Anemi erişkinlerde hemoglobinin (Hb); Anemi erişkinlerde hemoglobinin (Hb)Yüklə 445 b.
tarix26.11.2016
ölçüsü445 b.
#217Anemi erişkinlerde hemoglobinin (Hb);

 • Anemi erişkinlerde hemoglobinin (Hb);

  • >15 yaş erkekte <13 g/dl,
  • >15 yaş ve gebe olmayan kadında <12 g/dl,
  • Gebelerde ise <11 g/dl olmasıdır.
  • (DSÖ)
A. Mikrositik Anemiler (MCV<80)

 • A. Mikrositik Anemiler (MCV<80)

   • 1.Demir eksikliği anemisi
   • 2.Kronik hastalık anemisi
   • 3.Talasemik sendromlar
   • 4.Sideroblastik anemiler
   • 5.Kurşun zehirlenmesi
   • 6.Bakır eksikliği
   • 7.Pridoksin eksikliği


B. Makrositik Anemiler (MCV>100)

 • B. Makrositik Anemiler (MCV>100)

  • 1.Megaloblastik kemik iliği ile birlikte
   • a.Vit.B12 eksikliğine bağlı anemiler
   • b.Folik asit eksikliğine bağlı anemiler
   • c.Herediter orotik asidüri
   • d.B1 vitaminine cevap veren megaloblastik anemi
  • 2.Kemik iliğinde megaloblastik değişiklik olmaksızın
   • a.Aplastik anemi
   • b.Diamond-Blackfan sendromu
   • c.Hipotiroidizm
   • d.Karaciğer hastalığı
   • e.Kemik iliği infiltrasyonu
   • f.Diseritropoetik anemi


C. Normositik anemiler (MCV: 80-100)

 • C. Normositik anemiler (MCV: 80-100)

  • 1.Konjenital hemolitik anemiler
   • a.Hemoglobinopati’ler
   • b.Enzim defektleri
   • c.Membran defektleri
  • 2.Akkiz hemolitik anemiler
   • a.Antikora bağlı anemiler
   • b.Mikroanjiopatik hemolitik anemiler
   • c.Enfeksiyona bağlı anemiler
  • 3.Akut kan kaybı
  • 4.Splenik göllenme
  • 5.Kronik renal hastalık


Demir:

 • Demir:

  • En önemli görevi, hemoglobin aracılığı ile dokulara oksijen taşımaktır
  • DNA, RNA ve protein sentezi
  • Elektron transportu
  • Hücre solunumu
  • Pek çok enzimin yapı ve fonksiyonu


Demir eksikliği: Vücudun toplam demiri azalmış. (Anemi henüz yoktur.)

 • Demir eksikliği: Vücudun toplam demiri azalmış. (Anemi henüz yoktur.)

 • Demir eksikliği anemisi (DEA): Demir eksikliğinin eritropoezi azaltması sonucu anemi gelişmiştir.Dünyadaki en sık anemi türü

 • Dünyadaki en sık anemi türü

 • Günlük Fe ihtiyacı 10-20 mg

 • Besinlerle alınan Fe’in %10’u emilir

 • Duedonum 2. kısmından emilir1. Yetersiz demir alınması

 • 1. Yetersiz demir alınması

  • Diyet
  • Malabsorbsiyon (Subtotal gastrektomi, Çöliak hastalığı, Crohn hastalığı)
 • 2. Gereksinim artışı

  • Prematürite
  • Hızlı büyüme dönemleri
  • Gebelik


3. Aşırı Demir kaybı

 • 3. Aşırı Demir kaybı

   • Menstrüasyon bozuklukları (Uterus kanaması , Hipermenore, v.s.)
   • Gastrointestinal kayıplar (Peptik ülser, Hemoroid, Polip, Karsinoma, Parazit, Divertikül, Hiatal herni, Aspirin, NSAID kullanımı)
   • Hemoglobinüri, Hemosiderinüri
   • İdiyopatik pulmoner hemosideroz
   • İatrojenik ( Sık kan verme, Hemodializ)


1. Gastrointestinal sistem

 • 1. Gastrointestinal sistem

  • İştahsızlık
  • Pika (geofaji, pagofaji)
  • Atrofik glossit
  • Disfaji
  • Malabsorbsiyon
  • Mide asiditesinde azalma


2. Santral sinir sistemi

 • 2. Santral sinir sistemi

  • İrritabilite
  • Yorgunluk
  • Dikkat azalması
  • Mental-motor gelişmede gerilik
  • Katılma nöbetleri
  • Papil ödemi


3. Kardiyovasküler sistem

 • 3. Kardiyovasküler sistem

  • Kardiyak “output” ve kalp hızında artış
  • Kardiyak hipertrofi
  • Plazma hacminde artış ve kalp yetmezliği
 • 4. Kas-İskelet sistemi

  • Fiziksel performansta azalma (halsizlik)
  • Kemik kırığı iyileşmesinde değişiklik


5. İmmunolojik sistem

 • 5. İmmunolojik sistem

  • İnfeksiyonlara eğilimin artması
 • 6. Cilt bulguları

  • Kaşık tırnak (Koiloniki)
  • Glossit
  • Angular stomatit
  • Mukozalar ve konjonktivada solukluk


Tam Kan Sayımı:

 • Tam Kan Sayımı:

  • Hemoglobin : Düşük
  • MCV : Düşük (<80)
  • MCH : Düşük (<27 pg)
  • MCHC : Düşük (<%30)
  • RDW : Artmış (> 14.5)


Serum ferritininde azalma

 • Serum ferritininde azalma

 • Serum Fe’inde azalma

  • Serum Fe baglama kapasitesinde artma
 • Transferrin saturasyonunda azalma

 • Periferik kan yaymasi (mikrositoz, hipokromi, anizositoz, poikilositoz)

 • Retikülosit sayısı %0.5-1.5

 • Trombosit sayısında artma-azalmaSerum ferritini

 • Serum ferritini

  • Tanıda seçkin test
  • Serum ferritin değeri
  • Yetişkinlerde
   • <15 mg/l DE tanısı koydurucu
   • 15-50 mg/l olası demir eksikliği
   • 50-100 mg/l DE olasılığı var
   • >100 mg/l DE olasılığı yok
  • Çocuklarda
   • <12 mg/l DE tanısını koydurur


Serum ferritini

 • Serum ferritini

  • KHA ve malign hastalık varsa güvenilmez.
   • Bu durumda alt sınır 50 mg/l’dir.
  • Artmış ferritin değeri DE’ni dışlamaz.
  • Artmış ferritin miktarlarını değerlendirirken hastalarda CRP de bakılmalıdır.


Serum demiri (μg/L)

 • Serum demiri (μg/L)

   • 0-7 gün  100-250 mg/dl 
   • 7 gün-1 yaş 40-100 mg/dl
   • 2-15 yaş 50-120 mg/dl
   • >15 yaş 50-175 mg/dl (erkek)
   • >15 yaş 40-170 mg/dl (kadın) 
    • Serum demiri genelde sabahları yüksekken akşamları daha düşük değerlerdedir. Bu nedenle tercihen sabah veya hemen öğleden sonra aç karına alınan kan örneklerinde çalışılmalıdır.


Total demir bağlama kapasitesi

 • Total demir bağlama kapasitesi

  • <1 yaş 100-400 mg/dl
  • >1 yaş 250-450 mg/dl
 • Transferrin satürasyonu

  • < %15 transferrin satürasyonu
    • TS=serum demiri/demir bağlama kapasitesi x100 formulü ile hesaplanır.


 • Kronik hastalık anemisi

 • Talasemi taşıyıcılığı

DEA nedeni belirlenmelidir.

 • DEA nedeni belirlenmelidir.

  • Aşikar bir neden olsa bile ciddi bir neden olup olmadığı araştırılmalıdır.
 • Tedavinin temel amaçları;

  • Hb düzeyini ve eritrosit indekslerini normalleştirmek ve demir depolarını yerine koymaktır.


Oral demir tedavisi:

 • Oral demir tedavisi:

  • Yetişkinlerde
   • Günlük doz genellikle 180 mg/gün elemanter demir şeklindedir.
   • 100-200 mg/gün arasında değişebilir;
    • Eksikliğin şiddeti
    • Yaş
    • GİS yan etkileri


Oral demir tedavisi:

 • Oral demir tedavisi:

  • Çocuklarda;
   • Beslenme
    • 6 ay anne sütü,
    • 6 aydan sonra demirden zengin gıdalar,
    • İnek sütü 1 yaşından sonra ve <500 ml/gün,
    • Çay verilmemeli


Oral demir tedavisi:

 • Oral demir tedavisi:

  • Çocuklarda;
   • İlaç:
    • Aneminin derinliğine göre,
     • 3-6 mg/kg/gün elementer demir (ferröz sülfat)
     • Günlük toplam doz iki veya üçe bölünerek


Oral demir tedavisi:

 • Oral demir tedavisi:

  • Gebelerde;
   • Anemisi olmayan gebelere 15-30 mg/gün elemanter demir verilebilir.
   • Anemisi olan gebeler normal kadınlar gibi tedavi edilir.
   • Gebelikte aneminin tanımlanması şu şekilde olmalıdır:
    • 1. trimester- hemoglobin < 11g/dl
    • 2. trimester- hemoglobin < 10,4 g/dl
    • 3. trimester- hemoglobin < 11g/dl


Oral demir tedavisi:

 • Oral demir tedavisi:

  • Aç olarak veya
  • Yemekten 1,5-2 saat sonra
  • Başka ilaçlarla arasında en az 2 saat olacak şekilde verilmeli


Oral demir tedavisi:

 • Oral demir tedavisi:

  • Tahammülsüzlük;
   • Bulantı,
   • Kusma,
   • Hazımsızlık,
   • Kabızlık,
   • İshal,
   • Koyu renk dışkı,
   • Dişleri koyu renge boyama


Oral demir tedavisi:

 • Oral demir tedavisi:

  • Tahammülsüzlük;
   • Düşük dozla başla,
   • 4-5 gün içinde giderek dozu arttır,
   • Bölünmüş dozlarda veya
   • En düşük dozda veya
   • Gıdalarla ver
    • Meyve suyu veya su ile seyrelterek
    • Asitli meyve suları veya C vitamini emilimi artırır.
   • Bir pipet ile dilin arkasına ver (koyu renk)


Oral demir tedavisi:

 • Oral demir tedavisi:

  • Demir emilimi,
   • Antiasitler,
   • Proton pompa inhibitörleri,
   • Histamin 2 reseptör antagonistleri,
   • Multivitaminler,
   • Alüminyum,
   • Magnezyum,
   • Kalsiyum veya
   • Çinko ile alınıca azalır.


Oral demir tedavisi:

 • Oral demir tedavisi:

  • Demir;
   • Bifosfonatlar,
   • Tetrasiklin,
   • Kinolon,
   • Levodopa,
   • Metildopa,
   • Levotiroksin,
   • Penisillamin gibi ilaçların emilimini azaltır.


Ferröz (Fe++) demir tercih edilmeli

 • Ferröz (Fe++) demir tercih edilmeli

  • Emilimi daha iyi
  • Daha etkili
  • Daha ucuz
  • Ama yan etkileri daha fazla
   • GİS-Tolerasyonu az
 • Tolere edilemiyorsa

  • Enterik formlar
  • Ferrik (Fe+++) demir
Oral demir preparatları:

 • Oral demir preparatları:

  • FERRO SANOL Damla
   • Ferro glisin sülfat (Demir II)
   • 170mg/ml
   • 30ml’lik
  • MALTOFER Oral Solüsyon
   • Demir (III) Hidroksit Polimaltoz
   • 100mg/5ml
   • 20 adet 5 ml’lik oral flakon


Oral demir preparatları:

 • Oral demir preparatları:

  • FERRO SANOL Duodenal Kapsül
   • Ferro glisin sülfat (Demir II)
   • 100 mg /kapsül
   • 20 kapsül
  • MALTOFER FOL Tablet
   • Demir III Hidroksit Polimaltoz ve Folik Asit
   • 100 mg + Vitamin B9 (Folik asit) 0.35 mg/tablet
   • 30 tablet


Oral demir tedavisi:

 • Oral demir tedavisi:

   • İlk düzelen halsizlik-yorgunluk
   • İlk laboratuar bulgusu retikulositoz (5-7 gün sonra)
   • Hb 2-4 hafta içinde 1-2 g/dl artar.
   • Tedavinin başlanmasından 2-4 hafta sonra hemogram istenmelidir.
   • Anemi 2-4 ay içinde düzelir.
   • Hb normalleştikten sonra demir depolarını doldurmak için 3 ay daha demir tedavisine devam edilmelidir.


MCV:Genellikle 3 ay sonra normale döner.

 • MCV:Genellikle 3 ay sonra normale döner.

 • En son düzelen Ferritin (6-9 ayda)

 • Demir metabolizması testleri, tedavi bittikten en az 8 gün sonra yapılmalıdır.1 yaşa kadar;

 • 1 yaşa kadar;

  • Term bebekte
   • >4 ay 1 mg/kg/gün
  • Preterm veya <2500gr doğum ağırlıklı bebekte
   • >2 ay 2 mg/kg/gün


 • Teşekkürler…http://www.thd.org.tr/thdData/Books/94/bolum-ii-cocuklarda-demir-eksikligi-anemisi-tani-ve-tedavi-kilavuzu.pdf

 • http://www.thd.org.tr/thdData/Books/94/bolum-ii-cocuklarda-demir-eksikligi-anemisi-tani-ve-tedavi-kilavuzu.pdf

 • http://www.thd.org.tr/thdData/userfiles/file/Demir%20eks%2026_04_2011%5B1%5D.pdf

A. Eritrosit üretim bozuklukları

 • A. Eritrosit üretim bozuklukları

  • 1.Kemik iliği yetersizliği
   • a.Aplastik anemi (konj veya akkiz)
   • b.Pure red cell anemi
    • Konjenital Diamond Blackfan
    • Akkiz Süt çocukluğu gecici eritroblastopenisi
   • c.Diğerleri
    • -Kİ işgali (Lösemi,MDS,Ewing sarkom, rabdomyosarkom, retinoblastom,nöroblastom)
    • -Osteopetrozis
    • -Myelofibrozis:primer(idiyopatik) , sekonder (KBY, Vit D eksikliği)
   • d.Schwachman Diamond sendromu:Pankreatik yetersizlik+kemik iliği hipoplazisi, konj nötropeni,femur başı metafiziel displazi)
  • 2.Bozulmuş eritropoetin üretimi
   • a.Kronik böbrek hastalığı
   • b.Hipotiroidizm
   • c.Kronik enflamasyon
   • d.Protein malnutrisyonu
   • e.Oksijene afinitesi azalmış Hb mutasyonları


B. Eritrosit maturasyon bozuklukluğu ve ineffektif eritropoezis

 • B. Eritrosit maturasyon bozuklukluğu ve ineffektif eritropoezis

  • 1.Sitoplazmik matürasyon anormallikleri
   • a.Demir eksikliği
   • b.Talasemik sendromlar
   • c.Sideroblastik anemiler
   • d.Kurşun zehirlenmesi
  • 2.Çekirdek matürasyon anormallikleri
   • a.Vit.B12 eksikliği
   • b.Folik asit eksikliği
   • c.Orotik asidüri
   • d)Tiamine cevap veren megaloblastik anemi (Wolfram sendromu)
   • e) Folat metabolizmasında herediter bozukluklar
  • 3.Konjenital primer diseritropoetik anemi
  • 4.Eritropoetik porfiri
  • 5.Pearson Sendromu: Refrakter sideroblastik anemi+ pank.eksokrin yetm + kemik iliği öncül hücrelerinde vakuolizasyon


C. Hemolitik anemiler

 • C. Hemolitik anemiler

  • 1.İntrensek (intrakorpuskuler) hemolitik anemiler
   • a) Membran defektleri
   • b) Metabolizma defektleri
   • c) Hemoglobinopatiler
  • 2.Ekstrensek (ekstrakorpuskuler) hemolitik anemiler
   • a) İmmun nedenlerle oluşanlar
   • b) Mekanik nedenlerle oluşanlar
   • c) Termal nedenlerle oluşanlar
   • d) Oksidan nedenlerle oluşanlar


 Test                  Yükselten           Düşüren  

 •  Test                  Yükselten           Düşüren  

 • Serum demiri     Günün geç saatlerinde          Enfeksiyon                            örnek alınması                      İnflamasyon                            Diyetteki demir                            Demir tedavisi 

 •  Transferrin         Oral kontraseptif                  Enfeksiyon ve   İnflamasyon 

 • Ferritin              Enfeksiyon ve inflamasyon     Hipotroidi                             Hepatosellüler hastalık           Vitamin C

 • eksikliği                Kurşun zehirlenmesi                            Hemolitik anemi 

 •  Protoporfirin     Enfeksiyon ve inflamasyon Hipokromi: Eritrosit İçindeki soluk alan>1/3

 • Hipokromi: Eritrosit İçindeki soluk alan>1/3

 • Mikrositoz: MCV < 80

 • Poikilositoz: Farklı şekillerde eritrosit

 • Anizositoz: Farklı büyüklükte eritrosit

  • RDW (Hemogramda)


Hem demiri

 • Hem demiri

  • Kırmızı et, karaciğer, yumurta, balık
 • Non-hem demiri

  • Baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, kuru meyveler


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin