Respublika oliMPİadasinin yekun məRHƏLƏSİ N.Ə. Abışov H.Ə.Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksi, k e. n. X.Ə.ƏsədovYüklə 220,05 Kb.
səhifə3/3
tarix27.04.2017
ölçüsü220,05 Kb.
#15792
1   2   3

1. X, Х1 Х2 – nin tərkibini müəyyən edin.

2. Yanma reaksiyasının tənliyini yazın.

3.X bromu, yodu ... həll edir” Bəs xloru həll edərmi? Bu zaman nə alına bilər? (reaksiya tənliklərini göstərin)

4.X elektromüsbət metal sulfidləri ilə birləşir”.Reaksiyaya nümunə göstərin.

5. “... metal duzları ilə (məsələn, qurğuşun) bilavasitə çökdürülmə zamanı sulfo-karbon turşusunun həll olmayan duzu alınır...” Reaksiya tənliyini yazın.

6.“... qurğuşun duzunun hidrogen sulfidlə parçalanması zamanı sulfo-karbon turşusu alınır...” Reaksiya tənliyini yazın.

7. X – i necə almaq olar? (Reaksiya tənliklərini yazın)
Həlli

1.CS2, СО2, SO2.

2.CS2+ 3O2 = СO2 + 2SO2

3. Qeyri-polyar CS2-də xlor yaxşı həll olur və reksiyaya daxil olur:

CS2+ 3Cl2– ССl4 + S2CI2

(Kauçukun vulkanlaşması prosesində istifadə olunan yanmayanq ССl4 və S2Cl2 –nin sənaye alınma üsulu).

4.K2S + CS2= K2CS3
5. K2CS3 + Pb(NO3)2 = PbCS3 + 2KNO3
6.PbCS3+H2S = H2CS3 + PbS
7.С + 2S = CS2 (kükürd buxarlarının közərdilmiş kömür üzərindən buraxmaqla)

Məsələ 5 (12 bal).

A elementinin B-E oksigenli birləşmələrinin çevrilmələrini tədqiq etmək üçün qızdırılmaqla iki təcrübələr seriyası aparılmışdır: platin çaşkada hər bir maddədən 1,0 qram götürülərək tədricən qızdırılır. Birinci təcrübələr oksigen iştirakında, ikinci isə arqon mühitində aparılır.

Təcrübələrin nəticələri:Maddə

B

C

D

E

Rəngisarımtıl

Sarı

qırmızı

Δm1, q

+0.3404

+0.1454

-0.1127

-0.2759

Δm2, q

-0.5532

-0.2364

-0.1127

-0.2759

Təcrübələrin sonrakı gedişi zamanı aydın olmuşdur ki, bütün hallarda reaksiyanın son məhsulu eyni bir maddə (F) olmuşdur.F maddəsinin xassələri diqqətlə tədqiq edilmişdir: bu sarı rəngli, toz halında, suda həll olan və məhluldan davamlı trihidrat formasında kristallaşan maddədir. F-nin duru xlorid turşusu məhluluna əlavə edilməsi kimyəvi praktikada geniş istifadə olunan qəhvəyi rəngli G çöküntüsü alınır. Hidrazinin F məhlulu ilə qarşılıqlı təsiri zamanıqara rəngli H çöküntüsü alınır.H maddəsi G-nin istifadə olunduğu proseslərdə istifadə oluna bilər.

Lakin bu nəticələr tədqiqatçıların aşağıdakı cədvəldə göstərilən ehtimallarına uyğun deyil.Maddə

B

C

D

E

Δm1, q

+0.1702

0

-0.2254

-0.3678

Δm2, q

-0.4149

0

-0.2254

-0.3678
  1. A-E maddələrini müəyyən edin. Ehtimal olunan və təcrübi nəticələrin uyğun olmamasının səbəbini izah edin, kimyəvi çevrilmələrin tənliklərini yazın. Tədqiqatçılar tərəfindən ehtimal olunan proseslərin sxemini yazın.

  2. F-H birləşmələrinin formullarını yazın, F-nin trihidratının davamlılığını izah edin.

  3. B-E –nin hər birinin A-dan laboratoriyada alınmasının bir üsulunu yazın.


Həlli:
Məsələnin şərtindən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, oksidlərdən biri termiki parçalanmaya qarşı daha davamlı olmalıdır. В соответствии с предположениями экспериментаторов, один из оксидов должен быть наиболее устойчив к термическим воздействиям. B oksidinin iştirakı ilə gedən mümkün reaksiyaları belə göstərmək olar:

n/2 +m/4O2= AО(n+m)/2(i)

n/2 = kAО(n+t)/2 + (1-к)A(qaz)
n, m- tam ədədlərdir.

k(п + т)/2 = п/2 => 1 - k = т/(т + п)

A-nın molyar kütləsi üçün aşağıdakı nisbəti yazmaq olar:

М(A)/8 + п) = -Δт2 / Δт1:


n+m

2

3

4

5

6

7

М(A)

39(К)

58,5(Fe-Ni)

78(Se)

Тс(97,5)

117(Sn)

136,5(Ва)

I oksid

К2О2

2О3

SeO2

<Тс2O5>

yoxdur

Yoxdur

Dəmir və texnesium ucucu olmadığına görə, selen üçün isə +4-dən kiçik oksidləşmə dərəcəsi göstərdiyi oksidi olmadığına görə və SeO2 rəngsiz olduğuna görə yeganə variant K (kaliumdur). A-kaliumdur. Təcrübədə istifadə olunan kalimun oksidləri bunlardır:


B - К2O, C - К2О2, D - КО2, E – КО3.
Reaksiya tənlikləri:
2O → К2О2 + 2К 2КО2 → К2О2 + О22КО3 → К2О2 + 2O2
Analoji olaraq F birləşməsinin tərkibində kalium və oksigen nisbətini tapsaq, 2:3 olduğunu görərik. Şərtdə kimyəvi xasəələr maddənin individual birləşmə olduğunu göstərir (trihidratın əmələ gəlməsi, suda məhlulda mövcud olması). Bütün bunlar onu göstərir ki, stəkan materialı ilə oksidlər reaksiyay daxil olur (Bəzi ədəbiyyatlarda qeyd olunur ki, qələvilərin və onların oksidlərinin platin qablarda yüksək temperaturda işləyən zaman qabların kimyəvi xassələri dəyişir).
Onda F– К2РtO3, GРtO2tO2*2Н2O), H- Pt.
Tədqiqatçılar əlavə reaksiyaların getməsini nəzərə almırdılar, ona görə də nəzəri və təcrübi nəticələr fərqlənir.

Reaksiya tənlikləri:Kalium okdlərinin alınması

Şərh:

Kalium oksigendə yandıqda КO2 əmələ gəlir (Bu zaman az miqdarda К2O2 qarışığı da alınır). Kaliumun ammonyakda məhlulundan oksigen buraxdıqda peroksid alınır. Bu peroksidin kalium metalı ilə reduksiyasından oksid alınır, reduksiyaedicinin artığı vakuumda qovulur. КO2 –yə ozonla təsir etdikdə ozonid alınır ki, o da qarışıqdan maye ammonyakla ekstraksiya olunur.
Yüklə 220,05 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin