Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Xüsusi çənəaltı nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?Yüklə 2,09 Mb.
səhifə21/22
tarix25.11.2016
ölçüsü2,09 Mb.
#69
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

944) Xüsusi çənəaltı nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Sedativ müalicəsi

B) Antibakterial müalicə

C) Hipotenziv müalicə

D) Şüa müalicəsi

E) Manual terapiya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283

Tarix: 01.01.2011


945) Xüsusi çənəaltı nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Sedativ müalicə

B) Manual terapiya

C) Hipotenziv müalicə

D) Şüa müalicəsi

E) Dezintoksikasiya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283

Tarix: 01.01.2011


946) Gicgah nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks müalicəyə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Sedativ müalicə

B) Desensibilizəedici müalicə

C) Şüa müalicəsi

D) Manual terapiya

E) Hipotenziv müalicə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283

Tarix: 01.01.2011


947) Üz - çənə nahiyyəsində yumşaq toxumaların irinli iltihabı zamanı proses aşağıdakılardan hansının vasitəsilə baş beyin sinuslarına keçir?
A) Retromolyar vena ilə

B) Üzün köndələn arteriyası ilə

C) Üz venalarının anastomozları ilə

D) Üz arteriyası ilə

E) Gicgah venası ilə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 347

Tarix: 01.01.2011


948) Hansı hallarda göz qapaqlarında bərk konsistesiyalı infiltrasiya ola bilər?
A) Karbunkul zamanı

B) Furunkul zamanı

C) Qızılyel zamanı

D) Üz damarların tromboflebiti zamanı

E) Qarayara zamanı
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352

Tarix: 01.01.2011


949) Hansı hallarda üzdə ağrılı infiltrat “ dartılma ” şəklində ola bilər?
A) Furunkulda

B) Bucaq venasının tromboflebitində

C) Noma zamanı

D) Qızılyeldə

E) Karbunkulda
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352

Tarix: 01.01.2011


950) Üzün bucaq venasının tromboflebiti zamanı patoloji ocaqda hərarət nə qədər yüksələ bilər?
A) 3 - 4 C°

B) 5 - 6 C°

C) 1,5 - 2,5 C°

D) 0,5 - 1,0 C°

E) 4 - 5 C°
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352

Tarix: 01.01.2011


951) Mağaralı cibin tromboflebiti zamanı hansı kəllə - beyin sinirinin funksiyası itmir?
A) Uzaqlaşdırıcı sinirin

B) Üçlü sinirin

C) Blokabənzər sinirin

D) Üz sinirinin

E) Gözün hərəki sinirinin
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352

Tarix: 01.01.2011


952) Hansı halda göz bəbəyinin və göz dibinin venalarının genəlməsi müşahidə edilir?
A) Mağara sinusunun trombozu

B) Noma


C) Bucaq venasının trombozu

D) Mediastenit

E) Qarayara
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352

Tarix: 01.01.2011


953) Gözün hərəki sinirinin parezi hansı halda müşahidə olunur?
A) Mediastenit

B) Noma


C) Qarayara

D) Mağara sinusunun trombozu

E) Bucaq venasının trombozu
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352

Tarix: 01.01.2011


954) Aşağıdakılardan hansı zamanı eritropoezin zəifləməsi baş verir?
A) Abses zamanı

B) Sepsis zamanı

C) Fleqmona zamanı

D) Karbunkul zamanı

E) Tromboflebit zamanı
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352

Tarix: 01.01.2011


955) Gerke, İvanov, Raviç - Şerbo simptomları aşağıdakılardan hansı üçün səciyyəvidir?
A) Tromboflebit üçün

B) Mediastenit üçün

C) Pnevmoniya üçün

D) Sepsis üçün

E) Ağız boşluğunun fleqmonası üçün
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352

Tarix: 01.01.2011


956) Gerke sindromu nədir?
A) Başı arxaya verdikdə döşarxası nahiyyədə ağrının artması

B) Nəfəs aldıqda vidaci çuxur nahiyyəsinin içəri batması

C) Ənsə nahiyyəsində şişkinlik və krepitasiyanın olması

D) Vidaci oymada şişkinlik və krepitasiyanın olması

E) Daimi öskürəyin olması
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352

Tarix: 01.01.2011


957) İvanov simptomu nədir?
A) Başı arxaya verdikdə döşarxası nahiyyədə ağrının artması

B) Döş qəfəsi nahiyyəsində şişkinlik və krepitasiyanın olması

C) Xəstənin məcburi vəziyyəti

D) Ənsə nahiyyəsində şişkinlik və krepitasiyanın olması

E) Boynun sinir – damar dəstəsinin yuxarı qaldırılması nəticəsində döşarxası nahiyyədə ağrının artması
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352

Tarix: 01.01.2011


958) Raviç – Şerbo yuqulyar simptomu üçün aşağıdakılardan hansı doğrudur?
A) Döş qəfəsində ağrıların artması, təngənəfəslik və disfagiya

B) Daimi öskürəyin olması

C) Vidaci oymada şişkinlik və krepitasiyanın olması

D) Döş qəfəsi nahiyyəsində ödemin əmələ gəlməsi

E) Nəfəsalma zamanı vidaci oymanın içəri batması
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352

Tarix: 01.01.2011


959) Döş qəfəsi nahiyyəsində pulsasiya edən, kürəkarxası nahiyyəyə irradiasiya edən və döş fəqərəsi çıxıntılarına basdıqda, qida qəbulu zamanı və dərindən nəfəs aldıqda artan ağrı aşağıdakılardın hansında müşahidə edilir?
A) Ağciyər iltihabında

B) Ağız boşluğunun fleqmonasında

C) Arxa mediastinitdə

D) Sepsisdə

E) Ön mediastinitdə
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352

Tarix: 01.01.2011


960) Ridinger simptomu nədir?
A) Döş sümüyünün perkussiyası zamanı döşarxası nahiyyədə ağrının artması

B) Dərindən nəfəs aldıqda və ya qidanı udmaq istədikdə ağrıların artması

C) Boynun damar - sinir dəstəsinin yuxarı qalxması nəticəsində ağrıların artması

D) Vidaci oymanın hamarlaşması

E) Belin uzun əzələrinin rigidliyi
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352

Tarix: 01.01.2011


961) Boynun yan hissəsindən keçən mediastinotomiya hansı yolla aparılır?
A) Boyun orta xətti ilə

B) Körpücüyün yuxarı kənarı ilə

C) Döş - körpücük - məməyəbənzər əzələnin ön səthinin kənarı ilə

D) Döş - körpücük - məməyəbənzər əzələnin arxa səthi ilə

E) Vidaci oymadan
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352

Tarix: 01.01.2011


962) Septisemiyanın sinonimi nədir?
A) İrinləmiş metastazları olan daimi bakterimiya

B) İrinli - iltihabi prosesin damarlar arası ilə yayılması

C) İrinləmiş metastazları olmayan bakterimiya

D) Toksemiya

E) İrinli - iltihabi prosesin əzələlər arası ilə yayılması
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352

Tarix: 01.01.2011


963) Ağız boşluğu dibinin fleqmonasının klinik şəkli necədir?
A) Yanaq nahiyəsinin ödemi və hiperemiyası

B) Çənəaltı və xüsusi çənəaltı nahiyələrinin yumşaq toxumalarında infiltratın olması

C) Aşağı ğöz qapağının ödemi

D) Trizm


E) Dilin hiperemiyası
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 275

Tarix: 01.01.2011


964) Ağız boşluğu dibinin fleqmonasını ilk növbədə aşağıdakılardan hansı ilə differensiyasıya etmək lazımdır?
A) Alt dodağın furunkulu ilə

B) İlthabi infiltratla

C) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası ilə

D) Xroniki haymoritin kəskinləşməsi ilə

E) Lyudviq anginası ilə
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 274

Tarix: 01.01.2011


965) Ağız boşluğu dibi nahiyəsinə irin əsasən haradan keçir?
A) Yanaq nahiyəsinin absesindən

B) Çənə - qanadvari nahiyədən

C) Qulaqaltı tüpürcək vəzisindən

D) Gicgahaltı nahiyədən

E) Çənəaltı tüpürcək vəzisindən
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 273

Tarix: 01.01.2011


966) Ağız boşluğu dibinin fleqmonası ilə olan xəstənin müalicəsinin birinci günündə aşağıdakılardan hansı icra edilir?

A) Masaj


B) Analeptiklərin venadaxili yeridilməsi

C) Novokain ilə blokada

D) İrinliyin açılması

E) Fizioterapiya


Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283

Tarix: 01.01.2011


967) Ağız boşluğu dibinin fleqmonası zamanı xəstədə əsasən nə müşahidə edilir?
A) Ptoz

B) Hiposalivasiya

C) Dil sinirinin parezi

D) Üz sinirinin üçüncü şaxəsinin parezi

E) Udqunmanın çətinləşməsi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 275

Tarix: 01.01.2011


968) Üzün və boyunun çürüntülü - nekrotik fleqmonasının əsas törədiciləri hansılardır?
A) Xlamidilər

B) Anaeroblar

C) Spiroxetlər

D) Göbələklər

E) Vərəm mikobakteriyaları
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 274-275

Tarix: 01.01.2011


969) Sadalananların hansında intoksikasiya simptomları daha kəskin müşahidə edilir?
A) Çənəaltı fleqmona zamanı

B) Gicgah nahiyəsinin fleqmonası zamanı

C) Dilaltı fleqmona zamanı

D) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası zamanı

E) Üzün və boyunun çürüntülü-nekrotik fleqmonası zamanı
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 274-275

Tarix: 01.01.2011


970) Üzün və boyunun çürüntülü - nekrotik fleqmonasının tipik klinik şəkli necədir?
A) Çənəaltı və xüsusi çənəaltı nahiyələrinin ödemi və infiltratı, udqunmanın, tənəffüsün çətinləşməsi, intoksikasiya

B) Gicgah nahiyəsinin ödemi

C) Yuxarı ğöz qapağının ödemi, diplopiya

D) Aşağı göz qapağının ödemi

E) Üst dodağın ödemi və hiperemiyası
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 274-275

Tarix: 01.01.2011


971) Üzün və boynun çürüntülü - nekrotik fleqmonasının açılması zamanı kəsik necə aparılır?
A) Almacıq sümüyünün aşağı kənarında və yanaqda

B) Almacıq sümüyünün aşağı kənarında

C) Yanaqda

D) Yaxalıq formasında

E) Ağızdaxili
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 274-275

Tarix: 01.01.2011Üz - çənə nahiyəsinin odontogen ilthabi xəstəlikləri. Odontogen limfadenit və haymorit

972) Üz-çənə nahiyəsinin vərəmlə zədələnməsi daha çox hallarda hansı növ mikobakteriya ilə törədilir?
A) Keçid növ mikobakteriyalar

B) Mürəkkəb növ mikobakteriyalar

C) Öküz mikobakteriyaları

D) Sadə növ mikobakteriyalar

E) İnsan mikobakteriyaları
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359

Tarix: 01.01.2011


973) Üz - çənə nahiyəsinin vərəmlə zədələnməsi zamanı vərəm mikobakteriyalar ilkin zədələnmə ocağından əsasən hansı yolla yayılır?
A) Hemotogen

B) Limfogen

C) Urogen

D) Tonzillogen

E) Rinogen
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359

Tarix: 01.01.2011


974) Vərəm qabarcığı nə zaman formalaşır?
A) İlkin kontamenasiyası olunduğu halda

B) Vərəm mikobakteriyalarının selikli qişa altı qata yayılması halında

C) Vərəm mikobakteriyalarının çoxalması və qranulyomanın formalaşması halında

D) Orqanizmin tuberkoloproteinə qarşı sensiblizasiya olduğu halda

E) Vərəm mikobakteriyalarının regionar limfotik şəbəkəyə daxil olduğu halda
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359

Tarix: 01.01.2011


975) Öküz növ vərəm mikobakteriyaları hansı yolla orqanizmə daxil olur?
A) Hemotransfuziya

B) Hava - damcı

C) Cinsi

D) Alimentar

E) Kontakt
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359

Tarix: 01.01.2011


976) İlkin vərəm zədələnmə zamanı vərəm mikobakteriyalar orqanizmə daha çox hallarda hansı yolla daxil olur?
A) Piroqov - Valdeyranın limfoid epitelial dairəsinin badamcıqlarından

B) Ətrafların sümüklərində mövcud olan vərəm ocağının limfogen yolla

C) Ağciyərlərdə olan vərəm ocağından bəlğəm vasitəsilə

D) Üz nahiyəsində mövcud olan vərəm ocağından təmas yolu ilə

E) Bağırsaqda mövcud olan vərəm ocağının hematogen yolla
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359

Tarix: 01.01.2011


977) İlkin vərəmlə zədələnmə zamanı vərəm mikobakteriyaları orqanizmə daha çox hallarda hansı yol ilə daxil olur?
A) Üz nahiyəsində mövcud olan vərəm ocağından kontakt yolu ilə

B) Ətrafların sümüklərində mövcud olan vərəm ocağının limfogen yolu ilə

C) Bağırsaqda mövcud olan vərəm ocağınından hematogen yolu ilə

D) Ağız boşluğunun zədələnmiş selikli qişasından

E) Ağciyərlərdə olan vərəm ocağından bəlğəm vasitəsilə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359

Tarix: 01.01.2011


978) İlkin vərəmlə zədələnmə zamanı vərəm mikobakteriyaları orqanizmə daha çox hallarda hansı yolla daxil olur?
A) Zədələnmiş üz nahiyəsinin dərisindən

B) Ətrafların sümüklərində mövcud olan vərəm ocağının limfogen yolu ilə

C) Ağciyərlərdə olan vərəm ocağından bəlğəm vasitəsilə

D) Üz nahiyəsində mövcud olan vərəm ocağından kontakt yolu ilə

E) Bağırsaqda mövcud olan vərəm ocağının hematogen yolu ilə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359

Tarix: 01.01.2011


979) İkincili vərəmlə zədələnmə zamanı vərəm mikobakteriyaları orqanizmə hansı yolla daxil olmur?
A) Ağciyərlərdə olan vərəm ocağından bəlğəm vasitəsilə

B) Zədələnmiş üz nahiyəsinin dərisindən

C) Üz nahiyəsində mövcud olan vərəm ocağından kontakt yolu ilə

D) Bağırsaqda mövcud olan vərəm ocağının hematogen yolu ilə

E) Ətrafların sümüklərində mövcud olan vərəm ocağının limfogen yolu ilə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359

Tarix: 01.01.2011


980) İkincili vərəmlə zədələnmə zamanı vərəm mikobakteriyaları orqanizmə hansı yolla daxil olmur?
A) Ağciyərlərdə olan vərəm ocağından bəlğəm vasitəsilə

B) Ətrafların sümüklərində mövcud olan vərəm ocağının limfogen yolu ilə

C) Üz nahiyəsində mövcud olan vərəm ocağından kontakt yolu ilə

D) Ağız boşluğunun zədələnmiş selikli qişasından

E) Bağırsaqda mövcud olan vərəm ocağının hematogen yolu ilə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359

Tarix: 01.01.2011


981) İkincili vərəmlə zədələnmə zamanı vərəm mikobakteriyaları orqanizmə hansı yolla daxil olmur?
A) Piroqov - Valdeyranın limfa epitelial dairənin badamcıqlarından

B) Üz nahiyəsində mövcud olan vərəm ocağından kontakt yolla

C) Bağırsaqda mövcud olan vərəm ocağından hematogen yolla

D) Ağciyərlərdə olan vərəm ocağından bəlğəm vasitəsilə

E) Ətrafların sümüklərində mövcud olan vərəm ocağından limfogen yolla
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359

Tarix: 01.01.2011


982) Üz-çənə nahiyəsinin ikincili vərəmlə zədələnməsinə məxsus olan yayılmasının patogenetik mexanizmini təyin edin.
A) Damaq badamcıqlarından tonzillogen yolla

B) Yanaq nahiyəsinin zədələnmiş selikli qişasından kontakt yolla

C) Keçid büküşünün zədələnmiş selikli qişasından kontakt yolla

D) Dil badamcıqlarından tonzillogen yolla

E) Ağciyərlərdə olan vərəm ocağından bəlğəm vasitəsilə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359

Tarix: 01.01.2011


983) Üz-çənə nahiyəsinin ikincili vərəm zədələnməsinə məxsus yayılmasının patogenetik mexanizmini təyin edin.
A) Əsnək nahiyəsinin zədələnmiş selikli qişasınıdan kontakt yolla

B) Sərt damaq nahiyəsinin zədələnmiş selikli qişasından kontakt yolla

C) Dil badamcıqlarından tonzillogen yolla

D) Bağırsaqda mövcud olan vərəm ocağından limfogen yolla

E) Damaq badamcıqlarından tonzillogen yolla
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359

Tarix: 01.01.2011


984) Üz-çənə nahiyəsinin ikincili vərəm zədələnməsinə məxsus olan yayılmasının patogenetik mexanizmini təyin edin.
A) Sümükdə olan vərəm ocağından hematogen yolla

B) Damaq badamcıqlarından tonzillogen yolla

C) Sərt damaq nahiyəsinin zədələnmiş selikli qişasından kontakt yolla

D) Dil badamcıqlarından tonzillogen yolla

E) Əsnək nahiyəsinin zədələnmiş selikli qişasından kontakt yolla
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 39

Tarix: 01.01.2011


985) Üz-çənə nahiyəsinin vərəmi zamanı aşağıdakılardan hansı zədələnən anatomik strukturlara aid deyil?
A) Üçlü sinirin şaxələri

B) Çənə sümüyü

C) Ağız boşluğunun selikli qişası

D) Üzün dərialtı piy təbəqəsi

E) Üz dərisi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360

Tarix: 01.01.2011


986) Üz-çənə nahiyəsinin vərəmi zamanı zədələnən anatomik strukturlara aid olmayan hansıdır?
A) Regionar limfa düyünləri

B) Tüpürcək vəziləri

C) Ağız boşluğunun selikli qişası

D) Üz dərisi

E) Üz nahiyəsinin magistral damarları
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360

Tarix: 01.01.2011


987) Vərəm limfadenitinə aid növ hansıdır?
A) Apalstik limfadenit

B) Hiperplastik limfadenit

C) Metastatik limfadenit

D) İdiopatik limfadenit

E) İrinli limfadenit
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360

Tarix: 01.01.2011


988) Aşağıdakılardan hansı vərəm limfadenitə aid növdür?
A) Metastatik limfadenit

B) İdiopatik limfadenit

C) Aplastik limfadenit

D) İrinli limfadenit

E) Fibroz - kazeoz limfadenit
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360

Tarix: 01.01.2011


989) Vərəm limfadenitinə aid olan növ hansıdır?
A) İdiopatik limfadenit

B) Fibroz limfadenit

C) Metastatik limfadenit

D) İrinli limfadenit

E) Apastik limfadenit
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360

Tarix: 01.01.2011


990) Vərəm limfadeniti zamanı limfa düyünündə baş verən hiperplastik növü səciyyələndirən patoanatomik prosses hansıdır?
A) Zədələnmiş limfa düyününün və ətraf toxumalarının fibrozlaşması və kazeozun kalsium duzları ilə hopdurulması

B) Subtotal nekroz və çoxsaylı birləşmiş vərəm qranulyomalarının irinləməsi və fistulların formalaşması

C) Limfatik düyünün afferent və efferent damarlarının seroz eksudatla infiltrasiyası

D) Limfoid toxumanın proliferasiyası fonunda vərəm qranulyomalarının mövcudluğu

E) Limfa düyününün leykositar infiltrasiyası
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360

Tarix: 01.01.2011


Yüklə 2,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin