Cü il tarixində əlavə edilmişdir 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?


) Dişin düzgün formada yonulması gələcək suprastrukturun hansı parametrinin möhkəm olmasına şərait yaradır?Yüklə 1,79 Mb.
səhifə7/16
tarix25.11.2016
ölçüsü1,79 Mb.
#119
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

438) Dişin düzgün formada yonulması gələcək suprastrukturun hansı parametrinin möhkəm olmasına şərait yaradır?

A) Fiksasiya

B) Dəqiq metal tökmə

C) Keramika rənginin seçimi

D) Çeynəmə - kəsici səthə düzgün forma vermə

E) Estetik görünüş


Ədəbiyyat: Е.Н.Жулёв " Металлокерамические протезы" Руководство. Издательство НГМА Нижний Новгород 2005 стр. 139
439) Tam tökmə qapaqlar altına yonma zamanı diş boynu nahiyəsində dişin sərt toxumasında nə yaradılır?

A) Kvadrat

B) Pillə

C) Kələ-kötürlülük

D) Çökəklik

E) Üçbucaq


Ədəbiyyat: Е.Н.Жулёв " Металлокерамические протезы " Руководство. Издательство НГМА Нижний Новгород 2005 стр. 141
440) Bərpaedici stomatologiyanın əsas prinsipi hansıdır?

A) Metalların bioloji uyğunluğu, toxumaların zədəsinin azalması, çox yararlıq, estetik tələbatın tam ödənilməsi

B) Estetik tələbat və toxumaların zədələnməməsi

C) Toxumaları zədələməməsi və materialın bioloji uyğunluğu

D) Materialın biouyğunluğu və estetika

E) Toxumaları zədələməməsi və estetika


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 8
441) Stomatoloji praktikada adgeziya nədir?

A) İki sərt cismin (materialın) bir - birinə üçüncü bərk materialla bərkidilməsi

B) İki sərt cismin (materialın) qızdırıkaraq bir – birinə yapışdırılması

C) İki sərt cismin (materialın) bir - birinə üçüncü maye (amorf) halda olan materialla birləşməsi

D) İki sərt cismin (materialın) bir - birinə söykənməsi

E) İki sərt cismin (materialın) səthindəki mexaniki retensialar hesabına onların dayanıqlığı


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 21
442) Adgeziv keramik restavrasiyanın üstün cəhətlərinə hansı aid deyil?
A) Metal işlədilməməsi və qalvanozun olmaması

B) Patoloji sürtülmənin olması

C) ikincili kariesin yaranmasının qarşısının alınması

D) Diş toxumalarının dehidratasiyasının, rəngdəyişməsinin qarşısının alınması

E) Estetik tələbatın yüksək səviyyədə ödənilməsi
Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 14
443) Materiallardan hansı daha çox yararlı hesab edilməklə orqanizm üçün biouyğun və gigiyenik hesab olunur?

A) Adi (sadə) metal

B) Kompozit

C) Akril

D) Keramika

E) Qiymətli metal


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 14
444) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal göstəriş hesab edilir?

A) Diş rənginin qüsuru

B) Diş emalının lazımı qalınlıqda olmaması

C) Diş tacının anatomik qüsuru

D) Uyğun olmayan okklüziya

E) Depulpasiya edilmiş diş


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
445) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal göstəriş hesab edilir?

A) Uyğun olmayan okklüziya

B) Dişdə karies və plombun olması

C) Diş formasının qüsuru

D) Depulpasiya edilmiş diş

E) Diş emalının lazımi qalınlıqda olmaması


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
446) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal göstəriş hesab edilir?

A) Diş emalının lazımi qalınlıqda olmaması

B) Dişdə karies və plombun olması

C) Depulpasiya edilmiş diş

D) Diş strukturunun (teksturanın) qüsuru

E) Uyğun olmayan okklüziya


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
447) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal göstəriş hesab edilir?

A) Depulpasiya edilmiş diş

B) Diş emalının lazımi qalınlıqda olmaması

C) Dişdə karies və plombun olması

D) Dişin düzgün yerləşməməsi

E) Uyğun olmayan okklüziya


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
448) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal əks göstəriş hesab edilir?

A) Diş emalının lazımi qalınlıqda olmaması

B) Diş strukturunun (teksturanın) qüsuru

C) Diş rənginin qüsuru

D) Diş formasının qüsuru

E) Dişin düzgün yerləşməməsi


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
449) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal əks göstərişlidir?

A) Diş rənginin qüsuru

B) Dişin düzgün yerləşməməsi

C) Uyğun olmayan okklüziya

D) Diş formasının qüsuru

E) Diş strukturunun (teksturanın) qüsuru


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
450) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal əks göstərişlidir?

A) Depulpasiya edilmiş dişlər

B) Dişin düzgün yerləşməməsi

C) Diş rənginin qüsuru

D) Diş strukturunun (teksturanın) qüsuru

E) Diş formasının qüsuru


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
451) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal əks göstəriş hesab edilir?

A) Parafunksiya (bruksizm və s.)

B) Diş formasının qüsuru

C) Diş rənginin qüsuru

D) Dişin düzgün yerləşməməsi

E) Diş strukturunun (teksturanın) qüsuru


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
452) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal əks göstəriş hesab edilir?

A) Dişdə karies və plombun olması

B) Diş rənginin qüsuru

C) Dişin düzgün yerləşməməsi

D) Diş formasının qüsuru

E) Diş strukturunun (teksturanın) qüsuru


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
453) Vinir hazırlamaq üçün hansı hal əks göstəriş hesab edilir?

A) Dişin düzgün yerləşməməsi

B) Diş rənginin qüsuru

C) Diş strukturunun (teksturanın) qüsuru

D) Diş formasının qüsuru

E) Dişlərə düzgün qulluq edilməməsi və gigiyenanın gözlənilməməsi


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 243
454) Vinir hazırlamaq üçün dişin sərt toxuması(diş emalı) təxminən nə qədər yonulmalıdır?

A) Hətta dentin toxuması da yonulmalıdır

B) Diş emalı tamamilə yonulmalıdır

C) Diş emalının 50%-i yonulmalıdır

D) Çox az miqdarda emal saxlanılmalıdır

E) Diş sərt toxuması dentin emal sərhəddinə qədər yonulmalıdır


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 246
455) Vinirlərin optimal qalınlığı təxmini neçə mm olmalıdır?

A) 1.0 – 1.5 mm

B) 0.9 – 1.2 mm

C) 1.0 – 1.3 mm

D) 0.1 – 0.3 mm

E) 0.3 – 0.5 mm


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 246
456) Protezləməyə yararlığına görə selikli qişanın neçə tipi mövcuddur?

A) Beş


B) Üç

C) Bir


D) Dörd

E) İki
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 18
457) Kellerə görə tam adentiyalı alt çənələr atrofiyasınaa görə neçə tipə bölünür?

A) Üç


B) Altı

C) İki


D) Dörd

E) Beş
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 17
458) Ölçülər selikli qişaya təsirinə görə neçə qrupa bölünür?

A) İki


B) Beş

C) Üç


D) Altı

E) Dörd
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 45
459) Funksional sovrulan ölçü termini ilk dəfə hansı müəllif tərəfindən irəli sürülmüşdür?

A) Oksman

B) Kantoroviç

C) Zaqorskiy

D) Şerbakov

E) Dellabar


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 44


460) Şrederə görə dişsiz üst çənələrin neçə tipi var

A) Üç


B) İki

C) Beş


D) Dörd

E) Altı
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие. Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 16


461) Tam çıxan protezləmədə fiksasiya anlayışı nəyi təmin etməlidir?

A) Ağız çox açılarkən dayanıqlığı

B) Udqunma zamanı protezin dayanıqlığını

C) Funksiya zamanı sovrulmanı

D) Danışıq zamanı protezin dayanıqlığını

E) Sakit halda və yardımçı hərəkətlər zamanı protezin dayanıqlığını


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие. Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 67
462) Ağız çox açılarkan üst protez tərpənərsə protezin hansı kənarı korreksiya edilməlidir?

A) Frontal dişlər nahiyəsi

B) Bütün səth boyunca tuber maksilla sahəsi

C) A xətti boyunca

D) Yan dişlər nahiyəsi

E) Yanaq yüyənləri nahiyəsi


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие. Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 50
463) Udqunma aktı zamanı üst çıxan protez tərpənirsə protezin hansı kənarı korreksiya edilməlidir?

A) A xətti nahiyəsi və frontal dişlər nahiyəsi

B) Yalnız A xətti nahiyəsi

C) Tuber maksilla sahəsi

D) Yalnız frontal dişlər nahiyəsi

E) Yan dişlər nahiyəsi


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 50


464) Dili sağa əyib yanağın iç tərəfinə toxundurduqda alt çənə protezi tərpənirsə onun hansı kənarını korreksiya etmək lazımdır?

A) Dil yüyəni və çənəaltı əzələyə söykənən kənarı

B) Ön dişlər nahiyəsi

C) Protezin sağ çənə - dilaltı əzələyə söykənən kənarı

D) Protezin sol çənə - dilaltı əzələyə söykənən kənarından öndə yerləşən hissəsi

E) Sağ və sol yan dişlər nahiyyəsi


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие. Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 50
465) Klammerli protezlərdə klamerin passiv hissəsi dişdə hansı nahiyədə yerləşir?

A) Frontal dişlərin kəsici hissəsində

B) Azı dişlərin qabarı arasında

C) Klinik ekvatordan aşağıda

D) Dişin boyun hissəsində

E) Klinik ekvatordan yuxarıda


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 42
466) Klammerli protezlərdə klammerin aktiv hissəsi dişin hansı nahiyəsində yerləşir?

A) Dişin boyun hissəsində

B) Klinik ekvatordan aşağıda

C) Azı dişlərin qabarı arasında

D) Frontal dişlərin kəsici hissəsində

E) Klinik ekvatordan yuxarıda


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. cтр. 42
467) Çıxan protezləmədə üst mərkəzi dişlər hansı hərfi tələffüz edərkən alt dodağın qırmızı haşiyəsinə toxunmalıdır?

A) C


B) P

C) F


D) S

E) Ş
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 119
468) Çıxan protezləmə zamanı düzülmüş ön dişlər diş cərgəsi qövsündə dodağın optimal qabarıqlığını hansı dişlər nahiyəsində təmin etməlidir?

A) Kəsici

B) Molyar

C) Premolyar

D) Bütün dişlər

E) Köpək
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 144
469) Bukkal dəhlizi təyin etmək üçün xəstəyə hansı hərfi tələffüz etmək məsləhət görülür?

A) S


B) C

C) P


D) Ş

E) F
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 121
470) Bukkal dəhliz əsasən hansı dişlər nahiyəsini əhatə edir?

A) Premolyar

B) Köpək

C) Kəsici

D) Bütün dişlər

E) Molyar


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 121


471) Şpee əyriliyi hansı istiqamətlidir?

A) Transversal

B) Horizontal

C) Dairəvi

D) Vertikal

E) Sagital


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 115


472) Bügel protezlərini hazırlamaq üçün hansı ölçü materiallarından istifadə etmək məsləhətdir?

A) Silikon

B) Silikon və termoplastik

C) Termoplastik

D) Sink -oksid-evgenol

E) Alginat


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 35
473) Üst dişsiz çənədə dişlərin düzülüşü zamanı frontal dişlər nahiyəsində mum bazis kənarından mərkəzi kəsici dişin ucuna qədər olan hündürlük nə qədər olmalıdır?

A) 22 mm


B) 15 mm

C) 23 mm


D) 10 mm

E) 24 mm
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 14
474) Mum şablon valiklərin qalınlığı ön dişlər nahiyəsində nə qədər olmalıdır?

A) 2 mm


B) 10 mm

C) 4 mm


D) 6 mm

E) 8 mm
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие. Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 108


475) Mum şablon valiklərin qalınlığı yan dişlər nahiyəsində nə qədər olmalıdır?

A) 10 mm


B) 20 mm

C) 12 mm

D) 8 mm

E) 4 mm
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 108
476) Dişlər itirildikdən sonra üst-çənənin atrofiyası hansı nahiyədə və hansı istiqamətdə olur?

A) Yan tərəfdə mərkəzdən çölə doğru

B) Bütün səthlərdə çöl tərəfdən mərkəzə doğru

C) Ön tərəfdə çöldən mərkəzə doğru

D) Bütün səthlərdə mərkəzdən çölə doğru

E) Ön tərəfdə içə doğru


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 8


477) Fizioloji mərkəzi okklüziya zamanı yan (çeynəmə) dişlər nahiyəsində (sağ və ya sol) antaqonist dişlər arasında ən az neçə təmas nöqtəsi yaranır?

A) 10


B) 15

C) 35


D) 20

E) 60
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 78
478) Fizioloji mərkəzi okklüziya zamanı üst çeynəmə dişlərinin hansı qabarları dayaq qabarları hesab olunur?

A) Palatinal qabarlar

B) Distal yanaq qabar

C) Yanaq qabarları

D) Medial yanaq qabar

E) Medial palatinal qabar


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 77


479) Fizioloji mərkəzi okklüziya zamanı alt çeynəmə dişlərinin hansı qabarları dayaq qabarları hesab olunur?

A) Medial dil qabarı

B) Dil qabarları

C) Yanaq qabarların hamısı

D) Distal dil qabarı

E) Medial yanaq qabarı


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 77


480) Fizioloji mərkəzi oklüziya vəziyyətində çeynəmə dişlərinin kənarlarının qalınlaşma yerlərində təmas nöqtələri necə olur?

A) Çox olur

B) Çox sayda və sıx olur

C) Az və zəif olur

D) Az sayda və sıx olur

E) Güclü olur


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособиеМосква " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 78

481) Fizioloji mərkəzi okklüziya vəziyyətində frontal (kəsici) dişlər arasında təmas nöqtələri (səthi) ən azı neçə olmalıdır?

A) 0


B) 6

C) 2


D) 10

E) 5
Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 79
482) Fizioloji mərkəzi okklüziya vəziyyətində sıxılma zamanı frontal kəsici dişlər arasında təmas nöqtələri necə olmalıdır?

A) Çox olmalıdır

B) Az və zəif olmalıdır

C) Sıx olmalıdır

D) Təmas olmamalıdır

E) Az lakin sıx olmalıdır


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 стр. 79


483) Çıxarılan və kombinəedilmiş protezləmə zamanı dayaq dişi və retension elementlər üçün hansı dərəcəli laxlama tam yararsızdır?

A) " I " dərəcəli

B) " I və II " dərəcəli

C) " IV və I dərəcəli

D) " III " dərəcəli

E) " II " dərəcəli


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 46
484) Protezləmə zamanı neçənci dərəcə laxlaması olan dişlər mütləq çəkilməlidir?

A) " III " dərəcə

B) " I " dərəcə

C) " I və III cü dərəcə"

D) " II " dərəcə

E) " IV " dərəcə


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 46
485) Klammerli protezlərdə dairəvi klammer hansı qrup dişlər üzərində yerləşdirilməlidir?

A) Köpək dişləri

B) Kəsici dişlər

C) Kiçik azı dişləri

D) Böyük azı dişləri

E) Köpək və kiçik azı dişləri üzərində


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 55
486) Periodont toxuması əsasən hansı istiqamətli təzyiqləri kompensasiya edir ?

A) Transversal

B) Horizontal

C) Vertikal

D) Bütün istiqamətli

E) Sagital


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 44
487) Klammerli protezlər hazırlanarkan qalan dayaq dişlərin yükgötürmə qabiliyyətini təmin edən parametrlər hansıdır?

A) Sadalananların hamısı

B) Diş tacının hündürlüyü

C) Dişin qrupu

D) Dişin yükgötürmə qabiliyyəti

E) Dişin yerləşmə vəziyyəti


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 45
488) Stomatoloji müalicə və protezləmənin əsas məqsədi nəyə xidmət edir?

A) Qüsurun bərpasına

B) Keyfiyyətli diş protezi hazırlanmasına

C) Xəstənin qocalmamasına və ümumi sağlamlığına

D) Dişin keyfiyyətli müalicəsinə

E) Estetik tələbin ödənməsinə


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие.

Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 187


489) Hazırlanan diş – çənə protezlərinin keyfiyyətinə ən çox nələr təsir edir?

A) Dəqiq planlama

B) Sınaqdan çıxmış texnologiya və keyfiyyətli materiallar

C) "Həkim - diş texniki – xəstə " üçlüyünün səmərəli əməkdaşlığı

D) Sadalananların hamısı

E) Həkim və diş texnikinin peşəkarlığı, intellektual və texniki potensialı


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 31
490) Bügel protezləri hazırlanarkan parallelometr nəyi müəyyən edir?

A) Klammerlərin tipini

B) Sadalananların hamısı

C) Dayaq sahəni

D) Protezin ağıza daxil olma traektoriyasını

E) Retension sahəni


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 43
491) Fizioloji mərkəzi okklüziya zamanı dişlərin təmasında yaranan güc dişlər arasında necə paylanır?

A) Ön dişlərə çox güc düşür, yan dişlərə düşmür

B) Ön dişlərə çox güc düşür

C) Yan dişlərə çox güc düşür, ön dişlərə düşmür

D) Yan dişlərə çox güc düşür

E) Bərabər paylanır


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие. Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 56
492) Çənələrin qarşılıqlı münasibətini fərdi qaydada xəstənin gicgah-çənə oynağına uyğun olaraq artikulyatora fiksə etməyə imkan verən cihaz hansıdır?

A) Qnatometr

B) Artikulyator

C) Oklüdator

D) Üz qövsü

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие. Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 94
493) Çənələrin qarşılıqlı fərdi münasibəti vəziyyətində öncədən dişləmi dəqiq əks etdirən vasitə hansıdır?

A) Qnatometr

B) İvotray (Centrik trey)

C) Artikulyator

D) Üz qövsü

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: А.П. Воронов И.Ю.Лебеденко И.А. Воронов " Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов " Учебное пособие. Москва " МЕДпресс-информ " 2006 cтр. 109
494) Hissəvi çıxan, bügel və kombinəedilmiş protez gəzdirənlərdə protez stomatitinin yaranmasının əsas səbəbi hansıdır?

A) Protezin yatağına münasibətdə tam hərəkətsiz olması

B) Protezin yatağına münasibətdə daha çox hərəkətli olması

C) Texnoloji faktoru

D) Dişlərin düzgün düzülməməsi

E) İstifadə edilən materiallar


Ədəbiyyat: Хеннинг Вульфес " Современные технологии протезирования " Руководство. Русское издание Бремен 2006 стр. 124
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə