Olgu 1- 48 Yaşında, Bayan



Yüklə 445 b.
tarix28.04.2017
ölçüsü445 b.
#16303



- OLGU 1-

 • 48 Yaşında, Bayan

 • 2005 Haziran: AML-M5b

 • Remisyon İndüksiyon:

 • - ARA-C: 100mg/m2, 7 gün

 • -İdarubicin: 12mg/m2, 3 gün

 • Komplet remisyon +

 • 1. Konsolidasyon:

 • - ARA-C: 1 gr/m2/gün, 6gün

 • - Idarubicin: 10 mg/m2/gün, 3 gün

 • 2. Konsolidasyon

 • - ARA-C : 6 gr/m2/gün, 1., 3., 5. günler

 • ☻ İnvaziv pulmoner aspergilloz: yok

 • ►Allojeneik, otolog veya akraba dışı

 • kök hücre nakli: yok



0cak 2007: Nüks

 • 0cak 2007: Nüks

 • ● Santral venöz kateter takıldı.

 • ● PA akc. grafisi: normal

 • ● Paranazal sinüs grafisi: normal

 • ● Yüksek çözünürlükle toraks grafisi: normal

 • ●İnfeksiyon ile komplikasyon: yok



8 Ocak 2007:

 • 8 Ocak 2007:

 • Remisyon-indüksiyon tedavisi:

 • - ARA-C: 100 mg/m2/gün, 1-7 gün

 • - Idarubisin: 12 mg/m2/gün, 1-3 gün

 • ● İnfeksiyon: yok

 • ● Başka komplikasyon: yok



Tedavinin 8. günü:

 • Tedavinin 8. günü:

 • - Lökosit: 800 /mm3,

 • - Nötrofil: 60 /mm3

 • - Hb: 10 gr/dl

 • - Trombosit: 28000/mm3

 • ● Ateş, boğaz ağrısı, yutkunma güçlüğü Oral kandidoz

 • (non-albicans Candida)



OLGU 1- 1



8. GÜN



● ☻10. gün:

 • ● ☻10. gün:

 • - Kültürlerde üreme yok

 • - Ateş, oral şikayetler ve lezyonlar geriledi

 • ●  13. gün:

 • - Ateş +

 • - Antekubital bölge girişim

 • yerlerinde ve kateter

 • bölgesinde selülite benzer

 • cilt lezyonları



OLGU 1- 2









Dr. Mutlu Arat





OLGU 1- 4



Dr. Halis Akalın

 • Nötropenik hastada cilt döküntüleri ile seyreden infeksiyöz hastalıklar



17. gün: Ateş halen devam ediyor.

 • 17. gün: Ateş halen devam ediyor.

 • Dermatolojik görüş alındı.

 • Lezyondan cilt biyopsisi yapıldı.

 • Sweet sendromu olabileceğine karar verildi.

 • Tüm antimikrobiyal tedavi kesildi.

 • Prednizolon tedavisi başlandı.

 • (1 mg/kg/gün i.v.)









Ateş, nötrofili, akut başlangıçlı cilt lezyonları ile karakterize

 • Ateş, nötrofili, akut başlangıçlı cilt lezyonları ile karakterize

 • Cilt lezyonları: kırmızı renkte, ağrılı papül, nodül ve plak

 • Yerleşim yeri: üst ekstremiteler, yüz, boyun ve toraks üst bölgesi

 • Histopatoloji: üst dermisde yaygın olgun nötrofilik infiltrasyon

 • Sıklıkla bayanları tutar

 • Patogenezi belirgin değildir



Bulgular:

 • Bulgular:

 • ● Ateş, lökositoz ve cilt lezyonları sıklıkla birlikte görülür

 • ● Ateş, cilt lezyonlarından günler veya haftalar önce de belirebilir

 • ● Artralji, baş ağrısı ve miyalji de olabilir





AYIRICI TANI

 • İnfeksiyöz ve inflamatuvar hastalıklar

 • - Bakteriyel sepsis

 • - Sellülit

 • - Erizipel

 • - Herpes Simplex virüs infek.

 • - Lepra

 • - Lenfanjit

 • - Pannikülit

 • - Piyoderma gangrenosum

 • - Sporotrikoz

 • - Sifiliz

 • - Sistemik mikoz

 • - Tromboflebit

 • - Tüberküloz

 • - Varisella-zoster infeksiyonu

 • - Viral eksantem









- OLGU 2-

 • 18 yaşında erkek hasta,

 • Tanı: ALL- B hücreli, L2 (5.12.2003)

 • Remisyon-indüksiyon tedavisi

 • Komplet remisyon +

 • 1. konsolidasyon tedavisi +

 • 1. konsolidasyon tedavisi sırasında İPA ile komplike oldu

 • SSS profilaksisi (+)

 • 2. konsolidasyon tedavisi (+)

 • İdame tedavisi (+)

 • Uygun donörü yok

 • Otolog veya akraba dışı kök hücre nakli yapılmadı



2. YILIN SONUNDA 1. NÜKS saptandı (22.12.2005)

 • 2. YILIN SONUNDA 1. NÜKS saptandı (22.12.2005)

 • Remisyon-indüksiyon tedavisi:

 • - Prednizolon 60 mg/m2, 1.-28. günler p.o.

 • - Vinkristin 2 mg/gün, 1., 8., 15., 22. günler

 • - Siklofosfamid 1000 mg/m2, 1. gün, i.v.

 • - Daunorubisin 45 mg/m2/gün, 1., 2., 3. günler, i.v.

 • - L-Aspariginaz 6000 U/m2/gün, toplam 6 doz, i.v.



Tedavinin 10. günü.

 • Tedavinin 10. günü.

 • Lökosit 53mm3

 • Nötrofil: 8 mm3

 • Ateş 38,50C

 • Kateter mevcut

 • Mukozit yok

 • Enfeksiyon odağı yok

 • Geniş spektrumlu kombine antibiyoterapi başlandı ve ateş kontrolü sağlandı.



15. gün

 • 15. gün

 • - Ateş: 38.20C

 • - Toraks CT: N

 • - Üreme yok

 • - Galatomannan negatif

 • - Belirgin infek. odağı yok

 • - AmB-d ilave edildi

 • 19. gün

 • Mukoziti baş gösterdi

 • 21. gün

 • Oral kandidoz gelişti

 • (Candida albicans)



31. gün

 • 31. gün

 • Kemik iliği remisyonda

 • Ateş mevcut

 • Kültürlerinde üreme yok

 • Asiklovir tedavisi devam ediyor

 • AmB-d kesildi



OLGU 2 - 1



32. gün

 • 32. gün

 • Künt vasıfta karın ağrısı

 • Hepatomegali 2 cm

 • Splenomegali yok

 • Bulantı, kusma ishal yok

 • Lösemi lehine bulgu yok

 • Alkalen fosfataz: 562 UI/L (normal sınırları: 37-147)



ABDOMEN BT:

 • ABDOMEN BT:

 • ▪ Karaciğer ve dalak boyutu artmış,

 • ▪ Karaciğer dansitesinde diffüz olarak dağılmış en büyüğü yaklaşık olarak 5-6 mm olan milimetrik boyutlu hipodens lezyonlar,

 • ▪ Dalak parankiminde de benzer karakterde lezyonlar mevcut.











Dr. Mutlu ARAT

 • KRONİK DİSSEMİNE KANDİDOZ TANI KRİTERLERİ



Dr. Halis AKALIN

 • KRONİK DİSSEMİNE KANDİDOZ’DA TEDAVİ



32. gün

 • 32. gün

 • Kronik dissemine kandidoz tanısı ile flukonazol 800 mg/gün başlandı

 • - Fundus muayenesi: endoftalmit yok

 • 40. gün

 • Ateş cevabı yok

 • Flukonazol kesildi

 • Kaspofungin başlandı

 • Kaspofungin tedavisinin 17. günü

 • - Ateş cevabı yok



Kaspofungin tedavisinin 21. günü

 • Kaspofungin tedavisinin 21. günü

 • - Ateş halen devam ediyor.

 • Abdomen Görüntüleme: Karaciğer ve dalakta lezyonlar sebat ediyor.











Kaspofungin tedavisinin 37. günü

 • Kaspofungin tedavisinin 37. günü

 • - Karaciğer biyopsisi yapıldı.



PATOLOJİ:

 • PATOLOJİ:

 • Karaciğer dokusunda lobül yapısı korunmuş

 • Sinuzoidlerde belirgin dilatasyon ve konjesyon

 • Portal alanda yoğun polimorf nüveli lökosit ve mononükleer hücreler ile destrükte olmuş safra kanalcıkları mevcut

 • Safra kanalcıkları sayıca artmış

 • PAS boyası ile mantar spor ve hifaları gözlenmemekte

 • CD10 ile boyanma yok

 • Granulom yok

 • Kazeifikasyon nekrozu yok

 • Nekroz yok



1-37 GÜNLER ARASINDA

 • 1-37 GÜNLER ARASINDA

 • İkter olmadı

 • AST, ALT, total bilirubin ve direkt bilirubin değerlerinde artış olmadı

 • İdrarında bilirubin ve urobilinojen artışı olmadı





Kaspofungin tedavisinin 51. günü

 • Kaspofungin tedavisinin 51. günü

 • Ateş yanıtı yok

 • Kaspofungin kesildi (51. gün)

 • Oral PREDNİZOLON tedavisi (1mg/kg/gün) başlanıldı

 • DRAMATİK ATEŞ YANITI

















Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin