Cü il tarixində əlavə edilmişdir 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?


) Protezin istifadəsində ağrıların müşahidə olunmamasının səbəbləri?Yüklə 1,79 Mb.
səhifə16/16
tarix25.11.2016
ölçüsü1,79 Mb.
#119
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

985) Protezin istifadəsində ağrıların müşahidə olunmamasının səbəbləri?
A) Qeyri - düzgün okklüzion kontaktların olması

B) Bazisin nazikliyi

C) Protezin sərhədlərinin protez yatağına uyğun olmaması

D) Bazisin qalınlığı

E) Selikli qişanın xüsusi tipi
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. 1998г, s. 140 M. , 1998, s. 139 - 153
986) Protezin ilk korreksiyası aparılmalıdır?
A) Protez təhvil verilən gün

B) Ancaq ağrılar əmələ gəldikdə

C) 1 ay sonra

D) Protezin təhvilindən 1 həftə sonra

E) Protezin təhvil verilməsindən 1 gün sonra
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. M. , 1998, s. 139 – 153, M. , 1998, s. 139 - 153
987) Korreksiyadan öncə kəskin ağrılar olduqda xəstəyə nə məsləhət görülür?
A) Protezi xaric etmək, sodalı məhlulla qarqara etmək və protezi yenidən taxmaq

B) Protezi çıxarmaq və həkimə gələn gün protezi 3 - 4 saat yenidən taxmaq

C) Həkimə müraciət edənə qədər protezi ağız boşluğundan çıxarmamaq

D) Protezi xaric edib həkimə müraciət etmək

E) Protezi çıxarmaq, kalium permanqanat məhlulu ilə qarqara etmək, yenidən protezi taxıb, həkimə müraciət etmək
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. M. , 1998, s. 139 – 153, M. , 1998, s. 139 - 153
988) Dişlər arasındakı kip kontakt lövhəli protezlərin hazırlanmasının hansı mərhələsində yoxlanılır?
A) Protezin ağız boşluğuna yeridilməsi mərhələsində

B) Protezin istifadəsində ümumiyyətlə

C) Protezin istifadəsində birinci üç gün ərzində

D) Mərkəzi okklüziyanın təyini mərhələsində

E) Protez yaxşı fiksə edilərsə, yoxlanmaya bilər
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. M. , 1998, s. 139 – 153, M. , 1998, s. 139 - 153
989) Lövhəli protezlərin istifadə müddəti neçə il nəzərdə tutulub?
A) 2 - 3

B) 10


C) 7 - 8

D) 0, 5 - 1

E) 5 - 6
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. M. , 1998, s. 139 – 153, M. , 1998, s. 139 - 153
990) Lövhəli protezləri hazırlayarkən hansı növ dişlərdən istifadə olunur?
A) Titan

B) Metalkeramik

C) Qızıl

D) Metalplastmas

E) Plastmas, çini, kompozit
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. M. , 1998, s. 139 – 153, M. , 1998, s. 139 - 153
991) Aşağı çənə üçün lövhəli protezlərdə klammerin istiqaməti necə olur?
A) Hər cür

B) Düz xəttli

C) Diaqonal

D) Sagittal

E) Köndələn
Ədəbiyyat: “Ошибки в ортопедической стоматологии” Копейкин В. Н. M. , 1998, s. 139 – 153, M. , 1998, s. 139 - 153
992) Tam protezləri hazırladıqda modeldə olan hava məsamələri, çat, sınıq və s. olduqda hansı taktika seçilməlidir?
A) Modeldə aşkar edilən hava məsamələri gips ilə doldurulmalıdır

B) Modeldə qüsurlar olarsa, onlar okklüdatordan çıxarılmalıdır, qüsurlar yerindəcə bərpa olunmalıdır və yenidən okklüdatora gipslənməlidir

C) Hər hansı bir qüsur olarsa onları modellərin üzərində aradan qaldırmaq lazımdır

D) Modeldə qüsurlar aşkar edildikdə çənələrdən yeni ölçülər alınmalıdır

E) Modeldə sınıqlar aşkar edildikdə onlar mum vasitəsilə dəqiq yapışdırılmalıdır
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
993) Vaxtından əvvəl təmasda olan dişləri təyin etdikdə nə edilməlidir?
A) Artıq təmasda olan antoqonosit dişlərin biri çıxarılmalı və yerinə yeni diş qoyulmalıdır

B) Surət çıxaran kağızın izi düşdüyü nahiyələr yonulmalıdır

C) Üst protez bazisindən vaxtından əvvəl təmas yaradan diş çıxarılmalı və düzgün vəziyyətdə yenidən qoyulmalıdır

D) Premolyarlar arasında qabarlar yonulmalıdır

E) Çeynəmə dişləri arasında qabarlar yonulmalıdır
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
994) Aşağı protez yavaş - yavaş bir bərabərlikdə yerindən qalxarsa, korreksiya hansı nahiyədə aparılmalıdır?
A) Protezin dil altı sərhəddi azaldılmalıdır

B) Protezin bazisinin qalınlığı azaldılmalıdır

C) Protezin yüyənlər olan sahələri dərinləşdirilməlidir

D) Çeynəmə əzələləri bağlandığı sahə nahiyəsində protezin vestibulyar kənarı qısaldılmalıdır

E) Protezin retromolyar nahiyəsində
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
995) Aşağı protez önə sürüşərsə korreksiya protezin hansı hissəsində aparılmalıdır?
A) Çəp xətt zonasında

B) Protezin vestibulyar kənarında

C) Protezin yüyənlər yerləşən kənarında

D) Molyararxası kənarda

E) Protezin dilaltı kənarında
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
996) Yumşaq damaq nahiyəsində klapanın gücünün yoxlanılması necə aparılır?
A) Yuxarı frontal dişlərin kəsici kənarlarına vestibulyar istiqamətdə təzyiq etməklə

B) Xəstənin ağzı açıq vəziyyətdə “ü” hərfini səsləndirməklə

C) Yuxarı frontal dişlər nahiyəsindən bazisə təzyiq etməklə

D) Yuxarı protezin yan hissəsinə təzyiq etməklə

E) Yuxarı protezin bazisini aşağı dartmaqla
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
997) Protezin ön nahiyələrinin fiksasiya dərəcəsini yoxlamaq məqsədilə nə edilməlidir?
A) Yuxarı çənə üçün protezin yan tərəfinə təzyiq olunmalıdır

B) Aşağı çənə üçün protezin yan tərəfinə təzyiq olunmalıdır

C) Yuxarı protez sağa, aşağı protez sola dartılmalıdır

D) Yuxarı protezi aşağı, aşağı protezi isə yuxarı istiqamətdə dartmaq lazımdır

E) Yuxarı protez sola, aşağı protez sağa dartılmalıdır
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
998) V. Y. Kurlyandskiyə görə protezlərə adaptasiyanın neçə dövrü ayırd edilir?
A) Altı

B) Üç


C) Səkkiz

D) İki


E) Dörd
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
999) Protezə adaptasiyanın birinci dövründə hansı əlamətlər müşahidə olunur?
A) Nitqin pozulması, hərarətin artması, ürəyin aritmiyası

B) Salivasiyanın artması, nitqin pozulması, qusma refleksinin yaranması, çeynəmə effektinin aşağı olması

C) Adinamiya, qusma refleksinin yaranması, çeynəmə effektinin artması

D) Baş ağrıları, salivasiyanın azalması, nitqin pozulması

E) Mədə - bağırsaq sisteminin pozulması, salivasiyanın artması, nitqin pozulması
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
1000) V. Y. Kurlyandskiyə görə protezə adaptasiyanın ikinci dövrü hansı müddəti əhatə edir və necə adlanır?
A) Protez təhvil veriləndən sonra ilk 10 - 15 günü və neytral dövr adlanır

B) Protez təhvil veriləndən sonra ilk 1 - 5 günü və tormozlanma dövrü adlanır

C) Protez təhvil veriləndən sonra ilk 15 - 20 günü və istirahət dövrü adlanır

D) Protez təhvil veriləndən sonra ilk 20 - 25 günü və sürətlənmə dövrü adlanır

E) Protez təhvil veriləndən sonra ilk 5 - 10 günü və sakitləşmə dövrü adlanır
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
1001) V. Y. Kurlyandskiyə görə protezə adaptasiyanın üçüncü dövrü necə adlanır və hansı günlərə müvafiqdir?
A) Tam uyğunlaşma və 25 - 35 - ci günlərə müvafiqdir

B) Tam sakitləşmə və 8 - 20 - ci günlərə müvafiqdir

C) Tam adaptasiya və 10 - 15 - ci günlərə müvafiqdir

D) Tam adaptasiya və 20 - 40 - cı günlərə müvafiqdir

E) Tormozlanma və 5 - 33 - cü günlərə müvafiqdir
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
1002) Ağırlıq dərəcəsinə görə paradontitin təsnifatı necə aparılır?
A) Zəif ağırlıqda, orta ağırlıqda, kəskin ağırlaşmış

B) Mülayim, ağırlaşmış və kəskin

C) Yüngül, orta, ağır

D) Yüngül, orta, ürək - damar sisteminin pozulması ilə ağırlaşmış

E) Yüngül, orta, sinir siteminin pozulması ilə ağırlaşmış
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
1003) Parodontitin yayılmış formasında patoloji dişəti cibləri müşahidə olunur:
A) Yuxarı və aşağı çeynəmə dişləri ətrafında

B) Ön aşağı dişlər ətrafında

C) Bütün dişlər ətrafında

D) Bəzi dişlər ətrafında

E) Ön yuxarı dişlər ətrafında
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
1004) Parodontitin yüngül formasında zondlama zamanı diş əti cibinin dərinliyi nə qədər olur?
A) 2, 8 mm

B) 1, 5 mm

C) 5, 7 mm

D) 3, 5 mm

E) 4, 5 mm
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
1005) Parodontitin orta ağır formasında zondlama zamanı diş əti cibinin dərinliyi nə qədər olur?
A) 4, 5 mm

B) 3, 5 mm

C) 6 mm

D) 6, 5 mmE) 5 mm
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
1006) Parodontitin ağır formasında zondlama zamanı dişəti cibinin dərinliyi nə qədər olur?
A) 8 - 9 mm

B) 3 - 4 mm

C) 1 - 2 mm

D) 5 - 7 mmE) 2 - 3 mm
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
Yüklə 1,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin