Savunma Sistemi: İmmün YanıtYüklə 43.41 Kb.
PDF просмотр
tarix01.04.2017
ölçüsü43.41 Kb.

Savunma Sistemi: İmmün Yanıt

Etkeni ilk karşılayan: Doğal Bağışıklık

İkinci aşamada        : Özgül bağışıklık

Nature Rev Immunol 2004;4:841

ANTİMİKROBİK PEPTİDLER

- Defensinler

- Katelisidinler 

- Eozinofil kökenli nörotoksin

İnsanda / memelilerde en 

önemliler bunlar. Ayrıca histatin, 

dermsidin, aniyonik peptidler. 

İNSANDA en önemlisi: 

DEFANSİN. Katlanmış Beta 

tabaka şeklinde buna 6 disülfid 

bağlı sisteinler var. 1960 larda 

kobaylarda arjinince zengin 

katiyonik peptidler saptanmış. 

İnsanlarda benzer yapı önce 

lökositlerde gösterilmiş. 


Defensinlerin etki mekanizmaları

Direkt antimikrobik etkiFagositler ve mast hücrelerine 

kemotaktik etki

İnflamasyon mediatörlerininindüksiyonu

Fagositlerin ve C sisteminin işlevlerinin düzenlenmesi

Edinsel yanıta etki- G proteinli reseptörlere, 

- DC olgunlaşmasına, 

- T lenfositlerine direkt etki,

- Ag spesifik immün yanıtın uyarılması..KOMPLEMAN SİSTEMİ

-

Sn. içinde aktive olur- Isıya duyarlı

- > 30 kadar yapıtaşı

- Bir dizi regülatör protein

- Üç farklı yoldan aktivasyon

-Eski bilgi

: Doğal direncin

önemli bir sistemi  

-Yeni bilgi

: Hümoral yanıtın 

ve T hücrelerinin de

yardımcısı

Kompleman sistemiş 3 yoldan aktive 

olur.; hepsinde bir aşamada C3b 

meydana gelir; sonuçda 

inflamasyonu uyaran peptitler(C5a) 

ve polimerize C9 meydana gelir. 

MAC oluşur.Arada üretilen diğer 

proteinlerin işlevleri şekilde varKomplemanın antikorların işlevini tamamlayıcı özelliği...

KOMPLEMAN BİRLEŞMESİ DENEYİ

KOMPLEMAN SİSTEMİ

İlk deneyler ve bulgular

BORDET (1899)


Cell Research 2010;20: 34

Kompleman sistemiAktive yapıtaşı 2’ye ayrılır:

1- Enzimatik aktiviteye sahip bölüm

2- Biyolojik işlevi olan bölüm


Kompleman sistemi aktivasyonunun 

sonu:


MAK 

(Membran Atak Kompleksi)

oluşumu


Sistemin işlemesini düzenleyen 

yapıtaşları var...

Yabancı etkenin ortamdan uzaklaştırılmasında aktif rol oynar:

Yararlı


Ancak aşırı çalışması doku hasarı gibi 

olumsuzluklara yol açar: 

Denetlenmeli...

Kompleman sisteminin gelişi güzel uyarılması, konak için zararlı olabilir

Bu nedenle regülatör proteinleri

devrede


Nature Rev Immunol 2009;9: 729

Kompleman Regülatörleri1- Enfeksiyonlara karşı DB kapsamında savunma:

- Opsonizasyon

- Kemotaksi ve lökosit aktivasyonu

- Bakteri / hücre lizisi

2- DB/Edinsel bağışıklık arasında köprü görevi:

- Hümoral yanıta katkı

- Hücresel yanıta katkı

- Bellek gelişimine katkı

3- Diğer görevleri

- Dokulardan IC’lerin temizlenmesi

- Apoptoza uğramış hücrelerin temizlenmesi

- TLR’ler ile ilişkileri..

Komplemanın İşlevi


Apoptotik hücrelerin yüzeyleri 

farklılaşmıştır ve CD46 ve CD59 

eksprese ederler: bunlar C’nı aktive eder 

ve C3b ve C4b aracılığı ile opsonize 

ederler: fagositoza götürür. C1q, C4, C2, 

veya C3 eksikliği olanlarda 

makrofajlaron apoptotik hücreleri 

yıkması aksar. 


Kompleman sisteminin işleyişi – Klasik yol

- MAK


* hücre içine enzimlerin girişi

* hücresel homeostazın azalması

* proton gradientinin alevlenmesi  

- Biyolojik etkinliğe sahip ara ürünler:

* opsonin: C3b, C4b

* anafilatoksin: C3a, C5a

* IC / apoptotik maddelerin yıkımı

Anafilatoksinlerin bu işlevi spesifik G proteini bağlı reseptörler üzerinden.  Kemotaktik 

etki : C5a nötrofilleri uyarır: P selektin ve B2 integrinlerin sayısını arttırarak, ayrıca C5a, 

nötrofil aktivatörü olup, granül salınımına neden olur. Monosit/makrofajlarda ise 

proinflamatuar sitokin/kemokinlerin salınımına yol açar: IL-1 / 6 / 8 gibi. C3a ise anti-

inflamatuar molekül gibi davranıp, proinflamatuar sitokin salımını (IL-1 , TNF gibi) baskılar.Kompleman sisteminin edinsel 

bağışıklığa katkısı-1

1- Hümoral yanıta etki:

- B hücre aktivasyonunu düzenler

- Lenfoid organlarda fDC lere ag nin yerleşmesini sağlar

- Optimal B hücre belleği oluştururKomplemanın

B hücrelerini 

olgunlaştırması

Komplemanın

B hücrelerini 

uyarması


Komplemanın

B hücrelerini 

aktiflemesi

Kompleman komponenti

Kompleman reseptörü


Kompleman sisteminin edinsel 

bağışıklığa katkısı-2

2- T hücrelerine etki:

Erken dönemde:

- ASH lerin etkisini değiştirerek

Aktivasyon aşamasında:

- Sitokinler üzerinden direkt olarak T hücreleri

etkileyerek

- T

h

1/2dengesini etkileyerek

Geç dönemde:

- Apoptozis sürecini değiştirerek

- T


reg 

hücrelerinin etkisini bozarak

Kompleman sistemi T hücre yanıtını değiştirir


Kompleman sisteminin T hücre yanıtına etkisi

1) İndirekt yoldan ASH’ler üzerinden...

Nature Rev Immunol 2007; 7: 9

2) Direkt olarak T hücrelerine direkt etki: 

Nature Rev Immunol 2007; 7: 9


Kompleman sisteminin aksaması...

- Yineleyen enfeksiyonlar

- Doku hasarı ve Otoimmün sorunlar

- Membranoproliferatif glomerülonefrit (MPGN; 

dense-deposit disease, DDD)

- Atipik hemolitik üremik sendrom (aHUS)

- “Age-related” maküler dejenerasyon (AMD)

- Herediter angioödem (HAE)

- Paroksimal nokturnal hemoglobinüri

- Sistemik lupus eritematozus (SLE)SİTOKİNLER

-Doğal direnç ve özgül bağışıklıkta rol oynayan

hücrelerce salgılanan ve bu hücrelerin  

işlevlerini düzenleyen polipeptitlerdir.

-“Haberleşme” molekülleri

- Üretimleri kısa sürelidir

- Hedef hücreye 

özel reseptörler

aracılığı ile  

girerler


- İçerde JAK/STAT sinyal iletimi ile görev yapar

-

SONUÇ:Hücrede gen düzenlenmesi olur

Hücrede yeni özellikler ortaya çıkarSİTOKİNLERİN ÇEŞİTLİ İŞLEVLERİ

IFN’ ların antiviral etkileri...

Interferonların bağışık yanıttaki rolleri

1- Anti-viral ortam 

yaratarak

2- Hücre yüzeyinde MHC 

sayısını arttırarak


Sitokinlerin etkisini baskılayan 

moleküllerSuppressor of cytokine signalling proteins” : 

(SOCS)


Çeşitli uyarıcıların etkisi ile...

8 üyesi olan bir aile: - (CIS, SOCS1-SOCS7)

- yapılarında “SOCS box” var...Özel bir sitokin grubu: KEMOKİNLER

İNFLAMASYON

Enfeksiyona, toksin temasına ya da hücre hasarına karşı

damarlı dokuların karmaşık 

bir tepkimesidir. Plazma proteinleriyle 

lökositlerin damar dışında birikimiyle 

ilgilidir.

Akut enflamasyon doğal bağışık yanıtların 

ortak bir sonucudur

ve lokal edinsel bağışık 

yanıtlar da enflamasyonu harekete 

geçirebilirler.

Enflamasyon enfeksiyon kontrolünde ve doku 

tamirinde koruyucu bir işleve sahipken

doğrudan kendisi doku hasarı ya da hastalık nedeni olabilir.

İNFLAMASYONDA SİTOKİNLER

KRONİK


İNFLAMASYON

AKUT


İNFLAMASYON

Bir Virüs enfeksiyonunda Savunma Mekanizmaları

Kompleman sistemi-Ölçüm

- Fonksiyonun ölçümü

* Total C aktivite testleri (hemolitik testler: CH50, AH50  ve EIA ile 

CP, LP, AP ölçümü)

* Tek bir yapıtaşı için aktivite testleri (C1-INH, MBL/MASP ya da tek 

bir komponent-C3 gibi- aktivitesinin ölçümü

- Protein miktar tayini

* RID, nefelometre, ELISA, WB ile C3, C4, properdin, MBL ve C1-INH 

- Aktivasyon ürünlerinin ölçümü

*Anti-neoepitoplar için EIA (proteolitik parçalanma sonrası ürünün; 

yapıtaşı ve inh. oluşturduğu IC’in; makromolekül kompleslerinin ölçümleri) 

- Komplemanı bağlayan otoantikorların ölçümü

*Anti-C1q, anti-C1INH, anti-fH vb

- Yüzey proteinleri: 

CD55/DAF, CD59 - flowsitometri ile-

- Genetik harita: 

Hastalıklarla ilgili genetik varyantların 

saptanması: faktör H, B ya da  I; MCP, C3 vs
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə