Biomedicīna” Pašnovērtējuma ziņojums RĪGA, 2009 Satura rādītājs


Studiju programmas anotācijaYüklə 1,78 Mb.
səhifə4/33
tarix05.05.2017
ölçüsü1,78 Mb.
#16753
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

3. Studiju programmas anotācija

Maģistra (studiju programmas kods 45421) akadēmiskā studiju programma „Biomedicīna” ir izstrādāta un tiek realizēta Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātē, lai piedāvātu pilnu akadēmiskās izglītības ciklu maģistra studiju līmenī (skat. 3.1.; 3.2.; 3.3. tab.). Programma 2007. gadā tika akreditēta uz 2 gadiem līdz 31.12.2009.

Programma veidota saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, Latvijas Republikas likumiem - Izglītības likumu, Augstskolu likumu, Rīgas Stradiņa universitātes Satversmi un citiem normatīvajiem aktiem. Studiju programmas struktūra tiek realizēta saskaņā ar LR Ministru kabineta Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu – MK noteikumi Nr.2, Rīga, 2002. g. 3. janvārī (prot. Nr. 1, 4.§).

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultāte Dekanāta administrācija, Anatomijas un antropoloģijas institūta Morfoloģijas katedras vadītāja un akadēmiskās studiju programmas „Biomedicīna” vadītāja nodrošina programmas īstenošanu.

Maģistrantūras programma tiek realizēta pilna laika studijās divus gadus. Programmā iegūstamais grāds ir dabaszinātņu maģistrs bioloģijā.
3.1. tabula

Akadēmiskās studiju programmas „Biomedicīna” apraksts


Iegūstamais grāds

Dabas zinātņu maģistrs bioloģijā

Studiju ilgums

2 gadi (4 semestri) – pilna laika studijas

Studiju apjoms

80 KP

Prasības uzņemšanai

Dabas zinātņu bakalaura grāds bioloģijā, ķīmijā, sabiedrības veselībā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība medicīnas, bioloģijas, ķīmijas, farmācijas, stomatoloģijas vai veterinārārsta jomā

Tests

Prasības maģistra grāda iegūšanai

Apgūt izglītības programmu 80 KP apjomā

Maģistra darbs


Sekmīgi pabeigtas studijas dod iespēju turpināt izglītību doktorantūrā (gan bioloģijā, gan medicīnā), strādāt zinātniskās pētnieciskās iestādēs, farmakoloģiskos uzņēmumos, kā arī par mācību spēkiem gan Latvijā, gan ārzemēs.
    1. tabula

Studiju programmas struktūra


Studiju priekšmeti

Apjoms (KP)

Obligātais saturs, attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko atziņu izpēte

40 KP jeb 50% apjoma

Teorētisko atziņu aprobācija zinātņu nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo problēmu aspektā

16 KP jeb 20% apjoma

Brīvas izvēles priekšmeti

4 KP jeb 5% apjoma

Maģistra darbs

20 KP jeb 25% apjoma

KOPĀ

80 kredītpunkti    1. tabula

Studiju programmas saturs


Studiju priekšmets

KP

ECTS

Pārbaudes veids

Bioķīmija (skābekļa atvasinājumu un brīvo radikāļu bioķīmiskie aspekti bioloģijā un medicīnā)

5

7,5

Ieskaite (I)

Biomedicīnas aktuālās problēmas un pētniecības virzieni

3

4,5

Ieskaite (I)

Biomehānika

2

3

Ieskaite (I)

Cilvēka ģenētika

2

3

Eksāmens (E)

Farmakoloģija

4

6

Eksāmens (E)

Funkcionālā fizioloģija un bioloģiskie regulācijas mehānismi

4

6

Eksāmens (E)

Funkcionālā histoloģija un embrioloģija

4

6

Eksāmens (E)

Mikrobioloģija, virusoloģija un imunoloģija

4

6

Eksāmens (E)

Molekulārā ģenētika un bioinformātikas pamati

8

12

Eksāmens (E)

Neirozinātne

4

6

Eksāmens (E)

Pedagoģija

2

3

Ieskaite (I)

Pētījumu metodes un datu statistiskā apstrāde

4

6

Ieskaite (I)

Pētniecības ētika

3

4,5

Ieskaite (I)

Šūnu bioloģija

7

10,5

Eksāmens (E)

Zinātniskā pētījuma protokola sagatavošana

2

3

Ieskaite (I)

Zinātnisko publikāciju sagatavošana

2

3

Ieskaite (I)

Maģistra darbs

20

30

Aizstāvēšana

Pavisam kopā:

80

120Studiju priekšmetu anotācijas atspoguļotas 3. pielikumā.


Pirmajā studiju gadā studentam jāapgūst un jāizprot šūnu bioloģija, funkcionālā fizioloģija un bioloģiskie regulācijas mehānismi, pētījumu metodes un datu statistiskā apstrāde, molekulārā ģenētika un bioinformātikas pamati, zinātnisko publikāciju sagatavošana, biomedicīnas aktuālās problēmas un pētniecības virzieni, funkcionālā histoloģija un embrioloģija, farmakoloģija, mikrobioloģija, virusoloģija un imunoloģija.

Otrajā studiju gadā studentam jāapgūst un jāizprot zinātniskā pētījuma protokola sagatavošana, pētniecības ētika, bioķīmija (skābekļa atvasinājumu un brīvo radikāļu bioķīmiskie aspekti bioloģijā un medicīnā), neirozinātne, biomehānika, pedagoģija un cilvēka ģenētika. Studenti izstrādā un aizstāv maģistra darbu.

Katra priekšmeta apguves laikā studentam ir jānokārto studiju programmā noteiktie pārbaudījumi – kontroldarbi, patstāvīgie darbi. Studiju priekšmetu apguve noslēdzas ar pārbaudījumu – ieskaiti vai eksāmenu.


Programmas apguve tiek uzskatīta par sekmīgu, ja tiek izpildīti sekojoši nosacījumi:

  1. Tiek apgūti kārtējā semestra visi obligātie, obligātie izvēles un brīvas izvēles priekšmeti. Visas paredzētās ieskaites un eksāmeni sekmīgi nokārtoti.

  2. Pirms maģistra darba izstrādāšanas maģistranti sagatavo zinātniskā pētījuma protokolu un aizstāv seminārā, kurā piedalās paši maģistranti un no akadēmiskā personāla izveidota komisija. Akadēmiskais personāls kopā ar programmas direktoru pieņem lēmumu par sekmīgu pētījuma protokola aizstāvēšanu ar vērtējumu „pielaists maģistra darba izstrādei” vai „maģistra darba izstrādei netiek pielaists”.

  3. Maģistra akadēmiskā grāda saņemšanai tiek izstrādāts, iesniegts un aizstāvēts maģistra darbs komisijas klātbūtnē. Maģistra darba neaizstāvēšanas gadījumā maģistrants saņem rakstisku apstiprinājumu par maģistrantūras kursa noklausīšanos. Maģistra darba neaizstāvēšanas gadījumā to var aizstāvēt atkārtoti atbilstoši Instrukcijai par studijām Rīgas Stradiņa universitātē.

Yüklə 1,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə