Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Kəskin odontogen ilthabı xəstəliklərin Şarqorodski təsnifatına görə daha çox çənəətrafı yumşaq toxumaları zədələyən xəstəliklərə hansı aiddir?Yüklə 2,09 Mb.
səhifə18/22
tarix25.11.2016
ölçüsü2,09 Mb.
#69
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

792) Kəskin odontogen ilthabı xəstəliklərin Şarqorodski təsnifatına görə daha çox çənəətrafı yumşaq toxumaları zədələyən xəstəliklərə hansı aiddir?
A) Kəskin periostit

B) Kəskin odontogen osteomielit

C) Kəskin periodontit

D) Odontogen adenofleqmona

E) Kəskin odontogen limfadenit
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 173-180

Tarix: 01.01.2011


793) Şarqorodskinin kəskin odontogen ilthabı xəstəliklərin təsnifatına görə daha çox regionar limfa aparatı toxumalarını zədələyən xəstəliklərə hansı aiddir?
A) Odontogen adenofleqmona

B) Kəskin odontogen osteomiyelit

C) Odontogen haymorit

D) Kəskin periostit

E) Kəskin perikoronarit
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 173-180

Tarix: 01.01.2011


794) Odontogen ilthabi prosesləri daha çox hansi növ bakteriyalar əmələ gətirir?
A) Aerob anaerobla birlikdə

B) Mikobateriylarla aktinomisetlər

C) Solğun trepomema ilə mikobakteriyalar

D) Təkcə aeroblar

E) Təkcə anaeroblar
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 207-209

Tarix: 01.01.2011


795) Odontogen infeksiya odontogen ilthabi xəstəliyi hansı yollarla yaradır?
A) Həzm yolu ilə

B) Periapikal yolla

C) Cinsi yolla

D) Qanla


E) Tənəffüs yolu ilə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 208-209

Tarix: 01.01.2011


796) Odontogen infeksiya odontogen ilthabı xəstəliyi hansı yollarla yaradır?
A) Qanla

B) Cinsi yolla

C) Paradontal yolla

D) Həzm yolu ilə

E) Tənəffüs yolu ilə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 208-209

Tarix: 01.01.2011


797) Odontogen infeksiyanın yayılması üçün hansı şərait lazımdır?
A) Orqanizmin sensibilizasiyası

B) Süd dişlərin vaxtında daimi dişlərlə əvəz olunmaması

C) Xəstənin yaşlı olması

D) Vaxtında protezləşmə işlərinin aparılmaması

E) Qan təzyiqin yüksək olması
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 208-209

Tarix: 01.01.2011


798) 11, 21 dişlərdən odontogen infeksiyanın ilkin yayılan istiqaməti (anatomik strukturu) hansıdır?
A) Üst dodaq

B) Damaq


C) Yanaq

D) Gicgah

E) Haymor boşluğu
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 280

Tarix: 01.01.2011


799) Odontogen ilthabi prosesi nə əmələ gətirir?
A) Virulent aeroblar

B) Vərəm çöpləri

C) Bağırsaq klostridiyaları

D) Qonokkoklar

E) Difteriya çöpləri
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 207-208

Tarix: 01.01.2011


800) Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatına görə abses və fleqmonalar hansı patoloji proseslərə aid edilir?
A) Piy toxuması və əzələarası sahələr xəstəliklərinə

B) Əzələ və fassiya xəstəliklərinə

C) Dəri və dərialtı piy sahələri xəstəliklərinə

D) Sümük və əzələ xəstəliklərinə

E) Damar və sinir xəstəliklərinə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 207-214

Tarix: 01.01.2011


801) Çənə - dilaltı novcuğun yuxarı sərhəddini göstərin.
A) Ağız dibi selikli qişası

B) Çənənin molyarlar səviyyəsində olan içəri səthi

C) Çənə - dilaltı əzələ

D) Bayır qanadabənzər əzələ

E) İçəri qanadabənzər əzələ
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290

Tarix: 01.01.2011


802) Çənə-dilaltı novcuğun aşağı sərhəddini göstərin:
A) Çənə-dilaltı əzələ

B) Bayır qanadabənzər əzələ

C) İçəri qanadabənzər əzələ

D) Çənənin molyarlar səviyyəsində olan içəri səthi

E) Ağız dibi selikli qişası
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290

Tarix: 01.01.2011


803) Çənə - dilaltı novcuğun bayır sərhəddini göstərin.
A) Çənənin molyarlar səviyyəsində olan içəri səthi

B) Bayır qanadabənzər əzələ

C) Çənə - dilaltı əzələ

D) Dil kökünün əzələləri

E) Dilaltı - dil əzələsi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290

Tarix: 01.01.2011


804) Çənə - dilaltı novcuğun içəri sərhəddini göstərin.
A) Çənə - dilaltı əzələ

B) Ağız dibinin selikli qişası

C) Bayır qanadabənzər əzələ

D) Dil kökünün əzələləri

E) Dilaltı - dil əzələsi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290

Tarix: 01.01.2011


805) Çənə - dilaltı novcuğun absesi zamanı kəsik haradan aparılır?
A) Dil sinirinin və arteriyasının kənarından keçməklə şışkinliyin üzərindən

B) Ağızxarici yolla üz sinirin marginal şaxəsinin kənarından

C) Ağız boşluğu tərəfindən 4 - 5 sm uzunluğunda

D) Ağız boşluğu tərəfindən 1 - 1.5 sm uzunluğunda

E) Ağız boşluğu tərəfindən 1.5 - 2 sm uzunluğunda
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290

Tarix: 01.01.2011


806) Dilaltı nahiyənin flelqmonası zamanı hansı kəsik aparılır?
A) Ağızdaxili

B) Dil kökü nahiyəsindən

C) Çənəaltı nahiyədən

D) Ağızxarici

E) Xüsusi çənəaltı nahiyədən
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 289-290

Tarix: 01.01.2011


807) Çənə - dilaltı novcuğun absesi zamanı çox rast gəlinən törədicilər hansılardır?
A) Vərəm mikobakteriyaları

B) Solğun spiroxetlər

C) Aerotolerant anaeroblar

D) Stafilokokklar, streptokokklar

E) Şüalı göbələklər
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290

Tarix: 01.01.2011


808) Çənə - dilaltı novcuğun absesinin əmələ gəlməsinə səbəb olan iltihabi proses olan nahiyə hansıdır?
A) Yanaq

B) 48, 47, 46 və 36, 37, 38 dişlər

C) Üst dodaq

D) Qulaqətrafı limfa vəziləri

E) 18, 17, 16, 26, 27, 28 dişlər
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290

Tarix: 01.01.2011


809) Çənə - dilaltı novcuğun absesi üçün səciyyəvi kliniki əlaməti hansıdır?
A) Çənəarxası nahiyəsi toxumalarının infiltratı

B) Yanaq nahiyəsinin ödemi və hiperemiyası

C) Ağız dibi nahiyəsi toxumalarının ödemi və hiperemiyası

D) Trizm


E) Alt dodaq nahiyəsi dərisinin hiperemiyası
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290

Tarix: 01.01.2011


810) Çənə - dilaltı novcuğun absesi üçün səciyyəvi kliniki əlamət hansıdır?
A) Alt dodaq nahiyəsi dərisinin hiperemiyası

B) Trizm


C) Yanaq nahiyəsinin ödemi və hiperemiyası

D) Çənəarxası nahiyəsi toxumalarının infiltratı

E) Udqunma zamanı ağrı, ağzın açılmasının məhdudlaşması
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290

Tarix: 01.01.2011


811) Çənə-dilaltı novcuğun absesi aşağıdakılardan hansı ilə differensiasiya edilir?
A) İltihabı kontraktura

B) Alt dodağın karbunkulu

C) Yanağın fleqmonası

D) Çənə-qanadvari nahiyənin absesi

E) Gicgah nahiyəsinin fleqmonası
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290

Tarix: 01.01.2011


812) Çənə - dilaltı novcuğun absesinin inkişafı zamanı infeksiya haraya yayılır?
A) Qanadabənzər venoz kələfə

B) Çənə - qanadvari nahiyəyə

C) Qulaqətrafı tüpürcək vəziyə

D) Subdural nahiyəyə

E) Beynin venoz cibinə
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290

Tarix: 01.01.2011


813) Çənə - dilaltı novcuğun absesinin inkişafı zamanı infeksiya yayılır?

A) Subdural nahiyəyə

B) Dil kökünə

C) Qanadabənzər venoz kələfə

D) Beynin venoz cibinə

E) Qulaqətrafı tüpürcək vəziyə


Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290

Tarix: 01.01.2011


814) Çənə - dilaltı novcuğun absesinin inkişafı zamanı infeksiya yayılır?
A) Çənəaltı nahiyəyə

B) Qanadabənzər venoz kələfə

C) Qulaqətrafı tüpürcək vəziyə

D) Haymor cibinə

E) Subdural nahiyəyə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290

Tarix: 01.01.2011


815) Çənə - dilaltı novcuğun absesinin inkişafı zamanı infeksiya yayılır?
A) Haymor cibinə

B) Qulaqətrafı tüpürcək vəziyə

C) Udlaqətrafı nahiyəyə

D) Çənə sümüyünə

E) Subdural nahiyəyə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290

Tarix: 01.01.2011


816) Çənə - dilaltı novcuğun absesində ilkin müraciət zamanı ediləcək yardım?

A) İynə refleksoterapiyanın təyini

B) İrinli ocağın açılması

C) Əzələ daxili ağciyər analeptiklərinin yeridilməsi

D) Novokain blokadasının edilməsi

E) Fizioterapiya


Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290

Tarix: 01.01.2011


817) Çənə - dilaltı novcuğun absesində operativ müdaxilə zamanı hansı kəsik aparılır?
A) Xüsusi çənəaltı nahiyədən çənənin aşağı kənarına yaxın nahiyədən aparılan kəsik

B) Çənəaltı nahiyədə çənənin aşağı kənarına paralel aparılan kəsik

C) Çənə - qanadvari büküş boyunca aparılan kəsik

D) Çənə - dilaltı novcuğun selikli qişasında çənənin içəri kənarına yaxın nahiyədən aparılan kəsik

E) Çənə bucağını əhatə edən kəsik
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290

Tarix: 01.01.2011


818) Çənə - dilaltı novcuğun absesində operativ müdaxilə zamanı zədələnə bilər?

A) Üz arteriyası

B) Almacıq sümüyü

C) Dil siniri

D) Dil

E) Qulaqətrafı tüpürcək vəzi


Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290

Tarix: 01.01.2011


819) Çənə - dilaltı novcuğun absesində operativ müdaxilə zamanı hansı struktur zədələnə bilər?
A) Dil arteriyası

B) Almacıq sümüyü

C) Dil

D) Üz arteriyasıE) Qulaqətrafı tüpürcək vəzi
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290

Tarix: 01.01.2011


820) Dilin abses və fleqmonaları daha çox hansı qeyri - odontogen səbəbdən yaranır?
A) Alt dodağın furunkulu

B) Aşağı dişlərin kəskin periodontiti

C) Dilin travması

D) Yanaq nahiyəsinin limfadeniti

E) Qulaqətrafı nahiyənin limfadeniti
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291

Tarix: 01.01.2011


821) Dilin abses və fleqmonalarının yaranmasında aşağıda sadalanan qeyri - odontogen səbəblərdən hansının rolu daha böyükdür?
A) Qulaqətrafı nahiyənin limfadeniti

B) Yanaq nahiyəsinin limfadeniti

C) Alt dodağın furunkulu

D) Kəskin tonzillit

E) Aşağı dişlərin kəskin periodontiti
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291

Tarix: 01.01.2011


822) Dilin abses və fleqmonaları zamanı səciyyəvi klinik əlamət nədir?
A) Dilaltı yastıqcıqların şişməsi

B) Yanaq nahiyəsinin ödemi və hiperemiyası

C) Ağzın açılmasının məhdudlaşması

D) Çənə - qanadvari büküşün ödemi

E) Üzün asimmetriya
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291

Tarix: 01.01.2011


823) Dilin abses və fleqmonaları zamanı səciyyəvi klinik əlamət hansıdır?
A) Yanaq nahiyəsinin ödemi və hiperemiyası

B) Dilin ödemi və infiltratı

C) Ağzın açılmasının məhdudlaşması

D) Çənə - qanadvari büküşün ödemi

E) Üzün asimmetriya
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291

Tarix: 01.01.2011


824) Dilin abses və fleqmonaları zamanı səciyyəvi klinik əlamət hansıdır?
A) Udqunma zamanı ağrı

B) Çənə - qanadvari büküşün ödemi

C) Üzün asimmetriyası

D) Yanaq nahiyəsinin ödemi və hiperemiyası

E) Ağzın açılmasının məhdudlaşması
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291

Tarix: 01.01.2011


825) Aşağıdakılardan hansı dilin abses və fleqmonaları zamanı səciyyəvi klinik əlamət hesab edilir?
A) Tənəffüsün çətinləşməsi

B) Ağzın açılmasının məhdudlaşması

C) Çənəaltı nahiyənin ödemi və hiperemiyası

D) Üzün asimmetriyası

E) Çənə - qanadvari büküşün ödemi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291

Tarix: 01.01.2011


826) Dilin abses və fleqmonaları ilk növbədə aşağıdakılardan hansı ilə differensiasiya edilir?
A) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası ilə

B) Gicgah nahiyəsinin fleqmonası ilə

C) Ağız dibi fleqmonası ilə

D) Alt dodağın karbunkulu ilə

E) İltihabı kontraktura ilə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291

Tarix: 01.01.2011


827) Dilin abses və fleqmonalarının inkişafı zamanı infeksiya haraya yayılır?
A) Subdural nahiyəyə

B) Qanadabənzər venoz kələfə

C) Beynin venoz cibinə

D) Ağızdibi nahiyəsinin yumşaq toxumalarına

E) Qulaqətrafı tüpürcək vəzisinə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291

Tarix: 01.01.2011


828) Dilin abses və fleqmonalarının inkişafı zamanı infeksiya aşağıdakı hansı nahiyəyə yayılır?
A) Beynin venoz cibinə

B) Çənəaltı nahiyəyə

C) Qulaqətrafı tüpürcək vəziyə

D) Subdural nahiyəyə

E) Qanadabənzər venoz kələfə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291

Tarix: 01.01.2011


829) Dilin abses və fleqmonalarında ilkin müraciət zamanı hansı yardım göstərilməlidir?
A) İynə refleksoterapiyanın təyini

B) İrinli ocağın açılması

C) Əzələ daxili ağciyər analeptiklərinin yeridilməsi

D) Novokain blokadasının edilməsi

E) Fizioterapiya
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291

Tarix: 01.01.2011


830) Dilin abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Manual terapiya

B) Şüa müalicəsi

C) Hipotenziv мüalicə

D) Sedativ müalicə

E) Desensibilizasiyaedici
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291

Tarix: 01.01.2011


831) Dilin abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Şüa müalicəsi

B) Dezintoksikasiya müalicəsi

C) Hipotenziv müalicə

D) Sedativ müalicə

E) Manual terapiya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291

Tarix: 01.01.2011


832) Dilin abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə hansı müalicə daxildir?
A) Manual terapiya

B) Şüa müalicəsi

C) Hipotenziv Müalicə

D) Antibakterial müalicə

E) Sedativ müalicə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291

Tarix: 01.01.2011


833) Dilin cismində olan infeksiyanın yayılma yollarına aşağıdakılardan hansı aid deyil ?
A) Limfogen yolla

B) Təmas yolu ilə

C) Fassiyalararası sahədən

D) Sinir lifləri boyu

E) Əzələ lifləri boyunca
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291

Tarix: 01.01.2011


834) Aşağıdakılardan hansı dil kökünün fleqmonasında aparılan kəsik növüdür?
A) Orta şaquli kəsik

B) Translingual kəsik

C) Çənəaltı kəsik

D) Yaxalıqvari kəsik

E) Ağızdaxili kəsik
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 289-290

Tarix: 01.01.2011


835) Dilin abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Rentgenoterapiya

B) Kimyəvi dərman müalicəsi

C) Elektrokoaqulyasiya

D) Krioterapiya

E) Fizioterapiya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291

Tarix: 01.01.2011


836) Dilin limfa düyünləri harada yerləşir?
A) Dilin arxa 1/3 hissəsində

B) Xüsusi çənəaltı - dil əzələsinin yuxarı hissəsində

C) Xüsusi çənəaltı - dil əzələsinin ortasında

D) Xüsusi çənəaltı - dil əzələsinin aşağı hissəsində

E) Çənəaltı nahiyədə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 291-300; «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 258-269

Tarix: 01.01.2011


837) Dilin limfa düyünü limfanı haradan alır?
A) Çənəaltı nahiyədən

B) Dilin orta 1/3 hissəsindən

C) Dilin arxa 1/3 hissəsindən

D) Dilin ön 1/3 hissəsindən

E) Dilin ön, orta, arxa 1/3 hissəsindən
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 291-300; «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 258-269

Tarix: 01.01.2011


838) Çənə - dilaltı novcuğun abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Krioterapiya

B) Fizioterapiya

C) Rentgenoterapiya

D) Elektrokoaqulyasiya

E) Kimyəvi dərman müalicəsi
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290

Tarix: 01.01.2011


839) Çənə - dilaltı novcuğun abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Sedativ müalicə

B) Şüa müalicəsi

C) Dezintoksikasiya müalicəsi

D) Manual terapiya

E) Hipotenziv müalicə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290

Tarix: 01.01.2011


840) Çənə - dilaltı novcuğun abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Şüa müalicəsi

B) Hipotenziv müalicə

C) Antibakterial müalicə

D) Manual terapiya

E) Sedativ müalicə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290

Tarix: 01.01.2011


Yüklə 2,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin