BİRİNCİ basamakta göz hastaliklarina yaklaşIMYüklə 91,34 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix10.03.2017
ölçüsü91,34 Kb.

BİRİNCİ BASAMAKTA GÖZ 

HASTALIKLARINA YAKLAŞIM 

 

              Araştırma Görevlisi Dr. Süleyman ÖZSARI  

    Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Mehmet UNGAN 

 

            ANKARA ÜNİVERSİTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI                                                 

                                                    2014 Gözün önden ve yandan kesit olarak şematik görünümü  

GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ 

Doç. Dr. Hikmet BAŞMAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Öykü 

 

Tıbbi öyküde şu özelliklere dikkat edilmelidir Bir veya iki gözün etkilenmesi 

Belirtilerin süresi Sistemik bir hastalığın varlığı 

Daha önceki bir göz hastalığın varlığı ve tedavisi Varsa akıntının tipi (sulu yada pürülan ) ve miktarı 

Kontakt lens kullanım öyküsü Görme alanı değişikliği, ağrı ,ışık duyarlılığı olup olmadığı 

Gözün maruz kaldığı kimyasal yada fiziksel etkenler  

 


Fizik Muayene  

Fizik muayene, mutlaka, kontakt lensler ve gözlük çı-karılarak yapılmalıdır 

Görme keskinliği Göz bebeği boyutu ve ışık refleksi yanıtı 

Gözdeki kırmızılığın kalıbı ve yerleşimi Belirgin ön segment anomalisi (kornea bulanıklığı 

    hipopiyon, hifema) 

Göz hareketlerinde kısıtlılık Kulak çevresinde lenf bezi büyümesi olup olmadığı 

    araştırılmalıdır 


Misdiagnosis of acute eye diseases by primary health care providers: incidence and implications 

                Michael O Statham, Anamika Sharma and Anthony R Pane  

                        MJA • Volume 189 Number 7• 6 October 2008 


Misdiagnosis of acute eye diseases by primary health care providers: incidence and implications 

                Michael O Statham, Anamika Sharma and Anthony R Pane  

                        MJA • Volume 189 Number 7• 6 October 2008 


A- KIRMIZI GÖZ NEDENLERİ 

 

1. Konjonktivit 

2.

 Subkonjonktival kanama  3.

 Blefarit  

4.

 Glokom  5.

 Horneolum (arpacık) 

6.

 Episklerit/Sklerit 7.

 Pinguekula/Pterigyum 

8.

 Yabancı cisim 9.

 Kornea erozyonu 

10.

 Nazolakrimal Enfeksiyonlar (kanalikülit vs)  

B-GÖRME KAYBI NEDENLERİ 

1

.   Katarakt 2

 .  Trahom, Glokom 

3

.   Kornea hastalıkları 4

.   Retina kaynaklı hastalıklar  

 

-Diabetik retinopati  

-Yaşa bağlı makula dejenerasyonu 

 

-Santral retinal ven tıkanıklığı (Akut)   

-Santral retinal arter tıkanıklığı (Akut) 

 

-Retina dekolmanı (Akut) 5

.   Travma 

6

.   İntraoküler İnflamasyon (Üveit, Endoftalmi) 7

.   Nöro-oftalmolojik Hastalıklar (Optik Nöropati-AkutC- GÖZ  YARALANMALARI 

 

1-Delici olmayan yaralanmalar 

             -Künt travmalar 

 

 

-Kimyasal yaralanmalar: Yıkama önemli  

 

-Fizik travmalar  

2

-Delici yaralanmalar   

Bulgular


 

-Kornea;  ödem,  epitel defektleri,  ülser,  perforasyon -Ön kamarada kanama (Hifema) 

-İris;  midriyazis,  yırtıklar-ayrılmalar (iridodiyaliz),  iridosiklit 

-Lens;  katarakt,  lens luksasyonu-subluksasyonu 

-Vitreus;  hemoraji  

-Retina;  dekolman,  yırtık,  makula ödemi 

 


                                     

                                       Kırmızı göz tanı algoritması 

    


Glokom 

Glokom 

 Glokom krizi ön kamara sıvısının çeşitli 

sebeplere bağlı olarak gözün herhangi bir 

yerinde blokaja uğraması veya göz dışına drene 

olmasının engellenmesi ile göz içi basıncının 

artması durumudur 

Genellikle orta yaş ve üstü risk altındadır Kısa sürede optik sinirde geri dönüşsüz hasara 

ve kalıcı görme kaybına yol açabilir 


(A) trabeküler ağ (büyük ok) ve uveoskleral aracılığıyla Normal çıkış  

yolları (küçük ok) ve ilgili anatomi. En çok sıvı akımı trabeküler ağdan geçer.  

Her yolun sıvısı gözün venöz sirkulasyonu tarafından drene edilir 


Primer açık açılı glokom (B), bu yollar tarafından sıvısının dışarı akış azalmaktadır 

mış 

Açı kapanması glokomu, iris anormal posizyonda konumlanır böylece  

ön kamara (iridokorneal) açı ile sıvı çıkışını engellemiş olur. 

JAMES S. DISTELHORST, M.D., Milliman Care Guidelines, a division of Milliman USA, Seattle, Washington 

GRADY M. HUGHES, M.D., Swedish Medical Center/Providence Campus, Seattle, Washington  

                              

                           

AMERICAN FAMILY PHYSICIAN (www.aafp.org/afp) Glokom 

Çok şiddetli zonklama ve başa yayılan göz ağrısı  

 Mide bulantısı,  kusma,  karın ağrısı Görmede ciddi azalma, fotofobi,  gözde 

kızarıklık 

Korneada bulanıklık, fikse yarı dilate pupil Parmak ucu ile palpasyonda etkilenen gözün 

diğer göze kıyasla ‘’ 

TAŞ GİBİ 

‘’ sert olması 

   


Glokom Birinci basamak tedavi   ACİL SEVK 

Hasta göz hastalıkları uzmanına varıncaya kadar, 

akut tabloyu hafifletmek amacıyla dozları göz 

hastalıkları uzmanına danışılmak şartıyla; 

 -İV %20 ‘ lik mannitol 

 -oral asetazolamid 

 -topikal anti-glokomatöz damlalar başlanabilir 

Konjunktivit 

      Viral  

konjonktivit 

 Bakteriyel       

konjonktivit 

Alerjik 


konjonktivit 

Etyoloji 

virüs 

bakteri 


yabancı kaynaklı 

irritasyon 

 

Etken 


adenovirüs 

S. aures  

N. gonorrhoea 

değişken 

Klinik 

Temiz akıntı, Preauricular lap 

Batma, yanma 

Pürülan akıntı 

Çapaklanma, 

yapışıklık 

Sulu, beyaz 

mukusu akıntı 

Kaşıntı,ödem 

 


Konjonktivit 

konjonktivit 

 


Konjonktivit 

Viral konjonktivit  kendilerini sınırlayıcı olmalarının yanında 

bulaşıcıdırlar.  En önemli kısım bulaşmanın 

önlenmesidir.  Sekonder bakteriyel enfeksiyonun 

önlenmesi amacıyla antibiyotikli damlalar ve 

semptomların hafiflemesi için topikal steroid ve 

suni gözyaşı başlanabilir ( göz doktoruna 

danışılarak)  

 

 Konjonktivit 

Rp /             1-Tobramisin damla (Tobrex©,tobrased© ) 

                                           S: 4*1 

           2-Suni gözyaşı preparatı (Tears naturale© ) 

                                           S: 8-4*1 

 

10 günlük takip sonrası iyileşmeyen olgular keratit ve herpes virus ekartasyonu açısından göz 

hekimine yönlendirilir Konjonktivit 

Bakteriyel konjonktivit eğer klinik özelliklere dayanarak antibiyotik 

tedavisi verilecekse gr(+) mikroorganizmalara 

etkili veya geniş spektrumlu antibiyotikli damlalar 

kullanılır 

Gece uzun etki süreleri nedeniyle pomadlar 

tedaviye eklenebilir Konjonktivit 

Rp /          1-fusidik asid (fucithalmic 

©,

stafine ©

 ) damla 

                                    S: 2*1  veya 

              azitromisin ( azyter 

©

 ) damla                                       S: 2*1 (3 gün) 

          2- thiocilline pomad 

©

  

                                     S: 1*1  

Tedaviye yanıtsız olgularda kültür sonucuna göre 

antibiyotik tedavisi verilir 

              

 


Konjonktivit 

Alerjik konjonktivit   

Öncelikle alerjenden uzak durmak gerekir. 

günde 1-2 kez soğuk kompres uygulaması 

gözdeki şişliği ve ödemi azaltır. Alerjik rinitin 

eşlik ettiği durumlarda tedaviye oral 

antihistaminikler eklenebilir(1) 

 

 

(1)Clinical approach to immune-related disorders of the external eye.external disease and cornea.basic and clinical science course.section 9.American Academy 

of Ophtalmology.San Francisco.  2005.  196 konjonktivit 

Rp /            1-olopatadine (patanol 

©

 )                               S: 2*1     veya 

               ketotifen ( Zaditen 

©

 )                                          S: 2*1 

           1. basamak:  

ANTİ-HİSTAMİNİK 

           2. basamak: 

1.BASAMAK+ STEROİDLER 

           3.basamak: 

1.BASAMAK +IMMUNSUPRESİFLER+/ STEROİDLER. 

 

                  suni gözyaşı da tedaviye eklenebilir Blefarit 

Göz kapaklarının iltihabıdır.  

kapak kenarların  

Ön kısmında,kirpik diplerinde veya 

 kirpik foliküllerinde 

meibomian bez  orifislerinde görülür 

Konjonktivit veya keratitle birlikte görülebilir 


Blefarit 

 

Tedavinin en önemli aşaması göz kapağı hijyenin sağlanmasıdır. Sıcak kompres ve bebe şampuanı  

pamuk uçlu kulak çöpü ile kirpiklerin dipleri 

yıkanır 

15 gün süreyle topikal steroid ve antibiyotik 

tedavisi verilip kontrole çağırılır 


Blefarit 

Rp /         

1-bebe şampuanı yada blepharoshampoo/                                                                

lidcare solüsyonu 

         2-blephamide damla 

         3-fluthalmic jel 

         4-azyter damla 2*1 

 

Belirtiler şiddetlenirse,15 günlük tedaviye rağmen iyileşme olmazsa,kornea tutulumu varsa ,bebek ve 

çocuklarda SEVK 

endikasyonu vardır Subkonjonktival Kanama 

 

Konjonktiva damarları   zedelendiğinde konjonktiva  

altına kanayabilir.  Kanama spontan 

ya da travmatik olabileceği gibi  valsalva 

manevrası, antitrombotik ilaçlar, yüksek doz E 

vitamini tedavisine bağlı olabilir.  Ayrıca; ağır yük 

kaldırma,öksürük,kabızlık da etyolojide   

sorgulanmalıdır 

 

 Subkonjonktival Kanamalar 

Konjonktiva altı kanamalar çoğunlukla zararsızdır.   Ağrı ve görme kaybına neden olmaz. Tedavi        

gereksizdir, 

   biriken kan birkaç haftada geri emilir. Bununla birlikte; 

   • Kan basıncı ölçülmelidir: Kontrolsüz hipertansiyon 

   konjonktiva altına kanama ile ortaya çıkabilir. 

   • Antitrombotik ilaç kullanan hastalarda PT ve aPTT 

   düzeyleri ölçülmelidir. 

   • Tekrarlayan konjonktiva altı kanama ataklarında 

kanama bozuklukları (von Willebrand hastalığı, 

hemofililer, ITP) araştırılmalıdır 

    


Kornea Erozyonu 

Kornea epitelinin tırnak, kâgıt,     metalik yabancı cisim, makyaj  

   malzemesi, küçük bir ağaç dalı v.d. ile travma 

sonucu hasar görmesidir. Tanı, klinik görünüm ve 

fizik muayeneye dayanır. Belirti ve bulgular; ağrı, 

fotofobi, yabancı cisim hissi ve sulanmadır.     

abrazyonun  yeri ve ciddiyetine göre görme 

keskinliği  azalabilir 


Kornea Erozyonu 

Kornea erozyonlu hastalarda üst göz kapağı altında gizli kalmış yabancı cisim akılda 

tutulmalıdır.  Tedavi 3 ana amaca yöneliktir: 

• Hızlı iyileşme ve gözün koruması: Göz pedi 

kullanılmalıdır. 

• Enfeksiyondan korunma:  Kloramfenikollü 

merhem kullanılmalıdır. 

• Ağrıyı azaltma: Sikloplejik damla kullanılmalıdır; 

%1 siklopentolat damla ya da %2 homatropin, 

skopolamin, tropikamid 


Kornea erozyonu 

Kornea erozyonunda bütün steroidler kontrendikedir

.   Abrazyonların büyük 

çoğunluğu sekelsiz biçimde çok hızlı iyileşir. 

Çünkü epitel hücreleri hızla çoğalır ve göç eder 

Tüm yaş gruplarında şüphenilen hastalar hızlı bir şekilde göz hastalıkları uzmanına sevk 

edilmelidir.  uygun tedavinin gecikmesi kalıcı 

hasara yol açabilir 


Yabancı Cisim  

Konjonktiva ve korneadaki yabancı cisimleri tanımak ve çıkarmak çok önemlidir. Hasta, 

gözündeki yabancı cisim temasını 

hatırlamayabilir. Bu nedenle kırmız göz, tahriş, 

ağrı ile başvuran hastalarda yabancı cisim 

akıldan çıkarılmamalıdır 

  

Khaw PT, Shah P, Elkington AR. ABC of eyes.  Injuries to the eye. BMJ    2004; 328: 36-8 

Yabancı Cisim  

Gözü muayene etmek ve yabancı cismi çıkarmak 

için lokal anestezik kullanılır.(proparakain

©

)   

Lokal anestezikler iyileşmeyi engelleyebileceği ve 

başka göz hasarlarına neden olabileceğinden hasta 

tarafından    kullanılmamalıdır. Yabancı Cisim  

Küçük, gevşek olarak konjonktiva da bulunan 

yabancı cisimler temiz bir pamuklu çubuk ya da su 

ile yıkayarak çıkarılabilir.  Konjonktiva çizikleri ya 

da süregiden yabancı cisim hissi varsa subtarsal 

yabancı cismi dışlamak için üst göz kapağı dışa 

çevrilerek bakılmalıdır. Nafiz yaralanma şüphesinde 

bu uygulama yapılmaz. Metalik parçaları çıkarmak 

daha zordur. iyileşmeyi önleyeceği ve korneayı 

sürekli pas rengine boyayacağı için çıkarılmalıdır Yabancı Cisim  

Hijyenik pamuklu bir çubuk veya uygun bir 

karton kenarı kullanılabilir. Başarısız 

olunursa steril iğne ucu, göze 

zarar verebileceği düşünülerek çok dikkatli 

şekilde kullanılabilir.  Yüzeyel de olsa, kornea 

merkezine yakın cisimler veya kornea 

periferinde derine saplanmış cisimlere 

dokunulmamalı, hasta göz hastalıkları 

uzmanına 

SEVK

 edilmelidir Ocular Emergencies 

PRABHAT K. POKHREL, MD, MS, PhD, Genesys Regional Medical Center, Grand Blanc, Michigan 

SANAZ A. LOFTUS, MD, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota 


Koruyucu Önlemler 

Birinci 


basamak 

hekimliğinde 

sık 

karşılaşılan göz   

hastalıklarında  asıl  hedef  birincil  korunmadır.  Örnek    olarak 

beslenmenin  düzenlenmesi  ile  A  vitamini  yetmezliği  ile  

kseroftalmi, kişisel hijyen ve çevre sağlığı düzenlemeleri 

ile  trahom  ve  diğer  göz  enfeksiyonları  engellenebilir  Oyun 

çağındaki çocukların sık kullandıkları saçma vb. maddeleri atan 

oyuncakların  kullanılması  önlenmelidir.  Aile  ve  çocukların  bu 

tarz  oyuncaklar  ile  oluşabilecek  olası  göz  travmalarına  karşı 

bilgilendirilmesi bu açıdan önem taşımaktadır 


Koruyucu Önlemler 

İ

kincil  koruma  tedbirleri  çerçevesinde  yapılan    temel  göz muayenesi periyodik çocuk kontrolleri ile birleştirilmelidir. 

Göz  kontrolleri  okul  çağının  her  dönemi  için  önemli 

olmasına  karşın  10  yaşın  altındakiler  için  ayrı  bir  önem 

taşımaktadır.  Bu nedenle göz kontrollerinin ve taramaların  

 özellikle  4-6  yaş  grubunda  yoğunlaştırılması  ve  yıllık 

aralıklarla  tekrarlanması  önerilmektedir.  Bu  şekilde  göz 

hastalıklarının  erken  tanı  ve  zamanında  sevki  ile  geri 

dönüşümsüz görme kayıplarının engellenmesi mümkündür Koruyucu Önlemler 

Göz  hastalıklarının  önlenebilir  nedenlerinden  birisi, 

çevresel  günlük  yaşam  ve  iş  çevresi  düzenlemeleridir. 

Günümüzde giderek artan bilgisayar kullanımı bunların 

başında  gelmektedir.  Bilgisayar  kullanımında  etkili 

faktörler, monitörün özelliği, kullanıcının pozisyonu ve 

var  olan  kırma  kusuru  için  gözlük  kullanıp 

kullanmaması,  odanın  aydınlatması,  ekrandaki  ışık 

yansımaları,  kullanılan  zemin  ve  karakter  özellikleri 

sayılabilir.  iş  ve  yaşam  alanlarında  yapılan  bazı 

düzenlemeler ve kullanıcıların eğitimi ile bu sorunların 

bir kısmı önlenebilir 

 

inandı T, Akyol . Bilgisayar kullanımı ile ilgili sağlık sorunları. STED Mart 2001. http://www.ttb.org.tr/STED/sted0301/3.html 

Koruyucu Önlemler 

Önlenebilir göz hastalıkları nedenlerinden bir diğeri 

kontakt lens kullanımıdır.  Kontakt lens kullanımında tam 

   görüş birliği sağlanmasa da Amerikan Ulusal Gıda ve ilaç 

   Birliği (FDA) kontakt lenslerin solüsyonlarla parmakların 

da temizlenmesini önermektedir. Bazı lens solüsyonları 

şirketleri ise buna ihtiyaç olmadığını belirtmektedir.   

Temizleme şekillerinde farklı öneriler olsa da kontakt lens   

kullanımında el hijyeni ve lenslerin uygun süre ve şartlarda 

 saklanması ortak görüş olarak belirtilmektedir 

 

Wu Y, Carnt N, Willcox M, Stapleton F. Contact lens and lens storage case cleaning instructions: whose advice should we follow? Eye Contact Lens 

2010; 36: 68-72 kaynaklar 

Birinci basamakta kırmızı göze genel yaklaşım ; Ümit Aydoğan, Y. Çetin Doğaner, Halil Akbulut 

4. Sethuraman U, Kamat D. The red eye: evaluation and management. Clin       Pediatr (Phila)2009; 48: 588-600 

Association of optometrists ; primary eyecare inthe community In focus ( ınterprofessıonal fostering of ophthalmic care of underserved sectors 

; primary eye care and training manual 

Misdiagnosis of acute eye diseases by primary health care providers: incidence and implications  Michael O Statham, Anamika Sharma and Anthony R Pane   

MJA • Volume 189 Number 7• 6 October 2008 

Open-Angle Glaucoma      JAMES S. DISTELHORST, M.D., Milliman Care Guidelines, a division of   

Milliman USA,   Seattle, Washington 

    GRADY M. HUGHES, M.D., Swedish Medical Center/Providence Campus, 

Seattle,   Washington 

 Evaluation and Management  of Corneal Abrasions 

JENNIFER L. WIPPERMAN, MD, andJOHN N. DORSCH, MD, University of Kansas School of Medicine, Wichita, Kansas 

 

 KATKILARINDAN DOLAYI 

 

 Yrd. Doç. Dr. Necip KARA 

 

  

 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi  Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

 

                                   TEŞEKKÜRLER…

.  


  

http://www.gozklinigim.com  

 


Yüklə 91,34 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə