Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Aşağıdakıların hansında sekvestrektomiya ağızdaxili üsulla aparılır?Yüklə 2,09 Mb.
səhifə16/22
tarix25.11.2016
ölçüsü2,09 Mb.
#69
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22

697) Aşağıdakıların hansında sekvestrektomiya ağızdaxili üsulla aparılır?
A) Əngin gözaltı nahiyəsində

B) Çənənin şaxəsində

C) Əngin almacıq nahiyəsində

D) Çənənin alveol çıxıntısında

E) Çənənin cisim və bucağında
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 239-241

Tarix: 01.01.2011


698) Əksər hallarda aşağıdakılardan hansı odontogen limfadenitlərin törədicisidir?
A) Solğun treponema

B) Difteriya çöpləri

C) Vərəm çöpləri

D) Şüa göbələkləri

E) Qızılı stafilokok
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова «Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300

Tarix: 01.01.2011


699) Odontogen limfadenitlərin kliniki gedişə görə təsnifatı hansıdır?
A) Kəskin seroz, kəskin fibroz və xroniki limfadenitlər

B) Kəskin seroz, kəskin irinli və xroniki limfadenitlər

C) Kəskin ocaqlı, xroniki yayılmış limfadenitlər

D) Kəskin ocaqlı, kəskin fibroz və xroniki limfadenitlər

E) Kəskin, yarım kəskin, xroniki limfadenitlər
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300

Tarix: 01.01.2011


700) Limfa sisteminin odontogen iltihabi xəstəliklərində yalnız konservativ müalicə hansı nozoloji forma zamanı aparılır?
A) Xroniki hiperplastik limfadenit

B) Bütün limfadenitlər

C) Adenofleqmona

D) Seroz limfadenit

E) Kəskin irinli limfangit
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» c. 291-300

Tarix: 01.01.2011


701) Klinik göstəricilərdən asılı olaraq odontogen limfadenitlər hansı qruplara bölünür?
A) Spesifik və qeyri - spesifik

B) Birincili və ikincili

C) İnfeksion və qeyri - infeksion

D) Kəskin, xroniki, xroniki kəskinləşmiş

E) Odontogen, tonzillogen, rinogen
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» c. 291-300

Tarix: 01.01.2011


702) Odontogen limfadenitin təsnifatı haqqında aşağıdakılardan hansı səhvdir?
A) Xroniki hiperplastik

B) Yarım kəskin

C) Xroniki kəskinləşmiş

D) Kəskin seroz

E) Kəskin irinli
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» c. 291-300

Tarix: 01.01.2011


703) Çənəaltı limfa düyünüdə iltihabi proses tam aradan qaldırılmayıb, bunun səbəbi böyük ehtimalla aşağıdakılarddan hansı ola bilər?
A) İmmunosupressiv terapiya aparılmayıb

B) Səbəbkar diş müalicə olunmayıb

C) Fizioterapiya aparılmayıb

D) Antibiotikoterapiya aparılmayıb

E) Antihistamin preparatlarla müalicə edilməyib
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» c. 291-300

Tarix: 01.01.2011


704) Aşağıdakı hansı limfa düyünləri kəllə əsasının limfa düyünlərinə aiddir?
A) Molyar

B) Yanaq


C) Çənə

D) Ənsə


E) Burun - dodaq
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т. Г.Робустова «Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c. 291-300

Tarix: 01.01.2011


705) Kəllə əsası limfa düyünlərinə hansı limfa düyünləri aiddir?
A) Dərin qulaqətrafı

B) Molyar

C) Çənə

D) Yanaq


E) Burun - dodaq
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т. Г.Робустова «Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300

Tarix: 01.01.2011


706) Xüsusi çənəaltı limfa düyünləri haradan limfa almır?
A) Qulaq seyvanından

B) Ağız dibi toxumalarından

C) xüsusi çənəaltı nahiyənin sümüküstlüyündən

D) Alt dodaqdan

E) Dilin uc hissəsindən
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т. Г.Робустова «Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» c.291-300

Tarix: 01.01.2011


707) Burun - dodaq limfa düyünləri limfanı haradan alır?
A) Yanaq nahiyəsindən

B) Üst dodaqdan

C) Gözyuvasıaltı nahiyənin səthindən

D) Qaşüstü nahiyədən

E) Burunun yumşaq toxumalarından
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т. Г.Робустова «Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» c.291-300

Tarix: 01.01.2011


708) Yanağın limfa düyünləri harada yerləşir?
A) Xüsusi çeynəmə əzələsinin ön kənarında

B) Yanaq nahiyəsinin aşağı hissəsində

C) Burun - dodaq büküşü nahiyəsində

D) Yanaq və gözyuvasıaltı nahiyənin sərhədində

E) Çənənin aşağı kənarında
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т. Г.Робустова «Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» c.291-300

Tarix: 01.01.2011


709) Xroniki odontogen limfadenitlər hansı xəstəliklərlə differensasiya olunur?
A) Karbunkul və qarayara ilə

B) Üzün və boyunun anadangəlmə kistaları və fistulası ilə, şiş xəstəlikləri ilə

C) Kəskin osteomielitlərlə, xroniki pulpitlərlə, şiş xəstəlikləri ilə

D) Aktinomikoz ilə, kəskin və xroniki osteomielitlərlə

E) Xroniki osteomielitlərlə, kəskin sialodenitlərlə və xroniki qranulyasiyalaşan periodontitlərlə
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300

Tarix: 01.01.2011


710) Kəskin irinli odontogen limfadenitlərin cərrahi müalicə mərhələləri hansıdır?
A) İrinli ocağa elektroforezlə medikamentoz təsir

B) İrinliyin açılması, drenaj qoyulması

C) İrinliyin açılması, fizioterapevtik prosedurların təyini

D) İrinliyin açılması, antibakterial terapiya

E) İrinliyin açılması, nekrotik toxumaların kənar edilməsi, drenajın qoyulması
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300

Tarix: 01.01.2011


711) Odontogen kəskin və xroniki limfadenitlərin ilkin müalicə taktikası hansıdır?
A) İrinliyin açılması

B) İmmun sisteminin modulyasiyası

C) Antibakterial terapiya

D) Fizioterapiya

E) Odontogen infeksiya mənbəyinin aradan qaldırılması
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова «Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300

Tarix: 01.01.2011


712) Kəskin irinli limfadenit zamanı müalicə necə aparılır?
A) İmmunnoterapiya

B) Şüa müalicəsi

C) Yalnız antibakterial terapiya

D) Elektrofarez

E) İrinliyin açılması və medikamentoz terapiya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300

Tarix: 01.01.2011


713) Kəskin irinli odontogen limfadeniti hansı xəstəliklərlə differensasiya etmək olar?
A) Ateroma, furunkul

B) Aktinomikotik və vərəm limfadeniti

C) Ateroma, karbunkul

D) Miqrasiyaedici qranulyoma, karbunkul

E) Lipoma, dermoid kista
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300

Tarix: 01.01.2011


714) Kəskin limfadenitdə iltihabın inkişafının ardıcıllığı necə olmalıdır?
A) Seroz, irinli, periadenit, adenofleqmona

B) Periadenit, seroz, irinli

C) Seroz, irinli,adenofleqmona, periadenit

D) İrinli, seroz, adenofleqmona, periadenit

E) Adenofleqmona, periadenit, irinli
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300

Tarix: 01.01.2011


715) Kəskin seroz limfadenit nə ilə səciyyələnir?
A) Tünd qəhvəyi rəngli dəri örtüyü ilə ödem

B) Makrofaqların böyüməsi ilə

C) Leykositlərin yığımı ilə

D) Hiperemiya, ödem, hüceyrə infiltrasiyası

E) Limfatik follikulanın böyüməsi ilə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300

Tarix: 01.01.2011


716) Xroniki hiperplastik limfadenit xarakterizə olunur?
A) Limfoid elementlərin hiperplaziyası ilə

B) Limfoid toxumanın əvəz olunmaı ilə

C) Hemorragik ekssudatın yığılması ilə

D) Birləşdirici toxumanın yaranması ilə

E) Fibroz toxumanın böyüməsi ilə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300

Tarix: 01.01.2011


717) Adenofleqmonoz proses nəyi göstərir?
A) Limfa düyünlərinin iltihabi xəstəliyini

B) Limfa damarlarının iltihabi xəstəliyini

C) Badamcıqların və yumşaq damağın iltihabi xəstəliyini

D) Limfa düyünlərinin və onu əhatə edən yumşaq toxumaların yayılmış irinli iltihabi xəstəliyini

E) Limfa damarlarının, limfa düyünlərinin iltihabi xəstəliyini
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300

Tarix: 01.01.2011


718) Adenofleqmonanın səbəbi hansıdır?
A) Periapikal iltihab

B) Periostit

C) İltihabi prosesin limfa düyünündən kənara yayılması

D) Absesləşmiş furunkul

E) Parenximatoz sialodenit
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300

Tarix: 01.01.2011


719) Adenofleqmona zamanı periferik qanın ümumi analizində hansı əsas parametrlərdə dəyişikliklər olur?
A) Eritrositlərin çökmə sürəti azalır, hemoqlobin artır

B) Leykositoz olmur, eritrositlərin çökmə sürəti dəyişilmir

C) Hemoqlobin azalır, leykositoz müşahidə edilmir

D) Eritrositlərin çökmə sürəti artır və leykositoz müşahidə edilir

E) Leykopeniya baş verir
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300

Tarix: 01.01.2011


720) Adenofleqmonaların əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Medikamentoz

B) Fizioterapevtik

C) Medikamentoz, fizioterapevtik

D) Cərrahi, fizioterapevtik

E) Cərrahi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300

Tarix: 01.01.2011


721) Adenofleqmonaların müalicəsi necə aparılır?
A) Xroniki periodontitin cərrahi müalicəsi kimi

B) Fizioterapevtik üsulla

C) Fleqmonalarda olduğu kimi

D) Medikamentoz üsulla

E) Seroz limfadenitdə olduğu kimi
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300

Tarix: 01.01.2011


722) Adenofleqmonaların klinikasında aşağıdakılardan hansı müşahidə edilir?
A) Yalnız ümumi halsızlıq

B) Yalnız ağrı

C) Yalnız hərarət

D) Ağrı, lokal şişkinlik, intoksikasiya əlamətləri

E) Bərk konsistensiyalı şişkinlik
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300

Tarix: 01.01.2011


723) Periferik qanda əsasən hansı göstəricilərin dəyişilməsi adenofleqmonaların diaqnostikasında mühüm rol oynayır?
A) İltihabın kəskin faza göstəriciləri və patoloji seroloji proteinlər

B) Osteomarkerlərin səviyyəsi

C) Biokimyəvi markerlər

D) Lipid mübadiləsi göstəriciləri

E) Qanın ümumi analizinin parametrləri
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300

Tarix: 01.01.2011


724) Adenofleqmonalar zamanı hansı xəstəliklərlə differensial diaqnostika aparılmalıdır?
A) Furunkul, karbunkul

B) Yalnız karbunkul

C) Yalnız sarkoidoz

D) Sarkoidoz, qarayara

E) Aktinomikoz, vərəm
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300

Tarix: 01.01.2011


725) Üz - çənə nahiyəsinin limfadeniti anlayışınına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Limfa düyününün fibrozlaşması

B) Limfa düyününün kapsulunun dağılması nəticəsində ətraf toxumalarının iltihabı

C) Limfa düyünündə iltihab nəticəsində kazeoz (kəsmik) nekroz

D) Limfa damarının ilthabı

E) Limfa düyününün iltihabı
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 258

Tarix: 01.01.2011


726) Üz - çənə nahiyəsinin limfangoiti anlayışına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Limfa düyündə iltihab nəticəsində kazeoz (kəsmik) nekroz

B) Limfa düyünün iltihabı

C) Limfa damarının ilthabı

D) Limfa düyününün fibrozlaşması

E) Limfa düyününün kapsulunun dağılması nəticəsində ətraf toxumalarının iltihabı
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300

Tarix: 01.01.2011


727) Üz - çənə nahiyəsinin adenofleqmonası anlayışınına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Limfa düyünün fibrozlaşması

B) Limfa düyününün kapsulunun dağılması nəticəsində ətraf toxumalarının iltihabı

C) Limfa damarının ilthabı

D) Limfa düyünündə iltihab nəticəsində kazeoz (kəsmik) nekroz

E) Limfa düyününün iltihabı
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300

Tarix: 01.01.2011


728) Kəskin retikulyar limfanqoitdən fərqli olaraq trunkulyar limfanqoit zamanı hansı proses baş verir?
A) Dərin limfatik damarlar zədələnir

B) İri arteriyalarının arteriti qeyd olunur

C) Dərialtı piy toxumasının irinli dağılması müşahidə olunur

D) Üz dərisinin hissəvi nekrozu baş verir

E) Limfa damarlarının səthi şəbəkəsi zədələnir
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300

Tarix: 01.01.2011


729) Kəskin trunkulyar limfanqoitdən fərqli olaraq retikulyar limfangoit zamanı baş verən prosesi təyin edin.
A) Üz dərisinin hissəvi nekrozu var

B) Limfa damarlarının səthi şəbəkəsi zədələnir

C) Dərin limfa damarları zədələnir

D) Dərialtı piy toxumasının irinli dağılması müşahidə olunur

E) İri arteriyalarının arteriti qeyd olunur
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300

Tarix: 01.01.2011


730) Kəskin limfanqoit hansı patologiya ilə differensasiya olunmalıdır?
A) Kavernoz sinusun trombozu

B) Dərialtı qranuloma

C) Odontogen abses

D) Qızılyel xəstəliyi

E) Odontogen fleqmona
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300

Tarix: 01.01.2011


731) Kəskin seroz odontogen limfadenit zamanı xəstənin ağız boşluğunun müayinəsi zamanı aşağıdakılardan hansı müşahidə olunur?
A) Dilaltı tüpürcək vəzisinin sialodeniti

B) Qlossit

C) Periodontit

D) Xroniki tonzilit

E) Ağız boşluğunun selikli qişasının irinləmiş yarası
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300

Tarix: 01.01.2011


732) Kəskin seroz qeyri - odontogen limfadenit zamanı xəstənin ağız boşluğunun müayinəsi zamanı aşağıdakılardan hansı müşahidə olunur?
A) Alveolit

B) Xroniki tonzilit

C) Xroniki periodontit

D) Periostit

E) Perikoronit
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300

Tarix: 01.01.2011


733) Limfogen parotit nədir?
A) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinin daxilində olan limfatik düyünün limfadenit nəticəsində stenon axarının stenozu

B) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinin daxilində olan limfatik düyünün hiperplaziyası

C) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinin daxilində olan limfatik düyünün dağılması və irinin axar vasitəsi ilə ifraz olunması

D) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinin iltihablaşması nəticəsində regionar limfadenit

E) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinin daxilində olan limfatik düyünün limfadenit nəticəsində vəzinin parexnimasının seroz iltihabı
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 258-269

Tarix: 01.01.2011


734) “ Hersenberq ” yanlış parotiti zamanı aşağıdakılardan hansı baş verir?

A) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinin iltihablaşması nəticəsində regionar limfadenit

B) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinin daxilində olan limfa düyünün hiperplaziyası

C) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinin daxilində olan limfa düyünün limfadeniti nəticəsində vəzinin parexnimasının seroz iltihabı

D) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinin daxilində olan limfa düyünün limfadeniti nəticəsində stenon axarının stenozu

E) Qulaqətrafı - çeynəmə fassiyanın altında olan dərin qulaqətrafı limfa düyünlərinin limfadeniti


Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 258-269

Tarix: 01.01.2011


735) Rentgenoloji şəkildə haymor boşluqları harada yerləşir?
A) Kvadrat formasında olan göz yuvasının altında

B) Üçbucaq formasında burun sümüklərinin altında

C) Kvadrat formasında olan almacıq qövsünün altında

D) Üçbucaq formasında olan almacıq qövsünün altında

E) Üçbucaq formasında olan göz yuvasının altında
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.

Tarix: 01.01.2011


736) Düzgün olmayan cavabı göstərin.
A) Odontogen haymorit zamanı adətən hər iki əng boşluğu zədələnir

B) Odontogen haymorit zamanı dişdə və ya parodont toxumalarında ağrı qeyd olunur

C) Odontogen haymorit zamanı boşluğun dibində perforativ dəlik qeyd olunur

D) Odontogen haymorit zamanı boşluğun ön və lateral divarının palpasiyası ağrılıdır

E) Odontogen haymorit zamanı əng sümüyü nahiyəsində iltihabi prosesin olması ( periodontit , patoloji dişəti cibi, osteomielit )
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.

Tarix: 01.01.2011


737) Haymorotomiya zamanı qanaxma müşahidə olunduqda boşluğa doldurulan piltə hansı məhlulda isladılır?

A) Heparin

B) Furasilin

C) Xlorheksidin

D) Antibiotik

E) Yodoform


Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.

Tarix: 01.01.2011


738) Haymorotomiya əməliyyatından adətən neçə gün sonra piltə sinusdan çıxarılır ?
A) 6 - cı gün

B) 7 - ci gün

C) 4 - cü gün

D) 5 - ci gün

E) 2 - ci gün
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.

Tarix: 01.01.2011


739) Əng sinusunun perforasiyası oroantral fistuladan nə ilə fərqlənir?
A) 1 - 3 həftə perforasiya , 3 - 6 həftə isə fistula yolu hesab olunur.

B) 4 həftədən bir neçə aya qədər perforasiya, 2 həftədən 4 həftəyə qədər isə fistula yolu hesab olunur.

C) 1 aydan 4 aya qədər perforasiya , 4 aydan çox isə fistula yolu hesab olunur.

D) Perforasiya zamanı perforativ dəlik epitel toxuması ilə örtülməyib ,oroantral fistula zamanı isə örtülüb.

E) 1 həftədən 4 həftəyə qədər perforasiya, 4 həftədən bir neçə aya qədər isə fistula yolu hesab olunur.
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.

Tarix: 01.01.2011


740) Radikal haymorotomiya əməliyyatı üçün sinusa haradan yol açılır?
A) Medial divardan

B) Alt divardan

C) Üst divardan

D) Lateral divardan

E) Ön divardan
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.

Tarix: 01.01.2011


741) Haymor boşluğu xəstəliklərinin diaqnostikası üçün hansı rentgenoloji müayinə daha səmərəlidir?
A) Başın KT və MRT müayinəsi

B) Ortopantomoqramma

C) Aksial proyeksiyada burunun əlavə ciblərinin rentgenoqrafiyası və üz skeletinin KT-si.

D) Yan proyeksiyada kəllənin rentgenoqrafiyası

E) Düz proyeksiyada üz skeletinin rentgenoqrafiyası
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.

Tarix: 01.01.2011


742) Haymorotomiya əməliyyatı zamanı burun boşluğu ilə əlaqə hansı yolla yaradılır?
A) Aşağı burun yolu ilə

B) Orta burun balıqqulağının altından

C) Üst burun balıqqulağının altından

D) Yuxarı burun yolu ilə

E) Orta burun yolu ilə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.

Tarix: 01.01.2011


743) İltihabi proseslərdə haymorotomiya əməliyyatı zamanı sinusun selikli qişasının hansı hissəsi götürülür?
A) Sinusun bütün selikli qişası

B) Polipoz dəyişilmiş hissələr

C) Yan divarın selikli qişası

D) Alt divarın selikli qişası

E) Alt və medial divarların selikli qişası
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.

Tarix: 01.01.2011


744) Xroniki haymoritlər zamanı, əsasən sinusun hansı divarında polipoz dəyişikliklərə rast gəlinir?
A) Alt və medial divarın selikli qişasında

B) Medial divarın selikli qişasında

C) Üst divarın selikli qişasında

D) Alt divarın selikli qişasında

E) Lateral divarın selikli qişasında
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.

Tarix: 01.01.2011


745) Oroantral fistula ilə müşaiyət olunan odontogen polipoz haymoritin müalicəsi hansı üsulla aparılır?
A) Cərrahi əməliyyat – haymorotomiya, fistulanın plastik bağlanması

B) Oroantral fistulanın yolu ilə haymor boşluğundan, histoloji müayinə üçün toxumanın götürülməsi

C) Sinusun antiseptik məhlullarla yuyulması və fistulanın plastik bağlanması

D) Oroantral fistulanın yolu ilə sinusun selikli qişasının dəyişilmiş hissəsinin çıxarılması və fistulanın plastikası

E) Medial divardan daxil olmaqla sinusun punksiyası , sanasiyası və fistulanın plastikası
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.

Tarix: 01.01.2011


746) Əngin hansı dişlərinin kök zirvələri haymor boşluğuna daha yaxındır?
A) 16, 26

B) 35, 45

C) 47, 37

D) 38, 48

E) 21, 11
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.

Tarix: 01.01.2011


Yüklə 2,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin