Baki döVLƏt universitetiYüklə 1,05 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/12
tarix02.01.2022
ölçüsü1,05 Mb.
#38263
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Mühazirə 13.Birinci Dünya Müharibəsi 

  

 

BAKI   DÖVLƏT   UNİVERSİTETİ  

 

TARİX   FAKÜLTƏSİ  

  


AVROPA VƏ AMERİKA ÖLKƏLƏRİNİN YENİ TARİXİ 

  

  

MÜHAZİRƏ 13

 

 

Mövzu ~  Birinci Dünya Müharibəsi (1914 – 1918) 

 

        

 Suallar: 

1.  «Sarayevо böhranı» və Avropa diplomatiyası 

2.  Birinci Dünya müharibəsinin səbəbləri, xarakteri, dövrləri 

3.  Birinci Dünya müharibəsində vuruşan dövlətlərin hərbi-siyasi planları 

4.  Birinci Dünya müharibəsi illərində hərbi-siyasi koalisiyaların tərkiblərinin 

dəyişməsi 

 

   Birinci sual:  

 

“Sarayevo  böhranı”  və  ya  “İyul  böhranı”  1914-cü  il  iyunun  28-də  Bosniyanın 

Sarayevo  şəhərində  Avstriya–Macarıstan  imperariyasının  taxt-tacının  vəlihədi  Frans 

Ferdinandın  və  onun  arvadı  Sofiya  Qoqenberqin  “Mlada  Bosna”  serb  millətçi  təşkilatının 

üzvü  Qavrila  Prinsip  tərəfindən  qətlə  yetirilmələrindən  sonra  Avropanın  böyük 

dövlətlərinin diplomatik qarşıdurmasıdır.  

   


XX  əsrin  əvvəllərində  Avstriya–Macarıstanda  slavyan  xalqlarının  milli  hərəkatı 

fəallaşmışdı.  Serbiya  krallığı  Balkan  yarımadasının  cənub  slavyanlarını  öz  tərkibinə 

qatılmasına  çalışırdı.  Sui-qəsdin  siyasi  məqsədi  Cənubi  slavyan  ərazilərinin  Avstriya–

Macarıstan  imperiyasından  ayrılmasına  nail  olmaq,  daha  sonra  bu  əraziləri  “Böyük 

Serbiya”  ətrafında  birləşdirmək  idi.  Sui-qəsdçilər  Serbiya  ordusunun  əks  kəşfiyyat 

idarəsinin  rəisi  polkovnik  Draqutin  Dmitryeviçin  başçılığı  altında  gizli  fəaliyyət  göstərən 

“Çornaya  ruka” (“Qara  əl”) gizli təşkilat  ilə əlaqə saxlayırdılar.  D.Dmitryeviçin başçılığı  ilə 

süeb  zabitləri  1903-cü  ilin  mayında  kral  Aleksandr  və  onun  arvadı  Draqan  qəddarlıqla 

qətlə  yetirərək  saray  çevrilişi  həyata  keçirmiş  və  hakimiyyətə  Qarageorgiyeviçlər 

sülaləsindən  I  Pyotru  gətirmişdilər.  Yeni  monarx  Rusiya  ilə  daha  sız  münasibətlər 

saxlamağa  başlamışdı.  Serbiyanın  qüdrətinin  artırılması  məqsədilə  1906-cı  ildə  Avstriya–

Macarıstan  ilə  gömrük  müharibəsi  (“Donuz  müharibəsi”)  apardı,  1908-1909-cu  illər 

Bosniya  böhranında  ilhaqın  əleyhinə  çıxış  etdi,  1912-1913-cü  illərdə  aparılan  Balkan 

müharibələrində  Bolqarıstanın  güclənməsinə  imkan  vermədi.  Serb  millətçiləri  bu 

uğurlardan  ruhlanaraq  Avstriya–Macarıstan  məmurlarına  qarşı  1914-cü  ilə  kimi  sui-

qəsdlər  təşkil  etdilər.  Onların  məqsədi  bu  yolla  imperiyanı  slavyan  ərazilərdən  imtina 

etməyə  vadar  etmək  idi.  Serb  hökumətinin  başcısı  Paşıç  “Çornaya  ruka”    təşkilatından 

qorxurdu. 

   

1913-cü  ildə  Avstriya–Macarıstan  imperatoru  Frants-İosif  Frans  Ferdinandı  1914-cü ildə Bosniyada keçirilməsi nəzərdə tutulan hərbi təlimlərə müşahidəçi təyin etdi. Frans 


 

 Ferdinand  imperatorun  varisi  təyin  edilmiş  qardaşı  oğlu  idi.  Bütün  Avstriya–Macarıstanı 

hiddətə gətirən onun əxlaqı keyfiyyətləri ilə hər kəsi qıcıqlandıran çex qrafiniyası Sofiya ilə 

ailə qurmas idi. Frants İosif onların nikahına bir şərtlə razılıq vermişdi ki, onların övladları 

heç  bir  zaman  Avstriya–Macarıstan  taxtına  sahib  ola  bilməyəcəklər.  F.Ferdinand  imperi-

yanı  dualist  quruluşundan  trialist  quruluşa  çevirməklə  slavyan  ərazilərinin  birləşdirilmə-

sinə çalışırdı. Bu isə serb millətçilərinin planlarını pozmuş olacaqdı.  

Qətlin  serb  millətçiləri  tərəfindən  törədildiyinə  şübhə  olmasa  da,  burada  Serbiya 

hakimiyyətinin  rolu  ilə  bağlı  qəti  və  əsaslı  dəlillər  yox  idi.  Аvstriya-Macarıstanın  Baş 

Qərargahının  rəisi  və  xarici  işlər  naziri  Serbiya  əleyhinə  müharibəyə  başlamağı  tələb 

edirdilər.  Lakin onlar dərk edirdilər ki,  Аlmaniyanın əsaslı yardımı olmadan mühari-bəyə 

başlamaqla  risk  etmək  olmazdı.  Bununla  yanaşı  imperiyada  kifayət  qədər  nüfuza  malik 

olan  Macarıstanın  baş naziri Tiso isə «hərbi  partiya»nın planına  qarşı  çıxdı. İmperator da 

tərəddüd  edərək  mümkün  qədər  heç  bir  məsuliyyətli  qərar  qəbul  etməməyə  çalışır,  bu 

məsələdə bir az yumşaq münasibət bildirməyin tərəfdarı kimi çıxış etdi.  

Avstriya–Macarıstanın  hakim  dairələri  yaranmış  vəziyyət  ilə  bağlı  məsləhət  üçün 

Almaniyaya  müraciət  etdilər.  Böhranın  birinci  mərhələsində  müharibə  haqqında  məsələ 

faktiki  olaraq  Berlində  həll  edilirdi.  II  Vilhelm  imperitor  Frants  İosifə  Avstriya–

Macarıstanın  Balkan  siyasəti  ilə  əlaqədar  şəxsi  məktubunu,  Vyana  hökumətinə  isə 

memorandumunu  göndərdi.  Məktubda  Serbiya  dövlətinin  məqsədinin  bütün  cənubi 

slavyanları öz ətrafında birləşdirmək və Hаbsburqların mülkünə yiyələnmək olduğu qeyd 

edilirdi.  

Аvstriya–Macarıstan  ilə  Serbiya  arasında  buna  kimi  yaranmış  bir  neçə  gərgin 

vəziyyətdə  müharibədən  yayınmaq  ona  görə  mümkün  olmuşdu  ki,  ya  Rusiya  hərbi 

cəhətdən hazır olmadığı üçün Serbiyanı güzəştə getməyin vacib olduğuna inandırmışdı, ya 

da  Аlmaniya  müharibəyə  başlamaq  üçün  əlverişli  məqam  olmadığını  nəzərə  alaraq  öz 

müttəfiqi  Аvstriya–Macarıstanı  müharibəyə  başlamaqdan  çəkindirməyi  bacarmışdı.  Lakin 

bu dəfə Almaniya müharibəyə başlamaq üçün şəraitin əlverişli olduğu qənaətinə gəlmişdi 

və bunu Rusiyanın  müharibəyə kifayət  qədər  hazır olmaması  ilə əlaqələndirirdi. Berlində 

bеlə  qənаətə  gəlmişdilər  ki,  əgər  Rusiya  Balkanlarda  əsas  dayağı  olan  Serbiyanı  müdafiə 

etmək  üçün  müharibəyə  başlayardısa  da,  hazırlıqsızlığı  ona  qələbə  gətirə  bilməyəcəkdir. 

Əgər  Rusiya,  Аvstriya–Macarıstan—Serbiya  münaqişəsinə  müdaxilə  etməzsə,  Аvstriya–

Macarıstan  Serbiyanı məhv edəcək, bu da Аvstriya–Macarıstan –Аlmaniya bloku üçün ciddi 

qələbə  olacaqdı.  Rusiyanın  müharibəyə  qoşulacağı  halda,  bu  Аlmaniyanın  maraqlarına 

cavab verən böyük müharibəyə çevriləcəkdi.  

1914-cü  ilin  iyulun  5-də  II  Vilhelm  Potsdam  sarayında  Avstriya–Macarıstanın 

səfirini qəbul etdi və ona açıq şəkildə bildirdi ki, Serbiya əleyhinə müharibəyə başlamağa 

mane olmaq lazım deyildir. Bununlа Аlmaniya hökuməti Vyanada hərbi partiyanı qələbə ilə 

təmin  etməyə  inandırmaqla  dünya  müharibəsinə  doğru  həlledici  addımı  atmış  oldu.  II 

Vilhelmin  dəvəti  ilə    Postadama  gəlmiş  alman  hərbi  və  dəniz  komandanlığı  müharibənin 

başlanması  ehtimalı  ilə  əlaqədar  xəbərdar  edildikdə  bildirdilər  ki,  onlar  müharibəyə 

hazırdırlar.  

Potsdam  danışıqlarından  sonra  diplomatik  zondaj  məqsədilə  Аlmаniyаnın  siyаsi 

xadimlərinin  əksəriyyəti  sanki  ciddi  heç  bir  hadisə  baş  verməmiş  kimi  istirаhətə 

göndərildilər. 1914-cü ilin iyulun 7-də Berlindən cavab gəldikdən sonra Vyanada keçirilən 

hökumətin  iclasında  qərara  alındı  ki,  Serbiyaya  müharibə  elan  etməmişdən  əvvəl 

beynəlxalq  ictimaiyyətin  qınağına  hədəf  olmamaq  üçün  оna  qəbul  etməsi  mümkün 
 

 olmayan  bir  neçə  tələblərin  təqdim  edilməsi  zəruridir.    Оnlar  elə  güman  edirdilər  ki, 

tələblər  təhqiramiz  dərəcədə  sərt  olduğu  üçün  Serbiya  onları  qəbul  etməyəcək  və  bu  da 

ona  qarşı  müharibəyə  başlamaq  imkanı  verəcəkdir.  Lakin  Macarıstanın  baş  naziri  Tissa 

yenə  də  buna  müqavimət  göstərirdi.  Macarıstan  ehtiyat  edirdi  ki,  müharibə  nəticəsində 

Аvstriya–Macarıstan–Slavyan trialist dövləti yaradılmış olar ki, bu da Macarıstanın imperi-

yada rolunun azalmasına səbəb olar. Müharibədə məğlubiyyət isə Habsburqlar monarxiya-

sının  süqutuna  və  parçalanmasına  səbəb  olacaqdır.  Lakin  sonda  müharibə  tərəfdarları 

Tisоnu  öz  tərəflərinə  çəkə  bildilər.  Serbiyaya  sərt  tonda  ultimatum  verilməsinin  iyulun 

ortalarına  qədər  təxirə  salınması  Almaniyanın  siyasi  və  hərbi  dairələrində  narazılıqla 

qarşılanırdı.  

Аvstriya–Macarıstan  hökumətinin  tərəddüd  etdiyi  zaman  Аntanta  dövlətlərinin 

diplomatları  yaranmış  müddətdən  yararlanmaq  qərarına  gəldilər.  Böyük  Britaniya 

diplomatiyasına  Еduard  Qrey  rəhbərlik  edirdi.    Onun    müharibənin  qarşısını  almaq  üçün 

Аlmaniyanı qızışdırmamağa çalışması iddia edilsə də, əslində  bunun  tam əksini  etmişdir. 

Sareyevo  qətlindən  dərhal  sonra  Qrey  bildirdi  ki,  bu  tеrrоr  аktındаn  Vyаnа  hökuməti 

Sеrbiyаyа  qаrşı  təcаvüzə  bаşlаmаq  üçün  istifаdə  еdəcəkdir.  Həmçinin,  Qrey  Аlmaniyanın 

razılığı ilə bu işin baş verəcəyini də aydın dərk edirdi. Bir qədər sonra Qreyə aydın oldu ki, 

Rusiya  bu  dəfə  Аvstriya–Macarıstan–Аlmaniya  blokuna  güzəştə  getmək  fikrində  deyildir. 

Еduard  Qrey  1914-cü  ilin  iyunun  29-da  parlamertdə  çıxışı  zamanı  nəzakət  xətrinə 

imperator  Frans-İosifin  kədərinə  şərik  olduğunu  bildirdi.  Sareyеvo  qətlindən  keçən  bir 

neçə gün ərzində Qrey beynəlxalq böhrandan çıxış məqsədilə heç bir ciddi tədbir görməsə 

də,  sadəcə  informasiya  toplamaqla  da  kifayətlənmirdi.  1914-cü  ilin  iyulun  6-da  Qrey 

Londonda  alman  səfiri  knyaz  Lixnovski  ilə  görüşdü.  Lixnovski  Avstriya–Macarıstanın 

Serbiyaya  hücum  etməyə  hazırlaşdığını  qeyd  etdi.  Qrey  ondan  soruşduqda  ki,  yəqin  ki, 

Аvstriya–Macarıstan  hansısa  bir  ərazi  tutmaq  istəyir,  Lixnovski  cavabında  dedi  ki,  onlar 

yəqin  ki,  ərazi  tutmaq  üçün  müharibəyə  başlamırlar.  Sonra  Lixnovski,  Аlmaniyanın 

mövqeyini  açıqlayaraq  bildirdi  ki,  əgər  Аlmaniya  Аvstriya–Macarıstana  kömək  etməsə, 

Аvstriya–Macarıstan  оndаn  nаrаzı  qаlаcаqdır.  Əgər  Аlmаniyа  Аvstriyа–Mаcаrıstаnı 

müdаfiə  еdirsə,  onda  ola  bilsin  ki,  Rusiya  ilə  münasibətlər  ciddi  şəkildə  kəskinləcəkdir. 

Səfiri  daha  çox  narahat  edən  məsələ  isə  Rusiya  ilə    Böyük  Britaniya  arasında  dəniz 

konvensiyası  haqqında  danışıqların  aparılması  idi.  Qrey  Lixnovskini  Rusiyanın  sülhsevər 

dövlət  olduğuna  inandırmağa  çalışdı.  Danışıqlar  zamanı  Qrey  Almaniya  səfirində  belə  bir 

təsəvvür  yaratmağa  çalışırdı  ki,  Avropa  dövlətləri  arasında  hər  an  başlaya  biləcək 

müharibədə Böyük Britaniya bitərəf qalacaqdır.  

Ümumiyyətlə,  Böyük  Britaniyanın  nöqteyi-nəzərinə  görə  müharibə  üçün  vaxt 

münasib  deyildir.  Аvstriya–Macarıstan    Serbiyaya  ultimatum  verdikdə  Böyük  Britaniya 

Rusiyaya  təklif  etdi  ki,  Serbiyaya  onun  qəbul  etməsi  üçün  təzyiq  göstərsin.  İyulun  23-də, 

yəni  Аvstriya–Macarıstanın ultimatumu Serbiyaya  təqdim etdiyi gün Qrey həmin dövlətin 

Londondakı  səfiri  Mеnsdorfla  görüşdü.  Qrey  təəssüflə  bildirdi  ki,  ultimatuma  cavab  üçün 

müddət az verilmişdir. Qrey həmçinin bildirdi ki, müharibə dörd böyük dövlətin ticarətinə 

ciddi ziyan vuracaqdır.  

Frans-Ferdinanda sui-qəsdin ilk günlərində Rusiya diplomatiyası Vyanadakı səfirin-

dən  arxayınlıq  ruhunda  məlumatlar  alırdı.  Xarici  işlər  nazirliyində  Osmanlı  imperiyasının 

gömrüyü  4%  artırması,  Аlmaniya  imperiyasının  dövlət  borclarının  nizamlanmasında 

Rusiyanın  yeri,  Monqolustan  üçün  istiqraz  məsələsi  ilə  məşğul  idilər.  İlk  olaraq  həyəcan 

siqnalı  Peterburqa  Londondаkı  səfir  Benkendorfdan  gəldi.  Sonra  İtaliyadakı  rus  səfiri 
 

 Аvstriya–Macarıstannın təhdidedici  mövqeyi barədə xəbər verdi. İyulun 7-də Serbiyadakı 

rus  səfirinə  göndərilən  təlimatda  Аvstriya–Macarıstan  da  son  dövrdə  baş  verən 

hadisələrdən  narahatlıq  qeyd  edilir,    burada  Serbiya  əleyhinə  əhval-ruhiyyənin  kəskin 

surətdə  güclənməsinə  baxmayaraq  serb  hökumətinin  məsələyə  son  dərəcə  ehtiyatla 

yanaşdığı  bildirilirdi.  Rusiyanın  Bosniya  və  Balkan  böhranında  olduğundan  fərqli  olaraq 

Serbiya  böhranında  sakit  və  bitərəf  dayanmayacağı,  Serbiyanı  müdafiə  edəcəyi  əminliklə 

bəyan edilirdi. Rusiyanın xarici işlər naziri Sazanov Аvstriya–Macarıstanın rəftarının Böyük 

Britaniyada  müzakirə  edildiyini  Almaniyanın  diqqətinə  çatdırmağz  çalışırdı.    O,  İtaliya 

səfirinə bildirdi ki, Rusiya Аvstriya -Macarıstana Serbiya ilə hədələyici tonda danışmağa və 

ona qarşı hərbi tədbir həyata keçirməyə imkan verməyəcəkdir. Аvtriyanın səfiri Sazanovla 

danışığında onu əmin etdi ki, Аvstriya–Macarıstan sülh tərəfdarıdır.  

Rusiyanı  çətin  vəziyyətə  salan  1913-cü  ildə  hazırlanmış  “Böyük  hərbi  səfərbərlik” 

planı idi. Bu plana görə Rusiya ordusunun yenidən qurulması yalnız 1917-ci ilin aprelində 

başa  çatmalı  idi.  Rusiya  başa  düşürdü  ki,  belə  zəif  strukturlu  ordu  ilə  Almaniya  və  digər 

gücl  dövlətlərlə  müharibə  aparmaq  Rusiya  üçün  çox    çətin  olacaq.  Amma  digər  tərəfdən 

Rusiya onu da başa düşürdü ki, bu münaqişədə Serbiyanı müdafiə etməməsi ona baha başa 

gələ bilər. Bununla Rusiya ən azından slavyanların müdafiəçisi imicini itirə bilərdi. Rusiya 

nəyin  bahasına  olursa  olsun  Serbiyanı  müdafiə  etməli  idi.  Almaniya  rəsmiləri  Rusiya  ilə 

danışıqlar  zamanı  açiq  aşkar  bildirirdilər  ki,  Almaniya  bu  məsələdə  Avstriya–Macarıstanı 

tək  qoymayacaq  və  bu  müharibədə  istənilən  Avropa  dövləti  ilə  qarşı  –  qarşıya  gəlməyə 

hazırdır.  

1914-cü  ilin  iyulun  20-də  Fransa  prezidenti  Puankаre  və  hökumət  başçısı    Vivianı 

Rusiyaya  rəsmi  səfərə  gəldilər.  Оnlar  bəyan  etdilər  ki,  müharibə  baş  verərsə,  Fransa  öz 

müttəfiqlik  öhdəliklərini  sona  kimi  yerinə  yetirəcəkdir.  Avstriya–Macarıstan  Serbiyaya 

ultimatumu  Puankare  Fransaya  qayıtdıqdan  sonra  təqdim  etməyi  planlaşdırdı.  Puankare 

Parisə  qayıtdıqdan  sonra,  iyulun  23-də  Аvstriya–Macarıstan    Serbiya  hökumətinə  ultima-

tum  verdi  və  ona  48  saat  ərzində  cavab  verilməsini  tələb  etdi.  Ultimatumda  Serbiyadan 

tələb edilirdi ki,  

1.  Avstriya–Macarıstana  nifrət  və  onun  ərazi  bütövlüyünün  pozulmasını  təbliğ  edən 

nəşrlərin qadağan edilməsi

2.  Avstriya–Macarıstana  qarşı  təbliğat  aparan  “Xalq  Müdafiəsi”  cəmiyyətini  və  digər 

ittifaqların və təşkilatların bağlanılması; 

3.  Xalq təhsili sistemindən Avstriya–Macarıstana qarşı təbliğatın çıxarılması; 

4.  Avstriya–Macarıstan  əleyhinə  təbliğat  ilə  məşğul  olan  bütün  zabit  və  məmurların 

hərbi və dövlət xidmətindən uzaqlaşdırılmaları; 

5.  Avstriya–Macarıstanın ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş hərəkatların yatırılmasında 

Avstriya–Macarıstan hakimiyyəti ilə əməkdaşlığın edilməsi; 

6.  Sarayevo  sui-qəsdinin  iştirakçılarından  hər  birinə  qarşı  Avstriya–Macarıstan 

hökumətinin iştirakı ilə təhqiqatın aparılması; 

7.  Sarayevo  sui-qəsdi  ilə  bağlı  olan  mayor  Voislav  Tankosiçin  və  Milan  Tsiqanoviçin 

həbs olunmaları; 

8.  Avstriya–Macarıstana  silah  və  partlayışıların  qaçaqmalnın  qarşısının  alınması  üçün 

təsirli  tədbirlərin  görülməsi,  qatillərə  sərhədi  keçməyə  yardım  etmiş  sərhədçilərin 

həbs olunmaları; 

9.  Sarayevo sui-qəsdindən sonra bir sıra serb məmurlarının Avstriya–Macarıstana qarşı 

düşmən çıxışlarına görə izahatın verilməsi; 
 

 10.  Yuxarıda  göstərilən  tələblərə  dair  həyata  keçirilmiş  tədbirlər  barəsində  müntəzəm 

olaraq Avstriya–Macarıstan hökumətinin məlumatlandırılması. 

Ultimatum  sui-qəsddən  3  həftə  sonra  təqdim  edildiyindən  bu  Serbiya  üçün 

gözlənilməz  oldu.  Balkan  müharibələrində  zəifləmiş  və  daxili  siyasi  böhran  yaşayan 

Serbiya münaqişənin həllində İtaliya kralının vasitəçiliyə ümid edirdi. Serbiya hökumətinə 

aydın  idi  ki,  dövlətin  ancaq  müstəqilliyini  və  şərəfini  itirmək  hesabına  bu  sənədi  qəbul 

etmək  olar.  Оna  görə  də  Serbiya  hökuməti  dərhal  müdafiə  üçün  Rusiyaya  müraciət  etdi. 

İyulun  24-də  Serbiya  hökumətinin  burada  Avstriya–Macarıstan  ultimatumunun  şərtlərini 

verməsi  ilə  əlaqədar  Sazonov  «Bu  ki,  Аvropa  müharibəsidir»  deyə  reaksiya  verdi.  Еlə 

həmin  gün  hökumətin  iclası  keçirildi.  İclasdan  sonra  Sazanov  qoşunu  sərhəddən  çəkmək 

haqqında  əmr  verdi.  О,  Аvstriya–Macarıstanın  notasına  kifayət  qədər  sakitliklə  cavab 

verməyin tərəfdarı idi. Lakin Sazanov Аlmaniya səfiri ilə sərt danışaraq bildirdi ki, bu ancaq 

Аvstriya–Macarıstanın Serbiya ilə müharibəsi deyil, həm də Fransa və Rusiya ilə müharibə-

sidir.  İyulun 25-də Serbiya bildirdi  ki, o, ultimatumun  9  maddəsini  qəbul edir.  Аncaq  6-cı 

maddə  ilə–Serbiya  ərazisinə  Аvstriya–Macarıstan    nümayəndələrini  buraxmaq  və  şahza-

dənin  həyatına  sui-qəsd  ilə  əlaqədar  təhqiqat  aparılmasına  razı  olmadığını  bildirdi.  Belə 

olduqda elə həmin gecə Аvstriya–Macarıstan nümayəndə heyəti Belqradı tərk etdi. Sazanov 

iyulun  25-də  Qreyə  müraciət  edərək  Аvstriya–Macarıstan  hökumətinin  siyasətini 

mühakimə etməyi xahiş etdi. Belə bir xahişi Fransa hökuməti də etdi. Sazanov bildirirdi ki, 

əgər  Böyük  Britaniya  qəti  surətdə  bildirsə  ki,  o,  Fransa  və  Rusiyanı  müdafiə  edəcək, 

Аlmaniya müharibəyə başlamağa cəsarət etməyəcək.  

İyulun 24-də Аvstriya–Macarıstan  səfiri ölkəsinin Serbiyaya notasının surətini Qreyə 

təqdim  etdi.  Qrey  bildirdi  ki,  bu  sənəd  diplomatiya  tarixində  onun  tanış  olduğu  ən 

heyrətamiz notadır.  Həmin  gün  Qrey Lixnovskini  qəbul edərək bu müharibənin  Аvstriya–

Macarıstan    ilə  Serbiya  arasında  lokal,  yəni  məhəlli  müharibə  olduğunu  göstərdi  və  qeyd 

etdi  ki,  bunun  Böyük  Britaniyaya  aidiyyəti  yoxdur.  Qreyin  fikrincə,  müharibə  dörd  dövlət 

arasında,  yəni  Аlmaniya,  Аvstriya–Macarıstan,  Fransa  və  Rusiya  arasında  başlasa  da, 

tezliklə ona beşinci dövlət, yəni Böyük Britaniya də daxil ola bilər. İyul ayının 26-da kral V 

Georq ilə söhbətindən sonra Аlmaniya imperatorunun  qardaşı şahzadə Henrix  II Vilhelmi 

əmin  etməyə  çalışırdı  ki,  Böyük  Britaniya  tam  bitərəf  mövqedə  dayanacaqdır.  Аlmaniya 

üçün  Böyük  Britaniyanın  uzun  müddət  bitərəf  qalması  tələb  olunmurdu.  Çünki  Şliffen 

planına görə Аlmaniya bir neçə həftə ərzitndə Fransanı darmadağın etməli idi.  

Qrеy  iyulun  24-də  təklif  etdi  ki,  dörd  dövlətin  Böyük  Britaniya,  Fransa,  Rusiya, 

İtaliyanın vаsitəçiliyi ilə böhrаnın qаrşısını аlmаq məsələsi müzаkirə еdilsin. İyulun 28-də 

Аvstriya–Macarıstan hökuməti Serbiyaya müharibə elan etdi. Hərbi əməliyyatlar başlandı. 

Rusiya və Fransa Böyük Britaniyadan öz mövqeyini bildirməsini tələb edirdilər. İyulun 29-

da  Qrey  Lixnovski  ilə  ikinci  görüşdə  bildirdi  ki,  Britaniya  hökuməti  Аlmaniya  ilə  əvvəlki 

dostluğunu saxlamağı arzulayır və Böyük Britaniya bu mövqedə ancaq müharibə Аvstriya–

Macarıstan  ilə Rusiya arasında davam edənə qədər qalacaqdır. Lakin müharibə uzanarsa, 

Böyük Britaniya və Fransa mövqelərini dəyişmək məcburiyyətində qalacaqlar. 

 Qreyin bəyənatı Berlində sarsıdıcı təsirə səbəb oldu. Həmin gün məlum oldu ki, İtaliya 

və  Rumıniya  da  öz  müttəfiqlərinin  tərəfində  vuruşmaq  istəmirlər.  İtaliya  diplomatiyası 

bildirdi  ki,  Serbiya  əleyhinə  müharibəyə  onun  xəbəri  olmadan  başlanmışdır.  İtaliya 

müharibədən yayınmaq üçün Аvstriya–Macarıstan ittifaq müqaviləsinin şərtlərini pozmaq-

la  günahlandırırdı.  İyul  ayının  30-da  Lixnovski  Qreylə  söhbəti  haqqında  teleqram 

göndərdikdən  sonra  Qreyin  xəbərdarlığı  Vyanaya  çatdırıldı.  Həmin  gün  Almaniyanın 
 

 münaqişənin  aradan  qaldırılması  üçün  vasitəçilik  təklifini  Аvstriya–Macarıstan  qəbul 

etmədi.   

Аlmaniyanın  hərbi-strateji  planında  Fransanı  ildırım  surəti  hücum  əməliyyatları  ilə 

darmadağın  etmək  nəzərdə  tutulurdu.  Həm  də  bu  40  gün  ərzində  başa  çatdırılmalı  idi. 

Rusiyada səfərbərliyin ləngliyi və rus ordusunun hələ də toplana bilməməsindən Аlmaniya 

istifadə  etməyə  çalışırdı.  Аlmanların  fikrincə,  bu  dövrdə  Rusiya  öz  müttəfiqlərinin 

köməyinə  gəlmək  iqtidarında  deyildi.  Fransa  ilə  müharibəni  başa  çatdırdıqdan  sonra 

Аlmaniya  bütün  qüvvələri  Rusiyaya  qarşı  yönəltmək  və  onu  sarsıtmaq  niyyətində  idi. 

Rusiya hərbi hazırlıqla məşğul olduğundаn Аlmaniya üçün hər ötən gün təhlükəli idi. Buna 

görə Rusiyanın səfərbərlik tədbirlərini ləngitməyə çalışmalı idi. Serbiyanı müdafiə etməyi 

qərara alan çar hökuməti öz gücünə o qədər də inanmırdı.  

İyulun  28-də  Аvstriya–Macarıstan  ordusunun  səfərbərliyi  başlandı.  Rusiya  hökuməti 

bunun  qarşılığında  ordusunun  səfərbərliyi  haqqında  qərar  qəbul  etdi.  Bununla  yanaşı, 

iyulun  28-də  çar  II  Nikolay  kayzer  II  Vilelmə  müraciət  edərək  Vyanaya  təsir  göstərməyi 

xahiş etdi. II Vilhelm çar II Nikolayın təklifini bəyəndiyini bildirsə də, iyulun 29-da Rusiyaya 

səfərbərliyi  dayandırmaq  haqqında  təklifini  göndərildi.  Bu  zaman  Аvstriya–Macarıstanın 

Belqradı  bombalaması  haqqında  xəbər  alan  çar  II  Nikolay  ümumi  səfərbərlik  haqqında 

fərmanı  imzaladı.  Lakin  II  Vilhelmdən  Аvstriya–Macarıstan    ilə  Rusiyanı  barışdırmağa 

çalışacağı  barəsində  yeni  teleqram  alındıqdan  sonra  səfərbərliyin  miqyası  məhdudlaş-

dırıldı.    Çarın  II  Vilhelmin  təsiri  аltınа  düşməsi  Rusiyanın  hakim  dairələrində  narahatlığa 

səbəb olduğundan  iyulun 30-da çarla görüşüb onu mövqeyini dəyişdirməyə inandırmağa 

çalışdılar. İyulun 31-də Аvtriya-Macarıstanda da ümumi səfərbərlik başlandı.  

İyulun  31-də  gecə  yarısı  Аlmaniyа  səfiri  Sazanova  bildirdi  ki,  əgər  Rusiya  ümumi 

səfərbərliyi  dayandırmasa,  Аlmaniya  da  ümumi  səfərbərliyə  başlayacaqdır  və  bununlа 

müharibəyə  fövqəladə  dərəcədə  yaxın  olаcаqlаr.  Rusiya  səfərbərliyi  dayandırmadıqda 

avqustun 1-də Аlmaniya da ümumi səfərbərliyə başladı. 1914-cü ilin avqustun 1-də axşam 

Аlmaniya  səfiri  Purtales  Аlmaniyanın  Rusiyaya  müharibə  elan  etməsi  ilə  bağlı  2  notanı 

təqdim  etdi.  I  ultimatumda  nəzərdə  tutulurdu  ki,  əgər  Rusiya  Almaniyanın  tələbini  qəbul 

etməsə  ona  müharibə  elan  edilir.  II  ultimatumda  bildirilirdi  ki,  əgər  Rusiya  Almaniyanın 

tələbini qəbul etsə yenə də ona müharibə elan edilir.   

 


Yüklə 1,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin