Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə112/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   108   109   110   111   112   113   114   115   ...   171

sıqılmaqlıq sıxılmaqlıq. mütərakimlik. -basıc, azar, ağırlıq altda sıxılmaqlıq, mütərakimlik: sıxılıvcanlıq. sıxılıvçılıq. sıxlıvçılıq. sıxılçılıq.
-basıc, azar, ağırlıq altda sıxılmaqlıq, mütərakimlik: sıxılıvçılıq. sıxılıvcanlıq. sıxlıvçılıq. sıxılçılıq.

sıqılmasa -can sıkılmasa, tən çabanmasa, nə yazı qızışar, nə çağı çatışar.

sıqılmış -(aşıq oyununda) qurquşum sıxılmış, doldurulmuş ən ağır, samballı aşıq: sıxqa. > sikkə. sikgə. səqqə. - səqqəsi işdən düşmüş: gücdən gedmiş.
-çox yaş olan sıxılmış
, çox qurusa qırılmış.
- boğazda sıxılmış səs: boğuq səs. sıxıq səs. (sıxıq: boğuq).

sıqılqan sıxılqan. singin.

sıqım 1. sıxım. yumruq. (sıxımlamaq: yumruqlamaq). 1. sıxım. bölüm. quruh. qısım. qism. - bir sıxım ellər, işlər. 1. sıxım. avuc. 1. sığım. sığa. sıxqa. > sikkə. sikgə. qabiliyyət. zərfiyyət. -sikkəsiz: çıxarsız. -sikkəli: çıxarlı. - sikkəli toprağ. 1. sığım. sığa. soğa. sovğa. yetənək. qabiliyyət. ərəmik. irəmik. vergi. (don) 1. sıxım. iqtisad. 1. sıxım. qısım. parça. 1. sığım. sığar. həcm. qoncalış > quncayiş (fars) zərfiyyət. - nə sığarda olsun. - dərin sığar qab. - oğul sığımın çatan işə giriş. - sığarıq idiş: sığarlı idiş: oyumlu qab. 1. sığım. sığar. təvanayi
- gəminin su sığımı: gəminin suya batma ölçüsü.

sıqıma sığıma. yabba. kərmə. təzəklə saman sığmasından, qarışığından yapılan yanacağ.

sıqımaq 1. sığımaq. sığıtmaq. sığınlamaq. sırıtmaq. sırımaq. çitələmək. kitələmək. aralıqsız, incə tikişlə tikmək. kökləmək. 1. sığımaq. sırımaq. tıxımaq. tikmək.

sıqımı - gəminin su sığımı: gəminin suya batma ölçüsü.

sıqımın sığımın. zərfiyyətin. təvanın. tovun. - oğul sığımın çatan işə giriş.

sıqımınmaq sıxımınmaq. iqtisadi davranmaq.

sıqımıyla sıxımıyla. iqtisad ilə uyqun. iqtisadiyyata uyqun.

sıqımlamaq sıxımlamaq. yumruqlamaq. (sıxımq yumruq).

sıqımlı sıxımlı. sıxmıq. iqtisadi.

sıqımsızlıq sığımsızlıq. sığasızlıq. sakınc. bir çözüm önündə acizlik. gücsüzlük. yetisizlik. qabiliyyətsizlik.

sıqın 1. sığın. şivən. -sığın sağın: zar oşivən. 1. sıxın. dar. 1. sıxın. sıxılma. darıxma. darılma. 1. sığın. sehin. sınğıq. qab. 1. sıxın. sınığ. dərd. sox. sıx. sağı. > suq. müsibət. matəm. əza. qəm. ənduh. 1. sıxın. sifin. çəkin. utan. 1. sığın. sıyın. sınır. suyun. ötgə. qılıq. qılınğ. xuy. əxlaq. məzac. təb'. karakter. tembir. 1. sığın. saltap. saltay. sevik. sevril. savil. sevgil. soyğul. soyğun. suyğul. suyğun. söygül. sevgin. səvgil. suğun. söyün. süyün. sevin. mə'şuq. məhbub. 1. sığın. sığıl. sıyıl. saya. sayağı. sıyın. gözəl. qəşəng. sulum. yaxcı. - çox sığıl uşaq.
- üzün, donun dəğişmiş, için yox: sıyın atmış, sığın yox. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).

sıqınan -sığınan yer: sıyırdağ. sığırdağ. sığırlağ. sıydağ. sığdağ. sığlağ.

sıqınc sıxınc. sıxıntı. sakınc. azğınc. singinc. narahat edici. rahatsız, məhzur edici. döğəşli. zəhmətli. əziyyətli. əsbabi zəhmət.

sıqıncamaq sığıncamaq. 1. sırıncamaq. zırıncamaq. zırıldamaq. ağlamaq. acı çəkmək. 1. sırıncamaq. zırıncamaq. zırıldamaq. ağlamaq. acı çəkmək.

sıqınıq 1. sığıntı. sığtı. sığıt. yük kimi alınan nərsə. çağrılmamış. istənməmiş. sorulmamış. təhmili. naxandə. tüfeyli. parazit. yanaşma. əkdi. asalaq. 1. sığınıq. sığıntı.

sıqınlamaq sığınlamaq. sığımaq. sığıtmaq. sırıtmaq. sırımaq. çitələmək. kitələmək. aralıqsız, incə tikişlə tikmək. kökləmək.

sıqınlaşmaq sığınlaşmaq. soğunlaşmaq. (soxunlaşmaq) sınaşmaq. sınğarışmaq. sinsirmək. sınsırmaq. qohumlaşmaq. əqrəbalaşmaq. səbəbi, nisbəti qohum olmaq.

sıqınlıq 1. sığınlıq. soğunluq. (soxurluq) sınarlıq. sınğarlıq. sinsarlıq. sınsarlıq. qohumluq. əqrəbalıq. səbəbi, nisbəti qohumluq. 1. sıxınlıq. sınığlıq. soxluq. sıxlıq. sağılıq. suqvarlıq.

sıqınmaq 1. . sığınmaq. inananmaq. bavər edmək. - sana (ağla) sığmaz: inanılmaz. - sinə sığmayan: içinə alınanmayan. tutnulmaz. qeyri qabili qəbul. 1. . ğınmaq. ınmaq. (sın. sin: iç) yarsınmaq. yarsanmaq. yarıdım (yardım) istəmək, diləmək. 1. sığınmaq. sovranmaq. sovğanmaq. savranmaq. soraşmaq. sorayışmaq. soğaşmaq. soğayışmaq. diləyişmək. iltimas edmək. 1. sığınmaq. örtünmək. bağınmaq. yerlənmək. qonmaq. qoyunmaq. qonuqmaq. qucaqlanmaq. sıxlınmaq. soxulmaq. - hammı bir otağa sığıb yatdılar. 1. sığınmaq. tutmaq. - bu ikisi birbirinə sığır. 1. sığınmaq. sinmək. nərsə nərsiyə keçmək, girmək, yatmaq. - sığmaz topraq: su çəkməyən bərk, daş topraq. 1. sığınmaq. bərkinmək. olqunmaq. 1. sığınmaq. çəkilmək. kəsilmək. - qoyunun sütü sığmış. 1. sığınmaq. kökləşmək. kök salmaq. 1. sığınmaq. içə işləmək. nifuz edmək. 1. sığınmaq. sıxılmaq. büzülmək. 1. sığınmaq. gizlənmək. 1. sığınmaq. oturmaq. yatmaq. durqunaqmaq. durqonaqmaq. durqunaqlanmaq. iqamət edmək. 1. sığınmaq. süslənmək. - daş sığılı üzük. 1. sığınmaq. batmaq. - günəş sığmış. (# çıxmaq). - çıxılmaz bir ağrıya sığıdıq: düşdük, salındıq. 1. sığınmaq. salığlamaq. hazırlamaq. qurmaq. 1. sıxınmaq. sifinmək. sıxcınmaq. sıxışmaq. sifcinmək. sifişmək. çəkinmək. utanmaq. tutqunmaq. durqunmaq. -sənə nə olub belə sifinirsin. - sıxın:sifin: çəkin. utan. 1. sığınmaq. güvənmək. gönənmək. arxalanmaq. küsənmək. gücənmək. qırcıqmaq. - onun səndən başqa küsənməli kimi var ki. 1. sığınmaq. sıymaq. sıyınmaq. sığmaq. yerləşmək. - bu ora sıymaz. - ağzıva sıyan söz danış.
- ürəyə sığmayan: 1. bəğənilməyən. xoşa gəlməz. sulumsuz. 1. içində saxlanılmaz nərsə. - bu ağrı ürəyəsığmaz.

sıqınmaz -işsiz sevgi qılınmaz, sevgi ağza sığınmaz
-sevgi sözə sığınmaz, iş olmasa alınmaz.

sıqınmış sıxınmış > səkəncidə. sekoncidə.

sıqınqar sığınqar. yer altı yaşayan yaratıqlar, yılıxlar (heyvanlar).

sıqınqır sığınğır. sığqır. sınğır. səngər. təpə. yığın. kümə. koma.

sıqınqırlamaq sığınğırlamaq. sığqırlamaq. sınğılamaq. səngər, təpə, yığın, kümə, koma oluşdurmaq.

sıqınsımaq sığınsımaq. sıyğınsımaq. sırınsımaq. sıyrınsımaq. 1. (əsnək olaraq) güclənmək. dayqanmaq. qayımlanmaq. bərkinmək. 1. alışınmaq. alışqanmaq.

sıqınsız sığınsız. güdük. yarıtmaz. sonucsuz. törəksiz. tökənsiz. nəticəsiz.

sıqıntı 1. sığındı. yandan, böyürdən girmiş olan. 1. sığındı. kimsənin təhtilhimayəsində olan. 1. sığındı. pənahəndə. 1. . sıxıntı. ağırlıq. darıxma. - axşam üsdü bir sıxıntı basır ki. 1. sığıntı. sığınıq. 1. sıxıntı. sıxınc. sakınc. azğınc. singinc. narahat edici. rahatsız, məhzur edici. döğəşli. zəhmətli. əziyyətli. əsbabi zəhmət. 1. sıxıntı. sıxqı. sıxığ. əzab. əziyyət.

sıqıntırmaq sığındırmaq. saxındırmaq. savqurmaq. savqurlamaq. sarpqırlamaq. sarpqırmaq. sipərləmək. sapıllamaq. (bəkləmək) qorumaq. qalxanlamaq. hörütmək. örütmək. qaplamaq. bağındırmaq. hifz edmək. səngər, barikad qurmaq.

sıqıntısın -sıxıntısın atdırtmaq: savrutmaq. sərinlətmək. baş sağlığı vermək.

sıqıntısız -yükümsü, sıxıntısız kimsə: salt. salta. salt suvay. sat subay. arvad uşaqsız.

sıqıq 1. sığıq. sıxıq. iradəli. (#sıyıq: iradəsiz). 1. sığıq. süzük. süzgün. - sığıq gözlü: süzük gözlü. 1. sıxığ. sıxqı. sıxıntı. əzab. əziyyət. 1. sıxıq. əzik. oğuq. öğük. qırıq. balcıq. parcıq. 1. sıxıq. süzük. - sıxıq gözlü: süzük gözlü: qısıq gözlü. - sıxıq yoğurd: süzük yoğurd. 1. sığıq. (z <> y. d. ğ) sızq. sıyıq. sıdıq) südük. işək. 1. sıxıq. (sıxınmış > səkəncidə. sekoncidə) boğuq. - sıxıq səs: boğuq səs. boğazda sıxılmış səs. - sıxıq üz: turşamış, büzük, sallaq üz, qiyafə. - sıxıq ürək: oysalı (qussəli) ürək. 1. . sıxığ. sıxı. tıxız. tıkız. öz. özlü. yoğun. toxun. mütərakim. -qazların sıxılcan.

sıqır 1. sığır. mal. öküz. bön. qanmaz. abdal. 1. sığır. tez. ( -yoğur: səntez. - soğur: səntez). 1. sığır. sığıc. saçar <> sağar. saçağ <> sağac. nərsədə oluşan sınır (əsəb) damarlarına oxşar iz, izlər. 1. (<sağır) inək. 1. sığır. (sağır: sağmal. bol sütlü, sağılı olan <sağmaq). inək. 1. sığır. (sağır: sağmal. bol sütlü, sağılı olan <sağmaq). mal.
-sığırbizov: mal qara. -mal qaranı qat içəri.
- sığır sağrısı: inək dərisi.
-sığırbizov: malqara . -mal qaranı qat içəri.
-sığır, mal çobanı: sığırtmac. koboy.

sıqırcıq sığırcığ. çəkirgə quşu.

sıqırçın sığırçın. sığırqan.

sıqırı - sağın sığırı öldü: gəlir qaynağı qurudu.

sıqırım sığırım. 1. sığrım. sığırdım. əninə uzunlamasına görünən görüntü, çevrə, mənzərə. 1. sığrım. sığırdım. oylum. oyum. həcm. 1. sığrım. sığırdım. əninə uzunlamasına görünən görüntü, çevrə, mənzərə.

sıqırışmaq sığrışmaq. ısğırışmaq. ısğılışmaq. ıslığışmaq. fışqışmaq.

sıqırlamaq sığırlamaq. mal saymaq. mala oxşatmaq.

sıqırlaq sığırlağ. sıyırdağ. sığırdağ. sıydağ. sığdağ. sığlağ. sığınan yer.

sıqırlıq sığırlıq. 1. mallıq. öküzlük. bönlük. qanmazlıq. abdallıq. 1. sağırlıq. dampərvəri.

sıqırmaq sığırmaq. 1. ısqırmaq. ıslığ çalmaq. fışqalamaq. 1. sıyğırmaq. ısğırmaq. çığırmaq. incə ün, səs çıxartmaq. (sutlamaq. səfir çəkmək) 1. sınğırmaq. soğurmaq: sormaq. somurmaq. simirmək. nərsəni içəri axıtmaq, çəkmək. içmək. - qum suyu sığırdı, sınğırdı. (somurdu). {# sağqurmaq. nərsədən dışarı axıtmaq. nərsə suyun sızıtmaq. - qurut, yoğurt sağurmaq. - göyə sağuran üzündə yığar. }.

sıqırqan sığırğan. 1. çərəndə. - sığırğan sıçğan: cəvəndə çərəndə. 1. ısğırğan. siçan türü. (cəvəndə) 1. sığırçın.

sıqırsız sığırsız. sırığsız. sıydırığsız. sığrıtsız. qapırsız. qapıcsız. qabırqasız. salışsız. sarışsız. tapışsız. dayaşsız. duraşsız. qayışsız. (qatlanma) dözüşsüz. cıdamsız. səbrsiz. səbirsiz. qərarsız. təhəmmülsüz.

sıqırsızlıq sığırsızlıq. sırığsızlıq. sıydırığsızlıq. sığrıtsızlıq. qapırsızlıq. qapıcsızlıq. salışsızlıq. sarışsızlıq. tapışsızlıq. dayaşsızlıq. duraşsızlıq. qayışsızlıq. (qatlanma) dözüşsüzlük. cıdamsızlıq. səbrsizlik. səbirsizlik. qərarsızlıq. təhəmmülsüzlük.

sıqırtaq sığırdağ. sıyırdağ. sığırlağ. sıydağ. sığdağ. sığlağ. sığınan yer.

sıqırtı sığırdı, sınğırdı. somurdu. - qum suyu sığırdı, sınğırdı.

sıqırtım sığırdım. sığrım. sığırım. 1. oylum. oyum. həcm. 1. əninə uzunlamasına görünən görüntü, çevrə, mənzərə.

sıqırtım sığırdım. sığrım. sığırım. əninə uzunlamasına görünən görüntü, çevrə, mənzərə.

sıqırtıq sığırtıq. fışqıraqlı səs.

sıqırtil sığırdil. uzun, ənli, qalın olan nərsə.

sıqırtla sığırtla. sığrıtla. sıydırığla. sığdırığla. sırığla. qapıncla. qapıcla. salışla. sarışla. tapışla. dayaşla. duraşla. qayışla. qatlanma dözüşlə. cıdamla. təhəmmüllə. səbirlə. səbrlə. qərarla.

sıqırtmac sığırtmac. koboy. sığır, mal çobanı.

sıqısız sıxısız. həyasız.

sıqış 1. sığış. sıyış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. atifə. 1. sığış. sıyış. sevgi. çəkiş. yenğ. yenğiş. əğilim. meyl. meyil. 1. sıxış!. qısış. qınış. qımış. topuş. 1. sıxış. muzahimət. 1. sığış. sağış. sayğı. sayı. miqdar. te'dad. - on sağış. - beş sağış yumurta.

sıqışıq sığışıq. münqəbiz.

sıqışlı 1. sığışlı. sıyışlı. sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı. sinişli. sinşimli. cana yatan. qanı isti. isti qanlı. söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. yovşan. xoşagəlim. çəkici. duyarlı. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. əris. sosyal. ictimai. maaşirətli. ünsiyyətli. simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül məzac. dilsuz. qəmxar . 1. sığışlı. sıyışlı. sıpıvğan. sıpqır. sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızığır. sızğır. sızıvğan. atifəli.

sıqışmaq 1. sığışmaq. sığmaq. 1. sığışmaq. birbiriylə ortağlıqda, barışda, qonşuluqda yaşamaq. 1. sıxışmaq. sıxcınmaq. sifcinmək. sifişmək. yığışmaq. çəkilmək. -bala biraz oyana sifcin, məndə oturum. 1. sıxışmaq. sıxcınmaq. sifcinmək. sifişmək. sıxınmaq. sifinmək. çəkinmək. utanmaq. tutqunmaq. durqunmaq. -sənə nə olub belə sifinirsin. - sıxın:sifin: çəkin. utan.
- quyruğu qapana qısılmaq, sıxışmaq: quyruğu qapı arasında qalmaq. gərgin, dar düğünə düşmək.
-birbiri üzərinə toplaşmaq, sıxışmaq: gürnəşmək. gürnəşdəmək. gurnaşmaq. gurnaşdamaq. qurnaşmaq. qurnaşdamaq. - qoyunlar istidə gürnəşdənər.

sıqıştırıb -sıxışdırıb tərəşməsin önləmək: quyruğunu qısışdırmaq, sıxışdırmaq.

sıqıştırılmaq sığışdırılmaq. sığzalmaq. sığdalmaq. sığılmaq. yerləşdirmək. - bunu ona, onu buna sığzala.

sıqıştırış sıxışdırış. silkiştiriş. sarsıtış. sıyrıtış. siyritiş. üzütüş. azarış. azarlayış. paylayış.

sıqıştırmaq sıxışdırmaq. silkiştirmək. sarsıtmaq. sıyrıtmaq. siyritmək. üzütmək. azarlamaq. paylamaq.
-quyruğunu qısışdırmaq, sıxışdırmaq: sıxışdırıb tərəşməsin önləmək.

sıqıt 1. sıxıt. göz yaşın sıxma. ağlama. 1. sıxıt. ağıt. 1. sığıt. ağlayıb inləmə. 1. sıxıt > sift. tıx. tıxı. sıx. qalınca. qoyuca. qəliz. külüft. zəxim. (# seyrək) 1. sıxıt. sıqt. sıxt. sət. sərt. saxqat. sıxqat. sıqqat. səqqət. - saqqat soyuğ dam çatını çatdatıb. 1. sıxıt. sıxt. sekt. 1. . sığıt. sığda. sıyda. sıyıt. sağıb. sağba. sağaçıq. saib. düzsalığ, süzük sızık olan. sədiq. sadiq. 1. sığıt. sığda. sıyda. sıyıt. sağıb. sağba. sağaçıq. saib. düzsalığ, süzük sızık olan. sədiq. sadiq. 1. sıxıt. sıxt. > sift (fars). 1. sığıt. sığtı. sığıntı. yük kimi alınan nərsə. çağrılmamış. istənməmiş. sorulmamış. təhmili. naxandə. tüfeyli. parazit. yanaşma. əkdi. asalaq.
-sığıt sırıt: sirət surət.

sıqıtaşmaq sığıdaşmaq. sağdaşmaq. sağutaşmaq. hıncqırışmaq. ağlaşmaq.

sıqıtmaq 1. sığıtmaq. müstətab edmək. 1. . sığıtmaq. sağıtmaq. sağutmaq. hıncqırmaq. için çəkib ağlamaq. 1. . sıxıtmaq. sığıtmaq. göz yaşı yaşıtmaq, tökmək. 1. . sıxıtmaq. sırıtmaq. tikmək. tikəmək. kitdəmək. çitəmək. bəddəmək. 1. sıxıtmaq. sıxlamaq. (gözsıxıtmaq) ığlamaq. ağlamaq. göz yaşın sıxmaq. - ağlabsıxlab: ığlabsıxlab: acı acı ağlayaraq. 1. sıxıtmaq. sıxlamaq. ağıt söyləmək. 1. sıxıtmaq. sıxlamaq. qıvıtmaq. qıvırmaq. ıvırmaq. büzmək. narazılığın bəllətmək. 1. sıxıtmaq. sıxmaq. (sağmaq. sağırmaq. sağığmaq). - göz yaşın sıxmaq: göz yaşın sağırmaq. 1. sıyrıtmaq. sıyıtmaq. sıtmaq. tovbə, tobə verdirmək. tovbələtmək. 1. sığıtmaq. sığımaq. sığınlamaq. sırıtmaq. sırımaq. çitələmək. kitələmək. aralıqsız, incə tikişlə tikmək. kökləmək.

sıqıttamaq sığıtdamaq. sığdırmaq. sırıtlamaq. nərsəni birinə soxmaq, ilişdirmək. - bu ona dibiniəcan sırıtmış.

sıqıv sıxıv. içi üzü (ruhu cismi) sıxan basıc, azar, ağırlıq, fişar. - onun bu yaramaz işləri çox sıxıvlıdır.

sıqıylı sıxıylı. sıyıxlı. qalın durlu, türlü, burlu, duruğlu. türüklü, buruğlu, bürlü, bürüklü, sifətli. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).

sıqız 1. sığız. sığ. sıxız. tığ. özsu. çiğ. cirg. qısıq. usarə. 1. sığız. sığ. sıxız. tığ. sıx. dar. - sığ çağımız qaldı. 1. sıxız. sığ. sığız. tığ. özsu. çiğ. cirg. qısıq. usarə. 1. sıxız. sığ. sığız. tığ. sıx. dar. - sığ çağımız qaldı.

sıqla sığla>sələ. sürü. gəllə.

sıqlaçı sığlaçı. sıylac. sıylaçı. saylac. saylaçı. 1. qonağçıl. qonaq sevən. mehman dust. 1. qonağçı. satulçı. pəziralıq edən. alğan (# alğın: qonaq) mizban. 1. hörmət quzar. 1. övüncü. güvənci. qıvancı. fəxr duyan. faxir. pərəstiş kar.

sıqlam sıxlam. -sırıl sıxlam: sıxsı. cimcilağ.

sıqlamaq 1. sığlamaq. sıylamaq. sığlatmaq. sıylatmaq. sımarlamaq. sıymarlamaq. şımarlamaq. oxşamaq. bağşatlamaq. sevirləmək. hörmət, təkrim, ikram edmək. 1. sığlamaq. seləmək. sığqamaq. sağqamaq. göz yaşın sağarcasına tökmək. 1. sıxlamaq. sıxıtmaq. (gözsıxıtmaq) ığlamaq. ağlamaq. göz yaşın sıxmaq. - ağlabsıxlab: ığlabsıxlab: acı acı ağlayaraq. 1. sıxlamaq. sıxıtmaq. ağıt söyləmək. 1. sıxlamaq. sıxıtmaq. qıvıtmaq. qıvırmaq. ıvırmaq. büzmək. narazılığın bəllətmək. 1. sığlamaq. sıylamaq. saylamaq. sovğat, töhvə götürmək. (sıysak: sıyçı: sovğat, töhvə sevən). 1. sığlamaq. sıylamaq. saylamaq. ödülləmək. iftixari bir nərsə vermək. 1. sığlamaq. sıylamaq. saylamaq. övünmək. güvənmək. qıvanmaq. fəxr, iftixar duymaq. 1. sığlamaq. sıylamaq. saylamaq. otarmaq. hörütləmək. hörələmək. kisələmək. yalatmaq. yalamatmaq. sortutmaq. əmitmək. rüşvət, para vermək, düşmək. 1. sığlamaq. sıylamaq. sığzalamaq. cəzalanmaq. səzalanmaq. ikram, padaş, mukafat edmək. 1. ğlamaq. sıylamaq. sıyğamaq. sılamaq. sığamaq. sıypalamaq. saylamaq. sevləmək. oxşamaq. sıypamaq. ərikləmək. ərişləmək. əriçləmək. ərisləmək. məhəbət, mehribanlığ, mulayimət edmək. 1. sığlamaq. sığılamaq. sığqamaq. sıyılamaq. sıylamaq. sıyqamaq. gözəlləmək. yartalamaq. tanğıtmaq. tanıtmaq. tanatmaq. tə'rifləmək.

sıqlanc sığlanc. sıylanc. saylanc. övünc. güvənc. güvəncə. qıvanc. qıvanca. fəxr. iftixar.

sıqlaq sığlağ. sıyırdağ. sığırdağ. sığırlağ. sıydağ. sığdağ. sığınan yer.

sıqlaş sıxlaş!. qıslaş. qınlaş. qımlaş. toplaş. ekonomikləş. iqtisadiləş.

sıqlaşmaq sığlaşmaq. <sıylaşmaq. dayazlaşmaq. sayazlaşmaq. dərinliyi azalmaq.

sıqlaştırmaq sığlaşdırmaq. sığqaşdırmaq. sıylaşdırmaq. gözəlləşdirmək. yartalatmaq. tovsifləndirmək.

sıqlaştırmaq sıxlaşdırmaq. sıxamaq. qalınlaşdırmaq.

sıqlat! sıxlat!. yığlat!. qaqlat!. - onları sıxlat, hamısına yer olsun.

sıqlatmaq sığlatmaq. sığılatmaq. sığqatmaq. sıyılatmaq. sıylatmaq. sıyqatmaq. gözəllətmək. yartalatmaq. tanığdıtmaq. tanıtdırmaq. tanatdırmaq. tə'riflətmək.

sıqlatmaq sığlatmaq. sığlamaq. sıylamaq. sıylatmaq. sımarlamaq. sıymarlamaq. şımarlamaq. oxşamaq. bağşatlamaq. sevirləmək. hörmət, təkrim, ikram edmək.

sıqlı 1. sığlı. sığalı. sıylı. sıyalı. sevindirən. yoğşadan. yoğşayan. yoğuşluq. xoşalladan. şadladan. suladan. sulum, kef, ləzzət, huzur, səfa verici. əğləndirici. 1. sıxlı. soxlu. sağılı. suqvar. suqdar. sıxnıq. sınğıq. dərdli.

sıqlı sığlı. sığalı. sıylı. sıyalı. sevindirən. yoğşadan. yoğşayan. yoğuşluq. xoşalladan. şadladan. suladan. sulum, kef, ləzzət, huzur, səfa verici. əğləndirici.

sıqlınmaq sıxlınmaq. soxulmaq. qucaqlanmaq. sığınmaq. örtünmək. bağınmaq. yerlənmək. qonmaq. qoyunmaq. qonuqmaq. - hammı bir otağa sığıb yatdılar. 1. tutmaq. - bu ikisi birbirinə sığır.

sıqlıq 1. . sığlıq. sığalıq. sıylıq. (sığamaq: oxşamaq) dəlixana. timaristan. 1. sığlıq. sayalıq. sadəlik. törəklik. yörəklik. bəsitlik. 1. sığlıq. sığalıq. sıyalıq. sıylıq. sayılıq. ışığlıq. arınlığ. duruluq. xalislik. bərraqlıq. saflıq. 1. sığlıq. sığalıq. sıyalıq. sıylıq. əğləncə. 1. sığlıq. sığalıq. sıyalıq. sıylıq. dinək. huzur. rahatlıq. 1. sığlıq. sığalıq. sıyalıq. sıylıq. yoğşuluq. yoğuşluq. xoşluğ. şadlığ. xurrəmlik. inanılmaz ''xoşluğu, sevinci'' göstərən söz. - çox sıya gəldiniz. - sığa gördük siz hara bura hara. - biz çox sığaldığ: şad olduğ. - sıya göz: arıt, təmiz, ilahi baxış. - sığayla: sevinərək. sulumuqla. məmnuniyyətlə. səfayi xatirlə. 1. sığlıq. sığalıq. sıyalıq. sıylıq. sevinc. seviş. sulum. səfa. - çox sıyağ gətirdiniz. 1. sığlıq. sığalıq. sıyalıq. sıylıq. sevinc. seviş. sulum. səfa. - çox sıyağ gətirdiniz. 1. sıxlıq. soxluq. sağılıq. suqvarlıq. sıxınlıq. sınığlıq.

sıqlıqı -hər nəyin sıxlığı, tıxlığı, şiddətlisi: gür. gur.

sıqlış sığlış. sığalış. (səqliş (fars)}. sorağ. sorat. sığaş. soraş. sorayış. soğaş. soğayış. diləş. diləyiş. rica, xahiş.

sıqlışmaq sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. 1. güclənmək. bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq. qızışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq. 1. dayanıqlanmaq. sağlamlaşmaq. qoratmaq. qoratdırmaq. gücləndirmək. quvvətləndirmək. sağdınlaşdırmaq. möhkəmləşmək. ağırlaşmaq. qoyacışmaq. qoytacışmaq. quyacışmaq. quytacışmaq. mətinləşmək.

Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   108   109   110   111   112   113   114   115   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə