Biomedicīna” Pašnovērtējuma ziņojums RĪGA, 2009 Satura rādītājs


Zinātņu doktori vai profesori augstākās izglītības programmas realizācijas nozarēsYüklə 1,78 Mb.
səhifə11/33
tarix05.05.2017
ölçüsü1,78 Mb.
#16753
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   33

8.3. Zinātņu doktori vai profesori augstākās izglītības programmas realizācijas nozarēs


Dotās studiju programmas īstenošanā ir iesaistīti vairāki Rīgas Stradiņa universitātes zinātņu doktori un profesori. Piesaistīto mācībspēku vidū ir arī citu augstskolu doktori un profesori attiecīgajās programmas realizācijas nozarēs (2. pielikums).


8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika

Akadēmiskā personāla atlase notiek saskaņā ar nolikumu par akadēmiskā personāla vēlēšanām. Rīgas Stradiņa universitātes vadība atbalsta akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšanu un pilnveidošanos. Katra docētāja pienākums ir aktualizēt studiju priekšmetu programmas, izstrādāt metodikos un uzskates, izdales materiālus.

Personāla atjaunošanas un piesaistes plānu īstenošanai nepieciešams veidot ilgtermiņa prognozi. Personāla attīstība jāsaista ar Rīgas Stradiņa universitātes zinātnisko projektu izmantošanas iespējām, lai ne tikai sniegtu papildus finansējumu esošajiem darbiniekiem, bet arī rastu iespēju piesaistīt jaunos zinātniekus un ārzemēs zinātniskā darba pieredzi apguvušos kolēģus. Tiem ir jābūt gataviem dot ieguldījumu zinātniskā darba attīstībai universitātē un piedalīties programmas, katedras un fakultātes akadēmiskajā darbībā.

8.5. Augstākās izglītības programmā iesaistītā akadēmiskā personāla kvalifikācija un kompetence studējošo nepieciešamo pētniecības iemaņu, teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču apguvē

Studiju programmas akadēmiskais personāls ir kvalitatīvs, pastāvīgi ceļ savu kvalifikāciju, piedalās semināros, konferencēs un kongresos Latvijā un ārzemēs, veic pētniecisko un metodisko darbu (2. pielikums). Iegūtā akadēmiskā personāla kvalifikācija, prasmes un iemaņas augstā līmenī nodrošina studējošajiem nepieciešamās iemaņas, teorētiskās zināšanas, prasmes un kompetences.


9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums

RSU Medicīnas fakultātes akadēmiskā maģistrantūras studiju programma „Biomedicīnā” ir pilna laika studijas un tiek finansētas no valsts budžeta, fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. Svarīgākie studiju programmu finansēšanas avoti atskaites periodā bija studiju procesa tiešais finansējums no valsts budžeta līdzekļiem. Salīdzinoši neliels īpatsvars programmu finansējumā ir fizisko un juridisko personu maksai par studijām.

Studenti 2009. gadā var pretendēt RSU izsludinātajā „Konkurss stipendijas saņemšanai dabaszinātnēs un veselības aprūpē”.

Rīgas Stradiņa universitāte nodrošina maģistrantiem pilnvērtīgu studiju procesam nepieciešamo telpu iekārtojumu, bibliotēkas, datoru un interneta pieejamību. Studijas notiek RSU dažādās filiālēs. Lai arī finanses ir ierobežotas, tomēr vairākas mācību telpas ir izremontētas un moderni iekārtotas. Atsevišķās auditorijās ir iespējams strādāt ar prezentācijas iekārtām, izmantojot projektoru un datorus, pārnēsājamos datorus. Daudzās auditorijās atrodas baltās tāfeles.

Akadēmiskās maģistrantūras studiju programmas „Biomedicīnā” studenti studiju procesā, pētījumu darbā, projektu realizēšanai, maģistra darba izstrādei var izmantot Rīgas Stradiņa universitātes teorētiskās bāzes un laboratorijas:

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultāte ar sekojošām katedrām:


 • Morfoloģijas katedra,

 • Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra,

 • Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra,

 • Farmakoloģijas katedra,

 • Humanitāro zinātņu katedra,

 • Sporta, uztura un pedagoģijas katedra,

 • Fizikas katedra.

Rīgas Stradiņa universitātes institūti:

 • Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas institūts,

 • Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts,

 • Rīgas Stradiņa universitātes Pārmantotā vēža institūts.

Rīgas Stradiņa universitātes laboratorijas:

 • Bioķīmijas laboratorija,

 • Biomehānikas laboratorija.

Studentiem ir iespēja izmantot arī vizuālās prezentācijas iekārtu un datorus. Datori tiek izmantoti pētnieciskajam darbam, sadarbības projektu realizēšanai, referātu un prezentāciju sagatavošanai, maģistrantūras ikdienas darbā.

Krāsu printeris tiek izmantots studentu darbu sagatavošanai un izdrukāšanai, citiem drukāšanas mērķiem un mācību materiālu noformēšanai.

Studentiem un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) akadēmiskajam personālam ir pastāvīga iespēja strādāt Internet tīklā, izmantot elektronisko pastu.

RSU nodrošina maģistrantiem pilnvērtīgu studiju procesam nepieciešamo telpu iekārtojumu, bibliotēkas, datoru un interneta pieejamību. Maģistranti var izmantot Informācijas centra datorus, kuri atrodas RSU bibliotēkā. Studenti studijām var izmantot RSU bibliotēku, kurā ir plašas un modernas telpas, pieejami datori ar Interneta pieslēgumu, kopētāji. Papildus maģistrantiem ir iespēja izmatot Interneta LR centrālās bibliotēkas resursus, izmantojot RSU mājas lapu. RSU bibliotēkas modelis ļauj koncentrēt līdzekļus jaunas informācijas iegūšanai. Zinātniskā, mācību, mācību metodiskā un uzziņu literatūra tiek koncentrēta vienuviet. Studijām nepieciešamā zinātniskā literatūra, mācību grāmatas un mācību metodiskie materiāli studiju priekšmetu programmu nodrošinājumam ir pieejami studentiem pēc pieprasījuma.

Lekciju un semināru telpas ir apgādātas ar kodoskopiem un labas kvalitātes tāfelēm. Pēc pasniedzēju pieprasījuma auditorijas nodrošina ar video aparatūru, multimediju projektoru.

Lai arī atjaunot grāmatu krājumus dažādu iemeslu dēļ ir sarežģīti, RSU katru gadu iegādājas mācību (profesionālo) literatūru un periodikas izdevumus, kas nodrošina studiju procesa īstenošanu.

Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka ir akreditēta, un tai piešķirts valsts nozīmes bibliotēkas statuss. 2005. gada 9. septembrī ar Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas resursiem un pakalpojumiem iepazinās MK Latvijas Bibliotēku padomes Bibliotēku akreditācijas komisija. Latvijas Bibliotēku padomes 2005. gada 20. septembra sēdē tika apstiprināts LBP Bibliotēku akreditācijas komisijas atzinums par Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas akreditāciju un tās atbilstību valsts nozīmes bibliotēkas statusam (LR Kultūras ministrijas Akreditācijas apliecība Nr. 7., 26.09.2005). Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas resursus internetā iespējams meklēt vairākos katalogos un datubāzēs.

Literatūras meklēšanai studentiem tiek piedāvātas Tiešsaistes datu bāzes: Letonika, LURSOFT datu bāze, NAIS (Normatīvo aktu informācijas sistēma), nozare. lv, ārzemju resursi, PubMed, EBSCO datu bāze, ProQuest, SAGE publications, Cambridge Journals, Science Direct, SpringerLink, OVID datu bāzes (kas piedāvā dažādu medicīnas nozaru pilnu tekstu datu bāzes). Pieejami dažādi medicīniskie žurnāli ar rakstu pilniem tekstiem. Grāmatas un žurnālus, kas nav Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas fondā, kā arī žurnālu rakstu pilnu tekstu kopijas iespējams pasūtīt no citām bibliotēkām izmantojot Starpbibliotēku abonementu. Žurnālu meklēšanas rezultātu sarakstā iekļautas arī saites uz atvērtās pieejas žurnāliem (Free Medical Journal, Free Full Text. com u.c.). Ir brīvpieejas elektronisko žurnālu datubāzēm medicīnā, ķīmijā, bioloģijā u. c. zinātnēs: ABC Chemistry, BioMedCentral, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Free Medical Journals, Plos – Public Library of Science. Bibliotēka piedāvā tiešsaistē vārdnīcas.
Yüklə 1,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə