Cü il tarixində əlavə edilmişdir 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?


) Aşağı çənənin sagital istiqamətdə hərəkətləri zamanı çənə hansı istiqamətlərdə yerini dəyişir?Yüklə 1,79 Mb.
səhifə13/16
tarix25.11.2016
ölçüsü1,79 Mb.
#119
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

845) Aşağı çənənin sagital istiqamətdə hərəkətləri zamanı çənə hansı istiqamətlərdə yerini dəyişir?
A) Aşağı və sağ tərəfə

B) Önə və arxaya

C) Yuxarı, yana

D) Aşağı və sol tərəfə

E) Yuxarı və aşağı
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
846) Aşağı çənənin transversal istiqamətdə hərəkətləri zamanı çənə hansı istiqamətlərdə yerini dəyişir?
A) Yuxarı və aşağı

B) Sağa və sola

C) Aşağı və sağa

D) Önə və arxaya

E) Yuxarı və sola
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
847) Anatomik cəhətdən ağız boşluğunun selikli qişası neçə cür olur?
A) Üç

B) Bir


C) Iki

D) Dörd


E) Beş
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
848) Hərəkətli selikli qişa nə zaman ekskursiya edir?
A) Şirin qida qəbul etdikdə

B) Mimik əzələlərin yığılması zamanı

C) Istənilən vaxt

D) Turş qida qəbul etdikdə

E) Duzlu qida qəbul etdikdə
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
849) Keçid büküşü hansı nahiyəni əhatə edir?
A) Udlaqətrafı nahiyəni

B) Sərt damağın arxa hissəsini

C) Sərt damağın ön hissəsini

D) Dilaltı nahiyəni

E) Alveol çıxıntısının üzərindən dodaq və yanağa keçən nahiyəni
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
850) Keçid büküşünün üzərində hansı törəmələr yerləşir?
A) Dil yüyəni

B) Dilaltı büküş

C) Torus yüyəni

D) Damaq büküşü

E) Yuxarı və aşağı dodaq yüyənləri, yuxarı və aşağı yanaq büküşləri
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
851) Sadalananlardan hansı ortopedik stomatologiyada istifadə edilən funksional müayinə üsullarına aiddir?
A) Elektroqrafiya, kardioqrafiya, mioqrafiya

B) Aqapov üsulu, qnatodinamometriya, fotometriya

C) Mastikosioqrafiya, elektromioqrafiya, Helmanın və Rubinovun çeynəmə sınaqları

D) Rubinovun çeynəmə sınağı, elektromioqrafiya, kardioqrafiya

E) Helmanın çeynəmə sınağı, kardioqrafiya, mioqrafiya
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
852) 50 saniyə çeynədikdən sonra 5 q badam ləpəsinin xırdalanma dərəcəsi hansı çeynəmə sınağı vasitəsilə təyin edilir?
A) V. Y. Kurlyandski

B) S. İ. Rubinov

C) S. Y. Helman

D) N. İ. Aqapov

E) İ. M. Oksman
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003 стр 51; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
853) Rubinovun çeynəmə sınağı ilə aşağıdakılardan hansı təyin olunur?
A) 5 q badamın 50 san çeynədikdən sonra xırdalanma dərəcəsi

B) Udma refleksinin əmələ gəlməsinə qədər (təxminən 14 san) 0,8 qr qozu çeynəmə (xırdalanma dərəcəsi)

C) Qidanı çeynəmə vaxtı

D) 5 q fındığın 50 çeynəmə hərəkətlərindən sonra çeynəmə dərəcəsi

E) 50 çeynəmə hərəkətinə ayrılan vaxt
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003стр 51; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
854) Suppliyə görə I qrup protez yatağı selikli qişası haqqında aşağıdakılardan hansı doğrudur?
A) Hər iki çənədəki selikli qişa normal və bərkdir, azacıq hərəkətlidir, alveol çıxıntılarını və damağı örtmüş olur

B) Selikli qişa “sallanan” və hərəkətlidir, alveol çıxıntısını örtür, toxunduqda asanlıqla yerini dəyişir

C) Selikli qişa hər iki çənədə nazikdir, hərəkətsizdir, alveolyar çıxıntılarını və sərt damağı örtür

D) Selikli qişa atrofiyalaşmış və nazikdir, alveol çıxıntısını və sərt damağın üzərini nazik təbəqə ilə örtür

E) Hər iki çənədə selikli qişa kövşək və yumşaqdır, alveol çıxıntısını və sərt damağı örtmüş olur
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003 стр 379; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
855) Suppliyə görə II qrup protez yatağının selikli qişası haqqında aşağıdakılardan hansı doğrudur?
A) Selikli qişa atrofiyalaşmış və nazikdir. Alveol çıxıntısını və sərt damağın üzərini nazik təbəqə ilə örtür

B) Selikli qişa hər iki çənədə nazikdir, hərəkətsizdir, alveol çıxıntısını və sərt damağı örtür

C) Hər iki çənədə selikli qişa kövşək və yumşaqdır, alveol çıxıntısını və sərt damağı örtmüş olur

D) Selikli qişa “ sallanan” və hərəkətlidir, alveol çıxıntısını örtür, toxunduqda asanlıqla yerini dəyişir

E) Hər iki çənədəki selikli qişa normal və bərkdir, azacıq hərəkətlidir, alveol çıxıntısını və damağı örtmüş olur
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; стр 379 Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
856) Suppliyə görə III qrup protez yatağı selikli qişası haqqında aşağıdakılardan hansı doğrudur?
A) Selikli qişa atrofiyalaşmış və nazikdir, alveol çıxıntısını və sərt damağın üzərini nazik təbəqə ilə örtür

B) Hər iki çənədəki selikli qişa normal və bərkdir, azacıq hərəkətlidir, alveol çıxıntılarını və damağı örtmüş olur

C) Selikli qişa hər iki çənədə nazikdir, hərəkətsizdir, toxunduqda asanlıqla yerini dəyişir

D) Selikli qişa “ sallanan” və hərəkətlidir, alveol çıxıntısını örtür, toxunduqda asanlıqla yerini dəyişir

E) Hər iki çənədə selikli qişa kövşək və yumşaqdır, alveol çıxıntısını və sərt damağı örtmüş olur
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
857) Suppliyə görə IV qrup protez yatağının selikli qişası haqqında aşağıdakılardan hansı doğrudur?
A) Hər iki çənədəki selikli qişa normal və bərkdir, azacıq hərəkətlidir, alveol çıxıntısını və damağı örtmüş olur

B) Selikli qişa “ sallanan” və hərəkətlidir, alveol çıxıntısını örtür, toxuduqdada asanlıqla yerini dəyişir

C) Selikli qişa hər iki çənədə nazikdir, hərəkəsizdir, alveolyar çıxıntılarını və sərt damağı örtür

D) Selikli qişa atrofiyalaşmış və nazikdir, alveol çıxıntılarını və sərt damağı üzərini nazik təbəqə ilə örtür

E) Hər iki çənədə selikli qişa kövşək və yumşaqdır, alveol çıxıntısını və sərt damağı örtmüş olur
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
858) Lyund təsnifatına görə sərt damaqda birinci zona üçün aşağıdakılardan hansı səciyyəvidir?
A) Selikli qişa orta dərəcədə kövşək və nisbətən hərəkətldir. Bu zona köndələn büküşlər nahiyyəsində yerləşir

B) Sərt damağın arxa üçdə bir hissəsində yerləşir və burada selikaltı təbəqə vardır, selik vəzilərilə zəngindir, piy vəziləri var, çox hərəkətlidir və vəzili zona adlanır

C) Selikli qişa nazikdir, selikaltı təbəqə və hərəkətlilik yox dərəcəsindədir. Sagital tikiş nahiyyəsi boyunca yerləşir

D) Selikaltı təbəqə yoxdur. Bu sahə periferik fibroz zona adlanır və alveol çıxıntısını əhatə edir

E) Selikli qişa çox qalındır və sagital tikiş nahiyyəsi boyunca yerləşir, burada çoxlu vəzilər yerləşir, olduqca hərəkətlidir
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; - 379 Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
859) Lyudun təsnifatına görə sərt damaqda ikinci zona üçün hansı səciyyəvidir?
A) Selikli qişa çox qalındır və sagital tikiş nahiyyəsi boyunca yerləşir, vəzilərlə zəngindir, olduqca hərəkətlidir

B) Selikli qişa nazikdir, selikaltı təbəqə və hərəkətlilik yox dərəcəsindədir, bu zona orta fibroz zona adlanır və sagital tikiş nahiyyəsi boyunca yerləşir

C) Selikaltı təbəqə burada yoxdur, periferik fibroz zona adlanır və alveol çıxıntısını əhatə edir

D) Sərt damağın arxa üçdə bir hissəsində yerləşir, burada selikaltı təbəqə vardır, selik vəziləri ilə zəngindir, piy vəzilərinə də rast gəlinir. Zona çox hərəkətlidir və vəzili zona adlanır

E) Selikli qişa orta dərəcədə kövşək və nisbətən hərəkətlidir. Bu zona köndələn büküşlər nahiyyəsində yerləşir
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; - 379 Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
860) Lyundun təsnifatına görə sərt damaqda üçüncü zona üçün hansı səciyyəvidir?
A) Sərt damağın üçdə bir hissəsində, arxa tərəfdə yerləşir, çox hərəkətlidir, vəzilərlə zəngindir

B) Selikli qişa çox qalındır, sagital tikiş nahiyyəsində yerləşir, çox vəzili və hərəkətli zonadır

C) Selik altı təbəqə burada yoxdur. Periferik fibroz zona adlanır və alveol çıxıntısını əhatə edir

D) Selikli qişa nazikdir, selikaltı təbəqə və hərəkətlillik yox dərəcəsindədir. Bu zona sagital tikiş nahiyyəsində yerləşir

E) Selikli qişa orta dərəcədə kövşək və nisbətən hərəkətlidir. Bu zona köndələn büküşlər nahiyyəsində yerləşir
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; 379. Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
861) Lyundun təsnifatına görə sərt damaqda dördüncü zona üçün hansı səciyyəvidir?
A) Selikaltı təbəqə yoxdur. Bu sahə periferik fibroz zona adlanır və alveol çıxıntısını əhatə edir

B) Selikli qişa çox qalındır və sagital tikiş nahiyyəsi boyunca yerləşir, burada çoxlu vəzilər olur, zona olduqca hərəkətlidir

C) Selikaltı orta dərəcədə kövşək və nisbətən hərəkətlidir. Bu zona köndələn büküşlər nahiyyəsində yerləşir

D) Selikli qişa nazikdir, selikaltı təbəqə çoxdur, hərəkətlilik dərəcəsi yox səviyyəsindədir. Bu zona sagital tikiş nahiyyəsi boyunca yerləşir

E) Sərt damağın arxa üçdə bir hissəsində yerləşir, burada selikaltı təbəqə vardır, zona vəzilərlə zəngindir, çox hərəkətlidir və vəzili zona adlanır
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; c 379Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
862) Şrederin təsnifatına görə dişsiz yuxarı çənənin birinci tipinə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Alveol çıxıntısı və qabarları atrofiyaya uğramır, yalnız damaq tağı yumrulaşır və keçid orta səviyyədə olur

B) Alveol çıxıntısı və qabarları pis ifadə olunub, damaq tağı yastıdır, keçid pərdəsi aşağıda yerləşir

C) Alveol çıxıntısı və qabarları xeyli atrofiyalaşmış olur, damaq tağı yastıdır, keçid büküşü sərt damaqda eyni müstəvidə yerləşir

D) Alveol çıxıntısı orta dərəcədə atrofiyalaşmışdır, alveol qabarları zəif ifadə olunur, damaq tağı və ağız dəhlizi orta dərinlikdədir

E) Alveol çıxıntısı və qabarları yaxşı ifadə olunub, damaq tağı dərindir, keçid pərdəsi hündürdə yerləşir
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; - 379 Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
863) Kellerə görə dişsiz aşağı çənələrin I tipinə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Alveol çıxıntıları bərabər surətdə cüzi atrofiyaya uğrayır. Hərəkətli selikli qişa alveol darağından aşağıda, dərin yerləşir

B) Alveol çıxıntıları bərabər surətdə, nəzərə çarpacaq dərəcədə atrofiyaya uğrayır. Hərəkətli selikli qişa alveol darağı səviyyəsində yerləşir

C) Alveol çıxıntıları yan tərəflərdə atrofiyaya uğrayır. Ön tərəfdə isə nisbətən saxlanılmış olur

D) Alveol çıxıntılar bütün aşağı çənə boyunca tam atrofiyaya uğrayır

E) Alveol çıxıntıları ön tərəfdə daha çox atrofiyaya uğrayır, yan tərəfdə isə nisbətən saxlanmış olur
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
864) Kellerə görə dişsiz aşağı çənələrin II tipinə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Alveol çıxıntıları ön tərəfdə daha çox atrofiyaya uğrayır, yan tərəflərdə isə nisbətən saxlanmış olur

B) Alveol çıxıntıları aşağı çənənin yan tərəfində atrofiyaya uğrayır, ön tərəfdə isə nisbətən saxlanmış olur

C) Alveol çıxıntıları bütün aşağı çənə boyunca tam atrofiyaya uğrayır

D) Alveol çıxıntıları bərabər surətdə cüzi atrofiyaya uğrayır. Hərəkətli selikli qişa alveol darağından aşağıda, dərin yerləşir

E) Alveol çıxıntısının bərabər surətdə, lakin nəzərə çarpacaq dərəcədə atrofiyası müşahidə olunur. Hərəkətli selikli qişa alveol darağı səviyyəsində olur
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
865) Kellerə görə dişsiz aşağı çənələrin III tipinə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Alveol çıxıntıların bərabər surətdə, lakin nəzərə çarpacaq dərəcədə atrofiyası müşahidə olunur. Hərəkətli selikli qişa alveol darağı səviyyəsində olur

B) Alveol çıxıntıları bütün aşağı çənə boyunca tam atrofiyaya uğrayır

C) Alveol çıxıntıları yan tərəflərdə nəzərə çarpacaq dərəcədə atrofiyaya uğrayır, ön tərəfdə isə nisbətən saxlanmış olur

D) Alveol çıxıntıları yan tərəflərdə cüzi atrofiyaya uğrayır, ön tərəfdə isə nisbətən saxlanmış olur

E) Alveol çıxıntıları bərabər surətdə cüzi atrofiyaya uğrayır. Hərəkətli selikli qişa alveol darağından aşağıda, dərin yerləşir
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
866) Kellerə görə dişsiz aşağı çənələrin IV tipinə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Alveolyar çıxıntılar bərabər surətdə, lakin cüzi atrofiyaya uğrayır. Hərəkətli selikli qişa alveolyar daraqdan aşağıda, dərin yerləşir

B) Alveolyar çıxıntılar çənənin yan tərəfində atrofiyaya uğrayır, ön tərəfdə isə nisbətən saxlanılmış olur

C) Alveolyar çıxıntılar bərabər surətdə, lakin nəzərə çarpacaq dərəcədə atrofiyaya uğrayır. Hərəkətli selikli qişa alveol darağı səviyyəsində yerləşir

D) Aşağı çənənin ön tərəfində alveol çıxıntısı daha çox atrofiyaya uğrayır, yan tərəflərdə isə nisbətən saxlanılmış olur

E) Alveolyar çıxıntılar bütün aşağı çənə boyunca tam atrofiyaya uğrayır
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
867) Kennedi təsnifatına görə diş cərgəsi qüsurlarının I sinfi hansıdır?
A) Ön hissədə hüdudlanan

B) Yan hissədə hüdudlanan

C) Birtərəfli hüdudlanmayan

D) Qarışıq qüsurlar

E) Ikitərəfli hüdudlanmayan
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
868) Kennedi təsnifatına görə diş cərgəsi qüsurlarının II sinfi hansıdır?
A) Ikitərəfli hüdudlanmayan

B) Yan hissədə hüdudlanan

C) Birtərəfli hüdudlanmayan

D) Ön hissədə hüdudlanan

E) Qarışıq qüsurlar
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
869) Kennedi təsnifatına görə diş cərgəsi qüsurlarının IV sinfi hansıdır?
A) Yan hissədə hüdudlanan

B) Ikitərəfli hüdudlanmayan

C) Ön nahiyyədə hüdudlanan dişsiz nahiyyə (sahə)

D) Birtərəfli hüdudlanmayan

E) Qarışıq qüsurlar
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
870) Diş sırası qüsurlarının ən əlverişli təsnifatı kim tərəfindən verilmişdir?
A) Yevdokimov

B) Müller

C) İvanov

D) Markov

E) Kennedi
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
871) Kennedi təsnifatında qruplara hansı yarımqruplar aiddir?
A) III və IV

B) II və IV

C) I, II və IV

D) II və III

E) I, II və III
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
872) Yuxarı çənə üçün Herbstin I sınağı hansıdır?
A) Yanaqların sorulması

B) Udqunma

C) Dodaqların önə uzadılması

D) Dilin ucunun yanaqlara çatdırılması

E) Ağızın geniş açılması
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003 - стр 395; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008, səh 189
873) Yuxarı çənə üçün Herbstin II sınağı hansıdır?
A) Yanaqların sorulması

B) Udqunma

C) Dodaqların önə uzaldılması

D) Dilin ucunu buruna çatdırılması

E) Ağzın geniş açılması
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003 - стр 395; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008, səh 189
874) Yuxarı çənə üçün Herbstin III sınağı hansıdır?
A) Ağzın geniş açılması

B) Dilin ucunun yanaqlara çatdırılması

C) Udqunma

D) Yanaqların sorulması

E) Dodaqların önə uzadılması
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003 - стр 395; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008, səh 189
875) Yuxarı çənə üçün Herbstin IV sınağı hansıdır?
A) Yanaqların sorulması

B) Dodaqlarnı önə uzadılması

C) Udqunma

D) Dilin ucunun buruna çatdırılması

E) Ağızın geniş açılması
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003 - стр 395; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008, səh 189
876) Aşağı çənə üçün Herbstin II sınağı hansıdır?
A) Udqunma

B) Ağızın geniş açılması

C) Dili dodaqların qırmızı haşiyəsi ilə hərəkət etdirmək

D) Dodaqları önə uzatmaq

E) Dilin ucunu buruna çatdırmaq
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003 - стр 395; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008, səh 189
877) Aşağı çənə üçün Herbstin III sınağı hansıdır?
A) Dodaqları önə uzatmaq

B) Dilin ucunu buruna çatdırmaq

C) Udqunma

D) Ağızın geniş açılması

E) Ağız yarımaçıq vəziyyətdə dilin ucunu yanaqlara çatdırmaq
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003 - стр 395; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008, səh 189
878) Aşağı çənə üçün Herbstin IV sınağı hansıdır?
A) Ağızın geniş açılması

B) Dodaqları önə uzatmaq

C) Dili önə hərəkət etdirərək burnun ucuna çatdırmaq

D) Dili dodaqların qırmızı haşiyəsi ilə hərəkət etdirmək

E) Udqunma
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003 - стр 395; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008, səh 189
879) Aşağı çənə üçün Herbstin V sınağı hansıdır?
A) Dilin ucunu buruna çatdırmaq

B) Dili sola hərəkət etdirmək

C) Udqunma

D) Dili sağa hərəkət etdirmək

E) Dodaqları önə uzatmaq
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003 - стр 395; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008, səh 189
880) Herbst sınaqlarının aparılması hansı tip atrofiyalarda daha əlverişlidir?
A) V tip

B) II tip

C) IV tip

D) I tip


E) III tip
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
881) Dişlərin termodinamikası hansı məqsədlə aparılır?
A) Dişləri metal qapaq altına yonduqdan sonra həssaslığını öyrənmək

B) Ağız boşluğu selikli qişasının qıcıqlandırıcıya qarşı reaksiyasını təyin etmək

C) Dişlərin yalnız isti qıcıqlandırıcılara qarşı həssaslığını öyrənmək

D) Diş pulpasının termiki qıcıqlandırıcılara qarşı cavab reaksiyasını təyin etmək

E) Dişlərin yalnız soyuq qıcıqlandırıcılara qarşı həssaslığını öyrənmək
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
882) Ağız boşluğunda qalvanometriya hansı məqsədlə aparılır?
A) Ağız boşluğu selikli qişa xəstəliklərinin etiologiyasını öyrənmək

B) Ağız boşluğunda müxtəlif metallardan hazırlanmış konstruksiyalar aşkar edildikdə qalvanik cərəyanın səviyyəsini təyin etmək

C) Ağız suyunda turşuluğu təyin etmək

D) Çeynəmə əzələlərinin funksional aktivliyini təyin etmək

E) Limfodinamika və hemodinamikanı öyrənmək
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
883) Mastikosioqrafiya hansı məqsədlə aparılır?
A) Aşağı çənənin çeynəmə hərəkətlərini qrafik qeydə almaq

B) Üz – çənə sistemi əzələlərinin fəaliyyətini qeyd etmək

C) Çıxmayan protezlərin effektivliyini təyin etmək

D) Üz - çənə sisteminin mimiki əzələlərinin aktivlik fəaliyyətini qeyd etmək

E) Çıxan protezlərin effektivliyini təyin etmək
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
884) Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri zamanı nəyi öyrənmək məqsədlə reoqrafiya aparılır?
A) Limfodinamikanı

B) Gicgah – çənə oynağı əzələlərinin hərəkətliliyini

C) Hemodinamikanı

D) Gicgah - çənə oynağının elementlərinin həcmini

E) Aşağı çənənin oynaq başının hərəkətlərini
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
885) Diaqnostik modellər hansı məqsədlə alınır?
A) Diaqnozu dəqiqləşdirmək, anomaliyalar və deformasiyalar zamanı aparılan ortodontik və ortopedik müalicənin nəticələrini öyrənmək

B) Çənənin bəd xassəli şişlərinin rezeksiyası zamanı operativ müdaxiləni planlaşdırma

C) Xəstənin dişləm növünü təyin etmək

D) Diş qövslərinin daralmasını öyrənmək

E) Bügel protezlərinin hazırlanmasında klammerləri səmərəli yerləşdirmə
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008


Yüklə 1,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin