Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Qarnizon və qarovul xidmətləri nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqındaYüklə 0,9 Mb.
səhifə13/13
tarix26.11.2016
ölçüsü0,9 Mb.
#224
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Qarovul itləri ilə mühafizə

 

Ümumi müddəalar

 

1. Qarovul itlərindən obyektlərin mühafizəsini əsasən gecə və pis görmə şəraitində (yağış, duman və s.) gücləndirmək üçün istifadə edilir.2. Qarovulların dəyişməsinə ancaq qarovul rəisinin xidmət itləri üzrə köməkçisi gəlir.

3. Qarovul itinin postda olma müddəti sutkada 12 saatdan çox olmamalıdır. Temperatur —20o S və aşağı olduqda itin postda olma müddəti 6 saata qədər azaldılır, bu barədə qarovul rəisi qarovul itləri növbəsi jurnalında və postlar cədvəlində qeyd edir.

4. Obyektin mühafizəsini gücləndirmək üçün iti çıxarmaqdan ötrü xüsusi hazırlanmış yer sahəsinə qarovul itinin postu deyilir.

5. Qarovul itləri postlarının sayını mühafizə olunan obyektin rəisi müəyyən edir.

Qarovul iti postları ən qorxulu yollarda xarici hasarlardan (postlardan) 80 metrə qədər irəlidə elə qoyulur ki, itdən irəlini atəşə tutmaq mümkün olsun.

6. Qarovul rəisinin qarovul itləri üzrə köməkçisi itləri postlara qarovul rəisinin göstərişi ilə qoyur. O, itləri postlara qoyanda qarovul rəisinin köməkçisi, yaxud müvafiq dəyişdirici onu müşayiət edir. Hər bir it təlimçisi mütləq buruntaqda və ikidən çox olmayan it aparır.

Post avadanlığını yoxlayıb sazlığına əmin olduqdan sonra it təlimçisi zənciri itin döş halqasına sancır, onun buruntağını və xalta qayışını açır.

7. İtləri postlara qoyub qurtardıqdan sonra qarovul rəisinin qarovul itləri üzrə köməkçisi qarovul rəisinə bu barədə məlumat verir.

8. Saatdardan siqnal alanda, yaxud itin hürməsini eşidəndə, qarovul rəisi qarovul itləri üzrə köməkçisini və o postun it təlimçisini dərhal posta vəziyyəti aydınlaşdırmağa göndərir.

9. Hava işıqlaşanda, yaxud görmə şəraiti yaxşılaşandan (yağışdan, dumandan, qardan) sonra qarovul rəisinin qarovul itləri üzrə köməkçisi qarovul rəisi köməkçisinin, yaxud postların müvafiq dəyişdiricisinin müşayiəti ilə posta gedir və öz itlərini postlardan götürüb it damına aparır. İtlərin postlardan götürülməsi, yaxud dəyişilməsi barədə qarovul rəisi qarovul itləri üzrə köməkçisinə göstəriş verir.

10. Qarovul itlərinin təlimi və saxlanması qaydaları, eləcə də qarovul itləri postlarının hazırlanması, qarovul itlərinin postlarda işinin yoxlanması qaydaları xüsusi təlimatlarla müəyyən edilir.

Qarovul rəisinin qarovul itləri xidməti üzrə köməkçisinin vəzifələri

11. Qarovul rəisinin qarovul itləri xidməti üzrə köməkçisi baş it təlimçilərindən təyin edilir. O, itlərin postlara vaxtında qoyulması və qarovul heyətinin tərkibinə daxil olan qarovul iti təlimçilərinin xidməti üçün cavabdehdir. Qarovulun tərkibinə daxil olan it təlimçiləri ona tabedirlər.

12. Qarovul rəisinin qarovul itləri xidməti üzrə köməkçisinin vəzifəsidir:

qarovul itləri postlarının yerlərini dəqiq bilmək və itlərin postlara qoyulmasına rəhbərlik etmək;

qarovul itlərinin təlimçilərini itlərlə postlara yola salanda təlimçilərin öz vəzifələrini bilib-bilmədiklərini və itlərin ləvazimatının sazlığını yoxlamaq;

itlər postlarda olduğu vaxt bir dəfədən az olmayaraq onları yoxlamaq;

qarovul itlərinin növbə jurnalını aparmaq.

Qarovul itləri təlimçisinin vəzifələri

13. Qarovul itləri təlimçisi qarovul itləri postlarının saz saxlanmasına cavabdehdir. O qarovul rəisinə və onun qarovul itləri xidməti üzrə köməkçisinə tabedir.

14. Qarovul itləri təlimçisinin vəzifəsidir:

qarovul rəisinin qarovul itləri xidməti üzrə köməkçisinin icazəsi olmadan öz bölməsindən heç yerə getməmək;

qarovul itləri postlarının yerlərini və onlarda xidmət şəraitini bilmək;

öz növbəsinin qarovul itlərini tanımaq və onların özlərini postda necə aparmasını bilmək;

qarovul rəisinin qarovul itləri xidməti üzrə köməkçisinin əmri ilə itlərin postlarda davranışını, eləcə də postların vəziyyətini yoxlamaq;

postlarda aşkar edilmiş nasazlıqların (trosun, zəncirin qırılması, itin dolaşması) dərhal aradan qaldırılması üçün ölçü götürmək.

 

14 saylı əlavə


(postlar cədvəlinin 1-ci səhifəsi)

__________№-li____________________________qarovulunun

(qarnizon, daxili)

__________________________________________________________________________

(il, ay, gün)

__________________________________________________________________________


Postlar cədvəli

Bu səhifədə qeyd edilir:

1. Qarovul binasına, mühafizə obyektlərinə buraxılışlar haqqında qeydlər, qarovul rəisinin və saxlancların açılmasına icazə verilmiş şəxslərin imzaları.

2. Köhnə və təzə qarovul rəislərinin qarovulun dəyişməsi barədə imzaları və aşkar edilmiş çatışmazlıqlar haqqında qeydlər.Qeyd:

Postlar cədvəlində hər şey mürəkkəblə, ləkəsiz və düzəlişsiz yazılmalıdır.

(postlar cədvəlinin 2-ci və 3-cü səhifələri)

________________________________________________________________________№-li qarovulun

(hərbi hissənin şərti adı, bölmə)Postlar cədvəli

Qarovul rəisi____________________________________________________________________

(hərbi rütbəsi, adı, atasının adı, soyadı)

Qarovul rəisinin köməkçisi________________________________________________________

(hərbi rütbəsi, adı, atasının adı, soyadı) 

Postların nömrələri

Dəyişdiricilərin nömrələri, hərbi rütbələri, soyadları, inisialları

Saatdarların hərbi rütbələri, soyadları, inisialları

1-ci növbə

2-ci növbə

3-cü növbə

 

Çıxarıcılar______________________________________________________________________

Qarovul nəfərlərinin postlara qoyulması vaxtı:

üçnövbəlilər____________________________________________________________________

ikinövbəlilər____________________________________________________________________

Bölük (batareya) komandiri_______________________________________________________

(hərbi rütbəsi, imzası) 

QEYDLƏR:

1.

Saatdarlar hər saatdan bir dəyişilirlərsə, dəyişmə vaxtını və onları hansı dəyişdiricinin dəyişdiyini göstərməli.

 

2.

Növbələrin heyətində hər hansı dəyişiklik olsa, bu barədə müvafiq sütunda qeydlər edilməlidir.

 

3.

Əgər qarovulun tərkibində konvoy nəfərləri təyin edilibsə, onların soyadları saatdarlardan sonra yazılır.

 

4.

Qarovulun qarovul itləri postları olsa, ikinci sütunda dəyişdiricilərdən sonra it təlimçilərinin soyadları yazılır.

 

5.

Qarovulun sərəncamına nəqliyyat vasitəsi ayrılıbsa, maşınların markası, nömrəsi, sürücülərin hərbi rütbəsi, soyadı və inisialları çıxarıcılardan qabaq yazılır.

(postlar cədvəlinin 4-cü səhifəsi)

Bu səhifədə qeyd edilir:

1. Qarovulun yoxlanmasının nəticələri.

2. Saxlanclar bağlananda (açılanda) saatdarların qoyulması (götürülməsi) vaxtı.

3. Qarovulda baş vermiş hadisələr.

4. Həbs edilmişlərə görüş verilməsi.

5. Qarovul itlərinin postlara çıxarılması və götürülməsi.

6. Mühafizə olunan obyektlərin hasarlarında aşkar edilmiş nasazlıqlar və onların aradan qaldırılması vaxtı.

 

15 saylı əlavə 

Postda saatdarın silahının vəziyyəti


Saatdarın avtomatının ayaqüstə atmaq üçün hazır vəziyyəti.
Saatdarın avtomatının ayaqüstə qayışdan istifadə etməklə atmaq üçün hazır vəziyyəti.
Saatdarın karabininin ayaqüstə atmaq üçün vəziyyəti.
Saatdarın silahının geyilmiş plaş-örtüklə vəziyyəti.

 

Qeydlər:

1.

Yeriyərkən saatdar silahını şəkillərdə göstərildiyi kimi tutur.

 

2.

Saatdara növbə ilə sağ, ya sol qolunu aşağı salmağa icazə verilir; karabini olan saatdar sağ əli ilə karabini tətik dəstəsinin qabağından tutmaqla saxlayır.

 

3.

Silah «qayışda», «döşdə» və «ayaqda» vəziyyətlərində Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Sıra nizamnaməsində göstərildiyi kimi saxlanılır.

 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI 

  1. 16 iyun 2007-ci il tarixli 387-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 8, maddə 754)

  2. 19 oktyabr 2007-ci il tarixli 462-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1078)

  3. 4 iyul 2008-ci il tarixli 668-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 10 avqust 2008-ci il, № 176, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 709)

  4. 22 oktyabr 2010-cu il tarixli 1111-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 29 dekabr 2010-cu il, № 287, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 12, maddə 1056)

  5. 21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71)

  6. 20 aprel 2012-ci il tarixli 326-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 12 may 2012-ci il, № 103, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2012-ci il, № 05, maddə 408)

 

 
Yüklə 0,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin