Yeni antifungal iLAÇlar dr. HÜSNÜ pullukçUYüklə 445 b.
tarix18.04.2017
ölçüsü445 b.


YENİ ANTİFUNGAL İLAÇLAR


ANTİFUNGAL İLAÇLARANTİFUNGAL İLAÇLARIN ETKİ MEKANİZMALARILİPOZOMAL NİSTATİN

 • NistatinTopikal polyen

 • Oral, biyoyararlanımı yok

 • Sistemik, ciddi yan etki

 • Dimiristol fosfotidil kolin

 • Dimiristerol gliserol içeren lipozom

 •  Lipozomal nistatin...NyotranREtki spektrumu nistatinden farklı değil Candida, C.neoformans, Trichosporon, Fusarium, Rhizopus, Mucor ve Absidia

 • Etki spektrumu nistatinden farklı değil Candida, C.neoformans, Trichosporon, Fusarium, Rhizopus, Mucor ve Absidia

 • Bazı kandida suşlarında MİK, amfoterisin B’ye göre 

 • Nistatinle karşılaştırıldığında invitro/invivo aktiviteleri benzer, Aspergillus spp için MİK daha düşük • Geç dönem faz III çalışmaları devam etmekte

 • Diğer antifungallere cevap vermeyen kandida ve aspergillus enfeksiyonlarında 2.-3. sırada, sistemik antifungalVORİKONAZOL

 • FDA 2002 Mayısta onay, Vfend R

 • Sentetik flukonazol türevi bir triazol

 • p450 14-demetilaz inhibisyonu Lanosterolergosterol sentezi

 • Flukonazole göre daha etkili

 • Candida spp ve C.neoformans’a fungistatik

 • Aspergillus spp fungisidal etki

 • B.dermatitidis, C.immitis, H.capsulatum, Fusarium spp, penicillium marneffei’ ye etkiliVORİKONAZOL-2

 • Flukonazole dirençli C.krusei, C.glabrata, C.guillermondii etkisi iyi

 • Zygomycetes spp, mucor spp ve rhizomucor spp Fusarium spp yüksek MİK değerleri

 • 256 kandida özefajitinde flukonazole eşit %98,3-95,1 (çift kör)*

 • Febril nötropenide lipozomal Amfoterisin B ile fark yok. (837 hasta, %26-%30,6)**

 • A.niger, A.fumigatus, A.flavus ’a karşı amfoterisin B’den daha düşük MİK Itrakonazolden daha etkili***VORİKONAZOL-3

 • DOZ: Oral 200 mg 2x1

 • Dİ 3-6 mg/kg 2x1

 • YAN ETKİ: Dozla ilişkili görme bozuklukları Fototoksisite Hepatotoksisite,

 • Nefrotoksisite (nadir)RAVUKONAZOL

 •  Yapısal olarak flukonazol ve vorikonazole benzer, triazol

 •  Oral formu var, faz II çalışmaları

 •  p450 14-demetilaz inhibisyonu Lanosterolergosterol sentezi

 •  Etki gücü ıtrakonazol ile benzerRAVUKONAZOL-2

 • Candida spp, C.neoformans, A. Fumigatus, dermatofitler ve esmer mantarlara etkili

 • Geniş kapsamlı bir çalışmada Candida spp klinik izolatlarına vorikonazol ve posakonazol kadar etkili, flukonazol ve ıtrakonazolden üstünRAVUKONAZOL-3

 • S.schenckii, P.boydii, Fusarium spp, Zygomycetes grubuna etkisi sınırlı

 • Aspergillus spp için MİK değerleri ıtrakonazole göre yüksek

 • Dermatofitlere karşı etkinliği ıtrakonazolden 2-8 kat, flukonazolden 32 kat fazla

 • *POSAKONAZOL

 • Itrakonazalün hidroksillenmiş analoğu, triazol

 • Oral süspansiyon, kapsül, topikal

 • Faz III çalışmaları sürüyorPOSAKONAZOL-2

 • p450 14-demetilaz inhibisyonu ıtrakonazole göre 10 kat

 • Candida spp. (fungistatik), C.neoformans, Aspergillus spp.(fungisidal), Rhizopus spp., B.dermatitidis, C.immitis, H.capsulatum, dermatofitler ve esmer mantarlara etkili

 • Fusarium spp. invitro etkiliPOSAKONAZOL-3

 • C.neoformans çevresel izolatlarına en etkili posakonazol, sonra ıtrakonazol ve vorikonazol

 • BOS kaynaklı 213 C.neoformans isolatına flukonazolden daha etkili

 • Deneysel kriptokoksik tavşan menenjitinde flukonazol kadar etkin

 • Deneysel nötropenik fare modelinde invaziv pulmoner aspergilloza amfoterisin b’den daha etkili

KASPOFUNGİN

 • Polipeptit yapıda, glukan sentez inhibitörü, terfenil grubu

 • 1,3 -glukan sentetaz enzim inhibisyonu

 • Cansidas, 2001’de lisans (ABD)Amfoterisin B’ye, lipid formülasyonlu amfoterisin B’ye intoleran ve/veya ıtrakonazole dirençli aspergillus tedavisi

 • Amfoterisin B’ye, lipid formülasyonlu amfoterisin B’ye intoleran ve/veya ıtrakonazole dirençli aspergillus tedavisi

 • Flukonazole dirençli oral ve özefageal kandidiyazisCandida spp.’ye fungisidal etkili

 • Candida spp.’ye fungisidal etkili

 • Aspergillus spp.’ye etkili

 • C.neoformans’a etkisiz

 • T.beigeli, Fusarium spp., Rhizopus arrhizus ’a etki sınırlı

 • 35-70 mg/gün, 1 saatten daha uzun yavaş infüzyon enfeksiyonun ağırlığı, immünite süreyi belirler

 • Yan EtkiHistamin deşarjı, kızarıklık, ateş, bulantı, kusmaANİDULAFUNGİN

 • Glukan sentetaz inhibitörü

 • Terfenil grubu ve C5 kuyruğu

 • VersicorVicuron

 • Faz II-faz III çalışmaları

 • Dİ, oral

 • Candida spp. etkili C.parapsilozis, C.guillermondii MİC 

 • C.neoformans ’a etkisizB.dermatitidis, S.schenckii, T.beigelii Acremonium stricum,R.arrhizus, Fusarium spp., Phialaphora spp’ ye etkisi sınırlı

 • B.dermatitidis, S.schenckii, T.beigelii Acremonium stricum,R.arrhizus, Fusarium spp., Phialaphora spp’ ye etkisi sınırlı

 • H.capsulatum, Cladophialophora bantiana, P.boydii, Bipolaris spp.’ ye karşı MİK daha yüksek

 • Doz ve yan etki hakkında bildirim yok • Glukan sentez inhibitörü

 • Etki mekanizması anidulafunginle benzer

 • Dİ formu var, Faz II çalışmaları

 • Aspergillus spp.’ye etkili

 • Esmer mantarlar (Cladosporium trichoides, Exophiala dermatitidis, Fonseca pedrosii)’a orta etkili

 • Fusarium solani, P.boydii, zigomycetes grubuna etkisiz

 • Dimorfik mantarlara aktivitesi değişkenKandida özefajitli HIV (+),

 • Kandida özefajitli HIV (+),

 • En az 10 gün 50 mg/gün % 100 etkili

 • Kİ nakli, OKİT yapılan hastalarda profalaktik 200 mg/gün  dozlara iyi tolerans

 • Yan etki bildiren çalışma sonucu yok 1 özefajitli HIV (+) olguda ağır diyare

KOMBİNASYON ÇALIŞMALARI

 • AMFOTERİSİN B-AZOLLER

 • Amfoterisin B ile flukonazolün (8 saat arayla) kombinasyonu ile tek tek kullanımları arasında fark yok

 • Amfoterin B ile vorikonazolün kombinasyonu sorunlu

 • Posakonazol ile kombinasyonda antagonistik etki yok Farelerde survi üzerine olumsuz etki saptanmamış Çalışmalar devam ediyorEKİNOKANDİN-AZOL KOMBİNASYONU

 • EKİNOKANDİN-AZOL KOMBİNASYONU

 • Kaspofungin-flukonazol kombinasyonu ilgisiz Antagonistik etki yok Spektrumu genişletebilir

 • Kaspofungin-vorikonazol kombinasyonu umut verici Ginea pick’lerde olumsuz kültür oranı  Antagonistik etki yok Spektrumu genişletebilir

 • Mikafungin-ravukonazol kombinasyonu sinerjistik (Nötropenik pulmoner aspergillozlu tavşanlar)EKİNOKANDİN-AMFOTERİSİN B

 • EKİNOKANDİN-AMFOTERİSİN B

 • 14 hematolojik maliniteli, refrakter aspergillus pnömonili hasta

 • AmB, L-AmB veya AmB + ıtrakonazol

 • 15.günden sonra + kaspofungin (ortalama 23 gün)

 • 8 hastada tam yada kısmi radyolojik resolüsyon 6 hastada progresyon 7 hastada AmB sonrası nefrotoksisite 5 hasta ex

 • Kombinasyon tedavisi monoterapiden üstün olabilir ?


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə