baş verir ?
A) Vidaci vena

B) Üz arteriyası

C) Qanadabənzər kələf

D) Bucaq arteriyası

E) Göz venası
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
158) Yuxarı molyar dişlərin çıxarılması zamanı köklərdən biri əng cibinin içərisinə keçərsə həkimin taktikası necə olmalıdır ?
A) Radikal haymorotomiya yolu ilə kökün xaric edilməsi və fistul yolunun plastikası

B) Diş yuvasını tamponada etmək

C) Diş yuvasına drenaj qoymaq

D) Diş yuvasını genəldərək kökün çıxarılması

E) Antibiotik təyin etmək
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
159) Hansı dişin çıxarılması zamanı kökün əng cibinə düşməsi daha çox rast gəlinir ?
A) II premolyar

B) II molyar

C) Köpək

D) I molyar

E) I premolyar
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
160) Retensiyalı yuxarı köpək dişini cərrahi yolla çıxarmaq üçün damaq nahiyəsində kəsik necə aparılmalıdır ?
A) “Y” şəkilli kəsik aparılır

B) Kəsik bir tərəfdə II premolyardan başlayaraq dişlərin boyun nahiyəsindən keçməklə əks tərəfdə II premolyara qədər aparılmalıdır

C) Horizontal kəsik aparılır

D) Kəsik orta xətt üzrə aparılır

E) Aypara kəsik aparılır
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
161) Restensiya olunmuş köpək dişi hansı ağırlaşma törədə bilər ?
A) Əng cibində perforasiya edə bilər

B) Ankilozlaşa bilər

C) Kökü tam formalaşmaya bilər

D) Qonşu dişlərin kökünü zədələyir

E) Hipersementoz ola bilər
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
162) Retensiyalı yuxarı III molyarın hansı formasında cərrahi yolla çıxarılma zamanı diş əng cibinə itələnə bilər ?
A) Vertikal

B) Fasiolinqual

C) Distoanqulyar

D) Mezioanqulyar

E) Horizontal
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
163) Aşağı III molyarın distoanqulyar retensiyalı formasının cərrahi çıxarılması zamanı hansı ağırlaşma ola bilər ?
A) Dil sinirinin zədələnməsi

B) Çənəni çıxığı

C) Alveolit

D) Güclü qanaxma

E) Alt çənənin şaxəsinin sınığı
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
164) Aşağı III molyarın retensiyasının hansı formasının cərrahi üsulla çıxarılması ən çətin sayılır ?
A) Vertikal

B) Distoanqulyar

C) Mezioanqulyar

D) Bukkolinqual

E) Horizontal
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
165) Öz yuvasından tam çıxmamış dişlərin profilaktik məqsədlə cərrahi üsulla çıxarılması üçün ən müvafiq dövr hansı sayılır ?
A) Kökün 2/3 formalaşan dövrü

B) Diş çıxdıqdan sonra

C) Kök tam formalaşan dövr

D) Kök formalaşmadan öncə

E) Dişin tacı yarım çıxan zaman
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
166) Çoxsaylı diş çıxarılmasında hansı ardıcıllığa əməl edilməlidir ?

1) Əvvəl yuxarı , sonra aşağı dişlər

2) Əvvəl ön , sonra arxa dişlər

3) Əvvəl aşağı , sonra yuxarı dişlər

4) Əvvəl arxa , sonra ön dişlər

5) Əvvəl aşağı , sonra ön dişlər
A) 3, 4

B) 1, 4


C) 2, 5

D) 1, 5


E) 3, 1
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
167) Yerli anestetikin venadaxili yeridilməsi zamanı hansı ağırlaşma baş verə bilər ?
A) Qıcolmalar

B) Asfiksiya

C) Bronxun daralması

D) Qaraciyər zədələnməsi

E) Sinir zədələnməsi
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
168) 1, 8 ml standart ampulların ( kartriclərin) spirtlə silinməsinə nəyə görə icazə verilmir ?
A) Spirt rezin qapaqdan keçib anestetikə qarışa bilər

B) Effekt azalar

C) İsti hissiyat yaradır

D) Anestetikin rəngi dəyişə bilər

E) Vazokonstriktorlar zəifləyə bilər
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
169) Ən çox hematoma hansı naqili anesteziya zamanı rast gəlinir ?
A) Palatinal

B) İnfraorbital

C) Tuberal

D) Torusal

E) Mandibulyar
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
170) Yerli anestetikin dozadan artıq vurulması hansı ağırlaşmaya səbəb olur ?
A) A/T dəyişmir

B) Ürək aritmiyası

C) Hipertenziya

D) Hipotenziya

E) Asfiksiya
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
171) Yerli anesteziya zamanı toksiki əlamətlərin baş verməsinin əsas səbəbi nədir ?
A) İynənin əzələ daxilinə düşməsi

B) Allergik reaksiya

C) İynənin sinir daxilinə düşməsi

D) İynənin damar daxilinə yeridilməsi

E) İynənin uzun olması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
172) Yerli keyləşdirmə zamanı anestetiklərin vurulmasının optimal sürəti nə qədər olmalıdır?
A) 1 ml / 12

B) 1 ml / 15 san

C) 1ml / 10 san

D) 1 ml / 5 san

E) 1 ml / 8 san
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
173) Mandibulyar anesteziya zamanı iynənin daha dərinə və arxaya yeridilməsi hansı ağırlaşmaya səbəb ola bilər ?
A) Trizm

B) İşemiya

C) Hematoma

D) Üz sinirinin iflici

E) Paresteziya
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
174) 2%-li lidokain 1:100000 adrenalinlə 1, 8 ml yerli anesteziyasından 30 saniyə sonra xəstə huşunu itirib. Bunun səbəbi nədir ?
A) Adrenalinə toksiki reaksiya

B) Bradikardiya

C) Serebral hipoksiya

D) Taxikardiya

E) Lidokainə toksiki reaksiya
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
175) Hipertoniya və ürək xəstəliyindən əziyyət çəkən xəstə üçün hansı yerli anestetik məqsədəuyğun sayılır ?
A) Adrenalinli 1:1000 liqnokain

B) Prilokain

C) Felipressin

D) Prilokain və Felipressin

E) Adrenalinsiz liqnokain
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
176) 2%-li liqnokainin 2, 0 ml məhlulunda neçə mq liqnokain vardır ?
A) 20 mq

B) 2 mq


C) 10 mq

D) 30 mq


E) 40 mq
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
177) Xəstənin çəkisi 60 kq-dır. Bu xəstəyə adrenalinsiz lidokainin maksimum dozası nə qədər olmalıdır ?
A) 400 mq

B) 300 mq

C) 100 mq

D) 200 mq

E) 500 mq
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
178) 2%-li liqnokainin 1:200000 adrenalinli 1 ml məhlulunda neçə mq vazokonstriktor var ?
A) 0, 05 mq

B) 50 mq


C) 0, 0005 mq

D) 0, 5 mq

E) 0, 005 mq
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
179) Hər bir ampulda ( cartridge ) neçə mq 2%-li lidokain vardır ?
A) 72 mq

B) 36 mq


C) 360 mq

D) 18 mq


E) 180 m
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
180) Ən çox istifadə edilən yerli anestetik hansıdır ?
A) 1:100000 lidokain HCl

B) 1:50000 lidokain HCl

C) 1:20000 lidokain HCl

D) 1:80000 lidokain HCl

E) 1:10000 lidokain HCl
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
181) Ən uzun təsir müddəti olan anestetik hansıdır ?
A) Prilokain

B) Lidokain

C) Bupivakain

D) Kokain

E) Prokain
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
182) Ən aşağı toksik təsirə malik anestetik hansıdır ?
A) 2 – xloroprokain

B) Prilokain

C) Mepivakain

D) Tetrasin

E) Bupivakain
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
183) Bu yerli anestetiklərdən hansı vazokonstriktor təsirə malikdir ?
A) Tetrasin

B) Lidokain

C) Prokain

D) Ropivakain

E) Bupivakain
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
184) Lidokainin təsir fəaliyyəti neçə dəqiqədən sonra başlayır ?
A) 3-5 dəq

B) 5-10 dəq

C) 10-12 dəq

D) 1-2 dəq

E) 7-8 dəq
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
185) Yerli anestetiklərin ampulunun (cartridg) daxilində kiçik qaz köpükləri vardır. Bu köpüklərin tərkibi nədir ?
A) Oksigen qazı

B) Hidrogen qazı

C) Azot qazı

D) Karbon dioksid

E) Karbon monoksid
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Laboratoriya işi gem bölmə Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar

Yüklə 2,19 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə