Cü il tarixində əlavə edilmişdir 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?


) Xroniki sialoadenitdə müşahidə olunan əsas əlamət?Yüklə 1,79 Mb.
səhifə11/16
tarix25.11.2016
ölçüsü1,79 Mb.
#119
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

713) Xroniki sialoadenitdə müşahidə olunan əsas əlamət?

A) Olbrayt sindromu

B) Kəskin stomatit

C) Sekretor funksiyanın enməsi

D) Reflektor hipersalivasiya

E) Duodenal refluks


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.400
714) Xroniki parenximatoz sialoadenit nə ilə xarakterizə olunur?

A) Parenximanın total ödemi ilə

B) Xırda irinli boşluqların əmələ gəlməsi ilə

C) Epitelizasiya ilə

D) Stromanın əriməsi ilə

E) Birləşdirici toxumanın böyüməsi ilə (çoxalması ilə)


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.401
715) Xroniki interstisial sialoadenit nə ilə xarakterizə olunur?

A) Xırda irinli boşluqların əmələ gəlməsi ilə

B) Epitelizasiya ilə

C) Parenximanın total ödem ilə

D) Stromanın əriməsi ilə

E) Birləşdirici toxumanın böyüməsi ilə (çoxalması ilə)


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.403
716) Sialodenit nəyin zədələnməsi ilə xarakterizə olunur?

A) Vəzin parenximasının

B) Vəzin stromasının

C) Çıxarıcı axacaqların sistemlərinin

D) Vəz daxili limfa düyünlərinin

E) Epitelinin


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.405
717) Parenximatoz sialoadenitin kəskinləşməsinin ümumi şəkli nə ilə xarakterizə olunur?

A) Ağrı,vəzin şişməsi, irinli tüpürcəklə

B) Ağrı, hipersalivasiya ilə

C) Vəzin cüzi bərkiməsi ilə

D) Ağrı, vəzin şişməsi, hiposalivasiya ilə

E) Stromanın zədələnməsilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.406
718) Alt çənənin sınıqları zamanı rentgenoloji müayinədə ilk bitişmə əlamətləri neçə gündən sonra müşahidə olunur?

A) 15-25

B) 35-45

C) 25-35

D) 45-55

E) 55-65


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.483
719) Kalkulyoz sialoadenitin əsas kliniki əlaməti hansıdır?

A) Vəzdə ağrı

B) Hipersalivasiya

C) Qida qəbulu zamanı vəzin şişməsi

D) Hiposalivasiya

E) Axacağın girəcəyinin iltihabı


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.406
720) Parenximatoz sialoadenitin kontrast sialoqramması nə ilə xarakterizə olunur?

A) Vəzidə çoxlu sayda boşluqların olması ilə

B) Əsas axacağın genişlənməsi ilə

C) Yalnız konturların dəqiq olması ilə

D) Axacaqlarının daralması ilə

E) Əsas axacağın genişlənməsi və konturların dəqiq olması ilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.407
721) İnterstisial sialoadenitin kontrast sialoqramması nə ilə xarakterizə olunur?

A) Vəzidə çoxlu sayda boşluqların olması ilə

B) Əsas axacağın genişlənməsi ilə

C) Konturların dəqiq olması ilə

D) Axacaqların daralması ilə

E) II –III sıra axacaqlarının ampul genişlənməsi ilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.408
722) Xroniki sialoadenitlərdə cərrahi müdaxilə nə zaman aparılır?

A) Vəzidə çoxlu sayda boşluqlar olan zaman

B) Axacaqlardan irinli ifrazatın olması zamanı

C) Güclü ağrılar olan zaman

D) Vəzin şişməsində

E) Konservativ müalicənin qeyri-effektivliyi zamanı


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.411
723) Ağız suyu vəzilərinin xroniki iltihabı xəstəliklərinə hansı aid edilir?

A) Bexçet sindromu

B) Epidemik parotit

C) Şeqren xəsətəliyi

D) Mikuliç xəstəliyi

E) İnterstisial sialoadenit


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.412
724) İnterstisial sialoadenitin ağırlaşmasının klinik şəkli nə ilə xarakterizə olunur?

A) Ağrı , vəzin şişməsi , irinli ifrazatın olması ilə

B) Ağrı, hipersalivasiya ilə

C) Ağrı , vəzin şişməsi, hiposalivasiya ilə

D) Vəzin cüzi bərkiməsi ilə

E) Vəzin cüzi bərkiməsi, hipersalivasiya ilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.415
725) Hansı dişləmdə oynaq qabarcığının vəziyyəti ən hündürdür?

A) Progenik

B) Ortognatik

C) Proqnatik

D) Dərin

E) Açıq
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.483


726) Sialolitiaz daha çox hansı vəzidə rast gəlinir?

A) Kiçik üst damaq vəzilərində

B) Qulaqaltı

C) Çənəaltı

D) Dilaltı

E) Kiçik ağız suyu


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.415
727) Ağız suyu vəzisinin konkrementinin diaqnostikası üçün istifadə olunan əlavə müayinə metodu hansıdır?

A) Radioizotop

B) Kontrast sialoqrafiya

C) Perkussiya

D) Rentgenoloji

E) Sitoloji


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.416
728) Kalkulyoz sialoadenitin əsas klinik əlamətləri hansılardır?

A) Hipersalivasiya

B) Vəzidə daimi ağrının olması

C) Ağız suyunun ifrazı zamanı ağrının olması

D) Hiposalivasiya

E) İrinli ifrazatın olması


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.416
729) Çənəaltı ağız suyu vəzisində konkrementin diaqnostikası üçün daha çox hansı müayinə metodu aparılır?

A) Çənəaltı ağız suyu vəzisinin tomoqrafiyasını

B) Çənəaltı ağız suyu vəzisinin rentgenoqrafiyası

C) Ortopantomoqrammanı

D) Ağız boşluğu dibinin ağızdaxili rentgenoqrafiyası

E) Alt çənə cisminin rentgenoqrafiyası


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.425
730) Kontrast sialoqrafiya konkrementin diaqnostikası üçün harada tətbiq edilir?

A) Ağız suyu vəzilərinin axacaqlarında

B) Alt çənədə

C) Limfa vəzlərində

D) Üst çənədə

E) Ağız suyu vəzilərində


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.426
731) Ağız suyu vəzilərinin daşı xəstəliyi zamanı kontrast sialoqrafiya nə məqsədlə istifadə olunur?

A) Axacağın genişləndirilməsi məqsədilə

B) Axacağın daralması məqsədi ilə

C) Daşın çıxarılması üçün

D) İltihabın aradan qaldırılması məqsədilə

E) Diaqnozu dəqiqləşdirmək məqsədilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.426
732) Ağız suyu vəzisinin daşı xəstəliyinin müalicəsinin əsas metodu hansıdır?

A) Kimyəvi müalicə

B) Fizioterapiya

C) Autohemoterapiya

D) Cərrahi müalicə

E) Hormonoterapiya


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.429
733) Ağız suyu vəzisinin daşı xəstəliyinin müalicəsinin əsas cərrahi metodu hansıdır?

A) Çıxarıcı axacağın plastikası

B) Konkrementin çıxarılması

C) Vəzin ekstirpasiyası

D) Vartonov axacağının yarılması

E) Yuxarıdakı variant üzrə boyun toxumasının futlyar-fassial yarılması


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.429
734) Kalkulyoz sialoadenitin əmələ gəlməsinin əsas səbəbi nədir?

A) Kəskin stomatit

B) Mineral mübadilənin pozulması

C) Sekretor funksiyanın aşağı düşməsi

D) Reflektor hipersalivasiya

E) Olbrayt sindromu


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.429
735) Konkrementin vəzə yeridilməsinin profilaktikası üçün Vartonov axacağından çıxarılması zamanı hansı taktikanı həyata kecirtmək lazımdır?

A) Mil salınması

B) Axacağın öndən tikilməsi

C) Distal tikmə

D) Antibiotiklərin verilməsi

E) Axacağın doldurulması


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.430
736) Kalkulyoz sialoadenitin ağırlaşması nə ola bilər?

A) Nevralgiya

B) Olbrayt sindromu

C) Mineral mübadilənin pozulması

D) Abses

E) Reflektor hipersalivasiya


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.430
737) Konkrementin Vartonov axacağından çıxarılmasından sonra nə etmək lazımdır?

A) Qat-qat yaranın hər tərəfini tikmək

B) Axacağı drenajlamaq

C) Yaranı yodoformlu tamponla bağlamaq

D) Axacağın hər tərəfini tikmək

E) Axacağı hissəvi tikmək


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.420
738) Ağız suyu vəzisinin daşı xəstəliyində əməliyyatdan sonra hansı müalicə metodu tətbiq olunmalıdır?

A) Fizioterapiya

B) Şüa terapiyası

C) Hormonoterapiya

D) İmmunoterapiya

E) Kimyəvi terapiya


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.415
739) Ranula nədir?

A) Çənəaltı ağız suyu vəzisinin şişi

B) Dilaltı ağız suyu vəzisinin şişi

C) Dilaltı ağız suyu vəzisinin kistası

D) Çənəaltı ağız suyu vəzisinin kistası

E) Qulaqaltı ağız suyu vəzisinin kistası


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.415
740) Kiçik ağız suyu vəzisinin retension kistalarınn cərrahi müalicəsi nədən ibarətdir?

A) Kistanın çıxarılması vəzin bir hissəsi ilə birlikdə

B) Kistanın vəzi ilə birlikdə çıxarılması

C) Kistanın çıxarılması vəzin yarısı ilə birlikdə

D) Kistanın çıxarılması vəzi ilə və ətraf toxumalarla birlikdə

E) Təkcə kistanın çıxarılması


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.415
741) Kiçik ağız suyu vəzilərinin retension kistalarının çıxarılmasında hansı hissə yarılır?

A) Ətraf toxumalar və vəzi ilə kista, selikli qişanın bir hissəsi

B) Kista

C) Vəzi ilə kista və selikli qişanın bir hissəsi

D) Kistanın qişasının bir hissəsi

E) Selikli qişa


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.420
742) Retension kistaların çıxarılmasından sonra yaranın tikilməsi zamanı hansı tikişdən istifadə edirlər?

A) Büzücü

B) Düyünlü

C) П - şəkilli

D) Kosmetik

E) Fasiləsiz


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.419
743) Ranulanın müalicəsinin əsas cərrahi metodu nədir?

A) Kistanın çıxarılması çənəaltı ağız suyu vəzisi ilə birlikdə

B) Kistanın çıxarılması dilaltı və çənəaltı ağız suyu vəziləri ilə birlikdə

C) Kistanın çıxarılması ətraf toxumalarla birlikdə

D) Kistanın çıxarılması dilaltı ağız suyu vəzisi ilə birlikdə

E) Kistanın çıxarılması selikli qişanın hissələri ilə birlikdə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.420
744) Xoşxassəli ağız suyu vəzilərinin şişlərinin kliniki şəkli nə ilə xarakterizə olunur?

A) Olbrayt sindromu ilə

B) Ağrı ilə, vəzin kiçilməsi ilə, hipersalivasiya ilə

C) Vəzidə ağrısız düyünlə, ətraf toxumlarla lehimlənməmiş (birləşməmiş)

D) Ağrı ilə, vəzin böyüməsi ilə, hiposalivasiya ilə

E) Vəzinin cüzi bərkiməsi ilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.421
745) Bədxassəli ağız suyu vəzilərinin şişlərinin kliniki şəkli nə ilə xarakterizə olunur?

A) Vəzinin cüzi bərkiməsi ilə

B) Olbrayt sindromu ilə

C) Vəzidə məhdud hərəkətli zəif ağrılı düyünlə

D) Ağrı ilə, vəzin kiçilməsi ilə

E) Ağrı ilə, vəzin böyüməsi ilə, hipersalivasiya ilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.422
746) Göz-altı nahiyyənin yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Almacıq sümüyü

B) Armudvari dəliyin kənarı

C) Gicgah-çənə tikişi

D) Göz yuvasının aşağı sərhədi

E) Yuxarı çənənin alveolyar çıxıntısı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
747) Göz-altı nahiyyəsinin medial sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Almacıq sümüyü

B) Gicgah-çənə tikişi

C) Armudvari dəliyin kənarı

D) Yuxarı çənənin alveolyar çıxıntısı

E) Göz yuvasının aşağı sərhəddi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
748) Göz-altı nahiyənin lateral sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Almacıq sümüyü

B) Göz yuvasının aşağı sərhəddi

C) Armudvari dəliyin kənarı

D) Yuxarı çənənin alveolyar çıxıntısı

E) Gicgah-çənə tikişi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
749) Almacıq nahiyəsinin yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Yanaq nahiyəsinin ön-yuxarı hissəsi

B) Almacıq-çənə tikişi

C) Almacıq nahiyəsinin ön-aşağı hissəsi, göz yuvasının aşağı kənarı

D) Almacıq-gicgah tikişi

E) Yuxarı çənənin alveolyar çıxıntısı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
750) Almacıq nahiyəsinin aşağı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Yanaq nahiyəsinin ön-yuxarı hissəsi

B) Almacıq-çənə tikişi

C) Almacıq-gicgah tikişi

D) Yuxarı çənənin alveolyar çıxıntısı

E) Almacıq nahiyəsinin ön-aşağı hissəsi, göz yuvasının aşağı kənarı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
751) Almacıq nahiyəsinin ön sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Almacıq nahiyəsinin ön-aşağı hissəsi, göz yuvasının aşağı kənarı

B) Almacıq-gicgah tikişi

C) Almacıq-çənə tikişi

D) Yuxarı çənənin alveolyar çıxıntısı

E) Yanaq nahiyəsinin ön-yuxarı hissəsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
752) Almacıq nahiyəsinin arxa sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Almacıq nahiyəsinin ön-aşağı hissəsi, göz yuvasının aşağı kənarı

B) Yanaq nahiyəsinin ön-yuxarı hissəsi

C) Almacıq-çənə tikişi

D) Almacıq-gicgah tikişi

E) Yuxarı çənənin alveolyar çıxıntısı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
753) Yanaq nahiyəsinin yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) M. masseter-in yuxarı kənarı

B) Aşağı çənənin aşağı kənarı

C) Yuxarı çənənin alveolyar çıxıntısı

D) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı

E) Göz yuvasının sərhədləri


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
754) Yanaq nahiyəsinin aşağı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Yuxarı çənənin alveolyar çıxıntısı

B) Aşağı çənənin aşağı kənarı

C) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı

D) M. masseter-in yuxarı kənarı

E) Göz yuvasının sərhədləri


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
755) Gicgah-altı çuxurun yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Qanadvari çıxıntının kənar lövhəsi

B) Yuxarı çənənin tuberi

C) Bizvari çıxıntı

D) Əsas sümüyün almacıq-altı çuxuru

E) Yanaq-udlaq fassiyası


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
756) Gicgah-altı çuxurun aşağı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Bizvari çıxıntı

B) Əsas sümüyün almacıq-altı çuxuru

C) Yanaq-udlaq fassiyası

D) Qanadvari çıxıntının kənar lövhəsi

E) Yuxarı çənənin tuberi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
757) Gicgah-altı çuxurun ön sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Qanadvari çıxıntının kənar lövhəsi

B) Əsas sümüyün almacıq-altı çuxuru

C) Yuxarı çənənin tuberi

D) Bizvari çıxıntı

E) Yanaq-udlaq fassiyası


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
758) Gicgah-altı çuxurun arxa sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Yuxarı çənənin tuberi

B) Yanaq-udlaq fassiyası

C) Əsas sümüyün almacıq-altı çuxuru

D) Qanadvari çıxıntının kənar lövhəsi

E) Bizvari çıxıntı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
759) Gicgah-altı çuxurun daxili sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Yuxarı çənənin tuberi

B) Qanadvari çıxıntının kənar lövhəsi

C) Bizvari çıxıntı

D) Yanaq-udlaq fassiyası

E) Əsas sümüyün almacıq-altı çuxuru


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
760) Gicgah-altı çuxurun kənar sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Yuxarı çənənin tuberi

B) Əsas sümüyün almacıq-altı çuxuru

C) Aşağı çənənin budağının daxili səthi

D) Yanaq-udlaq fassiyası

E) Bizvari çıxıntı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
761) Gicgah-altı çuxurun ön sərhədinə hansı hissə aiddir?

A) Bizvari çıxıntı

B) Yuxarı çənənin tuberi

C) Əsas sümüyün almacıq-altı çuxuru

D) Qanadvari çıxıntının kənar lövhəsi

E) Yanaq-udlaq fassiyası


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
762) Gicgah nahiyyəsinin aşağı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Almacıq sümüyünün alın çıxıntısı

B) Almacıq qövsü

C) Gicgah xətti

D) Əsas sümüyünün gicgah-altı çuxuru

E) Gicgah sümüyünün axçası


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
763) Gicgah nahiyyəsinin ön sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Gicgah xətti

B) Almacıq sümüyünün alın çıxıntısı

C) Gicgah sümüyünün axçası

D) Almacıq qövsü

E) Əsas sümüyünün gicgah-altı çuxuru


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
764) Gicgah nahiyəsinin daxili sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Almacıq qövsü

B) Gicgah xətti

C) Gicgah sümüyünün pullu hissəsi

D) Almacıq sümüyünün alın çıxıntısı

E) Əsas sümüyünün gicgah-altı çuxuru


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
765) Gicgah nahiyəsinin kənar sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Gicgah xətti

B) Əsas sümüyünün gicgah-altı çuxuru

C) Almacıq sümüyünün alın çıxıntısı

D) Almacıq qövsü

E) Gicgah sümüyünün pullu hissəsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
766) Qulaq-ətrafı-çeynəmə nahiyəsinin yuxarı sərhədinə hansı hissə aiddir?

A) Əsas sümüyünün gicgah-altı çuxuru

B) Aşağı çənənin budağının arxa kənarı

C) Aşağı çənənin budağının aşağı kənarı

D) M. masseter-in yuxarı kənarı

E) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
767) Qulaq-ətrafı çeynəmə nahiyyəsinin aşağı sərhədinə hansı hissə aiddir?

A) Aşağı çənənin budağının arxa kənarı

B) M. masseter-in yuxarı kənarı

C) Almacıq qövsü

D) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı

E) Aşağı çənənin budağının aşağı kənarı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
768) Qulaq-ətrafı-çeynəmə nahiyyəsinin ön sərhədinə hansı hissə aiddir?

A) Almacıq qövsü

B) Aşağı çənənin budağının aşağı kənarı

C) Aşağı çənənin budağının arxa kənarı

D) M. masseter-in yuxarı kənarı

E) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
769) Qulaq-ətrafı-çeynəmə nahiyyəsinin arxa sərhədinə hansı hissə aiddir?

A) Almacıq qövsü

B) Aşağı çənənin budağının aşağı kənarı

C) Aşağı çənənin budağının arxa kənarı

D) M. masseter-in yuxarı kənarı

E) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
770) Çənə-arxası nahiyyəsinin yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Gicgah sümüyünün pullu hissəsi

B) Almacıq sümüyünün alın çıxıntısı

C) Almacıq qövsü

D) Əsas sümüyünün gicgah-altı çuxuru

E) Gicgah xətti


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
771) Çənə-arxası nahiyyəsinin yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Xarici qulaq keçəcəyi

B) Qulaqətrafı-çeynəmə fassiyası

C) Bizvari çıxıntı

D) Məməvari çıxıntı

E) Gl. parotis-in aşağı qütbü


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
772) Çənə-arxası nahiyyəsinin ön sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Bizvari çıxıntı

B) Xarici qulaq keçəcəyi

C) Alt çənənin budağının arxa kənarı

D) Gl. parotis-in aşağə qütbü

E) Məməvari çıxıntı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
773) Çənə-arxası nahiyyəsinin arxa sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Xarici qulaq keçəcəyi

B) Bizvari çıxıntı

C) Məməvari çıxıntı

D) Gl. parotis-in aşağı qütbü

E) Qulaqətrafı-çeynəmə fassiyası


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
774) Çənə-arxası nahiyənin daxili sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Məməvari çıxıntı

B) Xarici qulaq keçəcəyi

C) Bizvari çıxıntı

D) Gl. parotis-in aşağı qütbü

E) Qulaqətrafı-çeynəmə fassiyası


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
775) Çənə-arxası nahiyyəsinin kənar sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Qulaqətrafı-çeynəmə fassiyası

B) Bizvari çıxıntı

C) Xarici qulaq keçəcəyi

D) Məməvari çıxıntı

E) Alt çənənin budağının arxa kənarı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
776) Qanadvari-çənə sahəsinin xarici sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Yanaq-udlaq tikişi

B) Məməvari çıxıntı

C) Alt çənənin budağının daxili səthi

D) Qanadabənzər-arası fassiya

E) Medial qanadvari əzələnin xarici səthi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
777) Qanadvari-çənə sahəsinin daxili arxa və aşağı sərhədinə hansı hissə aiddir?

A) Medial qanadvari əzələnin xarici səthi

B) Qanadabənzər-arası fassiya

C) Məməvari çıxıntı

D) Alt çənənin budağının daxili səthi

E) Yanaq-udlaq tikişi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
778) Qanadvari-çənə sahəsinin yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Alt çənənin budağının daxili səthi

B) Medial qanadvari əzələnin xarici səthi

C) Məməvari çıxıntı

D) Qanadabənzər-arası fassiya

E) Yanaq-udlaq tikişi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
779) Qanadvari-çənə sahəsinin ön sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Yanaq-udlaq tikişi

B) Qanadabənzər-arası fassiya

C) Medial qanadvari əzələnin xarici səthi

D) Alt çənənin budağının daxili səthi

E) Məməvari çıxıntı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
Yüklə 1,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə