Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Çənə - dilaltı novcuğun abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?Yüklə 2,09 Mb.
səhifə19/22
tarix25.11.2016
ölçüsü2,09 Mb.
#69
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

841) Çənə - dilaltı novcuğun abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Hipotenziv müalicə

B) Manual terapiya

C) Sedativ müalicə

D) Şüa müalicəsi

E) Desensibilizasiyaedici
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290

Tarix: 01.01.2011


842) Dilaltı nahiyənin yuxarı sərhəddini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Çənə - dilaltı əzələ

B) Dil əzələləri

C) Ağız dibi selikli qişası

D) Xüsusi çənəaltı – dil və dilaltı əzələlər

E) Çənə cisminin içəri səthi
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 289-290

Tarix: 01.01.2011


843) Dilaltı nahiyənin aşağı sərhəddini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Çənə-dilaltı əzələ

B) Ağız dibi selikli qişası

C) Dil əzələləri

D) Xüsusi çənəaltı – dil və dilaltı əzələlər

E) Çənə cisminin içəri səthi
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 289-290

Tarix: 01.01.2011


844) Dilaltı nahiyənin bayır sərhədini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Çənə - dilaltı əzələ

B) Çənə cisminin içəri səthi

C) Dil əzələləri

D) Xüsusi çənəaltı - dil və dilaltı əzələlər

E) Ağız dibinin selikli qişası
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 289-290

Tarix: 01.01.2011


845) Dilaltı nahiyənin içəri sərhədini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Dil əzələləri

B) Ağız dibi selikli qişası

C) Çənə - dilaltı əzələ

D) Çənə cisminin içəri səthi

E) Xüsusi çənəaltı - dil və dilaltı əzələlər
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 289-290

Tarix: 01.01.2011


846) Dil kökünün yuxarı sərhəddini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Dil əzələləri

B) Xüsusi çənəaltı - dil və dilaltı əzələlər

C) Dilin yan əzələləri

D) Çənə - dilaltı əzələ

E) Yumşaq damaq
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291

Tarix: 01.01.2011


847) Dil kökünün aşağı sərhəddini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Qırtlaq qapağı

B) Xüsusi çənəaltı - dil və dilaltı əzələlər

C) Dilin yan əzələləri

D) Çənə - dilaltı əzələ

E) Dil əzələləri
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291

Tarix: 01.01.2011


848) Dil kökünün bayır sərhəddini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Dilin yan əzələləri

B) Xüsusi çənəaltı - dil və dilaltı əzələlər

C) Dilin əzələləri

D) Çənə - dilaltı əzələ

E) Çənə - qanadvari büküşlər
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291

Tarix: 01.01.2011


849) Çənə - dilaltı novcuğun absesi aşağıdakılardan hansı ilə diferensiasiya edilir?
A) Alt dodağın karbunkulu ilə

B) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası ilə

C) Gicgah nahiyəsinin fleqmonası ilə

D) Çənə - qanadvari nahiyənin absesi ilə

E) İltihabi kontraktura ilə
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290

Tarix: 01.01.2011


850) Dilin abses və fleqmonası aşağıdakılardan hansı ilə diferensiasiya edilir?
A) Ağız dibinin fleqmonası ilə

B) Alt dodağın karbunkulu ilə

C) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası ilə

D) İltihabi kontraktura ilə

E) Gicgah nahiyəsinin fleqmonası ilə
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291

Tarix: 01.01.2011


851) Gözyuvasıaltı nahiyənin yuxarı sərhədi hansıdır?
A) Əng sümüyünün alveol çıxıntısı

B) Gözyuvasının yuxarı kənarı

C) Armudabənzər çıxıntının kənarı

D) Almacıq - əng tikişi

E) Gözyuvasının aşağıkənarı
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 280-281

Tarix: 01.01.2011


852) Gözyuvasıaltı nahiyənin aşağı sərhədi hansıdır?
A) Almacıq - əng tikişi

B) Armudabənzər çıxıntının kənarı

C) Çənə sümüyü

D) Göz yuvasının aşağı kənarı

E) Əng sümüyünün alveol çıxıntısı
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 280-281

Tarix: 01.01.2011


853) Gözyuvasıaltı nahiyənin daxili sərhədi hansıdır?
A) Əng sümüyün alveol çıxıntısı

B) Armudabənzər dəliyin kənarı

C) Gözyuvasının aşağıkənarı

D) Almacıq - əng tikişi

E) Əng sümüyün çıxıntısı və armudabənzər dəliyin kənarı
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 280-281

Tarix: 01.01.2011


854) Gözyuvasıaltı nahiyənin xarici sərhədi hansıdır?
A) Əng sümüyünün alveol çıxıntısı

B) Armudabənzər çıxıntının kənarı

C) Almacıq - əng tikişi

D) Almacıq sümüyü

E) Gözyuvasının aşağıkənarı
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 280-281

Tarix: 01.01.2011


855) Almacıq nahiyəsinin yuxarı sərhədi hansıdır?
A) Almacıq - əng tikişi

B) Gicgah nahiyəsinin ön aşağı şöbəsi, gözyuvasının aşağı kənarı

C) Yanaq nahiyəsinin ön yuxarı şöbəsi

D) Almacıq - gicgah tikişi

E) Almacıq - əng tikişi və yanaq nahiyəsinin ön - yuxarı sərhədi
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 281

Tarix: 01.01.2011


856) Almacıq nahiyəsinin aşağı sərhədi hansıdır?
A) Əng sümüyün alveol çıxıntısı

B) Almacıq - gicgah tikişi

C) Almacıq - əng tikişi

D) Yanaq nahiyəsinin ön - yuxarı şöbəsi

E) Gicgah nahiyəsinin ön aşağı şöbəsi, gözyuvasının aşağı kənarı
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 281

Tarix: 01.01.2011


857) Almacıq nahiyəsinin ön sərhədini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Almacıq - əng tikişi

B) Göz yuvasının xarici divarı

C) Gicgah nahiyəsinin ön aşağı şöbəsi, gözyuvasının aşağı kənarı

D) Yanaq nahiyəsinin ön yuxarı şöbəsi

E) Almacıq - gicgah tikişi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 281

Tarix: 01.01.2011


858) Almacıq nahiyəsinin arxa sərhədini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Yanaq nahiyəsinin ön yuxarı şöbəsi

B) Gözyuvasının aşağı kənarı

C) Gicgah nahiyəsinin ön, aşağı şöbəsi, göz yuvasının aşağı kənarı

D) Almacıq - əng tikişi

E) Almacıq - gicgah tikişi
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 281

Tarix: 01.01.2011


859) Gözyuvası nahiyəsinin sərhədlərini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Retrobulbar toxumalar, göz yaşı sümüyü, almacıq sümüyünün alın çıxıntısı

B) Almacıq sümüyü, almacıq - əng tikişi, retrobulbar toxumalar, gözyaşı sümüyü

C) Retrobulbar toxumalar, göz yaşı sümüyü, göz yuvasının aşağı kənarı

D) Almacıq sümüyü, göz yuvasının aşağı kənarı, göz yaşı sümüyü, almacıq - əng tikişi

E) Göz yuvasının divarları
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 281-282

Tarix: 01.01.2011


860) Yanaq nahiyəsinin yuxarı sərhədi hansıdır?
A) Göz yuvasının aşağı kənarı

B) Çeynəmə əzələnin ön kənarı

C) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı

D) Əng sümüyünün alveoli çıxıntısının aşağı kənarı

E) Çənənin aşağı kənarı
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282

Tarix: 01.01.2011


861) Yanaq nahiyəsinin aşağı sərhədi hansıdır?
A) Çənənin aşağı kənarı

B) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı

C) Göz yuvasının aşağı kənarı

D) Əng sümüyünün alveol çıxıntısının aşağı kənarı

E) Çeynəmə əzələnin ön kənarı
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282

Tarix: 01.01.2011


862) Yanaq nahiyəsinin arxa sərhədini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı

B) Çeynəmə əzələnin ön kənarı

C) Çeynəmə əzələsinin arxa kənarı

D) Çənənin aşağı kənarı

E) Çənə bucağı
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282

Tarix: 01.01.2011


863) Göz yuvasının fleqmonası zamanı erkən ağırlaşma hansıdır?
A) Göz qapağının çevrilməsi

B) Kserostomiya

C) Üz sinirinin parezi

D) Görmə qabiliyyətinin itməsi

E) Diplopiya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 281-282

Tarix: 01.01.2011


864) Yanaq nahiyəsi fleqmonasının əmələ gəlməsinə hansı törədicilər səbəb olur?
A) Vərəm mikobakteriyaları

B) Difteriya cöpləri

C) Fakultativ və obliqat anaeroblar

D) Solğun spiroxetlər

E) Şua göbələkləri
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282

Tarix: 01.01.2011


865) Yanaq nahiyəsinin odontogen mənşəli fleqmonasının əmələ gəlməsinin səbəbi hansı dişlərdir?
A) Yuxarı və aşağı azı dişləri

B) Aşağı birinci premolyarlar

C) Yuxarı mərkəzi kəsicilər

D) Aşağı yan kəsicilər

E) Yuxarı köpək dişləri
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282

Tarix: 01.01.2011


866) Yanaq nahiyəsinin qeyri - odontogen mənşəli fleqmonasının əmələ gəlməsinin səbəbi nədir?
A) Yanaq nahiyyəsinin nevusu

B) Yanaq nahiyyəsinin hemangioması

C) Yanaq nahiyyəsinin selikli qişasının leykoplagiyası

D) Yanaq nahiyyəsinin odontogen limfadeniti

E) Yanaq nahiyyəsinin travmatik hematoması
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282

Tarix: 01.01.2011


867) Aşağıdakılardan hansı yanaq nahiyəsinin qeyri - odontogen mənşəli fleqmonasının əmələ gəlməsinin səbəbidir?
A) Yanaq nahiyyəsinin selikli qişasının leykoplagiyası

B) Yanaq nahiyyəsinin odontogen limfadeniti

C) Yanaq nahiyəsinin spesifik limfadeniti

D) Yanaq nahiyyəsinin hemangioması

E) Yanaq nahiyyəsinin nevusu
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282

Tarix: 01.01.2011


868) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası üçün səciyyəvi klinik əlamət nədir?
A) Udqunma aktının pozulması

B) Ağızın sərbəst açılması

C) Yanağın hiperemiyası və ağrılı infiltratın olması

D) Dilaltı yastıqcıqların şişməsi

E) Dişləmin pozulması
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282

Tarix: 01.01.2011


869) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası üçün səciyyəvi klinik əlamət hansıdır?
A) Sərbəst ağızın açılması

B) Dişləmin pozulması

C) Dilaltı yastıqcıqların şişməsi

D) Udqunma aktının pozulması

E) Yuxarı və aşağı göz qapaqlarının ödemi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282

Tarix: 01.01.2011


870) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasını aşağıdakılardan hansı ilə differensasiya etmək lazımdır?
A) Ağız dibinin fleqmonası

B) Göz yuvasının fleqmonası

C) Çənəaltı nahiyənin fleqmonası

D) Alt dodağın karbunkulu

E) Almacıq nahiyəsinin fleqmonası
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282

Tarix: 01.01.2011


871) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası ilə xəstənin müraciəti zamanı mütləq nə etmək lazımdır?
A) İrinli ocağın açılması

B) İynərefleksterapiyası tətbiq etmək

C) Novokainlə blokada etmək

D) Fizioterapevtik müalicə tətbiq etmək

E) Analeptikləri təyin etmək
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282

Tarix: 01.01.2011


872) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasının müalicəsi zamanı cərrahi müdaxilədə kəsik haradan aparılır?
A) Çənəaltı nahiyədən çənə tininədək

B) Çənənin bucaq əhatəsindən

C) Çənəaltı nahiyədə orta xətt üzrə

D) Çənəaltı qanad büküşünün selikli qişası üzrə

E) Yanağın selikli qişası tərəfindən infiltratın aşağı kənarından
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282

Tarix: 01.01.2011


873) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasının müalicəsi zamanı cərrahi müdaxilədə kəsik haradan aparılır?
A) Xüsusi çənəaltı nahiyədə orta xətt üzrə

B) Çənə - qanad büküşünün selikli qişası üzrə

C) Burun - dodaq büküşü üzrə

D) Çənənin bucaq əhatəsindən

E) Çənəaltı nahiyədən çənə tinindən
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282

Tarix: 01.01.2011


874) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasından sonra gecikmiş yerli ağırlaşmalara aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Bas beynin venoz sinuslarının trombozu

B) Baş beynin absesi

C) Tüpürcək fistulası

D) Alt dodağın daxili stomatiti

E) Yuxarı tənəffüs yollarının stenozu
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282

Tarix: 01.01.2011


875) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Elektrokoaqulyasiya

B) Krioterapiya

C) Kimyaterapiya

D) Fizioterapiya müalicəsi

E) Rentgenoterapiya
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282

Tarix: 01.01.2011


876) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Manual

B) Şüaterapiyası

C) Desensibilizəedici

D) Hipotenziv

E) Sedativ
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282

Tarix: 01.01.2011


877) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasının kompleks müalicəsinə daxildir?
A) Sedativ

B) Dezintoksikasion

C) Hipotenziv

D) Şüa terapiyası

E) Manual
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282

Tarix: 01.01.2011


878) Çənəaltı üçbucağın аrxa - aşağı sərhədlərini göstərin.
A) dilaltı nahiyyə, ön-çənə, arxa- platizma

B) m. digastricus - arxa qarıncığı, Daxili-çənənin içəri hissəsi ön-m. digastricus, ön qarıncığı

C) m. digastricus. Daxili: m. digastricus. Ön: çənənin ön hissəsi

D) м. geniohioideus, ön-platizma içəri: m. Diqastricus

E) dilaltı sinir, ön-m. digastricus, arxa-m. omohyoideus
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286

Tarix: 01.01.2011


879) Çənəaltı abses zamanı kəsik necə aparılmalıdır?
A) Çənəaltı üçbucaqda və çənənin aşağı kənarına parallel

B) Yuxu üçbucağında

C) Pirogov üçbucağında və parallel

D) Çənə kənarına paralell və udlağa yaxın

E) Çənəaltı üçbuaqda, çənəyə perpendikulyar
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286-287

Tarix: 01.01.2011


880) Çənəaltı fleqmona zamanı infeksiyanın yayılma yollarını göstərin.
A) Boynun dərin nahiyəsi – arxa mediastenum

B) Qulaqətrafı nahiyə - boynun dərin nahiyəsi

C) Boynun orta nahiyəsi - ön mediastenum

D) Boynun dərin nahiyəsi - qulaq ətrafı nahiyə

E) Boynun dərin nahiyəsi - ön mediastenum
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286-287

Tarix: 01.01.2011


881) Qulaqətrafı çeynəmə nahiyəsinin odontogen fleqmonasına səbəbkar dişlər hansıdır?
A) Aşağı kiçik azı dişləri

B) Aşağı böyük azı dişləri

C) Əng sümüyünün çıxıntısı

D) Köpək və kəsici dişlər

E) Çənənin hər dişi
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285

Tarix: 01.01.2011


882) İkincili infeksiya qulaqətrafı - çeynəmə nahiyəsinə hansı nahiyədən keçir?
A) Çənəaltı

B) Submental

C) Gözaltı

D) Retromandibulyar

E) Yanaq
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285

Tarix: 01.01.2011


883) Qulaqətrafı – çeynəmə nahiyyəsinin yuxarı sərhədini göstərin.
A) Çənə sümüyü

B) Yanaq əzələsi

C) Almacıq sümüyünün qövsü

D) Əng sümüyü

E) Retromandibulyar nahiyə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285

Tarix: 01.01.2011


884) Qulaqətrafı – çeynəmə nahiyyəsinin arxa sərhədinin göstərin.
A) Almacıq qövsü

B) Üz arteriyası

C) Çənə şaxəsinin arxa kənarı

D) Almacıq sümüyü

E) Üz venası
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285

Tarix: 01.01.2011


885) Qulaqətrafı çeynəmə nahiyyəsinin ön sərhədini göstərin.
A) Çənə sümüyü

B) Almacıq sümüyü

C) Əng sümüyü

D) Çeynəmə əzələsinin ön kənarı

E) Üz venası
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285

Tarix: 01.01.2011


886) Qulaqətrafı - çeynəmə nahiyyəsinin aşağı sərhədini göstərin.
A) Çənənin yuxarı kənarı

B) Çənənin aşağı kənarı

C) Retromandibular nahiyyə

D) Yanaq əzələsi

E) Əngin ön hissəsi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285

Tarix: 01.01.2011


887) Çənə - qanadvari nahiyənin yuxarı sərhədini göstərin.
A) m. temporalis

B) m. pterogoideus lateralis

C) m. masseter

D) m. pterogoideus medialis

E) m. platizma
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 288

Tarix: 01.01.2011


888) Çənə - qanadvari nahiyyənin ön sərhədini göstərin.
A) Yanaq əzələsi

B) Çənə sümüyü

C) Gicgah əzələsi

D) Platizma

E) Almacıq sümüyü
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 288

Tarix: 01.01.2011


889) Çənə - qanadvari nahiyyənin daxili sərhədini göstərin.
A) m. Massefer

B) m. Pterigoideus lateralis

C) m. Platizma

D) m. Pterigoideus medialis

E) m. Diqastricus
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 288

Tarix: 01.01.2011


890) Çənə - qanadvari nahiyyənin arxa sərhədini göstərin.
A) Yanaq əzələsi

B) Əng sümüyü

C) Çənə sümüyü

D) Qulaqətrafı tüpürcək vəzisi

E) Gicgah-çənə oynağı
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 288

Tarix: 01.01.2011


Yüklə 2,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin