Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Hemofiliyalı xəstədə əməliyyat vaxtı qanaxmanı kompensasiya etmək üçün nə köçürülməlidir?Yüklə 2,19 Mb.
səhifə5/19
tarix25.11.2016
ölçüsü2,19 Mb.
#70
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

236) Hemofiliyalı xəstədə əməliyyat vaxtı qanaxmanı kompensasiya etmək üçün nə köçürülməlidir?
A) Təzə donmuş plazma

B) Təzə qan

C) VIII faktor konsentratı

D) Ringer məhlulu

E) IX faktor konsentratı
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
237) Hemofiliyalı xəstənin əməliyyat sonrası təyinatına nə məqsədəuyğun sayılır ?
A) Aminokapron turşusu

B) Mansel məhlulu

C) VIII Faktor kriopresipitatı

D) Vitamin K

E) Ringer məhlulu
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
238) Hansı halda laxtalanma müddəti normal olduğu halda qanaxma müddəti normadan artıq olur ?
A) Pernisioz anemiya

B) Hemofiliya

C) Teleangiektaziya

D) Henoç – Şonleyn purpurası

E) Von Villebrand xəstəliyi
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
239) Ortopantomoqraf aparatını kim yaratmışdır ?
A) Hounsfeld

B) Rentgen

C) Kell

D) NamataE) Villiam
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
240) Üz siniri üz nahiyəsinə hansı dəlikdən çıxaraq yayılır ?
A) Laserum

B) Bizəbənzər dəlik

C) Yumru

D) Oval


E) Spinozum
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri
241) Çənəaltı tüpürcək vəzin sekretomotor lifləri hansıdır ?
A) n. Chordatympani

B) n. Lingual

C) n. İnferior alveolar

D) n. Oculomotorius

E) n. Glossopharyngeal
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri,
242) Gicgah – çənə oynağı hansı sinirlə innervasiya olunur ?
A) Maxillar

B) Fasial

C) Lingual

D) Mandibular

E) Auriculotemporal
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri
243) Submandibulyar qanqlion hansıdır ?
A) Venoz qanqlion

B) Parasimpatik sentral qanqlion

C) Parasimpatik periferal qanqlion

D) Limfatik qanqlion

E) Simpatik sentral qanqlion
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri,
244) Mağaralı cibin trombozuna səbəb olan sifətin venaları hansılardır ?
A) Fasial, maksillar – pteriqoid kələf

B) Fasial, linqual, labial

C) Retromandibular, frontal

D) Supratrochlear, fasial

E) Fasial, anqular, nazofrontal, oftalmik
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri,
245) Dişsiz çənə qan təminatını haradan alır ?
A) Mental arteriya

B) Aşağı alveol arteriyası

C) Əng arteriyası

D) Periosteum

E) Linqual arteriya
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri
246) Çənənin aşağı alveol arteriyası ilə qidalanmayan hissəsi hansıdır ?
A) Tac çıxıntısı

B) Çənə bucağı

C) Çənə cismi

D) Oynaq çıxıntısı

E) Alveol çıxıntısı
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri
247) Universal donor hansı qan qrupu sayılır ?
A) B + (III)

B) A + və O +

C) A + (II)

D) AB + (IV)

E) O + (I)
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri
248) Əgər xəstənin penisillinə allergiyası varsa, ona hansı antibiotik verilə bilər ?
A) Gentamisin

B) Eritromisin

C) Klindamisin

D) Sefalosporin

E) Metronidazol
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri,
249) Hamilə qadınlara nə üçün tetrasiklin verilə bilməz ?
A) İonotrofik effekt yaradır

B) Kalsiumun xelatlarını yaradır

C) Kalsiumun təsirini dəyişir

D) Kalsiumun təsirini sıfıra endirir

E) Qanı durulaşdırır
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri
250) Reyes sindromu hansı dərmanın uzun müddət istifadəsi nəticəsində yaranır ?
A) İbuprofen

B) Nimesulid

C) Parasetamol

D) Aspirin

E) Metronidazol
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri
251) Kəskin parasetamol zəhərlənməsi hansı dozada baş verir ?
A) 9, 5 qm/kq

B) 8 qm/kq

C) 7 qm/kq

D) 6 qm/kq

E) 10 qm/kq
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri
252) Hansı virus stomatoloqlar üçün ən qorxulu sayılır ?
A) HİV , Hepatit B

B) HİV, Herpes simplex

C) Koksaki, HİV

D) Herpes zoster, Hepatit B

E) Herpes simplex, Herpes zoster
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri
253) “Fumigation” dedikdə nə anlaşılır ?
A) Kreslonun dezinfeksiyası

B) Əməliyyat otağının döşəməsinin dezinfeksiyası

C) Alətlərin dezinfeksiyası

D) Kiçik əməliyyat otağının tavanı, döşəməsi və divarlarının dezinfeksiyası

E) Əllərin sterilizasiyası
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri
254) Stomatoloji xəstələr arasında ən çox yoluxucu virus hansıdır ?
A) Hepatit E

B) Hepatit B və C

C) Hepatit A, B və C

D) Hepatit A və E

E) Hepatit E və C
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri
255) İti və kəsici alətlər necə sterilizasiya edilir ?
A) Formaldehidlə

B) Potassium permanqanatla

C) Qlutaraldehidlə

D) Xloraminlə

E) Spirtlə
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri
256) Hansı halda yerli anestetikin istifadəsi qəti əks göstərişdir ?
A) Şəkərli diabet

B) Hipertoniya

C) Bronxial astma

D) Revmatizm

E) Hipertireodizm
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri,
257) Yerli anestetikin tərkibindəki antioksidant hansıdır ?
A) Adrenalin

B) Sodium – meta bisulfit

C) Epinefrin

D) Metilparaben

E) Sodium xlorid
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri,
258) Qaraciyər sirrozu olan xəstəyə ən münasib yerli anestetik qrupu hansıdır ?
A) Ester qrup

B) Ümumi anesteziya

C) Sedasiya

D) Amid qrup

E) Maskalı
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri
259) Yerli anestetikin təsir mexanizmi haqqında qəbul edilən nəzəriyyə hansıdır ?
A) Spesifik reseptor nəzəriyyəsi

B) İrsi – yoluxucu nəzəriyyə

C) “Gate – control “ (qapı – yoxlama) nəzəriyyəsi

D) Membran keçiriciliyi nəzəriyyəsi

E) Trans – membran neytrallaşma nəzəriyyəsi
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri
260) Əgər xəstədə yerli anestetikə qarşı tamamilə allergiya varsa, əvəzedici kimi hansı dərman istifadə edilə bilər ?
A) Sodium xlorid

B) Benzalkonium xlorid

C) Difenhidramin hidroxlorid

D) Ketamin hidroxlorid

E) Xlorfeniramin maleit
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri

261) Yerli anestetikin tərkibində olan metilparabenin funksiyası nədir ?
A) Antioksidant

B) Antibakterial

C) Antifunqal

D) Antiseptik

E) Qoruyucu
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri,
262) Əgər xəstədə anafilaktik şok baş verərsə ilk yeridiləcək dərman hansıdır ?
A) Adrenalin

B) Deksametazon

C) Antihistamin

D) Dezifillin

E) Eufillin
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
263) “ Dry – socket “- ın ( quru diş yuvası ) sinonimi nədir ?
A) Deformans osteiti

B) Xronik alveolit

C) Kəskin osteomielit

D) Yuva osteomieliti

E) Kəskin alveo osteiti
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri
264) İkincili qanaxma nə qədər müddət sonra baş verir ?
A) 48 saat

B) 6 saat

C) 1 həftə

D) 12 saat

E) 24 saat
Ədəbiyyat: RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -26
265) “ Dry – socket “- ın ( quru diş yuvası ) patogenezini kim tədqiq etmişdir ?
A) Kelly

B) Hilton

C) Birn

D) WilliamE) Bells
Ədəbiyyat: RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -28
266) “ Dry – socket “- ın ( quru diş yuvası ) törədicisi hansıdır ?
A) Treponema denticola

B) Stafilokokk

C) Pnevmokokk

D) Qonokokk

E) Streptokokk
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book,
267) Çənənin radiasiyaya uğramış nahiyəsində cərrahi müdaxilə üçün ən optimal zaman hansıdır ?
A) Radioterapiyadan 6 ay – 1 il sonra

B) Radioterapiyadan 3 ay sonra

C) Radioterapiya kursu dövründə

D) Radioterapiyadan dərhal sonra

E) Radioterapiyadan 4 – 6 həftə sonra
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book,
268) Çəkilmiş dişin yuvası üçün istifadə olunan transplantant materialı hansıdır ?
A) Kalsium sulfat

B) Hidroksiapatit

C) Kalsium fosfat

D) Kalsium karbonat

E) Kalsium xlorid
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book,
269) Gicgah – çənə oynağı ankilozunun cərrahi müalicəsində üz sinirini zədələməmək şərtilə aparılacaq kəsik hansıdır ?
A) Alkayat və Bramley

B) Post aurikular

C) Çənəaltı

D) Endural

E) Hemikoronal
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book,
270) Gicgah – çənə oynağı ankilozunun cərrahi müalicəsində hansı intubasiya metodundan istifadə edilir ?
A) Normal intubasiya

B) Oyanıq intubasiya

C) Traxestomik intubasiya

D) Kor burun intubasiya

E) Fibro – optik intubasiya
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book

271) Gicgah – çənə oynağının rentgen müayinəsi zamanı ağız həm açıq, həmdə qapalı olduqda oynaq boşluğunda bulanıq görüntü nəyin əlamətidir ?
A) Oynaqda çıxıq

B) Oynaq başının eroziyası

C) Ankilozun başlaması

D) Oynaqda kəskin iltihab

E) Oynaq başının demineralizasiyası
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book,
272) Uşaqlarda aşağı alveol sinirinin naqili anesteziyasından sonra ən çox rast gəlinən ağırlaşma hansıdır ?
A) Paresteziya

B) Dodaqda xoralar

C) Trizm

D) Dodağın nekrozu

E) Bucaq xeyliti
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book,
273) Gicgah – çənə oynağına hidrokortizon inyeksiyası zamanı xəstə ağzını nə qədər açmalıdır ?
A) Tam açılmanın 1/3 qədər

B) Dodaqlar nisbi sakitlik vəziyyətində olmalıdır

C) Tam açılmanın 2/3

D) Tam açılmalıdır

E) Ağız bağlı olmalıdır
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
274) Gicgah – çənə oynağında aparılan cərrahi müdaxilənin ağırlaşması hansıdır ?
A) Pikvikian sindromu

B) Volf – Parkinson – Vayt sindromu

C) Trotter sindromu

D) Frey sindromu

E) Keen sindromu
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book,
275) Şuxardt şinasından hansı hallarda istifadə edilir ?
A) Əng sümüyü sınığında

B) Burun sınıqlarında

C) Uşaqlarda çənə sınıqlarında

D) Almacıq sınığında

E) Dento – alveolyar sınıqlarda
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
276) Xəstədə əng – almacıq kompleksinin sınığı vardır və xəstə şok vəziyyətindədir. Hansı müalicə aparılmalıdır ?
A) Plazma köçürülməlidir

B) Antibiotik vurulmalıdır

C) 0, 9 %-li NaCl v/d

D) Qan köçürülməlidir

E) Ringer laktat məhlulu v/d
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
277) Çənənin hansı nahiyəsi ən az sınmaya məruz qalan nahiyədir ?
A) Çənə bucağı

B) Tac çıxıntı

C) Çənə cismi

D) Simfizial nahiyə

E) Oynaq çıxıntı
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
278) Gicgah əzələsinin ani kontrakturası hansı nahiyənin sınmasına səbəb olur ?
A) Oynaq diskinin

B) Əsas sümüyün

C) Gicgah – çənə oynağının

D) Oynaq çıxıntının

E) Tac çıxıntının
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
279) Üz skeletinin möhkəm və davamlı komponenti hansıdır ?
A) Dilaltı sümük

B) Burun sümüyü

C) Alın sümüyü

D) Çənə sümüyü

E) Etmoidal sümük
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
280) Battl simptomu nədir ?
A) Bucaq nahiyəsinin sınığı

B) Kəllə əsasının sınığı

C) Le For I sınığı

D) Le For II sınığı

E) Le For III sınığı
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
281) Çənə sınıqları zamanı ən yavaş bitişmə gedən nahiyə hansıdır ?
A) Oynaq çıxıntısı

B) Simfizial

C) Bucaq nahiyəsi

D) Şaxə nahiyəsi

E) Tac çıxıntı nahiyə
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book

282) Xəstədə bir müddət əvvəl çənənin yerini dəyişmiş sınığı olmuşdur. Xəstə köhnə sınıq yerində ağrıdan şikayətlənir, bu yer mental dəliyə yaxındır və orada törəmə müəyyən edilir. Diaqnozu müəyyən edin?
A) Nevromatoz

B) Nevrofibroma

C) Travmatik nevroma

D) Nevrolemmoma

E) Hipersementoz
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
283) Çənədə ikitərəfli köpək nahiyəsinin sınığı olduğu halda çənəni arxaya doğru çəkən əzələlər hansıdır ?
A) Genioqlossus və diqastrikusun ön qarıncığı

B) Genioqlossus və masseter

C) Mylohyoid və pteriqoid medialis

D) Genioqlossus və mylohyoid

E) Genioqlossus və tirehyoid
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
284) Le For II sınığında hansı sümüklər zədələnir ?
A) Alın , əng , burun

B) Əngin alın çıxıntısı, burun , gözyaşı

C) Əng, almacıq , burun , gözyaşı

D) Almacığın alın çıxıntısı, əng , burun

E) Əngin alın çıxıntısı, gözyaşı , etmoidal
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
285) İkiqarıncıqlı əzələnin ön qarıncığı hansı sinirlə innervasiya olunur ?
A) Ansa servikalis

B) Servikal kələf

C) Fasial

D) Mandibulyar

E) Hipoqlossal
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book
286) Üz sinirinin hansı kökləri vardır ?
A) Hərəki, simpatik, parasimpatik

B) Yalnız hərəki

C) Hərəki və simpatik

D) Hissi və parasimpatik

E) Hərəki və hissi
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book,
287) Üz sinirinin şaxələri hansılardır ?
A) Petrosa minor, digastric, stylohyoid

B) Minor petrosa, digastric, petrosa major

C) Chorda tympani, anterior digastricus, posterior auricular

D) Petrosa major, minor petrosa, servikal, stapedius şaxəsi

E) Petrosa major, stapedius şaxəsi, posterior auricular, digastric
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Laboratoriya işi gem bölmə Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar

Yüklə 2,19 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə