Cü il tarixində əlavə edilmişdir 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?


) Bügel protezinin səthində ərpin və mikroorqanizmlərin az əmələ gəlməsi üçün nəyə diqqət edilməlidir?Yüklə 1,79 Mb.
səhifə8/16
tarix25.11.2016
ölçüsü1,79 Mb.
#119
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

495) Bügel protezinin səthində ərpin və mikroorqanizmlərin az əmələ gəlməsi üçün nəyə diqqət edilməlidir?

A) Düzgün dublikat model almağa

B) İstifadə edilən materialların spesifikliyinə

C) Seçilən dişlərin həcminə

D) Protez tökmə və cilalama pardaxlama texnologiyasına

E) Kontruksiya faktoruna


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 125
496) Çıxan protez gəzdirənlərdə protezin yəhərvari hissəsinin protez yatağında qızartı əmələ gatirməsinə səbəb nədir?

A) Dişlər arasında təmasın zəif olması

B) Yəhərvari hissənin çox hərəkətli olması

C) Dişləmin alçaq olması

D) Dişləmin hündür olması

E) Akrilin tərkibindəki qalıq monomer


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 126
497) Açılmış dublikat modelin səthinin yumşaq olmasının əsas səbəbi nədir?

A) Gips modelin özünə suyu çox çəkməsi

B) Gips modelin (dublikat formadan) vaxtından tez çıxarılması

C) Gips modelin (dublikat formadan) vaxtından gec çıxarılması

D) Gips modeldən tam quru halda istifadə edilməsi

E) Gips modelin ölçüdən lazımi qədər suyu özünə çəkə bilməməsi


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования "Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 128
498) Tam tökmə karkaslar almaq üçün dublikat model üzərində mum karkas modelləşdirməzdən öncə o nəyə məruz qalmalıdır?

A) Otaq temperaturunda olmalıdır

B) Soyudulmalıdır

C) Dondurulmalıdır

D) Qızdırılmalıdır

E) Qızdırılmamalıdır


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 87
499) Bügel protezlərində dilaltı qövsün klinik diş boyundan optimal məsafəsi nə qədər olmalıdır?

A) 10 mm


B) 6 mm

C) 2 mm


D) 4 mm

E) 8 mm
Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 63


500) Materiallardan hansı bilavasitə dubl model alma mərhələsində istifadə edilir?

A) Mum


B) Gel

C) Bərk gips

D) Silikon

E) Protokril


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 217
501) Materiallardan hansının dubl modeli almaq mərhələsində qızdırılıb əridilməsinə ehtiyac duyulur?

A) Gel


B) Mum

C) Silikon

D) Bərk gips

E) Protokril


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 246
502) Qarmaqlı bügel və kombinə edilmiş protezlər hazırlanarkən dublikat model hansı materialdan istifadə edilməklə alınır?

A) Plastmasdan

B) Silikondan

C) Tibbi gipsdən

D) Bərk gipsdən

E) Odadavamlı qəlib qatışığından


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 247
503) Standart qarnitur dişlər hansı formalarda istehsal edilirlər?

A) Sadalananların hamısı

B) Uzunsov

C) Pazvari

D) Kvadrat

E) Oval
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 101
504) Protez gəzdirənlərdə qalvanoz əlamətlərinin yaranmasına əsasən hansı faktorlar təsir edir?

A) Xəstə faktoru və materiallarının spesifikliyi

B) Xəstə faktoru, konstruksiya faktoru, texnoloji faktor və materialların spesifikliyi faktoru

C) Materialların spesifikliyi və konstruksiya faktoru

D) Texnoloji proses və xəstə faktoru

E) Konstruksiya faktoru və texnoloji proses faktoru


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 124
505) Protez gəzdirənlərdə hansı nozoloji vahidlər daha tez-tez rast gəlir?

A) Protez stomatiti, kserostomiya, oral dizesteziya,( purning mouth) sindromu, qlossadiniya

B) Purning mouth sindromu, oral dizesteziya

C) Yalnız protez stomatiti, qlossadiniya

D) Yalnız kserostomiya, qlossadiniya

E) Yalnız oral dizesteziya, protez stomatiti


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 124
506) Dental implantasiyanın tətbiqi stomatoloji xidmətin əsasən hansı bölməsini təmin edir?

A) Terapevtik reabilitasiya

B) Cərrahi reabilitasiya

C) Ortopedik reabilitasiya

D) Plastik reabilitasiya

E) Ortodontik reabilitasiya


Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн .

" Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 11


507) Üst tam dişsiz çənəyə stabilliyi yaxşı təmin edən implantüstü çıxan protez hazırlamaq üçün çənədə ən azı neçə implant olmalıdır?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 8

E) 6
Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн .

" Руководство по дентальной имплантологии "

Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 93


508) Alt tam dişsiz çənəyə stabilliyi yaxşı təmin edən implantüstü çıxan protez hazırlamaq üçün çənədə ən azı neçə implant olmalıdır?

A) 2


B) 3

C) 6


D) 4

E) 8
Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 93


509) İmplant üstü tam çıxan protez hazırlamaqdan ötrü çeynəmə gücünə normal dözə bilmək üçün üst çənəyə yerləşdirilən implantın diametrinin ən azı neçə mm olması məsləhət görülür?

A) 4


B) 2.5

C) 5


D) 3.2

E) 4.5
Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 93


510) İmplant üstü tam çıxan protez hazırlanmaqdan ötrü çeynəmə gücünə normal dözə bilmək üçün üst çənəyə yerləşdirilən implantın uzunluğunun ən azı neçə mm olması məsləhət görülür?

A) 9


B) 10

C) 8


D) 6

E) 5
Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 93


511) İmplant üstü tam çıxan protez hazırlanmaqdan ötrü çeynəmə gücünə normal dözə bilmək üçün alt çənəyə yerləşdirilən implantın diametrinin ən azı neçə mm olması məsləhət görülür?

A) 5


B) 4

C) 6


D) 8

E) 7
Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 93


512) Üst tam dişsiz çənəni çıxmayan implantüstü konstruksiyası ilə tam bərpa etmək üçün üst çənədə ən azı neçə implantın olması məsləhətdir?

A) 5


B) 2

C) 4


D) 6

E) 3
Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 97


513) Alt tam dişsiz çənəni çıxmayan implantüstü konstruksiyası ilə tam bərpa etmək üçün üst çənədə ən azı neçə implantın olması məsləhətdir?

A) 5


B) 2

C) 1


D) 4

E) 3
Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 97


514) İmplantüstü çıxmayan konstruksiyaların üzəri adətən hansı estetik materialla bərpa edilir?

A) Kompozit

B) Keramika

C) Akril

D) Qiymətli metal

E) Adi (sadə) metal


Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 97
515) Estetik üzlük materiallarının hansı xüsusiyyəti implantüstü karkasların üzərinin örtülməsi üçün daha əlverişli hesab edilir?

A) Tez korreksiya olunması (sürtülməsi) və zədələnmə zamanı asan bərpa edilməsi

B) Çətin korreksiya edilməsi (sürtülməsi) və zədələnmə zamanı asan bərpası

C) Asan korreksiya edilməsi və zədələnmə zamanı çətin bərpa edilməsi

D) Asan korreksiya edilməsi çətin və zədələnmə zamanı bərpa edilə bilməməsi

E) Çətin korreksiya edilməsi (sürtülməsi) və zədələnmə zamanı çətin bərpası


Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007
516) Dişsiz çənənin distal hissəsinə neçə implant qoymaq məsləhət görülür?

A) İki diş yerinə 1 implant

B) Üç diş yerinə 1 implant

C) Hər diş yerinə 1 implant

D) Dörd diş yerinə 1 implant

E) Qüsurun əvvəlinə və axırına hərəsinə 1 implant


Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 121
517) İki yanaşı paralel implantlar arasında məsafə nə qədər olmalıdır?

A) 1 mm


B) 3 mm

C) 4 mm

D) 5 mm

E) 2 mm
Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 121


518) İmplantlar və onların birləşdirici elementlərinin düzəldilən protezə münasibəti necə olmalıdır?

A) Protezlə əlaqəsi olmamalıdır

B) Protezin xaricində yerləşməlidir

C) Hissəvi olaraq protezin xaricində yerləşməlidir

D) Protezin daxilində yerləşməlidir

E) Hissəvi olaraq protezin daxilində yerləşməlidir


Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 121
519) İnteqrasiya olmuş implantın vertikal və horizontal istiqamətdə hərəkətliliyi nə qədərdir?

A) 8 mkm

B) 5 mkm

C) 20 mkm

D) 10 mkm

E) 3 mkm
Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 123


520) İmplantüstü konstruksiya təbii dişə birləşdirilərkən onlar arasında hərəkətlilik necə olmalıdır?

A) Tam hərəkətsizlilik

B) Zəif

C) Çox


D) Qismən hərəkətsizlik

E) Orta


Ədəbiyyat: Джон А.Хобкек Роджек М.Уансон Ллойд Вж.Дн. Сизн . " Руководство по дентальной имплантологии " Москва " МЕД пресс информ " 2007 стр. 123
521) Həkim stomatoloq klnisist gündəlik işində təbii diş rənginin təyini zamanı hansı parametrləri mütləq nəzərə almalıdır?

A) Təbii dişin pigmentasiayasına (ləkələrinə və s.), dişin işıqlığına, dişin ümumi rənginin tonuna (rəngçaları), dişin yarim şəffaflığına

B) Üzün dərisinin rəngini

C) Diş rənginin ümumi tonunu və ətraf selikli qişanın rəngini

D) Diş ətininin və yanağın rəngini

E) Dilin və diş ətininin rəngini


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 74
522) Diş rənginin ümumi tonu (rəng çaları) estetik stomatologiyada hansı keyfiyyəti müəyyənləşdirir?

A) Dişin şəffaflığını

B) Dişin işiqlılıq ( parıltılıq ) dərəcəsini

C) Bir rəng qrupunu digər rəng qrupundan ayıraraq konkret çalar qrupunu

D) Dişin pigmentasiyalaşma ( ləkə və s.) intensivliyini

E) Dişin yarım şəffaflığını


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 75
523) Diş rənginin təyinində beynəlxalq standart kimi qəbul edilən " V İ T A " firmasının rəng şkalası dişin ümumi rəngçalarını (tonunu) özündə necə birləşdirir?

A) A B C

B) A D

C) A B C D

D) A B D

E) A B
Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 75


524) Dişin ümumi rəng çaları ( tonu ) " V İ T A " şkalasının " C " qrupunda hansı rəngçalarını təyin edir?

A) Yaşımtıl – Boz

B) Narıncı – Sarı

C) Çəhrayı – Boz

D) Ağ – Qara

E) Qırmızımtıl – Qəhvəyi


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 75
525) Dişin ümumi rəng çalarını ( tonunu ) təyin etmək üçün otağın işıqlanması Kelvin şkalasına görə nə qədər olmalıdır?

A) 5000 K

B) 6000 K

C) 5500 K

D) 6500 K

E) 3000 K


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 69
526) Dişin işıqlılıq (parıltılılıq) dərəcəsini müəyyən etmək üçün işçi otağın işıqlanma dərəcəsi Kelvin şkalasına görə nə qədər olmalıdır?

A) 5500 K

B) 5000 K

C) 3000 K

D) 6500 K

E) 6000 K


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 69
527) Maddənin (cisim) üzərinə ultrabənövşəyi şüalar düşdükdə özündən xüsusi görünən işıq əks etdirməsi nə adlanır?

A) Fotolüminessensiya

B) Flüoressensiya

C) Şəffaflıq

D) Opalessensiya

E) Fosforessensiya


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 71
528) Maddənin (cisim) üzərinə ultrabənövşəyi şüaların düşməsi dayandırıldıqdan sonra, özündən ətrafa görünən işıq saçması nə adlanır?

A) Transmissiya

B) Fosforessensiya

C) Fotolüminessensiya

D) Flüoreessensiya

E) Opalessensiya


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 71
529) Maddənin (cismin) üzərinə ultrabənövşəyi şüalar yalnız düzdüyü anda özündən görünən işiq əks etdirməsi nə adlanır?

A) Transmissiya

B) Fosforessensiya

C) Flüoreessensiya

D) Opalessensiya

E) Fotolüminessensiya


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 71
530) Müasir keramik tozlara qatılan fotolüminessent maddələr hazır diş protezində hansı effekti gücləndirir?

A) Yarım şəffaflıq

B) Tutqunluq

C) Piqmentlilik

D) İşıqlılıq ( parıltılıq )

E) Şəffaflıq


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 72
531) Diş emalının optik xüsusiyyətlərinə hansı aiddir?

A) Yarım şəffaflıq

B) Opalessensiya

C) Flüoressensiya

D) Fosforessensiya

E) Şəffaflıq


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 72
532) Yomomofoya görə dünya əhalisinin dişlərinin ümumi rəng çaları (tonu) V İ T A şkalasının hansı qrupuna uyğun gəlir?

A) A və C

B) A

C) A B CD) B D

E) C D
Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 82


533) Diş rəngini təyin edərkən otağın hansı işıqlanma mühitindən istifadə etmək vacibdir?

A) Tutqun işıqlı otaq şəraiti

B) Yalnız süni kabinet işığı

C) Qaranlıq mühit

D) Təbii işıq, süni kabinet işığı və tutqun işıqlanmış şərait

E) Yalnız təbii işıq


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 90
534) Enql təsnifatı əsasında dişləm neçə sinfə bölünür?

A) 4


B) 1

C) 2


D) 5

E) 3
Ədəbiyyat: Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Фадеев Р.А. "Ортодонтия", М., 2005, с 7


535) Aşağıdakılardan hansı Veberə görə çeynəmə əzələlərinin ikitərəfli sıxmada mütləq gücünü göstərir?

A) 780


B) 300

C) 100


D) 390

E) 195
Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008


536) Aşağı çənəni önə doğru hərəkət etdirən əzələ hansıdır?

A) Geniohyoideus

B) Mylohyoideus

C) Digastricus

D) Temporalis

E) Pterigoideus lateralis


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
537) Bertoni qıfıllı aparatın funksiyası nədir?

A) Böyük azı dişləri distalizə edir

B) Protruziyanı aradan qaldırır

C) Aşağı çənəni genişləndirir

D) Yuxarı çənəni genişləndirir

E) Yuxarı çənənin eyni zamanda uzadılması və genişləndirilməsini mümkün edir


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
538) Uşaqlarda neçə süd dişi olur?

A) 20


B) 32

C) 26


D) 24

E) 28
Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 184


539) Frenkel aparatı hansı növ texnikaya aiddir?

A) Mexaniki

B) Ağızdankənar

C) Funksional

D) Kombinə olunmuş

E) Çıxmayan


Ədəbiyyat: У.Проффит "Современная ортодонтия", М., 2006, с. 286-303
540) Süd kəsici dişlərin köklərinin formalaşması neçə yaşında bitir?

A) 4


B) 6

C) 5


D) 3

E) 2
Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008


541) Süd köpək dişlərinin köklərinin formalaşması neçə yaşında bitir?

A) 3-5


B) 8

C) 7


D) 5-6

E) 6
Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 184


542) Daimi kəsici dişlərin köklərinin formalaşması neçə yaşında bitir?

A) 13-15


B) 16-17

C) 12


D) 10-11

E) 15
Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 182-183


543) Kiçik azı dişlərin köklərinin formalaşması neçə yaşında bitir?

A) 18-19


B) 17-18

C) 16


D) 12-14

E) 15
Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 182-183


544) Suda flörun tərkibi hansı dərəcəyə çatdıqda flüorozun destruktiv forması əmələ gəlir?

A) 7-9 mq/l

B) 0,5 mq/l

C) 2-3 mq/l

D) 4-6 mq/l

E) 1 mq/l


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
545) "Froq aplayans" adlı aparatın funksiyası nədən ibarətdir?

A) Üçtərəfli genişləndirmə

B) Altıncı dişlərin distalizasiyası

C) Aşağı çənənin genişləndirməsi

D) Sektoral genişləndirmə

E) Yuxarı çənənin genişləndirməsi


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
546) Uşaqlarda pulpanın tərkibindəi neçə faiz su var?

A) 98%


B) 50%

C) 85%


D) 90%

E) 95%
Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008


547) Uşaqlarda periodontitin ən çox rast gələn forması hansıdır?

A) Xroniki qranulomatoz periodontit

B) Xroniki qranulyasiyaedici periodontit

C) Kəskin periodontit

D) Xroniki periodontitin kəskinləşməsi

E) Xroniki fibroz periodontit


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
548) Enql təsnifatının 2-ci sinfində neçə yarım sinif var?

A) 2


B) 1

C) 5


D) 3

E) 4
Ədəbiyyat: Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Фадеев Р.А. "Ортодонтия", М., 2005, с 8549) Çənələrin ölçü anomaliyalarına hansı aiddir?

A) Dərin dişləm

B) Mezial dişləm

C) Proqnatiya

D) Makroqnatiya

E) Adentiya


Ədəbiyyat: Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Фадеев Р.А. "Ортодонтия", М., 2005, с 10
550) Çənələrin kəlləyə münasib yerləşməsinin anomaliyalarına hansı aiddir?

A) Makroqnatiya

B) Mezial dişləm

C) Proqnatiya

D) Mikroqnatiya

E) Makrodentiya


Ədəbiyyat: Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Фадеев Р.А. "Ортодонтия", М., 2005, с 10
551) Diş sıralarının bir-birinə münasibətinin anomaliyalarına hansı aiddir?

A) Mikrodentiya

B) Makrodentiya

C) Proqnatiya

D) Makroqnatiya

E) Dərin dişləm


Ədəbiyyat: Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Фадеев Р.А. "Ортодонтия", М., 2005, с 9
552) Dişləmin anomaliyaların müayinəsi, profilaktikası və müalicəsi ilə məşğul olan stomatologiya bölməsi necə adlanır?

A) Cərrahi stomatologiya

B) Ortodontiya

C) Dental implantologiya

D) Ortopediya

E) Terapevtik stomatologiya


Ədəbiyyat: Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н. "Ортодонтия", М., 2008, с. 11
553) Çıxarılmayan ortodontik texnikaya nə aiddir?

A) Sanders aparatı

B) Frenkel aparatı

C) Breket sistemi

D) Tvin blok

E) Bryukl aparatı


Ədəbiyyat: Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н. "Ортодонтия", М., 2008, с. 150
554) Ağızdankənar aparatlara hansı aiddir?

A) Frenkel II aparatı

B) Delyar maskası

C) Sanders aparatı

D) Bryukl aparatı

E) Frenkel III aparatı


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
555) Dişlərin çıxması anomaliyalarına hansı aiddir?

A) Adentiya

B) Makrodetiya

C) Retensiya

D) Hipoplaziya

E) Mikrodentiya


Ədəbiyyat: Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Фадеев Р.А. "Ортодонтия", М., 2005, с 10
556) Diş sayının anomaliyalarına hansı aiddir?

A) Adentiya

B) Hipoplaziya

C) Retensiya

D) Makrodentiya

E) Mikrodentiya


Ədəbiyyat: Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Фадеев Р.А. "Ортодонтия", М., 2005, с 9
557) Yuxarı mikrognatiyanın müalicəsi üçün istifadə edilən ağızdankənar aparat hansıdır?

A) Delyar maskası

B) Tvin blok

C) Üz qövsü

D) Bryukl aparatı

E) Froq aplayans


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
558) Aşağıdakı üsullardan hansı gicgah-çənə oynağının hemodinamikasının vəziyyətini göstərir?

A) Telerentgenoqrafiya

B) Sefalometriya

C) Reoqrafiya

D) Ortopantomoqrafiya

E) Mioqrafiya


Ədəbiyyat: Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Фадеев Р.А. "Ортодонтия", М., 2005, с 33
559) Uşaqlarda ilk daimi dişlər neçə yaşında çıxır?

A) 6 ay


B) 8 yaş

C) 6 yaş


D) 12 ay

E) 7 yaş
Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 182-183


560) Çıxarılan ortodontik aparatlarda yelpikvari qıfılın istifadəsinin məqsədi nədir?

A) Yuxarı çənədə frontal hissənin genişləndirməsi

B) Üçtərəfli genişləndirmə

C) Sektoral təsir

D) İki tərəfli genişləndirmə

E) Böyük azı dişlərinin distalizasiyası


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
561) Uşaqlarda dişlərin fissuralarının hermetizasiyası hansı preparatlarla həyata keçirilir?

A) Rezorsin

B) Amalqama

C) Silidont

D) Silantlar

E) Formalin


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
Yüklə 1,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin