Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Dil vestibulu nahiyəsində ağız dibini hansı əzələ təşkil edir ?Yüklə 2,09 Mb.
səhifə8/22
tarix25.11.2016
ölçüsü2,09 Mb.
#69
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

305) Dil vestibulu nahiyəsində ağız dibini hansı əzələ təşkil edir ?
A) Mylohyoid

B) Stylohyoid

C) Sphenomandibular

D) Buccinator

E) Linqual
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, Sanjeev Raj Bhatia .Dentogist. MCQs in Dentistry (with explanatory answers ). Third edition.Jaypee brothers. Medical Publishers LTD. New Delhi. 2003. – 253

Tarix: 10.10.2014 19:40:48


306) Ağız boşluğunda ən çox rast gəlinən bədxassəli şiş hansıdır ?
A) Metastatik karsinoma

B) Adenokarsinoma

C) Osteogenik sarkoma

D) Bazal hüceyrə karsinoması

E) Epidermoid karsinoma
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, Sanjeev Raj Bhatia .Dentogist. MCQs in Dentistry (with explanatory answers ). Third edition.Jaypee brothers. Medical Publishers LTD. New Delhi. 2003. – 254

Tarix: 10.10.2014 19:40:49


307) Protruziya zamanı dil sağa tərəf yönəlir. Bu hansı sinirin iflici nəticəsindədir ?
A) Sol hipoqlossal

B) Sağ fasial

C) Linqual

D) Sağ hipoqlossal

E) Sol fasial
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. - 1068

Tarix: 10.10.2014 19:40:49


308) Tetanusun ən vacib ilkin simptomu nədir ?
A) Sardonik gülüş

B) Qızdırma

C) Diplopia

D) Qıcolma

E) Trizm
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. - 1069

Tarix: 10.10.2014 19:40:49


309) Traxeostomiya hansı traxeya həlqələri nahiyəsində aparılmalıdır ?
A) I həlqə nahiyəsi

B) III və IV həlqələr nahiyəsi

C) IV və V həlqələr nahiyəsi

D) Üzüyəbənzər qığırdaq nahiyəsi

E) II və III həlqələr nahiyəsi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. - 1024

Tarix: 10.10.2014 19:40:49


310) Dermoid kista aşağıdakılardan hansının formasıdır ?
A) Sistik hamartoma

B) Neyrofibroma

C) Xoriostoma

D) Hamartoma

E) Sistik teratoma
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. - 999

Tarix: 10.10.2014 19:40:49


311) N2O və O2 birlikdə istifadəsi zamanı ən çox rast gəlinən əlavə təsirlər hansıdır ?
A) Öyümə

B) Bradikardiya

C) Hallusinasiya və yuxu

D) Qıcolma

E) Taxikardiya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -236

Tarix: 10.10.2014 19:40:49


312) Ambulator ümumi anesteziya zamanı əməliyyat sonrası ən çox rast gəlinən ağırlaşma hansıdır ?
A) Atelektaz

B) Öyümə


C) Hipertoniya

D) Ağciyər absesi

E) Pnevmoniya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -237

Tarix: 10.10.2014 19:40:49


313) Aşağıdakılaradan hansı həqiqi kista deyildir ?
A) Nazolabial

B) Kerato kista

C) Hemorragik kista

D) Orta damaq

E) Qlobulomaksillar
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -16

Tarix: 10.10.2014 19:40:50


314) Çənənin oynaq çıxıntısı nahiyəsindəki sınıqlar bütün çənə sınıqlarının neçə faizini təşkil edir ?
A) 10 – 20 %

B) 60 – 80 %

C) 26 – 35 %

D) 5 – 15 %

E) 48 – 66 %
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. - 43

Tarix: 10.10.2014 19:40:50


315) Traxeostomiya zamanı qanaxma hansı damarın zədələnməsi nəticəsində baş verir ?
A) Aşağı tireoid arteriya

B) Vidaci vena

C) Yuxarı tireoid arteriya

D) Aşağı tireoid vena

E) Yuxarı tireoid vena
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, Sanjeev Raj Bhatia .Dentogist. MCQs in Dentistry (with explanatory answers ). Third edition.Jaypee brothers. Medical Publishers LTD. New Delhi. 2003. – 20

Tarix: 10.10.2014 19:40:50


316) Gicgah – çənə oynağı ancaq hansı istiqamətdə çıxa bilər ?
A) Anterior

B) Medial

C) Distal

D) Lateral

E) Posterior
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri Sanjeev Raj Bhatia .Dentogist. MCQs in Dentistry (with explanatory answers ). Third edition.Jaypee brothers. Medical Publishers LTD. New Delhi. 2003. – 245

Tarix: 10.10.2014 19:40:50Üz-çənə nahiyəsi xəstəliklərinin müayinəsi və müalicəsinin xüsusiyətləri. Aseptika və antiseptika

317) Yaraya mikroorqanizmlərin düşməsinin qarşısının alınması üzrə tədbirlər kompleksi necə adlanır?
A) Aseptika

B) Antiblastika

C) Antiseptika

D) Ablastika

E) Ataraksiya
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


318) Avtoklavlaşdırma zamanı materiallarda və alətlərdə hansı proses baş verir?
A) Mikroorqanizmlərin patogen və saprofit qruplara ayrılması

B) Yalnız patogen funqal mikrofloranın məhvi

C) Mikroorqanizmlərin inkişafınının dayandırılması

D) Yanlız virusların məhvi

E) Bütün növ mikroorqanizmlərin məhvi
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


319) Rezin istisna olmaqla bütün digər materiallar üçün avtoklavda əsas sterilizasiya rejimi hansıdır?
A) Hərarət - 110ºС; təziq - 2 atm. ; zaman - 30 dəq.

B) Hərarət - 132ºС; təziq - 2 atm. ; zaman - 20 dəq.

C) Hərarət - >130ºС; təziq - 1 atm. ; zaman - 30 dəq.

D) Hərarət - >140ºС; təziq - 1 atm. ; zaman - 45 dəq.

E) Hərarət - 100ºС; təziq - 1 atm. ; zaman - 30 dəq.
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


320) Rezin daxil olmaqla bütün digər materiallar üçün avtoklavda əsas sterilizasiya rejimi hansıdır?
A) Hərarət - 132ºС; təziq - 2 atm. ; zaman - 20 dəq.

B) Hərarət - >130ºС; təziq - 1 atm. ; zaman - 30 dəq.

C) Hərarət - 110ºС; təziq - 2 atm. ; zaman - 30 dəq.

D) Hərarət - 120 ºС; təziq - 1, 1 atm. zaman - 45 dəq.

E) Hərarət - <100ºС; təziq – 1, 1 atm. ; zaman - 45 dəq.
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


321) Dərman preparatları üçün avtoklavda sterilizasiya üçün xüsusi qoruyucu rejimi müəyyən edin .
A) 120ºС dərəcə, 1, 1 atm. təzyiq altında, 45 dəqiqə

B) 110 ºС dərəcə, 0, 5 atm. təzyiq altında 180 dəqiqə

C) 110ºС dərəcə, 2 atm. təzyiq altında, 30 dəqiqə

D) 132ºС dərəcə, 2 atm. təzyiq altında, 20 dəqiqə

E) 130ºС - dən yüksək dərəcə, 1. 1 atm. təzyiq altında, 30 dəqiqə ərzində
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


322) İncə optik alətlərin sterilizasiyası hansı üsulla aparılır?
A) Spirt buxarı ilə

B) Avtoklavlaşma ilə

C) Quru isti ilə

D) Antiseptik məhlullarda saxlamaqla

E) Qaynatmaqla
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


323) Sterilizasiya edilmiş biks açılmadan hansı müddət ərzində sterilliyini qoruyur?
A) 3 sutka ərzində

B) 36 saat ərzində

C) 1 həftə ərzində

D) 1 ay ərzində

E) 24 saat ərzində
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


324) Hansı müddət ərzində sterilizasiya edilmiş açıq biksdən istifadə etmək olar?
A) Yalnız biks açılan kimi

B) 36 saat ərzində

C) 1 həftə ərzində

D) 3 sutka ərzində

E) 24 saat ərzində
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


325) Hansı müddət ərzində sterilizasiya edilmiş yapışdırılmış açılmayan kraft (kağız) paketlərdən istifadə etmək olar?
A) 36 saat ərzində

B) 24 saat ərzində

C) 1 həftə ərzində

D) 3 sutka ərzində

E) 20 sutka ərzində
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


326) Hansı müddət ərzində sterilizasiya edilmiş açılan kraft (kağız) paketlərdən istifadə etmək olar?
A) 24 saat ərzində

B) Paket açılan kimi dərhal

C) 1 həftə ərzində

D) 36 saat ərzində

E) 3 sutka ərzində
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


327) Yaralarda olan mikroorqanizmlərin məhv edilməsi kompleks tədbirləri necə adlanır?
A) Aseptika

B) Atrofiya

C) Ablastika

D) Antiseptika

E) Antiblastika
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


328) Hansı antiseptik halloid qrupuna aiddir?
A) Hidrogen perioksid

B) Formalin

C) Sink sulfat

D) Protarqol

E) Spirtli yod məhlulu
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


329) Hansı antiseptik halloid qrupuna aiddir?
A) Protarqol

B) Hidrogen perioksid

C) Xloramin

D) Sink sulfat

E) Formalin
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


330) Hansı antiseptik halloid qrupuna aiddir?
A) Lyuqol məhlulu

B) Formalin

C) Hidrogen - perioksid

D) Sink sulfat

E) Protarqol
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


331) Hansı antiseptik halloid qrupuna aiddir?
A) Protarqol

B) Hidrogen - peroksid

C) Yodoform

D) Sink sulfat

E) Formalin
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


332) Hansı antiseptik halloid qrupuna aiddir?
A) Sink sulfat

B) Protarqol

C) Hidrogen - perioksid

D) Povidon - yodin (betadin)

E) Formalin
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


333) Hansı antiseptikin tərkibində ağır metal duzlar mövcuddur?
A) Hidrogen - perioksid

B) Povidon - yodin (betadin)

C) Formalin

D) Xlorheksidin

E) Protarqol
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


334) Hansı antiseptikin tərkibində ağır metal duzlar mövcuddur?
A) Civə prepartları

B) Hidrogen - perioksid

C) Xlorheksidin

D) Povidon - yodin (betadin)

E) Formalin
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


335) Hansı antiseptikin tərkibində ağır metal duzlar mövcuddur?
A) Povidon - yodin (betadin)

B) Furasilin

C) Sink sulfat

D) Hidrogen - perioksid

E) Formalin
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


336) Hansı antiseptik oksidləşdiricilər qrupuna aiddir?
A) Furasilin

B) Yod


C) Kalium permanqanat

D) Xloramin

E) Formalin
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


337) Hansı antiseptik oksidləşdiricilər qrupuna aiddir?
A) Xloramin

B) Hidrogen - peroksid

C) Formalin

D) Furasilin

E) Yod
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


338) Hansı antiseptik rəngləyicilər qrupuna aiddir?
A) Furasilin

B) Xloramin

C) Metilen abısı

D) Formalin

E) Yod
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


339) Hansı antiseptik rəngləyicilər qrupuna aiddir?
A) Xloramin

B) Brilliant yaşılı

C) Yod

D) FurasilinE) Formalin
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


340) Hansı antiseptik turşular qrupuna aiddir?
A) Furasilin

B) Xloramin

C) Yod

D) XlorheksidinE) Bor turşusu
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


341) Hansı antiseptik turşular qrupuna aiddir?
A) Xlorheksidin

B) Furasilin

C) Yod

D) XloraminE) Salisil turşusu
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


342) Hansı antiseptik qələvi qrupuna aiddir?
A) Selen preparatları

B) Yod


C) Ammonyak məhlulu

D) Furasilin

E) Xloramin
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


343) Detergent təsirli antiseptik hansıdır?
A) Ammonyak məhlulu

B) Xloramin

C) Xlorheksedin

D) Furasilin

E) Fenol
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


344) Detergent təsirli antiseptiklərə aşağıddakılardan hansı aiddir?
A) Fenol

B) Selen preparatları (sulsen sabunu)

C) Ammonyak məhlulu

D) Furasilin

E) Xloramin
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


345) İrinli yaraların hipertonik məhlula isladılmış piltə ilə drenaj edilməsi zamanı antiseptikanın hansı növü tətbiq edilir?
A) Qarışıq

B) Kimyəvi

C) Mexaniki

D) Fiziki

E) Bioloji
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


346) Aşağıdakılardan hansı fiziki antiseptikaya aiddir?
A) Yaraların birincili cərrahi işlənməsi

B) Yaraya ferment tərkibli sarğının qoyulması

C) Yaranın hiqroskopik (hopdurucu) tamponla drenaj edilməsi

D) Yaradan nekrotik toxumaların xaric edilməsi

E) Yaranın antiseptiklərlə yuyulması
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


347) Yaradan irinli eksudatın xaric edilməsi zamanı antiseptikanın hansı növü tətbiq edilir?
A) Fiziki

B) Bioloji

C) Kimyəvi

D) Mexaniki

E) Mikrobioloji
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


348) Aşağıdakılardan hansı mexaniki antiseptikaya aiddir?
A) Yaradan nekrotik toxumaların xaric edilməsi

B) Yaraya steril sarğının qoyulması

C) Antibiotiklərin əzələ - daxili yeridilməsi

D) Yaranın tənzif tamponla drenaj edilməsi

E) Hidrogen - peroksidlə yaranın yuyulması
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Laboratoriya işi gem bölmə Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar

Yüklə 2,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə