Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Hansı antiseptik turşular qrupuna aiddir?Yüklə 2,19 Mb.
səhifə7/19
tarix25.11.2016
ölçüsü2,19 Mb.
#70
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

341) Hansı antiseptik turşular qrupuna aiddir?
A) Salisil turşusu

B) Xlorheksidin

C) Xloramin

D) Furasilin

E) Yod
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
342) Hansı antiseptik qələvi qrupuna aiddir?
A) Furasilin

B) Xloramin

C) Ammonyak məhlulu

D) Yod


E) Selen preparatları
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
343) Detergent təsirli antiseptik hansıdır?
A) Xloramin

B) Xlorheksedin

C) Furasilin

D) Ammonyak məhlulu

E) Fenol
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
344) Detergent təsirli antiseptiklərə aşağıddakılardan hansı aiddir?
A) Fenol

B) Xloramin

C) Ammonyak məhlulu

D) Selen preparatları (sulsen sabunu)

E) Furasilin
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
345) İrinli yaraların hipertonik məhlula isladılmış piltə ilə drenaj edilməsi zamanı antiseptikanın hansı növü tətbiq edilir?
A) Bioloji

B) Kimyəvi

C) Qarışıq

D) Fiziki

E) Mexaniki
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
346) Aşağıdakılardan hansı fiziki antiseptikaya aiddir?
A) Yaranın antiseptiklərlə yuyulması

B) Yaraların birincili cərrahi işlənməsi

C) Yaradan nekrotik toxumaların xaric edilməsi

D) Yaraya ferment tərkibli sarğının qoyulması

E) Yaranın hiqroskopik (hopdurucu) tamponla drenaj edilməsi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
347) Yaradan irinli eksudatın xaric edilməsi zamanı antiseptikanın hansı növü tətbiq edilir?
A) Fiziki

B) Mexaniki

C) Bioloji

D) Kimyəvi

E) Mikrobioloji
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
348) Aşağıdakılardan hansı mexaniki antiseptikaya aiddir?
A) Hidrogen - peroksidlə yaranın yuyulması

B) Yaraya steril sarğının qoyulması

C) Yaradan nekrotik toxumaların xaric edilməsi

D) Yaranın tənzif tamponla drenaj edilməsi

E) Antibiotiklərin əzələ - daxili yeridilməsi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
349) Aşağıdakılardan hansı səthi antiseptikaya aiddir?
A) Antibiotiklərin əzələ - daxili yeridilməsi

B) Antiseptiklərin yara ətrafı toxumalara yeridilməsi

C) Antiseptiklərin vena - daxili yeridilməsi

D) Antiseptiklərin orqanizmə peroral yeridilməsi

E) Yaranın antiseptiklərlə yuyulması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
350) Aşağıdakılardan hansı bioloji antiseptikaya aiddir?
A) Hiperbarik oksigenasiya

B) Antibiotiklərin əzələ - daxili yeridilməsi

C) Yaranın hidrogen - peroksidlə yuyulması

D) Yaraya sorbentlərin qoyulması

E) Yaranın birincili cərrahi işlənməsi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
351) Aşağıdakılardan hansı bioloji antiseptikaya aid deyil?
A) Ferment preparatları

B) İmmunostimulyatorlar

C) Anatoksinlər

D) Hipertonik məhlul

E) Antitoksinlər
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
352) Aldehidlər qrupuna aid olan antiseptik hansıdır?
A) Süleymani məhlulu

B) Kalium permanqanat

C) Karbol turşusu

D) Gümüş nitrat

E) Formalin
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
353) Rəngləyicilər qrupuna aid olan antiseptik hansıdır?
A) Xlor

B) Rivanol,metilen abısı, brilliant yaşılı

C) Xlorheksedin

D) Yodonat, yodopiron

E) Furasilin, furagin
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
354) Fiziki antiseptikanın məqsədi nədir?
A) Mikrobların patogen təsirinin zəiflədilməsi

B) Yarada mikrobların inkişafına neqativ təsir edən mühitin yaradılması

C) Yarada yalnız virus infeksiyanın qarşısının alınması

D) Yarada yalnız funqal infeksiyasının qarşısının alınması

E) Yaradakı mikrobların məhv edilməsi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
355) Yaraların yuyulması zamanı furasillinin hansı konsentrasiyası istifadə edilir?
A) 1:500

B) 1:5000

C) 1:100

D) 1:2000

E) 1:200
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
356) İrinli yaranın antiseptik məhlulla yuyulması və drenaj edilməsi hansı növ antiseptikaya aiddir?
A) Qarışıq

B) Kimyəvi

C) Mexaniki

D) Bioloji

E) Fiziki
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
357) Hansı termin cərrahi yaralarda infeksiya ilə müxtəlif mübarizə üsullarlarını əks etdirir?
A) Antiseptika

B) Ablastika

C) Antiblastika

D) Septika

E) Aseptika
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
358) Sterilizasiya nədir?
A) Cərrahi yarada mikroorqanizmlərin sayının azalması

B) Xroniki yarada mikroorqanizmlərin sayının azalması

C) Canlı mikroorqanizm növlərinin neytrallaşdırılması

D) Alətlərdə bütün mikroorqanizmlərin tam məhvi

E) Alətlərdə mikroorqanizmlərin sayının azaldılması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
359) Dezinfeksiya nədir?
A) Alətlərdə mikroorqanizmlərin bütün növlərinin total məhvi

B) Xroniki yarada mikroorqanizmlərin sayının azalması

C) Alətlərdə mikroorqanizmlərin sayının azaldılması

D) Cərrahi yarada mikroorqanizmlərin sayının azalması

E) Canlı mikroorqanizm növlərinin neytrallaşdırılması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
360) Qədimdə cərrahi əməliyyatlarda ağrısızlaşdırma üçün istifadə olunan bitki hansıdır?
A) Bağayarpağı

B) Kəklik otu

C) Çobanyastığı

D) Mandraqora

E) İtburnu
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
361) Ağrının fizioloji mexanizminin ardıcılığını təyin edin.

I - orqanizmin afferent cavabı (vegetativ və hərəkət reaksiyaları)

II - reseptorlardan impuls

III - beynin mərkəzi strukturlarının reaksiyası
A) I, II, III

B) II, I, III

C) I, III, II

D) III, I, II

E) II, III, I
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
362) Xarici amilin təsiri nəticəsində yaranan ağrıları qəbul edən struktur hansıdır?
A) Görmə orqanı

B) Ürək-damar sistemi

C) Dəri və selikli qişa

D) Tənəffüs sistemi

E) Bədənin tüklü sahələri
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
363) Xarici amilin təsiri olmadan yaranan ağrıların səbəbi nədir?
A) Kimyəvi yanıq

B) Küt alətlə travma

C) Diş çıxarılması

D) Daxili patoloji proseslər

E) İti alətlə travma
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
364) Xarici amilin təsiri olmadan yaranan və daxili orqanlarda patoloji prosesin olmadığı halda meydana çıxan ağrıların səbəbi nədir?
A) Tənəffüs sistemi xəstəlikləri

B) Aclıq


C) Diş çıxarılması

D) İsti çayın qəbulu

E) Sinir sisteminin zədələnməsi
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
365) Xarici amilin təsirilə yaranan kəskin ağrı zamanı impulslar sinir sisteminin hansı lifləri ilə ötürülür?
A) B-tipli

B) M-tipli

C) A-tipli

D) N-tipli

E) C-tipli
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
366) Daxili patoloji proseslərlə bağlı ağrı impulsları sinir sisteminin hansı lifləri ilə ötürülür?
A) M-tipli

B) İ-tipli

C) C-tipli

D) A-tipli

E) N-tipli
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
367) Orqanizmin əsas ağrı mərkəzi harada yerləşir?
A) Beyin mədəciklərində

B) Dəridə

C) Uzunsov beyində

D) Baş beynin boz maddəsində

E) Talamusda
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
368) Laborinin “diş ağrısı mexanizmi” nəzəriyyəsində göstərilən ardıcılığı təyin edin.

I - beyin damarlarının spazmı

II - serebral hipoksiya

III - sinir impulsunun yaranması

IV - diş toxumalarının hədsiz qıcıqlanması

V - serotoninin ifrazı

VI - ağrı
A) II, V, I, IV, III, VI

B) V, IV, II, V, I, VI

C) V, III, V, I, II, VI

D) II, III, V, I, IV, VI

E) I, III, II, V, IV, VI
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
369) İnsan orqanizmində daxili ağrıkəsici hansıdır?
A) Süd turşusu

B) Neytrofillər

C) Opioid peptidləri

D) Lizosim

E) Mədə şirəsi
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
370) Aşağıdakılardan hansı ilk dəfə yerli anestetik kimi istifadə olunmuşdur?
A) Kokain

B) Xloroform

C) Oksidləşmiş azot

D) Efir


E) Novokain
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 91-92
371) Yerli anestetiklər kimyəvi quruluşunun hansı hissəsinə görə fərqlənir?
A) Amin qrupuna

B) Hidrofil mərkəzinə

C) Orta hissəsinə

D) Aromatik qrupuna

E) Lipofil mərkəzinə
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 84-91
372) Novokain hansı əlavə təsirə malikdir?
A) Antiaritmik

B) Antihistamin

C) Antisulfanilamid

D) Antioksidant

E) Antihipertenziv
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 92
373) Yerli anestetiklərdən amid tərkibli olmayan hansıdır?
A) Mepivakain

B) Kokain

C) Artikain

D) Bupivakain

E) Lidokain
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
374) Yerli anestetiklərdən efir tərkibli olan hansıdır?
A) Kokain

B) Bupivakain

C) Artikain

D) Lidokain

E) Mepivakain
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
375) Yerli anestetiklərdən efir tərkibli olan hansıdır?
A) Mepivakain

B) Artikain

C) Bupivakain

D) Novakain

E) Lidokain
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
376) Yerli anestetiklərdən efir tərkibli olan hansıdır?
A) Lidokain

B) Mepivakain

C) Anestezin

D) Artikain

E) Bupivakain
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
377) Yerli anestetiklərdən efir tərkibli olan hansıdır?
A) Artikain

B) Dikain

C) Bupivakain

D) Lidokain

E) Mepivakain
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
378) Yerli anestetiklərdən amid tərkibli olan hansıdır?
A) Kokain

B) Benzokain

C) Tetrakain

D) Novakain

E) Artikain
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
379) Yerli anestetiklərdən amid tərkibli olan hansıdır?
A) Dikain

B) Novakain

C) Anestezin

D) Lidokain

E) Kokain
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
380) Yerli anestetiklərdən amid tərkibli olan hansıdır?
A) Bupivakain

B) Dikain

C) Kokain

D) Novokain

E) Anestezin
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
381) Yerli anestetiklərdən amid tərkibli olan hansıdır?
A) Dikain

B) Anestezin

C) Trimekain

D) Novokain

E) Kokain
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
382) Yerli anestetiklərdən amid tərkibli olan hansıdır?
A) Mepivakain

B) Kokain

C) Dikain

D) Anestezin

E) Novokain
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
383) Yerli anestetiklərdən amid tərkibli olan hansıdır?
A) Kokain

B) Dikain

C) Anestezin

D) Bumekain

E) Novokain
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
384) Yeridilən yerdə damarları genişləndirməyən yerli anestetik hansıdır?
A) Novokain

B) Artikain

C) Mepivakain

D) Lidokain

E) Bupivakain
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84
385) Əng siniri kəllə boşluğundan hansı dəlikdən çıxır?
A) Oval dəlikdən

B) İnfraorbital dəlikdən

C) Yuxu dəliyindən

D) Girdə dəlikdən

E) Yuxarı göz yarığından
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 16
386) Çənə siniri kəllə boşluğundan hansı dəlikdən çıxır?
A) İnfraorbital dəlikdən

B) Oval dəlikdən

C) Girdə dəlikdən

D) Yuxu dəliyindən

E) Yuxarı göz yarığından
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 16
387) Göz siniri kəllə boşluğundan haradan çıxır?
A) İnfraorbital dəlikdən

B) Yuxarı göz yarığından

C) Girdə dəlikdən

D) Yuxu dəliyindən

E) Oval dəlikdən
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 16
388) Dişlərin çıxarılması əməliyyatında əsas hansı ağrısızlaşdırma növü tətbiq edilir?
A) Atralgeziya

B) Audianalgeziya

C) Ümumi

D) Neyroleptoanalgeziya

E) Yerli
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 91
389) Ümumi ağrısızlaşdırmaya hansı aiddir?
A) Audianalgeziya

B) İnfiltrasion anesteziya

C) Vaqosimpatik blokada

D) Naqil anesteziyası

E) Ataralgeziya
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 103-104
390) Ümumi ağrısızlaşdırmaya hansı aiddir?
A) Venadaxili narkoz

B) Onurğa beyni anesteziyasi

C) Vaqosimpatik blokada

D) Paranefral blokada

E) Naqil-mərkəz tipli anesteziya
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 98-104
391) Qeyri - inhalyasion narkoz üçün aşağıdakılardan hansı istifadə edilir?
A) Ftoratan

B) Azot qazı

C) Trisiklopropan

D) Sombrevin

E) Efir
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 98-103
392) Uzunmüddətli və travmatik keçən cərrahi əməliyyatlarda istifadə edilən narkoz hansıdır?
A) Maskalı

B) Venadaxili

C) Rauş

D) EndotraxealE) Elektronarkoz
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 98-103
393) Neyroleptoanalgeziyada istifadə edilən neyroleptik dərman preparatı hansıdır?
A) Heksanal

B) Droperidol

C) Siklopropan

D) Pentalgin

E) Efir
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 103-104
394) Neyroleptoanalgeziyada istifadə olunan narkotik analgetik hansıdır?
A) Efir

B) Heksanal

C) Droperidol

D) Siklopropan

E) Fentanil
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 103-104
395) Ataralgeziya nədir?
A) İnhalyasiya narkoz növü

B) Ümumi narkoz növü

C) Aplikasiya anesteziya növü

D) Yerli anesteziya növü

E) Naqil anesteziya növü
Ədəbiyyat: “Хирургическая стоматология” под редакцией Т. Г. Робустовой, Москва, «Медицина», 2003. с. 36
396) Ataralgeziyada hansı təsirli dərman preparatları istifadə olunur?
A) Psixotrop

B) Dezintoksikasiya edici

C) Sidikqovucu

D) Antikoaqulyant

E) Hipotenziv
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 103-104
397) Planlı əməliyyatlarda ümumi ağrısızlaşdırmaya əks göstəriş hansıdır?
A) Kompensasiya dövründə stenokardiya

B) Ağız boşluğunda yerləşən şiş

C) Yerli anestetikə allergiya

D) Dekompensasiya dövründə şəkərli diabet

E) Yaşlı xəstələr
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 98
398) Planlı əməliyyatlarda ümumi ağrısızlaşdırmaya əks göstəriş hansıdır?
A) Ağız boşluğunda yerləşən şiş

B) Kompensasiya dövründə stenokardiya

C) Kəskin böyrək çatışmazlığı

D) Yerli anestetikə allergiya

E) Yaşlı xəstələr
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 98
399) Planlı əməliyyatlarda ümumi ağrısızlaşdırmaya əks göstəriş hansıdır?
A) Kompensasiya dövründə stenokardiya

B) Kəskin leykoz

C) Yerli anestetikə allergiya

D) Yaşlı xəstələr

E) Ağız boşluğunda yerləşən şiş
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 98
400) Planlı əməliyyatlarda ümumi ağrısızlaşdırmaya əks göstəriş hansıdır?
A) Kompensasiya dövründə stenokardiya

B) Ağız boşluğunda yerləşən şiş

C) Yaşlı xəstələr

D) Yerli anestetikə allergiya

E) Ağır dərəcəli anemiya
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 98
401) Ümumi ağırsızlaşmaya aid ağırsızlaşma növü hansıdır?
A) Venadaxili narkoz

B) İnfiltrasiya anesteziyası

C) Sakral anesteziya

D) Peridural anesteziya

E) Spinal anesteziya
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 98


Yüklə 2,19 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin