Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?Yüklə 2,09 Mb.
səhifə1/22
tarix25.11.2016
ölçüsü2,09 Mb.
#69
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Üz–çənə cərrahiyyəsi
Bölmə 1. Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri

1) Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
A) Dərin kəsicilərin üstünün örtülməsi

B) Alt makroqnatiyası

C) Çənə-gicgah oynağın artriti

D) Çənə-gicgah oynağının bağ aparatının və oynaq kapsulunun zəifliyi

E) Dişləmin hündürlüyün azalması
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


2) Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
A) Dişləmin hündürlüyün azalması

B) Oynaq qabarcığın hündürlüyün azalması

C) Çənə-gicgah oynağın artriti

D) Alt makroqnatiyası

E) Dərin kəsici üstü örtülmə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


3) Çənə oynağının çıxığı zamanı əsas simptom hansıdır?
A) Dişlərin bir birinə bağlanmasının mümkün olmaması

B) Bədən temperaturunun qalxması

C) Alt çənənin hərəkətliliyinin məhdudlaşması

D) Gözyaşının axması

E) Dişləmin hündürlüyün azalması
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


4) Çənə oynağının çıxığının müalicəsi nədən ibarətdir?
A) Oynaq qabarcığının rezeksiyası

B) Alt çənənin kondilus çıxıntılarının rezeksiyası

C) İmmobilizasiya etmək

D) Oynaq başının oynaq çuxuruna qoyulması

E) Antibiotiklərin verilməsi
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


5) Çənə oynağının çıxığında aşağı azı dişlərinə təzyiq hansı istiqamətdə aparılır?
A) Yana

B) Yuxarı

C) Aşağı

D) Mental nahiyədə olan dişlərə tərəf

E) Aşağdan yuxarı
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


6) Çənə-gicgah oynağının kəskin artritini aşağıdakılardan hansı ilə differensiasiya etmək lazımdır?
A) Qulaqətrafı - gicgah hiperhidrozu ilə

B) Çənənin oynaq çıxıntısının sınığı ilə

C) Alt çənə nahiyəsinin fleqmonası ilə

D) Kəskin haymoritlə

E) Üst çənənin sınığı ilə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


7) Gicgah - çənə oynağının ankilozunun əsas simptomu nədir?
A) Ağrı simptomu

B) Udqunmanın pozulması

C) Alt çənənin hərəkətinin kəskin məhdudlaşması

D) Çox sayda olan kariyes prosesi

E) Qulaqda gurultu
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


8) Gicgah-çənə oynağının ankilozunun əsas səbəbi nədir?
A) Artrit

B) Qulaqətrafı-gicgah hiperhidrozu

C) Mastoidit

D) Şiş


E) Qulaqətrafı-yanaq nahiyəsinin fleqmonası
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


9) Çənələrin odontogen osteomieliti zamanı sümük toxumasının zədələnmə həcminə təsir etməyən amil hansıdır?
A) Çənələrin topoqrafik anatomik xüsusiyyətləri

B) Bədənin immunoloji reaktivliyinin dərəcəsi və orqanizmin sensibilizasiya dərəcəsi

C) Xəstənin cinsi

D) Bədənin yerli immun sisteminin funksional vəziyyəti

E) Mikrofloranın virulentliyi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.182

Tarix: 01.01.2011


10) Gicgah-çənə oynağının qeyri-spesifik kəskin artritinin səbəbi nədir?
A) Aktinomikoz

B) Dişləmin dəyişməsi səbəbindən çənə-gicgah oynağının xroniki travması

C) Kəskin zədələnmə

D) Qulaqətrafı-gicgah hiperhidrozu

E) Leyşmanioz
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


11) Gicgah-çənə oynağının qeyri-spesifik xroniki artritinin səbəbi nədir?
A) Aktinomikoz

B) Qulaqətrafı-gicgah hiperhidrozu

C) Leyşmanioz

D) Kəskin zədələnmə

E) Dişləmin dəyişməsi səbəbindən çənə-gicgah oynağının xroniki travması
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


12) Gicgah-çənə oynağının spesifik artritinin səbəbi nədir?
A) Revmatik hücum

B) Çənə-gicgah oynağının xroniki travması, dişləmin dəyişməsi

C) Aktinomikoz

D) Leyşmanioz

E) Qulaqətrafı-gicgah hiperhidrozu
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


13) Çənə-gicgah oynağının spesifik artritinin səbəbi nədir?
A) Revmatik həmlə

B) Çənə-gicgah oynağının xroniki travması, dişləmin dəyişməsi

C) Vərəm

D) Leyşmanioz

E) Qulaq ətrafı hiperhidroz
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


14) Gicgah-çənə oynağının kəskin artritinin başlanğıc mərhələsində xarakter simptom nədir?
A) Bədən temperaturunun qalxması

B) Qulaq ətrafı hiperhidroz

C) Onurğa sütununun boyun hissəsində ağrı

D) Çeynəmə əzələrin trizmi

E) Ağrı, ağızın açılmasının məhdudlaşması
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


15) Aşağıdakılardan hansı gicgah-çənə oynağının ankilozunun növüdür?
A) Fibroz

B) Kataral

C) İrinli

D) Atrofik

E) Yapışqan
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


16) Aşağıdakılardan hansı gicgah-çənə oynağının ankilozunun növüdür?
A) Yapışqan

B) İrinli

C) Atrofik

D) Kataral

E) Sümüklü
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


17) Gicgah-çənə oynağının fibroz ankilozunun klinikasının əlavə simptomu nədir?
A) Qulaqda gurultunun olması

B) Ağrı simptomunun olması

C) Çox sayda kariyesli dişlərin olması

D) Udqunmanın pozulması

E) Səhərlər oynaqda hərəkin çətinləşməsi
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


18) Gicgah-çənə oynağının iki tərəfli sümüklü ankilozunun klinikasının əsas simptomu nədir?
A) Alt çənənin tam hərəkətsizliyi

B) Qulaqda gurultunun olması

C) Çox sayda kariyesli dişlərin olması

D) Ağrı simptomunun olması

E) Udqunmanın pozulması
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


19) Gicgah-çənə oynağı ankilozunun diaqnostikasının səmərəli müayinə üsulu hansıdır?
A) Mioqrafiya

B) Elektrodiaqnostika

C) Audiometriya

D) Kompüter tomoqrafiyası

E) Qanın biokimyəvi müayinəsi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


20) Gicgah-çənə oynağının iki tərəfli sümük ankilozu ilə olan xəstənin xarici görünüşü hansı cəhətlə səciyyələnir?
A) Quş sifəti profili ilə

B) Üst mikroqnatiya

C) Alt makroqnatiya

D) Üst retroqnatiya

E) Çeynəmə əzəllərin assimetrik hipertrofiyası ilə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


21) Gicgah-çənə oynağının fibroz ankilozunun ilkin müalicəsi nədən ibarətdir?
A) Alt çənənin osteotomiyası

B) Otoplastika

C) Yalançı oynağın yaradılmasında

D) Redressasiya

E) Artroplastika
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


22) Alt çənə çıxığının yerinə salınması zamanı çənəaltı nahiyədən təzyiq hansı istiqamətdə olmalıdır?

A) Bayıra

B) Aşağıya

C) Aşağıdan yuxarı və arxaya

D) Bayıra və arxaya

E) Yuxarıya


Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


23) Alt çənə çıxığının yerinə salınması zamanı nə zaman ümumi anasteziyaya göstəriş yaranır?
A) Alt çənənin vaxtaşırı çıxıqları zamanı

B) Birincili çıxıq zamanı

C) Ağızda çoxlu hipersalvasiya olduqda

D) Çeynəmə əzələsinin reflektor kontrakturası zamanı

E) Vidaci venanın trobofellitindən şübhələndikdə
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011Bölmə 2. Üz-çənə nahiyəsinin şiş və şişəbənzər xəstəlikləri

24) Follikulyar kistanı hansı xəstəliklə differensasiya etmək lazımdır?
A) Odontoma ilə

B) Sementoma ilə

C) Diş kökü qranuloması ilə

D) Bərk odontoma ilə

E) Ameloblastoma ilə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


25) İltihabi proses qoşulmadıqda radikulyar kistanın punksiyasının xarakteri necə olur?
A) Qatı maye

B) Limfaya bənzər

C) Xolesterin kristalları ilə sarımtıl, şəffaf maye

D) Qana bənzər

E) Xolesterinəbənzər qatı maye
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


26) Böyük olmayan çənə kistasının əsas müalicəsi hansıdır?
A) Sklerozlaşdırma

B) Sistektomiya

C) Kriodestruksiya

D) Hemimandibuloektomiya

E) Çənənin hissəvi rezeksiyası
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


27) Radikulyar kista olduqda nə zaman oronazal sistotamiya aparılır?
A) Kista burun boşluğuna keçdikdə

B) Kista haymor boşluğuna doğru inkişaf etdikdə

C) Alt çənənin böyük kistalarında

D) Kista simfiz nahiyəsində yerləşdikdə

E) Kista mandibulyar kanalı sıxdıqda
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


28) Radikulyar kistaların residivinə nə səbəb olur?
A) Uzun müddət kistanın olması

B) Kista qişasının tam çıxarılmaması

C) Əməliyyatdan sonra yarada iltihabın olması

D) Odontogen infeksiya

E) Hematoma
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


29) Sistoektomiya əməliyyatına hazırlıq üçün hansı dişləri müalicə etmək lazımdır?
A) Yandakı dişləri

B) Yalnız səbəbkar dişi

C) Kökü kista boşluğuna keçmiş bütün dişləri

D) Antoqonist dişləri

E) Bütün dişləri
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


30) Çənələrin qeyri-odontogen kistaları zamanı əsas müalicə metodu hansıdır?
A) Sistoektamiya

B) Hemimandibuloektomiya

C) Sistotomiya

D) Çənənin hissəvi rezeksiyası

E) Kriodestruksiya
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


31) Ağız boşluğu selikli qişa şişlərinin inkişafında əsas etioloji faktor hansıdır?
A) Hissəvi adentiya

B) Mədə-bağırsaq traktının xəstəlikləri

C) Selikli qişanın xroniki zədələnməsi

D) Hipersalivasiya

E) Diş çoküntüləri
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


32) Ağız boşluğu selikli qişa şişlərinin inkişafında əsas etioloji faktor hansıdır?
A) Hissəvi adentiya

B) Mədə-bağırsaq traktının xəstəlikləri

C) Xərçəngönü xəstəliklər

D) Hipersalivasiya

E) Kariyes
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


33) Üz-çənə nahiyəsinin “bədxassəli şişi” diaqnozu ilə olan xəstə hansı həkimin qəbuluna göndərilməlidir?
A) Radioloqun

B) Ümumi cərrahın

C) Üz-çənə cərrahının

D) Sahə terapevtinin

E) Onkoloqun
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


34) Üz-çənə nahiyəsinin “bədxassəli şişi” diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün aparılan əlavə müayinə üsullarına aiddir?
A) Immunoloji müayinə

B) Angioqrafik müayinə

C) Biokimyəvi müayinə

D) Klinik müayinə

E) Histoloji müayinə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


35) Çənə sümüklərinin periapikal toxmalarının iltihabı nəticəsində inkişaf edir:
A) Follikulyar kista

B) Insizivial kanalın kistası

C) Nazolabilal kista

D) Radikulyar kista

E) Keratokista
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


36) Çənə sümüklərində mina qatının inkişaf pozğunluğu nəticəsində inkişaf edir?
A) Follikulyar kista

B) İnsizivial kanalın kistası

C) Nazolabilal kista

D) Keratokista

E) Radikulyar kista
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


37) Çənə kistalarının əsas klinik əlaməti nədir?
A) Udqunmanın pozulması

B) Törəmənin sıx şaxələnməsi

C) Ağrının olması

D) Vensan simptomu

E) Çənənin şişmiş şar formasında ağrısız deformasiyası
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


38) Radikulyar kistanın rentgenoloji şəklində sümük toxumasının destruksiyası üçün nə səciyyəvidir?
A) Bir və ya bir neçə dişin zirvə nahiyəsində dəqiq sərhədlərinin olması

B) Nahamar sərhədlərin olması

C) Dəqiq sərhədlərlə bir neçə boşluğun olması

D) Törəmə nahiyəsində dəqiq olmayan sərhədlərin olması

E) “Əriyən qənd” şəklində boşluğun olması
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


39) Rentgenoloji olaraq follikulyar kistanı hansı oxşar xəstəliklə differensiasiya etmək lazımdır?
A) Bərk odontoma

B) Odontoma

C) Sementoma

D) Ameloblastoma

E) Eozinofil qranuloma
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


40) Çənədə orta ölçülü kistanın müalicə metodu hansıdır?
A) Kriodestruksiya

B) Sklerozlaşdırma

C) Hemimandibuloektomiya

D) Çənənin yarısının rezeksiyası

E) Sistektomiya
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


41) Çənədə böyük ölçülü kistanın müalicə metodu necədir?
A) Hemimandibuloektomiya

B) Sistotomiya

C) Sistektomiya

D) Çənənin bir hissəsinin rezeksiyası

E) Kriodestruksiya
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


42) Çənənin radikulyar kistasının sistektomiyasına göstəriş hansıdır?

A) Kistanın kiçik və orta ölçülü (üç dişə qədər) olması

B) Kistanın burun boşluğuna yayılması

C) Kistanın böyük ölçüdə olması

D) Kistanın haymor boşluğu nahiyəsinə yayılması

E) Çənədə böyük sahədə bayır və daxili üz kortikal səhifənin destruksiyası


Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


43) Çənənin radikulyar kistasında sistektomiyaya göstəriş nədir?
A) Osteolizisin olması

B) Kistanın burun boşluğuna yayılması

C) Çənədə böyük sahədə bayır və daxili üz kortikal səhifədə destruksiyanın olması

D) Kistanın böyük ölçülü olması

E) Bir köklü tək kista boşluğunun olması
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


44) Sistektomiyanın yerli ağırlaşması müşahidə olunur:
A) Residiv ilə

B) Miokard infarkı ilə

C) Miozit ilə

D) Xolesistit ilə

E) Pankreatit ilə
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


45) Çənənin radikulyar kistasının residivinin səbəbi nədir?
A) Odontogen infeksiyanı olması

B) Kistanın mövcudolma müddəti

C) Yaranın əməliyyatdan sonrakı iltihabı

D) Hematomanın olması

E) Kista kisəsinin tam çıxarılmaması
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


46) Çənə kistası əməliyyatına hazırlıq zamanı kanalların plomblanması üçün aşağıdakılardan hansının tətbiqi əlverişlidir?
A) Fosfat-sement

B) Rezorsin-formalin pastası

C) Evqenol-timol pastası

D) Simedent

E) Amalqama
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


47) Sistotomiyadan sonra çənədə radikulyar kista residivinin səbəbi nədir?
A) Hematoma

B) Yaranın əməlliyatdan sonrakı iltihabı

C) Kistanın uzunmüddətli olması

D) Trepanasion dəliyin tez bağlanması

E) Tam götürülməmiş kista kisəsinin olması
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


48) Çənənin qeyri-odontogen kistasının əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Kriodestruksiya

B) Çənənin hissəvi rezeksiyası

C) Sistektomiya

D) Hemimandibuloektomiya

E) Sistotomiya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


49) Çənənin qeyri-odontogen kistasının inkişaf səbəbi nə ilə əlaqədardır?
A) Diş follikulunun inkişafının pozulması ilə

B) Dişin çıxmasının formalaşmasının pozulması ilə

C) Üzün embriogenezin pozulması ilə

D) Diş kökünün zədələnməsi ilə

E) Diş kökünün formalaşmasının pozulması ilə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


50) Çənənin radikulyar kistasının davamlı müalicəsində “səbəbkar” dişə tətbiq olunur?
A) Kanalın plomblanması

B) Kanalın plomblandıqdan sonra diş kökünün zirvə rezeksiyası

C) Diş tacının estetik bərpası

D) Endodental elektroforez

E) Ştiftləmə
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


51) Fibroz toxuma mənşəli həqiqi şişlərə aiddir?
A) Radikulyar kista

B) Damağın fibromatozu

C) Follikulyar kista

D) Bərk fibroma

E) Epulis
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


52) Fibroz toxuma mənşəli həqiqi şişlərə aiddir?
A) Damağın fibromatozu

B) Epulis

C) Follikulyar kista

D) Yumşaq fibroma

E) Radikulyar kista
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


53) Bərk fibroma üçün xarakterikdir?
A) Kollagenlə zəngin olan yetişməmiş fibroz toxuma

B) Yetişmiş fibroz toxuma

C) Piy toxuması

D) Kollagenlə kasad yetişməmiş fibroz toxuma

E) Sümük toxuması
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


54) Yumşaq fibroma üçün xarakterikdir?
A) Sümük toxuması

B) Yalnız yetişmiş fibroz toxuma

C) Yalnız yetişmiş piy toxuması

D) Yetişmiş piy və fibroz toxuma

E) Epitelinin hipertrofiyası
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


55) Bərk və yumşaq fibroma əsasən ağız boşluğu selikli qişasında hansı nahiyədə yerləşir?

A) Ağız boşluğunun dibində

B) Retromolyar nahiyədə

C) Dodaq nahiyəsində

D) Yanaq nahiyəsində

E) Dildə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011
56) Fibromanın əsas müalicə üsuluna aiddir?
A) Fibromanın sağlam toxuma hüdudlarında götürülməsi

B) Fibromanın hissəvi rezeksiyası

C) Kombinəolunmuş şüa terapiyası

D) Şüa terapiyası

E) Kimyəvi terapiya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


57) Fibromatoz aiddir:
A) Kistalara

B) Qranulyomalara

C) Fistullara

D) Həqiqi şişlərə

E) Şişəbənzər törəmələrə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


58) Fibromatoz adətən ağız boşluğu selikli qişasında yerləşir:
A) Üst dodaqda

B) Ağız boşluğunun dibində

C) Diş ətində vestibulyar tərəfdən

D) Yanaqda

E) Dildə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


59) Fibromatozun əsas müalicə üsullarına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Törəmənin sümüküstlüyü ilə birlikdə götürülməsi

B) Antibiotikoterapiya

C) Qarışıq (kombinəolunmuş) şüa-kimyəvi müalicə

D) Şüa terapiyası

E) Kimyəvi terapiya
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


60) Lipomanın əsas mualicə üsuluna aiddir?
A) Şüa terapiya

B) Kriodestruksiya

C) Kimyəvi terapiya

D) Kapsulla birlikdə çıxarılması

E) Qarışıq (kombinəolunmuş) şüa-kimyəvi müalicə
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


61) Ağız boşluğunun xərçəngönü xəstəliklərinin əsas etioloji yaranma faktoru nədir?
A) Üz skeleti sümüklərinin kəskin iltihabi prosesi

B) İkincili adentiya

C) Üzün yumşaq toxumaların kəskin iltihabı prosesi

D) Ağız boşluğunun selikli qişasının xroniki zədələnmələri

E) İnfeksion xəstəlik
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


62) Ağız boşluğunun xərçəngönü xəstəliklərinin əsas etioloji yaranma faktoruna aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Üz skeleti sümüklərinin kəskin iltihabi prosesi

B) Pis vərdişlər və peşə zədələnmələri

C) İnfeksion xəstəlik

D) Üzün yumşaq toxumasının kəskin iltihabi prosesləri

E) İkincili adentiya
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


63) Dodağın qırmızı haşiyəsinin ziyilli xərçəngönü hiperkeratozunun klinik şəkli necədir?
A) Nazik və sıx pulcuqla örtülmüş,buynuzlaşmış məhdud sahənin mövcud olması

B) “Coğrafi “ şəklində olan qabıqla örtülmüş atrofik sıxılmış qabarıqların mövcud olması

C) Qanaxmaya və epitelizasiyaya meyilli olmayan 2-3 eroziyanın mövcud olması

D) 3-5 mm epiteldən yüksəlmiş, nahamar səthli ağrılı düyünün mövcud olması

E) Ətraf toxumalara infiltrasiya, və eroziv səthin mövcud olması
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


64) Xərçəngönü hiperkeratozun klinik şəkli necədir?
A) “Coğrafi “ şəklində olan qabıqla örtülmüş atrofik sıxılmış qabarıqların mövcud olması

B) 3-5 mm epiteldən yüksəlmiş, nahamar səthli ağrılı düyünün olması

C) Nazik və sıx pulcuqla örtülmüş,buynuzlaşmış məhdud sahənin mövcud olması

D) Ətraf toxumaların infiltrasiyası ilə eroziv səthin mövcud olması

E) Qanaxmaya və epitelizasiyaya meyilli olmayan 2-3 eroziyanın olması
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


65) Dodağın qırmızı haşiyəsinin ziyilli xərçəngönü hiperkeratozunun əsas müalicə üsulu necədir?
A) Kimyəvi terapiya

B) Şüa Terapiyası

C) Antibiotikoterapiya

D) Cərrahi üsul

E) Kombinəolunmuş şüa-kimyəvi terapiya
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


66) Dodağın qırmızı haşiyəsinin məhdud xərçəngönü hiperkeratozunun əsas müalicə üsulu necədir?
A) Kriodestruksiya

B) Kombinəolunmuş şüa-kimyəvi terapiya

C) Şüa terapiyası

D) Kimyəvi terapiya

E) Antibiotikoterapiya
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Laboratoriya işi gem bölmə Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar

Yüklə 2,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə