Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Qarnizon və qarovul xidmətləri nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında


Ezamiyyət və məzuniyyətdə olan hərbi qulluqçuların uçotu kitabıYüklə 0,9 Mb.
səhifə12/13
tarix26.11.2016
ölçüsü0,9 Mb.
#224
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Ezamiyyət və məzuniyyətdə olan hərbi qulluqçuların uçotu kitabı

 


Sıra №-si

Hərbi rütbəsi

Adı, atasının adı və soyadı

Hansı hərbi hissədəndir (hərbi hissənin şərti adı)

Qarnizona gəlməsinin məqsədi

Ezamiyyət vəsiqəsi, yaxud məzuniyyət biletinin nömrəsi və tarixi

Məzuniyyət (ezamiyyət) vaxtı yaşayacağı yerin ünvanı

Öz hərbi hissəsinə nə vaxt qayıtmalıdır

Ləngiməsi haqqında qeyd və nə qədər ləngiyəcək

Uçotdan çıxarılması haqqında qeyd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

«______»_____________________________________

tarix, ay

 

6. Bütün hərbi hissələrin (müəssisələrin, idarələrin, əlahiddə bölmələrin, komandaların) uçotu qarnizon hərbi komendantı tərəfindən müəyyən edilmiş qayda ilə aparılır.Hərbi hissələri (bölmələri, komandaları) başqa qarnizona, yaxud onunla qonşu olan məntəqəyə göndərən komandirlər (rəislər) bu qarnizonların rəislərini hərbi hissələrin (bölmələrin) gəlmələri haqqında xəbərdar etməlidirlər.

Hərbi hissənin (bölmənin) komandiri, komandanın rəisi hərbi hissənin (bölmənin, komandanın) göstərilən məntəqəyə gəlib çatmasını qarnizon rəisinə gəldiyi gün məlumat verməli və hərbi hissəni (bölməni, komandanı) qarnizon komendantlığında uçota almalıdır.

 

6 saylı əlavə 

___________________________________________________________________________________ qarnizonun

(qarnizonun adı)tutulub saxlanan hərbi qulluqçularının

 

Uçotu kitabı

 

Sıra №-si

Hərbi rütbəsi

Adı, atasının adı və soyadı

Hərbi hissənin №-si (müəssisə və idarənin adı), onun poçt ünvanı və tabeliyi

Tutulub saxlanma vaxtı, nə üçün tutulub

Kimə xəbər verilib, yaxud hansı tədbir görülüb

1

2

3

4

5

6

Qeyd:

Tutulub saxlananların uçotu kitabındakı yazılar hər günün axırında hərbi komendantın növbəti köməkçisi (qarovullar növbətçisi) tərəfindən imzalanır.


 

7 saylı əlavə

 

Qarnizon hərbi komendantlığının yerləşməsi və avadanlığı

 

1. Qarnizon hərbi komendantlığının yerləşməsi üçün ayrıca bina, yaxud yer ayrılmalıdır.Ayrılmış bina, yaxud yerin ümumi sahəsi Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi idarələrinin yerləşdirilməsi üçün müəyyən edilmiş normalara uyğun olmalıdır.

2. Hərbi komendantlığın yerləşdirilməsi üçün ayrılmış binada (yerdə) olan otaqlardan əlavə, aşağıdakı otaqlar da olmalıdır:

qarovullar növbətçisinin və onun köməkçisinin otağı;

patrul nəfərləri otağı;

qarnizona gəlmiş hərbi qulluqçuların qeydiyyatı otağı;

müvəqqəti tutulub saxlanmış əsgər və matroslar üçün ayrıca, çavuşlar, gizir və miçmanlar üçün ayrıca, eləcə də zabitlər üçün ayrıca kameralar;

məişət xidməti otağı.

3. Qarovullar növbətçisinin və onun köməkçisinin otağında aşağıdakılar olmalıdır:

sənədləri saxlamaq üçün dəmir, yaxud dəmir üzlüklü yeşik;

yazı ləvazimatı olan dəftərxana stolu;

üç-dörd stul;

yarıyumşaq taxt;

saat;

bayır termometri;üst paltarı üçün şkaf, yaxud paltarasılan;

su qrafini və stəkanlar;

qarnizon rəisi, hərbi komendant, qarovullar, şəhərin yanğından mühafizə hissələri, hərbi hissə komandirləri (müəssisə, idarə rəisləri) ilə əlaqə saxlamaq üçün telefon;

şəhər telefonlarının nömrələri olan məlumat kitabı;

növbətçiliyin qəbulu və təhvili kitabı;

qarovul növbətçisi üçün təlimat;

qarnizon qarovullarının postlar tabeli;

qarovulları yoxlamaq hüququ verən vəsiqələrin nümunələri;

nizamnamələr;

şam, yaxud ağneft lampası ehtiyatı.

4. Patrul nəfərləri otağında aşağıdakılar olmalıdır:

stol;


taxt;

patrul nəfərlərinin sayı qədər stul (kətil);

üst paltarı üçün şkaf, yaxud paltarasılan;

altlıq üstündə qoyulan fəvvarəciklə təchiz edilmiş və ağzı qıfılla bağlı içməli su bakı;

qəzetlər və jurnallar;

hərbi xidmətçilərin geyim forması olan plakatlar (şəkillər).

Patrul nəfərlərinin silahlandıqları qarnizonlarda patrul nəfərləri otağında silah saxlamaq üçün piramida və silahı təmizləmək üçün stol da olmalıdır.

5. Müvəqqəti tutulub saxlananlar otağında taxtlar və pəncərələrində dəmir şəbəkələr olmalıdır.

6. Hərbi komendantlığın binasına xidmət edilməsi və onun təsərrüfat təminatı qaydaları qarnizon rəisi tərəfindən müəyyən edilir.

 

8 saylı əlavə 

Qarovulun geyim forması

 

1. Qarovulun geyim forması şinel (yarımkürk), təmiz və saz paltar dəsti, ayaqqabı, baş geyimi, bel qayışı və maqazinlər (daraqlar) üçün çantadan ibarətdir.Post geyimi qışda kürk və keçə çəkmələr, yay vaxtı başlıqlı plaş, yaxud plaş-örtük işlədilir. Kürkdən başqa post geyimi hər post üçün iki dəst olmalıdır və bunların bir dəsti qarovul otağında saxlanmalıdır. Bunlardan başqa, qarovul otağında qarovul rəisi, onun köməkçisi və dəyişdiricilərin hər biri üçün brezent plaş, yaxud plaş-örtük olmalıdır.

2. Yayda qarovullar dəyişmə yerinə lülələnib çiyindən asılan şinellərlə (zabitlər, gizir və miçmanlardan başqa), havanın temperaturu +10 S-dən az olanda, eləcə də soyuq külək əsəndə və yağışda şinelləri geymiş gəlirlər.

İsti vaxtlarda qarnizon hərbi komendantının (hərbi hissə qərargahı rəisinin) göstərişi ilə qarovullar dəyişmə yerinə şinelsiz gələ bilərlər.

Şineli geymək qaydası dəyişmədə qarovullar növbətçisi tərəfindən, dəyişmədən sonra öz təyinat yerinə gedərkən və xidmət vaxtı isə qarovul rəisi tərəfindən dəyişdirilə bilər.

3. Yayda soyuq küləkdə və yağış vaxtı növbələr postlara şinellərini geymiş göndərilir. Havanın kölgədə temperaturu +15 S-dən çox olduqda növbələrə şinellərini qarovul otağında paltarasılanda qoymağa icazə verilir.

4. Post kürkü ancaq dəyişilmə vaxtı postda çıxardılır və geyilir.

5. Yağışlı havada növbələr postlara plaşlarda (plaş örtüklərdə) göndərilir.

Saatdarlar plaşı (plaş-örtüyü) postda lazım gəldikdə çıxardırlar (geyirlər).

Keçə çəkmələr qarovul otağında geyilir. Kürk və keçə çəkmələrini bayıra havanın temperaturu —5o S-dən və aşağı olduqda və soyuq külək əsdikdə geyməyə icazə verilir.

6. Kürk şinelin üstündən, plaş (plaş-örtük) şinelin, yaxud kitelin üstündən geyilir. Çıxarılmış kürk və plaşlar (plaş örtüklər) göbələkvari post örtüyü, yaxud budkada (müşahidə qülləsində) asılır.

7. Qızdırılan daxili postların saatdarları temperatur +18 S-dən aşağı olmadığı bütün hallarda şinelsiz olmalıdırlar. Postda olduqları vaxt şinel paltarasılanda, yaxud şkafda asılır.

8. Plaşlar (plaş-örtüklər) və keçə çəkmələr postlardan qayıdan kimi çıxarılır və qurudulur.

 

9 saylı əlavə______________________________________________________________________________________________

(hərbi hissə, müəssisə)_________________№-li Qarovulun döyüş patronları ehtiyatının

 

Uçotu kitabı 

Patronların daxilolma və sərfolma tarixi

Döyüş patronlarının sayı

Patronların götürülməsi və alınması sənədinin adı və nömrəsi

Patronların vəziyyətinin yoxlanması

avtomatlar və karabinlər üçün

tapançalar üçün

yoxlamanın tarixi, patronların sayı və vəziyyəti haqqında yoxlayıcının qeydləri

aşkar edilmiş çatışmazlıqların ləğv edilməsi haqqında

______________tarixdə vardır

____________________

götürülüb


Qarnizon hərbi komendantı (hərbi hissə qərargahı rəisi)______________________

                                                                                                                            (hərbi rütbəsi, imzası)______________tarixdə qalıb

____________________

əlavə edilib


Qarnizon hərbi komendantı (hərbi hissə qərargahı rəisi)______________________

(hərbi rütbəsi, imzası)______________tarixdə vardır

Qarnizon hərbi komendantı (hərbi hissə qərargahı rəisi)______________________

(hərbi rütbəsi, imzası)Qeydlər:

1.

Patron ehtiyatının uçotu kitabını qarnizon hərbi komendantı (hərbi hissə qərargahı rəisi) aparır.

 

2.

Patronların götürülməsi haqqında qarnizon hərbi komendantının (hərbi hissə qərargahı rəisinin), döyüş sursatının aid olduğu hərbi hissənin raket artilleriya xidməti rəisinin, qarovullar (hərbi hissə) növbətçisinin və qarovul rəisinin imzası ilə akt tərtib olunur. Döyüş patronları ehtiyatı normaya qədər doldurulur, qutu yenidən möhürlənir və saxlanmaq üçün qarovul rəisinə təhvil verilir.

 

3.

Kitabın vərəqləri nömrələnir, qaytanla tikilir, möhürlənir və qarnizon hərbi komendantı (hərbi hissə qərargahı rəisi) tərəfindən imzalanır.

 

4.

Qumbara və onların partladıcılarının uçotu da təqribən bu forma ilə aparılır. Uyğun sütunlarda lazımi adlar yazılır.

 

 

  

10 saylı əlavəObyektlərin hasarlanması və postların avadanlığı

 

1. Mühafizə olunan obyektlərin yerləşdiyi ərazi daş, taxta, məftil və s. ilə hasarlanmalıdır.Mühüm əhəmiyyətli obyektlərin (partlayıcı maddə, sursat, silah və s. anbarlarının) daxili və xarici hasarları olmalıdır. Daxili və xarici hasarlar arasındakı məsafə yerli şəraitdən asılı olaraq 10 m və daha çox ola bilər. Hasarın hündürlüyü 2 metrdən az, məftil hasarın məftillərinin arası 15 sm-dən çox olmamalıdır.

Mühafizə olunan obyektin ətrafını yaxşı müşahidə etmək üçün hasarların arasında (xarici hasarın yanında) rabitə, siqnalizasiya vasitələri və projektoru olan müşahidə qülləsi tikilə bilər.

Hasarı olmayan mühafizə olunan obyektlərin ətrafında gecə və gündüz yaxşı görünən və yazısı olan göstəricilər qoyulur, məsələn, «Keçmək qadağandır (keçid bağlıdır)». Gediş yolu oxla göstərilir.

2. Hərbi hissədən kənarda yerləşən mühafizə olunan obyektin ətrafında, zərurət olduqda, yerli hakimiyyət orqanları ilə razılaşıb kənar adamlar üçün qadağan sahəsi müəyyənləşdirmək olar. Qadağan sahəsində hüdudları yaxşı görünən və «Qadağan sahəsi keçmək qadağandır (keçid bağlıdır)» yazılmış göstəricilərlə işarə edilməlidir. Qadağan sahəsi qoyulması haqqında qarnizon rəisi (hərbi hissə komandiri, mühafizə olunan obyektin rəisi) ətraf yaşayış məntəqələrinin sakinlərini vaxtında xəbərdar etməlidir. Qadağan sahəsinin hüdudlarına ümumi işlək yollar, yaşayış və xidmət tikililəri, əkin sahələri və s. daxil edilməməlidir.

3. Postun ərazisində yerli şəraitdən asılı olaraq saatdar üçün mümkün qədər böyük görmə və atəşətutma sahəsi (50 m-dən az olmayan) təmin edilməlidir, bunun üçün postun ətrafındakı sahə kollardan təmizlənməli, ağaclar seyrəkləşdirilməli və 2,5 m hündürlüyünə kimi budanmalı, ot biçilməli, artıq şeylər yığılmalı, kənar şəxslərin yaxınlaşması qadağan edilmiş məsafə saatdarın gecə, gündüz və pis görmə şəraitində yaxşı görə biləcəyi işarələrlə qeyd edilməlidir.

Saatdarların öz xidmətini maneəsiz, postun sahəsini dolanaraq, yaxud yerindən müşahidə etməklə yerinə yetirməsi üçün şərait yaradılmalıdır.

Ərazisində bir neçə post olan obyektlərdə hər bir postun hüdudu göstəricilərlə işarə olunur.

4. Mühüm əhəmiyyətli obyektlərin və hərbi şəhərcikdən kənarda olan qarovul otaqlarının mühafizəsi üçün bayır postlarının yaxınlıqlarında səngərlər qazırlar ki, onlardan postun (qarovul binasının) girəcək yolları atəşə tutula bilsin və mümkün qədər qonşu postlarla atəş əlaqəsi təmin edilsin.

5. Postun və mühafizə olunan obyektin ətrafı gecə vaxtı işıqlandırılmalıdır. İşıqlandırma elə hazırlanmalıdır ki, saatdar postda durarkən, yaxud hərəkət edərkən həmişə kölgədə olsun.

6. Post ikitərəfli rabitəsi olan siqnalizasiya ilə təmin olunmalıdır ki, saatdar dərhal (ən azı iki nöqtədən) qarovul rəisini, onun köməkçisini, yaxud dəyişdiricini çağıra bilsin.

7. Daxili postlar, xüsusilə Döyüş Bayrağı yanındakı post 0,7 — 1m hündürlükdə çərçivəli arakəsmə ilə ayrılmalı və işıqlandırılmalıdır.
Müşahidə qülləsi
Göbələkvari post örtüyü
Post budkası

a — öndən görünüşü; b — yandan və v — arxadan görünüşü.

8. Hər bir bayır postunda (zərurət olduqda içəri postlarda da) mühafizə olunan anbarlar, saxlanclar və s.-nin bilavasitə yaxınlığında yanğınsöndürmə vasitələri: odsöndürən, qum yeşikləri, su çəlləkləri, vedrə və alətlər (bel, balta, ling və s.) olmalıdır.

9. Bayır postunda post paltarını saxlamaq üçün paltarasılanları olan göbələkvari post örtüyü, yaxud budka, içəri postlarda isə şinel üçün şkaf, yaxud paltarasılan olmalıdır.

Göbələkvari post örtüyü, yaxud post budkası ya mühafizə olunan obyektin, ya da ətraf yerin rənginə uyğun boyanmalıdır.

 

11 saylı əlavəQarovul otağının avadanlığı

 

1. Qarovul otağı aşağıdakılardan ibarətdir:qarovul heyəti üçün ümumi otaq;

qarovul rəisinin və onun köməkçisinin qarovul heyəti üçün ümumi otaqla şüşələnmiş qapı ilə birləşdirilmiş otağı;

istirahət edən növbənin qarovul heyəti üçün ümumi otaqla qapı ilə birləşdirilmiş otağı.

Bunlardan başqa, qarovul otağında xörəyi qızdırmaq üçün avadanlığı olan yemək otağı, əl-üz yuma, papirosçəkmə, silah və ayaqqabı təmizləmə, paltar qurutma yerləri, ayaqyolu, yanacaq saxlamaq üçün anbar da olmalıdır.

Azsaylı heyəti olan qarovullarda qarovul otağında yemək otağı olmaya bilər. Belə halda qab-qacaq saxlamaq və xörək qızdırmaq üçün yer olmalıdır.

2. Qarovulun şəxsi heyəti üçün ümumi otaqda aşağıdakılar olmalıdır:

portretlər;

hərbi andın mətni olan plakat;

postlar tabeli;

nizamnamələr;

qəzet və jurnallar;

qarovul xidmətini əyani əks etdirən plakat, yaxud şəkillər, eləcə də saatdarlar, dəyişdiricilər və qarovul rəislərinin qarovul xidməti vaxtı göstərdikləri qəhrəmanlıqları əks etdirən şəkillər;

radioverilişlərə qulaq asmaq üçün qulaqlıqlar (onların sayını hərbi komendant, yaxud hərbi hissə komandiri müəyyən edir);

şahmat və dama;

saat;

dəyişdiricilərin sayı qədər fənər;içəri və bayır termometrləri;

dərman qutusu və fərdi paketlər;

qarovul heyətinin şəxsi və tualet əşyalarını saxlamaq üçün şkaf;

silah üçün piramida;

oyaq növbə nəfərləri üçün stol və stullar (kətillər);

qarovulun bütün heyətinin üst paltarlarını və post paltarlarının ikinci dəstini asmaq üçün paltarasılan;

zibilqabı və tüpürcəkqabı.

Qarovul binasının yerləşməsindən asılı olaraq şkaf və paltarasılanı başqa otaqda (dəhlizdə) qoymağa icazə verilir.

3. Qarovul rəisinin otağında aşağıdakılar olmalıdır:

qarovul rəisinin qəbul etdiyi sənədlərin siyahısı;

qarovul otağında olan avadanlıq, inventar və əmlakın siyahısı;

postların yerləşmə sxemi, postlar tabeli;

qarovul rəisi üçün təlimat;

buraxılış vərəqəsini imzalamağa hüququ olan şəxslərin sayı qədər onların imzası olan buraxılış vərəqələrinin nümunələri;

qarovulu yoxlamaq hüququ haqqında birdəfəlik vəsiqənin nümunəsi;

dəyişdiricilərin sayı qədər xüsusi qutulara yığılmış möhürlərin üzlərinin (plombların izlərinin) nümunələri;

saxlancları (anbarları, parkları) açmağa hüququ olan, yaxud dayanacaqdakı maşınları (təyyarələri, topları ya da başqa texnikanı) qarovuldan qəbul etməyə icazə verilə bilən şəxslərin siyahısı (adətən siyahıda şəxslərin hərbi rütbələri və vəzifələri, şəxsi vəsiqələrinin (pasportlarının) nömrəsi, hansı obyekti açmağa (bağlamağa) icazə verildiyi, obyektin hansı möhürlə möhürləndiyi, obyekti açma (bağlama) vaxtı göstərilir);

həbs edilənlərin kameralarının açarları;

nizamnamələr;

telefon, qarovullar (hərbi hissə) növbətçisi və postlarla əlaqə saxlamaq üçün siqnalizasiya vasitələri;

dəmir, yaxud dəmir üzlüklü yeşiklərdə saxlanan döyüş sursatı ehtiyatı və onların qıfıl və açarları;

yazı ləvazimatı dəsti;

su qrafini və stəkanlar;

bağlanan yeşikləri olan stol və iki stul;

paltarasılan;

tüpürcəkqabı;

akkumlyator fənəri;

yarıyumşaq taxt.

4. Postlar tabeli, postların yerləşmə sxemi, buraxılış vərəqələri və birdəfəlik vəsiqə nümunələri, eləcə də portret, plakat və şəkillər çərçivədə olmalıdır.

5. Qarovulun istirahət edən növbəsi üçün otaqda qarovul nəfərlərinin bir növbəsinin qarovulun qalan heyəti ilə birlikdə dincəlməsi üçün baş tərəfi örtüklü yarıyumşaq taxtlar olmalıdır.

6. Yemək otağında aşağıdakılar olmalıdır:

stollar və qarovul heyətinin üçdə ikisinin sayı qədər stul (kətil);

qab-qacaq və ərzaq üçün şkaf;

xörəyi gətirmək və yemək üçün qarovulun bütün heyəti sayında qab-qacaq və çəngəl-bıçaq;

ağzı qıfılla bağlı və fəvvarəciyi olan altlıq üstünə qoyulmuş su qabı, ya da su kəmərində düzəldilmiş fəvvarəcik;

xörək qızdırmaq üçün qaz, yaxud elektrik plitəsi;

su qaynatmaq üçün çaydan, yaxud qaynadıcı;

qabları yumaq üçün tas.

7. Papirosçəkmə, silah və ayaqqabı təmizləmə yerlərində silah təmizləmək üçün stol, əsgilər üçün dəmir qutu, skamya, su tökülmüş tüpürcək qabı, ayaqqabı təmizləmək üçün ləvazimat olmalıdır.

8. Hər bir otaqda orada olan əmlak və inventarın siyahısı asılır.

9. Qarovul otağı otaqların sayı qədər elektrik (ağ neft) çıraqları, eləcə də yanğınsöndürmə vasitələri: yanğınsöndürən, qum yeşiyi, su çəlləyi, vedrələr və inventarla (bel, balta, ling və dəstəli qırmaqla) təmin edilməlidir.

Qarovul otağı hərbi şəhərcikdən kənarda yerləşəndə onun pəncərələri içəridən bağlanan taxta pəncərə qapıları ilə təchiz olunmalıdır.

10. Ayaqqabıları palçıqdan təmizləmək üçün qarovul otağının girəcəyində metaldan, yaxud taxtadan qurğu — metal çərçivə, yaxud dəmir qövs düzəldilir; qarovul otağının yanında zibil qutusu qoyulur.

11. Qarovul otağının anbarında yanacaq, lampa, ağ neft ehtiyatı, eləcə də şotka, süpürgə, balta, bel, əsgi, giriş və pilləkənlərə səpmək üçün ağac kəpəyi və qum saxlanılır.

12. Qarovul otağının önündə qarovulu düzmək üçün meydança, silahları doldurmaq və boşaltmaq üçün güllətutanı olan və gecə vaxtı yaxşı işıqlandırılan yer hazırlanır.

 

12 saylı əlavəSaxlancları açmaq üçün buraxılış vərəqəsinin Forması

Hərbi hissənin
(müəssisənin)
ştampı

Birdəfəlik

 

___________№-li buraxılış vərəqəsi

_____________№-li qarovul rəisinə

_____________________________________________________________________________

(hərbi rütbəsi, adı, atasının adı, soyadı)

_________________________saat_______dan________saat________kimi

(filan tarixdə)

_______________________________________________________________________________

(mühafizə olunan obyektin adı)

açmağa

___________________buraxılsınbağlamağa

Qarnizon hərbi komendantı

(hərbi hissə qərargahı rəisi) 

_________________________________

(hərbi rütbəsi, imzası)Hərbi hissənin
(müəssisənin)
gerbli möhürü

 

 

Qeyd:

Əgər buraxılış vərəqəsi daimidirsə, onda «Birdəfəlik» yerinə «Daimi» yazılır və onun etibarlılıq müddəti göstərilir. Tarix yerində isə saxlancın (anbarın, parkın) açılmasına icazə verilən həftənin günləri (yaxud hər gün) göstərilir.

 

13 saylı əlavəYüklə 0,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin