Başkent Universitetinin rektoru atu-da qonaq oldu


Uşaqlıq boynu xərçəngininYüklə 285.58 Kb.
Pdf просмотр
səhifə3/3
tarix23.12.2016
ölçüsü285.58 Kb.
1   2   3

 Uşaqlıq boynu xərçənginin 

yaranma səbəbi nədir?

- Uşaqlıq boynu xərçənginin yaranma 

səbəbi    papiloma  virus  infeksiyasıdır. 

Kaliforniya  Universitetində  uşaqlıq 

boynu 

xərçəngindən dünyasını 

dəyişən  qadınlar  üzərində  araşdırma 

aparıblar. 

Araşdırma 

nəticəsində 

həmin  qadınlarda  papiloma  virusu 

infeksiyasının  həm  onkogen,  həm  də 

qeyri-onkogen  tipləri  aşkar  olunub. 

Ancaq  papiloma  virus  infeksiyasına 

yoluxduqdan  sonra uşaqlıq boynunda 

yastı  kondiloma  formalaşır.  Biz  güzgü 

müayinəsi zamanı təmiz uşaqlıq boynu 

görürük,  lakin  kolposkopiyada  sınaq 

etdikdən  sonra  daha  dəqiq  nəticələr 

əldə edə bilirik. 

-

 Bu xəstəliklərin müalicəsi necə aparılır? 

-  Uşaqlıq  boynu,uşaqlıq  yolu  və 

vulva  hissənin  müalicəsi  konservativ 

və  operativ  usullarla  aparılır.  Son 

zamanlar  CO2    lazer  əməliyyatların 

aparılmasına daha çox üstünlük verilir. 

CO2  lazerlə  aparılan  əməliyyatın 

üstınlüyü  çapıq  toxumanın  əmələ 

gəlməməsi,əməliyyat 

müddətinin 

qısa  olması,  sağalma  dövrünün  qısa 

olması,  hamilələrdə  qız  uşaqlarında, 

yaşlı 

qadınlarda müvəffəqiyyətlə 

istifadə  olmasıdır.  Bu  əməliyyatdan 

3 həftə sonra xəstə hamilə qala və ya 

doğuşunu  təbii  şəkildə  başa  çatdıra 

bilər.    Əməliyyat  15-20  dəqiqə  çəkir. 

Vulvada  (xarici  cinsiyyət  orqanı)  olan 

butün  xəstəliklərdə  hətta  xərçənğönü 

xəstəliklərdə  belə  CO2  lazer  vasitəsilə 

orqansaxlayıcı əməliyyatlar icra olunur, 

vulvoektomiyaya ehtiyac olmur, bu ən 

azından xəstə üçün psixoloji rahatlıqdır, 

çünki orqan itirmir.Ulduz İBRAHİMOVA

Mütəxəssis sözü

Qadınların ən çox əziyyət çəkdiyi 

xəstəliyin qarşısını necə almaq olar?

Ü

ç dəfə Avropa çempionu olmuş gənc atlet Rüstəm 

İmanzadə hazırda ATU-nun Tədris Cərrahiyyə 

Klinikasının Fizioterapiya və reabilitasiya şöbəsində 

müalicə alır. 

O, yarışların birində bədbəxt hadisəylə qarşılaşıb. 

Ştanqı başı üzərindən qaldırmaq istəyən idmançımızın 

sol qolu çıxıb. Müvazinətini saxlaya bilməyən idmançı 

ştanqı onurğa sütununun üstünə salıb. Bundan sonra 

idmançı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya qaldırılıb. Rüstəm 

bir müddət Moskvada, daha sonra isə Türkiyədə 

müalicə alıb, ancaq bir o qədər də effektli təsirini 

görməyib.

ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikasının Fizi-

oterapiya və Reabilitasiya şöbəsinin müdiri Nurla-

na Əliyeva bildirdi ki, fevral ayının 2-dən etibarən 

Rüstəm İmanzadənin müalicəsinə başlanılıb və mühim 

irəliləyişlər əldə olunub: “Demək olar ki, 1 il 6 aydır ki, 

xəstə əməliyyat keçirib. Tam hərəkətsiz, əlil arabasında 

gəzən bir xəstədir. Artıq son 1 aydır ki, biz müsbət 

nəticələr əldə etmişik. Aşağı ətraflarda hissiyat yaranıb”.

Rüstəm İmanzadə bizimlə söhbətində müalicəsindən 

razı qaldığını bildirdi: “Moskvada, Türkiyədə müalicə 

almışam. Ancaq bu klinikada gözlə görüləcək effekt 

oldu. Əvvəl ayaqlarımda güc yox idi. Əzələlərim sıfır 

vəziyyətində idi. İndi isə şükürlər olsun ki, vəziyyətim 

müsbətə doğru gedir. Artıq bu gün yarım saat 

yerimişəm”.Üç qat Avropa çempionu Rüstəm İmanzadə Tədris 

Cərrahiyyə Klinikasında müalicə alır

16 iyun 2016-cı il

http://www.amu.edu.az

7

Alimlər Günəşin D vita­

minindən başqa yeni bir 

faydasını da kəşf ediblər.

Günəş  şüalarının  ürək-

damar sistemini qorumaq-

da və özümüzü yaxşı hiss 

etməyimizi təmin edən be-

yin  kerotinin  istehsalında 

mühüm rolu olduğu aşkar-

lanıb.


Mütəxəssislər 

günəş 


işığına  həddindən  artıq 

qalmanın  ölümcül  dəri 

xərçənginə  səbəb  ola 

biləcəyini  bildirsələr  də, 

digər  tərəfdən  də  müsbət 

tərəflərini kəşf etməyə da-

vam edirlər.

Aparılan  son  araşdırma 

nəticəsində,  bu  dəfə  D 

vitaminlərinin deyil, günəş 

şüalarının  digər  təsirləri 

müşahidə  olunub.  Araş-

dırma  zamanı,  xüsusilə 

azot  oksidinin  həyati 

əhəmiyyətə  malik  olduğu 

nümayiş olunub.

Alimlər günəş şüalarının 

ürək-damar  sistemimizin 

müdafiəsində  və  özümü-

zü  yaxşı  hiss  etməyimizi 

təmin edən beyində kero-

tinin  istehsalında  mühüm 

bir  rolu  olduğunu  ortaya 

çıxarıb.


Araşdırmalar  20  il-

dir  günəş  vannası  qə-

bul  edən,  təxminən  30 

min  isveçli  qadının  mə-

lumat 

sənədlərindəki gös təricilərin 

fonunda 


müəyyən olunub.

İsveçin  paytaxtı  Stok-

holmdakı  Karolinska  İns-

titutu  günəşdən  qaçma-

ğın  siqaret  çəkmək  qədər 

zərərli  olduğu  qənaətinə 

gəlib.

Günəş  şüalarına  həd-dindən 

artıq 


məruz 

qalan 


100 

qadından 

1.5-nin  20  il  ərzində  dün-

yasını  dəyişdiyi,  bunun 

müqabilində  həmin  dövr 

ərzində  günəşdən  qoru-

nan  100  qadından  3-nün 

öldüyü vurğulanıb.

Bu  göstəricilər,  günəş 

şüalarına daha çox məruz 

qalan  insanların  ürək 

xəstəliklərinə  qarşı  daha 

müqavimətli  olduğunu  və 

xərçənglə əlaqəli olmayan 

xəstəliklərə daha az yolux-

duğunu ortaya çıxarıb.

Bunun səbəbi təzyiqi sa-

lan  və  qan  hüceyrələrinin 

genişlənməsini 

təmin 


edən azot oksidinin günəş 

şüalarıyla  sərbəst  qalma-

sına bağlanır.

Azot  oksidinin  faydası 

bununla da məhdudlaşmır. 

Kifayət  səviyyədə  nitrat 

oksidinin  qan  dövranın-

da  olmadığı  müddətdə 

insulinin 

funksiyasının 

reallaşmamasına,  bunun 

da  diabetə  səbəb  olduğu 

qeyd edilir.

R

amazan ayı ruhumuzun və 

cismimizin enerji alması 

və güclənməsi üçün gözəl 

fürsətdir. 11 aydan yığılmış qabarlar, 

kin­küdurət, nifrətdən qurtulmaq 

üçün bu ay qızıl fürsətdir. Bu, elə bir 

enerjivericidir ki, bir ay bizə bu en­

erjini verir və 11 ay bizə kifayət edir. 

Yəni, həqiqi ehtiyaclarımızı ödəyə 

bilir.

İnsan iki hissədən ibarət olan bir can-

lıdır: ruhdan və bədəndən. Əgər insan 

hər  ikisini  inkişaf  etdirə  bilsə,  dünya 

və  axirət  səadəti  nəsibi  olar.  Əgər  bu 

iki  hissədən  biri  ayrı-ayrılıqda  inkişaf 

edərsə  və  bir  yerdə  olmazsa,  həqiqi 

səadətə çata bilməyəcəkdir.

İnsanın  ruhu  cismi  kimi  üç  cür  ola 

bilir: sağlam, xəstə və ölü. Ancaq əgər 

ruha enerji versək, onu pak və təharət 

halında saxlamış olarıq. Yəni bu zaman 

ruh  bütün  çirkinliklərdən  və  günahdan 

uzaq olmağa çalışacaqdır. Ruh kama-

la və qüdrətə çata bilir. Günahlar ruhu 

zəiflədir.  Günah  işlətməkdən  özünü 

saxlayan ruh qüdrətə və əzəmətə çata 

bilər.


Bəs əgər ruhumuza enerji və qüvvə 

versək, hansı təsiri göstərəcəkdir?

1. Nəfsə hakim olmaq.

İnsan  ibadət  və  mənəviyyat 

nəticəsində  ruhunu  gücləndirər  və 

bu  zaman  insan  öz  nəsfinə  hakim 

ola  bilər.  Bu  zaman  öz  eyblərini  də 

görməyə  başlayar.  Allah  buyurur: 

“Kim  Allahdan  qorxsa,  (Allah)  onun 

üçün  (çətinliklərdən)  çıxış  yolu  qoyar”. 

(“Təlaq” 2).

2. İradəsi güclənər.

O  insan  ki,  öz  nəfsinə  hakimdir, 

iradəsi  nəfsinin  heyvani  istəkləri  qar-

şısında  güclənər.  “Ey  iman  gətirənlər, 

sizdən  əvvəlkilərə  yazıldığı  kimi  sizə 

(də) oruc yazıldı və qərara alındı, (ki,) 

bəlkə  (ruhunuz  qüvvətlənsin  və  nəfsi 

istəklərdən)  çəkinəsiniz”.  (“Bəqərə” 

183).


3. Xəyal qüvvəsinə hakim olar.

Bizim zehnimiz quş kimi oradan-ora 

həmişə  uçmaqdadır.  Xəyal  qüvvəsi 

qəlb  hüzurunu  bizdən  alar.  Ona  görə 

də namaz zamanı diqqətimizi cəmləyə 

bilmərik.  Bu  bizim  zəif  olduğumuzu 

göstərir. Ancaq Allah yolunun yolçuları 

daima öz xəyal qüvvələrinə hakimdirlər. 

O  zaman  ki,  ruhları  göylərdə  seyr 

etmək istəyər, bu qüvvə öz oyunçuluğu 

ilə onlara mane ola bilməz.

4. Cisminə rəhbərlik edə bilər.

Bu zaman insan bədəni tamamilə ru-

hun rəhbərliyi və kontrolu altında olar.

5. Təbiətə rəhbərlik edə bilir.

Təbiətin özü insan iradəsinin nüfuzu 

altında  olar.  Peyğəmbərlərin  (ə),  öv-

liyaların  möcüzə  və  kəraməti  də  belə 

olmuşdur. Allah Təala Qurani-Kərimdə 

bəzi  bəndələrinin  kainatı  necə  fəth 

etdiyinə  işarə  etmişdir:  “Beləliklə,  Biz 

küləyi ona ram etdik. Külək onun əmri 

ilə mülayimliklə onun istədiyi yerə ge-

dirdi”. (“Sad” 36).

Ruha  enerji  vermək  dedikdə  yəni, 

ibadət  etmək,  dua  və  istiğfar  etmək, 

Allaha  yaxınşacaq  işlər  görmək  və 

fitrətimizin əvvəlki pak halına qayıtmaq 

deməkdir.  Bunun  üçün  də  Ramazan 

ayı  ən  gözəl  fürsətdir.  Çünki  bu  ayda 

bir  etdiyimiz  on  hesab  edilir  və  bu  da 

ruhumuza  daha  çox  enerji  qazandırır. 

Allah  bəşəri  hidayət  edən  rəhmət  ki-

tabını  Ramazan  ayında  Peyğəmbərin 

(s) qəlbinə nazil etmişdir. Bu ayı Allaha 

qoşulmaq ayı qərar vermişdir. Bu ayda 

ibadət  etmək,  haramdan  uzaq  olmaq 

və  halala  yaxın  olmaq  nəticəsində  in-

san öz Məbdəsinə, Allahına yaxınlaşar. 

Ruhu,  iradəni  gücləndirməklə  yanaşı, 

ruhumuzdakı  süstlüyü  də  aradan  qal-

dırır  və  cismimizi  qüvvətləndirər:  “Ra-

mazan  ayı  insanların  bələdçisi,  aşkar 

hidayət  dəlillərinə  malik  və  (haqq  ilə 

batili bir-birindən) ayıran Qur’anın nazil 

olduğu bir aydır”. (“Bəqərə” 185).

Bu  ayda  behiştin  qapıları  açılar  və 

cəhənnəmin qapıları bağlanar. Şeytanı 

zəncirə vurarlar. Zaman insana yardım 

edər  ki,  səhərdən  axşama  qədər  in-

sanın tək hədəfi Allahla olsun və Ona 

çatmaq  olsun.  Peyğəmbərimiz  (s)  öz 

“Şəbaniyyə” xütbəsində Ramazan ayı-

nın  fəziləti  haqqında  belə  buyurmuş-

dur: “Ey Allahın bəndələri! Bərəkətli və 

rəhmətli  Allah  ayı  sizə  üz  tutmuşdur. 

Bu  ay  Allah  yanında  ən  gözəl  aylar-

dandır. Gündüzləri ən gözəl gündüzlər, 

gecələri  gözəl  gecələr  və  saatları  ən 

gözəl  saatlardır.  Allahın  qonaqlığına 

çağırılmısınız. Kəramət əhlindən olmu-

sunuz.  Bu  ayda  nəfsləriniz  sizi  təsbih 

edər,  yuxularınız  ibadətdir,  əməlləriniz 

və dualarınız qəbul olar”.

Bu  aydan  ən  gözəl  şəkildə 

bəhrələnmək  o  deməkdir  ki,  istiğ-

far  edək,  tövbə  edək,  Quran  oxuyaq, 

başqalarına  yaxşılıq  edək,  sileyi-rəhm 

edək.

Ona  görə  də  bu  aydakı  fürsətləri əldən verməyək. Bu ayın axırına qədər 

ibadət müsabiqəsində qələbə çalanlar-

dan olaq.

Həzrət  Peyğəmbər  (s)  buyurur: 

“Səmanın qapıları Ramazan ayının bi-

rinci  gecəsi  açılar.  Axırıncı  gecəsinə 

qədər də bağlanmaz. Ey insanlar! Əgər 

kimsə bu ayda Qurandan bir ayə oxu-

yarsa, savabı Ramazandan qeyri vaxt-

larda xətm edilən bir Quran qədərdir”.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim Ra-

mazan  ayında  sədəqə  verər,  Allah  70 

növ bəlanı ondan uzaq edər”.

Artıq bir neçə ildir ki, mübarək Ramazan ayı bir 

sıra ölkələrdə olduğu kimi, vətənimizdə də yay 

aylarına təsadüf edir.

Belə  olan  halda  oruc  tutmaq  bir  az  da 

çətinləşir. Buna həm havanın daha isti olması, 

həm  də  günün  daha  uzun  olması  təsir  edir. 

Qarşılamağa  hazırlaşdığımız  Ramazan  ayı-

nın isə iyun-iyul ayına təsadüf edəcəyindən, 

bu  il  oruc  tutmaqla  bağlı  narahatlıq  bir  az 

da  artır.  Bunu  nəzərə  alan  “Deyerler.org”  bu 

mövzuda vətəndaşlarımıza xeyirli ola biləcək 

məlumatları mütəmadi dərc edir.

Türkiyənin Memorial Xəstəxanası isti ha-

vada  oruc  tutmaqla  bağlı  araşdırma  təqdim 

edib.  Xəstəxananın  Qidalanma  şöbəsinin 

həkimi Yeşim Çelik müsəlmanlara məsləhətlər 

verib.  Onlardan  ən  önəmlilərini  diqqətinizə 

çatdırırıq:

-  oruc  tutan  insalar  mütləq  imsaq 

etsinlər.  Havanın  isti  olması  iştahanın  azal-

masına səbəb olur, amma sübh vaxtı qidalan-

maq çox önəmlidir;

-  oruc  tutarkən  yumurta  yeyin  və  süd 

için.  Çünki  yumurtada  kalori  miqdarı  çox-

dur və yumurta insanı daha uzun müddət tox 

saxlayır. Süd isə insanın həm maye ehtiyacını, 

həm də qida ehtiyacını ödəmək xüsusiyyətinə 

malikdir;

-  oruc  tutuanlar  imsaq  vaxtı  2-3  ədəd 

qoz yesə, bu, onları daha çox tox saxlayar;

- imsaq vaxtı meyvə ilə qidalanmaq çox 

önəmlidir. Xüsusən də sulu meyvələr insanın 

gün  ərzində  suzuluğunun  qarşısını  almağa 

kömək  edər.  Bunlara  əsasən  qarpız,  yemiş, 

üzüm, şaftalı kimi meyvələr daxildir;

- əksər insanların bildiyi bir qanun var ki, 

iftar vaxtı birdən-birə çoxlu qida qəbul etmək 

olmaz.  Onun  əvəzinə  bir  dilim  çörəklə  sulu 

bir xörək yemək sağlamlıq baxımından daha 

faydalıdır. Bundan yalnız 15-20 dəqiqə sonra 

qidalanmağa davam etmək olar. Əks təqdirdə 

təzyiqin  qalxması  və  mədə  ağrıları  yarana 

bilər;


-  gün  ərzində  susuzuluğu  çox  hiss 

etməmək üçün iftardan imsaqadək hər bir sa-

atda 1-2 səkan su içmək faydalıdır. 

Həkim həmçinin xəstə insanlara, əsasən, 

böyrək  və  qaraciyər,  şəkər  və  ürək-damar 

xəstələrinə daha diqqətli olmağı, Ramazan ayı 

başlamazdan  öncə  həkimə  müraciət  etməyi 

və orucun onlar üçün təhlükəli olub-olmaya-

cağını öyrənməli olduqlarını bildirib.

Hazırladı: Mırağa CAVADOV

Ramazan ayında ruhumuza 

necə enerji verək?

Orucu isti havada 

necə tutaq?

Günəş işığının sağlam həyat 

üçün yeni 

faydaları kəşf edildi


http://www.amu.edu.az

16 iyun   2016-cı il

Bütün analar kimi sən də oğul böyütdün,

Gecələr səhərədək Allaha dua etdin.

- İlahi, tək balamı sən özün hifz et, dedin,

Yerin, göyün bəlasın ondan uzq et dedin ...

Sən hardan biləydin ki, yer-göy bəlası deyil,

Erməni bəlasından,

Çörəyimizi yeyən nankor “dost” davasından

O, uzaq olmayacaq, oğlun şəhid olacaq?!..

Sən hardan biləydin ki,

Özü öz ayağıyla, ata yurdun tərk edib

Hərbi xidmətə gedən,

O mərd, cəngavər oğlun

Günlərin bir günündə, qərənfillər içində,

Çiyinlərdə gələcək?!

Mən sənə nə söyləyim?

Necə təsəlli verim?

Axı mən də bilirəm, o sənin mərd oğlundu,

Bir gecədə ağaran saçında dən oğlundu.

Ağlama söyləmirəm,

Ancaq bunu deyirəm,

- O getdi ki, yurdumuz

Bir də düşmən görməsin.

O getdi ki, körpələr

Atasız böyüməsin.

O getdi ki, gəlinlər

Bir də ərsiz qalmasın.

Analar oğul deyib,

Kədərdən ağlamasın.

Getdi ki, Xocalıda

O qiyamət gecəsi,

Qırılan körpələrin,

Şaxtada donub qalmış

Dəhşətli mənzərəsi,

Yaralı anaların

Tük ürpədən naləsi,

Heç vaxt unudulmasın,

Tarixlərə yazılsın.

O getdi ki, Şuşada

Yenə məclis qurulsun.

Üzeyirin, Bülbülün,

Xan qızı Natəvanın

Bizdən küsmüş ruhları

Evlərinə qayıtsın ...

O getdi ki, heç bir vaxt

Vətənin göylərinə

Qara bulud çökməsin.

O getdi ki, heç bir gənc 

Özü kimi dünyadan

Bir də nakam köçməsin!

Bir də nakam köçməsin!

İradə Rza

Xarici dillər kafedrasının müəllimi

“Təbib” qəzetinin kollektivi Milli 

Kitabxananın əməkdaşı Məmməd 

Məmmədova əzizi Məhəmməd həkimin 

vəfatından kədərləndiyini bil dirir və 

dərin hüznlə başsağlığı verir.

Azərbaycan dili  kafedrasının  

əməkdaşları  kafedranın dosenti 

Xuraman xanıma qardaşı    Elman müəllimin 

vəfatından  kədərlən dik lərini  bildirir 

və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Ailə təbabəti kafedrasının  

əməkdaşları  kafedranın assis ten ti t.e.n. 

Elnarə Qəzvinovaya  oğlu  Tuncay Qəmbərovun

vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini 

bildirir və dərin hüznlə başsağlığı 

verirlər.

ATU-nun Tədris Terapevtik 

Klinikasının II pediatriya şöbəsinin 

əməkdaşları və II uşaq xəstəlikləri 

kafedrasının kollektivi kafedranın 

dosenti Tahirə  Pənahovaya anası  

Natiqə xanımın

vəfatından kədərləndiklərini bildirir 

və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Ağız və üz, çənə cərrahiyyəsi 

kafedrasının  əməkdaşları  kafedranın 

professoru  Teymur Babayevə  oğlu  Samir Babayevin 

vaxtsız vəfatından kədərlən diklərini 

bildirir və dərin hüznlə başsağlığı 

verirlər.

 Latın dili, farmakologiya, əczaçılıq 

texnologiyası və idarəçiliyi və uşaq 

- yeniyetmələr və əmək gigiyenası 

kafedralarının  əməkdaşları  latın dili 

kafedrasının müdiri Bahadur Hüseynova 

qardaşı    Adil müəllimin 

vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini 

bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Rezidentura şöbəsinin kollektivi iş 

yoldaşları Səriyyə xanıma atası 

Tofiq Əlizadənin

 vəfatından kədərləndiyini bildirir və 

dərin hüznlə başsağlığı verir.

Latın dili kafedrasının  əməkdaşları  

kafedranın baş müəllimi  Zemfira   

xanıma anasıZərifə  xanımın

vəfatından kədərlənd iklərini bildirir 

və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

II  müalicə-profilaktika  fakültəsinin 

VI  kurs,  365

a

  qrup  tələbəsi  Ağamov Mirzə  Eldar  oğlunun  adına  verilmiş 

tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Əczaçılıq  fakültəsinin III kurs, 880

b

 qrup  tələbəsi  Özel  Bişar  Mehmetemin 

oğlunun adına verilmiş  qiymət kitabçası 

itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Stomatologiya      fakültəsinin  II  kurs, 

724

b

 qrup tələbəsi Hamidreza Karamis-hamloonun  adına verilmiş tələbə bileti 

və qiymət kitabçası itdiyi üçün etibarsız 

sayılır.

Cəfərov  Hafiz  Teymur  oğluna  1984-

cü    ildə  Azərbaycan  Tibb  Universiteti 

tərəfindən terapevt ixtisası üzrə verilmiş 

internatura vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız 

sayılır.


I müalicə-profilaktika fakültəsinin VI 

kurs,  166

b

  qrup  tələbəsi  Qənbərli  Gün-düz Alim oğlunun adına verilmiş tələbə 

bileti və qiymət kitabçası itdiyi üçün eti-

barsız sayılır.

I  müalicə-profilaktika  fakültəsinin  I 

kurs,  3

b

  qrup  tələbəsi  Celbiş  Alparslan  Osman  oğlunun  adına  verilmiş  qiymət 

kitabçası itdiyi üçün etibarsız sayılır.

I  müalicə-profilaktika  fakültəsinin 

III kurs, 79

a

 qrup tələbəsi Gümüş Reh-ber  Şemsettin  oğlunun  adına  verilmiş 

qiymət  kitabçası  itdiyi  üçün  etibarsız 

sayılır.

Hüseynov  Ramiz  Hüseyn  oğlunun 

adına “Texnikabank” ASC tərəfindən 5 

sentyabr 2008-ci ildə verilmiş 335 saylı 

qəbz itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Baş redaktorELDAR İSMAYIL

Müəlliflərlə  redaksiyanın 

mövqeyi  üst-üstə düşməyə 

bilər.


Əlyazmalar  geri  qaytarılmır.

Qəzet “Təbib”  qəze ti nin  

kompyuter mər kə zində yığılır, 

səhi fə lənir, “Bəxtiyar-4” İKŞ-də 

çap olunur. 

     


Ü N V A N I M I Z:

Mərdanov qardaşları - 98

c

2-ci mərtəbə,

Tel.: 595-24-97 

tabibqazeti@amu.edu.az

tabibqazeti@gmail.com

Lisenziya Н - 022633

İndeks -0269

Sayı 3000

Sifariş: 315

TƏSƏLLİ

Vətən, torpaq yolunda canlarını fəda edən bütün şəhid analarına ithaf edirəm

 Allah  rəh mət  elə sin!Əlcəzairdə açılan 

özəl klinikada feys -

buk 

dan asılı xəs-

tələrə 

sağal maq 

tək lif  olu nur.  Bu 

tibb ocağı dünyada 

üçüncüdür. Belə 

klini kalar Çində və 

Cənubi Koreyada 

artıq fəaliy yət gös-

tərir.

A Z Ə R T A C           nigeriatoday.ng 

say tına  istinadən  xəbər  verir  ki,  kli-

nikada  əvvəllər  siqaret,  narkotik  və  alkoqol  asılılığı  olan 

xəstələri müalicə edən mütəxəssislər çalışırlar. Klinikanın 

rəhbəri Rauf Boqofa izah edir ki, feysbukdan və digər sosi-

al şəbəkələrdən asılılıq narkomaniya ilə müqayisədə daha 

ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər. İnsanları müalicə etmək 

üçün hə kiml ər şəbəkə isti fadəçilərinə virtual dünyada deyil, 

real dünyada yaşamağa yardım edəcək xü susi proqram ha-

zırlayıblar. Yeri gəl mişkən, sosial şəbəkələrdən tam imtina 

yəqin  ki,  alınmayacaq.  Bu  yaxınlarda  Cons  Hopkins  Uni-

versitetinin alimləri həkimlərlə ünsiyyətdə olan pasiyentlər 

barədə məlumat toplayıblar. Məlum olub ki, rəyi soruşulan 

pasiyentlərin yarıdan çoxu tibb işçiləri ilə ünsiyyət zamanı 

sosial şəbəkə və ya elektron poçtdan istifadə edib. Bir çox 

həkimlər bu üsulu faydasız hesab edirlər.Əlcəzairdə feysbukdan asılı insanların 

müalicəsi üçün klinika açılıb

 

Nə yaxşı ki, tərkibində likopin adlı aktiv maddənin yüksək konsentrasiyası olan pomidor süfrələrimizin 

bəzəyidir. Alimlər sübuta yetiriblər ki, likopin piq-

mentinin məhz bu effekti sayəsində sağlam adam-

larda damar patologiyalarının inkişafı riski azalır. 

AZƏRTAC “mednews.info” saytına istinadla xəbər 

verir ki, ürək xəstəliklərindən əziyyət çəkən insan-

lar likopin qəbulundan sonra vəziyyətlərinin xeyli 

yaxşılaşdığını müşahidə ediblər.

Alimlərin  apardığı  ekspe-

riment  zamanı  məlum  olub  ki, 

likopin  xəstəliklər  nəticəsində 

zədələnmiş  damarlara  yaxşı 

təsir  göstərir.  Eksperimentdə 

hər  biri  36  nəfərdən  ibarət  2 

qrup  iştirak  edib.  Birinci  qru-

pa  bu  və  ya  digər  ürək-damar 

sistemi xəstəliklərindən əziyyət 

çəkən adamlar daxil olub. Onlara xolesterini azaldan pre-

paratlar  verilib.  İkinci  qrupun  nümayəndələri  tamamilə 

sağlam olublar.

Təcrübə  nəticəsində  qeydə  alınıb  ki,  likopin  qəbul 

edən  pasiyentlərdə  damar  keçiriciliyi  53  faiz  yaxşılaşıb. 

Beləliklə,  alimlər  sübuta  yetiriblər  ki,  bu  piqment  damar 

sisteminin zədələnmiş hissələrini bərpa edir.

Alimlər  Aralıq  dənizi  pəhrizinin  səmərəliliyini  bu 

mətbəxdə  tərkibində  likopin  piqmenti  olan  pomidorlara 

geniş  yer  verilməsi  ilə  izah  edirlər.  Daim  pomidor  yeyən 

adamlar  ürək-damar  patologiyalarından  xeyli  az  əziyyət 

çəkirlər.

Yetişmiş pomidor damarlara 

yaxşı təsir göstərir

Ölkəmizdə qan donor­

luğunun inkişafında ya­

xından iştirak edən Qan 

Donorları Assosiasiyası 

hər il olduğu kimi, bu il 

də 14 iyun – Ümumdün­

ya Qan Donoru Günü ilə 

əlaqədar qan donorla­

rının iştirakı ilə tədbir 

keçirib.

Assosiasiyanın  mət-

bu at 

katibliyindən AZƏRTAC-a  bildirilib  ki, 

Ümumdünya Qan Dono-

ru  Gününün  qeyd  olun-

masında  əsas  məqsəd 

qanvermənin əhəmiyyəti 

barədə  insanları  məlu-

matlandırmaq  və  daha 

çox insanı könüllü donor-

luğa  həvəs ləndirməkdir. 

Tədbirdə çıxış edən Qan 

Donorları Assosiasiyası-

nın  sədri  Fuad  Əsgərov 

deyib  ki,  bu  müqəddəs 

missiyanı  həyata  keçir-

məkdə  illər  ərzində  fə-

aliy yətimizə 

dəstək 

olan lar  arasında  “Park Bulvar” xüsusi xidmətləri 

ilə  seçilir.  “Park  Bulvar” 

hər  zaman  qan  donor-

luğunun  inkişafında  ya-

xından  iştirak  edərək 

övladlarımızın  sağlam 

gələcəyi  üçün  bizimlə 

birgə mübarizə aparıb.

Qeyd  edilib  ki,  müasir 

təba bətdə 

həkimlərin 

əlin də  çoxlu  müalicə 

va si tələri 

olmasına 

bax mayaraq,  ən  ağır 

vəziyyətlərdə  xəstələrin 

həyatlarının 

xilas 


edilməsi  üçün  donor 

qanı  əvəzsiz  rol  oyna-

yır.  Müxtəlif  travmalar, 

mürəkkəb 

cərrahiyyə 

əməliyyatları və doğuşlar 

zamanı  qan  itirmələrdə, 

xroniki  qan  azlığında, 

qanın irsi və qazanılmış 

xəstəliklərində, 

onko-

loji  və  daxili  orqanların xəstəliklərində  qandan 

və  ya  qandan  hazırlan-

mış  preparatlardan  ge-

niş istifadə olunur. Bu isə 

qana olan tələbatı artırır. 

Bununla  əlaqədar  olan 

məsələlərin həllində qan 

donorluğunun,  xüsusən 

təmənnasız  donorluğun 

böyük əhəmiyyəti vardır.

Tədbirin  sonunda  öz 

qanını  təmənnasız  ba-

ğışlayan  bir  qrup  şəxsə 

Assosiasiya  və  “Park 

Bulvar” tərəfindən təşək-

kürnamə  və  hədiyyələr təqdim olunub.

Qan Donorları Assosiasiyası Ümumdünya 

Qan Donoru Gününü qeyd edib

Oxucularımızın yaradıcılığıПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə