Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Çeynəmə əzələsinin uzun müddətli infeksion prosesi hansı xəstəliyə səbəb ola bilər?Yüklə 2,09 Mb.
səhifə20/22
tarix25.11.2016
ölçüsü2,09 Mb.
#69
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

891) Çeynəmə əzələsinin uzun müddətli infeksion prosesi hansı xəstəliyə səbəb ola bilər?
A) Adenofleqmonaya

B) Çənə aktinomikozuna

C) Çənəaltı fleqmonaya

D) Çənənin ikincili kortikal osteomiyelitinə

E) Çənə karsinomasına
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 242

Tarix: 01.01.2011


892) Xüsusi çənəaltı nahiyyənin infeksiyalaşmasına hansı dişlər səbəb olur?
A) Yuxarı kəsici və köpək dişləri

B) Yuxarı molyarlar

C) Aşağı molyarlar

D) Aşağı kəsici və köpək dişləri

E) Ağıl dişləri
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 217-218

Tarix: 01.01.2011


893) Xüsusi çənəaltı nahiyyənin yuxarı sərhədini göstərin.
A) m. geniohyoideus

B) m. mylohyoideus

C) m. digastricus

D) m. platizma

E) m. buccalis
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 217-218

Tarix: 01.01.2011


894) Xüsusi çənəaltı nahiyyənin aşağı sərhədini göstərin.
A) m. masseter

B) m. geniohyoideus

C) m. fascia superfacialis colli

D) m. digastricus

E) m. platizma
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 217-218

Tarix: 01.01.2011


895) Xüsusi çənəaltı nahiyyənin yan sərhədini göstərin.
A) m. digastricus

B) m. masseter

C) m. buccalis

D) m. geniohyoideus

E) m. platizma
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 217-218

Tarix: 01.01.2011


896) Hansı xəstəliyin ağırlaşması udlaqətrafı absesin və fleqmonanın inkişaf etməsinə səbəb ola bilər?
A) Orta qulağın ikincili iltihabı

B) Kəskin tonzillit

C) Xroniki tonzillit

D) Parotit

E) Dil absesi
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223

Tarix: 01.01.2011


897) Udlaqətrafı nahiyənin xarici sərhəddini göstərin.
A) m. pterogoideus medialis

B) m. masseter

C) m. pterogoideus lateralis

D) m. buccalis

E) m. platizma
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223

Tarix: 01.01.2011


898) Udlaqətrafı nahiyənin fleqmonasında irinin yayılma yollarını göstərin.
A) Çənəaltı nahiyyə - ön mediastenum

B) Boyun nahiyyəsi - ön mediastenum

C) Çənəaltı nahiyyə - arxa mediastenum

D) Boyunun arxa hissəsi - arxa mediastenum

E) Çənəaltı-boyun nahiyyəsi - arxa mediastenum
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223

Tarix: 01.01.2011


899) Udlaqətrafı nahiyənin absesində cərrahi yol aşağıdakılardan hansı olmalıdır?
A) Qulaqönü kəsik

B) Ağız daxili və ağız xarici kəsiklərin birləşdirilməsi

C) Ağız xarici kəsik və çənəaltı vəzin çıxarılması ilə birgə

D) Ancaq ağız xarici kəsik

E) Ağız daxili kəsik
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223

Tarix: 01.01.2011


900) Udlaqətrafı fleqmona zamanı kəsik hansı nahiyədə aparılır?
A) Çənəaltı üçbucaqda

B) Piroqov üçbacığında

C) Boyun nahiyyəsində

D) Yuxu üçbucağında

E) Xüsusi çənəaltı nahiyyədə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223

Tarix: 01.01.2011


901) Udlaqətrafı nahiyyənin absesi zamanı irinliyin açılması əməliyyatı hansı anatomik nahiyəyə uyğun aparılır?
A) Dilin yan kənarı

B) Retromolyar üçbucaq

C) Çənə - qanadvari büküş

D) Torus mandibulyaris

E) Çənəaltı vəzin axacağı
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223

Tarix: 01.01.2011


902) Çənəarxası nahiyyənin arxa sərhədini göstərin.
A) m. masseter

B) m. buccalis

C) meatus acusticus externus

D) fascia masseter

E) processus mastoideus, m. sternocleidomastoideus
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 225-226

Tarix: 01.01.2011


903) Çənə arxası nahiyyənin ön sərhədini göstərin.
A) çənə şaxəsinin arxa hissəsi

B) gicgahaltı çuxur

C) m. buccalis

D) udlaqətrafı fassiya

E) m. pteregoideus medialis
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 225-226

Tarix: 01.01.2011


904) Çənəarxası nahiyyənin yuxarı sərhədini göstərin.
A) Xarici qulaq keçəcəyi

B) Çeynəmə əzələsi

C) Çənə şaxəsinin arxa hissəsi

D) Çeynəmə fassiyası

E) Udlaqətrafı fassiya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 225-226

Tarix: 01.01.2011


905) Çənəarxası nahiyyəsinin daxili sərhədini göstərin.
A) Xarici qulaq keçəcəyi

B) Çeynəmə fastsiya

C) Gicgah sümüyünün bizvari çıxıntısı

D) Çeynəmə əzələsi

E) Çənə şaxəsinin arxa hissəsi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 225-226

Tarix: 01.01.2011


906) Çənəarxası nahiyyənin xarici sərhədini göstərin.
A) Xarici qulaq keçəcəyi

B) Çeynəmə fassiyası

C) Çənə şaxəsi

D) Məməyəbənzər çıxıntı

E) Çeynəmə əzələsi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 225-226

Tarix: 01.01.2011


907) Çənəarxası nahiyyənin abses və fleqmonasının cərrahi açılma üsulunu göstərin.
A) Döş körpücük - məməyəbənzər əzələnin ön hissəsinə parallel

B) Xarici qulaq keçəcəyinin ön hissəsində

C) Xüsusi çənəaltı nahiyyədə

D) Almacıqaltı nahiyədə

E) Çənəaltı üçbucaqda
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 225-226

Tarix: 01.01.2011


908) Çənəarxası nahiyyənin fleqmonasının cərrahi açılması zamanı ilk növbədə hansı vacib anatomik strukturların yerləşməsini nəzərə almaq lazımdır?
A) Döş körpücük - məməyəbənzər əzələ

B) Daxili yuxu arteriyası

C) Qulaqətrafı tüpürcək vəzisinin axacağı

D) Üz venası və üz arteriyası

E) Qulaqətrafı tüpürcək vəzi, üz siniri
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 225-226

Tarix: 01.01.2011


909) Abses nədir?
A) Piy sahələrin dəqiq sərhədləri olmayan irinli iltihabıdır

B) Sümüyün irinli iltihabıdır

C) Əzələlərin məhdud irinli iltihabıdır

D) Sərhədləri dəqiq səthi məhdudlaşmış irinli prosesdir

E) Əzələlərin yayılmış irinli iltihabıdır
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 207

Tarix: 01.01.2011


910) Fleqmona nədir?
A) Birləşmiş toxumaların (dərialtı,fassiya,əzələarası iltihabi proses) yayılmış irinli prosesidir

B) Əzələlərin məhdud irinli iltihabıdır

C) Əzələlərin yayılmış irinli iltihabıdır

D) Sümüyün irinli iltihabıdır

E) Məhdudlaşmış piy sahələrinin irinli iltihabıdır
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 207

Tarix: 01.01.2011


911) Çənəaltı nahiyyədə güclü ağrı var. Şişkinlik ayırd edilir. Palpasiya ağrılıdır. Mərkəzdə fluktuasiya qeyd olunur. Şişkinlik tez bir zamanda yayılır. Ümumi intoksikasiya əlamətləri müşahidə olunur. Daha böyük ehtimalla diaqnoz aşağıdakılardan hansı ola bilər?
A) Dilin absesi

B) Lüdviq anginası

C) Çənəaltı nahiyyənin flegmonası

D) Udlaqətrafı nahiyyənin absesi

E) Dilaltı nahiyyənin absesi
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 215-216

Tarix: 01.01.2011


912) Udlaqətrafı nahiyənin xarici sərhədini göstərin.
A) İçəri qanadabənzər əzələ və qulaqaltı ağız suyu vəzin udlaq cismi ilə

B) Bayır qanadabənzər əzələ qanadabənzər ara fassiya ilə

C) İçəri qanadabənzər əzələ və onurğa önü fassiya ilə

D) Bayır qanadabənzər əzələ və onurğaönü fassiya ilə

E) Qanadabənzər ara fassiya və içəri qanadabənzər əzələnin içəri tərəfi ilə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223

Tarix: 01.01.2011


913) Udlaqətrafı nahiyəyə keçmək üçün hansı anatomik struktur istiqamətvericidir?
A) İçəri qanadabənzər əzələ

B) Çənəaltı dilaltı əzələ

C) Çənə - dilaltı əzələ

D) Biz - udlaq əzələsi

E) Damaq-udlaq əzələsi
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223

Tarix: 01.01.2011


914) Xəstədə udma aktı zamanı güclü ağrılar baş verir. Ağzın açılması məhduddur, çənəbucağı altında şişkinlik infiltirat qeyd olunur. Gicgah darağından arxaya selikli qişa şişkin və hiperemiyalaşmışdır. Proses hansı nahiyyədə gedir?
A) Gicgahaltı

B) Qulaqətrafı çeynəmə

C) Udlaqətrafı

D) Gicgah

E) Çənə - qanadabənzər
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223

Tarix: 01.01.2011


915) Ağız boşluğu dibi hansı əzələ vasitəsi ilə iki mərtəbəyə bölünür?
A) Çənə - dilaltı

B) İki qarıncıqlı

C) Kürək - dilaltı əzələ

D) Biz - dilaltı

E) Çənəaltı - dilaltı
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 237-239

Tarix: 01.01.2011


916) Qulaqətrafı çeynəmə nahiyəsinin irinli prosesi zamanı kontrakturanın yaranmasının səbəbi nədir?
A) Xüsusi çeynəmə sinirinin qıcıqlanması

B) İltihabın oynaq boşluğuna sirayət etməsi

C) Xüsusi çeynəmə əzələsində gərginliyin artması

D) İltihabın çeynəmə əzələsinə yayılması

E) Ümumi intoksikasiyanın olması
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 218-219

Tarix: 01.01.2011


917) Gözaltı nahiyyənin irinli iltihabi proseslərində kəsik hansı dişlər nahiyyəsində aparılır?
A) 12 - 18

B) 11 - 14

C) 13 - 16

D) 12 - 15

E) 11- 13
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 227

Tarix: 01.01.2011


918) Xəstə ağrılardan, ağzın açılmasının çətinləşməsindən şikayət edir. Ağız daxili müayinə zamanı selikli qişa yuxarı böyük azı dişlər nahiyyəsində hiperemiyalı şişkindir. Ümumi intoksikasiya, 40° C temperatur qeyd edilir. Diaqnoz aşağıdakılardan hansı olmalıdır?
A) Gicgah nahiyyəsinin absesi

B) Qanad damaq çuxurunun absesi

C) Gicgah nahiyyəsinin fleqmonası

D) Gözaltı nahiyyənin absesi

E) Gicgahaltı və qanad - damaq çuxurunun fleqmonası
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229-231

Tarix: 01.01.2011


919) Pasiyent çənəaltı nahiyyənin absesinə görə əməliyyat olunmuşdur. Əməliyyatdan sonra üz sinirinin marginal şaxəsinin zədələnməsi qeyd edilir. Bunun səbəbi nədir?
A) Kəsik çənənin ortası ilə aparılmışdır

B) Kəsik çox dərin aparılmışdır

C) Kəsik çənənin aşağı kənarına çox yaxın aparılmışdır

D) Kəsik ağızdaxili aparılmışdır

E) Kəsik çənənin aşağı kənarından çox uzaq aparılmışdır
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286

Tarix: 01.01.2011


920) Gicgahaltı çuxurun neçə divarı var?
A) 5

B) 3


C) 2

D) 6


E) 4
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229

Tarix: 01.01.2011


921) Gicgahaltı çuxurun divarlarını seçin.

I. ön

II. arxa

III. bayır

IV. içəri

V. yuxarı

VI. aşağı
A) I, II, IV, V

B) II, III, IV, V

C) II, III, IV, V

D) I, III, IV, V

E) I, II, III, IV
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229

Tarix: 01.01.2011


922) Gicgahaltı çuxurun içəri divarını hansı anatomik struktur təşkil edir?

A) Xış sümüyü

B) Xəlbir sümüyünün perpendikulyar səhifəsi

C) Damaq sümüyünün perpendikulyar səhifəsi

D) Əsas sümüyün qanadabənzər çıxıntısının içəri səhifəsi

E) Əsas sümüyün qanadabənzər çıxıntısının bayır səhifəsi


Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229

Tarix: 01.01.2011


923) Gicgahaltı çuxur göz yuvası ilə aşağıdakılardan hansının vasitəsilə əlaqə yaradır?
A) Almacıq gicgah kanalı vasitəsi ilə

B) Aşağı gözyuvası yarığı ilə

C) Oval dəliklə

D) Qanadabənzər – damaq yarığı ilə

E) Yuxarı göz yuvası yarığı ilə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229-231

Tarix: 01.01.2011


924) Qanadabənzər damaq çuxurunun neçə divarı var?
A) 3

B) 4


C) 6

D) 2


E) 5
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229-231

Tarix: 01.01.2011


925) Qanadabənzər damaq çuxurunun divarlarını göstərin.

I. ön

II. arxa

III. bayır

IV. içəri

V. yuxarı

VI. aşağı
A) I, II, IV, V

B) I, II, V, VI

C) III, IV, V, VI

D) II, III, V, VI

E) I, III, IV, V
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229-231

Tarix: 01.01.2011


926) Qanadabənzər damaq çuxurunun yuxarı divarını hansı anatomik struktur təşkil edir?
A) Əsas sümüyün cisminin alt səthi

B) Gözyaşı sümüyü

C) Əsas sümüyün kiçik qanadı

D) Əsas sümüyün böyük qanadı

E) Xəlbir sümüyünün horizontal səhifəsi
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229-231

Tarix: 01.01.2011


927) Çeynəmə fassiyası hansı anatomik strukturları əhatə edir?
A) Çeynəmə əzələsi və çənəaltı tüpürcək vəzin bir hissəsi

B) Qulaqaltı tüpürcək vəzisi

C) Qanadabənzər kələf

D) Çeynəmə əzələsi və bayır qanadabənzər əzələ

E) Çeynəmə əzələsi və qulaqaltı tüpürcək vəzin bir hissəsi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285

Tarix: 01.01.2011


928) Çeynəmə fassiyası öndə hansı fassiyaya keçir?
A) Xüsusi

B) Yanaq - udlaq

C) Boyunun səthi fassiyası

D) Onurğaönü

E) Nəfəsborusu önü
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285

Tarix: 01.01.2011


929) " Corpus Adipozun " hansı fassiya ilə əhatə olunmuşdur?
A) Onurğaönü

B) Xüsusi səthi

C) Xüsusi dərin

D) Yanaq udlaq

E) Çeynəmə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282

Tarix: 01.01.2011


930) Boynun bayır üçbucağında neçə üçbucaq var?
A) 5

B) 3


C) 2

D) 6


E) 4
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 291-293

Tarix: 01.01.2011


931) Yuxu üçbucağı yuxarıdan hansı anatomik struktur ilə əhatə olunmuşdur?
A) Çənə dilaltı əzələ

B) Kürək dilaltı əzələ

C) İki qarıncıqlı əzələrin arxa qarıncığı

D) İki qarıncıqlı əzələnin ön qarıncığı

E) Qalxan dilaltı əzələ
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 291-293

Tarix: 01.01.2011


932) Sellülit nədir?
A) Əzələlərin fleqmonası

B) Piy toxumalarının strukturunun dəyişilməsi və orada mübadilə pozuntusu nəticəsində mikrodüyünlərin əmələ gəlməsi

C) Dərialtı piy və boşluqlu üzvlərin fleqmonası

D) Gözyuvasının fleqmonası

E) Boşluq üzvlərinin fleqmonası
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 273-275

Tarix: 01.01.2011


933) Çənə - qanadvari nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Simptomatik müalicə

B) Manual terapiya

C) Desensibilizəedici müalicə

D) Sedativ müalicə

E) Şüa müalicəsi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283

Tarix: 01.01.2011


934) Çənə - qanadvari nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Şüa müalicəsi

B) Dezintoksikasiya

C) Hipotenziv müalicə

D) Manual terapiya

E) Sedativ müalicə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283

Tarix: 01.01.2011


935) Çənə - qanadvari nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Hipotenziv müalicə

B) Şüa müalicəsi

C) Sedativ müalicə

D) Manual terapiya

E) Antibakterial müalicə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283

Tarix: 01.01.2011


936) Çənə - qanadvari nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Rentgenoterapiya

B) Krioterapiya

C) Elektrokoaqulyasiya

D) Fizioterapiya

E) Kimyaterapiya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283

Tarix: 01.01.2011


937) Qulaqətrafı - çeynəmə nahiyəsinin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Desensibilizəedici

B) Kimyaterapiya

C) Sedativ müalicə

D) Manual terapiya

E) Şüa müalicəsi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283

Tarix: 01.01.2011


938) Qulaqətrafı - çeynəmə nahiyəsinin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Dezintoksikasiya

B) Hipotenziv müalicə

C) Şüa müalicəsi

D) Sedativ müalicə

E) Manual terapiya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283

Tarix: 01.01.2011


939) Qulaqətrafı - çeynəmə nahiyəsinin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya daxildir?
A) Antibakterial müalicə

B) Şüa müalicəsi

C) Manual terapiya

D) Sedativ müalicə

E) Hipotenziv müalicə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283

Tarix: 01.01.2011


940) Gicgah nahiyəsinin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Desensibilizəedici

B) Sedativ müalicəsi

C) Manual terapiya

D) Hipotenziv müalicəsi

E) Şüa müalicəsi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283

Tarix: 01.01.2011


941) Dilin abses və fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aiddir?
A) Krioterapiya

B) Elektrokoaqulyasiya

C) Kimyaterapiya

D) Fizioterapiya

E) Rentgenoterapiya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 286

Tarix: 01.01.2011


942) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Şüa müalicəsi

B) Antibakterial müalicə

C) Manual terapiya

D) Hipotenziv müalicə

E) Sedativ müalicə


Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283

Tarix: 01.01.2011


943) Udlaqətrafı nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Antibakterial müalicə

B) Şüa müalicəsi

C) Manual terapiya

D) Hipotenziv müalicə

E) Sedativ müalicə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283

Tarix: 01.01.2011


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Laboratoriya işi gem bölmə Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar

Yüklə 2,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə