Cü il tarixində əlavə edilmişdir 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?


) Düz üsulla taxmanın mum modeli harda hazırlanır?Yüklə 1,79 Mb.
səhifə15/16
tarix25.11.2016
ölçüsü1,79 Mb.
#119
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

931) Düz üsulla taxmanın mum modeli harda hazırlanır?
A) Gümüş amalqamadan hazırlanmış modelin üzərində

B) Kombinəedilmiş modelin üzərində

C) Supergipsdən hazırlanmış modelin üzərində

D) Yığılma modelin üzərində

E) Bilavasitə ağız boşluğunda
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
932) Dişlərin sərt toxumalarının patoloji sürtünməsi zamanı diş boşluğunda hansı dəyişiklik əmələ gəlir?

A) Pulpa nekrozlaşır

B) Kiçilir

C) Dentikl əmələ gəlir

D) Böyüyür

E) Dəyişmir


Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
933) Taxmaların sementdən qopmasına səbəb nə olur?
A) Ağız boşluğunun pis gigiyenası

B) Maddələr mübadiləsinin pozulması

C) Qeyri bərabər çeynəmə təzyiqi

D) Termiki qıcıqlandırıcılar

E) Düzgün qidalanmamaq
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
934) Hansı dişləmə güdül düzəltmək daha əlverişlidir?
A) Dərin dişləm

B) Düz dişləm

C) Progeniya

D) Ortoqnatik dişləm

E) Proqnatiya
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
935) Depulpasiya olunmuş dişlərdə güdülün fiksasiyasını gücləndirmək məqsədi ilə nədən istifadə olunur?
A) Adgeziv material

B) Kanala yeridilmiş ştift

C) Kompozit plomb

D) Mum


E) Parapulpar ştift
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
936) Güdül üçün boşluğun hazırlanması zamanı buraxılan səhvlər hansılardır?
A) Dişi yonarkən sərt toxumaların qırılması

B) Yumşalmış dentinin pulpa üzərində saxlanılması

C) Boşluğun trapesvari yaradılması

D) Boşluğun dəyirmi yaradılması

E) Yaradılmış boşluğun divarlarının paralel olmaması
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
937) Sadalananlardan hansı güdülün hazırlanmasının I mərhələsi hesab olunur?
A) Konstruksiyanın metaldan tökülməsi

B) Modelin tökülməsi

C) Güdülün uyğunlaşdırılması və fiksə edilməsi

D) Dayaq dişdə boşluğun hazırlanması

E) Ağız boşluğunda güdülün modeləşdirilməsi
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
938) Sadalananlardan hansı güdülün hazırlanmasının II mərhələsi hesab olunur?
A) Model konstruksiyanın metaldan tökülməsi

B) Güdülün uyğunlaşdırılması və fiksə edilməsi

C) Dayaq dişdə boşluğun hazırlanması

D) Pasiyentin müayinəsi

E) Model üzərində güdülün formalaşması
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
939) Güdülün dolayı yolla hazırlanma üsulu hansıdır?
A) Fabrik üsulu ilə

B) Ağız boşluğunda güdülün modelləşdirilməsi

C) Ştiflər vasitəsilə ilə

D) Model üzərində güdülün modelləşdirilməsi

E) Adgeziv plomblar vasitəsi ilə
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
940) Tökmə güdüllü ştiflərin hazırlanmasına göstəriş nədir?
A) Dişin depulpasiya olunmasından üç il müddətin keçməsi

B) Dişdə birinci dərəcəli patoloji sürtünmənin olması

C) Diş tacının 1/3 və daha çox hissəsinin qüsuru

D) Dişin depulpasiya olunmasından bir il müddətin keçməsi

E) Dişin depulpasiya olunmasından 5 il və daha çox müddətin keçməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
941) Güdüllü ştiftin optimal uzunluğu kökün uzunluğunun nə qədərini təşkil edir?
A) 2/3

B) 1/2


C) 1/4

D) 1/3


E) 1/5
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
942) Güdüllər nədən hazırlanır?
A) Farfordan

B) Plastmasdan

C) Ştifli dişlərdən

D) Metaldan

E) Kombinə edilmiş
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008

Qapaqlar

943) 750 əyarlı qızıl xəlitəsi hansı hallarda istifadə edilir?
A) Tam çıxan protezlər hazırlamaq üçün

B) Tam və hissəvi qapaqlar hazırlamaq üçün

C) Körpüyəbənzər protezlər hazırlamaq üçün

D) Bügel və metal - keramik qapaq hazırlamaq üçün

E) Taxmalar güdüllü taxmalar, bügel protezlərinin karkası, klammerlər hazırlamaq üçün
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008, səh 72
944) Hansı hallarda kobalt - xrom xəlitəsi istifadə edilir?
A) Tam çıxan, hissəvi çıxan protezlər hazırladıqda

B) Metal - keramika, metal - plastmas qapaqlar hazırladıqda

C) Ştifli dişlər, ştamplanmış qapaqlar, klammerlər hazırladıqda

D) Bügel protezləri, kombinəedilmiş qapaqlar, taxmalar, ştiftli dişlər hazırladıqda

E) Bügel protezləri, tam protezlər hazırladıqda
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008, səh - 73
945) Aşağıdakı hansı xüsusiyyətlər metal xəlitələr üçün səciyyəvidir?
A) Möhkəmdir, əyilmir, yüksək ərimə temperaturuna malikdir

B) Elastikdir, diş ətini qıcıqlandırmır

C) Korroziyaya davamlıdır, möhkəmdir, aşağı ərimə temperaturuna malikdir

D) Rəngini dəyişmir, elastikdir

E) Parlaqdır, korroziyaya davamsızdır
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
946) Aşağıdakı metallardan hansı 750 əyarlı qızılın ərimə temperaturunu aşağı salır?
A) Kadmium

B) Palladium

C) Mis

D) Gümüş


E) Xrom
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008, səh 72
947) Akril – plastik kütlə necə hazırlanır?
A) Akril - plastik tor materialın tozu ilə isti suyun qarışdırılması ilə

B) Akril - plastik materialın tozu ilə distillə edilmiş suyun qarışdırılması ilə

C) Akril - plastik materialın tozu və mayesinin qarışdırılması ilə

D) Akril - plastik materialın tozu ilə soyuq suyun qarışdırılması ilə

E) Akril - plastik materialın tozu ilə katalizatorun qarışdırılması ilə
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
948) Metal keramika protezləri hazırlayarkən istifadə olunan örtük materialı hansıdır?
A) Örtük lifləri

B) Akril


C) Mina

D) Opak


E) Dentin
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
949) Metal - keramika və metal - plastmas protezlər hazırladıqda ölçü götürmək üçün istifadə edilən ölçü materialı hansıdır?
A) Tezbərkiyən

B) Elastiki

C) Polimerləşən

D) Termoplastik

E) Kristallaşan
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
950) Hansı ölçü materialı ikiqat ölçü materialı da adlana bilər?
A) Elastiki

B) Polimerləşən

C) Kristallaşan

D) Tezbərkiyən

E) Termoplastik
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
951) Hansı ölçü materialı təkrar istifadə oluna bilər?
A) Termoplastik

B) Polimerləşən

C) Tezbərkiyən

D) Elastiki

E) Kristallaşan
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
952) Hansı materialdan laboratoriyada model tökmək üçün istifadə edilir?
A) Silikon

B) Gips


C) Sement

D) Sink - oksid

E) Alginat
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
953) Polimerləşən ölçü materialları nə ilə qarışdırılır?
A) Distillə edilmiş su ilə

B) Asetonla

C) Adi su ilə

D) Qaynadılmış su ilə

E) Katalizator ilə
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
954) Hansı material qısa müddətdə susuzlaşaraq həcmini kiçildir?
A) Kristallaşan ölçü materialı

B) Elastiki ölçü materialı

C) Tezbərkiyən ölçü materialı

D) Termoplastik ölçü materialı

E) Polimerləşən ölçü materialı
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
955) Adi su ilə hansı material qarışdırılır?
A) Polimerləşən ölçü materialı

B) Elastiki ölçü materialı

C) Termoplastik ölçü materialı

D) Tezbərkiyən ölçü materialı

E) Kristallaşan ölçü materialı
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
956) Hansı ölçü materialları isti suda yumşaldılaraq istifadə edilir?
A) Kristallaşan ölçü materialları

B) Tezbərkiyən ölçü materialları

C) Polimerləşən ölçü materialları

D) Elastiki ölçü materialları

E) Termoplastik ölçü materialları
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
957) Ölçü materiallarına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Termoplastik, elastiki, alginat, akril

B) Akril, kristallaşan, alginat, elastiki

C) Kristallaşan, termoplastik, elastiki, polimerləşən

D) Termoplastik, elastiki, alginat, silikon

E) Elastiki, polimerləşən, silikon, kristallaşan
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
958) Hansı ölçü materialından ikiqat ölçü götürmək üçün istifadə olunur?
A) Sərt ölçü materialından

B) Alginat ölçü materialından

C) Silikon ölçü materialından

D) Termoplastik ölçü materialından

E) Hidrokolloid ölçü materialından
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
959) Elastik kütlə ilə ölçü götürüldükdə hansı qaşıqdan istifadə olunmalıdır?
A) Plastmass

B) Açılıb - yığılan

C) Dəlikli

D) Hamar


E) Hissəvi
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
960) Tam metaldan hazırlanan ştamplanmış qapaqların hazırlanmasına göstəriş nədir?
A) Kariyes

B) Diş tacının dağılması

C) Periodontit

D) Dişin rənginin dəyişməsi

E) Dişin III dərəcəli laxlaması
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
961) Paslanmayan poladdan hazırlanan ştamplanmış qapaq üçün istifadə olunan gilizin qalınlığı nə qədərdir?
A) 0,12 mm

B) 0,22 mm

C) 0,50 mm

D) 0,30 mm

E) 0,40 mm
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
962) Süni qapaq altına dişin neçə səthi yonulur?
A) 3

B) 2


C) 6

D) 4


E) 5
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
963) Süni qapaqlar hazırlamaq üçün dişlərin yonulmasında hansı istifadə olunur?
A) Frezlər

B) Bərkxəlitəli burğaclar

C) Almaz başlıqlar

D) Karborund daşlar

E) Vulkanit disklər
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
964) Ştamplanmış qapaqlar hazırlamaq üçün istifadə olunan qızılın əyarı nə qədərdir?
A) 800

B) 900


C) 585

D) 375


E) 750
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
965) İki intakt dişlərin arasında yerləşən dişə süni ştamplanmış qapaq hazırlamaq üçün separasiya nə ilə aparılır?
A) Birtərəfli metal separasion disklə

B) Vulkanit separasion disklə

C) Karbonud başlarla

D) Ikitərəfli metal separasion disklə

E) Silindrik formalı bərkxəlitəli burğaclarla
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
966) Dişlərin qapaq altına yonulması zamanı mərkəzi okklüziyaya görə hansı tələblər yaranır?
A) Diş təqribi yonulur

B) Mina dentin sərhədinə qədər yonulur

C) Diş qapağın qalınlığı qədər yonulur

D) Fizioloji sakitlik vəziyyəti nəzərə alınaraq yonulur

E) Okklüziyadan hündür yonulur
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
967) Tökmə üsulla qapaq hazırladıqda aparılan retraksiya əməliyyatı dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A) Zəy məhlulu ilə diş ətinə təsir etmək

B) Diş ətinin dişin boynuna kipləşdirilməsi

C) Diş ətinin dişin boynundan aralanması

D) Dişin boyun nahiyəsinə yağ sürtmək

E) Qliserin və vazelinlə hopdurulmuş pambığı diş əti dibinə yeritmək
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
968) Metal keramik qapağın tökmə hissəsi hansı materialdan hazırlanır?
A) Dəmirdən

B) Çinidən

C) Platsmasdan

D) Kobalt - xrom xəlitəsindən

E) Titandan
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
969) Metal - keramik qapaqların karkası hansı materialdan hazırlanmır?
A) Nikel - xrom xəlitəsindən

B) Qızıl - platin xəlitəsindən

C) Titandan

D) Sirkon 2 oksiddən

E) Kobalt - xrom xəlitəsindən
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
970) Metal - keramik qapağı hazırlamaq üçün dişin yonulması zamanı daha üstün tutulan pillənin forması necədir?
A) Pillənin forması əhəmiyyət kəsb etmir

B) Düz kənarının maili olmaq şərtilə

C) Maili

D) Zirvəli maili

E) Oval
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
971) Metal - keramika qapaqların istifadəsinə əks göstəriş hansıdır?
A) V sinif kariyes

B) Diş sırasının qüsurları

C) Dişin tac hissəsinin estetik qüsurları

D) Tac hissənin qüsur və anomaliyaları

E) Travma
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
972) Nəcib metallardan hazırlanmış metalkeramik protezlərdə karkasın qalınlığı nə qədərdir?
A) 0, 2 - 0, 3 mm

B) 1, 0 - 1, 2 mm

C) 0, 5 - 0, 9 mm

D) 0, 1 - 0, 2 mm

E) 0, 35 - 0, 4 mm
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
973) Metal - keramik protezlərində karkasın qalınlığı nə qədərdir?
A) 1, 0 - 1, 5 mm

B) 0, 1 - 0, 15 mm

C) 0, 3 - 0, 5 mm

D) 0, 6 - 1, 0 mm

E) 0, 5 - 0, 7 mm
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
974) Lövhəli protezlərin bazisində artıq monomerin qalma səbəbi nədir?
A) Küvetə az kompressiya etdikdə

B) Monomerlə polimerin qarışdırılma qaydasının pozulması

C) Polimerizasiya rejiminin pozulması; tez bərkiyən plastik kütlə ilə protez bazisinin yenilənməsi

D) Küvetin düzgün bağlanmaması

E) Monomerlə polimerin qarışdırılma ölçü proporsiyasının pozulması
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
975) Alginat materiallarından hissəvi çıxan lövhəli protezləri hazırlayarkən ölçü götürmək üçün hansı növ qaşıqlardan istifadə edilir?
A) Dişsiz çənə

B) Dişləm

C) Dəliksiz

D) Hissəvi

E) Dəlikli
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
976) Hissəvi lövhəli protezləri hazırladıqda, protezin travmatik təsirini azaltmaq üçün nə etmək lazımdır?
A) Protez bazisini akriloksiddan hazırlamaq

B) Protez bazisini protakrildən hazırlamaq

C) Ölçü materialını düzgün seçmək

D) Protez bazisinin termoplastdan hazırlamaq

E) Protez bazisini paslanmayan poladdan hazırlamaq
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. 1998г, s. 140 M. , 1998, s. 141
977) Yuxarı çənə protezinin sınması daha çox hansı nahiyədə baş verir?
A) Köpək dişləri nahiyəsində

B) Protezin ön hissəsində

C) Premolyarlar nahiyəsində

D) Torus və kəsici dişlər nahiyəsində

E) Bazisin transverzal nahiyəsində
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. 1998г, s. 140 M. , 1998, s. 143
978) Protez bazisin təmiri hansı plastik kütlə vasitəsilə aparılır?
A) Sinma

B) Elastik plastmas

C) Etakril

D) Protakril, ftoraks

E) Akriloksidlə
Ədəbiyyat: Б. Марков “Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии“, 2001, s. 222
979) Protez bazisinin sınmış hissələri nə ilə birləşdirilir?
A) Gips ilə

B) Fosfat - sement ilə

C) Mum və ya dixloretan yapışqanı ilə

D) Akriloksidlə

E) Protakrillə
Ədəbiyyat: Б. Марков “Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии“, 2001, s. 222
980) Damaq torusu izolə edilmədikdə hansı fəsadlar baş verir?
A) Yuxarı çənədə protezin yerindən çıxması və protezdə çatların əmələ gəlməsi

B) Ağız dibi nahiyəsində travma və protezin yerində oynaması

C) Torus nahiyəsində xoranın əmələ gəlməsi, orta xətt boyunca bazisin çatlaması

D) Torus nahiyəsinin travması və protezin əsməsi

E) Aşağı çənədə protezin yerindən çıxması və torus nahiyyəsinin travması
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. 1998г, s. 140 M. , 1998, s. 142
981) Damaq torusu həddindən artıq izolə edilərsə:
A) Tappeyner leykoplakiyası əmələ gəlir

B) Damağın selikli qişası bulanıq görünər və burada papillomatoz baş verər

C) Selikli qişanın hiperemiyası və papilomatoz əmələ gəlir

D) Varikoz leykoplakiya əmələ gələr

E) Damağın selikli qişasında atrofik proses baş verir
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. 1998г, s. 140 M. , 1998, s. 142
982) Protezin yatağında əsməsi, oynaması nə ilə nəticələnir?
A) Protezin pis fiksə edilməsi ilə

B) Keçid pərdəsi nahiyəsində papillomatozun əmələ gəlməsi ilə

C) Protezin ön hissəsində çatların əmələ gəlməsi ilə

D) Selikli qişanın daimi travmatik zədələnməsi və təkrar korreksiyaların aparılması ilə

E) Erroziya və ekskoriasiyaların əmələ gəlməsi ilə
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. 1998г, s. 140 M. , 1998, s. 142
983) Protezin bazisinin içəri səthi relyefinin pozulması nə ilə əlaqədardır?
A) Modelin deformasiyası ilə

B) Diş sıralarının düzgün hazırlanmaması ilə

C) Qeyri - qənatbəxş ölçü və modelin vaxtında alınmaması ilə

D) Mərkəzi okklüziyanın düzgün təyin edilməməsi ilə

E) Üzün aşağı hissəsinin hündürlüyünün düzgün təyin edilməməsi ilə
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. 1998г, s. 140 M. , 1998, s. 139 - 153
984) Protezin təhvilindən sonra öyümə refleksi yaranarsa:
A) Soyuq qidalardan istifadə edilməsi

B) Yeni protezin düzəldilməsi

C) Protezin arxa hissəsinin qısaldılması; protez bazisinin qalınlığının azaldılması

D) Yumşaq damağın keyləşdirilməsi

E) Bir həftə ərzində gecə yatarkən protezin ağız boşluğundan çıxarılmaması
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. 1998 г, s. 140 M. , 1998, s. 139 - 153


Yüklə 1,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin