Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Yerli anestetikin tərkibində olan sodium metobisulfitin rolu nədir ?Yüklə 2,19 Mb.
səhifə4/19
tarix25.11.2016
ölçüsü2,19 Mb.
#70
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

186) Yerli anestetikin tərkibində olan sodium metobisulfitin rolu nədir ?
A) Qoruyucu

B) Fungisid

C) Vazokonstriktor

D) Vazodilatator

E) Ağrıkəsici
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
187) Amid növ yerli anestetiklərin tərkibində olan hansı maddə adətən allergik reaksiyalara səbəb olur ?
A) Adrenalin

B) Metil paraben

C) Felipressin

D) Prokain

E) Liqnokain hidroxlorid
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
188) Aşağıdakılardan hansı halda yerli anestetikin istifadəsinə əks göstəriş vardır ?
A) Dərmanlara qarşı yüksək həssalıq

B) Revmatizm

C) Qaraciyərin zədələnməsi

D) Parkinson xəstəliyi

E) Hamiləliyin III trimestri
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
189) Amid növ yerli anestetiklərin biotransformasiyası harada baş verir ?
A) Qaraciyərdə

B) Böyrəklərdə

C) Baş beyində

D) Miokardda

E) Plazma
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
190) Üz sinirinin iflici zamanı ilkin əlamət hansıdır ?
A) Dil tam keyləşir

B) Protruziya zamanı dil həmin tərəfə yönəlir

C) Dilin yarısı keyləşir

D) Protruziya zamanı dil əks tərəfə yönəlir

E) Dil vəziyyətini dəyişmir
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
191) Mandibulyar anesteziya aparılarkən adətən hansı əzələ iynə ilə penetrasiya olunur ?
A) Medial pterygoid

B) Digastricus

C) Masseter

D) Buccinator ( yanaq )

E) Lateral pterygoid
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
192) Aşağı alveol siniri və dil sinirini anesteziya etdikdən sonra çənənin hansı dişləri ağrısız çıxarıla bilər ?
A) Həmin yarının bütün dişləri

B) I molyar və premolyarlar

C) II və III molyar

D) Köpək və I premolyar

E) Molyarlar və II premolyar
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
193) Tuberal anesteziyadan bir neçə saniyə sonra xəstənin yanağında şişkinlik əmələ gəlmişdir.İlk yardım necə olmalıdır ?
A) Antihisitamin təyin etmək

B) Həmin nahiyəyə soyuq kompres və təzyiqedici sarğı

C) Antibiotik təyin etmək

D) Kəsik aparmaq

E) İsti sarğı
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
194) Ağızxarici infraorbital anesteziya zamanı hansı sinir keyləşmə zonasına daxil edilmir ?
A) Sphenopalatina

B) Media superior alveolar

C) Lateral nasal

D) Anterior superior alveolar

E) Anterior və medialis superior alveolaris
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
195) İnfraorbital anesteziya düzgün aparılmadıqda adətən hansı əzələ zədələnir ?
A) Quadratus labii superioris

B) Risorius

C) Masseteric

D) Orbicularis oris

E) Triangularis
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
196) Yuxarı I molyarın çıxarılması zamanı hansı sinirlər keyləşdirilməlidir ?

1. Anterior palatina

2. Posterior palatina

3. Anterior superior alveolar

4. Media superior alveolar

5. Posterior superior alveolar
A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 5

C) 2, 3, 5

D) 1, 4, 5

E) 1, 2, 4
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
197) Ancaq yerli anesteziyadan istifadə etməklə hansı dişi keyləşdirmək daha çətindir ?
A) Yuxarı III molyar

B) Yuxarı kəsici dişlər

C) Yuxarı köpək

D) Yuxarı I premolyar

E) Yuxarı I molyar
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
198) Hansı xəstəlik olduğu halda mandibulyar anesteziyanın aparılması qəti əks göstərişdir?
A) Hipoprotrombinanemiya

B) Trombositopeniya

C) Von Willebrand xəstəliyi

D) Hemofiliya

E) Leykopeniya
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
199) Hansı vena venadaxili sedasiya üçün ən optimal hesab edilir ?
A) Jugular vena

B) Popliteal vena

C) Əlin arxa hissəsinin dorsal venası

D) Median cephalic vena

E) Üz venası
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
200) Ambulator şəraitdə ümumi anesteziyadan sonra xəstəyə hansı vəziyyət verilməlidir ?
A) Trendelenburq vəziyyəti

B) Üzü üstə uzanmış

C) Arxası üstə uzanmış

D) Oturaq

E) Lateral
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
201) Ümumi anesteziya altında aparılan cərrahi müdaxilədən sonra ilk 24 saat ərzində ən çox rast gəlinən anestezioloji ağırlaşma hansıdır ?
A) Böyrək çatışmazlığı

B) Ürək tutmaları

C) Atelektaz

D) Hipertoniya

E) Hipotoniya
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
202) Ümumi anesteziya zamanı larinqospazmın qarşısını almaq üçün nədən istifadə edilir ?
A) Epinefrin

B) Diazepam

C) Suksinilxolin

D) Fenfanil

E) Atropin
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
203) Nəyə görə ümumi anesteziyada N2O qazı tək halda istifadə edilmir ?
A) Oksigenlə adekvat konsentrasiyanı əldə etmək çətinlik törədir

B) Təsiri zəif olur

C) Bahalı olduğuna görə

D) Orqanizmə mənfi təsirinə görə

E) Hepatotoksik təsirə görə
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
204) 35% N2O və 65% O2 birlikdə necə effekt verir ?
A) Yaxşı analgeziya effekti

B) Orta sedasiya

C) Yavaş bərpaedici

D) Yavaş induksiya

E) Güclü anesteziya effekti
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
205) Əgər xəstəyə 20-40 % N2O verilibsə hansı simptom qeyd edilir ?
A) Tərləmə

B) “Uçma” hissiyatı

C) Paresteziya

D) Amneziya

E) Orta sedasiya
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
206) Venadaxili diazepamın infuziyasının sürəti neçə olmalıdır ?
A) 1ml/ dəq

B) 2ml/ dəq

C) 4ml/ dəq

D) 5ml/ dəq

E) 3ml/ dəq
Ədəbiyyat: 0. -235
207) Cərrahi tikiş materialları və iynələr adətən hansı yolla sterilizasiya edilib qablaşdırılır ?
A) Qaynama ilə

B) Dezinfeksiya

C) Rentgen şüaları

D) Qamma radiasiya

E) Quru isti sterilizasiya
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
208) Ağız boşluğu selikli qişasını tikmək üçün tikiş materialının qalınlığı neçə olmalıdır ?
A) 2, 0

B) 3, 0


C) 4, 0

D) 5, 0


E) 1, 0
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
209) Hemofiliyalı xəstələrin müalicəsi üçün istifadə olunan qan əvəzedici maddə hansıdır ?
A) Təzə dondurulmuş plazma

B) Kriopresipitat

C) Təzə qan

D) Plazma

E) Hemodez
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
210) Xəstə periodik böyrək dializinə gedir.Cərrahi müdaxilə hansı gün aparıla bilər ?
A) Dializdən 1 gün sonra

B) Dializdən 1 həftə sonra

C) Dializdən 1 gün əvvəl

D) Dializ olan gün

E) Dializdən 2 gün sonra
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
211) Xəstə kişi hər gün 60mq hidrokortizon qəbul edir. Diş çəkiləndən 1 gün öncə bu doza necə dəyişilməlidir ?
A) Yarıya endirilməlidir

B) 1/4-ə qədər azalmalıdır

C) İkiqat artırılmalıdır

D) 180 mq olmalıdır

E) Kəsilməlidir
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
212) II trimestr hamilə qadın diş çıxarılan zaman bayılmışdır. Xəstəyə hansı vəziyyət verilməlidir ?
A) Sağ lateral vəziyyət

B) Başı aşağı salınmış vəziyyət

C) Trendlenburq vəziyyəti

D) Sol lateral vəziyyət

E) Düz oturmuş vəziyyət
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
213) Hamiləliyin hansı dövrü diş çıxarılması üçün münasib sayılır ?
A) III trimestr

B) Doğuşdan sonra çəkilməlidir

C) I trimestr

D) II trimestr

E) Hamiləlik zamanı diş çəkmək olmaz
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
214) Aşağıdakılardan hansı halda diş çəkilməzdən öncə profilaktik antibiotik verilməsinə ehtiyac yoxdur ?
A) Revmatik ürək xəstəliyi

B) Zədəli böyrəyə hemodializ zamanı

C) Prostetik aorta qapağı

D) Mağaralı cibin trombozu

E) Tac arteriyanın şuntlanması zamanı
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
215) Hansı daimi diş adətən retensiya olaraq öz vaxtında çıxa bilmir ?
A) Aşağı I molyar

B) Yuxarı köpək

C) Aşağı köpək

D) Aşağı II premolyar

E) Yuxarı I molyar
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
216) Uşaqlarda hansı daimi diş adətən retensiya olaraq öz vaxtında çıxa bilmir ?
A) Yuxarı I premolyar

B) I premolyar

C) Aşağı yan kəsici

D) Yuxarı yan kəsici

E) II premolyar
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
217) Doğuşdan sonra 30 gün müddətində çıxan diş necə adlanır ?
A) Anormal

B) Birincili

C) Neonatal

D) Prenatal

E) Natal
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
218) Hər iki çənədə makroqnatiya hansı sindrom zamanı rast gəlinir ?
A) Daun sindromu

B) Parri Romberq sindromu

C) Leontiasis ossea

D) Pituitar giqantizm

E) Akromeqaliya
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
219) Hansı sindrom damaq yarığı, mikroqnatiya və qlossoptozis ilə xarakterizə olunur ?
A) Marfan sindromu

B) Pierr Robin sindromu

C) Romberq sindromu

D) Pacet xəstəliyi

E) Krouzon sindromu
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
220) İkiqat dodaq hansı sindromun əlamətidir ?
A) Parri Romberq sindromu

B) Marfan sindromu

C) Mişener (Mieschener) sindromu

D) Aşer (Ascher) sindromu

E) Pierr Robin sindromu
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
221) Bu kistalardan hansında epitelial qişa olmur ?
A) Kerato kista

B) Radikulyar kista

C) Anevrizmal sümük kistası

D) Follikulyar kista

E) Selik-retension kista
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
222) Çoxyuvalı kistalar ən çox hansı növ kistalarda rast gəlinir ?
A) Retension

B) Primordial

C) Keratokista

D) Radikulyar

E) Follikulyar
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
223) Follikulyar kista adətən hansı törəməyə çevrilir ?
A) Adenokarsinoma

B) Odontoma

C) Fibrokarsinoma

D) Sementoma

E) Ameloblastoma
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
224) Primordial kista harada yerləşir ?
A) Çənə şaxəsində

B) Periapikal nahiyədə

C) Bucaq nahiyəsində

D) Çənə cismində

E) Çıxmayan dişin yerində
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
225) Aşağıdakılardan hansı fissural kista sayılır ?
A) Follikulyar

B) Keratokista

C) Nazopalatinal

D) Primordial

E) Radikulyar
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
226) 15 yaşlı oğlanda R-şəkildə yuxarı mərkəzi kəsici dişlər arasında oval formalı kölgəlik görünür. Dişlər intaktdır. Diaqnozu müəyyən edin ?
A) Keratokista

B) Burun – damaq kistası

C) Radikulyar kista

D) Anevrizmal kista

E) Kürəvi - əng kistası
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
227) Travmatik sümük kistasının müalicəsi hansıdır ?
A) Sistomiya

B) Boşluğu açıb qanı buraxmaq

C) Konservativ müalicə

D) Kistektomiya

E) Boşluğu tamponada etmək
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
228) Ağız boşluğunun ən çox rast gəlinən bəd xassəli şişi hansıdır ?
A) Ameloblastik sarkoma

B) Adenokarsinoma

C) Skvamoz hüceyrə karsinoması

D) Fibrokarsinoma

E) Bazal hüceyrəli karsinoma
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
229) Xəstə alt dodaqda olan paresteziya və keylikdən şikayət edir, ancaq heç bir diş çıxarılması əməliyyatı olmayıb. Bu keylik nə ilə əlaqəli ola bilər ?
A) Metastatik yeni törəmə

B) Dental manipulyasiya

C) Sinir sistemi xəstəlikləri

D) İrsi xəstəlik

E) İnfeksiya
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
230) Çənənin xərçəngi ən çox hansı nahiyədən metastaz yolu ilə baş verə bilər ?
A) Döş

B) Böyrək

C) Qaraciyər

D) Ağciyər

E) Prostat
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
231) Çənənin sarkoması hansı nahiyəyə metastaz verə bilər ?
A) Qaraciyərə

B) Dalağa

C) Ürəyə

D) Böyrəyə

E) Ağciyərə
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
232) Gicgah – çənə oynağının revmatoid artritinin ağırlaşması hansıdır ?
A) Oynaq başının osteoması

B) Fibroz ankiloz

C) Sinovial xondromatoz

D) Çənə çıxığı

E) Oynaq başının rezorbsiyası
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
233) Gicgah – çənə oynağı artritinin müalicəsində kortikosteroidlərdən istifadə nəyə əsaslanır ?
A) İltihab əleyhinə effekt

B) Ağrıkəsici və iltihab əleyhinə effekt

C) Sedativ effekt

D) Sinovial membrana inhibitoz effekt

E) Ağrıkəsici effekt
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
234) Hemofiliyanın səbəbi nədir ?
A) Von Villebrand faktor defisiti

B) Protrombin problemi

C) VIII faktor defisiti

D) Autoimmun mexanizm

E) Vitamin K defisiti
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
235) Hansı halda laxtalanma müddəti normadan artıq olur ?
A) Maliqnant neytropeniya

B) Hemofiliya

C) Leykemiya

D) Pernisioz anemiya

E) Trombositopeniya
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293


Yüklə 2,19 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin