Baytarlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu


IV fəsil. Baytarlıq təbabətinin təşkiliYüklə 342.7 Kb.
Pdf просмотр
səhifə3/4
tarix25.12.2016
ölçüsü342.7 Kb.
1   2   3   4
IV fəsil. Baytarlıq təbabətinin təşkili 

Maddə 19. Heyvandarlıqla məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin baytarlıq 

(baytarlıq-sanitariya) tələbləri üzrə vəzifələri  

19.0. Heyvan yetişdirilməsi, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın istehsalı, emalı, 

saxlanması, daşınması və satışı ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin baytarlıq 

(baytarlıq-sanitariya) tələbləri üzrə vəzifələri aşağıdakılardır: 

19.0.1

. heyvanların saxlanması, yetişdirilməsi və istifadə olunmasını baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) qaydaları və normalarına uyğun həyata keçirmək, müvafiq 

təlimatlara əməl etmək; 

19.0.2. ərazini, istehsalat binalarını və obyektlərini, yem və yem əlavələrini, 

həmçinin heyvan mənşəli məhsulların və xammalın emalı, saxlanması, daşınması 

və satışı üçün lazım olan avadanlıq və qurğuları baytarlıq qaydaları və 

normativlərinə uyğun saxlamaq, ətraf mühitin çirklənməsinə yol verməmək; 

19.0.3

. dövlət baytarlıq nəzarətinə cəlb edilən məhsulların istehsalı, tədarükü, saxlanması, emalı və satışı, habelə daşınması ilə bağlı dövlət baytarlıq nəzarəti 

obyektlərinin yerləşdirilməsi, tikintisi, bərpası və istismara verilməsində 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada zoogigiyenik və baytarlıq (baytarlıq-

sanitariya) tələblərinə əməl etmək; 

19.0.4

. heyvan xəstəliklərinin qarşısını almaq və dövlət baytarlıq nəzarətinə cəlb edilən yüklərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş baytarlıq qaydalarına əməl etməklə baytarlıq və inzibati-təsərrüfat 

tədbirlərini həyata keçirmək; 

19.0.5


. istifadəsində olan heyvanların, heyvandarlıq müəssisələrinin, heyvan 

mənşəli məhsullar və xammal istehsalı, emalı, saxlanması və satışı obyektlərinin 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada identikləşdirilməsi və onlara baytarlıq 

şəhadətnamələrinin rəsmiləşdirilməsini təmin etmək; 

19.0.6. yeni əldə edilmiş heyvanlar, doğulmuş bala və satış haqqında dövlət 

baytarlıq nəzarəti orqanlarına vaxtında məlumat vermək; 

19.0.7. heyvanların kütləvi xəstələnməsi və ya onların qeyri-adi vəziyyətləri

heyvan tələfatı halları haqqında dövlət baytarlıq xidmətinə təcili məlumat vermək 

və müfəttişlər gələnə kimi, xəstəliyə şübhəli heyvanları təcrid etmək; 

19.0.8


. ərazini xaricdən keçə biləcək xəstəliklərdən qorumaq məqsədilə başqa 

ölkələrdən gətirilən heyvanların sağlamlığını müəyyənləşdirmək üçün 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə onları təcrid olunmuş 

halda saxlamaq; 

19.0.9. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada heyvanlara baxış 

keçirilməsində, diaqnostika, profilaktika və müalicə tədbirlərinin həyata 

keçirilməsində, xidməti vəzifələrinin yerinə yetirilməsində baytarlıq 

mütəxəssislərinə lazımi şərait yaratmaq və köməklik göstərmək; 

19.0.10. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada heyvanları və 

onlardan alınan məhsulları baytarlıq baxışından keçirmək üçün baytarlıq 

müfəttişlərinə maneəsiz və vaxtında təqdim etmək; 


19.0.11. əhalinin və heyvanların sağlamlığı üçün təhlükə yaradan heyvanların, 

heyvan mənşəli məhsulların və xammalın, yem və yem əlavələrinin 

zərərsizləşdirilməsi üçün baytarlıq müfəttişlərinin tələblərini yerinə yetirmək; 

19.0.12. baytarlıq baxışından keçirilməyən, baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) 

tələblərinə cavab verməyən və ticarət üçün xüsusi ayrılmış yerlərdən kənarda 

heyvanların kəsilməsinə, ətin və digər məhsulların qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş qaydada baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) ekspertizası aparılmadan satışına 

və istifadəsinə yol verməmək; 

19.0.13. heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın ticarəti ilə yalnız 

onların sağlamlığını və baytarlıq normativlərinin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq 

edən baytarlıq sənədləri olduqda məşğul olmaq; 

19.0.14. heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın idxalı və 

ixracında bu Qanunun tələblərinə və Azərbaycan Respublikasının digər 

qanunvericiliyinə əməl etmək. Maddə 20. Baytarlıq tədbirləri  

20.1. Baytarlıq tədbirləri iki hissədən ibarətdir: 

20.1.1. baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) sanitariya baxımından sağlam ərazilərdə 

heyvan və insanlar üçün ümumi olan yoluxucu xəstəliklər də daxil olmaqla 

xəstəliklərin və heyvanların kütləvi zəhərlənmələrinin qarşısını almaq, 

heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın, baytarlıq preparatlarının, 

yem və yem əlavələrinin saxlanma şəraitini baytarlıq qanunvericiliyinin 

tələblərinə uyğunluğunu təmin etmək məqsədilə aparılan profilaktiki və baytarlıq 

(baytarlıq-sanitariya) tədbirləri; 

20.1.2. epizootiya ocağında və qeyri-sağlam məntəqədə xüsusi təhlükəli 

xəstəliklərin, o cümlədən heyvan və insanlar üçün ümumi olan yoluxucu 

xəstəliklərin ləğvi və qarşısının alınması üçün qanunvericiliklə müəyyən olunmuş 

karantin və məhdudlaşdırıcı tədbirlər də daxil olmaqla aparılan tədbirlər. 

20.2. Baytarlıq tədbirlərinin təşkili və həyata keçirilməsi qaydaları 

müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı

 tərəfindən müəyyən edilir və hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən bu 

qaydaların yerinə yetirilməsi məcburidir. Maddə 21. Karantin və məhdudiyyət tədbirləri  

21.1. Karantin və məhdudiyyət tədbirləri heyvanların yoluxucu xəstəlikləri, o cümlədən 

heyvan və insanlar üçün ümumi olan xəstəliklər baş verdikdə, qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş qaydada tətbiq edilir. 

21.2. Heyvanların xüsusi təhlükəli xəstəliklərinin yayılması dərəcəsindən asılı olaraq, 

xəstəlik bir rayonun ərazisində və ya ərazi vahidində baş verdikdə, ərazi baş dövlət 

baytarlıq müfəttişinin, bir neçə rayonda, bölgədə və ya respublikanın bütün ərazisində isə 

respublikanın baş dövlət baytarlıq müfəttişinin təqdimatı əsasında 

müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanının

 qərarı ilə karantin və ya məhdudiyyət tədbirləri tətbiq edilir. 

Karantin və məhdudiyyət tədbirləri tətbiq edilən yoluxucu heyvan xəstəliklərinin siyahısı 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 tərəfindən müəyyən edilir. 21.3. Karantin və məhdudiyyət tədbirləri tətbiq edilən ərazilərdə hər bir xəstəlik üzrə 

görülməsi zəruri olan kompleks baytarlıq tədbirləri bu Qanunun, baytarlıq sahəsində 

müvafiq beynəlxalq təşkilatın sənədlərinə uyğun aparılır. 

21.4. Karantin müddətində bazarların, heyvan tədarükü (kəsimi) məntəqələrinin, əlaqəli 

müəssisələrin, həmçinin yarmarkaların, hərracların, sərgilərin, dövlət baytarlıq nəzarətinə 

cəlb edən yüklərin daşınması ilə əlaqədar onların kütləvi toplanılan yerlərinin fəaliyyəti 

qanunla müəyyən edilmiş qaydada müvəqqəti dayandırıla bilər. 

21.5. Xəstəliklə yoluxma zonasında təcrid rejiminin saxlanılması məqsədilə birgə 

karantin polis və baytarlıq nəzarəti postları qoyula bilər. Onların sayını və 

yerləşdirilməsini 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 müəyyən edir. 

21.6. Baş vermiş xəstəlik üzrə qanunvericiliklə nəzərdə tutulan kompleks baytarlıq 

tədbirləri həyata keçirildikdən sonra bu ərazidə 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının

 qərarı 


ilə karantin və ya məhdudiyyət tədbirlərinin tətbiqi dayandırılır. Baytarlıq fəaliyyəti üçün 

qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının

 karantinin 

götürülməsi barədə qərarında müəyyən məhdudiyyət tədbirlərinin davam etdirilməsi 

göstərilə bilər. Maddə 22. Epizootiya əleyhinə fövqəladə komissiyanın təşkili  

22.1. Azərbaycan Respublikası ərazisində və ya rayon (şəhər) daxilində, heyvanların 

yoluxucu və digər kütləvi xəstəlikləri və zəhərlənmələrinin qarşısını almaq və ləğv etmək 

sahəsində dövlət orqanlarının, hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyətini əlaqələndirmək üçün 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanları

 epizootiya əleyhinə fövqəladə komissiyalar yaradırlar. 

22.2. Fövqəladə komissiyanın fəaliyyətinin və xəstəliklərin qarşısınınalınması və ləğvinə 

yönəldilmiş epizootiya əleyhinə tədbirlərin maliyyələşdirilməsi fövqəladə və əvvəlcədən 

nəzərə alına bilinməyən hallara görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına aparılır. 

22.3. Epizootiya əleyhinə fövqəladə komissiyanın yaradılması və fəaliyyəti qaydaları 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 tərəfindən bu Qanuna müvafiq olaraq tənzimlənir. Maddə 23. Baytarlıq normativləri  

23.1. Baytarlıq normativləri (baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) və ya zoogigiyena 

normaları) əhalinin və heyvanların sağlamlığı və ətraf mühit üçün təhlükəsiz olan 

baytarlıq və baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) amillərini xarakterizə edən kəmiyyət və 

keyfiyyət göstəricilərinin məqbul hədlərini müəyyən edir. 

23.2. Baytarlıq normativləri obyektiv və əsaslandırılmış epizootik monitorinq keçirmək, 

baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) sağlamlığına nail olmaq üçün baytarlıq tədbirlərinin 

həcmini və xarakterini planlaşdırmaq, həmçinin heyvan xəstəliklərinin baş verməsi, 

yayılması və ləğv edilməsi imkanlarını proqnozlaşdırmaq üçün əsasdır. 

23.3. Baytarlıq normativləri baytarlıq qanunvericiliyinə uyğun olaraq aparılan tədqiqatlar 

əsasında baytarlıq sahəsində müvafiq beynəlxalq təşkilatın tələb və tövsiyyələri nəzərə 

alınmaqla müəyyən edilir və 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 tərəfindən təsdiq edilir. 23.4. Baytarlıq normativlərinə əməl edilməsi baytarlıq sahəsində fəaliyyət göstərən, 

heyvan mənşəli məhsulların və xammalın istehsalı, tədarükü, saxlanması, daşınması və 

ticarəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər üçün məcburidir. 

Maddə 24. Karantin və ya məhdudiyyət tədbirlərinin tətbiqi ilə əlaqədar dəyən 

ziyanın ödənilməsi  

24.1. Heyvanların və əhalinin sağlamlığı üçün təhlükəli olan xəstəliklərə tutulmuş 

heyvanlar, onlardan alınan məhsullar və xammal təhlükəlilik dərəcəsindən asılı olaraq, 

qanunla müəyyən olunmuş qaydada götürülməli, məhv edilməli və ya qanunla təsdiq 

etdiyi qaydaya uyğun olaraq götürülmədən məcburi zərərsizləşdirilməli, emal və ya 

təkrar emal edilməlidir. 

24.2. Heyvanların və əhalininn sağlamlığı üçün təhlükə törədən xüsusi təhlükəli 

xəstəliklərin siyahısı 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 tərəfindən müəyyən edilir. 

24.3. Heyvanların və əhalinin sağlamlığı üçün təhlükə yaradan heyvanların, heyvan 

mənşəli məhsulların və xammalın, baytarlıq preparatlarını, yem və yem əlavələrinin 

götürülmədən zərərsizləşdirilməsi, emalı və ya təkrar emalı ilə nəticələnən heyvan 

xəstəliklərinin siyahısı 

müvafıq icra hakimiyyəti orqanı

 tərəfindən müəyyən edilir. 

24.4. Heyvanlarının və əhalinin sağlamlığı üçün xüsusi təhlükəli xəstəliklərə yoluxmuş 

heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın götürülməsi və məhvi nəticəsində 

dəymiş ziyanın əvəzini hüquqi və fiziki şəxslər 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının

 

müəyyən etdiyi qaydada və şərtlərlə almaq hüququna malikdirlər. 24.5. Karantin rejiminin tətbiqi və ya heyvanların karantin xəstəliklərinin ləğvi, 

profilaktikası və qarşısının alınması ilə əlaqədar zərər çəkmiş hüquqi və fiziki şəxslərə 

dəymiş maddi ziyan Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş 

qaydada ödənilir. 

24.6. Karantin xəstəliklərinin ləğvində, profilaktikasında və yayılmasının qarşısını 

alarkən, əmlakından və ehtiyatlarından istifadə olunmuş hüquqi və fiziki şəxslər 

müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanının

 müəyyən etdiyi qaydada və məbləğdə onlara dəymiş maddi 

ziyanın əvəzini almaq hüququna malikdirlər. 

24.7. Heyvanların və əhalinin sağlamlığı üçün təhlükə törədən dövlət baytarlıq 

nəzarətində olan yüklərin zərərsizləşdirilməsi və ya məhv edilməsi 

müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanları

 ilə razılaşdırılaraq, 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 tərəfindən 

xüsusi ayrılmış yerlərdə həyata keçirilir. Maddə 25. Heyvan və insanlar üçün ümumi olan xəstəliklərdən əhalinin 

sağlamlığının qorunması  

Heyvanların yetişdirilməsi, çoxaldılması, tədarükü (kəsimi), istifadəsi və dövlət baytarlıq 

nəzarətində olan məhsulların istehsalı, saxlanması, emalı, daşınması, satışı və istifadəsi 

ilə məşğul olan şəxslərin sağlamlığının heyvan və insanlar üçün ümumi olan yoluxucu 

xəstəliklərdən qorunması qaydaları 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 tərəfindən müəyyən 

edilir. 


Maddə 26. Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsalı, tədarükü 

(kəsimi), saxlanması, emalı və satışı obyektlərinin, bazarların və digər baytarlıq 

nəzarəti obyektlərinin identikləşdirilməsi  

26.1. 


Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının

 müəyyən etdiyi qaydada heyvan xəstəliklərinin 

diaqnostikası və profilaktikası üzrə baytarlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsinə nəzarət 

etmək məqsədilə hər bir heyvanı və ya heyvanlar qrupunu müşahidə etməyə imkan verən 

kənd təsərrüfatı heyvanlarının qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada 

identikləşdirilməsinin aparılması məcburidir. 

26.2. Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsulların istehsal, tədarük (kəsim), emal, 

saxlanma və satış obyektlərinin, bazarların və digər baytarlıq nəzarəti obyektlərinin 

baytarlıq qanunvericiliyinin tələblərinə uyğunluğunun uçotunu aparmaq üçün onların 

identikləşdirilməsi 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş qaydada aparılır. 

V fəsil. Qeyri-dövlət baytarlıq xidməti 

Maddə 27. Qeyri-dövlət baytarlıq xidmətinin quruluşu  

27.1. Qeyri-dövlət baytarlıq xidmətinə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada 

baytarlıq sahəsində sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən özəl baytarlıq təbabəti və əczaçılığı 

müəssisələri, hüquqi şəxs yaratmadan fərdi baytarlıq təbabəti praktikası və baytarlıq 

əczaçılığı üzrə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər daxildir. 

27.2. Qeyri-dövlət baytarlıq xidməti dövlət baytarlıq nəzarəti funksiyalarını yerinə yetirə 

bilməz. 

Maddə 28. Özəl baytarlıq təbabəti müəssisələrinin fəaliyyəti  

28.1. Özəl baytarlıq təbabəti müəssisələri və bələdiyyələr tərəfindən yaradılan hüquqi 

şəxslər dövlət baytarlıq nəzarətinin səlahiyyətinə aid olan məsələlərdən başqa, 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada baytarlıq təbabəti sahəsində digər fəaliyyət 

növləri ilə məşğul ola bilərlər. 

28.2. Özəl baytarlıq təbabəti müəssisələri zəruri hallarda 

müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanlarının

 qərarı ilə 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 tərəfindən həyata keçirilən 

baytarlıq tədbirlərinə həmin özəl baytarlıq təbabəti müəssisələrinin razılığı əsasında cəlb 

edilə bilərlər. 

28.3. Özəl baytarlıq təbabəti müəssisələri qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının

 müvafiq ərazi bölməsində uçota durduqdan sonra 

fəaliyyət göstərə bilərlər. 

Maddə 29. Özəl baytarlıq təbabəti müəssisələrinin hüquq və vəzifələri  

29.1. Özəl baytarlıq təbabəti müəssisələrinin aşağıdakı hüquqları vardır: 

29.1.1. karantin və ya məhdudiyyət tədbirləri tətbiq edilən heyvan xəstəlikləri 

istisna olunmaqla, başqa heyvan xəstəliklərinə və zəhərlənmələrə diaqnoz 

qoymaq və müalicə işi ilə məşğul olmaq; 


29.1.2. heyvanlarda profilaktik peyvənd işi ilə məşğul olmaq və heyvan sahibinə 

məsləhətlər vermək; 

29.1.3. heyvanların yoluxucu xəstəliklərə tutulması təhlükəsi yarandıqda 

heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın, yem və yem əlavələrinin 

təhlükə obyektinə gətirilməsi və oradan çıxarılmasının məhdudlaşdırılması və ya 

dayandırılmasını tələb etmək; 

29.1.4. tərkibində insan sağlamlığı üçün təhlükəli maddələr olan yemlərlə 

heyvanların yemləndirilməsinin qarşısını almaq məqsədilə həmin maddələrin 

heyvanların yem rasionundan çıxarılmasını heyvan sahibindən tələb etmək və bu 

barədə dərhal dövlət baytarlıq orqanına məlumat vermək; 

29.1.5. xidmət etdiyi müəssisələrdə baytarlıq və baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) 

tələblərinə və normativlərinə əməl edilməsini heyvan mənşəli məhsullar və 

xammal istehsalı, tədarükü və emalı ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərdən 

tələb etmək; 

29.1.6. 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 tərəfindən təsdiq edilmiş dövlət 

nümunəvi baytarlıq uçot və hesabat sənədləri blanklarından istifadə etmək və 

həmin blanklar barədə dövlət baytarlıq orqanına məlumat vermək. 

29.2. Özəl baytarlıq təbabəti müəssisələrinin aşağıdakı vəzifələri vardır: 

29.2.1

. baytarlıq təbabəti fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün dövlət baytarlıq orqanında uçota durmaq; 

29.2.2. öz fəaliyyətində baytarlıq qanunvericiliyini rəhbər tutmaq, baytarlıq və 

baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) tələblərinə və normativlərinə əməl etmək; 

29.2.3. heyvanlarda yoluxucu xəstəliklərin olmasına şübhə yarandıqda, bu barədə 

dövlət baytarlıq orqanına məlumat vermək və xəstəliyin yayılmasının qarşısını 

alan ilkin tədbirlər görmək; 

29.2.4. heyvanların yoluxucu xəstəliklərinin epizootiyası zamanı dövlət baytarlıq 

orqanına və onun yerli bölmələrinə köməklik göstərmək; 

29.2.5

. qanunvericiliklə müəyyən olunmuş formada və qaydada baytarlıq tədbirlərinin yerinə yetirilməsi barədə uçot aparmaq, xidmət etdiyi hüquqi və 

fiziki şəxslərə, dövlət baytarlıq orqanının yerli bölmələrinə hesabatlar təqdim 

etmək; 

29.2.6. fəaliyyət göstərdiyi obyektdə istehsal edilən heyvan mənşəli məhsulların və xammalın, istifadə edilən yem və yem əlavələrinin baytarlıq (baytarlıq-

sanitariya) normalarına uyğunluğunun və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün 

öz səlahiyyətləri daxilində tədbirlər görmək. 

Maddə 30. Fərdi baytarlıq təbabəti praktikasının həyata keçirilməsi  

30.1. Baytarlıq ixtisası üzrə ali və orta ixtisas təhsili olan Azərbaycan Respublikasının 

vətəndaşları hüquqi şəxs yaratmadan qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada fərdi 

baytarlıq təbabəti praktikası ilə məşğul ola bilərlər. 30.2. Fərdi baytarlıq təbabəti praktikası ilə məşğul olan şəxslər öz fəaliyyətlərini bu 

Qanuna və bu Qanuna uyğun olaraq qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlara əsasən həyata 

keçirirlər. 

VI fəsil. Baytarlıq preparatlarının dövriyyəsi 

Maddə 31. Baytarlıq preparatlarının dövriyyəsi sahəsində dövlətin vəzifələri  

31.0. Baytarlıq preparatlarının dövriyyəsi sahəsində dövlətin vəzifələri aşağıdakılardır: 

31.0.1. Azərbaycan Respublikasında baytarlıq preparatları istehsalı proqramını 

hazırlamaq və həyata keçirmək; 

31.0.2. baytarlıq preparatları istehsalına, daşınmasına və saxlanmasına dair 

standartlarını və müvafiq normativ-texniki tələblərə aid sənədləri hazırlamaq və 

təsdiq etmək; 

31.0.3


. baytarlıq preparatlarının aqrobasiyası, dövlət qeydiyyatına alınması və 

dövlət reyestrinin aparılması qaydalarını müəyyən etmək; 

31.0.4. baytarlıq preparatlarının dövriyyəsinin bütün mərhələlərində onların 

keyfiyyətinə və tətbiqinə dövlət nəzarətini təşkil etmək; 

31.0.5. xüsusi təhlükəli yoluxucu xəstəliklərin profilaktikasını, müalicəsini və 

ölkədə baytarlıq sağlamlığını təmin etmək üçün lazım olan baytarlıq 

preparatlarının tədarükünə dövlət sifarişini vermək; 

31.0.6. baytarlıqda istifadə olunan bioloji və güclü təsiredici baytarlıq 

preparatlarının istehsalı, idxalı, saxlanması, daşınması, satışı və istifadəsi 

qaydasını müəyyənləşdirmək; 

31.0.7

. baytarlıq preparatlarının dövriyyəsinə dair vahid statistika hesabatı formasını və təqdim edilməsi qaydasını müəyyən etmək; 

31.0.8. baytarlıq preparatlarının alınmasına və istehsalına ayrılan büdcə 

təxsisatlarının səmərəli istifadəsinə nəzarət etmək; 

31.0.9. baytarlıq preparatları istehsalı, idxalı, ixracı və tətbiqi sahəsində 

beynəlxalq əməkdaşlığı həyata keçirmək. 

Maddə 32. Baytarlıq preparatlarının dövriyyəsində hüquqi və fiziki şəxslərin iştirakı  

Baytarlıq preparatlarının istehsalı, saxlanması, daşınması, satışı və tətbiqi ilə baytarlıq 

ixtisası üzrə ali və orta ixtisas təhsilli fiziki şəxslər və mülkiyyət formasından asılı 

olmayaraq, bütün hüquqi şəxslər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məşğul ola 

bilərlər. 

Maddə 33. Baytarlıq preparatlarının istehsalı, satışı, idxalı və ixracı  

33.1. Azərbaycan Respublikasında baytarlıq preparatlarının istehsalı ilə məşğul olan 

müəssisələr keyfiyyətli preparat (məhsul) hazırlamağı təmin edən münasib avadanlığa, 


istehsalat şəraitinə, texnologiyaya və normativ-texniki sənədlərə malik olmalıdır. 

Müəssisə istehsal etdiyi baytarlıq preparatlarının keyfiyyətini sınaqdan keçirmək üçün 

nəzarət xidməti təşkil edir, satışa buraxdığı hər bir partiya (seriya) preparata dair 

keyfiyyət şəhadətnaməsi verir və onun keyfiyyəti üçün məsuliyyət daşıyır. İstehsal 

olunan hər bir baytarlıq preparatı müəyyən olunmuş qaydada dövlət qeydiyyatına alınır 

və bu barədə qeydiyyat şəhadətnaməsi verilir. 

33.2

. Azərbaycan Respublikasında dövriyyəyə buraxılan baytarlıq preparatları qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada verilən müvafiq sertifikata malik olmalı, 

markalanmalı, qablaşdırılmalı, müşayiətedici sənədlərində və ya istifadə təlimatlarında 

baytarlıq təyinatlı olması göstərilməli, habelə preparatın istifadəsi təlimatı Azərbaycan 

dilində və zəruri hallarda digər dillərdə hazırlanma tarixi, saxlanma müddəti, şəraiti və 

digər məlumatlar olmalıdır. 

33.3. Baytarlıq sahəsində müvafiq beynəlxalq təşkilatın tərtib etdiyi siyahısında nəzərdə 

tutulan, habelə heyvan və insanlar üçün ümumi olan xəstəliklərə qarşı bioloji və güclü 

təsirə malik preparatların satışı ilə hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 

məşğul olan fiziki şəxslər məşğul ola bilməzlər. 

33.4


. Baytarlıq təbabətində istifadə edilən preparatların istehsalı, saxlanması, daşınması, 

idxalı, ixracı və satışı ilə mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq, 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada attestasiyadan keçmiş və 

müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı

 tərəfindən icazə almış hüquqi şəxslər məşğul ola bilərlər. 

33.5. Baytarlıq preparatlarının daşınması, saxlanması və satışı üçün normativ-texniki 

tələblərə uyğun şəraiti olan hüquqi şəxslər baytarlıq preparatlarının satışı ilə Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan hallarda və qaydada məşğul ola 

bilərlər. 

33.6. Baytarlıq preparatlarının topdansatışını mülkiyyət formasından asılı olmayaraq 

müvafiq istehsal və elmi-tədqiqat müəssisələri (öz istehsalı olan) və baytarlıq təchizatı 

anbarları, pərakəndə satışını isə baytarlıq aptekləri həyata keçirirlər. 

33.7. Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının baytarlıq 

təbabətində tətbiqi Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. 

33.8. Baytarlıqda istifadə edilən bioloji, güclü təsiredici və resept əsasında buraxılan 

baytarlıq preparatlarının siyahısı 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 tərəfindən təsdiq edilir. 

33.9. Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçən baytarlıq preparatlarının idxalını 

və ixracını hüquqi və fiziki şəxslər 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 tərəfindən müəyyən 

edilmiş qaydada beynəlxalq müqavilələrin tələbləri və tövsiyələri nəzərə alınmaqla 

həyata keçirirlər. 


Каталог: modules -> law -> lawfolder


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə