Biomedicīna” Pašnovērtējuma ziņojums RĪGA, 2009 Satura rādītājs


Studējošie 7.1. Studējošo skaits programmāYüklə 1,78 Mb.
səhifə9/33
tarix05.05.2017
ölçüsü1,78 Mb.
#16753
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   33

7. Studējošie

7.1. Studējošo skaits programmā

Akadēmiskās maģistrantūras studiju programmā „Biomedicīna” uzņem personas ar bakalaura grādu dabas zinātnēs vai sabiedrības veselībā, ārsta, farmaceita, zobārsta vai veterinārārsta grādu ieguvušas personas. Pretendentu atlase notiek konkursa kārtībā. Konkursa kopējo punktu skaitu veido diploma atzīme svešvalodā (vai nokārtots tests svešvalodā) un vispārīgās sagatavotības testa rezultāti dabas zinātnēs.

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes akadēmiskā maģistrantūras studiju programmai „Biomedicīna” laikā no studiju programmas akreditācijas 2007. gadā līdz 2009. gadam tika piešķirtas 12 vietas katru otro gadu.

Lielākā daļa no uzņemtajiem maģistrantiem apvieno studijas akadēmiskajā maģistrantūras studiju programmā „Biomedicīna” un darbu.

2007./2008. akadēmiskajā gadā akadēmiskajā studiju programmā „Biomedicīna” pilna laika studijās uzņemti 10 studenti. Pēc pirmās sesijas 2 studenti tika atskaitīti nesekmības dēļ. Uzsākot 2008./2009. akadēmisko gadu akadēmiskajā studiju programmā „Biomedicīna” studēja 8 studenti. 2008./2009. gadā 1 students no 2. studiju gada tika eksmatrikulēts pēc paša vēlēšanās. Pašlaik studiju programmas ietvaros studē 7 studenti.

Studiju programmā „Biomedicīna” tiek veikta studentu atskaitīšanas iemeslu analīze. Biežākie atskaitīšanas iemesli ir: nesekmība, materiālie apstākļi, nav gatavi patstāvīgajām studijām, neprot organizēt savu darbu, neiztur intensīvo noslogojumu, nav izvēlējušies sev piemērotas studijas.


7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits

Akadēmiskajā studiju programmā „Biomedicīna” 2005./2006. akadēmiskajā gadā pilna laika studijās tika uzņemti 12 studenti.


7.3. Absolventu skaits

Akadēmisko studiju programmu „Biomedicīna” laikā no 2005./2006. akadēmiskā gada līdz 2007./2008. akadēmiskajam gadam ir absolvējuši 6 studenti.

2007. gadā akadēmisko studiju programmu „Biomedicīna” sekmīgi pabeidza, aizstāvēja maģistra darbu un ieguva diplomu 5 studenti. 1 students pēc akadēmiskā atvaļinājuma aizstāvēja maģistra darbu un ieguva diplomu 2008. gadā.

Prognozējot absolventu skaitu 2009./2010. akadēmiskajā gadā, paredzams, ka studijas pabeigs un sekmīgi aizstāvēs maģistra darbu 7 studenti.


7.4. Studējošo aptaujas un to analīze

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes akadēmiskās studiju programmas „Biomedicīna” aptauja pirmo reizi tiek veikta 1. studiju gada otrā semestra sākumā. Tālāk aptaujas tiek ieplānotas 1. studiju gada beigās. Aptaujās iegūtie rezultāti tiek apspriesti akadēmiskās studiju programmas „Biomedicīna” sēdēs, Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas institūta Morfoloģijas katedras sēdēs un Rīgas Stradiņa universitātes Dekānu padomes sēdēs. Apkopojot aptauju rezultātus, studiju programmā tiek veiktas izmaiņas. Studiju programmas vadītājs un kursu docētāji uzklausa studentu priekšlikumus par studiju procesa pilnveidošanu, rod problēmu risinājumu. Katru gadu tiek veikta maģistrantūras studentu un vēlāk arī maģistrantūras absolventu aptauja, kuras rezultātu apkopošana palīdz veikt savlaicīgas korekcijas studiju programmā, pielāgojot to studentu interesēm un prasībām, kā arī darba tirgus prasībām.

Viens no studiju programmas kvalitātes novērtējumiem ir studentu aptaujas par studentiem aktuāliem jautājumiem – studiju procesa kvalitāti, studiju kursu programmu saturu, studiju organizāciju, docētāju darbu, nākotnes iecerēm un priekšlikumiem. Vērtējumi dod priekšstatu par studiju procesa vērtējumu no studentu viedokļa, norādot uz studiju procesa stiprajām un vājajām pusēm. Studenti labprāt iesaistās aptaujas procesā. Aptauju rezultātus studiju programmas vadītāja pārrunā ar mācībspēkiem. Aptauju rezultāti ir atspoguļoti ikgadējos studiju programmas pašnovērtējumos.

Aptauja par 2008./2009. akad. g. notika 2009./2010. akad. g. sākumā. Aptaujā piedalījās 7 studenti. Saņemto anketu atgriezeniskā saite ir vērtējama kā laba un viduvēja.

Aptauju rezultāti parāda līdzīgas tendences ar iepriekšējiem studiju gadiem.

Apkopojot aptaujas rezultātā iegūtos datus, varam secināt, ka maģistra studiju programmas “Biomedicīna” studentu izvēli studēt šajā programmā ir noteikuši dažādi motīvi (profesijas saistība ar medicīnu, jaunu zināšanu iegūšana, sevis pilnveidošana, interese par programmu, lai padziļinātu savas zināšanas un iegūtu jaunas zināšanas biomedicīnas nozarēs, programma izskatās interesanta, Rīgas Stradiņa universitāte ir tuvāka sirdij kā citas augstskolas, kur varētu apgūt līdzīgas programmas).

80% studentu ir apmierināti vai drīzāk apmierināti ar programmu kopumā, bet 20% studentu ir drīzāk neapmierināti ar izvēlēto programmu.

Studiju procesa laikā studentus visvairāk apmierina mācību priekšmetu daudzveidība, docētāju profesionalitāte un kvalifikācija, iegūtās jaunās zināšanas, nodarbību laiks un iespēja mācīties vakaros vai sestdienās. Atsevišķus studentus neapmierina intensīvais noslogojums, lielais informācijas apjoms vai saturs, dažu studiju priekšmetu pasniedzēju izvirzītās prasības.

Studenti visbiežāk patstāvīgajam darbam nepieciešamos mācību materiālus un papildus literatūru meklē RSU bibliotēkā, izmanto Interneta resursus vai pērk grāmatas.

Lai veiktu patstāvīgo darbu studiju ietvaros, lielākā daļa studentu ir apmierināti ar nepieciešamo informācijas materiālu pieejamību RSU bibliotēkā.

No aptaujas rezultātiem izriet, ka studenti bieži informācijas iegūšanai RSU datorus neizmanto, jo dators ir pieejams mājās vai darbā.

Studenti uzskata, ka studiju programmas pilnveidošanai un kvalitātes uzlabošanai studentu uzņemšanā ir nepieciešams konkurss un plašāka informācija par šo programmu, kas līdz ar to veicinātu vienmērīgāku un līdzīgāku zināšanu līmeni studentu vidū.

Daļa aptaujāto ieteiktu saviem draugiem un citiem interesentiem studēt akadēmiskajā maģistrantūras programmā „Biomedicīna”.

Atsevišķi studenti meklē darbu vai strādā paralēli studijām; mācību procesā traucē pašu studentu neprasme veidot attiecības, zems pašvērtējums, nespēja patstāvīgi plānot laiku, personības īpatnības. Atzinīgi tiek vērtētas draudzīgās, izpalīdzīgās attiecības starp maģistrantiem. Apkopojot aptaujas rezultātus, var secināt, ka:  1. pozitīvi vērtē savstarpējās attiecības, docētāju attieksmi pret studentiem, lekciju un nodarbību plānojums,

  2. negatīvi vērtē studiju intensitāti,

  3. neviena docētāja darbs netiek vērtēts kā neapmierinošs; augsti tika novērtēta docētāju darba kompetence, plašas zināšanas specialitātē, prasme paskaidrot, interesantas darba metodes, prasīgums, godīga vērtēšana un attieksme pret studentiem.

Studenti ir novērtējuši arī savas zināšanas, prasmes un ieguldījumu studijās.

Aptaujas anketas paraugu var apskatīt 8. pielikumā.Yüklə 1,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə