Ankara üNİversitesi tip faküLtesi İBNİ Sİna araştirma ve uygulama hastanesi TÜRKİye hastane afet plani ankara – 2015Yüklə 3,61 Mb.
səhifə22/35
tarix28.04.2017
ölçüsü3,61 Mb.
#15859
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   35

5.3.2.Plastik atıklar: Oluştukları yerde, temizlik personeli tarafından büyük hacimli plastikler (deterjan, dezenfektan galonları gibi) toplanıp, atıkların toplanması ile görevlendirilmiş temizlik personeline teslim edilir ve bu personel tarafından evsel atık deposunda biriktirilir. Küçük hacimli plastikler (su pet şişeleri gibi) ise oluştukları yerde temizlik personeli tarafından toplanarak hacimleri daraltılıp, temizlik arabasındaki mavi renkli atık torbasında biriktirilir, biriken atıklar temizlik personeli tarafından toplanarak hastane idaresinin anlaşmış olduğu ilgili kurum yetkililerine teslim edilir.

5.3.3.Cam atıklar: Oluştukları yerde cam atık kovasına atılır. Dolduğu zaman birimdeki temizlik personeli tarafından toplanıp, temizlik personeli tarafından toplanarak hastane idaresinin anlaşmış olduğu ilgili kurum yetkililerine teslim edilir.

5.3.4.Metal atıklar: Oluştukları yerde, temizlik personeli tarafından toplanıp büyük hacimli olanlar (peynir, yağ tenekeleri gibi), atıkların toplanması ile görevlendirilmiş temizlik personeline teslim edilir ve bu personel tarafından evsel atık deposunda biriktirilir. Küçük hacimli olanlar (meşrubat kutuları gibi) ise oluştukları yerde temizlik personeli tarafından toplanarak hacimleri daraltılıp, temizlik arabasındaki mavi renkli atık torbasında biriktirilir. Dolduğu zaman birimdeki temizlik personeli tarafından toplanıp, temizlik personeli tarafından toplanarak hastane idaresinin anlaşmış olduğu ilgili kurum yetkililerine teslim edilir.

5.4.Doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir üretim, depolanacak atık miktarının azaltılması ve ekonomik değer yaratılması amacıyla ambalaj atıklarının geri kazanılması ve yeniden üretim sürecine sokulması için Çevre Birimi tarafından araştırma yapılır ve Hastane Müdürlüğüne rapor olarak sunulur. Üst yönetim tarafından anlaşma yapılır.

5.5.Ambalaj atıkları biriktirilerek belediyenin ya da yetkili kuruluşların istediği şekilde toplama sistemine verilmek üzere geçici olarak depolanır.

5.6.Atık toplama araçları ve ekipmanlarının muhafazası, temizliği ve dezenfeksiyonu ile ambalaj atık kumbarası ve konteynırlarının temizliğinden temizlik personeli sorumludur.

5.7.Atık toplama aracı, ambalaj atık kumbarası ve konteynırları gerektiğinde sabunlu su ile yıkanarak temizlenir, duru su ile durulanır.
19.2.2. EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR
Evsel nitelikli atıklar, başta mutfak, bahçe ve idari birimlerden kaynaklanan atıklar olmak üzere kontamine olmamış atıklardır ve Evsel Nitelikli Atıklar Talimatı’na göre toplanır, depolanır ve taşınırlar.

EVSEL NİTELİKLİ ATIK TALİMATI

1. AMAÇ: Bu talimatın amacı Atık Yönetim Planı doğrultusunda evsel atıkların çevreye ve kişiye zarar vermeden ayrı olarak toplanması, geçici depolanması ve taşınması için standart bir yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM: Bu talimat evsel atıkların toplanması, depolanması ve taşınmasını kapsar.

3. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından tüm çalışanlar ve atık sorumluları sorumludur.

4. TANIMLAR:

4.1.Evsel Nitelikli Atık: Hastane birimlerinden kaynaklanan, “Atıkların Sınıflandırılması Tablosu”nda yer alan başta mutfak, bahçe ve idari birimlerden kaynaklanan atıklar olmak üzere kontamine olmamış atıklardır.

5.TALİMAT AKIŞI:

5.1 Evsel nitelikteki atıklar, hastanede “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda toplanır.

5.2 Evsel atık olarak atılacak atıklara örnekler;

 • Besin maddelerine ait mutfak ve sofra kalıntıları,

 • Sigara izmaritleri,

 • Kumaş parçaları, eskimiş bezler,

 • Kullanılmış temizlik kağıdı atıkları,

 • Çiçek, yaprak gibi bitki kısımları,

 • Galoş,

 • Diğer

5.3. Evsel atıklar için;

 • Yırtılma, delinme, patlama ve taşınmaya dayanıklı,

 • Sızdırmaz,

 • Siyah renkli naylon torbalar kullanılır.

5.4.Evsel atıkların toplanmasında ve biriktirilmesinde, çevre ve insan sağlığını, çevrenin görünüşünü bozmayacak, çevreyi koku, toz gibi yönlerden rahatsız etmeyecek kova veya konteynırlar kullanılır.

Evsel atık torbalarının yenileri temizlik malzeme depolarında bulunur. Evsel atık toplama araçlarının ve ekipmanlarının muhafazası, temizliği ve dezenfeksiyonu ile geçici evsel atık deposunun temizlik ve dezenfeksiyonundan ilgili birim temizlik personeli sorumludur.5.5.Evsel Atıkların Toplanması ve Geçici Atık Deposuna Taşınması:

5.5.1.Evsel atıklar, kontratlı firma tarafından görevlendirilen temizlik elemanları tarafından sürekli olarak kontrol edilir. Dolan atık torbaları toplanarak ünitelerdeki atık bekleme alanlarına atılır. Toplama saatlerinde ünite atık bekleme alanından alınarak, geçici evsel atık deposunda depolanır.

5.5.2.Evsel atıkları taşıyan personel, taşıma sırasında temizlik eldiveni giyer.

5.5.3.Evsel atıklar, ünite içinde plastik atık taşıma araçları ile taşınır.

5.5.4.Evsel atık torbaları her gün belirli aralıklarla atık toplama elemanı tarafından, ağızları açılmayacak şekilde sıkıca bağlanarak Evsel atık kovalarından alınır ve atık taşıma araçlarına yüklenir, toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile atık torbalarına direkt temastan kaçınılır. Ameliyathane ve yoğun bakımlarda ise: Evsel atık torbaları dolduğunda bu bölümlerdeki temizlik personeli tarafından Evsel atık torbasının ağzı sıkıca bağlanarak Evsel atık taşıma aracına konulur ve atık toplama personeli tarafından geçici evsel atık deposuna götürülür.

5.5.5.Araçların içinde herhangi bir torbanın patlaması veya dökülmesi durumunda; çöpler güvenli bir şekilde toplanıp ve siyah torbaya doldurulduktan sonra depoya bırakılır, taşıma aracı ve kullanılan ekipman sabunlu su veya genel temizlik malzemesi ile temizlenir.

5.5.6.Evsel atıklar, belirli aralıklarla ünitelerden toplanıp ünite içi atık taşıma arabası ile geçici evsel atık deposuna ilgili asansör kullanılarak indirilir. Asansörler her kullanımdan sonra genel temizlik malzemesi ile temizlenir. Evsel atıklar depoda bulunan tekerlekli evsel atık arabaları içine yerleştirilir.

5.5.7.Saat 21.30’da, Evsel atıklar yük asansörü kullanılarak hastane dışına çıkarılır. Biriken atıklar, takip eden gün mesai saatleri içinde ilgili belediyenin atık toplama ve taşıma ekibine teslim edilir. Atıklar teslim edildikten sonra tüm atık taşıma araçları ve ünite içi atık taşıma arabası sabunlu su ile yıkanarak temizlenir ve duru su ile durulanır.

5.6.Evsel atıkların Geçici Depolanması:

5.6.1.Evsel atıklar, geçici evsel atık deposunda depolanır.

5.6.2.Bu depolara, insan ve çevre sağlığını korumak amacıyla;

 • Sıvıların ve sıvı atıkların,

 • Patlayıcı maddelerin,

 • Tıbbi atıkların,

 • Depolama esnasında aşırı toz, gürültü, kirlenmeye ve kokuya sebep olabilecek atıkların,

 • Radyoaktif madde ve atıkların,

 • Tehlikeli atık sınıfına giren atıkların,

depolanması yasaktır.

5.6.3.Depo kapıları sürekli kapalı tutulur ve üzerinde görülebilecek şekilde “Geçici Evsel Atık Deposu” yazısı bulunur.

5.6.4.Geçici Evsel Atık deposunun temizliği; atıkların boşaltılmasını takiben Enfeksiyon Kontrol Komitesinin belirlemiş olduğu dezenfeksiyon ve temizlik kuralları doğrultusunda yapılır. Çevre birimi tarafından periyodik olarak haşerelere karşı ilaçlanması sağlanır.

5.6.5.Evsel atık içeren bir torbanın yırtılması veya boşalması sonucu dökülen atıklar toplanıp Evsel atık torbalarına konulur ve kullanılan ekipman ile birlikte depo derhal deterjanlı su ile yıkanır.


  1. AFET SÜRECİNDE ATIKLARIN TOPLANMASININ GECİKMESİ

Afet halinde, atıkların ilgili belediyelerce vaktinde toplanamaması söz konusu olabilir. Bu durumda evsel atıklar ve tıbbi atıklar için hastanemizdeki mevcut depolar iki gün yetecek kapasiteye sahiptir.

Afet sürecinde, atıkların daha uzun süreyle toplanamayacak olması halinde; evsel atık depolarındaki atıklar uygun şekilde poşetlenerek Oksijen Santrali’nin alt tarafında bulunan bahçeye istiflenecek, evsel atık depoları da tıbbi atık deposu olarak kullanılmak suretiyle mevcut kapasite dört güne çıkarılacaktır.


20.BASINLA İLİŞKİLER PLANLAMASI

Afet durumlarında en çok önem verilmesi gereken konulardan biri de basınla ilişkilerin düzenlenmesidir. Ortaya çıkabilecek spekülasyonların önlenmesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, gönüllü çalışmaların ve gönderilecek yardımların mümkün olan en iyi şekilde organize edilmesi buna bağlıdır.

Bu nedenle HAP Basın ve Halkla İlişkiler Direktörü tarafından hasta tedavi alanlarından ve HAP Koordinasyon Merkezi'nden uzakta bir Haber ve Bilgilendirme Merkezi oluşturulur. Hastane Afet Yönetimi sürecinde basın merkezi olarak; Hastanemizin 5. Kat’taki Poliklinikler Girişi’nde yer alan Kafeterya kullanılacaktır. Buranın kullanımının mümkün olmaması halinde; Akademik Yerleşke K Blok Giriş katında yer alan Kan Alma Ünitesi Bekleme Salonu, Basın Merkezi olarak düzenlenecektir.

HAP Basın ve Halkla İlişkiler Direktörü; afet yönetimi sürecinde ortaya çıkacak gelişmeler ile ilgili olarak, HAP Başkanı'nın bilgisi dahilinde, uygun aralıklar ile basın açıklaması yaparak medyayı doğrudan bilgilendirir.

Afet sürecinde medyada çıkan haberler takip edilir, yanlış haberler tespit edilerek, doğrulanması sağlanır.

Afet halinin sona ermesinin ardından mevcut durum ile ilgili olarak gerekli açıklamaları yapmak üzere basın toplantısı düzenlenir.

Afet yönetimi süresince tüm açıklamalar, toplumun her kesiminin kolayca anlayabileceği bir dille; kafa karışıklığına yol açmayacak, güven verici ve tahrikten uzak ifadeler kullanılarak yapılır. Açık, kısa, öz ve hedefe yönelik bilgi aktarılır.
21.PERSONEL AİLELERİNE YÖNELİK PLANLAMA

Afet halinde, afete maruz kalan herkes gibi çalışanlarda da fiziksel, duygusal ve düşünsel olarak çeşitli travmatik etkiler ortaya çıkabilir. Duygusal tepkiler; şok, kızgınlık, şüphe, inanamama, korku, kontrol edilemeyen ağlama, suçluluk, yas, utanç, huzursuzluk, çaresizlik, umutsuzluk, depresyon, olağan aktivitelerden zevk alamama, kendini soyutlamak, engellenmişlik, güçsüzlük hissi, hayal kırıklığı, ilgisizlik, gelecek kaygısı, yardım edenlere karşı reddedici olmak şeklinde kendini gösterir. Düşünsel tepkiler; konsantrasyon bozukluğu, kafa karışıklığı, olayları çarpıtmak, önlenemeyen düşünceler, kendine güvende azalma, yetersizlik, kendi kendini suçlamak şeklinde ortaya çıkar. Fiziksel tepkiler ise; yorgunluk, uyku bozuklukları, ağrılarda artış, bağışıklık sisteminde zayıflama, baş ağrısı, artan hastalıklar, mide-bağırsak hastalıkları, iştahta değişiklik, cinsel güçlükler, sürekli irkilmek şeklinde görülür.

Personel Psikolojik Destek Sorumlusu, hastane personeline psiko-sosyal hizmetler desteğinin sağlanmasından sorumludur. Afetten etkilenen, panik olan çalışanları sakinleştirir, sorunlu personeli tespit ederek ortamdan uzaklaştırır, personelin dinlenme ve kişisel ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili alanların oluşturulmasını sağlar.

Afet sürecindeki yoğun travma maruziyeti, kötü ortam koşulları, beslenememe, aileye ulaşamama, aileden haber alamama, aile için endişelenme vb. sosyal sorunlar nedeniyle personel kısa sürede psikolojik sorunlarla ve tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya kalmaktadır.

Aileleri için endişelenecek bir durum olmadığını bilmek, personelin işine odaklanmasını kolaylaştırır. Daha istekli ve verimli çalışmalarını sağlar. Bu sağlayabilmek için; Operasyon ekibinde yer alan Personel Yakınları Destek Sorumlusu ve Psikolojik – Sosyal Destek Sorumlusu ile Lojistik ekibinde yer alan ve Aile Destek Sorumlusu koordineli olarak çalışarak aşağıdaki tedbirleri alırlar:

1. Personel yakınları için psikolojik, ruhsal ve duygusal destek verilmesi sağlanır.

2. Personel yakınları için hastanede bir toplanma ve bekleme alanı oluşturulur.

3. Personel yakınlarına, personelle ilgili bilgi verilir.

4. Hasta ya da yaralı durumda olan personel yakınlarının tedavi edilmesi sağlanır.

5. Yalnız ve kimsesiz kalan personel yakınlarının ihtiyaçları karşılanır.

6. Gerekirse personelin ailesi hastaneye getirtilerek rahat çalışmasına yardımcı olunur.

7. Hastane personeli ve hastanede gönüllü olarak görev alanların yakınlarının barınma ve beslenmelerine yönelik hizmetler organize edilir.

8. Eve gidemeyecek olan hastane personelinin ailelerinin durumu hakkında bilgi toplanır, ihtiyaç varsa yakınlarının barınak, beslenme, sağlık bakımları ve çocuk bakımlarının karşılanması sağlanır.

9. Gerekli hallerde, personel yakınlarının hastaneye ulaşımı için, Lojistik biriminden destek alınır.

Hastane Afet Yönetimi sürecinde, Personel Aileleri Toplanma Alanı olarak Hastanenin 5. Kat Protokol Girişi’nde yer alan Hasan Ali Yücel Konferans Salonu kullanılacaktır. Buranın kullanımının mümkün olmaması durumunda ise; Akademik Yerleşke arka bahçesinde yer alan kafeterya Personel Aileleri Toplanma Alanı olarak düzenlenecektir.


22. PROTOKOLLER
Olağanüstü hallerde ortaya çıkabilecek bina, araç, insan gücü, yatak, tıbbi malzeme vb. ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi arasında kaynakların karşılıklı olarak kullandırılması hususunda karşılıklı işbirliği protokolü imzalanmıştır. ( HAP 22.1.Bina Protokolü ).

Olağanüstü hallerde İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesinin verdiği hizmetlerin kesintiye uğramaması ve personel, hasta ve hasta yakınları için gerekli gıda ve içme suyu temini hizmetlerinin öncelikli ve kesintisiz olarak sağlanması için, hizmet alınan mevcut firma ile ek bir protokol imzalanmıştır. ( HAP 22.2.Gıda / Su Protokolü ).22.1. BİNA PROTOKOLÜ22.1. GIDA / SU PROTOKOLÜ23.YOTA PLANLAMASI
Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması – YOTA – çalışmalarının amacı; depremlerin, bina içindeki araç-gereçler, eşyalar, asansörler, iç sistemler, pencere camları, dekoratif mimari duvarlar ve tavanlar gibi yapısal olmayan elemanlar üzerindeki etkilerinden kaynaklanan güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmaktır.

YOTA çalışmaları, depremden zarar görebilecek ya da olağan işleyişi kamu güvenliği açısından tehdit oluşturan her türlü tesisat ile teçhizatın belirlenmesini de kapsar.


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü – Afete Hazırlık Eğitim Birimi tarafından 2004 yılında yayınlanan HASTANELER İÇİN AFETE ( DEPREME ) HAZIRLIKLI OLMA KLAVUZU’nda hastanelerde gerçekleştirilmesi gereken YOTA faaliyetleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
1.Her türlü tıbbi cihazın sabitlenmesi

2. Düşme ve sallanma riski olan aydınlatma ile ilgili tesisat ve diğer unsurların tutturulması

3. Bilgisayar, televizyon, yazıcı, telefon v.b. masa üstü araç-gerecin sabitlenmesi

4. Her türlü yüksek mobilyanın sabitlenmesi

5. Oksijen tüplerinin, hastane arabalarının, sedyelerin hastalara ve personele zarar vermeyecek, kaçış yollarını kapatmayacak şekilde yerleştirilmesi veya sabitlenmesi

6. Buzdolabı, fotokopi makinesi gibi ağır ya da büyük hacimdeki teçhizatın zemine ve duvara sabitlenmesi

7. Ağır unsurların çalışma alanlarından uzak yerlere asılması

8. Duvarlardaki tablo vb.nin kancalı vidalarla tutturulması

9. Raflardaki ağır cisimlerin daha alçak yerlere konulması

10. Çekmecelerin veya dolap kapaklarının sarsıntı esnasında çıkmalarını ya da açılmasını engelleyecek tarzda özel kilit sistemleri kullanılması

11. Pencere camlarının kırılıp insanların üzerine düşmesini engelleyecek koruyucu film kaplanması, kalın perdeler kullanılması veya kırılmaz cam takılması gibi önlemlerin alınması, bu uygulamanın öncelikle kaçış ve çıkış yollarının üzerindeki camlar için yapılması

12. Hastanelerin satın alma süreçlerinde depreme uygun standartlarda araç- gereç ve malzeme alımını sağlaması için, hazırlanan teknik şartnamelerde ilgili maddelere yer verilmesi

13. Kablolu asansörlerin değerlendirmeye alınması

14. Acil durum ışıklarının ( kaçış işaretleri ) tüm çıkış yollarında ( koridor, merdivenler ) bulunmasının sağlanması

15. Jeneratörlere sarsıntıya duyarlı olan, depremden hemen sonra devreye girmesini önleyen sistem yerleştirilmesi

16. Doğalgazın sarsıntı esnasında otomatik olarak kesilmesinin sağlanması

17. Hastanenin sıhhi tesisatının sarsıntıya, bükülmeye ve kopmaya dayanıklı plastik malzemeden seçilmesi.
Hastanemizde YOTA çalışmaları çerçevesinde, HAP Hazırlama Komisyonu’nun önerisiyle, yapısal olmayan tehlikeleri tespit edebilmek amacıyla bir ekip oluşturulmuştur.

Bu ekip hastane içerisindeki yapısal olmayan tehlikeleri tespit etmekte ve tehlike yaratan eşyaların yerlerini değiştirmek gibi basit değişikliklerle alınabilecek önlemleri derhal uygulamaya koymakta; tadilat gerektirecek tedbirler için gerekli malzemenin tespitini yaparak çalışmalarına devam etmektedir.İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi yönetimi, YOTA çalışmalarını bir yönetim ilkesi olarak benimsenmiştir. Hastane genelinde bir yandan mevcut yapısal olmayan tehlikeleri ortadan kaldırmak için çalışmalar sürmekte; diğer yandan da yapılan her yeni düzenlemede depreme uygun araç – gereç ve malzeme kullanılmasına gayret edilmektedir


 1. HASTANE GÜVENLİK ve KONTROL FORMLARI

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK ÇİZELGESİ

No

Kimyasal Adı

Kimyasalın Markası

Kimyasalın Tipi

Etken Madde

Olması Gereken Etiket

CAS No

Etkileşimler

Kullanım Şekli

Kullanıldığı Yer

Depolandığı Yer

Depolanma Şartı

SAKLAMA KOŞULLARI

Taşıma Şekli

Kullanım Süresi

İmha Yöntemi

Kullanıcılar için kişisel koruyucu malzemeler ve ilk yardım

Genel Açıklama

Temas Halinde Yapılacak İlkyardımlar

Isı ve ateşten uzak tutun

Serin ve kuru ortamda saklayın

Işığa duyarlı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüklə 3,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin