Hafta içi Sağlık sigortanızla ilgili sorularınız, sorunlarınız ve tazminat ödemelerinizleYüklə 116 Kb.
tarix24.01.2017
ölçüsü116 Kb.
AKSİGORTA POLİÇE KAPSAMI (TC VATANDAŞI ÖĞRENCİLER İÇİN)


*** Üniversite kampüsünde bulunan Sağlık Merkezi’nde muayene olunduğu takdirde sigorta limitinden harcama olmamaktadır.

İletişim Bilgileri:

Hafta içi

Sağlık sigortanızla ilgili sorularınız, sorunlarınız ve tazminat ödemelerinizle, AON Müşteri Temsilcisi Sn. Serkan KARA ilgilenecektir.

Serkan Kara                    

Telefon:

 0 216 636 07 00 Dahili No: 743

Faks:

 0 216 692 12 12     

E-posta:

 serkan.kara@aon.com.tr.  

Adres:     

 AON Risk Hizmetleri
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park No:2 Kat:7-8-9  34768 Ümraniye/İstanbul

 Hafta Sonu ve Acil Durum Halinde

Tıbbi Danışmanlık: Sağlık sorunlarınızla ilgili danışmanlık hizmetini Ak Sigorta Acil Sağlık Hizmetlerini (444 27 27) arayarak görevli doktorlar aracılığı ile alabilirsiniz.

Ambulans: Acil durumlarda provizyon merkezine müracaat edilmesi halinde (444 27 27) kara ambulansı ile sağlık kuruluşuna ücretsiz taşıma olanağı sağlanır.

SAĞLIK SİGORTASI POLİÇE KAPSAMI

Acil durumlar haricinde anlaşmalı sağlık kurumlarına ancak Sağlık Merkezi’nden sevk alarak gidilebilmektedir.Sevkinizle birlikte anlaşmasız kurumlara gittiğinizde ise tazminat talep formunu kullanmanız gereklidir.(detay için Tazminat Ödemeleri bölümüne bakınız).

 1. Yatarak Tedavi Teminatı:

Yatarak tedavi teminat, %100 ödemeli ve 10.000 TL yıllık limitle sınırlı olup, aşağıda belirtilen masrafları kapsamaktadır:
 1. Tek kişilik oda (suit oda hariç), yemek ve refakatçi masrafları

 1. Yoğun bakım ünitelerindeki tedaviler.

 1. Hekim ücretlerinin yapılan işlemin TTB Asgari Fiyat Tarifesi’ndeki karşılığının en çok üç (3) katına kadar olan tutarından varsa katılım payı düşüldükten sonra kalan kısmı. TTB Asgari Fiyat Tarifesinde belirtilmeyen işlemlerin hekim ücretleri için TTB’nin görüşü alınır. Anlaşmalı kurumlardaki anlaşmasız operatör ücreti ile anlaşmasız kurumlardaki operatör ücreti TTB*3 ile sınırlı olup, poliçede belirtilen yatarak tedavi teminatı dahilinde ödenir.

 1. Hastane hizmetleri (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuvar, radyoloji vb.).

 1. TIbbi donanımın ( kalp-akciğer pompası vb.) kullanımı.

 1. intravenöz (damar içi) ilaç, madde vb. verilmesi.

 1. Hastane’de tedavisi yapılmakta olup teminat kapsamındaki rahatsızlıkla doğrudan bağlantılı olan ve yatış süreci içerisinde yapılan tanı amaçlı laboratuvar testleri, röntgen tetkikleri, elektrokardiyogram, bilgisayarlı tomografi vb.

 1. Teminat kapsamındaki hastane tedavisi nedeniyle hastanede yatış süreci içerisinde yapılan fizik tedavi, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler. 

 1. Teminat kapsamındaki hastane tedavisi nedeniyle doğrudan bağlantılı hekim vizitleri.

 1. Sunulan tıbbi bilgiler ışığında Sigortalı’nın sağlık durumu gözönüne alınarak  tarafsız bir hekim tarafından da gerekliliği uygun görülen özel hemşirelik hizmetleri.

 2. Sigortacı tarafindan önceden onaylanan alıcı olarak organ ve doku nakli (sadece cornea,  böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer)

 1. Koroner anjiografi.

 1. Dializ masrafları.

 1. Teminat kapsamında olan bir hastalık ya da yaralanma nedeniyle hastanede tedavi gören Sigortalı’nın hastaneye yatırıldıktan sonra ölmesi durumunda morg masrafları.  1. Ayakta Tedavi Teminatı:

Ayakta tedavi teminatı % 100 ödemeli ve 1.000 TL yıllık limitle sınırlı olup aşağıda belirtilen teminatları içerir:


Doktor Muayene Teminatı: Sağlık Bakanlığı’nca çalışma ruhsatı verilmiş hastane ve/veya özel muayenehane açmaya ehliyetli doktorlarca yaptırılacak muayenelere ait giderler, belgelenmesi kaydıyla poliçede belirtilen ayakta tedavi teminatı yıllık limiti dahilinde ödenir.
Jinekolojik muayeneler ancak, bir şikayet olması halinde teminat altında olacaktır.
Reçeteli ilaç Teminatı: Teminat kapsamındaki bir rahatsızlık nedeniyle hekim tarafından reçete edilen Sağlık Bakanlığınca onaylı ilaç bedelleri, bir aylık tedavi dozu kadar; reçete ilişiğinde fatura/kasa fişi, ilaç küpürü ibraz edilmesi kaydıyla belirtilen ayakta tedavi yıllık limit dahilinde ödenir.
Kronik hastalıklar için ilaç kullanımı gerektiğinde, Hekim raporu ile birlikte Sigortacı'ya başvurulması gerekir. Sigortacı'nın onaylaması halinde sigortalı poliçe dönemi içerisindeki tedavi süresince gerekli ilaçlar anlaşmalı eczanelerden temin eder.
Teşhis Yöntemleri Teminatı: Teminat kapsamındaki bir rahatsızlığın teşhisi nedeniyle doktorun gerekli gördüğü her türlü tahlil,röntgen,mamografi, sintigrafi, ultrasonografi, EKG,EKO gibi teşhis yöntemleri , MR, tomografi, talyum ,anjiografi (Kroner anjiografi hariç), uyku testleri,gastroskopi, endoskopi gibi girişimsel tanı yöntemleri vb. Poliçede belirtilen ayakta tedavi teminatı yıllık limiti dahilinde ödenir.
Teşhis yöntemleri ile ilgili faturaların ilişiğinde Sağlık Merkezi’nden alınan sevk formu, doktor tarafından dolduralan Tanı İnceleme Gider Bildirim Formu, tahlillerin sonucunu gösteren raporun bir kopyası da gönderilmelidir.
Hepatit A ve Hepatit B testleri ancak, klinik şikayeti olması ve/veya risk grubunda olması hallerinde, doktorun gerekli gördüğü durumlarda limit dahilinde teminat altındadır. Fizik Tedavi Teminatı : Tıbbi gerekliliğinin belgelemesi koşuluyla fizik tedavi giderleri, poliçede belirtilen ayakta tedavi teminatı yıllık limiti dahilinde ödenir. 3. Küçük Müdahale Teminatı:
Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi’nde 101 birimin altına kadar olan girişimler ile müşahade altına alınma, pansuman, enjeksiyon, kulak yıkama, alçı uygulaması, oksijen verilmesi, abse derenajı, mide yıkama, lavman, sonda takma, tırnak çekme, taş kırdırma (ESWL), Ortopedi’de şok tedavi (ESWT), koterizasyon uygulaması, ben alımı, PUVA tedavisi, somnoplasti, krioterapi uygulaması,  derideki yaraların dikişi, gözden yabancı cisim çıkarılması gibi genel veya lokal anestezi altında veya anestezi olmadan tedaviye yönelik olarak yapılan tüm küçük müdahaleler ve sarf malzemeleri , ayakta veya yatarak gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın, ilgili teminatlar kapsamında değerlendirilecek olan teşhis giderleri hariç olmak üzere, poliçede belirtilen Küçük Müdahale Teminatı yıllık limiti dahilinde ödenir. Küçük Müdahale Teminatı kapsamında yapılacak işlemlerde girişim sırasında kullanılacak malzeme, ilaç, pre- op kan tahlili ve müdahaleyi yapan doktor ücretleri bu teminattan karşılanır.
Ayakta Tedavi teminatı olmayan poliçelerde küçük müdahale ile ilgili olsa dahi; işlem öncesi ve sonrası yapılabilecek her türlü  tanı amaçlı  tetkik ile reçete edilen ilaçlara ait giderler poliçe kapsamında değildir.Ancak sigortalının hastaneye başvurmasına neden olan acil sağlık durumu (hayati bir tehlikeye neden olabilecek rahatsızlık), kaza ve cerrahi müdahale gerektiren rahatsızlıkların teşhisine yönelik acil teşhis giderleri, Küçük Müdahale Teminatı kapsamından ödenir.
Bu teminat kapsamında yapılan işlemin lokal veya genel anestezi altında yapılmasına bakılmaksızın ameliyathane açılış ve ameliyathane ile her türlü gideri ödenmez.
Anlaşmalı kuruma dışarıdan gelen veya anlaşmasız kurumlardaki hekim ücretlerinin yapılan işlemin TTB Asgari Fiyat Tarifesi’ndeki karşılığının en çok üç (3) katına kadar olan tutarı ödenir. TTB Asgari Fiyat Tarifesinde belirtilmeyen işlemlerin hekim ücretleri için TTB’nin görüşü alınır. 

4. Kemoterapi Kontrol Testleri Teminatı:
Kemoterapi, Radyoterapi, ve dializ kontrol testleri teminatı teminat kapsamına giren bir rahatsızlık nedeni ile doktor tarafından gerekli görülen kontrol testleri kemoterapi ile ilgili kontrol testleri teminatı yıllık limiti (5000TL ve %100) dahilinde ödenir. Bu teminatın kullanımı sırasında provizyon sistemi geçerli olmayıp, ödemeler sigortalı tarafından yapılıp,sigorta şirketinden talep edilecektir.

5. Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi Teminatı:
Ameliyat ve yoğun bakım gerektiren bir tedaviden sonra, 2 ay içerisinde gerçekleşen ve söz konusu tedaviyi tamamlayıcı nitelikteki fizik tedavi masrafları, ayakta ve yatarak gerçekleşmesine bakılmaksızın poliçede belirtilen limitler (2.000 TL ve %100) dahilinde karşılanır.

6. Suni Uzuv Teminatı:
Sigorta süresi içerisinde meydana gelen hastalık ya da kaza sonucu fonksiyon kaybına uğramış organın fonksiyonlarını yerine koyma amacıyla takılan ve estetik amacı taşımayan el, kol ,bacak protezleri ve kanser ameliyatları sonrası meme protezi giderleri gerekliliğinin doktor raporuyla belgelenmesi koşulu ile poliçede belirtilen yıllık limiti dahilinde karşılanır.

7. Yardımcı Tıbbi Malzeme Teminatı:
Sigorta başlangıç tarihinden sonra meydana gelen bir hastalık veya kaza sonucu sigortalıya uygulanan tedavinin bir parçası olarak,vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel atel, elastik bandaj, korse, varis çorabı, boyunluk, dizlik, bileklik, tabanlık, oturma simidi, koltuk değneğinden ibaret tıbbi malzemeler yıllık limit ile poliçe özel ve genel şartları dahilinde ödenir.

8. Acil Sağlık Hizmetleri Teminatı:
Tıbbi Danışmanlık : Sigortalı sağlık sorunları ile ilgili danışmanlık hizmetini Aksigorta Acil Sağlık Hizmetlerini arayarak görevli doktorlar aracılığı ile alabilir.
Kara ve hava ambulansı : Sigortalının bulunduğu yerde tedavisinin mümkün olmadığı acil durumlarda, Provizyon Merkezine müracaat edilmesi halinde kara ambulansı ile sağlık kurulununa ücretsiz olarak taşınır. Sigortalının durumu kara ambulansı ile taşınmaya uygun değilse, Acil Sağlık Hizmetleri doktorunun onayı ile taşıma hava ambulansı ile gerçekleştirilir.
Ücretsiz ilaç ve malzeme : Acil tedavi sırasında spesifik bir malzeme kullanılmadığı takdirde kullanılan sarf malzemeleri ve ilaç da ücretsiz olarak karşılanır.

9. İstisnalar:Burada belirtilenler standart istisnalardır ve tüm sigortalılar için geçerlidir. Kişiye özel (genellikle kişinin tıbbi geçmişine bağlı) rahatsızlıklar ile ilgili masraflar sigorta kapsamında değildir; bu gibi masrafların ödenmesi halinde sigorta şirketi, ilgili masrafları tarafınıza rücu edecektir.

Standart İstisnalar

 • Bilinen veya sonradan ortaya çıkan konjenital (doğuştan gelen) hastalıklar ve/veya doğuştan gelen yapı bozuklukları,

 • Zayıflama veya kilo alma tedavileri ya da programları,

 • AIDS ve komplikasyonları,

 • Psikiyatrik tedavi gerektiren ruh hastalıkları ve psikolojik rahatsızlıklar,

 • Alzheimer, yaşlılıktan ileri gelen bunama ile ilgili rahatsızlıklar,

 • Alkolizm, alkol, uyuşturucu, uyarıcı, halusinojen ve diğer madde bağımlılığı ve kötüye kullanımı neticesinde meydana gelen bütün durumlar,

 • Yarış amaçlı motorsiklet kullanma, dağcılık, solunum cihazıyla dalma, uçak ve planör pilotluğu, paraşütçülük, parapant, delta kanatla uçma ve bunlarla sınırlı olmayan diğer tehlikeli faaliyetler esnasında meydana gelecek bütün durumlar,

 • Akupunktur, homeopati, hidroterapi, ayurveda, mezoterapi vb alternatif tıp yöntemleri, kaplıca kürleri,

 • Belirli bir semptom ve/veya hastalığa bağlı olmadan yapılan tüm işlemler, (Örn.check-up),

 • Kozmetikler ve bir tıp Hekim'i tarafından yapılmayan tedaviler,

 • Aksine teminat seçilmediyse Diş ve diş eti ile ilgili yapılan tüm muayene ve işlemler,

 • Organ naklinde vericinin masrafları, organ ücreti ve organın ulaşım masrafları,

 • Sigorta Sözleşmesi'nin geçerlilik süresinde kazaen yaralanması sonucu gerekmedikçe yapılan her türlü estetik ve plastik cerrahi,

 • Gözdeki kırma kusuru tedavisi ve ilgili her türlü durumlar,

 • Doğum kontrol yöntemleri,

 • Kısırlık, kısırlaştırma,

 • Hastane'de yatmadan yapılan allerjinin teşhis ve tedavisine yönelik işlemler,

 • Tıbbi gerekliliği doktor raporu ile belgelenmedikçe nazal septum deviasyonu ve konka hipertrofisi,

 • Bir doktor reçetesinde yer alsa bile ilaç olarak nitelendirilmeyen tüm maddeler,

 • Reçetesiz, faturasız ve küpürsüz alınan ilaç bedelleri ile faturasız diğer masraflar,

 • Sigortalının tazminat talebinde bulunurken yaptığı ulaşım masrafları,

 • Sigortacı tarafından istenen belgelerin hazırlanması ile ilgili masraflar.

 • Bulaşma halinde yapılan tetanoz ve kuduz aşıları haricindeki tüm aşılar, immunizasyon programları ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları,

 • Tıbbi gereği olsa dahi her türlü sünnet ile ilgili tüm masraflar,

 • Hamilelik, düşük normal ve sezeryan doğum ve/veya bunlardan kaynaklanan her türlü komplikasyon ile ilgili masraflar teminat kapsamı dışındadır.10. Tazminat Ödemeleri:

 • Acil durumlar dışında(Bkz:Madde12) sigortalının herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşması halinde öncelikle Üniversite Sağlık Merkezine başvurması zorunludur. 

 • Herhalükarda İnternational Hospital, Acıbadem hastaneleri, Alman Hastanesi, Amerikan Hastanesi, Florance Nightingale Hastanesi ve bağlı kliniklerinde yapılan tüm teşhis, tedavi ve ameliyat giderleri Grup Sağlık Sigortası kapsamı dışındadır. Ancak hayati tehlikenin söz konusu olduğu acil durumlarda bu kurumlar da anlaşmalı kurum statüsü kapsamında kabul edilir. İlk müdahale yapıldıktan sonra anlaşmalı bir kuruma naklinde sakınca varsa bu sakınca ortadan kalkana kadar tedaviye bu hastanede devam edilir.

 • Üniversite Sağlık Merkezi’nin hizmet kapsamı dışında bir vak’a olması şartıyla Merkez’in sevk etmesi halinde sigortalı, bir önceki paragrafta sayılanlar dışındaki Anlaşmalı Kurumlardan hizmet alabilecektir.Sevk almadan herhangi bir Anlaşmalı Kurumdan hizmet alınması halinde anlaşmalı kuruma ödenmek zorunda kalınan tedavi masrafları sigortalıdan tahsil edilecektir.

 • Sigortalı'nın sevkli ayakta tedavisi nedeniyle sağlık kuruluşu, özel muayenehane ve/veya tanı birimine başvurusu sırasında doktoru tarafından tazminat talep formu doldurulması gereklidir. Sevksiz veya formsuz belgeler işleme alınmaz. Sevk’in geçerlilik süresi 15 gündür.

 • Sigortalı teşhis ve tedavi için gittiği Sabancı Üniversitesi sağlık merkezinden sevkli olması durumunda sağlık kuruluşu, özel muayenehane ve/veya tanı biriminin anlaşmalı kurum olması halinde TC kimlik kartını gösterdiği sürece teminat limitleri içindeki tutar için herhangi bir ödeme yapmaz. Sigortacı, Sabancı Üniversitesi Sağlık Merkezinde hizmet veren kurumu bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle anlaşmalı kurum kapsamına almayı kabul eder.

 • Sigortalı'nın teşhis ve/veya tedavi amaçlı anlaşmalı olmayan bir kuruma Sağlık Merkezinden sevkli olarak gitmesi halinde ödeme, sigortalı tarafından doğrudan o kuruma yapılır.

 • Sigortalının ödeme yaptığı durumlarda bu sözleşme kapsamında ve limitler dahilinde kendisine ödeme yapılabilmesi için sağlık giderlerinin bedelini gösteren belgelerin (madde 11'de belirtilen belgelerin) ibraz edilmesi zorunludur.

 • Sağlık giderlerine ilişkin faturaların asıllarının sunulması ile ödemeler gerçekleştirilebilecektir. Fatura ve reçetelerin fotokopileri kabul edilmez. Kronik hastalıklar için ilaç kullanımı gerektiğinde, hekim raporu ile birlikte Sigortacı'ya başvurulması gerekir. Sigortacı'nın onaylaması halinde sigortalı poliçe dönemi içindeki tedavi süresince gerekli ilaçları anlaşmalı eczaneden temin eder. Bu tedavi süresince talep edilen ve onaylanan ilaçlar, ilaç küpürü ve kasa fişi/fatura ibraz edilmesi halinde yıllık limit dahilinde ödenir.

 • Ayakta tedavi durumunda doktor muayene faturası veya serbest meslek makbuzu üzerinde doktorun branşı olmalı, doktor tarafından doldurulacak tazminat talep formunda başvuru nedeni ve yapılan işlem belirtilmelidir. Doktorun kimliğini ve branşını belirtmeyen serbest meslek makbuzu veya fatura ile tazminat talep formu bulunmayan giderler bu sözleşme kapsamında geçerli belge sayılmaz.

 • Yazar kasa fişi biçiminde düzenlenmiş muayene, tahlil, v.b. gider belgelerinin karşılıkları ancak arkasında hasta adı yazılıp veren kuruşun kaşesinin basılması durumunda ödenebilir.

 • Sigortalı, sağlık giderlerine ait belgeleri Sabancı Üniversitesi Sağlık Merkezinin iç web sayfasından temin ettiği Aksigorta Dilekçe Formunu doldurduktan sonra Aksigortaya gönderir. Sabancı Üniversitesi Öğrenci tarafından sigortacıya iletilen tüm sağlık giderleri ödemeleri Öğrenci Sağlık Sigortası Sözleşmesi limitleri dahilinde Türk Lirası olarak ve en geç 5 iş günü içerisinde sigortalının banka hesap numarasına yapılır.

 • Herhangi bir sağlık dönemine ait belgeler sigortacı olay tarihinden itibaren 60 gün içinde ulaştırılmazsa, bu giderler için ödeme yapılmaz.

 • Sağlık giderlerine ait belgelerde eksik ve/veya yanlışlar bulunması halinde bu giderlere ödeme yapılmaz ve sigortalıya sigortacı tarafından bildirilir. Belgelerin eksiksiz ve doğru olarak Aksigorta’ya iletilmesi sigortalının sorumluluğundadır.

 • Bu plana göre yapılacak ödemeler, öğrencinin kendisine brüt olarak ödenir.

  11. Tazminat Ödemeleri için Gerekli Belgeler:

Tazminat ödemelerinde aşağıdaki belgelerin ibrazı gerekmektedir.


1.YATARAK TEDAVİ VE KÜÇÜK MÜDAHALE TEMİNATI’NA İLİŞKİN ÖDEMELERDE
-Onay Formu

-Dökümlü hastane faturası ve teminat kapsamındaki giderlere ait faturalar

-Ayrıntılı ameliyat raporu

-Müşahede dosyası (gerektiğinde )

-Patoloji raporu(gerektiğinde)

-Teşhis yöntemleri uygulandıysa, sonucu gösterir rapor

2.DOKTOR MUAYENE TEMİNATINA İLİŞKİN ÖDEMELERDE
-Doktor ücretine ait fatura veya serbest meslek makbuzu

3.İLAÇ TEMİNATINA İLİŞKİN ÖDEMELERDE


-Doktor reçetesi

-İlaç küpürleri

-İlaç giderlerine ait fatura/kasa fişi

4. TEŞHİS YÖNTEMLERİ TEMİNATINA İLİŞKİN ÖDEMELERDE


-Doktorun yazdığı sevk pusulası veya rapor-Teminat kapsamındaki giderlere ait fatura.

-Teşhis yöntemlerinin sonucunu gösterir rapor.


Gerektiğinde Sigortacı tazminata konu olan rahatsızlık ile ilgili ayrıntılı doktor raporu talep eder.
12. Teminatların Geçerli Olduğu Acil Durumlar Listesi

1. Trafik kazası 

2. Akut miyokard enfarktüsü (raporlarla belirlenmiş kalp krizi, ritim bozuklukları ) 

3. Apandisit 

4. Menenjit 

5. Ani felçler 

6. Suda boğulma 

7. Yüksekten düşme 

8. Ciddi iş kazası 

9. Uzuv kopmaları 

10. Elektrik Çarpması 

11. Donma 

12. Soğuk Çarpması 

13. Isı Çarpması 

14. Tahriş Edici Gazların Teneffüsü 

15. Darbe Sonucu Sinir Kopması 

16. Yılan, Akrep veya Örümcek Sokması Sonucu Oluşan Ciddi Alerjik Tablolar 

17. Evcil-vahşi hayvanların ciddi cerrahi müdahale gerektiren ısırıklar 

18. Her türlü 2. ve 3. derece yanıklar 

19. Tahriş edici maddelerden oluşan ciddi göz yanmaları 

20. Hayati tehlike arz eden ilaç veya diğer madde zehirlenmeleri 

21. Tüm kırık ve çıkıklar 

22. Solunum yollarında yabancı cisim bulunması sonucu oluşan akut solunum problemleri 

23. Travma ve/veya kaza sonucu oluşan ani şuur kaybına neden olan her türlü durum 

24. Mide perforasyonu 

25. Darbeye bağlı iç organ zedelenmesi 

26. Ensefalit (beyin iltihabı) 

27. Beyin apsesi 

28. Dekompresyon hastalığı (dalgıç hastalığı) 

29. Travma sonucu oluşan masif (yoğun) kanamalar 

30. Her türlü iç organ kanaması (gebelik düşüklerine bağlı, jinekolojik hormonal kanamalar hariç) 

31. Kurşunlanma, bıçaklanma, kavga (cürüm işlemek ve cürüme teşebbüs hali istisnadır)

32. Epilepsi krizi 

33. Gebelik zehirlenmesi 

34. Travmaya bağlı her tip sütur gerektiren cilt kesikleri 

35. Ani ve dışarıdan harici bir hadise nedeniyle meydana gelebilecek kaza ve yaralanmalar 

36. Hipertansiyon krizleri,

37. Yüksek ateş (39,5 ve üzeri )

38. Diabetik ve üremik koma 

39. Renal kolik

40. Ciddi genel durum bozukluğu

  GRUP SAĞLIK SİGORTA TEMİNATLARI - TÜRK UYRUKLU ÖĞRENCİLER

TEMİNATLAR

 

YATARAK(hastanede) TEDAVİ

100%

Ameliyat

10.000

Hastane oda yemek refakatçi

Yoğun bakım

Doktor Takibi

İlaç (Yatarak)

Tanı (Yatarak)

Koroner anjiografi

Evde bakım 8 haftaya kadar

Küçük Müdahale

Anlaşmasız Hastane Yurtiçi

Yerel kara ve hava ambulansı

Kemoterapi

Radyoterapi

Dializ

Kemoterapi Radyoterapi Dilaiz Tetkik

5.000

Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi

2.000

Aile Planlaması

YOK

Suni uzuv

20.000

AYAKTA TEDAVİ

100%

Doktor Muayene

1.000 Yıllık

İlaç

750 Yıllık %80Tanı (Ayakta)

Fizik Tedavi


Yardımcı Tıbbi Malz.
Поделитесь с Вашими друзьями:Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə