Biomedicīna” Pašnovērtējuma ziņojums RĪGA, 2009 Satura rādītājs


Studējošo iesaistīšana pētnieciskā darbāYüklə 1,78 Mb.
səhifə6/33
tarix05.05.2017
ölçüsü1,78 Mb.
#16753
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

5.3. Studējošo iesaistīšana pētnieciskā darbā

Studenti arvien biežāk savu pētniecisko darbu izstrādā saistībā ar kādu zinātnisku iestādi. Visi maģistrantūras studenti strādā kādā pētnieku grupā, ko veido Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzēji, kuri vada zinātniskos projektus un laboratorijas. Studentu iesaistīšanos pētnieciskajos projektos studiju programmas īstenošanas gaitā nodrošina studiju priekšmetos iekļauto darbu sagatavošana un maģistra darba aizstāvēšana. Iesaistot studentus pētnieciskā darbā, tiek pilnveidotas studentu prasmes darbā ar zinātnisko literatūru, tiek veicināta zinātniskā metodoloģija (metodes, darba organizācija, datu apstrāde un analīze), tiek pilnveidotas studentu prezentācijas prasmes. Studentiem tiek veidotas nepieciešamās prasmes, iemaņas un attieksme zinātniskās darbības jomā.


6. Augstākās izglītības programmas perspektīvais novērtējums

6.1. Augstākās izglītības programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam

Studiju programma „Biomedicīna” ir izveidota atbilstoši Rīgas Stradiņa universitātes noteiktajai kārtībai, formai un struktūrai saskaņā ar MK 2002. gada 3. janvāra noteikumiem Nr. 2. „Noteikumi par valsts augstākās izglītības standartu”.Programmas mērķi: programmas mērķi atbilst valsts izglītības standartā noteiktajiem (skat. 1. nodaļu).

Programmas saturs: programmas saturs (3. nod.) ir atbilstošs valsts izglītības standartā noteiktajam. Programmas pamatdaļas ir:

  • obligātais saturs (ietver attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko atziņu izpēti);

  • teorētisko atziņu aprobācija zinātņu nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo problēmu aspektā;

  • maģistra darbs.

Programmas apjoms: programmas apjoms un tā strukturālais sadalījums ir atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajam. Programmas un studiju kursu apjoms ir izteikts kredītpunktos (6.1. tab.).
6.1. tabula.

Valsts akadēmiskās izglītības standarta prasību izpilde studiju programmā


Studiju programma

un tās daļas

Standarts (KP)

Programma (KP)

Maģistra studiju programma

80

80

Obligātā daļa

Ne mazāk kā 30

40

Teorētisko atziņu aprobācija

Ne mazāk kā 15

20

Maģistra darbs

Ne mazāk kā 20

20


Vērtēšanas pamatprincipi: programmas vērtēšanas pamatprincipi ir atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajam (4. nod.).

Par studiju programmas „Biomedicīna” atbilstību standartam apliecina arī fakts, ka absolventi var turpināt studijas doktorantūrā (gan bioloģijā, gan medicīnā), strādāt zinātniskās pētnieciskās iestādēs, farmakoloģiskos uzņēmumos, kā arī par mācību spēkiem gan Latvijā, gan ārzemēs.


6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību

Lielākā daļa no akadēmiskās maģistrantūras studiju programmas „Biomedicīna” maģistrantiem strādā dažādās iestādēs, līdz ar to studējošo pašreizējie un iespējamie darba devēji tiek lūgti izteikt savu viedokli par doto izglītību un tās nozīmi studējošo ikdienas darbā, kā arī sagatavoto speciālistu biomedicīnā perspektīvām darbā tirgū. Lai noskaidrotu darba devēju viedokli par studiju programmas nepieciešamību un tās satura atbilstību darba devēju izvirzītajām prasībām, jau studiju programmas izstrādes procesā notika dažādu specializācijas virzienu izvērtēšana. Darba devēju organizācijas pozitīvi vērtēja programmu kopumā un atzīmēja, ka programmas saturs ļauj paplašināt studentu zināšanas biomedicīnas jautājumos.

Par programmas nepieciešamību un saturisko atbilstību tiek aptaujāti darba devēji, ar kuriem tiek veiktas pārrunas par iespējamo turpmāko iespējamo absolventu darba vietu. Tiek aptaujāti arī darba devēji, pie kuriem jau dotās programmas studenti strādā. Aptauju veic programmas vadītāja. Aptauju rezultāti tiek apkopoti gan Biomedicīnas maģistrantūras, gan Morfoloģijas katedras sēdēs. Rezultāti tiek ņemti vērā veicot programmas pilnveidošanu un studiju priekšmetu aktualizāciju.

Aptaujājot darba devējus par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem, kā arī novērtējot studējošo zināšanas, prasmes un iemaņas, iegūtie rezultāti liecina, ka studējošo zināšanu un prasmju līmenis atbilst darba tirgus prasībām, un darba devējiem ir nepieciešami speciālisti biomedicīnas jomā.

Intervijās piedalījās atsevišķu iestāžu (Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas institūts, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Pārmantotā vēža institūts) pārstāvji, kur strādā vai strādās akadēmiskās studiju programmas „Biomedicīna” maģistranti.

Darba devēju intervijās iegūtās informācijas analīze ļauj secināt, ka Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes akadēmiskā studiju programma „Biomedicīna”:  • padziļina zināšanas biomedicīnas teorētiskās nozarēs (šūnu bioloģija, histoloģija un embrioloģija, molekulārā bioloģija, molekulārā ģenētika), kas ir nepieciešamas ikdienas praktiskā darbā vairākās pētnieciskās un praktiskās laboratorijās, kā arī praktizējoša ārsta praksē;

  • ļauj ieviest praktiskajā darbā jaunas modernākas izmeklēšanas metodes, lai uzlabotu un modernizētu arī visas iestādes darbu atbilstošā jomā;

  • apmācība maģistrantūrā sagatavo maģistrantus patstāvīgajam zinātniskam darbam un dod iespēju uzlabot zinātniski praktisko darbu līmeni vairākās pētnieciskās un praktiskās laboratorijās;

  • iegūtais maģistra grāds pēc akadēmiskas studiju programmas „Biomedicīna” nodrošinās laboratorijas personāla atbilstību starptautiskajiem standartiem;

  • padziļinātas teorētiskas zināšanas molekulārajā bioloģijā, ģenētikā un citās bioloģijas nozarēs ir ļoti nepieciešamas jaunajai ārstu paaudzei. Dabaszinātņu un arī medicīnas „molekularizācija” kļūst arvien izteiktāka, un jau pēc 5 - 10 gadiem daudzas molekulārās analīzes būs ikdienas medicīnas praksē. Ārstiem būs jāsaprot un jāinterpretē iegūtie rezultāti, tāpēc šajā maģistrantūras kursā iegūtas zināšanas varētu būt viens no faktoriem, kas nodrošinās viņu veiksmīgu darbu un ļaus izmantot iegūtās zināšanas kompleksā pieejā pacientu medicīnas problēmu risināšanai;

  • referātu rakstīšana un zinātnisko publikāciju sagatavošana izkopj un attīsta zinātnisku pieeju, spēju pamatot savu viedokli un veidot patstāvīgu viedokli. Par šādiem darbiniekiem būs priecīgs jebkurš darba devējs.

Yüklə 1,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin