Burun alt etiNİn cerrahiSİ (alt konka rezeksiyonu/DIŞa kirilmasi/koteriZASyonu/radyofrekansi) hasta biLGİlendiRİLMİŞ onam formuYüklə 273 Kb.
tarix25.01.2017
ölçüsü273 Kb.
#6411BURUN ALT ETİNİN CERRAHİSİ (ALT KONKA REZEKSİYONU/DIŞA KIRILMASI/KOTERİZASYONU/RADYOFREKANSI)

HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU


Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi

Lütfen formu dikkatlice okuyun ve soruları cevaplayınız.

Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda konulan “Konka hipertrofisi (burun eti irileşmesi)” teşhisi nedeniyle, size cerrahi girişim (Alt konka rezeksiyonu / koterizasyonu / radyofrekansı) gerektiği kararına varılmıştır. Tüm cerrahi işlemlerde olduğu gibi yapılan işlemin belirli riskleri vardır ve bunlar size anlatılacaktır. Bu girişimden önce size önemli bilgileri vermek istiyoruz. Bu yazılı formdaki temel bilgiler, size yapılacak olan ameliyat ve buna bağlı komplikasyonları (girişim sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilecek sorunları) açıklamada yardımcı olacaktır. Doktorunuz sizinle (veya çocuğunuzla) bütün soruların açıklanacağı özel bir görüşme yapacaktır. Bu görüşme sonrasında bu girişimin yapılıp yapılmayacağına, kendi serbest iradeniz ile karar vereceksiniz.

1- HASTALIĞINIZ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN HUSUSLAR

Burun yan duvarında yer alan konkalar (burun eti) her insanda bulunan, ancak değişik nedenlerden dolayı hacimleri arttığında burun tıkanıklığı ve burundan nefes almada güçlüğe neden olabilen yapılardır. Alt konka rezeksiyonu/koterizasyonu hacmi artmış ve ilaç tedavisi ile küçülmeyen alt konkanın (alt burun eti) hacminin cerrahi müdahale ile küçültülmesidir. Tüm cerrahi işlemlerde olduğu gibi yapılan işlemin belirli riskleri vardır ve bunlar size anlatılacaktır.


2- ÖNERİLEN TEDAVİ YÖNTEMİ

Bu hastalığın temel tedavisi cerrahidir. Lokal yada genel anestezi altında yapılan bu cerrahide alt konka (alt burun eti) hacmi cerrah müdahale ile azaltılır.


3- AMELİYATIN BAŞARI DÜZEYİ VE SÜRESİ

Bu ameliyatlarda başarı düzeyi yüksektir. Ancak radyofrekans yapılanlarda birden fazla radyofrekans tedavisi gerekebilir.


4- TEDAVİ YÖNTEMİNİN RİSKLERİ VE KOMPLİKASYONLARI

a- Sık görülebilen yan etkiler:

- Kanama

- Kabuklanma

- Sineşi (burun bölmesi ile konka arasında yapışıklık)

b- Nadir görülebilen yan etkiler:

- Enfeksiyon

- Atrofik rinit (aşırı küçültmeye bağlı burun işlevinde bozukluk)

c- Çok nadir görülebilen yan etkiler:

- Konka nekrozu (işlem sonrası konkanın yapısının bozulması)


5- VERİLEN İLAÇLARIN KULLANILIŞI VE YAN ETKİLERİ

Tedavi sürecince kullanılacak antibiyotiklere bağlı olarak görülebilecek yan etkiler, genellikle hafif ve kısa sürelidir. En sık görülen yan etkiler bulantı, kusma, ishal ve deride kızarıklıktır. Ağrı kesiciler nadiren alerjik ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Nadir olarak mide bulantısı görülebilir. Bu yan etkiler ilaç kesildiğinde ortadan kalkar. Kortikosteroidli burun spreyleri burun mukozasında batma, yanma, kuruma veya aksırma gibi hafif yan etkiler yapabilir. Nadir olarak, genellikle uzun süre kullananlarda burun orta bölümünde delinme (septal perforasyon) meydana gelebilir.


6- OLASI TEDAVİ SEÇENEKLERI VE RİSKLERİ

Cerrahiyi istemeyen hastalar, kortikosteroidli burun spreyleri kullanılarak burun etlerinin bir miktar küçülmesi sağlanması ile yetinmek zorunda kalırlar.


7- HASTANIN TEDAVİYİ KABUL ETMEMESİ DURUMUNDA ÜSTLENECEĞİ RİSKLER

Bu tedavi uygulanmadığı durumda şikayetlerinizin düzelmesi yada azalması beklenemez. Burun tıkanıklığı nedeniyle horlama ve uykuda nefes durmaları görülebilir. Bu da yaşam kalitenizi etkiler ve ileride kalp sorunu yaşama riskinizi arttırır.


Hastanın girişimin şekli, zamanı, yan etkileri, başarı oranı ve başarıdan ne kastedildiği,

girişim sonrası ile ilgili soruları:

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................
ÖNERİLER

Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

- En az 8 saat öncesinde aç kalmalı, hiçbir şey yememeli, içmemelisiniz.

- Kanamayı artırabilecek, kan sulandırıcı (aspirin gibi) ilaçları ve ağrı kesici ilaçları en az 7 gün öncesinden kesmelisiniz.

- Ameliyata giderken takma dişlerinizi, takılarınızı ve üzerinizdeki tüm metal malzemeleri çıkarmalısınız.Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar:

- Genel anestezi ile ameliyat olduysanız ameliyattan sonra en az 4 saat aç kalmalısınız.

- Tampon çıkarılması sonrası burnunuza uygulamanız gereken ilaçları düzenli kullanmalısınız.

- Tampon çıkarılması sonrasında erken dönemde olan rahat nefes alma, dokuların zaman içinde şişmesine bağlı olarak 6-12 saat içinde azalacak ve 10-15 gün içinde normale dönecektir.
Hekimin hasta hakkında bilmek istedikleri:

Lütfen ameliyat öncesi var olan teşhis edilmiş tüm hastalıklarınızı, aldığınız tüm ilaçlarınızı, varsa ailesel hastalıklarınızı, alerjik durumunuzu bildiriniz. Aşağıdaki soruları hastanemize geleceğiniz ameliyat randevu tarihinde cevaplayınız.

1. Yüksek kanama eğilimi (Örneğin küçük yaralanmalarda veya diş tedavisinde) var mı?

Hayır □ Evet □

2. Özel bir nedeni olmadan vücudunuzda çürükler oluşur mu veya kan bağı olan akrabalarınızda bununla ilgili belirtiler var mı?

Hayır □ Evet □

3. Siz/Çocuğunuz kan sulandırıcı ilaç (Örneğin aspirin) kullanıyor musunuz/kullanıyor mu?

Hayır □ Evet □

Siz/Çocuğunuz başka bir ilaç kullanıyor musunuz/kullanıyor mu?

Hayır □ Evet □

Kullanıyorsanız/Kullanıyorsa hangi ilacı? ..............

4. Alerji (Örneğin astım, saman nezlesi) veya aşırı duyarlılık (Örneğin flaster, lateks, gıda maddeleri, ilaçlar) var mı?

Hayır □ Evet □

5. Kalp veya akciğer (Örneğin kalp hastası, kalp ritm bozukluğu, yüksek tansiyon, astım) hastalığınız var mı veya kalp pili taşıyor musunuz?

Hayır □ Evet □

6. Müzmin (kronik) bir hastalığınız (Örneğin göz tansiyonu, sara) var mı?

Hayır □ Evet □

7. Guatr hastalığınız var mı?

Hayır □ Evet □

8. Diş proteziniz var mı (sıkı yapıştırılmamış protez, diş köprüsü veya yapma diş) veya sallanan dişleriniz var mı?

Hayır □ Evet □

9. Son altı hafta içinde aşı yapıldı mı?

Hayır □ Evet □

10. Akut (yeni başlamış) veya kronik (müzmin) bir enfeksiyon hastalığı (Örneğin karaciğer iltihabı, AIDS, verem) var mı?

Hayır □ Evet □

11. Doğurganlık yaşındaki bayanlar için: Hamile olma ihtimaliniz var mı?

Hayır □ Evet □


Hekimin bilgilendirme konuşmasına ait notları:

................................................................................................................................................

..............................

Hasta, veli veya vasinin onay açıklaması:

- Doktorum bana sağlık durumum ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı.

- Planlanan tedavi/ameliyatın ne olduğu, gerekliliği, ameliyatın seyri ve diğer tedavi seçenekleri, bunların riskleri, tedavi olmadığım taktirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, tedavinin başarı olasılığı ve yan etkileri hakkında ayrıntılı bilgi edindim.

- Ameliyatı gerçekleştirecek doktor dışında bir başka doktorun/doktorların da operasyona girebileceğini bilmekteyim. Ameliyatımın Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olması nedeniyle uzmanlık öğrencisi (asistan) doktorların da ameliyatımda bulunacağının bilincindeyim. Gerekirse işlemimin uygun eğitim ve uzmanlığa sahip akademisyen, cerrah veya uzman denetiminde asistan tarafından yapılmasını kabul ediyorum.

- Tedavi/ameliyattan önce ve sonra dikkat etmem gereken hususları anladım.

- Tütün ve Tütün Mamülleri: Ameliyatımın öncesinde veya sonrasında tütün ve tütün mamülleri (sigara, nargile, puro, pipo vs.) içmemin iyileşme sürecimin uzamasına ve uzun sürede kanser, kalp-damar hastalıklarına neden olabileceği bana anlatıldı. Eğer bu maddelerden herhangi birini kullanırsam yara iyileşme sorunlarıyla daha büyük bir oranda karşılaşma riskim olduğunu biliyorum.

- Tanı/tedavi/ameliyat sırasında benimle ilgili tüm dokümanların ve alınan örneklerin eğitim amaçlı kullanılabileceği açıklandı.

- Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtladı.

- Tedavi/ameliyat uygulayacak kişiler hakkında bilgi edindim.

- Aklım başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum. Ameliyatımın yapılmasını istiyorum.

- İstemediğim taktirde tedavi/ameliyata onam vermek zorunda olmadığımı ve/veya istediğim aşamada işlemi durdurabileceğimi biliyorum.

- Dokunun kullanımı: Benim durumumu tedavi etmek için tıbbi tanıda gerekli olmayan herhangi bir doku etik kurallar çerçevesinde etik komite tarafından incelenmiş ve araştırma onaylanmış olmak şartıyla tıbbi araştırma için kullanılabilir. Araştırma sonuçlarının hasta kimliğinin saklandığı sürece tıbbi literatürde yayınlanmasına onam veriyorum. Böyle bir çalışmaya katılmayı reddedebileceğimi ve bu reddin herhangi bir şekilde benim tedavimi olumsuz yönde etkilemeyeceğinin bilincindeyim. Cerrahi işlem sırasında çıkarılmış olabilen herhangi bir doku, tıbbi aygıt ya da vücut kısımlarının kullanımına onam veriyorum.

- Tıbbi araştırma: Tıbbi çalışma, tıbbi araştırma ve doktor eğitiminin ilerletilmesi için medikal kayıtlarımdan klinik bilgilerin gözden geçirilmesine kurumumdaki hasta gizliliği kurallarına bağlı kalınması şartıyla onam veriyorum. Araştırma sonuçlarının hasta gizliliği korunduğu sürece tıbbi literatürde yayınlanmasına onam veriyorum. Böyle bir çalışmaya katılmayı

reddedebileceğimi ve bu reddin herhangi bir şekilde benim tedavimi olumsuz yönde etkilemeyeceğinin bilincindeyim.

- Fotoğraf ve İzleyiciler: Yapılacak ameliyatın, vücudumun uygun kısımları dahil olmak üzere bilimsel, tıbbi ya da eğitim amacıyla fotoğraflanmasına ya da video kaydına resimlerin kimliğimi ortaya koymaması şartıyla onam veriyorum. Aynı zamanda, tıbbi eğitimi geliştirmek yararına ameliyat sırasında ameliyat odasına nitelikli gözlemcilerin alınmasını onaylıyorum.

İşlemin Tahmini Süresi :1 saat


Yukarıdaki bilgilerin hepsini okudum ve bu bilgilerden başka birçok sözlü bilgi verildi.
Tarafıma yapılan sözlü ve yazılı açıklamalardan tatmin olduğumu belirtirim. Yapılacak olan tedavi veya ameliyata, daha sonra çıkabilecek durumlarda yapılacak tüm tedavilere, yukarıda listelenen maddelere ve aynı zamanda bana yapılan sözlü açıklamalara kendimde olarak ve irademle onay veriyorum ve ben bu tedaviyi istiyorum.
Tarih : ......./......./........ Saat:..............

Hastanın bilinci açık ise;

Hastanın bilinci kapalı ve yanında

yasal temsilcisi var ise;

Hastanın

Adı Hasta Adı Soyadı:..............................................

Ad Adresi ............................................................

Telefon Numarası...............................................İmza:__Yasal_Temsilci*(Vasi)_ve_ya_Veli'>İmza:

Yasal Temsilci*(Vasi) ve ya Veli

H Hasta Adı Soyadı :.....................................................

Ad Adresi .........................................................................

Telefon Numarası............................................................İmza:

Doktor

Adı Soyadı:

İmza:


Şahit**:

Adı Soyadı:

İmza:

Hastanın şuuru kapalı ve yasal temsilcisi de yok ise onam formu iki uzman hekim tarafından imzalanır.ONM-F-230 Rev No:01 Rev.Tarihi:11.04.2012Yüklə 273 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə