Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Vərəm limfadenit zamanı limfa düyünündə baş verən fibroz - kazeoz növü xarakterizə edən patalogoanatomik prosesi göstərinYüklə 2,09 Mb.
səhifə22/22
tarix25.11.2016
ölçüsü2,09 Mb.
#69
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

991) Vərəm limfadenit zamanı limfa düyünündə baş verən fibroz - kazeoz növü xarakterizə edən patalogoanatomik prosesi göstərin.
A) Zədələnmiş limfa düyününün və ətraf toxumaların fibrozlaşması və kazeozun kalsium duzları ilə hopdurulması

B) Limfa düyününün afferent və efferent damarlarının seroz eksudatla infiltrasiyası

C) Limfa düyününün leykositar infiltrasiyası

D) Subtotal kəsmik nekrozu və çoxsaylı birləşmiş vərəm qranulyomalarının irinlənməsi və fistulların formalaşması

E) Limfoid toxumanın proliferasiyası fonunda vərəm qranulyomalarının mövcudluğu
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360

Tarix: 01.01.2011


992) Vərəm limfadenit zamanı limfatik düyündə baş verən fibroz növü xarakterizə edən patalogoanatomik prosesləri göstərin.
A) Zədələnmiş limfa düyününün və ətraf toxumaların fibrozlaşması və kazeozun kalsium duzları ilə hopdurulması

B) Limfatik düyünün afferent və efferent damarlarının seroz eksudatla infiltrasiyası

C) Subtotal kəsmik nekrozu və çoxsaylı birləşmiş vərəm qranulyomalarının irinlənməsi və fistulların formalaşması

D) Limfatik düyünün leykositar infiltrasiyası

E) Limfoid toxumanın proliferasiya fonunda vərəm qranulyomalarının mövcudluğu
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360

Tarix: 01.01.2011


993) Vərəm periadeniti zamanı xarakterik klinik əlaməti göstərin.
A) Zədələnmiş limfatik düyünün palpasiyası ağrısızdır

B) Zədələnmiş limfatik düyünün üzərindəki dəri hiperemiyalıdır,nazikləşmişdir, irinli fistulalar mövcuddur

C) Mülayım leykositoz və EÇS-in yüksəklənməsi qeyd olunur

D) Zədələnmiş limfatik düyünün üzərindəki dəri normal rəngindədir və büküşə yığılır

E) Bədən hərarətin yüksəlməsi və tərləmə qeyd olunur
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360

Tarix: 01.01.2011


994) Üz - çənə nahiyəsi dərisinin vərəmi daha çox infeksiyanın hansı yolla yayılması nəticəsində baş verir?
A) Damaq badamcıqlarından tonzilogen yolla

B) Ağız boşluğunun zədələnmiş selikli qişasından kontakt yolu ilə

C) Ətraf sümüklərdən hematogen yolla

D) Zədələnmiş limfa düyünlərindən limfogen yolla

E) Ağciyərlərdə olan patoloji ocaqdan bəlğəm vasitəsi ilə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360

Tarix: 01.01.2011


995) Üz-çənə nahiyəsinin dərisinin vərəmi daha çox hallarda infeksiyanın hansı yolla yayılması nəticəsində baş verir?
A) Zədələnmiş limfatik düyünlərdən hematogen yolu ilə

B) Ətraf sümüklərdən hematogen yol ilə

C) Bağırsaqda mövcud olan pataloji ocağından hematogen

D) Dil badamcığından tonzillogen yolu ilə

E) Ağciyərlərdə olan pataloji ocağdan bəlğəm vasitəsi ilə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360

Tarix: 01.01.2011


996) Üz - çənə nahiyəsi dərisinin vərəminə aid olmayan patologiyanı göstərin.
A) Ziylli vərəm

B) Qurdeşənəyi vərəmi

C) Milliar - xoralaşmış vərəm

D) Bərk şankr

E) Skrofuloderma
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360

Tarix: 01.01.2011


997) Üz - çənə nahiyəsi dərisinin vərəm şankrına aid olan patoqnomanik əlaməti hansıdır?
A) “Zond fenomeni” mövcuddur

B) Regionar limfadenopatiya müşahidə olunur

C) Dəridə yastı əsasına malik olan eroziya və ya xora qeyd olunur

D) “Alma jelesi” simptomu mövcuddur

E) Sərt şankrdan fərqli olaraq xoranın əsasında infiltrasiya mövcud deyil
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360

Tarix: 01.01.2011


998) Üz - çənə nahiyəsinin dərisinin qurdeşənəyi vərəminə aid olan patoqnomanik əlaməti hansıdır?
A) Dəridə yastı əsasa malik olan eroziya və ya xora qeyd olunur

B) Regionar limfadenopatiya müşahidə olunur

C) Xoranın əsasında infiltrasiya mövcud deyil

D) Vensan simptomu mövcuddur

E) “Alma jelesi” simptomu mövcuddur
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360

Tarix: 01.01.2011


999) Üz - çənə nahiyəsinin dərisinin qurdeşənəyi vərəminə aid olan patoqnomonik əlaməti hansıdır?
A) Vensan simptomu mövcuddur

B) ” Zond fenomeni ” mövcuddur

C) Xoranın əsasında infiltrasiya mövcud deyil

D) Dəridə yastı əsasına malik olan eroziya və ya xora qeyd olunur

E) Regionar limfadenopatiya müşahidə olunur
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360

Tarix: 01.01.2011


1000) Üz - çənə nahiyəsi dərisinin qurdeşənəyi vərəminə məxsus olan zədələnmə növü hansıdır?
A) Xora

B) Bulla


C) Şankr

D) Eroziya

E) Lipoma
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 361

Tarix: 01.01.2011


1001) Klinik olaraq çənə sümüyü vərəmi hansı patologiya ilə oxşardır?
A) Xroniki osteomielitlə

B) Kəskin periostitlə

C) Paradontoz ilə

D) Generalizasiya olunmuş paradontitlə

E) Xroniki periodontitin kəskinləşməsi ilə
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 361

Tarix: 01.01.2011


1002) Vərəm prosesi ilə zədələnmə zamanı hansı tüpürcək vəzi daha çox zədələnir?
A) Yanağın selikli qişasında olan kiçik tüpürcək vəziləri

B) Çənəaltı

C) Qulaqətrafı

D) Sərt damaq nahiyəsində kiçik tüpürcək vəziləri

E) Dilaltı
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 361

Tarix: 01.01.2011


1003) Qulaqətrafı tüpürcək vəziləri vərəm prosesi ilə zədələndikdə hansı əlavə anatomik struktur da vərəm prosesi ilə zədələnir?
A) Üz arteriyası

B) Vəzdaxili limfa düyünü

C) Üz sinirinin şaxələri

D) Çeynəmə əzələsi

E) Səthi gicgah arteriyası
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 361

Tarix: 01.01.2011


1004) Vərəm prosesi zamanı patoloji ocaq qulaqətrafı tüpürcək vəzinin parenximasına açılarsa hansı simptomatika meydana çıxar?
A) Kəskin abses

B) Üz sinirinin nevriti

C) Kəskin fleqmona

D) Gicgah - çənə - oynağının artriti

E) Sialodenit
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 361

Tarix: 01.01.2011


1005) Üz - çənə nahiyəsinin aktinomikotik prosesi zamanı aktinomisetlər tərəfindən yaradılan koloniyalar necə adlandırılır?
A) Rozeolalar

B) Druzlar

C) Torlar

D) Papulalar

E) Qummalar
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 362

Tarix: 01.01.2011


1006) Aktinomikotik druzların daxilində göbələk mitselilərinin xarakterik yerləşməsi necədir?
A) Perpendikulyar

B) Dairəvi

C) Radial

D) Nizamsız

E) Paralel
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 362

Tarix: 01.01.2011


1007) Aşağıdakı patologiyalardan hansı üz - çənə nahiyəsi dərisinin aktinomikozunun növünə aiddir?

A) Şankr


B) Papula

C) Absesləşən zədələnmə

D) Pustulvari zədələnmə

E) Qummoz zədələnmə


Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 362

Tarix: 01.01.2011


1008) Hansı patologiya üz - çənə nahiyəsi dərisinin aktinomikozunun bir növüdür?
A) Papula

B) Şankr


C) Qummoz zədələnmə

D) Absseslən zədələnmə

E) Qabarcıqvari zədələnmə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 362

Tarix: 01.01.2011


1009) Üz - çənə nahiyyəsinin dərisinin aktinomikozun növlərinə aid olan patologiyanı göstərin.
A) Qummoz zədəlmə

B) Şankr


C) Papula

D) Qarışıq zədələnmə

E) Abseslən zədələnmə
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 362

Tarix: 01.01.2011


1010) Üz - çənə nahiyəsinin dərialtı aktinomikozun növlərinə aid olan patologiyanı göstərin.
A) Qabarcıqvari zədələnmə

B) Absesləşən zədələnmə

C) Pustulvari zədələnmə

D) Şankr


E) Papula
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 362

Tarix: 01.01.2011


1011) Üz - çənə nahiyəsinin dərialtı aktinomikozunun növlərinə aid patologiya hansıdır?
A) Şankr

B) Qummoz zədələnmə

C) Papula

D) Qabarcıqvari zədələnmə

E) Pustulvari zədələnmə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 362

Tarix: 01.01.2011


1012) Üz - çənə nahiyəsinin aktinomikozunun selikaltı növünün əsas etioloji amili nədir?
A) Odontogen abses

B) Ağız boşluğunun selikli qişasının travmatik zədələnməsi

C) Çənələrin kəskin osteomieliti

D) Aktinomikozun dərialtı növünün yayılması

E) Xroniki periodontitin kəskinləşməsi
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 362

Tarix: 01.01.2011


1013) Üz - çənə nahiyəsi aktinomikozunun dərialtı-əzələ növündə çeynəmə əzələsində lokalizasiya edən proses hansı əlamələrlə səciyyələnir?
A) Pustulvari zədələnmə ilə

B) Papulyoz zədələnmə ilə

C) Çapıq deformasiyanın formalaşması ilə

D) İnfiltratların irinlənməsi ilə

E) Bərk şankrın formalaşması ilə
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 362

Tarix: 01.01.2011


1014) Solğun treponemanın orqanizmə daxil olma yolu hansıdır?

A) Alimentar yolla

B) Hava - damcı yolu ilə

C) Selikli qişanın və ya dərinin intakt epiteli vasitəsi ilə

D) Selikli qişanın və ya dərinin zədələnmiş epiteli vasitəsi ilə

E) Transmissiv yolla


Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 364

Tarix: 01.01.2011


1015) Anadangəlmə siflis zamanı solğun treponemanın orqanizmə daxil olma yolu hansıdır?
A) Hava - damcı yolu ilə

B) Selikli qişanın və ya dərisinin intakt epiteli vasitəsi ilə

C) Alimentar yolla

D) Selikli qişanın və ya dərisinin zədələnmiş epiteli vasitəsi ilə

E) Plasenta vasitəsi ilə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 364

Tarix: 01.01.2011


1016) Anadangəlmə siflis zamanı solğun treponemanın orqanizminə daxil olma yolu hansıdır?
A) Selikli qişanın və ya dərisinin intakt epiteli vasitəsi ilə

B) Alimentar yolla

C) Selikli qişanın və ya dərisinin zədələnmiş epiteli vasitəsi ilə

D) Göbəyin limfa damarları vasitəsi ilə

E) Hava - damcı yolu ilə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 364

Tarix: 01.01.2011


1017) Siflisə aid olamayan anlayış hansıdır?
A) Əsasən cinsi yolla yoluxur

B) Selikli qişanın və ya dərisinin zədələnmiş epiteli vasitəsi ilə daxil olur

C) Anadangılmə və qazanılşmış immunitet yaranmır

D) Qeyri - spesifik odontogen infeksiyadır

E) Solğun treponema törədir
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 364

Tarix: 01.01.2011


1018) Superinfeksiya anlayışına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Orqanizmin hiperreaktivliyi fonunda xəstəliyin atipik gedişi

B) Sifilis fonunda vərəm xəstəliyinin mövcudluğu

C) Anadangəlmə sifilis

D) İnfeksiyanın inkubasiya dövrü

E) Yolxulmuş xəstənin bədəninə yeni bakteriyaların daxil olması
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 364

Tarix: 01.01.2011


1019) Klinik olaraq birincili sifilis nə ilə xarakterizə olunur?
A) Pustula ilə

B) Ləkəli sifilid ilə

C) Bərk şankr ilə

D) Qabarıqlı sifilid ilə

E) Rozeola ilə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 365

Tarix: 01.01.2011


1020) Klinik cəhətdən birincili sifilis nə ilə xarakterizə olunur?
A) Sifilitik skleradenit ilə

B) Pustula ilə

C) Qabarıqlı sifilid ilə

D) Ləkəli sifilid ilə

E) Rozeola ilə
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 365

Tarix: 01.01.2011


1021) Birincili sifilis zamanı qeyd olunan sərt şankrın sinonimini göstərin.
A) Pustula

B) Qabarıqlı sifilid

C) Ləkəli sifilid

D) Rozeola

E) Birincili affekt
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 365

Tarix: 01.01.2011


1022) Birincili sifilis zamanı qeyd olunan poliadenit nədir?
A) Kontralateral limfadenopatiya

B) Bilateral limfadenopatiya

C) Regionar limfangit

D) İpsilateral limfadenopatiya

E) Kontakt sialodenit
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 365

Tarix: 01.01.2011


1023) Klinik olaraq ikincili sifilis nə ilə xarakterizə olunur?
A) Sifilitik sklerodenit ilə

B) Qabarıqlı sifilid ilə

C) Bərk şankr ilə

D) Sifilitik rozeola ilə

E) Ləkəli sifilid ilə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 365

Tarix: 01.01.2011


1024) Sifilitik xora aşağıdakılardan hansı ilə oxşar deyil?
A) Vərəm xorası ilə

B) Travmadan sonrakı xora ilə

C) Yanıqla

D) Aktinomikoz xorası ilə

E) Trofik xora ilə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 365

Tarix: 01.01.2011


1025) Furunkul nədir?
A) Bir neçə tük follikularının və piy vəzilərinin dəriyə və dərialtı toxamalara yayılan kəskin irinli - nekrotik iltihabı

B) Dəri və dərialtı toxumanın odontogen mənşəli kəskin seroz iltihabı

C) Dərinin qızdırma və intoksikasiya ilə xarakterizə olunan ocaqlı seroz və ya seroz - hemorragik iltihabı

D) Tük follikulunun və onu əhatə edən toxumaların kəskin irinli - nekrotik iltihabı

E) Üz və ağız boşluğu toxumalarının ildırım sürətli gedişə malik yaş qanqrenası
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 300

Tarix: 01.01.2011


1026) Karbunkul nədir?
A) Tük follikulunun və onu əhatə edən toxumalarının kəskin irinli - nekrotik iltihabı

B) Dəri və dərialtı toxumanın odontogen mənşəli kəskin seroz iltihabı

C) Bir neçə tük follikullarının və piy vəzilərinin dəriyə və dərialtı toxamalara yayılan kəskin irinli - nekrotik iltihabı

D) Dərinin qızdırma və intoksikasiya ilə xarakterizə olunan ocaqlı seroz və ya seroz - hemorrahik iltihabı

E) Üz və ağız boşluğu toxumalarının ildırımsürətli gedişata malik olan yaş qanqrenası
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 300

Tarix: 01.01.2011


1027) Noma nədir?
A) Tük follikulunun və onu əhatə edən toxumalarının kəskin irinli - nekrotik iltihabı

B) Üz və ağız boşluğu toxumalarının çox sürətli gedişata malik yaş qanqrenası

C) Dəri və dərialtı toxumanın odontogen mənşəli kəskin seroz iltihabı

D) Bir neçə tük follikullarının və piy vəzilərinin dəriyə və dərialtı toxamalara yayılan kəskin irinli - nekrotik iltihabı

E) Dərinin qızdırma və intoksikasiya ilə xarakterizə olunan ocaqlı seroz və ya seroz - hemorragik iltihabı
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 310

Tarix: 01.01.2011


1028) Qızılyel nədir?
A) Dəri və dərialtı toxumanın odontogen mənşəli kəskin seroz iltihabı

B) Üz və ağız boşluğu toxumalarının ildırım sürətli gedişə malik yaş qanqrenası

C) Bir neçə tük follikularının və piy vəzilərinin dəriyə və dərialtı toxamalara yayılan kəskin irinli - nekrotik iltihabı

D) Tük follikulunun və onu əhatə edən toxumalarının kəskin irinli - nekrotik iltihabı

E) Qızdırma və intoksikasiya ilə xarakterizə olunan dərinin ocaqlı seroz və ya seroz - hemorragik iltihabı
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 305

Tarix: 01.01.2011


1029) Furunkulun ən təhlükəli lokalizasiyası hansıdır?
A) Qulaqətrafı nahiyənin dərisi

B) Yanaq nahiyəsinin dərisi

C) Alt dodağın dərisi

D) Çənənin mental nahiyəsinin dərisi

E) Üst dodağın dərisi
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 301

Tarix: 01.01.2011


1030) Furunkulun ən təhlükəli lokalizasiyası hansıdır?
A) Yanaq nahiyəsinin dərisi

B) Alt dodağın dərisi

C) Qulaqətrafı nahiyənin dərisi

D) Ağız bucağının dərisi

E) Çənənin mental nahiyəsinin dərisi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 301

Tarix: 01.01.2011


1031) Furunkulun ən təhlükəli lokalizasiyası hansıdır?
A) Yanaq nahiyəsinin dərisi

B) Qulaqətrafı nahiyənin dərisi

C) Gözaltı nahiyənin dərisi

D) Alt dodağın dərisi

E) Çənənin mental nahiyəsinin dərisi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 301

Tarix: 01.01.2011


1032) Furunkulun ən təhlükəli lokalizasiyası hansıdır?
A) Qulaqətrafı nahiyənin dərisi

B) Periorbital nahiyənin dərisi

C) Çənənin mental nahiyəsinin dərisi

D) Alt dodağın dərisi

E) Yanaq nahiyəsinin dərisi
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 301

Tarix: 01.01.2011


1033) Karbunkulların tipik lokalizasiyası hansıdır?
A) Qulaqətrafı nahiyənin dərisi

B) Çənənin mental nahiyyəsinin dərisi

C) Yanaq nahiyəsinin dərisi

D) Periorbital nahiyənin dərisi

E) Gözaltı nahiyənin dərisi
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 301

Tarix: 01.01.2011


1034) Karbunkulun tipik lokalizasiyası hansıdır?
A) Periorbital nahiyənin dərisi

B) Alt və üst dodağının dərisi

C) Qulaqətrafı nahiyənin dərisi

D) Yanaq nahiyəsinin dərisi

E) Gözaltı nahiyənin dərisi
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 301

Tarix: 01.01.2011


1035) Karbunkul və furunkul zamanı abseslərdən fərqli olaraq piogen membranın strukturu necə olur?
A) Girdə şəkildə

B) Bütöv “ val ” şəklində

C) Bizvari

D) Lövhəli

E) Tor şəkilində
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 301

Tarix: 01.01.2011


1036) Ağırlaşmamış furunkulun inkişaf mərhələlərini ardıcıllıqla göstərin.

1 – Ostiofollikulit

2 – İltihabi infiltrasiya

3 – Dərin folikulit

4 – İrinli-nekrotik özəyin əmələ gəlməsi və ayrılması

5 – İltihabi infiltratın sorulması
A) 4, 1, 3, 2, 5

B) 1, 2, 3 , 4 , 5

C) 3, 1, 2, 5, 4

D) 5, 4, 3, 2, 1

E) 1, 3, 2, 4, 5
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 301

Tarix: 01.01.2011


1037) Ostiofollikulit nədir?
A) Regionar limfa damarlarının iltihabı

B) Dərialtı birləşdirici toxumanın iltihabı

C) Tük folikulunun qıf hissəsinin iltihabı

D) Yumuşaq toxumaların altında olan sümüyün iltihabıE) İrinli - nekrotik özəyin ayrılması
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 301

Tarix: 01.01.2011
Yüklə 2,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin