Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?


) Spironolakton (veroşpiron) hansı qrup diuretiklərə aiddir?Yüklə 1,49 Mb.
səhifə6/25
tarix10.12.2016
ölçüsü1,49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

332) Spironolakton (veroşpiron) hansı qrup diuretiklərə aiddir?
A) Osmotik diuretikə

B) İlgək diuretikinə

C) Tiazid diuretikinə

D) Karboanhidrazanın inhibitorlarına

E) Aldosteronun antaqonistinə
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава , С.В. Моисеев, В.С. Моисеев. «Основы внутренней медицины», 2014, стр.205.
333) Triamteren hansı qrup diuretiklərə aiddir?
A) İlgək diuretikinə

B) Tiazid diuretikinə

C) Osmotik diuretikə

D) Karboanhidrazanın inhibitorlarına

E) Aldosteronun antaqonistinə
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава , С.В. Моисеев, В.С. Моисеев. «Основы внутренней медицины», 2014, стр.205.
334) Eplerenon hansı qrup diuretiklərə aiddir?
A) Osmotik diuretikə

B) Aldosteronun antaqonistinə

C) Tiazid diuretikinə

D) İlgək diuretikinə

E) Karboanhidrazanın inhibitorlarına
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава , С.В. Моисеев, В.С. Моисеев. «Основы внутренней медицины», 2014, стр.205.
335) Torasemid hansı qrup diuretiklərə aiddir?
A) Aldosteronun antaqonistinə

B) Tiazid diuretikinə

C) Karboanhidrazanın inhibitorlarına

D) İlgək diuretikinə

E) Osmotik diuretikə
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава , С.В. Моисеев, В.С. Моисеев. «Основы внутренней медицины», 2014, стр.205.
336) Hidroxlortiazidin diuretik təsir müddəti nə qədər davam edir?
A) 4-6 saat

B) 1 gündən çox

C) 6-12 saat

D) 12-24 saat

E) 24 saat
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава , С.В. Моисеев, В.С. Моисеев. «Основы внутренней медицины», 2014, стр.205.
337) Furosemidin diuretik təsir müddəti nə qədər davam edir?
A) 1-2 saat

B) 24 saat

C) 8-12 saat

D) 6-8 saat

E) 3-4 saat
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалова С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 205.
338) Aşağıdakı yanaşı təsirlərdən hansı furosemid üçün xarakterikdir?
A) Qalaktoreya

B) Ginekomastiya

C) Hipoqlikemiya

D) Ototoksiklik

E) Hiperkaliemiya
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалова, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 206.
339) Aşağıdakı yanaşı təsirlərdən hansı spironolakton (veroşpiron) üçün xarakterdir?
A) Hipernatriemiya

B) Ototoksiklik

C) Hiperqlikemiya

D) Hipokaliemiya

E) Ginekomastiya
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалова, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 206.
340) İvabradinin (koraksan) istifadəsi zamanı aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı qeyd edilir?
A) Səyrici aritmiya zamanı nəbz defisitinin azalması

B) Arterial təzyiqin səviyyəsinin enməsi

C) Miokardın yığılma qabiliyyətinin azalması

D) Atrio-ventrikulyar keçiriciliyin pisləşməsi

E) Ürək yığılmaları sayının azalması
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалова, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 206.
341) Vanghan-Williams E. (1970) görə (Singh B., Harrison D., 1984 modifikasiyasında) antiaritmik preparatlar neçə qrupa bölünür?
A) IV

B) V


C) VI

D) II


E) III
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалова, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 220.
342) Membran stabilizə edici preparatlar (tez Na kanallarının blokatorları) hansı qrup antiaritmiklərə aiddir?
A) II qrup

B) I qrup

C) V qrup

D) III qrup

E) IV qrup
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалова, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 221.
343) K+ kanallarının blokatorları hansı qrup antiaritmik preparatlara aiddir?
A) III

B) I a


C) II

D) I b


E) IV
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 221.
344) Ləng Ca kanallarının blokatorları hansı qrup antiaritmiklərə aiddir?
A) II qrup

B) IV qrup

C) I qrup

D) V qrup

E) III qrup
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 221.
345) "Qırmızı qurd eşənəyi" sindromunun əmələ gəlməsi hansı antiaritmik preparat üçün daha çox xarakterikdir?
A) Amiodaron (kordaron)

B) Metoprolol

C) Novokainamid (prokainamid)

D) Lidokain

E) Diltiazem
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 222.
346) Aşağıdakı preparatların hansı nadir hallarda “torsades de pointes” tipli mədəcik taxikardiyası yarada bilər?
A) Xinidin

B) Aymalin

C) Prokainamid

D) Amiodaron (kordaron)

E) Sotalol
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 225.
347) Aşağıdakı preparatların hansı nadir hallarda “torsades de pointes” tipli mədəcik taxikardiyası yarada bilər?
A) Klaritromisin

B) Sotalol

C) İbutilid

D) Xinidin

E) Novokainamid
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, cтр. 225.
348) Aşağıdakı preparatların hansı nadir hallarda “torsades de pointes” tipli mədəcik taxikardiyası yarada bilər?
A) Eritromisin

B) Xinidin

C) Sotaleks

D) Dizopiramid

E) Prokainamid (novokainamid)
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 225.
349) Aşağıdakı preparatların hansı nadir hallarda “torsades de pointes” tipli mədəcik taxikardiyası yarada bilər?
A) Dofetilid

B) Xinidin

C) Prokainamid (novokainamid)

D) Droperidol

E) Sotalol
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 225.
350) Aşağıdakı preparatların hansı tez-tez (>1%) “torsades de pointes” tipli mədəcik taxikardiyası yarada bilər?
A) Klaritromisin

B) Droperidol

C) Xinidin

D) Eritromisin

E) Amiodaron
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 225.
351) Aşağıdakı preparatların hansı tez-tez (>1%) “torsades de pointes” tipli mədəcik taxikardiyası yarada bilər?
A) Sotalol

B) Droperidol

C) Eritromisin

D) Klaritromisin

E) Amiodaron
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 225.
352) Aşağıdakı preparatların hansı tez-tez (>1%) “torsades de pointes” tipli mədəcik taxikardiyası yarada bilər?
A) Prokainamid (novokainamid)

B) Amiodaron

C) Eritromisin

D) Klaritromisin

E) Droperidol
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 225.
353) Xinidin hansı qrup antiaritmiklərə aiddir?
A) III

B) 1c


C) IV

D) 1a


E) 1b
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 226.
354) Prokainamid (novokainamid) hansı qrup antiaritmiklərə aiddir?
A) II

B) 1b


C) IV

D) 1c


E) 1a
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 226.
355) Lidokain hansı qrup antiaritmiklərə aiddir?
A) III

B) 1a


C) 1c

D) 1b


E) IV
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 226.
356) Propafenon hansı qrup antiaritmiklərə aiddir?
A) 1b

B) III


C) 1c

D) II


E) 1a
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 226.
357) Etasizin hansı qrup antiaritmiklərə aiddir?
A) III

B) 1c


C) II

D) 1a


E) 1b
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалaва, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 226.
358) Lidokain hansı formalı ritm pozulmasında daha effektivdir?
A) Qulaqcıqların səyriməsində (səyrici aritmiyada)

B) Supraventrikulyar ekstrasistoliyada

C) Mədəcik taxiaritmiyalarında

D) Qulaqcıqların titrəməsində

E) Paroksizmal supraventrikulyar taxikardiyada
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 228.
359) Aşağıda sadalananlardan hansı amiodaronun yanaşı təsirinə aid deyil?
A) Nefropatiya

B) Ağciyərin fibrozu

C) Fotosensibilizasiya

D) Periferik neyropatiya

E) Hepatit
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 231.
360) Aşağıda sadalananlardan hansı amiodaronun yanaşı təsirinə aid deyil?
A) Mədəcik taxiaritmiyaları

B) Ağciyərin fibrozu

C) Simptomatik bradikardiya

D) Qalxanvari vəzi funksiyasının pozulması

E) Vaskulit
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 231.
361) IV sinif antiaritmik preparata sadalananlardan hansı aid deyil?
A) Diltiazem

B) Finoptin

C) Verapamil

D) İzoptin

E) Amlodipin
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 231.
362) IV sinif antiaritmik preparat nə zaman istifadə edilməlidir?
A) Mədəcik tipli ekstrasistoliya zamanı

B) Supraventrikulyar taxikardiya paroksizmi zamanı

C) Tam köndələn atrio-ventrikulyar blokadada

D) Mədəciklərin fibrilyasiyası zamanı

E) WPW sindromu zamanı
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 232.
363) Adenozin hansı tip ritm pozulmasında istifadə olunmalıdır?
A) Qulaqcıqların səyriməsində

B) Asistoliya zamanı

C) Tam köndələn blokada zamanı

D) Mədəciklərin fibrilyasiyası zamanı

E) Paroksizmal supraventrikulyar resiprok taxikardiyada
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 232.
364) Adenozinin vena daxilinə yeridilməsi zamanı hansı yanaşı təsir qeyd edilmir?
A) Arterial hipertenziya

B) Sinus bradikardiyası

C) Baş ağrıları

D) Boğulma

E) Sinus düyününün dayanması
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 233.
365) Sadalanan patologiyalardan hansı elektroimpuls defibrilyator terapiyasının aparılmasına göstəriş deyil?
A) Mədəciklərin titrəməsi

B) Hemodinamik pozulma ilə müşahidə olunan qulaqcıq paroksizmal taxikardiyasl

C) Tam köndələn atrio-ventrikulyar blokada

D) Mədəciklərin fibrilyasiyası

E) Hemodinamikanın pozulması ilə müşayiət olunan mədəciik paroksizmal taxikardiyası
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 233.
366) Az saylı ekstrasistoliya sadalananlardan hansıdır?
A) 1 saat ərzində 100-dən az olması

B) Qrup şəkilli ekstrasistoliyaların olması

C) Kvadrigeminiya

D) Ekstrasistolanın sayının 1 saat ərzində 30-dan az olması

E) 1 saat ərzində 50-dən az olması
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 236.
367) "Erkən ekstrasistoliya" dedikdə nəyi nəzərdə tutursunuz?
A) R dişinin T dişininn sonuna düşməsi

B) Ekstrasistolik kompleksdən sonra natamam kompensator pauzanın olması

C) QRS-dən əvvəl (-) P dişinin olması

D) Bigeminiya

E) Alloritmiya
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 236.
368) "Monotop ekstrasistoliyalar" dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A) Qrup şəkilli ekstrasistoliyalar

B) Alloritmiya

C) Supraventrikulyar ekstrasistoliyalar

D) Patoloji impulsunn bir neçə mənbədən olması

E) Patoloji impulsun bir mənbədən olması
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 236.
369) "Politop ekstrasistoliyalar" dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A) Qrup şəkilli ekstrasistoliyalar

B) Patoloji impulsun müxtəlif mənbələrdən olması

C) Bigeminiya

D) Tez-tez baş verən ekstrasistoliyalar

E) Nadir ekstrasistoliyalar
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава , С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 236.
370) "Paroksizmal taxikardiya" dedikdə aşağıda sadalananlardan hansını nəzərdə tutur?
A) Ürək yığılmaları sayının >0 vurğu/dəq. və RR intervalının bərabər olması

B) Ürək yığılmaları sayının uzun müddət ərzində >110 vurğu/dəq. olması

C) Ürək yığılmaları sayının >120 vurğu/dəq. və RR intervalının bərabər olması

D) Ürək yığılmaları sayının qəflətən >140 vurğu/dəq. olması

E) Ürək yığılmaları sayının >0 vurğu/dəq. və RR intervalının müxtəlif olması
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 236.
371) Paroksizmal supraventrikulyar taxikardiyanı hansı qeyri-medikamentoz üsulla aradan qaldırmaq olmaz?
A) Göz almalarına təzyiq etməklə

B) Qusma refleksi yaratmaqla

C) Valsalva sınağı vasitəsilə

D) Karotid sinusu massaj etməklə

E) Qarın aortasına təzyiq etməklə
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 237.
372) WPW sindromunun xarakter EKQ əlaməti hansıdır?
A) QT intervalının uzanması

B) PR <0,12 s olması

C) QT intervalının qısalması

D) QRS ≥ 12 s olması

E) PR <0,12 s və delta dalğasının olması
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 243.
373) Qulaqcıqların titrəməsi zamanı qulaqcıq yığılmalarının sayı nə qədər olur?
A) 500-600

B) >350


C) 250-350

D) 100-200

E) 140-250
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 247.
374) Qulaqcıqların fibrilyasiyasının (səyrici aritmiya) EQK əlaməti aşağıdakılardan hansı deyil?
A) mədəcik komplekslərinin qeyri-düzgün ritmi

B) f qulaqcıq fibrilyasiyası dalğaları (350-700/dəq.)

C) P dişinin olmaması

D) R-R intervalının bərabər olması

E) dar QRS kompleksi (<0,10 san.)
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 251.
375) Səyrici aritmiya (qulaqcıqların fibrilyasiyası) üçün aşağıda sadalananlardan hansı xarakterdir?
A) Nəbz təzyiqinin çox olması

B) f dalğaları tezliyinin 250-350/dəq. olması

C) Nəbzin defisiti

D) Nəbz təzyiqinin az olması

E) Arterial təzyiqin yüksəlməsi
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 251.
376) Paroksizmal qulaqcıq fibrilyasiyasının meyarına aşağıdakılardan hansı uyğundur?
A) Tutmanın 15-20 gün davam etməsi

B) Tutmanın 1ay ərzində davam etməsi

C) Tutmanın müddətinin 7gündən çox olması

D) Tutmanın müddətinin 30 saniyə -7gün olması

E) Tutmanın 10-14 gün davam etməsi
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава , С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 252.
377) Persistent formalı qulaqcıq fibrilyasiyasının meyarına aşağıdakılardan hansı uyğundur?
A) Tutmanın bir neçə dəqiqə davam etməsi

B) Tutmanın 1-2 gün davam etməsi

C) Tutmanın bir neçə saat davam etməsi

D) Tutmanın 7 gündən çox davam etməsi

E) Tutmanın 3-5 gün ərzində keçməsi
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 252.
378) Permanent formalı səyrici aritmiyanın meyarına aşağıdakılardan hansı uyğundur?
A) Qulaqcıqların səyriməsinin 3aya qədər davam etməsi

B) Qulaqcıqların səyriməsinin 6 ay ərzində sinus ritmi ilə əvəz olunması

C) Qulaqcıqların səyriməsinin bir neçə gün ərzində sinus ritmi ilə əvəz olunması

D) Qulaqcıqların səyriməsinin 1-2 ay davam etməsi

E) Qulaqcıqların səyriməsinin uzun müddət ərzində (məs, 1ildən artıq) davam etməsi
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 252.
379) Yüksək tromboembolik riskli qulaqcıqların fibrilyasiyası olan xəstəyə aşağıdakı preparatlardan hansının istifadəsi daha məqsədə uyğundur?
A) Aspirin

B) KLopidoqrel

C) Dipiridamol

D) Tiklopidin

E) Varfarin
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 257.
380) Qulaqcıqların fibrilyasiyası zamanı varfarinin istifadəsi fonunda beynəlxalq normallaşma nisbətinin (BNN-İNR) hansı göstəricisi daha məqsədə uyğun hesab edilir?
A) 0,8-1,2

B) 0,5-1,5

C) 3,0-4,0

D) 2,0-3,0

E) 1,0-2,0
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава , С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 257.
381) Qapaq protezlənməsi əməliyyatı olunmuş qulaqcıqların fibrilyasiyası olan xəstənin varfarinlə müalicəsi zamanı beynəlxalq normallaşma nisbətinin (BNN-İNR) hansı göstəricisi daha məqsədə uyğun hesab edilir?
A) 1,0-2,0

B) 0,8-1,2

C) 1,5-2,0

D) >2,5


E) 0,5-1,5
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава , С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 257.
382) Qulaqcıqların fibrilyasiyası olan və varfarin qəbul edən stabil xəstələrdə beynəlxalq normallaşma nisbətinə (BNN-İNR) nəzarət necə olmalıdır?
A) Ayda 1dəfə təyin etmək məsləhətdir

B) Həftədə 1dəfə təyin etmək məsləhətdir

C) 2 aydan bir təyin edlməsi məsləhətdir

D) 2 həftədən bir təyin edilməsi məsləhətdir

E) 3 aydan bir təyin edilməsi məsləhətdir
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев «Основы внутренней медицины», 2014, səh. 258.
383) Endokrin sisteminə hansı aid deyil?
A) Mədəaltı vəzi

B) Timus


C) Dalaq

D) Qalxanvari vəzi

E) Hipofiz
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 683
384) Aşağıdakılardan hansı hormonlara aid deyil?
A) Tiroksin

B) Testosteron

C) Tireoqlobulin

D) İnsulin

E) Kortizol
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 683
385) Hansı hormon orqanizmdə kalsium və fosfor mübadiləsini tənzim edir?
A) Aldosteron

B) Parathormon

C) Vazopressin

D) Kortizol

E) İnsulin
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 684
386) Tireoid hormonların vacib kimyəvi komponenti hansıdır?
A) Mannoza

B) Yod


C) Qalaktoza

D) Sial turşuları

E) Qlukozamin
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 684
387) Aşağıdakılardan hansı tireotoksikozun sinonimi deyil?
A) Miksedema

B) Bazedov xəstəliyi

C) Qreyvs xəstəliyi

D) Hipertireoz

E) Diffuz toksiki ur
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 686
388) Tireotoksikoz zamanı ürək-damar əlamətlərindən hansı müşahidə olunmur?
A) Sistolik küy

B) Ürək tonların karlaşması

C) Taxikardiya

D) Nəbz təzyiqin çoxalması

E) Səsli I ton
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 686-687
389) Diffuz toksiki ur zamanı cərrahi müdaxilə nə zaman göstəriş deyil?
A) Diffuz toksiki ur residivləşəndə

B) Tireotrop hormonların miqdarı azalanda

C) Toksiki urun döşarxası yerləşəndə

D) Vəzi böyük həcmdə olanda

E) Tireostatiklərə dözümsüzlük olanda, aqranulositoz yarananda
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 690
390) Tireostatik preparatların əlavə təsirlərindən hansı ən təhlükəli sayılır?
A) Artralgiyalar

B) Xolestatik hepatit

C) Dispepsiya

D) Aqranulositoz

E) Allergik səpgilər
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 690
391) Tireotoksik krizdə hansı preparatı təyin etmək olmaz?
A) Propranolol 40-80 mq hər 6 saatdan bir

B) natrium yodid məhlulu v/d

C) Prednizolon 30-100 mq sutkada

D) Merkazolil 60-90 mq sutkada 2-3 dəfə

E) Triyodtironin 100mkq sutkada 2-3 dəfə
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 690
392) Hansı antiaritmik preparatla müalicədə qalxanvari vəzin funksiyasının pozulması yaranır?
A) Propranolol

B) Sotalol

C) Amiodaron

D) Verapamil

E) Xinidin
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 690.
393) Hansı dərman preparatları hipotireozun inkişafına gətirmir?
A) Qeyri-steroid iltihabəleyhinə preparatlar

B) Amiodaron

C) Litiy preparatları

D) Sulfanilamidlər

E) Merkazolil
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 691.
394) Aşağıdakılardan hansı birincili hipotireoza aid deyil?
A) Anadangəlmə hipotireoz

B) Qalxanvari vəzin virus zədələnməsi ilə əlaqədar olan hipotireoz

C) Medikamentoz hipotireoz

D) TTH defisiti ilə əlaqədar olan hipotireoz

E) Autoimmun zədələnmə ilə əlaqədar olan hipotireoz
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 691.
395) Hipotireozun kliniki əlamətinə hansı aid deyil?
A) Səsin kobudlaşması

B) Dəri quruluğu

C) Menorragiyalar

D) Qrefe simptomu

E) Hafizənin azalması
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 692
396) Hipotireozun EKQ-əlamətinə hansı aid deyil?
A) Kiçik T-dişi

B) Bradikardiya

C) QT intervalın uzanması

D) Taxikardiya

E) QRS kompleksin voltajının azalması
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 692.
397) Miksedematoz komada hansı terapiya aparılmır?
A) Hidrokortizon 100-200 mq

B) Antibakterial terapiya

C) Tiamazol 60-90 mq sutkada 2-3 dəfə

D) Liotropin 100 mkq sutkada 2-3 dəfə

E) Oksiqenoterapiya
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 693-694
398) Hipotireozda qanda hormonların səviyyəsi necə dəyişir?
A) T3,T4 artır, TTH azalır

B) T3,T4 və TTH artır

C) T4 azalır, TTH artır

D) T3,T4 norma, TTH azalır

E) T3,T4 və TTH azalır
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 693.
399) Kəskin tireoiditin kliniki əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Vəzin böyümüş sahəsinin hiperemiyası

B) Qalxanvari vəzin böyüməsi

C) Vəzin palpasiyada ağrılı olması

D) Qalxanvari vəzinə qansızma

E) Vəzin funksiyalarının pozulması
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 694
400) Yarımkəskin tireoidit adətən hansı sonluqla nəticələnir?
A) Qalxanvari vəzin hipoplaziyası

B) Tireotoksikoz

C) Hipotireoz

D) Qalxanvari vəzinə qansızma

E) Qalxanvari vəzin şişləri
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 694


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə