N.Ə. SƏLİmova, B.Ş.ŞAhpəLƏngova


  Üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası-------------------Yüklə 4,56 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə28/28
tarix28.04.2017
ölçüsü4,56 Kb.
#15803
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

6.  Üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası-------------------161 
6.1. 
İzoprenin istehsal texnologiyası----------------------------161 
6.1.1. Xammal v
ə alınan məhsulların seçilib  
          
əsaslandırılması---------------------------------------------162 
6.1.2. 
İzoprenin xassələri və əsas alınma üsulları--------------164 
6.1.3. Dehirdogenl
əşmə prosesinin nəzəri əsasları------------168 
6.1.4. Texnoloji sxemin seçilib 
əsaslandırılması---------------173 
6.1.5. 
İzoamilenlərin dehidrogenlədirilməsi ilə izoprenin 
N.Ə.Səlimova, B.Ş.Şahpələngova 
 
 
310 
          istehsalı prosesinin texnologiyası-------------------------176 
6.1.6. 
İzobutilenin formaldehidlə kondensləşməsi üsulu ilə  
          izoprenin istehsalı prosesinin texnologiyası------------180 
6.2. 
α
-Metilstirolun istehsal texnologiyası----------------------_196_6.3.1._Formaldehidin_əsas_alınma_üsulları'> ---------------------183 
6.2.1. 
İstehsal üsulunun xammal və məhsullarının seçilib   
          
əsaslandırılması---------------------------------------------183 
6.2.2. 
İzopropilbenzolun dehidrogenləşmə prosesinin elmi  
          
əsasları-------------------------------------------------------_230_7._Xlorüzvi_məhsulların_istehsalı'>-------------------------------------------------------_189_6.2.3._α_-_M_еtilstirolun_sənaye_alınma_üsulları'>-------------------------------------------------------189 
6.2.3. 
α
- M
еtilstirolun sənaye alınma  üsulları-----------------191 
6.2.4. 
İzopropilbenzolun dehidrogenləşdirilməsi ilə 
α
-
меtil- 
          stirolun istehsalı prosesinin texnologiyası --------------193 
6.3. Formaldehidin istehsal texnologiyası----------------------196 
6.3.1. Formaldehidin 
əsas alınma üsulları----------------------196 
6.3.2. Metanolun oksidl
əşdirici dehidrogenləşdirilməsi ilə  
          formaldehidin istehsal texnologiyası---------------------198 
6.4. Etilen oksidinin istehsalı-------------------------------------200 
6.4.1. Etilen oksidinin fiziki v
ə kimyəvi xassələri-------------201 
6.4.2. Etilen oksidinin istehsal üsulları--------------------------207 
6.4.3. Etilenin katalitik oksidl
əşməsi----------------------------212 
6.5. Sirk
ə turşusunun istehsal texnologiyası ------------------ 217 
6.5.1. Sirk
ə turşusunun əsas alınma üsulları və fiziki – 
          kimy
əvi xassələri ------------------------------------------ 217 
6.5.2. Asetaldehidin oksidl
əşməsi ilə sirkə turşusunun  
         alınması------------------------------------------------------220 
6.5.3. Normal butanın oksidl
əşməsi ilə sirkə turşusunun  
          alınması-----------------------------------------------------224 
6.5.4 Metanol v
ə karbon oksidi əsasında sirkə turşusunun  
         Istehsalı-------------------------------------------------------230 
7. Xlorüzvi məhsulların istehsalı-------------------------------232 
7.1. Dixloretanın alınma üsulları --------------------------------232 
7.1.1. Dixloretan istehsalı prosesinin xammal v
ə alınan  
           m
əhsullarının seçilib əsaslandırılması ------------------234 
7.1.2. Prosesin elmi 
əsasları --------------------------------------239 

Ümumi kimya texnologiyası 
 
 
311 
7.1.3. Etilenin birba
şa xlorlaşması ilə 1,2- dixloretanın alınması  
           prosesinin texnologiyası ----------------------------------243 
7.2. Vinilxloridin istehsal texnologiyası ------------------------247 
7.2.1. Vinilxlorid istehsalı prosesinin xammal v
ə məhsullarının  
          seçilib 
əsaslandırılması------------------------------------ 249 
7.2.2. Vinilxloridin fiziki – kimy
əvi xassələri-----------------258 
7.2.3. Asetilenin hirdoxlorla
şma prosesinin nəzəri əsasları--261 
7.2.4. Asetilenin hidroxlorla
şdırılması ilə vinilxloridin istehsalı   
          prosesinin texnologiyası-----------------------------------265 
8. Sulfatlaşma və sulfolaşma reaksiyaları əsasında 
    sintezlər ---------------------------------------------------------268 
8.1. Spirt v
ə olefinlərin sulfatlaşdırılması ----------------------268 
8.1.1. Alkilsulfatlar 
əsasında yuyucu vasitələrin alınması  
          prosesinin texnoloiyası-------------------------------------273 
8.2. Parafinl
ərin sulfooksidləşməsi və sulfoxlorlaşması------275 
8.2.1. Alkilsulfonatlar istehsalı-----------------------------------276 
8.2.2. Alkilsulfonatlarların istehsal texnologiyası-------------278 
8.3. Alkilaromatik karbohidrogenl
ərin sulfolaşdırılması-----281 
8.3.1. Oleum v
ə SO
3
 il
ə sulfolaşma -----------------------------282 
8.3.2. Alkilbenzolsulfonatların istehsal texnologiyası--------283 
9. Nitrolaşma və nitrozilləşmə prosesləri--------------------286 
9.1. Alifatik nitrobirl
əşmələrin alınma üsulları ----------------286 
9.1.1. Propanın qaz fazada nitrat tur
şusunun iştirakı ilə  
          nitrola
şma rosesinin texnologiyası-----------------------289 
9.2. Aromatik nitrobirl
əşmələrin alınma üsulları--------------292 
9.2.1. Benzolun fasil
əsiz nitrolaşması prosesinin 
         texnologiyası-------------------------------------------------297 
9.3. Yeni nitrola
şma texnologiyalarının işlənməsi.................301 
 
 
İ
stifadə olunan ədəbiyyatlar------------------------------------303 
 

Yüklə 4,56 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin